Nonpaleo pillenpraatje

Beeld: blogfarmacia.net

Ook altijd gedacht dat alle echte, door de dokter voorgeschreven medicijnen ontspruiten aan een geniaal brein in een indrukwekkend lab? Dat valt tegen. Of mee. Geneesmiddelenfabrikanten kijken veel af van de natuur. Tamiflu is bijvoorbeeld niets anders dan veredelde steranijs. In deze donkere dagen rond kerst (leve de goede clichés) een lekker nonpaleolitisch leesverhaaltje over pillen. Over een paar dagen ijs en weder dienende nog zo’n verhaaltje voor het slapengaan, dan over dokters die op zichzelf experimenteerden. Ik beloof dat het leeuwendeel van dit blog zal blijven bestaan uit hardcore paleomateriaal.

In 1775 werd de Britse arts William Withering geroepen bij een rijke patiënt die leed aan de hartaandoening ‘dropsy’, zo genoemd omdat lijders eraan zomaar flauw vielen. De kwaal staat nu bekend als cardiomyopathie ofwel chronisch hartfalen: de hartspier boet geleidelijk aan pompkracht in. De onfortuinlijke patiënt had opgezwollen benen en enkels en Withering hoorde aan het gerochel in de borst dat zich water achter ’s mans longen ophoopte. Het zag er niet best uit. Maar de dokter kende een zigeunervrouwtje dat dit dodelijke ziektebeeld met kennelijk succes te lijf ging met een geheimzinnige thee. Hij overwon zijn aversie tegen kwakzalvers, stapte op het mensje af en ontfutselde haar na enig onderhandelen het recept. Ze bleek het brouwsel te trekken van een halve kruidentuin, maar al snel identificeerde Withering vingerhoedskruid (Digitalis purpurea) als het werkzame ingrediënt. Hij maakte er een extract van, experimenteerde wat met de dosis en zag zijn inmiddels doodzieke patiënt zienderogen opknappen. Witherings waarneming had grote gevolgen. Digitoxine en digoxine, de farmacologisch actieve stoffen in vingerhoedskruid, worden tot op de dag vandaag gebruikt bij hartfalen en verscheidene hartritmestoornissen.

Dit voorbeeld van een plantaardig stofje dat het tot geregistreerd geneesmiddel schopte, staat allerminst op zichzelf. Ruim de helft van de medicijnen die worden beschreven in het Informatorium Medicamentorum, de bijbel van de apotheker, stamt direct uit de natuur of is er van afgekeken. Wetenschappers zijn nog lang niet uitgekeken in de groene apotheek. Alleen al op het land zijn 350.000 gewassen geïdentificeerd en volgens conservatieve schattingen is dat slechts een kwart van het werkelijke aantal soorten. Het aantal kleine, koolstofgebaseerde moleculen van planten, schimmels en micro-organismen wordt geschat op 10 tot de macht 60. Nemen we ook peptiden, kleine eiwitten, mee in de beschouwing, dan komen we uit op het astronomische aantal van 10 tot de macht 400 verschillende moleculen. Als maar een fractie van al die moleculen in aanmerking komt als geneesmiddel, herbergt de natuur nog duizenden remedies tegen nu ongeneeslijke ziekten. Een blik in de groene apotheek anno 2011:

Medicijn: Osseltamivir (Tamiflu)

Plant: Steranijs (Illicium verum)

Toepassing: Griepvirusremmer

Fransen hebben altijd beweerd dat hun Pernod, het verraderlijke gele aperitief, beschermt tegen griep. Waarop sceptici pareerden: Ja, en zonder parachute uit een vliegtuig stappen beschermt tegen kanker. Met andere woorden, Pernod is zo gevaarlijk dat de meesten er dood aan gaan voor ze welke kwaal dan ook kunnen krijgen. Toch kregen de Pernodfreaks gelijk. Nou ja, bijna gelijk. Want eind jaren ‘90 ontdekten virologen dat een stof in steranijs griepvirussen er van weerhoudt zich door ons RNA te laten kopiëren. Farmaceut Roche verbeterde het stofje en bracht virusremmer osseltamivir op de markt als Tamiflu. Een gouden zet. Uit angst voor een grieppandemie sloegen alle rijke landen gigantische voorraden Tamiflu in. Om aan de gigantische vraag naar Tamiflu te kunnen voldoen, kocht Roche lange tijd meer dan 90 procent van de wereldwijde steranijsteelt op. Daardoor explodeerde de prijs van het ordinaire kruid. Maar liefhebbers van kruidenthee en Pernod kunnen opgelucht ademhalen. Enkele jaren geleden slaagde de Amerikaanse Nobelprijswinnaar Dr Elias Corvey erin de werkzame stof in steranijs samen te stellen uit goedkope basischemicaliën.

Medicijn: Kinine en artemisinine

Plant: Kinaboom en Bijvoet

Toepassing: Malaria

Misschien wel het bekendste medicijn dat zo uit de natuur is geplukt, is kinine. Het wordt gewonnen uit de bast van de Kinaboom (Cinchona officinalis) en het doodt parasieten die worden verspreid door de malariamug. Bovendien werkt het koortstdempend. In de loop der jaren hebben veel malariaparasieten (Plasmodium vivax en andere lieverdjes) resistentie opgebouwd tegen kinine. Redding kwam opnieuw uit de natuur en opnieuw uit China. Een Chinees neefje van onze Bijvoet (Artemisia annua) bevat artemisinine, een stof die het de malariaparasiet onmogelijk maakt zijn hobby, het aan flarden scheuren van onze rode bloedlichaampjes, uit te voeren. De farmaceutische industrie vond een manier om verschillende soorten artemeten semi-synthetisch te maken en is dus niet langer volledig afhankelijk van het plantje.

Medicijn: Taxol

Plant: Taxus (Taxus baccata)

Toepassing: Kanker

Veel door planten vervaardigde substanties remmen enzymen of doden cellen. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat de groene apotheek veel kankermedicijnen voortbrengt, met name celgiften of cytostatica. Eén van de bekendste is de stof paclitaxel, die in relatief grote hoeveelheden voorkomt in de schors en naalden van de Taxus, een sparrensoort. Het middel, waarvan ook hazelnoten sporen bevatten, wordt onder de naam Taxol ingezet als chemotherapie tegen ondermeer borstkanker.

Medicijn: Kalata B2

Plant: Kalata-kalata (Oldenlandia affinis)

Toepassing: Moeizame verlossingen

De weg van eerste waarneming naar geneesmiddel is soms lang. Ten eerste willen we tegenwoordig graag tot in de puntjes weten hoe een stof werkt, ten tweede ziet een farmaceutisch bedrijf pas brood in een molecuul als het synthetisch kan worden nagemaakt en dus kan worden gepatenteerd. In 1973 observeerde de voor het Rode Kruis in Kongo gestationeerde Noorse farmacoloog Lorents Gran dat vrouwen vlak voor ze gingen bevallen vaak thee kregen van een gewas met de prozaïsche naam Kalata kalata (Oldenlandia affinis). Hij zag dat de thee moeilijk verlopende bevallingen aanzienlijk bespoedigde en schreef in een proefschrift te vermoeden dat Kalata kalata een peptide bevat die als twee druppels water lijkt op het ‘affectie-hormoon’ oxytocine. Vrouwen maken rond de bevalling grote hoeveelheden oxytocine aan. Ook toen al was bekend dat het hormoon de baarmoeder helpt samentrekken. Het duurde tot 1995 voor de Australische structuurbioloog David J. Craik de geheimzinnige stof in kaart bracht. Het bleek te gaan om een compleet nieuwe soort moleculen, de zogenoemde cyclotiden. Dit zijn ringvormige (cyclo) peptiden. De ronde vorm maakt deze peptiden extreem stabiel. Ze kunnen maar moeilijk worden afgebroken, omdat ze geen losse einden hebben. Enzymen hebben losse eindjes nodig om aan te kunnen knabbelen. De cyclotiden van de Kalata kalata zorgen ervoor dat het door het lichaam aangemaakte oxytocine minder snel wordt afgebroken en dus krachtiger en langer werkt.

Medicijn: Vioolcyclotiden

Plant: Kaaps viooltje (Viola tricolor)

Toepassing: Kanker

Zweedse onderzoekers van de Universiteit van Uppsala vermoedden dat varianten op de door Craik geidentificeerde cyclische polypeptiden wel eens bruikbaar zouden kunnen zijn als selectieve kankerdoders. Ze gingen naarstig op zoek naar andere groene producenten van deze biochemische alleskunners. Dat bleek niet eenvoudig te zijn. Ze testten het ene na het andere exotische gewas, maar vonden geen spoor van de begeerde cyclotiden. Net toen ze het wilden opgeven, las één van hen in een stokoud onderzoeksrapport iets dat hem op het idee bracht dat doodgewone viooltjes wel eens cyclotiden zouden kunnen bavatten. Een student plukte een paar Kaapsviooltjes uit de campustuin, liet er een analyse op los en… bingo. Viooltjes zijn de cyclotidenfabrieken van de natuur, ze maken maar liefst vijftig verschillende soorten aan. Inmiddels zijn ze allemaal getest, op tien soorten menselijke kankercellen. Uiteindelijk kwamen drie vioolcyclotiden uit de bus als veelbelovende cytostatica. Het werkingsmechanisme wijkt af van alle gangbare celgiffen. De vioolcyclotiden slaan gaten in de membranen van kwaadaardige cellen, waardoor die leeglopen. Volgens de onderzoekers lijkt het erop dat ze normale cellen met rust laten. Zo niet, dan hebben de Zweden goede hoop de moleculen zo te kunnen modificeren dat ze alleen ‘pakken’ op celmembranen van kankercellen. Er is grote behoefte aan selectieve cytostatica.

Medicijn: Statines

Plant: Red Yeast Rice (Monascus purpureus)

Toepassing: Remt de cholesterolsynthese

Ook de cholesterolverlagende statines, de lucratiefste geneesmiddelen die de farmaceutische bedrijfstak ooit heeft voortgebracht, vinden hun oorsprong in een onaanzienlijk plantje. In 1973 struinden farmacologen van het Amerikaanse leger door de binnenlanden van China, op zoek naar gewassen die mogelijk geschikt zouden zijn als chemisch wapen. Eén van de kanshebbers die ze mee naar huis smokkelden, was de Monascus purpureus, ook wel Red Yeast Rice genoemd. Dit plantje leeft in symbiose met een gifstofproducerende schimmel. Beesten die van het plantje en daarmee van de schimmel snoepten, werden verschrikkelijk ziek en stierven meestal een langzame, pijnlijke dood, zagen de Amerikanen. Terug in de researchlaboratoria van het Pentagon isoleerden ze de werkzame stof, die ze lovastatine doopten. Het bleek dat lovastatine de aanmaak van de voor elk dier vitale stof cholesterol blokkeert. In proefdieren veroorzaakte het afschuwelijke, vaak onomkeerbare afwijkingen (spierziekten, neurologische schade, geboorteafwijkingen, kanker), maar omdat het niet direct tot de dood leidde, achtte de Amerikaanse overheid het ongeschikt als chemisch wapen. Precies in die tijd zocht de farmaceutische industrie koortsachtig naar een effectieve cholesterolverlager. Farmaciegigant Merck kreeg lucht van het afgeschreven stofje, nam de rechten voor lovastatine voor een appel en een ei over van de overheid en presenteerde niet veel later Mevacor, de eerste statine. Inmiddels zijn er zes statines op de markt, die miljardenomzetten genereren. Ze hebben bewezen het risico op een hartinfarct enigszins te verminderen bij mannen van middelbare leeftijd met een hoog risico, maar niet bij vrouwen en ouderen. In Amerika liggen deze blockbuster medicijnen onder vuur, omdat duizenden mensen zeggen de invalidiserende bijwerkingen te ervaren die eerder in proefdieren werden waargenomen.

Medicijn: Curare

Plant: Rodondendron (Chondrodendron tomentosum)

Toepassing: Spierverlammer in de anesthesie

Noord-Amerikaanse Indianen gebruikten tijdens de jacht curare (tubocurarine), dat ze wonnen uit de zeldzame rodondendron Chondrodendron tomentosum. Een in dit gif gedrenkte pijl is voldoende om een olifant binnen een minuut te doden. Toch wordt het dagelijks massaal gebruikt in onze ziekenhuizen. “Curare verlamt alle spieren, behalve de hartspier,” verklaart de Rotterdamse anesthesioloog Peter de Bruin. “Bij veel operaties is het noodzakelijk dat de patiënt letterlijk doodstil ligt. Als je iemand een spuitje curare geeft en verder niets doet, gaat hij dood omdat zijn ademhalingsspieren er mee ophouden. Daarom leggen we operatiepatiënten aan de respirator. Je hebt dan nog slechts een vrij licht narcoticum nodig om de patiënt bewusteloos te houden.” Curare heeft geen invloed op het bewustzijn. Slachtoffers van een gifmoord met curare zijn dan ook bij hun volle positieven terwijl ze stikken.

Medicijn: Metformine

Plant: Alpenkruid (Galega officinalis)

Toepassing: Diabetes

Metformine wordt vaak voorgeschreven aan mensen met diabetes type 2. Bij deze vorm van suikerziekte maakt de alvleesklier doorgaans nog voldoende van het bloedsuikerregulerende hormoon insuline, maar omdat de gevoeligheid van de cellen voor het hormoon is verminderd, komt de glucose niet op de plek van bestemming. Het gevolg is dat de bloedsuikerspiegel stijgt en dat de cellen niet voldoende brandstof krijgen. Deze aandoening ontstaat doorgaans bij wat oudere mensen. Door de eeuwen heen hebben traditionele volkeren deze typische boerenziekte (ha, toch nog een stukje paleo!) behandeld met aftreksels van de plant Galega officinalis, ofwel Alpenkruid. In de jaren ‘40 isoleerden onderzoekers uit deze plant de stof galegine, een zogenoemde biguandine, en ze stelden vast dat deze de lichaamscellen fors gevoeliger maakt voor insuline. Galegine had nogal wat vervelende bijwerkingen, maar chemici slaagden erin het molecuul zo te veranderen dat die problemen tot een aanvaardbaar niveau afnamen. Het resultaat, metformine, is tot op de dag van vandaag een van de meest gebruikte en veiligste antidiabetica.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

24 reacties op Nonpaleo pillenpraatje

 1. James Pott zegt:

  Getverderrie wat zijn we het weer eens met mekaar.
  Een andere goeie bron is Homoeopathic Materia Medica & Repertory van William Boericke MD. begin 1900 en weer uitgegeven in 2008

 2. James Pott zegt:

  Nee Gerrit Meijer, het gaat me niet om de homeopathie maar om de kruiden, de plantjes, de symbiosanten enz. Weet je trouwens dat men zich in de pharmaceutische industrie net zoveel zorgen maakt over het verdwijnen van regenwouden? Allen om heel andere redenen. Juist ja, de basis voor vele nog niet ontdekte geneesmiddelen. Als je die link van dr.Frank van Berkum hebt opgevolgd over de endocrine disrupters zal het je zeker niet ontgaan zijn dat het gerotzooi op moleculair niveau hele vervelende consequenties kan hebben waarvan we vaak pas na jaren of decennia de gevolgen van zien. En wie zal zeggen wat waar aan ligt? Big Pharma is smart enough om te zien dat as close as possible to nature het veiligste en vaak net zo effectief kan zijn.
  Merry Christmas!
  Trouwens over die homeopathie, niet te snel.. voordat je het weet heb je een heel stel theoretische fysici op je nek. Rupert Sheldrake is het waarschijnlijk helemaal oneens met jou.
  Ha, zijn we toch eens niet met mekaar eens. Kan ik weer opgelucht adem halen. Ik leef nog en wordt niet geleefd door de meningen van anderen. Of misschien toch…

  • Dat snapte ik wel, James, maar ik moest toch even markeren dat ik uiterst sceptisch sta tegenover homeopathie. Als de ‘herinnering’ van moleculen in water zou blijven hangen en een biologisch effect zou hebben, zouden we volgens mij geen schoon water meer kunnen drinken zonder er allerlei rare gevolgen van te ondervinden. Maar wie weet, we weten erg weinig. Het placebo-effect daarentegen, is goed gedocumenteerd en niet minder fascinerend. Goed idee voor een posting, daar kunnen we wel een paleo draai aan geven ;-).

   Sheldrake (voor wie hem niet kent, de man van de morfogenetische velden) werpt heel fascinerende vragen op en bedenkt prachtige verklaringen, maar ze zijn niet goed te controleren. Hij hangt min of meer het idee aan van Pim van Lommel (of Pim van Lommel dat van hem), dat onze hersenen slechts ‘ontvangers’ zijn, die zijn afgestemd op een collectief bewustzijn, zeg maar een permanente radio-uitzending. Als we dood gaan, gaat de uitzending en dus ons bewustzijn gewoon door en wordt zelfs eindeloos verdiept, stellen ze. Ik heb ooit uitgebreide interviews gedaan met zowel Pim van Lommel als met de Leidse anesthesioloog Gerry Woerlee en die laatste heeft me ervan overtuigd dat het eh… hogwash is. Als er voldoende belangstelling is, wil ik dat stuk wel hier herpubliceren.

   Goed dat we het niet eens zijn ;-)!

   • Met voldoende belangstelling bedoel ik tenminste 50 procent van het publiek, dat wil zeggen tenminste 3 lezers.

   • Van Breukelen zegt:

    Ik heb wel belangstelling in het betoog van Woerlee.
    Maar ja, ik heb ook met interesse Pim van Lommel gelezen en de Bres en Steiner.

   • James Pott zegt:

    ‘herinnering’ van moleculen in water zou blijven hangen en een biologisch effect zou hebben, zouden we volgens mij geen schoon water meer kunnen drinken zonder er allerlei rare gevolgen van te ondervinden. Maar wie weet, we weten erg weinig.’
    met die laatse vier woorden geef je blijk van grote wijsheid.
    De eerste aangehaalde regel is je niet kwalijk te nemen. Je beredeneert vanuit een Newtonian visie iets wat thuis hoort in de nieuwe visie en een totaal veranderende kijk op hoe het allemaal in mekaar zit.. De oude garde blijft vasthouden aan een -in de grond van de zaak- Newtonian universe, ook al maken ze gebruik van zaken die in dat universum helemaal niet mogelijk zijn. Dat is een dichotomy waar ze gewoon overheen kijken. Waarschijnlijk zich niet eens bewust.
    Er zijn nog steeds mensen die echt geloven dat die hele ruimte reizen toestand verzonnen is.

    • James, er zijn ook mensen die te pas en te onpas de kwantumtheorie uit de kast trekken. Denk aan de charlatans van ‘The Secret’, die menen dat ‘het universum’ je gedachten verwezenlijkt. Ik sta open voor nieuwe concepten en aanvaard dat we vrijwel niets weten, maar ik wil wel graag bewijzen of een hoge mate van plausibiliteit zien voor ik een idee omarm.

 3. willem zegt:

  … en ik ben een van de drie….

 4. James Pott zegt:

  Love your sense of humor. That is the one thing we will have to keep activating in each other in the New Year.
  Wat betreft je anesthesioloog daar kan ik amper een oordeel over vellen, maar ik heb zo mijn twijfels bij een reaktie als “hogwash” Ik heb zo het vermoeden dat hij hier net zo veel vanaf weet als de gemiddelde geneesheer van verantwoorde voeding.
  Het is echter ‘a whole different ball of wax’ Ik kom uit de kring van Fred Alan Wolf, Fritjof Capra, Paul Davies. En natuurlijk Ken Wilber.Van Lommel is mij niet bekend maar het idee is bepaald niet van hem maar has been thrown around for quite some time already :memory may not reside in our brain. Zoals Einstein zei toen ze hem vroegen hoe hij op dat vreemde idee kwam: it came to me. En hij geloofde zijn eigen ideeen aan vankelijk niet.”This is the way it has to be but I don’t believe God plays dice with the universe.” en het begin van de relativiteits theorie was geboren. En je kent waarschijnlijk de verhalen over Heizenberg, Pauli en vele anderen. En natuurlijk niet vergeten Prigogine. But that’s a totally different story. Daarom mijn take op Woerlee (heb hem even gegoogled): not worth the time, hetzelfde neo positivistische geleuter kom je hier ook wel tegen. Voorlopig raad ik je af om hier over te beginnen. Er is heel wat kennis over deze hele materie voor nodig om er een redelijk gefundeerde mening over te kunnen hebben. En daarvan geeft Woerlee weinig blijk die te hebben
  En het is bepaald niet alleen de modern physics die er bij betrokken is, maar het hele terrein van de anthropologie (van Margaret Mead tot Jean Houston).

 5. willem zegt:

  Maar, James, vind je niet dat het weleens aardig kan zijn om te weten WAAROM Woerlee dat allemaal ‘hogwash’ vindt? En ik komt uit de kring van ‘Ik weet het ook niet, heb geen idee’. Ja, wel een idee, maar vooral de idee ‘wat weten we nou eigenlijk allemaal’?

 6. James Pott zegt:

  Willem ik heb in deze in feite maar één advies : Follow the people who search for the truth, flee from those who have found it. Mijn ervaring is dat je de “hogwash” mensen (en je vindt ze in alle geledingen, quackwatch etc.) steevast in de eerste categorie tegenkomt en veel minder in de tweede. Op Foodlog liep ik er ook tegen aan. Ga meestal de discussie uit de weg en hou het op Ilya Prigogine : The End of Certainty.
  Je hebt te maken met twee werelden de oude waarin alles werkt via cause en effect en William James merkte al op dat daar grote problemen mee zijn, hij noemde het ‘the dilemma of determinism’ : is the future given or under perpetual construction?
  En de nieuwe die we sinds Einstein kennen. Quantum physics kent het time onderscheid niet.
  Om met Shakespeare te spreken:
  “There more things in Heaven and Earth, than are dreamt of in your philosophy, Horatio”
  “the true mystery of the world is the visible, not the invisible.”( Oscar Wilde)
  Melchior mag van mij, en ik zal er wel degelijk aandacht aan besteden omdat hij meestal wel de goede vragen stelt, maar of het werkelijk een nieuw licht op de zaak werpt betwijfel ik.
  Het is waar dat dit geen Foodlog is en een blog van Melchior om wat af te kaatsen, wat informatie te delen, en wat stoom afblazen? Voor mij is het een ontspannende bezigheid en niet in het minst omdat ik al een jaar of drie bezig ben me te verdiepen in iets waar alleen mijn vrouw aardig wat van af wist, maar ik helemaal niks. Volgde gewoon braaf de adviezen van het Voorlichtings bureau voor de Voeding en ontdekte dat dat niet gewenste resultaat had. De website Quinte Health Solutions is in feite niets anders dan een verslag van mijn bevindingen over een paar jaar.

  • James, ik begrijp precies wat je bedoelt. Ik drukte me op een bijna Jurgeniaans arrogante wijze uit, waarvoor excuses. Ik zei al dat ook ik denk dat we gigantisch weinig weten. Maar ik blijf voorlopig geneigd Woerlee ‘gelijk’ te geven op dit specifieke gebied. 66,6 (The Number of The Beast om in de sfeer te blijven) procent van de 6 lezers heeft inmiddels aangegeven de analyse over de Bijna Dood Ervaring te willen lezen, dus ik heb er nog 1 nodig voor ‘ie online gaat.

 7. Wat dacht je van deze medicijnen?
  Mehl und Zucker gestrichen: Null Kohlenhydrate: Krebs weg: http://www.strunz.com/news.php?newsid=1347&tag=&ab=0 und: http://www.strunz.com/news.php?i=1680

 8. James Pott zegt:

  Of misschien zelfs een post over de medici. Nee niet die beruchte familie, die andere familie van geest verwanten. Dit kreeg ik net van een bevriende arts:
  “.. Currently British doctors, employed by the government, are considering going on strike. In 1999 Israeli physicians were on strike for three months and there was a sharp drop in the mortality rate. This affected funeral directors as their business declined by as much as 60 percent!
  Needless to say, there’s more to this matter than meets the eye. But it shows that doctors can be dangerous. Surgery kills some patients who don’t even require it. And prescription drugs kill thousands every year. …” Onze eigen schuld natuurlijk, we moeten eens ophouden te zeuren over pilletjes

  • willem zegt:

   James: ‘Onze eigen schuld natuurlijk, we moeten eens ophouden te zeuren over pilletjes.’
   Tuurlijk, eigen schuld dikke bult. Maar dat lijkt me een standpunt dat wat al te makkelijk te kort door de bocht is en geen stand houdt. Vergelijk het met obesitas, veroorzaakt door al dat foutieve aanlokkelijks in de supermarkt: kopen! Verantwoordelijkheid bij de klant/patient? Ja, want daar is onze cultuur op gebaseerd. Nee, want dan gaan we voorbij aan wat onze genen, ons brein ons voortdurend probeert aan te praten: eten, want er komen magere tijden. En niet iedereen is daar even goed tegen bestand. Zo ook met pilletjes. Direct of indirect verwacht de patient/klant daar wonderen van, daartoe gestimuleerd door de pillenfabrieken met hun ‘onweerstaanbare’ reclames. En bovendien, als de dokter het zegt, zal het toch goed zijn?.

   • James Pott zegt:

    Het begint er op te lijken Willem dat niet alle doktoren meer gedwee en blindelings aan de leiband van Big Pharma lopen. Dit komt hier net binnen als top story in the Heartwire.
    http://www.theheart.org/article/1343169.do?utm_campaign=newsletter&utm_medium=email&utm_source=20120127_TopStories_EN
    Dr Rita Redberg (University of California: “…. there are too many low-risk individuals taking statins, and they simply don’t get a benefit. In these low-risk/low-benefit patients, given the residual risk of statins, benefit is exceeded by harm.

    “Despite research that has included tens of thousands of people, there is no evidence that taking statins prolongs life, although cholesterol levels do decrease,” she writes in the Journal. “Using the most optimistic projections, for every 100 healthy people who take statins for five years, one or two will avoid a heart attack. One will develop diabetes. But, on average, there is no evidence that the group taking statins will live any longer than those who don’t.”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s