Paleo of pillendraaiers…

Als ik morgen word platgereden (hmmm, toch misschien die iPod eens wat zachter zetten op de fiets, nep caveman 😉 ) maar nog enkele tekenen van leven vertoon, hoop ik dat de ambulancemeiden me bij elkaar vegen en dat de helden in het traumacentrum me weer bij elkaar naaien. Dat ze m’n schedeldak er even tijdelijk afhalen zodat m’n arme hersentjes lekker een tijdje kunnen zwellen zonder zichzelf dood te drukken en meer van zulk fantastisch kunst en vliegwerk. Als een familielid een agressief ehecje oploopt en letterlijk leeg dreigt te lopen, op naar het ziekenhuis en niets dan de allerbeste zorg, alstublieft dank u wel. Als de moderne geneeskunde iets kan, is het crisissituaties het hoofd bieden. Wonderen verrichten ze. Maar verder? Als ‘medisch journalist’ (dat is niets anders dan een verslaggever die naast de brandjes en raadsvergaderingen ook weleens ‘medisch’ doet) leer je heel snel dat het medisch-farmaceutische conglomeraat opvallend weinig te bieden heeft en vaak met interventies komt die erger zijn dan de kwaal. De literatuur laat tamelijk consistent zien dat ziekenhuisstakingen (waarbij alleen nog spoedzaken worden behandeld) de mortaliteit in het verzorgingsgebied zodanig beïnvloeden dat de plaatselijke doodgravers nerveus worden en tegen de werkonderbreking gaan protesteren. Het effect houdt aan zolang de staking duurt en verdwijnt zodra de medici weer aan het werk gaan, dus het kan slechts ten dele worden toegeschreven aan uitgestelde procedures bij heel zieke mensen. In Zweden ken ik een krasse gepensioneerde huisarts die nog geregeld invalt en erg populair is bij familieleden van oudere mensen. “Moeder is zo onvoorstelbaar opgeknapt bij dokter Rydén…” Zijn collega’s zijn iets minder blij met hem, want hij is nogal stout. “Het eerste wat ik doe als ik bij zo’n oudje kom is zijn of haar pillentas op tafel uitstorten,” vertelde hij in de kleedkamer van het zwembad waar hij ’s ochtends zijn baantjes trekt. “En dan haal ik tien of elf van de twaalf medicijnen weg. Het meeste is rattengif en vaak combineert het slecht met elkaar.” Mijn gebrek aan vertrouwen in dokters en vooral in de farmaceutische industrie is een van de redenen dat ik gok op paleo. Garanties bestaan niet in het leven, maar grofweg leven volgens wat ons genoom gedurende het grootste deel van onze ontwikkeling voor de kiezen kreeg, lijkt me de enige ‘logische’ optie. Aan paleo valt niets te verdienen, vandaar dat het nooit mainstream zal worden. Om nog eens te laten zien welke motieven in de pillendraaierij de boventoon sturen een oud, maar helaas nog onverminderd actueel artikel. Waarschuwing: lang!

Geen business genereert zulke exorbitante winsten als de farmaceutische industrie. Maar in hun ijver om de aandeelhouders tevreden te stellen, gaan de pillenpushers steeds gemakkelijker over lijken.

“Als ik ook maar de flauwste notie had gehad dat een ‘onschuldige’ ontstekingsremmer het risico op hartproblemen kan verhonderdvoudigen, had ik het middel nooit genomen.” Henk Driest (45) uit Rotterdam was een topfitte hardloper tot hij op 23 oktober 2003 werd getroffen door een hartinfarct. “Het gebeurde ’s nachts en het kwam als een totale verrassing,” vertelt Henk. “Ik had een puike conditie, geen enkele risicofactor, geen familiaire belasting, brandschone kransslagaderen, niemand snapte hoe dit kon.” Een half jaar na het infarct kreeg Henk zijn zus uit Canada te logeren. “Op een ochtend komt Jannie uit de douche en vraagt: ‘Wie van jullie gebruikt hier Vioxx?’ Ik, zei ik achteloos. Mijn huisarts had de ontstekingsremmer uitgeschreven voor een hardnekkige peesontsteking. Ik slikte het al zeker twee jaar, want het hielp goed. De dokter noemde het een superaspirine. Het was alsof de grond onder mijn voeten wegzakte toen mijn zus zei: ‘Weet je wel dat Vioxx een fors verhoogd risico op infarcten geeft?’ Dat had ze in Canada in de krant gelezen.”

Een jaar later werd Vioxx uit de handel genomen. Deze en andere zogenoemde Cox-2 remmers blijken de stollingsneiging van het bloed aan te wakkeren en verhogen inderdaad het risico op een hartinfarct of beroerte. Fabrikant Merck (in Nederland Merck Sharpe & Dohme) deed net of ze volkomen verrast was. Maar Dr David Graham van de Food and Drug Administration (FDA) zegt dat zijn toelatingsorganisatie al jaren tot in de fijnste details van dit probleem op de hoogte was. “Rond het jaar 2000 wisten we dat Vioxx alleen al in de VS dagelijks een Boeing 747 vol mensen onnodig een dodelijk hartinfarct bezorgde. Merck wist het nog eerder, maar wiste een verontrustende passage uit een belangrijk rapport, zonder zich te realiseren dat geschrapte passages in Word terug te halen zijn.” Graham probeerde zelf meerdere malen zijn superieuren van de noodzaak van een ‘ban’ te overtuigen. Vergeefs. “Het is nu eenmaal zo dat sleutelfiguren binnen de FDA veel, heel veel geld krijgen van de industrie.”

Royale schikkingen

Graham – die het luiden van de klok overigens moest bekopen met een forse degradatie – zegt letterlijk dat een fabrikant een gevaarlijk medicijn ruim vier jaar bewust op de markt heeft gehouden. Merck heeft rustig gewacht tot ontkennen echt geen zin meer had. Is dat niet verschrikkelijk riskant voor een bedrijf? Die veronderstelling blijkt naïef te zijn. “Elke dag dat een farmaceut een goedlopende pil wereldwijd verkoopt, levert miljoenen op,” verklaart emeritus hoogleraar biochemie Joel Kauffman, auteur van het boek Malignant Medical Myths. “Zelfs als er busladingen per dag aan dood gaan, zoals bij Vioxx, loont het om die gegevens te verzwijgen. Als de bom uiteindelijk barst, treft de fabrikant royale schikkingen met gedupeerden die onomstotelijk kunnen aantonen dat ze slachtoffer van het medicijn zijn. Dat zijn er doorgaans niet zo heel veel, want het leveren van sluitend bewijs is in dat soort zaken ontzettend lastig. Die paar ogenschijnlijk astronomische schadevergoedingen achteraf zijn peanuts vergeleken bij de megawinst die een dodelijke pil elke dag dat hij op de markt is, genereert.”

Henk Driest pakte zijn leven op, loopt weer voorzichtig hard en besloot er geen werk van te maken. “Vechten tegen zo’n gigantische bierkaai? Dat zou pas slecht voor mijn hart zijn! Ik ben een illusie armer, maar ga zoveel mogelijk verder alsof er niets gebeurd is.” Tenminste vijfhonderd Nederlanders kunnen dat niet, omdat ze menen dat het Vioxx-gebruik hen invalide heeft gemaakt. Letseladvocate Danielle Zwartjens van Beer Advocaten in Amsterdam selecteerde twintig gevallen. “Procederen heeft alleen zin als je redelijk hard kunt maken dat het letsel een direct gevolg is van het medicijngebruik,” zegt ze. In september kwamen haar zaken voor de Amerikaanse rechter, maar de advocate kan nog geen uitspraken doen over de kansen van haar cliënten op compensatie.

Wir haben es nicht gewusst?

Volgens kritische ‘farma-watchers’ valt het Vioxx-schandaal in het niet bij de slachting die naar hun zeggen momenteel wordt aangericht door de allergrootste cash cows die de farmaceutische industrie ooit in de schoot geworpen kreeg: de statines. Inmiddels slikken ruim anderhalf miljoen Nederlanders dagelijks trouw hun cholesterolpil. Wereldwijd genereren deze blockbuster medicijnen, met merknamen als Lipitor, Zocor en Crestor, miljardenwinsten en de cijfers zitten nog fors in de lift. Want hoewel de theorie dat cholesterol hart- en vaatziekten veroorzaakt op steeds lossere schroeven komt te staan, gaan de grenswaarden van een ‘normaal’ cholesterolgehalte haast jaarlijks een paar puntjes omlaag. Dat de commissies die deze richtlijnen vaststellen vrijwel volledig bestaan uit wetenschappers die nauwe financiële banden onderhouden met statinefabrikanten leidt internationaal tot verhitte discussies, maar intussen zijn artsen verplicht zich aan de vastgestelde normen te houden. Wat doen statines? Ze blokkeren de aanmaak van een hele rits vitale stoffen, waaronder toevallig ook cholesterol. “Al die stoffen zijn essentieel voor het functioneren van de mitochondriën, de energiefabriekjes in onze cellen,” verklaart Dr Peter Langsjoen, een cardioloog uit Texas die zich volledig wijdt aan de behandeling van wat hij noemt ‘statine-geïnduceerd hartfalen’. “De bijwerkingen zijn gruwelijk, komen veel frequenter voor dan wordt aangenomen en ze beslaan de hele medische encyclopedie. Helaas wordt het probleem genegeerd.”

Echt waar? Wie op Google de zoektermen ‘statins’ en ‘adverse reactions’ intoetst, zit inderdaad binnen enkele seconden tot over z’n oren in het leed. Invalidiserende spier- en gewrichtsklachten worden het vaakst gemeld, maar ook klachten die duiden op zenuwbeschadiging en cognitieve en psychische stoornissen lijken aan de orde van de dag te zijn. Inmiddels lopen er in Amerika enkele grote rechtzaken tegen Pfizer, aangespannen door mensen die menen invalide te zijn geworden door het gebruik van Lipitor. Veel patiënten vertellen dat de problemen verdwijnen of verminderen als ze, doorgaans tot enorme woede van hun artsen, stoppen met slikken. De vaak furieuze dokters ontkennen categorisch dat statines andere bijwerkingen kunnen geven dan oprispingen, flatulentie en een levensgevaarlijke, maar erg zeldzame vorm van spierafbraak.

Deze artsen ageren, dat begrijpt ook Langsjoen, te goeder trouw. Statines behoren tot de best geteste en veiligste geneesmiddelen die er zijn, luidt het oordeel van ondermeer eerdergenoemd College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Al vertellen duizenden mensen hetzelfde verhaal, zolang hun ervaringen niet wetenschappelijk zijn onderzocht, blijven het anekdotes. De kerngezonde berggids die zich na een half jaar Lipitor nauwelijks nog naar de buurtsuper kan slepen, de fitte ondernemer die op Zocor zo belabberd functioneert dat zijn zaak te gronde gaat, de kwieke oude dame die op 10 mg Crestor dement wordt verklaard maar die haar glasheldere kijk op de wereld terugkrijgt als ze op aanraden van een vriendin ‘die cholesterolverlager laat staan’, het zijn volgens het CBG, VWS en de medische stand aanstellers, ingebeelde zieken, of op z’n best hoge uitzonderingen. In de klinische trials zijn dit soort bijwerkingen niet beschreven, ze worden niet vermeld in de artseninformatie, dus bestaan ze niet.

Verdwijntruc

Volgens onder anderen Dr Marcia Angell, arts en voormalig hoofdredacteur van het gezaghebbende medische tijdschrift The New England Journal of Medicine, zit hier echter een bloedlinke adder onder het gras. “Grote klinische trials zijn doorgaans niet ontworpen om gevaarlijke of invalidiserende bijwerkingen in kaart te brengen,” stelt ze. “Integendeel, de financiers en regisseurs van zulke mega-onderzoeken doen er juist alles aan om ernstige ‘adverse reactions’ uit de grote onderzoeken te houden.” Een schrijnend voorbeeld in het statine-onderzoek is de Heart Protection Study, waarin maar liefst 11.000 mensen na een ‘run in fase’ van acht weken zonder opgaaf van reden werden weg geselecteerd. Tijdens zo’n ‘run in fase’ krijgen alle potentiële deelnemers – in het geval van HPS meer dan 30.000 patiënten – het actieve geneesmiddel. Je hoeft niet paranoïde te zijn om te vermoeden dat de door de fabrikant betaalde onderzoekers ervoor kiezen om de mensen die binnen die acht weken ‘lastige’ bijwerkingen beginnen te vertonen liever kwijt dan rijk zijn. Wie er studieleider Dr Rory Collins naar vraagt, krijgt een verontwaardigd ‘hoe komt u erbij’, maar geen antwoord. Onafhankelijk farmacoloog Prof James Wright van de Universiteit van British Columbia beaamt echter dat er geen sprake is van fair play. “Een kind kan zien dat de populatie van HPS geen willekeurige dwarsdoorsnede was van de populatie die voor statinebehandeling in aanmerking komt,” mailt hij. “Vrijwel niemand praat erover, maar deze studie begon met het screenen van 60.000 kandidaten. Daarvan werden er 30.000 ‘niet geschikt’ geacht en geëxcludeerd, mogelijk omdat de onderzoekers aanwijzingen hadden dat deze mensen niet goed tegen een statine zouden kunnen. Daarna mochten de onderzoekers het middel eerst twee maanden uitproberen op de 30.000 man die over waren. En daarvan stuurden ze vervolgens een derde naar huis. Eénderde! Zou het kunnen dat die 10.000 mensen weg moesten omdat ze ‘minder gunstig’ reageerden op de statine? Dan komen die duizenden ‘anekdotes’ op internet plotseling in een heel ander daglicht te staan.”

Merck, producent van het in deze studie gloriërende Zocor, kwam met deze truc weg, omdat het onderzoek primair was bedoeld om de werkzaamheid van het medicijn te toetsen, niet om bijwerkingen in kaart te brengen. Maar ook de klinische trials die wel zijn bedoeld om de veiligheid te toetsen, geven mogelijk geen eerlijk beeld. “Fabrikanten en hun ghostwriters maskeren ernstige bijwerkingen door ze op te delen in een aantal categorieën,” zegt hoogleraar biochemie Joel Kauffman. “Zo kun je één onaanvaardbaar vaak optredend probleem eenvoudig weg rekenen. Een populaire verdwijntruc.”

Een nog veel groter probleem is de verregaande corruptie die tot in de hoogste echelons van de onderzoekscentra en regulerende instanties is doorgedrongen. Onlangs moest de door AstraZeneca ingehuurde National Institutes of Health-medewerker Dr H. Bryan Brewer toegeven dat hij in de tests met de cholesterolverlager Crestor een aantal gevallen van dodelijke spierafbraak eenvoudig uit de rapporten had gehouden. Hij wist het vege lijf te redden door te beweren dat niet overtuigend was aangetoond dat de fatale conditie het directe gevolg was van de statine. Biochemicus Kauffman spuugt van verontwaardiging in de hoorn als hij zegt: “Zo’n verweer is vergelijkbaar met dat van een bankrover die zegt dat de slachtoffers in de bank niet om het leven zijn gekomen door de kogels uit zijn Kalashnikov, maar dat ze een natuurlijke dood stierven nèt voor zijn kogel hen doorboorde. Levensgevaarlijke spierafbraak is een extreem zeldzame aandoening. Van statines is bekend dat ze haar kunnen uitlokken. Als dit zich in een onderzoek naar statines voordoet, is de statine to blame, alle andere verklaringen zijn belachelijk.”

Een journalist van de Los Angeles Times bracht de fraude binnen het eerbiedbaardige instituut aan het licht. De liegende Brewer kreeg een uitbrander en daarmee was de kous af. Logisch, want dezelfde LA Times reporter toonde later aan dat het onder topwetenschappers volstrekt normaal is om je ziel aan de duivel te verkopen. Tenminste een kwart van de topwetenschappers die dit overheidsorgaan dienen, beunt fors bij door op NIH-titel geneesmiddelenfabrikanten naar de mond te praten op belangrijke congressen. Dr Stuart Rich, een FDA-medewerker die in 1999 adviseerde de vermageringspil FenPhen niet toe te laten (wegens verhoogd risico op zware hartklepafwijkingen, werd in 2001 alsnog verboden), maar die dat net als Graham moest bekopen met een forse degradatie: “Er is binnen de FDA een cultuur ontstaan om alarmerende signalen onder het tapijt te schuiven. Er werken veel eerlijke, toegewijde mensen bij de dienst, maar die leren al heel snel dat negatief rapporteren of adviseren over producten van de grote fabrikanten niet op prijs wordt gesteld. Tegelijkertijd moet de toelating van goedkope generieke middelen van minder rijke fabrikanten juist zoveel mogelijk worden gedwarsboomd. Wie eerlijk handelt, trapt altijd wel op de tenen van een machtige superieur. Iedereen heeft een gezin, een hypotheek. Je moet erg sterk zijn om na zo’n eerste waarschuwing in het vervolg niet een toontje lager te blazen.”

Maar wacht even. Dit gaat over Amerika. Onze eigen Nederlandse watchdogs zijn toch zeker wel integer? Helaas, het CBG wekt niet de indruk. Een voorbeeld. De cholesterolverlagers van de grote fabrikanten werd in Nederland nooit een strobreed in de weg gelegd, karrenvrachten meldingen over invaliderende, vaak levensbedreigende bijwerkingen ten spijt. Maar afgelopen augustus besloot het orgaan een generieke en dus goedkope pil met simvastatine – waarvan Mercks patent onlangs verliep – op mistige gronden niet in Nederland toe te laten. Waarom? Het is toch precies hetzelfde spul als Mercks Zocor? “Jazeker,” meldt directeur Lekkerkerker van het CBG kalm en weigert vervolgens ieder commentaar. Daarmee wekt de dienst de indruk de winst van Merck belangrijker te vinden dan een betaalbare gezondheidszorg. Die schijn wordt versterkt doordat het CBG tegen alle internationale data in hardnekkig blijft ontkennen dat Vioxx in Nederland ook maar één slachtoffer heeft gemaakt. Haar Belgische tegenhanger geeft ruiterlijk toe dat Vioxx 600 tot 1000 zuiderburen voortijdig naar de eeuwige jachtvelden heeft gestuurd.

Zoekgeraakt

Zelfs VWS is volgens advocate Danielle Zwartjens niet zuiver op de graat. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is in het bezit van een dossier over de agressieve marketingstrategie waarmee Merck Sharp & Dohme Vioxx in Nederland ‘in de pen van de dokter’ probeerde te krijgen. Beproefde smeermiddelen zijn snoepreisjes, bonussen per uitgeschreven recept en golfaccessoires. Dit dossier is belastend voor de farmaceut en is voor Zwartjens van groot belang voor de verdediging van haar Vioxx-slachtoffers. Vier maanden nadat Zwartjes er om vroeg, stuurde VWS een stapeltje documenten. Het bewuste dossier ontbrak echter. Zwartjens: “Het zou zijn zoekgeraakt. Sorry, maar dat is ongeloofwaardig. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de inspectie mij Mercks marketingplannen niet wil toezenden.”

Stealths

Wat mogen we eigenlijk verwachten van individuele dokters? Zij dragen immers de eindverantwoordelijkheid voor wat wij slikken. Niet al te veel. “De geschiedenis van de farmaco-medische industrie is geplaveid met schandalen en zelden waren het artsen die de zaak aan het rollen brachten,” zegt Dr Malcolm Kendrick, een Britse arts-publicist die cardiologen bijspijkert in opdracht van het European College of Cardiology. Veel overduidelijk dodelijke medicijnen kunnen volgens hem decennia lang als ware Stealths onder de radar vliegen. De dokter snapt namelijk vaak niet wat hij voorschrijft. “Een schrijnend voorbeeld zijn de zogenoemde sulfonylurea, doodgewone medicijnen tegen ouderdomssuiker,” zegt Kendrick. “Miljoenen Europeanen slikken deze pillen. Ze zwepen de alvleesklier op om meer van het bloedsuikerregulerende hormoon insuline te maken, waardoor een te hoog bloedsuikergehalte daalt. Dat lijkt uitstekend, maar het medicijn verhóógt de sterfte en geeft een fors verhoogd risico op een hartinfarct. Op basis van een onlangs in het Canadian Medical Association Journal gepubliceerd onderzoek kun je eenvoudig uitrekenen dat jaarlijks 70.000 Europeanen een dodelijk hartinfarct krijgen als direct gevolg van hun bloedsuikermedicatie. Geen speld tussen te krijgen. Waarom dat niet bekend wordt? Artsen denken niet zelfstandig, maar baseren zich volledig op informatie van de industrie. En ze zijn geobsedeerd door het omlaag brengen van getallen, zonder zich te bekommeren om oorzaken. Sulfonylurea verlagen de bloedsuikerspiegel, dùs is het goed. Veel collega’s weten niet eens dat het opdrijven van toch al hoge insulinespiegels gevaarlijk is. Dit is slechts één voorbeeld. Wij dokters volharden liever in een dodelijke traditie, dan dat we moeten toegeven dat we dertig jaar lang eh… minder slim bezig zijn geweest.”

Volgens Dr Marcia Angell is de fysieke ineenstorting van de pillenpushers nog slechts een kwestie van jaren. “Moreel is de branche allang failliet,” zegt ze. “Ga maar na. De farmaceutische industrie bepaalt welke behandeling mainstream wordt, ontwerpt en manipuleert klinisch onderzoek, chicaneert medische tijdschriften, koopt opinion leaders om en heeft een dikke hand in de artsenopleidingen. Ze vervult maatschappelijke taken waarvan een kind ziet dat ze niet in goede handen zijn bij een zuiver winst-geörienteerde industrie. Ze besteedt slechts een fractie van haar gigabudget aan het ontwikkelen van nieuwe medicijnen. Ze parasiteert bovendien op met belastingen betaalde onderzoekscentra. Het Aidsmedicijn AZT werd bijvoorbeeld in de jaren ’60 op een universiteit ontwikkeld als potentieel middel tegen kanker. De hardnekkige misvatting dat je de ontwikkeling en productie van medicijnen en medische behandelingen kunt overlaten aan de vrije markt, is desastreus voor de volksgezondheid en leidt tot steeds groteskere schandalen. Als volksvertegenwoordigers dit niet willen inzien, als ze geen radicale veranderingen durven doorvoeren, zullen de farmaceutische bedrijven het steeds bonter maken. Uiteindelijk zullen ze hun eigen graf graven. Helaas zijn we dan wel miljoenen onnodige slachtoffers verder.”

Kaders

‘Sicko’: slap aftreksel?

‘Kijk uit voor een shabby vent met een vies baardje die vreemde vragen stelt. Praat niet met hem, weiger hem de toegang en waarschuw onmiddellijk de bewaking.’ Aldus een interne memo die al enige tijd circuleert op de burelen van enkele grote farmaceutische bedrijven in Amerika. De ‘zwerver’ waar op gedoeld wordt, is cineast Michael Moore. Moore werkt momenteel aan ‘Sicko’, een film over de ‘ziekte-industrie’ die volgens insiders ‘nogal wat stof zal doen opwaaien’. De farmaceutische industrie beschuldigt Moore bij voorbaat van laster en overdrijving. Dr Marcia Angell noemt het echter onwaarschijnlijk dat iemand een beeld neer kan zetten dat erger is dan de werkelijkheid. “Het enige verschil met de reguliere mafia is dat de farmaceutische industrie haar critici niet vermoordt,” zegt ze. Angell is auteur van het spraakmakende boek The Truth About the Drug Companies; how they deceive us and what to do about it.

De schokkende hoofdpunten van dit document:

– De farmaceutische industrie claimt grote financiële risico’s te nemen in het belang van de mensheid, maar de winsten zijn exorbitanter dan die van welke branche ook.

– De industrie claimt innovatief te zijn, maar spendeert slechts een fractie van haar budget aan het ontwikkelen van nieuwe medicijnen. Medicijnen die per ongeluk een chronische ziekte echt genezen, worden bovendien snel afgevoerd.

– In tegenstelling tot wat het publiek denkt, besteden farmaceutische bedrijven veel meer aan marketing (inpakken van dokters en inhuren van ‘opinion leaders’) dan aan onderzoek en ontwikkeling.

– De farmaceutische industrie heeft een ijzeren greep op onze politici. In Washington heeft ze op elk congreslid drie lobbyisten. Ook in Brussel en Den Haag is Big Pharma ruim vertegenwoordigd.

– De farmaceutische industrie creëert ‘ziekten’ om nieuwe medicijnen te kunnen slijten. Miljoenen gezonde Europeanen denken onterecht dat ze lijden aan depressie, een erectiestoornis, een angststoornis of een ‘abnormaal’
cholesterolgehalte. In landen waar farmaceutische bedrijven geen directe consumentenreclame mogen maken, bespelen ze het publiek via door hen gefinancierde patiëntenorganisaties.

– De farmaceutische industrie dicteert wat artsen (ook studenten geneeskunde) leren en wat ze moeten voorschrijven.

– De farmaceutische industrie heeft vrijwel totale controle over de grote, ‘strenge’ onderzoeken die op hun medicijnen worden losgelaten. Een groot deel van de studies wordt geschreven door ghostwriters, die eventuele negatieve informatie zorgvuldig camoufleren. Wanneer een medisch tijdschrift protesteert, riskeert het een belangrijke financiële aderlating.

Top 10 blockbuster medicijnen

(Wereldwijde verkoop in 2005 in dollars)

 1. Lipitor    (Pfizer)        12,5 miljard
 2. Zocor     (Merck)        6,1 miljard
 3. Zyprexa     (Eli-Lilly)    4,8 miljard
 4. Norvasc    (Pfizer)        4,5 miljard
 5. Erypo    (Janssen-Cilag)    4,0 miljard
 6. Ogastro    (Abott)        4,0 miljard
 7. Nexium    (AstraZeneca)    3,8 miljard
 8. Plavix    (Sanofi-Aventis)    3,7 miljard
 9. Seretide    (GlaxoSmithKline)    3,7 miljard

10. Zoloft    (Pfizer)        3,4 miljard

Pillen lucratiever dan olie

De farmaceutische industrie is winstgevender dan welke industrie ook. De tien farmaceuten (samen goed voor 500 miljard dollar) die de laatste Fortune 500 lijst aanvoeren, genereren meer winst dan de gecombineerde winsten van de overige 490 ook niet bepaald noodlijdende concerns. De winstmarge van de farmagiganten ligt op een astronomische 18,5 procent. Dat is acht maal zoveel als de gemiddelde winst van grote ondernemingen. Slechts een fractie van de winst wordt gebruikt voor Research & Developement.

Top 10 farmaceutische bedrijven

(Wereldwijde omzet in 2005 in dollars)

1. Pfizer               47,7 miljard

2. GlaxoSmithKline          34,9 miljard

3. Sanofi-Aventis          30,5 miljard

4. Novartis          28,7 miljard

5. Johnson&Johnson          25,4 miljard

6. AstraZeneca          24,2 miljard

7. Merck & Co          23,6 miljard

8. Roche               19,9 miljard

9. Abott               15,7 miljard

10 BristolMeyersSquibb     14,8 miljard

Pfizers Trovan-schandaal

In zijn recent verfilmde boek ‘The Constant Gardener’ beschrijft John le Carré hoe een groot farmaceutisch bedrijf het aanlegt met corrupte overheden en een experimenteel medicijn test op tbc-patiënten in Kenia. Het bedrijf KVH vernietigt alle bewijs voor die uitbuiting, terwijl het een moedige vrouw die de waarheid boven water dreigt te halen (Tessa Quayle), koelbloedig laat vermoorden. Het is een fictief verhaal en het lijkt vergezocht, maar volgens auteur Le Carré is het een slap aftreksel van de werkelijkheid. “Voor ik aan het boek begon, wist ik dat de farmaceutische sector de fundamentele rechten van de mens zelden serieus neemt,” zegt hij. “Maar tijdens de research voor het boek ontdekte ik dat het veel en veel erger is dan ik ooit zou kunnen verzinnen. Vergeleken bij de werkelijkheid is mijn boek een onschuldige ansichtkaart.”

Het heeft er alle schijn van dat farmaciegigant Pfizer iets soortgelijks heeft gedaan in Nigeria. Het bedrijf misbruikte in het voorjaar van 1996 zonder officiële toestemming een epidemie om het medicijn Trovan te testen. Driehonderdvijftig kinderen die leden aan CSM, een vorm van hersenvliesontsteking die onbehandeld de hersenen en de wervelkolom aantast, werden zonder dat hun ouders het wisten opgedeeld in twee groepen. De experimentele groep kreeg Pfizers pil Trovan, de ‘placebo-groep’ kreeg ceftriaxone, een per infuus toe te dienen middel waarvan het patent al verlopen is, maar dat goed werkt. Bij deze proef kwamen elf Trovan-gebruikertjes om, terwijl verscheidene anderen aan het medicijn ernstige misvormingen overhielden. Tijdens een moeizaam gerechtelijk onderzoek – de dossiers van de patiëntjes zijn ‘zoekgeraakt’ – bleek later bovendien dat de Pfizer-arts de kinderen in de ceftriaxone-groep had onderbehandeld. Hij had hen expres een te lage dosis van het ouderwetse antibioticum gegeven, zodat het zou lijken alsof het slechter presteerde dan Pfizers Trovan. Daardoor stierven ook in de ceftriaxone-groep veel kinderen een dood die voorkomen had kunnen worden.

Disclaimer: Deze informatie is niet bedoeld als advies. Stop nooit zelfstandig met voorgeschreven medicijnen, maar bespreek klachten en twijfels met je dokter(s) en apotheker.

Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

32 reacties op Paleo of pillendraaiers…

 1. Mariet zegt:

  Tjonge, tjonge, Melchior, ik ben even onder ’t tapijt gekropen. Dat komt binnen !

  Had gisteren even een dipdagje, maar dat is nu wel over 🙂 Motivatie, motivatie, motivatie, op weg naar ’t pilloze leven.

 2. Kees zegt:

  Zo Melchior, dat is een stevig verhaal. Het illustreert goed waar ongereguleerde marktwerking toe leidt: winst als doel en niet als middel.
  Maar de “Disclaimer” tot slot staat er wel wat schraal onder en doet enigszins afbreuk aan de boodschap: “Uw geneesmiddelen, uw artsen en uw overheid zijn niet te vertrouwen”. Deze claim bezwering zal ongetwijfeld nodig zijn geweest gezien de inhoud van dit artikel en de geadresseerde partijen maar toch jammer qua vormgeving.

  • Hoi Kees,

   Die ‘disclaimer’ zette ik eronder toen ik op weg naar de groenteboer voor me zag hoe iemand zonder ziekte-inzicht uit verontwaardiging stopt met een noodzakelijk geneesmiddel. Ik zie niet goed hoe het afbreuk doet aan het verhaal…

 3. Hans zegt:

  Mijn moeder , volgende week 95 , verdomd het om pillen te slikken behalve een slaappil . Wel bijna wekelijks de huisarts bellen of een halfje meer kwaad kan 😉 en altijd bezig met voeding (ex-kooklerares). Als ik haar vertel over paleo is ze hogelijk verbaasd …. Unilever heeft er een goede klant aan .
  Wandelen met de rollator doet ze ook nog vanuit haar aanleunwoning als enige , de rest van de oudjes zit voor de buis de godgandse dag en (vr)eet dozen pillen zegt ze , en vinden het maar raar dat ze sowieso nog wandelt en ,,zoveel”.
  Verder kan ze weinig doen dan met de armen over elkaar zitten met haar makula kwaal …. en afwachten…. bijna iedereen is al weg….

  Nu leef ik bewuster dankzij ,,light-paleo” , kokosolie / stevia , ben afgevallen en voel me er beter bij ! Slik ook geen medicijnen , alleen visolie omega-3 en magnesium supplementen tegen kramp in de benen .
  Mij bekruipt wel de vraag regelmatig of ik zo’n hoge leeftijd bereiken wil door te trachten zo gezond mogelijk te leven , gelukkig ben ik man dus de kans is statistisch al kleiner ;))

  • Otto zegt:

   Als je vanaf nu elke dag leert genieten van alles wat je ziet en wat er gebeurt, dan is het op je 95ste vast nog plezant genoeg. 🙂

  • Je moeder heeft het gelijk aan haar kant, Hans! De generatie die nu gezonde mensen van 95 voortbrengt kende nog een zekere schaarste, had matigheid als levensmotto en bewoog relatief veel.

   Leuk te horen dat soft paleo je kennelijk voordeel biedt. Wat betreft levensduur: zelfs de allerbeste interventies (als we die zouden kennen) zouden de levensduur niet bijzonder ver opkrikken. In dat opzicht doen we het echt wel aardig. Het elimineren van alle welvaartsziekten zou de levensduur hooguit iets van vijf jaar verlengen, meen ik. Waar het wat mij betreft om gaat is behoud/verbetering van functionaliteit.

   Veel mensen, zoals je moeder, kunnen functioneel blijven met brood, melk en Unilever. Veel mensen niet. Matigheid is een enorme factor. Een van de sleutelaspecten van ‘paleo’ is dat het matigheid afdwingt.

  • Alex zegt:

   Geen idee of dit al eens eerder hier ergens gepost is. Is weliswaar al wat ouder, maar denk toch dat velen dit met mij wel interessant vinden: http://www.zocalopublicsquare.org/2011/11/30/how-doctors-die/ideas/nexus/

 4. Otto zegt:

  Oef, inderdaad interessant 🙂

  Ik vroeg me af, hoe stel je zo’n artikel samen? Heb je ook een bronnenlijst oid voor beweringen die je doet? Dat zou het artikel nog heel wat waardevoller maken. 🙂 Dat denk ik overigens wel vaker als ik je artikel lees, een bronnenlijstje (of een ‘lees meer’-lijstje) zou niet misstaan.

  • Point taken, Otto!

   Dit verhaal heb ik gemaakt in 2005 en er hebben weken werk in gezeten. De bronnen worden overigens grotendeels in het artikel genoemd. Ik kan helaas niet verwijzen naar telefoongesprekken, oude email-correspondentie, bijgewoonde congressen, etc.

   Alleen al het genoemde boek van Dr Marcia Angell is overigens een aanrader als je meer wilt lezen over de meest gebruikte trucs.

   Maar ik zal je opmerking voortaan in het achterhoofd houden! Thx!

   • Kijk trouwens deze review eens, nota bene van een hoge ome in de industrie zelf!

    I should start with a disclaimer. I’m a Vice President within one of the largest drug companies in the world and I have spent close to twenty years marketing drugs. So I guess I’m not supposed to like this book. But the truth is I thought it was fantastic.

    First, for those of you who are not familiar with the healthcare industry, you should know that Ms. Angell is better capable of writing this masterpiece than any other author. She used to be Editor-in-Chief of The New England Journal of Medicine, which is considered the most prestigious medical journal in the world. Don’t let her credentials scare you off, though. This is easy reading and the book captures your attention like a true business thriller, only this is real life suspense.

    But this volume is much more than simple entertainment. It is quite possibly one of the best analyses of the state of the U.S. drug industry today, complete with footnotes backing up every statement the author makes. You will learn not only that in 2002 the top ten drug companies made a higher profit than the other 490 businesses together on the Fortune 500 list. You will also understand how the drug industry has been able to achieve such a business success and how this success, as is often the case throughout history, will likely be their downfall.

    A political tidal wave is building which will forever change both the industry and many of its infamous business practices. It is sad to note that the drug industry today is equally poorly regarded as the tobacco companies, and this is a testament not only to the shortsighted foolishness of their management, but also to the fact that you can fool some of the customer some of the time, but not all of them all the time.

    So is there no hope? Well, Ms. Angell doesn’t only state the problem she also presents solutions and ends her story with several thoughtful suggestions on how to change the way we discover, market and distribute new drugs. Her advice is wise and absent of quick fixes. Only time will tell if there will be a movement so strong that it can defeat ingrained business practices of the richest companies in the world.

    What may help is that the drug companies are their own worst enemies. They have antagonized grannies all over the US with their work to stop reimportation of cheaper drugs into the US, a practice that has been in place for many years in Europe. And anyone in marketing or public relations can tell you that no money in the world can help you win against millions of mad grandmothers.

 5. Jan zegt:

  Onderstaande is een filosofietje van mij, gevoedt door de wetenschap over hoe deze wereld werkt sinds 2000 jaar terug de keizer tegen de paus zei; hou jij ze dom dan hou ik ze arm….
  VRAAG.
  Is de natuurwet ” het recht van de sterkste” misschien tegen alle ethische principes (de ethiek van…wie …?) in, niet gewoon zoals het hoort….? gewoon zoals het in de natuur werkt… wie zwak is delft het onderspit! en roepen ‘we’ het niet gewoon over onszelf af…?
  Zijn het niet de gemakszuchtigen, de genotszuchtigen, de mentaal zwakkeren die zich ziek consumeren omdat ze de verleiding niet kunnen weerstaan en dus logischerwijs de welvaartsziektenstatistieken bevolken?
  Roept men het niet over zichzelf af om overgeleverd te worden aan diegenen die zeggen, denken en doen; als jij je ziek junkt, dan vertel ik je hoe je die ziekte kan verhelpen, en omdat jij daar dan dankbaar voor bent wil je me heel goed betalen.
  En ik vertel overheden dat ik alle ziekten kan behandelen zodat die hun ziektenzorginstellingen en ziektenverzekeringsmaatschapijen instrueren vooral onze richtlijnen te volgen en ik zelfs via universiteiten de medici mag opleiden …. opdat ik de door de MIJ. veroorzaakte schade kan verhelpen, dat daarbij ‘colatteral damage’ ontstaat, tja, kleinigheidje hou je toch en daar hebben we dan weer Andere medicijnen voor …

  Zal de sterke niet altijd heersen, en uitbuitten de zwakkere …domme, naieve …?
  Is de verhouding EEN (slimme) herder en zijn KUDDE (domme) schapen niet alleen nodig om die SLIMME (sterke) in leven te houden, andersom zal het niet lukken, een hele kudde kan niet leven van EEN herder, dus blijft het principe het recht van de sterkste gewoon overeind.

  Naast dat ik dit principe moreel veroordeel en Big Farma een reus vind op weliwaar Lemen voeten… zeg ik erbij dat die voeten wel ENORM groot zijn, ze bedekken bijna de hele wereld, en hoewel er hier en daar wel eens een teentje afbrokkelt, blijkt zo’n afbrokkeling net als de afgehakte koppen van een zevenkoppige draak, er gewoon weer aan te groeien…

  Het is SHOCKING en ook ONGELOOFLIJK en BIZAR en noem nog maar wat superlatieven, maar het IS zoals het IS en ZO is het !
  En IK… zie deze machtsverhouding niet 123456789… veranderen, OF… de mensheid moet zich bekeren tot de door hen beschimpte “Geitewollensokkenwereld” die zich VOLWAARDIG voeden en statistisch beduidend veel minder in die welvaartsziektenstatistieken terechtkomen…omdat ze simpelweg niet ZIEK worden, althans, zichzelf geen Ernstige ziekten aan eten, roken, drinken, drugsen…

  Maar ja, het 24/7 reclamebombardement doet zijn werk en de consument consumeeeeeeeeeert!
  en degenereert en komt volgens de wetten van de vicieuze cirkel ONvermijdelijk terecht in de wereldwijde klauwen van de Farmaceutische Maffia.
  Zo gezegd is het dus Eigen schuld Dikke Bult, oorzaak en gevolg (bijna) ELK GEBREKJE KOMT DOOR HET BEKJE !
  Big Farma is natuurlijk OOK zo gegroeid omdat de mens zich ziek consumeerde en daarvoor behandeld wilde worden, nou, kom maar bij daddy zei B.F. en zo geschiedde!

  • Hoi Jan,

   “Is de natuurwet ” het recht van de sterkste” misschien tegen alle ethische principes (de ethiek van…wie …?) in, niet gewoon zoals het hoort….? gewoon zoals het in de natuur werkt… wie zwak is delft het onderspit! en roepen ‘we’ het niet gewoon over onszelf af…?”

   Ja, helaas. Dit is waar.

   Toch denk ik dat mensen beter kunnen…

   • Op National Geographic kan je dagelijks zien hoe wreed de natuur is. En met evenveel gemak kan gezegd worden dat wij ook natuur zijn, dus net zo wreed. Helaas 😉 hebben wij er nog iets aan toegevoegd: cultuur. En dat is metten, inderdaad Melchior, de loodzware verplichting het beter of humaner te doen.

 6. James zegt:

  Sicko premiered in 2007 als ik me niet vergis en werd enthousiast ontvangen in Cannes.
  Thanks for the reminder Melchior. Niets nieuws onder de zon en Otto als je werkelijk geinteresseerd bent, een uurtje googelen en je haalt meer vuil bij mekaar dan je op een avond kunt verteren. Met het schandaal dat jullie onlangs met Baxter beleefd hebben werd jullie een blik gegund in de ongelooflijke beerput die de pharmaceutische industrie is.
  Waar ik me echter altijd over zal blijven verbazen dat we willens en wetens dit allemaal maar voor zoete koek slikken, maar wee degene die met beweringen komt dat er kruiden zijn die het beter en veiliger doen. Dan komt de kwak jager met groot geschut en wordt de natuurgeneeslundige, de homeopaat, de acupuncturist aan de schandpaal genageld, ook al zijn deze wijzen van genezen ouder dan de huidige pharmaceutische industrie. En laten we dan voor het gemak maar even buiten beschouwing dat de ‘kruidendokter’ zelden of nooit de veroorzaker is van een behandeling met dodelijke afloop. Ik neem aan dat iedereen hier genoegzaam bekend is met de iatrogene record van de reguliere erkende medische kwakzalverij.
  Gary Null en vele, vele anderen hebben er uitvoerig aandacht aan besteed.
  http://www.whale.to/a/null9.html
  Verder ben ik het met je eens Melchior dat het beste is : Let Food be thy medicine …. feed your mitochondria well.
  O en als je toch statins wilt slikken omdat je dokter het toch wel zal weten, neem dan in ieder geval er wat extra CoQ10 bij als je onder de 60 bent . Over de 60 heb je ubiquinol nodig omdat de reductie bij ouder minder goed gaat. Maar je hart heeft het nodig en de smerige statines verhinderen de aanmaak. En in feite heb je gelijk, met statines is er een kleien kans dat je iets langer leeft. Gemiddeld ongeveer 2 dagen . (Brits onderzoek)

 7. Fien zegt:

  @James. Een uurtje googelen? Nee, geen sprake van! Het is niet meer dan normaal dat Melchior zijn beweringen staaft met controleerbare verwijzingen naar wetenschappelijke artikelen. En nee, dat betekent helemaal niet dat ik het opneem voor de farmaceutische industrie. Integendeel.

 8. Moon zegt:

  Goed artikel! Nog enige opmerkingen… ik heb een vak gehad dat ging over de farmaceutische industrie en de grote vraag die opkwam was: hoe kunnen we onderzoek naar medicijnen betalen als de industrie het niet doet?

  Verder heb ik tijdens het vak ook gehoord over een geval gelijkend op de praktijken in de film The Constant Gardener, namelijk een farmaceutisch bedrijf dat een medicijn testte op kinderen in Polen omdat de ouders van kinderen in Nederland te kritisch zijn wat betreft onderzoeken…

  Met betrekking tot statines, Frits Muskiet heeft tijdens het symposium arts en voeding verteld dat statines waarschijnlijk werken niet omdat ze het cholesterol verlagen, maar omdat ze ontstekingsfactoren verlagen. Daarom is bewegen ook zo goed voor je, want het verlaagt ontstekingsfacotren (bijv. CRP).

  Ik studeer volgend jaar geneeskunde, dat belooft wat gezien dit artikel;)

  • Gefeliciteerd met je toelating, Moon! Wees niet bevreesd, je krijgt een uitstekende basisopleiding. Het meeste is echt heel, heel, heel erg nuttig ;-). Mocht je belangstelling hebben voor het wel en wee van paleo-georiënteerde collega studenten geneeskunde (hint), dan kan ik je de blogs van Anastasia (net klaar) en Victoria van harte aanbevelen.

   HMG Co A reductase onderdrukking is een onvoorstelbaar botte bijl. Geen mens weet momenteel waar het licht cardioprotectieve effect van statinetherapie bij mannen die al een incident hebben doorgemaakt vandaan komt. Het bij de stam afhakken van de mevalonaatboom heeft behalve LDL-verlaging myriaden onbegrepen effecten, waaronder plaque-stabilisatie, verhoogde aanmaak van stikstof-oxide (veredelde nitrobaat) en (krachtige) onderdrukking van stollingsneiging. Alleen al dat laatste pleiotrope effect zou het lichte overlevingsvoordeel (alleen secundaire preventie) kunnen verklaren. Het is in dezelfde orde van grootte als de combinatie aspirine/magnesium die ooit werd gegeven.

 9. Melchior, ze doen nu al heel weinig onderzoek en veel van dat onderzoek is meer gericht op depressiviteit bij honden, omdat dat nu eenmaal meer oplevert, dan naar HIV. Er zijn heel veel HIV patienten, maar maar heel weinig die de medicijnen kunnen betalen.

  Misschien wordt onderzoek naar geneesmiddelen wel een publieke zaak en mag de industrie onder afdracht van royalties produceren.

  Heb er weinig verstand van, maar ik denk dat de meeste echt interessante geneesmiddelen ontdekkingen van buiten de farma industrie komen

 10. Deze week stuitte ik op deze film. http://www.youtube.com/watch?v=gWLrfNJICeM. Onder andere over hoe Big Farma de natuurlijke genezing via voeding/voedingsupplementen en kruiden probeert te verhinderen. Als het waar is is het wel heel ernstig! maar ik schat de kans redelijk in dat hier zeker een kern van waarheid in zit.

 11. James zegt:

  Maar wat dachten jullie van het volgende:
  We doen Eicospentaenoic acid, 300 mg
  Docosahexaenoic acid, 1200 mg
  Phospholipids 106 mg
  Choline, 400 mg
  Uridine monophosphate, 625 mg
  Vitamin E (alpha-tocopherol equivalents), 40 mg
  Selenium, 60 µg
  Vitamin B12, 3 µg
  Vitamin B6, 1 µg
  Folic acid, 400 µg allemaal bij mekaar in een drink. Een keer per dag en je hebt een medicinaal drankje. Medicine food. Nee dit zijn niet gewoon supplements. Dit is medical food samen gesteld door dhr Philip Scheltens, MD, PhD, professor of cognitive neurology and director of the Alzheimer Center at the VU University Medical Center in Amsterdam, the Netherlands, the results from the 24-week OLE study “were exactly what we hoped for.”
  Eh… nee, niet samen gesteld door Philip. Souvenaid is samen gesteld door Nutricia/Danone.
  Eerst het verkeerde voer daarna iets om de ellende daaruit ontstaan te verzachten. Misschien wel genezen?

 12. James zegt:

  ”….This week we learned that hospital employees throughout Colorado will be fired unless they get a flu shot by the end of the year. New state health regulations require flu shots for health care workers to be phased in over the next several years, but nearly all hospitals in Colorado have made the vaccinations mandatory—immediately. Employees are exempt from the shot only for medical reasons; if they refuse, they will be suspended, and if they haven’t gotten the shot by the end of the year, they will be fired….” http://www.anh-usa.org/flu-sho-forced-on-health-workers/
  En het is zo simple mensen. Voldoende Vitamine D in je systeem en je krijgt geen griep. Geen griep?? Geen griep!!. De hele winter niet. Maar misschien heb je straks die keus niet meer als verpleegster/verpleger of welzijnswerker. En we dachten nog wel dat 1984 overdreven was. Komt alleen wat later.

  • Ben het me je eens James: extra Vitamine D nemen lijkt bijzonder zinvol. Bijna overal goed voor.

   Dit recente onderzoek kwam echter tot een heel andere conclusie:

   “Conclusion : In this trial, monthly administration of 100 000 IU of vitamin D did not reduce the incidence or severity of URTIs in healthy adults”

   http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1367547

   Ik kan niet beoordelen hou houdbaar het onderzoek is.

   Beetje raar dat ze een soort mega-doses per maand gaven, i.p.v. dagelijkse suppletie, wat toch de praktijk is. Halveringstijd Vit D3 schijnt ca 3 weken te zijn?
   Het Vit D3 niveau in het bloed na toedienen van Vit D3 bij de proefpersonen leek er wel op: 120 nmol/l, lijkt niks mis mee: is op “paleolitisch” niveau?

   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22264449

   Griepvaccins: het blijft lastig; het lijkt erop dat ze vooral goed werken bij mensen die dat het minste nodig hebben: de gezonde mensen, met redelijk tot goed werkend immuunsysteem. Voor ouderen e.d. helpt het griepvaccin maar voor hooguit 30%, is veel te laag, je kunt ook zeggen: het werkt helemaal niet.
   Het huidige griepvaccinatie beleid in Nederland lijkt gebaseerd op “baat het niet, dan schaadt het niet” . Het is in ieder geval goed voor de portemonnee van de huisartsen en de farmaceuten.

   http://www.gezondheidsraad.nl/nl/nieuws/griepdebat-krijgt-een-vervolg

   Misschien eerst het Vit D niveau bij de risicogroepen zoals de ouderen flink opkrikken (streefgetal 80 – 100 nmol/l ?) en dan als je wil evt. een prik halen. Complicaties zouden minder zijn na een prik. Een griepprik terwijl je Vit D3 ver beneden peil is – zoals bij de meeste mensen – lijkt totaal onzinnig?

   http://www.refdag.nl/achtergrond/gezondheid/griep_piekt_tijdens_vitamine_d_dip_1_533880

   Hoeveel nemen jullie? Ik houd het op 5000 eenheden per dag “als de R in de maand is”. ’s Zomers 2000 – 3000 . En: zoveel mogelijk buiten zijn.

   En als de griep toch toeslaat: Sambucol (vlierbessen-extract) achter de hand, heb ik persoonlijk goede ervaringen mee. (Toen nam ik nog geen vit D …..)

   Sambucol: zie o.a.: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9395631

   • Zie ook (al begin ik te vermoeden dat er haken en ogen zitten aan hoge doses D3 zonder A en K2):

    https://melchiormeijer.wordpress.com/2012/01/20/kindermishandeling-rachitis-tarwe-en-griep/

    Het lijkt er sterk op dat er nog een ziekte is die een broertje dood heeft aan de zon: griep. Eind jaren ’60 beschreef de Britse arts Edward Hope-Simpson dat influenza-epidemieën vrijwel altijd in de winter uitbreken en dat ze op hogere breedte meer slachtoffers maken. Hij sprak van ‘een onbekende seizoensfactor’. Hij was gloeiend heet. Onlangs werd ontdekt dat het lichaam onder invloed van UV-straling antibiotische stoffen aanmaakt, die ondermeer griepvirussen vernietigen. Diezelfde beschermende stoffen worden gevormd wanneer we in de donkere dagen voldoende vitamine D nemen. Maar hoe kan het dan dat gevreesde griepsoorten ook in zonovergoten gebieden als Mexico beginnen? “Het lijkt paradoxaal, maar in ontwikkelingslanden hebben vooral arme mensen ook ’s zomers een nog slechtere vitamine D-status dan wij in onze donkere winter,” zegt internist Holick. “Ze werken binnen en eten vaak erg goedkope voedingsmiddelen, zoals tarwe.” In tarwe zitten stofjes die er van worden verdacht de vitamine D in het lichaam te blokkeren. Er is zelfs een hypothese die ervan uit gaat dat toenemende graanconsumptie ons noopte blank te worden, niet zo zeer onze migratie naar het noorden.

    De gevaarlijkste complicatie van een gevaarlijke griep is de agressieve longontsteking die kan ontstaan. In het ergste scenario worden jonge, gezonde mensen bij wijze van spreken ’s ochtends ziek en dreigen ’s avonds te stikken omdat hun longen het begeven. “In tegenstelling tot wat veel media in hun onnozelheid beweren, wordt deze crisis niet direct door het virus veroorzaakt, maar door het eigen immuunsysteem,” zegt Dr Donald Miller van de University of Washington in Seattle. “In een doldrieste overreactie keert het immuunsysteem zich tegen het in principe helemaal niet zo gevaarlijke virus. Griepvirussen concentreren zich in de longen. Het tragische gevolg is dat het immuunsysteem zo in korte tijd het eigen longweefsel vernietigt. Vitamine D is een krachtige regulator van het immuunsysteem. Wanneer iemand een gezonde vitamine D-spiegel heeft, is het onwaarschijnlijk dat zijn immuunsysteem tijdens een griep zo fataal zal ontsporen.” Miller adviseert iedereen om tijdens het griepseizoen 5000 IE vitamine D3 per dag te slikken en bij de eerste griepverschijnselen veel meer. “Het gevaar van overdosering wordt onvoorstelbaar overdreven,” zegt hij. “Goed uitgevoerde studies laten zien dat bijna iedereen een veelvoud van die dosis kan nemen zonder er nadelige consequenties van te ondervinden.”

 13. Gert van der Hoek zegt:

  Neem me niet kwalijk, als nieuwkomer ben ik bezig het wiel opnieuw uit te vinden…, maar deze vond ik wel interessant.

  Vit D niet alleen in relatie met rachitis of griep ( genoeg Vit D kan cytokine storm voorkomen is de hypothese: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23015061)

  Dit had ik nog niet eerder gezien: Vit D tekort zou ook insuline resistentie kunnen veroorzaken. (Vol)koren op de paleomolen?

  Role of Vitamin D in Insulin Resistance

  “Vitamin D is not only a regulator of bone and mineral metabolism, but also a potent immunomodulator linked to many major human diseases including glucose homeostasis and insulin resistance. Vitamin D deficiency has been shown to affect insulin secretion in both humans and animal models. Accumulating evidence suggests the role of vitamin D in the pathogenesis of insulin resistance including several vitamin-D-related gene polymorphisms and vitamin-D-related metabolic and immune pathways. Supplementations of vitamin D may provide for suitable management and act to ameliorate insulin resistance. Additionally, there is a need for randomized trials to evaluate the significant effects of vitamin D supplementations in insulin resistance”.

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3440067/

 14. Dr Malcolm Kendrick heeft een mooie blogpost over de totstandkoming van medische richtlijnen en de belangen van de makers ervan (Who shall guard the guardians?):

  Quote:

  I am sorry, but the system of developing guidelines is, frankly, bust. It has been for many years, but it is a very big and dangerous looking nettle to grasp, and no-one, currently has the will to do it.

  Someone, somewhere, needs to ensure that guidelines, and the evidence they are based on, and the interpretation of that evidence, is of the highest quality – and free from potential bias, and financial conflicts of interest. We are about as far from this happy state of affairs as I am from being invited onto any guideline committee, ever, anywhere.

  And that, my friend, is a very, very long way away indeed. You would need to Hubble telescope to see across distances as vast as that.

 15. RinyW zegt:

  Melchior,
  Het Coley-effect dat je hier beschrijft is een interessant fenomeen. En er is een link met homeopathie.

  Homeopathie is namelijk gebaseerd op het feit dat de ene ziekte de andere kan opheffen. Dat was al bekend bij Hippocrates.

  Maar de ene keer is die opheffing tijdelijk, de andere keer definitief.
  Wat Hahnemann nu ontdekte, was dat de ziekte definitief verdwijnt als de symptomen GELIJKSOORTIG zijn (en tijdelijk bij niet-gelijksoortig).

  Dat is dus het similia-principe van de homeopathie:
  Geef een patiënt een klein beetje van een stof die bij GEZONDE personen symptomen opwekt die gelijken op de symptomen van deze ZIEKE persoon. De ziekte verdwijnt hierdoor, de patient geneest.

  Dit wordt heel mooi uitgelegd in het boek Diadoxie
  (diadoxie = syndroomverschuiving)

  Hier kun je er iets meer over vinden op mijn website:
  http://www.infowebweistra.eu/homeopathie-wetenschap.htm#Syndroomverschuiving

 16. Via mijn grote vriend en brother in arms Malcolm Kendrick:

 17. Alex zegt:

  http://undergroundwellness.com/podcasts/327-ex-pharma-sales-rep-tells-all/

  “Gerald Roliz — author of The Pharmaceutical Myth — pulls back the curtain on the pharmaceutical sales industry, revealing how he was trained to use fear, pressure, and gifts to “buy out” doctors who would prescribe the medications he represented. Plus, what made him walk away from it all to help people heal naturally.”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s