Gastpost van Willem

Willem plaatste zojuist een reactie die wat mij betreft eigenlijk wel een volledige post is. Bij deze dus.

Dit is een ongevraagd tot gastpost gebombardeerde reactie van Willem, lezer nummer 3 Het Paleo Perspectief

Dit is een ongevraagd tot gastpost gebombardeerde reactie van Willem, lezer nummer 3 van Het Paleo Perspectief.

We zijn in een patstelling terechtgekomen voor wat betreft de verstrengelde belangen op het gebied van voeding en voorlichting. Er behoort in een fatsoenlijk land een onafhankelijke, wetenschappelijk verantwoorde autoriteit te bestaan die toeziet op dit soort malafide praktijken. De wijze waarop bepaalde belangen worden ingekapseld binnen nationale voedingsadviezen is geraffineerd, nauwelijks naar de openbaarheid te halen.

De vraag is wat ertegen te doen.

Het controleren van handelingen die van groot belang zijn voor de volksgezondheid, zoals adviezen, samenstelling voedingsproducten, voorlichting, maar ook opleidingen, is in de eerste plaats een taak van de overheid, van ons allen gezamenlijk dus.

Ten tweede is het eveneens een taak van de media, met name de afdeling onderzoeksjournalistiek.

Ten derde is het ook een taak van het individu om zelfstandig afwegingen te maken.

Ten vierde horen specialisten op het terrein van gezondheid en voeding een voortdurende afweging te maken tussen wat zij aanbevelen en de wetenschappelijk stand van zaken.

Ad. 1. We moeten constateren dat de bemoeienis van de overheid zich steeds meer beperkt, facetten (zoals op het rookgedrag) uitgezonderd. Dat beeld past in het plaatje dat sinds de jaren ’80 politiek geschetst is: een terugtredende overheid. Daarnaast is de verstrengeling van de overheid met bepaalde organisaties en bedrijven innig. Er blijkt een grote mate van afhankelijkheid te bestaan. Verwevenheid is het begrip. En daarom is een zeer gewenste koersverandering een bijna onmogelijke zaak. Opmerking: we willen het zelf, in meerderheid, blijkbaar zo! Maar ook de verwevenheid tussen opleidingen en belangengroeperingen wordt steeds groter. Ik heb elders al eens die tussen Wageningen en de industrie geschetst. Studenten worden te weinig opgeleid om kritisch en onafhankelijk te denken, maar meer beschouwd als robotten die bepaalde, voorgeschreven, handelingen moet uitvoeren.

Ad. 2. Bij de media, of we het nu hebben over de t.v., de radio, of de schrijvende pers, heeft de oppervlakkige tendens van makkelijk verteerbaar, populistisch en kijk-, luister- en oplagecijfers, en het streven ernaar, steeds meer de overhand gekregen. Geef het volk brood en spelen…; het volk, dat zijn wij samen. Onderzoeksjournalistiek wordt fors op bezuinigd. Eigendom van media is dikwijls in zodanig zakelijke handen dat daaruit voortvloeit dat nieuwsfeiten wel aan bepaalde criteria moeten voldoen. Criteria opgesteld door belangengroepen, daar waar ze feitelijk niet horen te liggen.

Ad. 3. Het individu is vaak niet bij machte om een objectieve, onderbouwde reflex te geven op voorlichting, adviezen en reclame. Bij onzekerheid, of begrijpelijke onwetendheid, is de neiging erg groot om te luisteren naar degenen die van het onderwerp (hier: gezondheid en voeding) beroepshalve meer horen te weten. U kent dat rijtje zo langzamerhand wel. Als je, om een voorbeeld te noemen, decennialang met de paplepel (door autoriteiten) wordt ingegeven dat vet slecht is en mager gezond, en dat je dus zus en zo moet eten, wie ben je dan om dat advies te negeren? Het gaat immers om je gezondheid en ‘de dokter’zegt het zelf..

We moeten ervoor oppassen om teveel het accent te leggen op het populaire ‘eigen verantwoordelijkheid’. Want in hoeverre worden handelingen bepaald door een eigen wil en waardoor worden ze dan bepaald?

Ad. 4. Relevante adviseurs op voeding- en gezondheidsterrein worden ook opgeleid. Het maakt veel uit, naast de individuele mogelijkheden, waar en door wie deze opleiding is gegeven. Nu ook de opleidingsinstituten steeds meer zakelijk gestuurd worden, krijgt onafhankelijk, kritisch en ruimdenken steeds minder kans van slagen. De input tijdens hun beroepswerkzaamheden is meest gestuurd, hapklaar, of wordt tijdens studiedagen verzorgd door de organisator van deze dagen. Tel uit je winst.

Nou kan ik wel mooi allerlei zaken op een rijtje hebben gezet, maar ik heb daarmee nog geen antwoord gegeven op de vraag hoe dat te veranderen. Nou jij/u…

Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

69 reacties op Gastpost van Willem

 1. Willem, ik heb het al eerder gezegd, de enige ‘oplossing’ waar ik heil in zie, is bevordering van jouw puntje 3. Geef de burger de informatie die hij nodig heeft om zelf de beste keuzes te maken.

  • willem zegt:

   Laten we eens even doorgaan op het punt waar jij, overigens dank de eer mij aangedaan, Melchior, enig heil in ziet.
   De meeste informatie, lijkt mij, krijgt de burger via communicatie. Die kan gelden voor de mondelinge, via een vriend, of de voedingsspecialist, of de visuele. Die visuele bereikt de grootste doelgroep. Zender en ontvanger, zeg maar. Het is triest dat waardevolle en ertoe doende informatie/voorlichting vooral via sluipwegen als internet moet komen. De instituten, voorlichters en specialisten die ervoor zijn, maken gebruik van datgene wat voorgekauwd is door belanghebbenden. Hoe prikt de consument daar doorheen?
   Stel, de burger krijgt ‘de beste’ informatie die beschikbaar is. Hoe moet de beste man/vrouw zijn of haar keuze bepalen? Hoe kan die persoon weten dat deze informatie beter is dan de traditionele? Moeilijk allemaal.
   Het hangt ook van de opvoeding af, ook van die op de scholen. Kritisch leren denken en reageren wordt nauwelijks tot niet aangeleerd. Voorkauwen, uit het hoofd leren en slikken is de meest gangbare didactiek. Leren om de vraag te stellen: is dat wel zo, en waar baseer je dat op (ook en vooral bij de basisschoolleerling) is not done.
   Kortom, de vraag blijft bij mij hangen: is de burger, in zijn algemeenheid, wel in staat de beste keuze te maken, ook als de juiste informatie voorhanden is?

   • Over het algemeen niet, Willem. Maar regulering van overheidswege schiet volgens mij niet op, omdat overheden zich voor hun informatie per definitie tot de verkeerde lieden wenden en dus standaard zinloze of zelfs averechtse adviezen zullen geven. Ik hoorde laatst dat Barak en Michelle in het geniep paleo eten (ze hebben immers toegang tot alle informatie en zijn niet gek), maar zullen dat never nooit communiceren, omdat het inzichtelijk maken van hun keuze te veel belangen schaadt.

    Cordain zei het gisteren in een interview wel treffend. Paleo werkt. Dankzij het internet brengen mensen elkaar relatief gezien in een sneltreinvaart op de hoogte. Iets dat werkt, wordt altijd breed opgepikt, want niemand vindt het leuk om een loser te zijn. Ik vermoed dat het evolutionaire voedingsmodel aanvankelijk zal worden gepraktiseerd en uitgedragen door een select groepje van 6 gekken. Maar naarmate er meer Pak Uw Bed Op En Wandel anekdotes gaan rondzingen, zullen meer mensen zich op eigen houtje in de materie gaan verdiepen en een besluit nemen. Met biologische principes en real life resultaten valt niet te redetwisten. Daar kan geen Postbus 51 spotje (bestaat dat nog, ik heb geen tv?) tegenop.

    En als dan tenslotte ook artsen en godbetert diëtistes die logische principes gaan uitventen, dan denk ik dat een heel grote groep eieren voor zijn geld gaat kiezen.

    Heck, zelfs Karine Hoenderdos, die luttele jaren geleden nog op mij reageerde met een verontwaardigd ‘Jij denkt toch niet dat ik ooit mijn gezonde pasta op ga geven?’ maakt nu de paleoboodschap te gelde. Haar boek ‘Oergezond met de oerdis’ (of zo) verschijnt binnenkort. Ik ben dus lichtjaren te laat ;-), maar troost me met de gedachte dat ik, hoe veel paleoboeken er ook zullen uitkomen, altijd 6 exemplaren zal kunnen slijten.

   • George zegt:

    Ook al heeft hij de juiste informatie en is daar zelfs van overtuigd, wil nog steeds niet zeggen dat z/hij dat ook toepast. De wereld is vol met verleidelijk (ongezond) voedsel dat bovendien oeroude mechanismen in onze hersenen en lichaam triggert. Met andere woorden: gedrag wordt niet alleen gestuurd door informatie.
    Dat bewijst o.a. wat je zelf schrijft: “De dokter zegt het” of vul een andere gezaghebbende autoriteit in (voedingscentrum, “de” krant, “de” TV, de paplepel).
    Ik zei al op 10 jarige leeftijd: “Nou en?” toen ik iets betwijfelde wat mijn opa zei, en mijn opa antwoordde: “Ja maar dat staat in de bijbel”. Desalnietemin heeft het me jaren gekost om van die katholieke indoctrinatie (= paplepel-effect) af te komen.

   • “Hoe prikt de consument daar doorheen?”
    Willem, ik heb daar niet veel fiducie in gezien het raffinement waarmee de voedingsleveranciers te werk gaan, onder het mom van de consument wil het.
    De voorzitter van het Food Services Instituut Nederland, wart dat dan ook maar zijn mag, lees ik elders, geeft een schets hoe het consumentengedrag zal gaan veranderen. De nieuw consument, volgens de voorzitter, doet het volgende:
    “Ik ga nu bedenken wat en hoe ik over een uur wil gaan consumeren. Dan speel ik met opties wát ik zou willen eten, waar ik dat ga kopen, hoe ik ga selecteren, welke prijs, kwaliteit of aanbieding ik zou willen. En dan ook de vraag of ik dat ter plekke, onderweg, thuis of ergens anders wil gaan nuttigen. Ik ga dan niet meer vanzelfsprekend naar de supermarkt of het restaurant. In dit spel met criteria zijn er voor mij tientallen opties. En de supermarkt is dan een tijdrovende optie en het restaurant is een dure optie. Ook de speciaalzaak, de gemakswinkel en de kiosk spelen mee in mijn afwegingen.”
    Voor de leveranciers gaat het verdienmodel veranderen, stelt hij.
    Er gaan nieuwe concepten komen als FoodEase. In Nederland staat het nog in de kinderschoenen en is het vooral La Place en Albert Heijn die vinden dat zij er klaar voor moeten .
    Tel uit je winst, nog meer snelle hap dus !

   • Eva zegt:

    “Het hangt ook van de opvoeding af, ook van die op de scholen. Kritisch leren denken en reageren wordt nauwelijks tot niet aangeleerd. Voorkauwen, uit het hoofd leren en slikken is de meest gangbare didactiek. Leren om de vraag te stellen: is dat wel zo, en waar baseer je dat op (ook en vooral bij de basisschoolleerling) is not done.”

    Dit is niet meer helemaal waar. Op Hogescholen is er tegenwoordig de tendens dat er juist weer veel aandacht besteed wordt aan de zogenoemde “onderzoekslijn”. Daarnaast zijn er steeds meer mensen (ook onderwijzers uit het Basisonderwijs) die een Master volgen, waarin dit juist de boodschap is. Masters zijn tegenwoordig kort en intensief (1 jaar) en gaan minder uit van het beheersen van grote aantallen feiten, maar juist van het leren zoeken en waarderen van informatie.

    • Neem vooral ook even een kijkje in Cave-a’s keuken, waar zij deze keer een geweldige Puerto Ricaanse bakbananenlasagna bereidt. Met invloeden van Sarah Paladinges en onze eigen (Pa)Leo. Toevallig bestudeer ik momenteel het interessante onderzoek van Dr. John Sievenpiper, waaruit blijkt dat fructose in de hoeveelheden die we met fruit binnenkrijgen allerlei gunstige metabole effecten heeft en zelfs de glucoseregulatie van diabeten verbetert. Contra-intuïtief in het licht van Lustig et al, toch weer logisch vanuit het paleoperspectief.

   • willem zegt:

    Eva. Je weet dat de laatste pakweg 20 jaar het accent van een meer pedagogische en zelfonderzoekende leerlijn in de scholen (die buiten al lang bestaande vernieuwingsscholen pas sinds eind jaren ’60 ook is ingevoerd op de lagere scholen/basisscholen) is verdrongen door dat van meer nadruk op een duidelijke kennisoverdracht. Wanneer je stelt ‘Masters zijn tegenwoordig kort en intensief (1 jaar) en gaan minder uit van het beheersen van grote aantallen feiten, maar juist van het leren zoeken en waarderen van informatie’, dan, mocht dat in de praktijk zo zijn, dat daaruit niet volgt dat de leerdoelen en de didactiek zijn veranderd. Laat staan de pedagogiek. Deze zijn gebonden aan door de inspectie vastgestelde eindeisen. En deze laten geen, tot nauwelijks, ruimte voor eigen afwegingen van de leerkracht, of door scholen zelfstandig vastgelegde leeridentiteiten. De druk op het onderwijs laat dat ook bijna niet toe. Maar goed, elke wending ten goede (is subjectief begrip) valt toe te juichen!
    Naast de school is uiteraard ook het gezin/milieu van grote invloed op de ontwikkeling van kinderen. Laat je kind vooral mondig zijn, binnen fatsoensnormen die je mag stellen, maar in ieder geval kritisch leren denken.
    En vooral: gefeliciteerd met je prikkelende, allerminst saaie en humorische blog..

   • Eva zegt:

    Dank je Willen (en nu maar hopen dat dit berichtje op de goed plek terecht komt, onder die van jou)
    Ik weet dat het BAO erg vast zit aan regels van de inspectie. Op Hogescholen zie ik echter wel een kentering, zeker binnen de lerarenopleidingen (waar ik werkzaam ben), en dat vloeit hopelijk door naar het basisonderwijs.

    Melchior, nu snap ik waar die pageviews vandaan komen 🙂 De bakbananenlasagna is echt Heel Erg Lekker! (mentale aantekening: morgen nieuwe bakbananen kopen zodat deze over 3 weken in de lasagna kunnen…)

   • willem zegt:

    Eva, kijk even naar wat ik schreef als reactie op Remko. Haakt in elkaar, denk ik.
    (Die bakbananenlasagne – wat een intrigerend woord – staat bij mij al in de koelkast. Geen flauwe opmerking om je te behagen, maar gewoon de waarheid…)

   • Eva zegt:

    Ik ben benieuwd hoe hij smaakte Willem!
    (Ik heb vandaag mijn collega’s – die inmiddels aan mijn ‘freakerige eten’ gewend zijn – er Bijzonder Jaloers mee gemaakt)

   • willem zegt:

    Ik kan wel een trachettiaanse verhandeling beginnen, Eva, over de diepere lagen erin en het mondgevoel en zo, maar dan ga ik de mist in. Simpel: prima recept. Was heerlijk! Gisteravond is ie helemaal opgegaan. Bezoek kreeg ook wat en keek verbaasd: ‘Is dit ook een paleo iets? Valt niet tegen…’
    Ga straks even wat nieuwe bakbananen inslaan. Is opdracht.

   • t(heo).a.muller zegt:

    Hallo Willem,

    Ik ken je niet, maar fijn dat ik je hier tegen gekomen ben en dus ben ik het volledig met je eens.In ’45 zat ik op de lagere school en was nogal leergierig zodat ik vragen stelde als ik ergens meer van wilde weten.
    Dat werd zowel door medeleerlingen als de meester/juf duidelijk niet op prijs gesteld zodat ik er al snel mee stopte en het zelf maar verder alleen uit zocht.
    De neergang begon echter pas goed bij de invoering van Bestek ’81 (jaren ’80 zoals jij schrijft) waarbij de socialistische partij zich tot het neo-liberalisme bekeerde en marktwerking op werkelijk alle terreinen, dus ook het onderwijs in de ruimste zin des woords het roer nagenoeg voledig over nam en dus zitten wij dankzij de grootste blunder ooit van de P.v.d.A tot over onze oren in de shit met alles dat van waarde is zoals vooral voeding en gezondheidszorg.
    Ga er maar eens aan staan als niet onze gezondheid maar veel geld verdienen bij degenen die de dienst uitmaken op de eerste, tweede en derde plaats komt.
    Het ziet er dus zorgelijk uit al zijn er zeker ook lichtpuntjes, dus volhouden maar, onder het motto dat de aanhouder wint en die zogenaamde betutteling door steeds meer mensen op waarde geschat wordt omdat gezond leven toch een keertje aan gaat slaan als men het verschil aan den lijve gaat ondervinden door b.v. weer zonder pillen maar door aangepaste voeding suikerziekte onder de natuurlijke duim te krijgen.

   • willem zegt:

    Theo. Aangenaam. Je snijdt interessante, en in mijn ogen relevante onderwerpen aan. Dit blog is niet de allereerste plek om op politieke en andere maatschappelijke zaken in te gaan. Maar t.a.v. voeding en gezondheid binnen dat kader kun je handelen binnen twee uitersten: gezondheid, en dus ook voeding, reguleren (d.w.z. dat de door ons gekozen overheid voorschrijft), of de hele handel (letterlijk ook) aan de vrije markt en de individule keuze overlaten. Waar je je positie als burger inneemt, bepaalt o.a. je visie op mens en maatschappij.
    In wezen ben ik (om het even over mezelf te hebben) een vrije jongen. Zal het zelf wel even bepalen, wie vertelt me wat, laat me niks opleggen. Maar, rondkijkend en constaterend, concludeer ik dat deze wijze van in de maatschappij staan (vooral in de moderne tijd voorgestaan door invloedrijke figuren als Thatcher en Reagan) betekent dat de sterkste overwint. En die sterksten vind je vooral, naast de kapitaalmarkten, onder de multinationals, de chemische en voedingsindustrie in zijn algemeenheid, en daarvan afgeleiden. Dat constaterende, kom je op een tweesprong te staan. Hoe invloedrijk mogen die zijn, in dit kader binnen de gezondheids- en welzijnbevindingen van de burgers.
    We mogen constateren dat, o.m. door ons westerse (maar in feite al ’s werelds) voedingspatroon de ellende veroorzaakt door het rijtje bekende ziekten alleen maar toeneemt, ondanks het vrijblijvende (want vaak herenakkoord) beroep dat overheden doen op het bedrijfsleven. Net weer een staatje gezien dat met name in Nederland dit averechts werkt!
    Roken wordt wereldwijd wel aan banden gelegd. Overeten (los van de vraag hoe of dat dan moet) niet. Suikertoevoegingen vind je overal in, het barst van de granen en soya in het fastfood, en zo kun je doorgaan tot en met Becel.
    Het is daarom dat ik meer bindende voorschriften (gericht op bedrijfsleven en consument) als meer adequaat voorsta. Zo ver is het nog lang niet. De verwevenheid tussen, zelfs de afhankelijkheid van, bedrijfsleven en politiek (dus tussen ons allemaal) is heel sterk. Doorbreek die maar eens.
    Ja, maar, hoor ik al fluisteren/schreeuwen, het is een kwestie van eigenkeuze. Moet je je verstand maar gebruiken, kijk naar mij, ik regel dat zelf wel… We kennen de tegenwerpingen.
    Ik constateer nuchter dat dit, zo blijkt, niet helpt. Ik constateer eveneens dat de overweldigende en zinnenprikkelende invloed van de marketing velen verleidt (niet het voedsel, wel de verpakking en de prijs, dus) en dat ons brein tamelijk makkelijk te verleiden is het oerinstinct ‘hamsteren’ op te wekken.
    Zo, een heel verhaal, dat als antwoord op Theo mag gelden. Ga nu even op de tuin kijken, maar het is nog te vroeg om daar veel uit te spoken. Hoever zijn jullie tuinactiviteiten trouwens? Al begonnen om te prutsen met spinazie, wortelen, tuinbonen, erwtjes (foei, geen paleo..) en raapstelen?

    • Theo, ik had je nog niet welkom geheten, dus bij deze. Dank voor je bijdragen!

     Was op pad en ben zometeen weer weg, maar ik verwacht hier snel een interview met een gepensioneerde Zweedse diabetoloog te brengen, over de ziekteindustrie, ongehoorzaamheid en lieden in de main stream ‘die nog nooit een eigen gedachte hebben gehad’ ;-).

     Tot later.

    • Mariet Hoen zegt:

     Willem, je analyse klopt als een bus. Gisteren in Radar weer een voorbeeld waar jou verhaal helemaal bij aansluit.
     Kindermarketing ! Maakt misgebruik van de jengelfaktor !?

     “Vrolijke verpakkingen met daarop kinderhelden als Dora, Spongebob, Shrek en de Looney Tunes liggen vaak op ooghoogte en klaar voor grijpgrage kinderhandjes. Voor veel ouders is de reden om zonder het kroost boodschappen te doen, want eenmaal in het vizier van kindlief kunnen ze voor een hoop gezeur zorgen.
     Dat is precies wat kindermarketeers voor ogen hebben. Ze proberen al op zeer jonge leeftijd een positieve merkassociatie op te bouwen. Aangezien kinderen tegenwoordig veel invloed hebben op de weekboodschappen is dit voor levensmiddelenproducenten een belangrijke doelgroep’, aldus foodwatch-directeur Bart van Opzeeland. ”

     De Voedingindustrie zegt dat zij via zelfregulering het gaan aanpakken. Maar verpakkingen kúnnen ( willen ) zij niet reguleren. Omdat het moeilijk te bepalen is welke plaatjes op de verpakking de kinderen aantrekken. ( Nou dat kan iedere ouder met kinderen je haarfijn uitleggen )En dan wordt Annete Hersberg pissig en terecht.
     Hier na te lezen, Jaap Seidell komt ook aan ’t woord.
     http://www.trosradar.nl/uitzending/artikelen/detail/article/zelfregulering-kindermarketing-faalt/

     Treurigheid alom en dan zegt zo’n man van de voedingsindustrie ook nog dat het de verantwoordelijkheid van de ouders is wat ze voor hun kinderen kopen. Ja, natuurlijk !!!!

     Willem, even iets vrolijks ! In antwoord op jou vraag. De tuin !!!
     Lekker in de tuin gewerkt, opruimen, snoeien en plannen, niet de laatste week maar daarvoor. Knoflook staat er goed bij, oerprei komt op, eeuwig moes is bezig aan zijn comeback ( verse blaadjes al geoogst ) nieuwe en oude zaadjes in de aanslag. Sla, bloedzuring, regenboogsnijbiet, enz.
     Volgens de weerberichten wordt het nu langzaam beter/ warmer. Op naar de lente !

   • willem zegt:

    Kijk, Mariet, daar kikkeren we wat van op. De Tuin.
    Leuke soorten noem je op: knofloo, eeuwig moes, oerprei, en sla, zuring en snijbiet. Kunnen we nog uren over vertellen!
    Kinderen als willoze en onwetende middelen om het hogere doel te bereiken: winst maken…
    Ik had het er enige tijd geleden hier ergens al eens over. Ik vind het het schande dat in een z.g. beschaafd land ook kinderen worden misbruikt voor de handel. Reguleren, zo snel mogelijk!!
    Verbieden om reclame gericht op kinderen toe te staan. Verbieden om kinderen te gebruiken voor reclame. Verbieden om kinderfeestje–activiteiten direct of indirect te laten verpesten door commercie. Verbieden om kinderprogramma’s op t.v. te laten sponseren door de voedingsmafia. Etc.
    Dan zouden we eindelijk eens op de goede weg zijn..

    • George zegt:

     ja, ik vind het een schande dat kinderen verleid worden om troep te eten, maar weet je wat ik pas echt een schande vindt? Dat de industrie voedsel is gaan maken en dat dat allerlei ziekten veroorzaakt en dat die ontwikkeling nooit gestopt is door de overheid, artsen, deskundigen etc. en/of door de mensen zelf. (Stop een spelletje op de TV als Lingo en de hele natie komt in opstand).
     Gisteren (25-02-2013) op BNR (over die kinderreclame) was er nog zo’n vertegenwoordiger van de voedselindustrie die zei: gezond eten is toch niet zo moeilijk? Lees toch het boekje van Katan, (Wat is nu gezond?) dan weet je het en hoef je je niet te laten misleiden door reclame. De ene misleiding veranderen door de andere!?! En de interviewer slikte het. Weet hij veel.
     Honden waren gezond totdat de industrie zich ging bemoeien met hun voeding; ze aten daarvoor wat de pot schafte: afval, restjes…zelfs dat deed hun goed. (Ze zijn zelfs daarom bij de mens gaan wonen: lekker makkelijk). Niets barf en/of paleo; gewoon geen geïndustrialiseerd voedsel.

   • willem zegt:

    Las net een reactie van Muskiet op FL. Heel mooi..
    Laatste gedeelte:
    ‘… hetgeen van werkelijk belang is en dat is de voeding in z’n geheel. Van onze voeding en ook deze Med voeding kennen we maar een heel klein deel van de samenstelling en de kennis van de interactie tussen nutriënten (dus datgene dat echt belangrijk is) staat nog in de kinderschoenen.’
    Met ‘MED’ bedoelt Muskiet mediterraan.
    Dat n.a.v. een mening van Katan over een recent onderzoek: http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1200303, waarop Katan nogal laatdunkend reageerde.

  • Marjo zegt:

   Melchior, hoe denk je over een eigen kanaal op DNP. Met jouw manier van schrijven zou je zo een veel groter publiek kunnen bereiken.

 2. Marijke zegt:

  Onafhankelijke informatie, als die al bestaat, is natuurlijk nodig, nuttig en onmisbaar. Maar de ontvanger van die informatie is geen onbeschreven blad. De ontvanger is gevormd door opvoeding, zijn vrienden, de media, de dokter, en de reclame. De ontvanger wil bovendien graag gewoon zijn, niet de uitzondering die raar eet. Mijn ervaring is dat de meeste mensen om mij heen boterhammen met Becel normaal en gezond vinden, vet eng, een enkele keer pizza geen probleem en vegetarisch het onbereikbare ideaal. Ik ben de uitzondering.

  Je kunt dat ook een paradigma noemen, dat is een algemeen aanvaard denkbeeld dat iedereen als een kader hanteert, zonder zich daar erg van bewust te zijn. Degene die een paradigma wil veranderen kan rekenen op jarenlange tegenwerking, als gek beschouwd worden en uitsluiting, tot het moment waarop het algemene perspectief kantelt.

  Zo gaan die dingen en wat hier gebeurt, hoort bij dat proces.

  • t(heo).a.muller zegt:

   Dankjewel Marijke, je slaat de spijker op zijn kop, al heb ik wel wat twijfels bij uitsluitend vegetarisch, maar dat is in dit kader van ondergeschikt belang.
   Gelukkig ben jij niet de enige uitzondering en zijn er meer van dat bijna uitgestorven soort, maar lastig dat ik die uitzonderingspositie vind, want waar haal je in je eigen woonomgeving gelijkgestemde idioten vandaan?

 3. Janet Noome zegt:

  Als je wilt kun je a.s. zondag 17/2 ,aanvang 12.30 uur, nog een vorkje mee prikken 😉 http://www.kasteelgroeneveld.nl/712-societeit-culinair-3/ Karine houdt een luisterlunch over de Oerdis.

 4. Janet Noome zegt:

  Volg Michele Simon eens op Twitter. Zij spreekt zich luid en duidelijk uit over de verwevenheid van industrie en voedingsvoorlichting. Lees ook dit: http://www.foodnavigator-usa.com/Market/Coke-stresses-US-health-mission-after-AND-draws-advocacy-fire

 5. Janet Noome zegt:

  They [AND] represent 74,000 registered dietitians. These are nutrition professionals who are really on the frontlines of the nation’s diet-related chronic disease epidemic so these are the professionals whose job it is to teach Americans how to eat right …. This is part of the explanation for why Americans aren’t getting the straight information they need about how to eat right when the very professionals who are supposed to tell them that information are being influenced by America’s largest food companies.”

  – Michele Simon, president of Eat Drink Politics

 6. Karine Hoenderdos zegt:

  Zelfs Karine? Tsss! Op http://www.nieuwsvoordietisten.nl staat inmiddels een link naar jouw blog over de leiband en dietisten. Ben benieuwd naar de discussie.

  • Dank, Karine!

   Opzet gelukt, je hebt hier eindelijk gereageerd ;-). Ik weet dat je het paleomodel al een hele poos serieus neemt en juich je boek toe.

   Waarom heb je eigenlijk voor ‘oer’ gekozen en niet voor ‘paleo’? Ik vind ‘oerdis’ echt heel suf klinken. Ik associeer het met natuurwinkelpubliek, geitenwollensokken, kruidenvrouwtjes. Maar dat is natuurlijk volkomen subjectief.

   • Karine Hoenderdos zegt:

    Haha, paleoman lokt oervrouw het hol van de leeuw binnen!
    Ik heb niet gekozen voor de term Oerdis, dat deed InnovatieNetwerk, een denktank van de overheid. Zij zijn ook de opdrachtgevers van dit boek (dat ik overigens samen met mijn collega Angela Severs heb geschreven) en initiatiefnemers van een pilotstudy naar het effect van Oerdis op mensen met kenmerken van het metabool syndroom. Bij dat onderzoek was ik als dietist betrokken. Boek verschijnt over een week of 2!

    • Karine, pet af. Dat is Heel Bijzonder. Kun je al wat bijzonderheden weggeven over die pilot studie? Groeten aan Angela! Ik ken haar van een persreis naar een congres in Dublin, gesponsord door een producent van een probiotisch yoghurtdrankje ;-). Ik herinner me hoe enorm onder de indruk ik als boerenlul raakte van dat geweldige hotel en al die ogenschijnlijk oprecht aardige mensen. Nadien heb ik categorisch bedankt voor zulke tripjes.

  • Karine Hoenderdos zegt:

   overigens Melchior: heb je een iets betere foto van jezelf, voor op de websiite. zo’n kampvuurtje is wel erg verhullend en komt niet goed over in de nieuwsbrief die straks naar 4500 dietisten wordt verstuurd.

 7. George zegt:

  Overigens geeft de inmiddels verguisde Stephan Guyenet een aardige bijdrage aan dit onderwerp:
  http://wholehealthsource.blogspot.nl/2013/02/why-do-we-eat-neurobiological.html

  Uw archivaris

 8. Amen. (Ik heb ook het antwoord niet klaar)

 9. Mariet Hoen zegt:

  Willem, in die 4 punten heb je heel goed geformuleerd waar onze omgeving/ maatschappij verstard is.
  Hoe mooi het ook lijkt om alles te controleren, richtlijnen op te stellen, waar iedereen zich aan moet houden, het geeft geen ruimte aan verandering en creativiteit. Iedereen is bang voor elkaar, en ‘de crisis’ maakt het alleen maar erger. Of misschien ook wel niet, afbraak geeft ook lucht aan nieuwe ideeën.

  In mijn hoofd zit een kleine anarchist, zo een van bommen en granaten. Niet in ’t echt 😉 Maar zo’n tekenfilmpje, pooch, pooch ! Weg met de starheid !

  Maar met mijn verstand denk ik ook, net als Melchior, dat alleen de mond op mond reclame, goed voorbeeld doet goed volgen en de uitdragers van de boodschap een verandering kán brengen.
  Echte revolutie komt altijd van onderop.

 10. Mariet Hoen zegt:

  Even optelsommetje op van de mij bekende groepen op Feestbook , allemaal Paleo:

  Paleo Denmark 9461 leden !!!
  Fat Head 2977 leden
  IPMG 4614 leden
  Reversing Diabetes 396 leden
  Elaine Cantin 730 leden
  Britisch Paleo 883 leden
  Zeroing In on Health 448 leden

  • Mariet, er schijnt ook een Nederlands paleo Facebook gedoetje te zijn. Werd laatst benaderd door een dame die ik nog fatsoenlijk moet antwoorden en die zei dat.

  • Paleo Nederland op faceboek: 316 leden (recent een Paleo eet club in Utrecht gestart Groningen is men mee bezig)
   Paleo Belgie (sinds 2 weken op faceboek) 17 leden
   Uitwisseling paleo en orthomoluculaire recepten op facebook 1524 likes

   Zojuist werd op Paleo Nederland de volgende post gezet:

   “Hallo allemaal!
   het is even geleden dat ik wat van me heb laten horen maar hier even een up-date.
   van de week bij mijn reumatoloog geweest en er is nog maar een heel klein ontstekingsbeeld te zien in mijn bloed!dus mensen het is echt waar paleo is echt super!! voor mensen met reuma en t schijnt bij andere aandoeningen toch ook te helpen.
   dus voor iedereen die iemand kent met reuma raad ze paleo aan!
   het is zo fijn om na jaren van pijn gewoon weer een stuk leven terug te hebben!!!”

   Op 2 maart geef ik een Bring your own food. getiteld: Vullen of Voeden? workshop.
   Mensen nemen hun eigen lunch mee, en aan de hand daarvan ga ik uitleggen en laten zien hoe voeding eigenlijk bedoeld is. (Paleo) Nu 9 aanmeldingen en nog een paar in de koker. Dus hoewel nog klein… Paleo lifestyle is volop in ontwikkeling en zoals ik het inschat zullen we binnen niet al te lange tijd een omslagpunt gaan bereiken. Naar mijn bescheiden mening komt een revolutie van binnenuit. Onderhuids is het allang aan het broeden.
   Uiteindelijk zullen mensen steeds meer gaan zien dat de huidige manier van eten ziekmakend is. En dat anders willen gaan doen. In mijn praktijk ben ik al jaren bezig met mensen bewust te maken van het belang van volwaardig voedsel, beweging, etc. Ook zijn veel mensen die hier komen aan de “makkelijke moestuin” gegaan. Je kunt niet meer doen dan bewust maken. Als mensen het dan alsnog niet oppakken… tja, jammer. Maar diegenen die het wel oppakken zullen weer anderen “besmetten”. Het komt wel goed……..!

 11. Karine, ik lees net jullie bericht ‘Vetdogma ter discussie’ en moest lachen om deze reactie van ‘Marjolein’:

  “Een enkele studie met schijnbaar afwijkende resultaten brengt nog geen verandering in de aanbeveling. Dus vervang verzadigde vetten door zowel omega-3 áls omega-6 vetzuren. Lees het standpunt van MVO op http://www.mvo.nl

  Als je op haar naam klikt, springt er een email tevoorschijn, gericht aan drift@mvo.nl ;-).

 12. Eva zegt:

  Ik denk dat de kracht van internet hier onderschat wordt. Er zijn ontzettend veel mensen op-zoek-naar en geinteresseerd. Veel mensen vinden het niet raar en vragen door, gaan zelf dingen proberen. Voor iedereen is informatie nu binnen een paar klikken en goed toegankelijk. In de US zie je door de Paleo-sites het bos niet meer. Allemaal met grote aantallen volgers en reacties. Ik verwacht dat dat in Nederlands ook nog wel zal gebeuren (jij moet toch wel een toename in pageviews zien Melchior)
  Er zijn initiatieven als Voedzo en Eetgoedvoeljegoed met grote aantallen aanhangers (ik zelf wordt een beetje geirriteerd van het populaire kijk-ons-eens-goed-zijn en het commerciele er achter, maargoed, ieder moet zijn geld verdienen niet)

  • Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
   2011 655 6,840 15,784 23,279
   2012 22,086 14,297 16,925 16,297 15,344 15,485 16,570 17,260 19,781 26,775 29,874 29,953 240,647
   2013 35,982 21,691 57,673
   Average per Day
   Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Overall
   2011 27 228 509 274
   2012 712 493 546 543 495 516 535 557 659 864 996 966 658
   2013 1,161 1,711 1,314
   Recent Weeks
   Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Total Average Change
   Jan 7

   1,381
   Jan 8

   1,341
   Jan 9

   1,265
   Jan 10

   1,054
   Jan 11

   1,118
   Jan 12

   931
   Jan 13

   957
   8,047 1,150
   Jan 14

   1,067
   Jan 15

   810
   Jan 16

   920
   Jan 17

   866
   Jan 18

   1,302
   Jan 19

   1,313
   Jan 20

   1,392
   7,670 1,096 -4.68%
   Jan 21

   1,080
   Jan 22

   1,480
   Jan 23

   1,489
   Jan 24

   1,526
   Jan 25

   954
   Jan 26

   931
   Jan 27

   1,234
   8,694 1,242 +13.35%
   Jan 28

   1,147
   Jan 29

   1,036
   Jan 30

   1,428
   Jan 31

   1,250
   Feb 1

   1,431
   Feb 2

   1,087
   Feb 3

   1,284
   8,663 1,238 -0.36%
   Feb 4

   957
   Feb 5

   1,145
   Feb 6

   1,581
   Feb 7

   2,725
   Feb 8

   2,299
   Feb 9

   1,385
   Feb 10

   1,725
   11,817 1,688 +36.41%
   Feb 11

   2,474
   Feb 12

   2,434
   Feb 13

   1,164
   6,072 2,454 +45.37%

   About the math
   If you try to verify our computations using the numbers in these tables you might get different results. The logic is explained here.

   An average is the sum of views divided by the number of days.
   We exclude days prior to the first recorded view and future days.
   Today (Feb 13) is excluded from averages because it isn’t over yet.
   Yearly averages are computed from sums, not an average of monthly averages.
   Averages are rounded to the nearest integer for display.
   Gray zeroes are exactly zero. Black zeroes have been rounded down.
   Percent change is computed from weekly averages before they are rounded.

  • Mariet Hoen zegt:

   Klopt Eva, is bijna niet meer te volgen.

   En steeds meer mensen gaan de grotere verbanden zien. Zoals op de hoofdzakelijk op kanker georiënteerde groep van Elaine Cantin e.a. verwezen wordt naar epilepsie,( Mike Danser, http://site.matthewsfriends.org/index.php?page=mike-dancer#.URub-ZBgXIU
   alzheimer, diabetes, kortom alle welvaartziektes worden in verband gebracht.

 13. Maan zegt:

  Punt is ook, dat de gewone huisman/vrouw het misschien wel weet hoe ze volgens het voedingscentrum zouden moeten eten. Maar zelfs dát lukt ze niet. Ik denk dat er voor een enorme groep al een dikke winst te halen is als ze volgens de schijf van 5 gaan eten. En dan kom ik aan met m’n ingewikkelde wetenschappelijke dieet. Kansloos!
  Natuurlijk moeten de aanbevelingen van o.a. het voedingscentrum beter op de stand van de wetenschap worden aangepast. Ze lopen altijd minimaal 6 jaar achter. De huidige richtlijnen stammen uit 2006! Zo zijn ze nooit eerlijk…..
  Maar dan moeten mensen dat ook gaan opvolgen.
  Ik beleid al een paar jaar online mensen die willen afvallen. Wat mij opvalt bij deze groep;
  Ze hebben [b]recht[/b] op chips, patat en niet hoeven koken in het weekend, ze werken immers hard! En wee je gebeente als je daaraan tornt. Een tijdelijke beperking om af te vallen is wel goed, maar daarna willen ze weer “normaal” kunnen eten ( en dan nooit meer aankomen)
  Veel van deze mensen kunnen niet koken.
  Ze hebben ook geen tijd om te koken, geen 5 minuten tijd om een ei te bakken voor ze de deur uit gaan.
  Kinderen eten vaak apart van de ouders ( voor de tv) of de ouders ontbijten niet en eten pas als de kinderen op bed liggen. Er bestaan kinderen die denken dat ,als je klaar bent met groeien en volwassen bent, je niet meer hoeft te eten. Tot op zekere leeftijd zien zij nooit een voorbeeld.
  Deze kinderen zullen later niet kunnen koken, geen maaltijden kunnen samenstellen, en aangewezen zijn op kant en klaar.
  Daarnaast zijn ze de weg kwijt over wat nu wel en niet waar is over voeding. Ze hebben er uitgehaald wat in hun straatje past en zullen dat verdedigen.
  Mensen raken pas geïnteresseerd in hun voeding als ze gezondheidsproblemen krijgen. Vooral vage onbegrepen klachten waar de dokter niets mee kan, nodigt uit tot initiatief. Of als iemand in hun omgeving goede resultaten behaalt met een vreemde voedingswijze.
  Dingen waar de dokter wat mee kan, ( diabetes, eeuwig snotterende kinderen, enz.) zijn geen trigger om iets te veranderen.

  Wat te doen, geen idee.
  Misschien één voor één je familie en kennissen “onderhanden” nemen ( maar dat doe ik niet, dat wordt je niet in dank afgenomen)

  • Leonie zegt:

   Eerlijk gezegd vind ik een paleo dieet makkelijker vol te houden dan een schijf van vijf dieet (dat laatste voelt als een dieet omdat je continue ‘honger’ hebt).

   • Maan zegt:

    Ja, ik ook en het hele gezin hier, zelfs schoonzoon doet mee ( als hij hier is). Maar leg dat maar eens uit, wordt gewoon niet geloofd.
    Lastige ingrediënten, lusten de kinderen niet etc. , wat moet je dan mee naar werk/school vakantie? ach je kent ze wel.
    Een maand proberen??? dan moet ik de margarine weggooien…….
    Ik zie het hopeloos in.

 14. Marijke zegt:

  Wat te doen? Zelf zorgen dat je zo gezond wordt dat je dat uitstraalt. Mensen die vragen hoe je dat doet je geheim onthullen. Meer niet…

 15. Maan zegt:

  Ik zie er goed uit, maar dat dat door mijn voeding komt, dat gelooft geen hond, echt niet.
  Het frustreert me wel, dat mensen zo kortzichtig kunnen zijn hoor. Ik heb een schoonfamilie die altijd ziek is echt altijd. En maar vreten……………. zucht.
  Ik hou er over op, stress is niet goed. 🙂

 16. Jan Peter van Doorn zegt:

  Er zijn grofweg, kort door de bocht en ongenuanceerd (de 6 lezers kennen me inmiddels) twee soorten mensen in relatie tot dit onderwerp:

  1. Zij die slachtoffer zijn van de commercie, inclusief zij die hen voortdurend labelt als slachtoffer van de commercie.

  2. De zelfdenkende individualist (soms in groepen bijeen) die niets verwacht van overheid en instituties, maar zelf zijn route zoekt en een bepaalde mate van rebellisme en activisme in zich heeft.

  De situatie nu: groep 1 80%, groep 2 20%
  De situatie straks: groep 1 20%, groep 2 40%.

  En die andere 40%: die hangt er nog een beetje tussenin.

  Vermoedelijk gaat groep 2 tegen die tijd een andere hobby zoeken.

 17. Remko Boers zegt:

  Interessante post.
  De vraag: ‘hoe dat te veranderen’, wordt inmiddels langzaamaan al beantwoord. Het antwoord ligt namelijk in ‘het internet’. Het democratiserende effect van internet wordt tot op heden onderschat.
  We hebben inmiddels op grote schaal technologie voorhanden waarmee we alle informatie van de wereld aan onze vingertoppen hebben, op ieder moment van de dag. Letterlijk. Het effect treedt hier bij deze blogpost in het klein al op. Deze post is nog geen dag oud. Zie je de stroom aan reacties?
  Het gemak waarmee mensen aan elkaar verbonden raken en informatie doorgeven en beoordelen, is de afgelopen vijf jaar zo immens toegenomen. Daardoor wordt informatie beter en sneller gefilterd. Valse adviezen en belangenverstrengeling kunnen in zo’n systeem moeilijker bestaan.
  Het antwoord zit ‘m wat mij betreft toch echt in het delen van je kennis en ervaringen.

  NB als we het hebben over een onderzoekende houding in het onderwijs, google eens op Frans Droog, of Jelmer Evers. En bezoek het blog van blogcollectief onderzoek onderwijs eens… Er zijn genoeg leraren (en groeiende) die de ruimte wel nemen om vragen te stellen, ongeacht wat de overheid voor plannen loslaat op de scholen.

  • willem zegt:

   Internet kan, in mijn ogen, zeker een grote rol spelen op het gebied waar het hier over gaat. Maar we moeten niet overdrijven. Internet vraagt ook om kennis, vraagt om nauwkeurig lezen, nadenken, plaatsen, relativeren, afwegen, …. Dan komt het individu weer om de hoek kijken, weet je wel. Het is een prachtig communicatiemiddel, maar lang niet altijd even betrouwbaar en consistent voor de gebruiker ervan. Een kenmerk van internet is, dat naast een schat aan fantastische en betrouwbare informatie, er eveneens een berg aan subjectieve, commerciele en manipulerende berichten voorhanden is. En om daaruit het juiste te pikken, vraagt om een zekere ontwikkeling van de lezer, zal ik maar voorzichtig schetsen. In die zin is er geen verschil tussen internet en papieren, dan wel mondelinge communicatie (jaja, snelheid, meer bronnen raadplegen, etc. ik weet het, maar toch..).
   Ik heb ooit heel lang les gegeven. Ik weet ook heel goed dat de leerling/student het meest beinvloed wordt door de persoon die voor de groep staat, onafhankelijk van de didactiek. Maar de ‘goedwillende’ docent kan zijn/haar gang niet zomaar gaan. De regels, verantwoording afleggen, leerdoelen halen, overleggen, inspectie, controle, etc. bepalen voornamelijk de wijze waarop de les tot stand komt.
   Ik ben van een generatie die de overgang vormde tussen de klassieke leerkracht en de ‘vernieuwer’ die tijdens de jaren ’70 de scholen en universiteiten bevolkte, of in ieder geval daar een groot stempel op drukte. Wanneer ik de gang van zaken van destijds met die van deze jaren vergelijk, zie ik, uitzonderingen in alle tijden daargelaten, tegenwoordig een strak keurslijf waarbinnen geen tot nauwelijks ruimte wordt geboden aan de ontwikkeling van de leerling/student buiten de nauwbegrensde, vastgelegde leerkaders om. Dat is jammer, omdat daarmee slechts een deel van de leerling/student tot ontwikkeling komt. En daar helpt geen lievecomputertje aan, denk ik.

  • Fien zegt:

   @Remko. Ik deel je optimisme over Internet niet. Informatie wordt gefilterd, inderdaad. Ook bijvoorbeeld door zoekmachines zoals Google, die niets liever zouden doen dan zich volledig aanpassen aan het profiel van de gebruiker. Foute boel. En valse adviezen en belangenverstrengeling kunnen prima gedijen op Internet. Voorbeeld: de vele sites die de opwarming van de aarde als gevolg van het gebruik fossiele brandstoffen tegenspreken, en daarvoor betaald worden door oliemaatschappijen. Je kunt tegenwerpen dat hier toch achter te komen is, Jawel, maar dat kost ongelooflijk veel moeite en vaak ook expertise die de gebruiker mist. Valse informatie kan geweldig rondzingen op Internet en alleen al op grond van het geweldige aantal treffers in zoekmachines kunnen mensen concluderen dat het dan wel waar zal zijn.

 18. Natascha zegt:

  De documentaire Thrive staat in zijn geheel op you tube en vond ik een opsteker in verband met dit onderwerp.

 19. Carla zegt:

  Voor mijzelf geldt dat ik achter heel wat hypes heb aangelopen. Het begon bij Montignac, vervolgens Een leven lang fit (dat was je van hét, middels onderzoeken aangetoond!) en na nog wat omzwervingen nu LCHV en wellicht Paleo maar dat betwijfel ik nog ernstig (qua toepassing dan he). Alle informatie harkte ik binnen via dieetgoeroes terwijl ik niet hoef af te vallen en ik heb mij altijd zeer verbaasd en soms wat boos afgevraagd waarom helemaal niemand weet welke voeding gezond is voor een mens maar we wel naar de maan kunnen vliegen. Is toch stom, of niet?

  Informatie van de overheid heb ik nooit gezien of genegeerd, artsen zeggen vooral gevarieerd en matig te eten en een dietist heb ik nooit hoeven raadplegen. Dus zoekt een mens het zelf uit en kwam ik via een tip van een vriendin hier terecht (met alle gevolgen van dien, haha). Ik geloof dan ook dat informatie, zoals op deze blog wordt gegeven door Melchior en waarvoor veel dank, het meest efficient is. De een zal zich er uit interesse of noodzaak in verdiepen en oude denkpatronen kunnen loslaten, de ander niet.
  Je kunt artsen of overheid niet verplichten om jouw zienswijze over te nemen. Zij zullen dat zelf moeten doen en ik geloof niet zo in die belangenverstrengeling en vertrouw op het zelfregulerend vermogen. Ik heb gezien dat artsen adviezen, afkomstig uit de alternatieve hoek, hebben overgenomen (visolie / vermijden van zuivel voor astmapatienten) maar dat zullen ze onderbouwd willen zien door voldoende wetenschappelijk onderzoek en eenduidig bewijs en dat is voor voeding in het algemeen itt een bepaald voedingsmiddel best lastig en langdurig. Maar, als ik de reacties hier lees van een aantal dietisten en kijk naar wat Dr Frank doet, dan gaat het toch de goede kant op?

  • willem zegt:

   Om meteen even op jouw afsluitende vraag te antwoorden, Carla: dat betwijfel ik zeer!
   Ik ben niet zo’n Dokter Frankadept, zeker niet. Maar dat terzijde. Ik constateer, op basis van harde cijfers, dat het aantal mensen met obesitas, dan wel overgewicht, fors toeneemt. Ik constateer ook dat het aantal mensen met diabetes eveneens fors toeneemt. Ik constateer ten derde dat, hoewel de gemiddelde leeftijd de laatste decennia duidelijk is gestegen (zeker niet alleen te danken aan voeding), het aantal jaren van chronisch ziekzijn eveneens is gestegen. Kortom: ik ben minder positief over de huidige gezondheidstendens dan jij.
   T.a.v. ‘belangenverstrengeling’. Zoals ik elders schreef, ik ben geen complotdenker. Maar ook bij dit onderwerp kun je feiten niet ontkennen. Ergens anders op dit blog worden beleidsbepalende figuren genoemd met hun al dan niet bezoldigde bijbaantjes. Belangenverstrengeling? In de politiek zie ik al ‘eeuwenlang’ belangenverstrengeling, tot op de dag van vandaag. De landbouwbelangen worden consequent vooropgesteld door bepaalde politieke partijen. Het commissariaat, of een functie binnen de Raad van Bestuur, ligt na afloop van de carriere in Den Haag te wachten voor personen die in hun portefeuille nou net dat bedrijf of die bedrijfstak hadden. Sigarettenlobby’s, dranklobby’s, chem. ind. lobby’s, Unilever, Shell, ga zo maar door, ze hebben voet aan de grond in politiek Den Haag. Een nuchtere constatering.
   Jij hebt achter veel eethypes aangelopen. Ben je niet de enige. Een mens wil aandacht, en het beste. En volgelingen zijn we allemaal ergens van…
   Je keus voor voeding bepalen op basis van gezond verstand vooral, en beinvloed door degelijk, betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek, dan kan je zomaar bij ‘paleo’ brengen. Geen dieet en geen hype… (Knipogend geel kopje)

 20. Paleolady zegt:

  Goedemorgen,
  Ongeveer twee jaar geleden heb ik al even Paleo gegeten maar zat toen nog met ’n eetverslaving. Die is sinds 1 jaar nu onder controle. Ben gezonder gaan eten maar nog niet echt Paleo. Daar ben ik sinds eergisteren pas weer aan begonnen. Heb ook een weblog gestart maar daar zet ik niet zoveel bijzonders op verder. Gewoon m’n ervaringen met Paleo eten en weekmenu’s.
  Ik kan al wel zeggen dat ik me sinds die twee dagen dat ik weer echt Paleo eet alweer veel fitter voel en nog weer wat afgevallen ben.

  M.vr.gr. Paleolady

 21. willem zegt:

  En tenslotte, omdat het niet fatsoenlijk is om als gevleid gastschrijver bij Melchior te mogen optreden en daarbij anoniem en onbekend te blijven, nog enkele aanvullingen omtrent mijzelf.
  (om goede redenen mijn naam liever niet genoemd)
  Ik studeerde Pedagogiek, Nederlands en Geschiedenis, lang geleden. Werkte in het onderwijs en later bij de Overheid. Was daar voorlichter/communicator en woordvoerder. Hou me bezig met teveel dingen, waaronder het regelmatig laten verschijnen van een boek, nog regelmatiger artikelen bij bladen deponeren en het bijhouden van een moestuin… en nog veel meer.
  Het mag duidelijk zijn: ik heb feitelijk geen enkele inhoudelijke bijdrage te leveren aan discussies op het gebied van voeding en gezondheid. Niet in doorgeleerd, weer met knipogend kopje.
  Ondanks dat, wel veel interesse hierin, al heel lang (heb de tijd van muesli in de yoghurt en Bircher Benner, etc. nog meegemaakt), maar je mag me beschouwen als een koude bakker wanneer ik wat te melden meen te hebben.

 22. fran zegt:

  Je kunt er over discussieren of het een overheidstaak is om aan gezondheidsbevordering te doen. Belangrijkste vraag moet wat mij betreft altijd zijn: Weegt de mate van daling van zorgkosten op tegen de kostbaarheid van de maatregel? Sorry voor deze mathematische benadering, maar ik ben niet iemand die vindt dat de overheid er is voor het gelukkiger maken van mensen, maar meer iemand die vindt dat de overheid er is om bepaalde collectieve goederen (goederen die er zonder overheid niet zouden zijn, zoals justitie, zorg, etc.) tot stand te brengen. Overheidsuitgaven moeten betaald worden uit belastingen, geld waar natuurlijk zorgvuldig mee omgesprongen moet worden.

  Ingrijpen op het gebied van gezondheidsbevordering kan op verschillende manieren, en weet nog niet helemaal goed hoe ik over die verschillende manieren denk. Hoewel het ‘vervuiler betaalt principe’ mij normaalgesproken zeer aanspreekt (omdat het zelfs als het geen invloed op gedrag heeft, in elk geval nog geld in het overheidslaatje brengt), zijn accijnzen op ongezond voedsel naar mijn idee helaas ondenkbaar/onhaalbaar. Een andere vorm van gezondheidsbevordering is natuurlijk voorlichting e.d.. Weet niet goed hoe ik daar over denk, het is namelijk altijd maar de vraag hoe zich dat in daadwerkelijke gedragsverandering van mensen doorvertaalt terwijl het wel erg prijzig is. Wat ik wel zeker weet is dat áls er overheidsgeld besteed wordt aan voorlichting e.d., dan mag je ook van de leveranciers van die voorlichting (voedingscentrum) verwachten dat ze zo nauwgezet mogelijk de adviezen die voortkomen uit wetenschappelijk onderzoek volgen.

  • willem zegt:

   Fran. Een overheid, onder welke noemer dan ook, vormt het al dan niet gekozen bestuur van een bevolkingsgroep. Een beschaafde overheid in een beschaafd land heeft als voornaamste taak het welzijn, dus ook de gezondheid, van de burgers te bevorderen. Daarbij kan die overheid, al naar gelang de maatschappelijke visie, op verschillende manieren daaraan tegemoet komen, van ‘gezondheid is vnl. een eigen verantwoordelijkheid’, tot aan ‘wij zorgen voor u van de wieg tot het graf’.
   De overheid beschikt over de middelen om gezondheid te bevorderen. Ook de financiele. Aan geld komt de overheid middels heffingen en belastingen, maar ook via aardgasbaten en dergelijke. De term ‘belastinggeld van de burger’ vind ik altijd een nietszeggende, maar populistische uitdrukking: de overheid is immers de geconcentreerde bestuursvorm van de burgers. En daarvoor moeten zij naar verhouding betalen, tenzij zij een volkomen anarchie voorstaan. Met dat geld wordt een scala aan voorzieningen in stand gehouden, dan wel in het leven geroepen. En vindt de een dat aan het leger geen cent betaald mag worden en de kosten van een koningshuis schandalig zijn, de ander wil zo weinig mogelijk aan sociale voorzieningen en zorgkosten besteden. Afhankelijk van hoe degene tegen de maatschappij aankijkt. De ultieme vertaling daarvan is de stem bij verkiezingen. De meeste stemmen tellen….
   Dat gedoe rond de zorgkosten is een hype. Een kwalijke ook. Om ongewenste kosten buiten de deur te houden, zou de overheid twee dingen moeten doen: wereldwijd voorbehoedsmiddelen e.d. moeten voorstaan, en de oorzaken van de toenemende zorg proberen weg te nemen. En dan zijn we waar we hier moeten zijn!
   Het is simpel, zo op het oog. Constateer dat de gezondheidsgrafieken steil oplopende, dus positieve lijnen vertonen v.w.b. obesitas, diabetes en andere ‘welvaarstziekten’, en pak de hoofdoorzaken daarvan aan.
   Had je dus gedacht. Maar daarover gaat het elders hier maar al te vaak.
   Nog even over die voorlichting, waar je het over hebt. Wij hadden het dan vaak over: die komt te voet en gaat te paard. Het beklijft maar even, waarna we overgaan tot de orde van de dag, namelijk ons overgeven aan de verleidingen van de dag.

  • sigme zegt:

   Ik meende te weten dat we in Nederland een accijns op suiker hebben. Even googelen (lang leve het internet ;)) leert mij dat we die hadden.
   In Nederland wordt sinds 1972 een frisdrankenaccijns geheven. Deze is later uitgebreid tot mineraalwater, vruchtensappen en siropen. Omdat deze accijns bij de invoering van de interne Europese markt op 1 januari 1993 in strijd bleek met een Europese richtlijn die stelde dat accijnzen beperkt moesten blijven tot producten als alcohol, tabak en benzine, heeft de Nederlandse regering de naam van deze accijns per 1 januari 1993 gewijzigd in een “verbruiksbelasting” (wel is overigens per 1993 de suikeraccijns afgeschaft). http://nl.wikipedia.org/wiki/Accijns
   Er is dus wel nog een extra belasting op frisdrank (staatje van de bedragen op wikipedia). Gek dat je hier nooit iets over hoort – of over de afschaffing van de suikeraccijns.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s