Het sluipende gevaar van te weinig zon

KWF Kankerbestrijding adviseert om de huid gedurende de zomermaanden voortdurend in te smeren met een zonnebrandcrème met hoge beschermingsfactor. Daarmee geeft de succesvolle fundraising organisatie een verouderd en volgens veel deskundigen averechts advies.

KWF Kankerbestrijding adviseert om de huid gedurende de zomermaanden voortdurend in te smeren met een zonnebrandcrème met hoge beschermingsfactor. Daarmee geeft de succesvolle fundraising organisatie een verouderd en volgens veel deskundigen averechts advies.

James postte in de vorige draad een aardig nieuwsitem uit Nieuw Zeeland (zie filmpje hieronder), waarin een journalist stelt dat de sun scare campagnes van overheden een averechts effect hebben. Een verbeten dokter van de huidkankerclub staat gedurende het gesprek enkele malen met haar mond vol tanden, omdat ze duidelijk niet op de hoogte is van de laatste 20 jaar onderzoek naar zonlicht en vitamine D. Buiten zijn is heel erg paleo, onder meer (maar niet uitsluitend) vanwege die vanuit evolutionair perspectief cruciale blootstelling aan de zon.

We hebben het er vaker over gehad, maar de kracht van een boodschap zit hem in de herhaling. Toen de Deense arts Niels Finsen in 1896 aantoonde dat zonlicht tuberculose geneest, werd hij aanvankelijk weggehoond. Maar de waarneming was zo consistent dat de moedige arts er zeven jaar later alsnog een Nobelprijs voor kreeg. In 1906 ontdekte de Duitser Findau dat de UV-B straling in zonlicht cholesterol in de huid omzet in vitamine D3, cholecalciferol. Vitamine D is een prohormoon dat vervolgens door de nieren wordt omgezet in een hormoon dat overal in het lichaam talloze processen regelt of ondersteunt. De mens evolueerde onder de blote hemel met plenty zonneschijn. Ook op de hogere breedtes kon hij nog uitstekend overleven, omdat hij gedurende het winterseizoen teerde op een in het vetweefsel opgeslagen voorraadje. Toen hij zich met graan ging voeden, veranderde dat. Tarwe stoort de synthese, opname en werking van vitamine D. Het gevolg was een enorme evolutionaire druk, waardoor de op hogere breedtes levende slachtoffers van de agrarische revolutie razendsnel een blanke huid ontwikkelden. Een blanke huid heeft veel minder zonlicht nodig om vitamine D te produceren en zo werd gecompenseerd voor dit onmiddellijk dodelijke effect van graan. Ook met die blanke huid waren we nog voortdurend buiten. Je hoeft geen universitaire opleiding te hebben genoten om te kunnen bedenken dat wij, in onze kantoren, auto’s en huizen, minder zon krijgen dan onze voorouders. Bovendien worden we sinds de jaren ’70 elke zomer opnieuw gewaarschuwd voor de duivelse gevaren van zonnen. De Britse vitamine D-expert Dr Oliver Gillie neemt in zijn boek ‘Sunlight Robbery’ krachtig stelling tegen deze met belasting- en collectegeld betaalde angstcampagnes. Hij en een groeiende groep collega’s vragen zich hardop af of het in graniet gebeitelde advies om de zon te mijden als de pest niet de achterdeur uit is. Het verband met huidkanker is bijvoorbeeld onduidelijk, terwijl de relatie tussen vitamine D-gebrek en talloze vormen van kanker onomstreden is. Maar nieuwe ideeën, hoe voor de hand liggend ook, worden door het establishment per definitie enkele jaren tot decennia weggehoond, vooral als ze een heersend dogma ondermijnen. Enkele jaren geleden werd de Amerikaanse hoogleraar interne geneeskunde en dermatologie Dr Michael Holick door zijn universiteit ontslagen omdat hij in zijn boek ´The UV Advantage´ stelde dat het huidig advies om extreem voorzichtig te zijn met zonnebaden kanker in de hand werkt, in plaats van voorkomt. De Rotterdamse internist Bert Verhage overkwam min of meer hetzelfde, toen hij waagde vast te stellen dat mensen met botontkalking meestal een onaanvaardbaar gebrek aan vitamine D hebben. Holick en Verhage werden opvallend snel gerehabiliteerd, zij het in beperkte kring. In het toonaangevende tijdschrift ‘The American Journal of Clinical Nutrition’ zwakte de crème de la crème van het internationale vitamine-D onderzoek het vrijwel wereldwijde advies om zonnestraling zo veel mogelijk te mijden, onlangs (inmiddels zo’n 10 jaar geleden, MM, 2013) aanzienlijk af. Ook luidde het gezelschap de noodklok over ‘het wijd verbreide, nauwelijks onderkende, maar desastreuze gebrek aan vitamine D’. De inname van vitamine D uit voedsel moet voor binnen werkende burgers fors omhoog: van de huidige aanbevolen 200 Internationale Eenheden (IE) naar minimaal 1000 en liever nog naar 2000 IE. De actieve, door lever en nieren gemaakte eindvorm van vitamine D geeft steeds meer geheimen prijs. Circuleert er te weinig van het hormoon dan krijgen auto-immuunziekten als diabetes type 1 en multiple sclerose, maar ook aderverkalking, influenza en tal van kankervormen – op die influenza na overigens allemaal tarweziekten, maar daarover zo snel mogelijk meer – vrij spel. Vooruitblikkend op een schitterende paleozomer (morgen opent mijn buitenbad en het jouwe ongetwijfeld ook!) scheiden we feiten en fictie over zonlicht.

Misverstand: Onbeschermd zonnen is ongezond.

De feiten: Onbeschermd uren achtereen liggen bakken is ongezond. Geregelde blootstelling van de onbeschermde huid aan een verstandige dosis zonnestraling is volgens de jongste inzichten noodzakelijk voor een optimale gezondheid. Uit recente onderzoeken blijkt dat de verhoogde onderhuidse productie van vitamine D onder invloed van UV-B-straling een aantal veelvoorkomende, ernstige kwalen kan voorkomen. Niet alleen botontkalking, ook darmkanker, borstkanker, hoge bloeddruk, influenza, atherosclerose, depressie, diabetes type 1 en multiple sclerose vinden hun oorzaak tenminste deels in een chronisch gebrek aan vitamine D. Holick: “Het advies om de zon te mijden is achterhaald. Geniet ervan. Voorkom wel te allen tijde dat je verbrandt! Drie keer in de week 15 à 20 minuten in de zomerzon met het gezicht en blote armen en benen is genoeg. Dat lijkt weinig, maar veel mensen halen dat niet.” Holick is in goed gezelschap. Eind jaren ’90 kreeg hij steun van Sir Richard Doll, de epidemioloog die het onmiskenbare verband tussen roken en longkanker aantoonde (dit verband bestaat volgens mij alleen wanneer er tegelijkertijd sprake is van een overdaad aan linolzuur, MM, 2013). Lange tijd waarschuwde Doll tegen de gevaren van zonlicht, maar hij herzag zijn mening openlijk toen hij zich bewust werd van het belang van ‘fysiologisch correcte doses’ vitamine D. “Dit is geen ingewikkelde wetenschap,” zei hij niet lang voor zijn dood op 92-jarige leeftijd.

Misverstand: Een evenwichtige voeding levert voldoende vitamine D.

De feiten: Deze sussende boodschap heeft volgens de recente vitamine D special van het ‘American Journal of Clinical Nutrition’ potentieel dodelijke consequenties. Specialisten komen unaniem tot de conclusie dat de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid moet worden verhoogd van de huidige 200 IE naar tenminste 2000 IE. Wie niet elke dag een flinke portie vette vis eet, haalt die 2000 IE niet. Maar is vitamine D in zulke hoge doses niet giftig? Michael Holick hoort de vraag dagelijks. “Wie twintig minuten in zwembroek of bikini onder de zomerzon bivakkeert, maakt minimaal 10.000 IE aan. Ooit een Bay Watch met een vitamine D-vergiftiging gezien?” Een kleine nuance is anno 2013 op zijn plaats. De fotosynthetische vitamine D productie is rate limiting. Zodra er genoeg is aangemaakt, stopt het proces. En er zijn wat aanwijzingen dat blanke mensen een dusdanige vitamine D gevoeligheid hebben opgebouwd, dat ze lagere serumconcentraties nodig hebben om alle processen naar behoren te laten verlopen. 2000 IE is echter zo’n lage dosis, dat toxiciteit volgens de meeste deskundologen is uitgesloten.

Misverstand: We produceren ook ’s winters vitamine D.

De feiten: Zodra onze huid géén zonlicht ontvangt, maken we géén vitamine D. Internist en osteoporosedeskundige Dr Bert Verhage constateerde enige tijd geleden dat veel van de mensen die in het Rotterdamse Dijkzigt ziekenhuis voor botontkalking werden behandeld een ernstig vitamine D-tekort hadden. Zijn voorzichtige voorstel om die mensen eerst eens wat extra zon en vitamine D te geven in plaats van dure medicijnen, stuitte op zoveel weerstand bij zijn superieuren, dat Verhage het veld moest ruimen naar een buitenpost in Winschoten. Inmiddels geeft internationaal onderzoek hem dubbel en dwars gelijk. Volgens ondermeer de WHO kampt vrijwel iedereen op gematigde breedtes vrijwel het gehele jaar met een ‘subklinisch’ vitamine D-gebrek.

Misverstand: Zonnecrèmes hinderen de vitamine D-productie niet.

De feiten: Zonnecrèmes blokkeren UV-B straling en dus ook de omzetting van onderhuids cholesterol in vitamine D. Hoe hoger de beschermingsfactor, hoe groter de blokkade. Aan de andere kant is er geen bewijs dat het gebruik van zonnecrème beschermt. Het onderzoek naar de preventieve werking van zonnecrèmes op het ontstaan van huidkanker is niet eensluidend. De meeste studies laten geen effect zien, terwijl insmeren in een aantal onderzoeken juist tot méér huidkanker leidde (uiteraard bij gelijke exponering).

Misverstand: Van zonnen krijg je huidkanker.

De feiten: Het zal menigeen verbazen, maar een melanoom – de gevaarlijkste vorm van huidkanker waaraan in Nederland jaarlijks een honderdtal mensen overlijden – ontstaat meestal op plekken die zelden aan de zon worden blootgesteld, zoals de dijen, de rug, het kruis en zelfs de voetzolen. Maar niet alleen daarom ligt het idee dat zonnestraling de belangrijkste oorzaak van huidkanker is onder vuur. Ook epidemiologisch klopt het niet. “Er is bij blanken inderdaad een zwak verband tussen huidkanker en de breedtegraad,” stelt Dr Oliver Gill. “Europeanen die rond de evenaar gaan wonen, lopen een verhoogd risico. Maar als je kijkt naar het risico van blanken die gewoon in Engeland of Nederland wonen, dan zie je een heel ander beeld. Melanoom komt veel vaker voor bij mensen die achter een bureau zitten dan bij mensen die dagelijks buiten werken. Wie regelmatig in de zon vertoeft, heeft zelfs het kleinste risico. Het hoogste risico hebben mensen die nooit in de zon komen en mensen die dat heel af en toe maar dan ook meteen rigoreus doen. Op onze breedte heeft regelmatige blootstelling aan de zon een beschermend effect.” Gill noemt overheidscampagnes die tot doel hebben burgers bang te maken voor de zon en een gezond kleurtje ‘kortzichtig en een bedreiging voor de volksgezondheid.’ “Pigmentatie is een normale fysiologische reactie die beschermt tegen het mitogene (celkernbeschadigende) effect van te veel UV-straling. Niet voor niets zeggen we dat iemand ‘blaakt van gezondheid’. Het is boven elke twijfel verheven dat de dynamische ‘flow’ van vitamine D die ontstaat bij geregelde blootstelling aan de zon, 16 vormen van kanker helpt voorkomen. En paradoxaal genoeg zijn er veel aanwijzingen dat het melanoom daar in de toekomst aan zal worden toegevoegd.” Michael Holick: “Als je als overheid een advies geeft, moet je de risico’s verdomd goed tegen elkaar afwegen. Dat is in dit geval niet gebeurd. Eén op de 2000 mannen krijgt ooit huidkanker, een ziekte die, mits tijdig ontdekt, uitstekend te genezen is. Van die twee promille is hooguit 10 tot 15 procent een gevolg van te veel zon, de rest – en misschien wel alles – komt op het conto van andere risicofactoren als overgewicht en insulineresistentie. Voor elk geval van huidkanker dat je eventueel voorkomt door mensen uit de zon te jagen, krijg je tientallen gevallen van prostaat- en borstkanker terug.”

Misverstand: De zonnebank dient uitsluitend een cosmetisch doel.

De feiten: Dagelijkse blootstelling van de huid aan UV-B licht is de natuurlijkste vorm van vitamine D ‘suppletie’. Of dat licht nu van de zon komt of van een Philips, maakt fysiologisch geen verschil. Paradoxaal genoeg doen vooral donkere mensen er goed aan ’s winters een paar keer per week onder een kunstzon te duiken (en ‘s zomers zo vaak mogelijk buiten te zijn). Dermatoloog Holick: “Een donkere huid is een aanpassing aan tropische omstandigheden, met extreem intensieve zonnestraling. Een blanke huid is een aanpassing aan weinig zonnestraling (en dus vooral aan de anders direct dodelijke tarweconsumptie, die immers zand strooit in het vitamine D metabolisme, MM, 2013). De blanke huid melkt elk schaars zonnestraaltje uit om er vitamine D van te maken. Donkere mensen hebben vijf à zes keer zoveel zon nodig om een normale vitamine D status te houden als blanke mensen.”

Advertentie
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

145 reacties op Het sluipende gevaar van te weinig zon

 1. James Pot zegt:

  Thanks! Heel opportuun aan het begin van de zomer. Direct maar weer op Feestboek plaatsen.

 2. James Pot zegt:

  THanks! Allemaal maar weer op Feestboek plaatsen nu aan het begin van de zomer. Dit algemeen bekend worden. Kan niet vaak genoeg herhaald worden.

 3. Otto zegt:

  Robert Hoenselaar heeft eens een artikel geschreven over de research betreffende zonnebrandcreme en huidkanker: http://voedingengezondheid.com/zonnebrandcreme-melanoom.html

  De WHO is al een keertje op de vingers getikt, dat als men hun advies volledig opvolgt, er nauwelijks vitamine D wordt aangemaakt: http://www.nu.nl/gezondheid/2799892/teveel-zonnebrandcreme-zorgt-vitamine-d-tekort.html

  Het grootste gevaar lijkt ‘m dus te zitten in het binnen zijn en dan ‘plots’ in de zon gaan zitten voor veel te lange tijd, zonder bescherming. Zelf heb ik een zonnebankkuurtje achter de rug, waarna ik op zonvakantie ging, om niet te (erg) te verbranden. Heb geprobeerd alles op te vangen met dunnen, huidbedekkende kleding, die ik tussen 11 en 14 op vol vermogen liet ronken, waarna ik de mouwen opstroopte, de hoed afdeed en m’n broekspijpen omhoog rolde. Ben helaas wel verbrand, maar dat kwam door te weinig inzicht: een pet is vaak te klein, een hoed met brede rand is veel beter. En als je 60km gaat fietsen, moet je niet denken dat je handen ongeschonden blijven, met continu 100% zon erop.. Maar voor de rest ben ik net zoveel verbrand als m’n vriendin die zich altijd netjes van top tot teen insmeerde met factor 20; bijna niet te voorkomen dus eigenlijk, als je met een winterhuidje naar volop zomer vliegt.

  • Otto zegt:

   Overigens heb ik huidtype 1, dus best netjes gedaan al zeg ik het zelf. Vorig jaar heb ik uren in de zon gezeten, zonder bescherming, zonder zonnebrandcrème, en ben toen in z’n geheel niet verbrand geweest. Zit nog te twijfelen of dat aan het gewoon veel in de zon zitten lag met goede opbouw, of dat paleo nog een duit in het zakje deed; kan me er toch niet aan ontrekken dat dat laatste ook van belang is geweest..

 4. Frank zegt:

  Vaker gelezen dat die zonnecrèmes niet zo fijn zijn.
  Gelukkig heb ik mij nooit ook maar iets aangetrokken van ga-uit-de-zon adviezen.
  Als mijn lichaam voldoende vitamine D heeft heb ik altijd vanzelf minder zin om te veel in de zon te zijn.
  Prima weer trouwens om vandaag buiten in de zon te zijn! 🙂

 5. Reblogged this on Food4Innovations – Food, Innovation and Technology and commented:
  In Dutch, but a very important article about Vitamin D. I’m writing about this subject for several years, and I’m completely convinced that we need to increase the intake of Vitamin D (I call it a pre-hormone). I consume roughly 2000 IU (50 ug per dag). More information can be found on my pinterest page: http://pinterest.com/deheij/food-health-soft-paleo-low-carb/

  • Thanks, Ir De Heij, aka The King of Soft Paleo!

   • Geen dank. De dank is aan mijn kant. Gewoon een heel goed stuk. Gisteravond op een familie feestje met een paar artsen een uur gesproken over vitamine D. Een beetje ‘wiebelig’ maar ging de goede kant op, ze willen ook in het ziekenhuis wel wat gaan doen. Mooi! Je blog zal ik verder verspreiden.

  • Jo tB zegt:

   Wouter, hier is de link naar Sunlight Robbery

   Klik om toegang te krijgen tot sunlightrobbery.pdf

   Ik beveel het al 7 jaar aan als verplicht leesvoer aan iedereen die ik vertel over Vitamine D en waarom ik het al jaren slik.
   Rob van Dam van de VU was destijds ook veel bezig met Vitamine D en heeft deelgenomen aan een groot onderzoek onder allochtone vrouwen en bij hun ernstige tekorten geconstateerd. Ik dacht dat het de vier-steden study heette.

   Erbij vermeld moet worden dat toen ik begon met vitamine D te slikken 7 jaar geleden, de EU alle vitamine D tabletten in de ban had gedaan. Het enige wat ik kon krijgen was een kindertabletje van 200 iE! Of ze in het buitenland kopen.Tabletten van 1000 iE zijn nog steeds niet te krijgen in Holland. Tja de EU heeft ook boter op z’n hoofd.

   De aanbeveling van 2000 iE is niet genoeg als je een ernstig tekort weg moet werken, dan moet je het langzaam verhogen tot 8000 iE en dat dan een paar maanden volhouden tot je 25 O(H)D test voldoende gestegen is. Bij de allochtone vrouwen waren niveaus van 21,3 mmol/l (ik meen dat er zelfs een was van 17 komma nog wat). Als je dat omhoog wil brengen naar 50 mmol/l of liefst nog naar 75 mmol/l dan zal drastische maatregelen moeten nemen en niet maar 400 iE slikken (wat toen de aanbeveling was).

   Ik heb onlangs van mijn DVK te horen gekregen dat de aanbevolen hoeveelheid verhoogd is naar 800 iE !!

   We hebben nog een lange weg te gaan….

 6. George zegt:

  off topic hier, maar toch belangrijk genoeg: over de mogelijk schadelijke stoffen in tarwe:
  Een tweet van Staffan Lindberg: A global metabolomic analysis found 263 phytochemicals in wheat. I wonder what they all do.
  http://www.omicsonline.org//2155-9600/2155-9600-3-191.php?aid=11104

  • Wow, metabolomics (de studie van de effecten van metabolieten) is gloeiend heet. Dit preliminaire onderzoek is van General Mills. Let op. Dit is vermoedelijk het laatste wat je hierover vanuit die hoek zult horen. Ik hoorde laatst een interview met een wetenschapper die onafhankelijk onderzoek doet naar metabolomics. Hij heeft gefocust op één enkele metabolitiet van ik meen WGA en het unieke meyeline beschadigende effect ervan. Hij werkt aan een geneesmiddel dat dit specifieke metaboliet onschadelijk moet maken… Ofwel, hij werkt aan een geneesmiddel tegen slechts één uniek pathologisch effect van tarwe, The Staff of Death.

   Nog bedankt voor je links naar Dr Oz, George ;-). Eerst Mariet, toen ik en daarna jij twee keer, dus inmiddels hebben de 6 lezers de filmpjes gezien.

   • Jo tB zegt:

    7 lezers, Melchior, want ik heb ze ook bekeken.
    George, jij dacht dat er in gesneden was. De filmpjes worden afgebroken op de moment dat er een reclameblok komt in Amerika (iedere 10 minuten of zo). Ik kijk wel vaker naar Dr Oz en ze volgen zijn standard stramien. Ik heb niet het idee dat er iets uit geknipt is.
    Ook de manier waarop de maaltijden gepresenteerd werden was typisch voor zijn show.

 7. Marijke zegt:

  Ik merk dat ik, nu ik al een jaar of vier geleden mijn dieet veranderd heb, uren in de zon kan zitten zonder te verbranden. Vroeger was dat ondenkbaar voor mij. Bovendien vind ik het heerlijk, vooral vroeg in het voorjaar. Ik denk dat je door het eten van de verkeerde voeding afvalstoffen in je huid opslaat die samen met ultraviolet licht schade veroorzaken.

  Melchior, wat leuk dat je zo vaak post; ook al zijn veel dingen bekend, toch mag ik het graag opnieuw lezen. Een beetje bevestiging kan geen kwaad.

 8. riesjart zegt:

  In mijn prepaleolitische tijdperk had ik elk jaar last van zonneallergie. No more! Een bescheiden maar wel prettig effect. Ook kan ik eigenlijk even lang in de zon blijven als mijn partner die wel smeert en ik word ook behoorlijk bruin 🙂

 9. Ron zegt:

  Gelukkig!
  Dan mag mijn vrouw, bij wie een aantal jaren huidkanker werd geconstateerd dus toch genieten van het zonnetje!
  Eens kijken of ze dat, tegen alle adviezen in, ook durft…

  • Jo tB zegt:

   In de winter slik ik 4000 Ie en in de zomer 2000 iE als de zon niet schijnt. Vorig jaar was het een kwakkel zomer met veel regen, dus slikte ik 2000 iE ook in de zomer. Als het zo zonnig is zoals momenteel is slik ik ze niet.

   Voor je vrouw interessant. Door de hoge dosis te slikken blijft een licht bruine kleur constant op mijn huid zitten. Word in de winter niet meer spier wit. Op een blog waar ik destijds zat, maakte meer mensen dezelfde commentaar. En wat wij allemaal constateerde was dat we niet meer verbranden. Ik was overigens toen niet met paleo bezig.

   Je vrouw zou het nu goed langzaam kunnen opbouwen. Als ze begint met 15 minuten: gezicht, armen en benen (kort broekje aan) dan stelt ze een groot deel van haar lichaam aan de zonnestralen bloot (dan wordt er meer en sneller vitamine D aangemaakt).. En bouw het langzaam op tot een half uur, misschien wel tot een uur.

   Zodra ik begin in de zon zitten in April, begint mijn huid meteen te verkleuren, en ben ik al aardig bruin voordat de hitte van augustus begint (als hij begint in Holland). Dan kan ik rustig naar een warmer oord gaan en geen last van verbranding krijgen.

 10. Henriette Das zegt:

  Ik werk momenteel erg aan mijn vit. D status…. Groeten uit Turkije. Overdag 28/29 graden. Super makkelijk Paleo te eten hier en overvloed aan granaatappelen. (Sorry, kon het even niet laten…)

  • Ha, ha, ha toen mijn notoire antipaleo vriendin laatst op persreis naar Istanbul was, sms-te ze telkens dat ze in een paleomekka was beland… Ze komen met de dooie vis aan je tafeltje en dan mag je er een uitzoeken. Hoewel ze allerlei luxe maaltijden genoot in ondermeer het paleis van de Sultan, sneakte ze als het maar even kon uit de groep om op straat het geweldige brood te kopen. Veel plezier daar!

 11. Mariet Hoen zegt:

  Jaaaaaa, lekker in de zon, zonder te smeren. Doe ik nu ook, niks meer verbranden. Had ik vroeger wel, mét smeren.
  Wel soms een beetje kokosolie op mijn gezicht, trekt de zon naar binnen 😉

  Veel plezier, Henriette, stuur je de zon en vooral de warmte, even deze kant ?

   • Henriette Das zegt:

    Ik zal de zon jullie kant opsturen. Wat hierboven geconstateerd wordt is ook mijn ervaring. Sinds ik in de herfst, winter en vroege lente vit.D slik word ik in no time bruin. Nu al na 1 dagje, voornamelijk in de schaduw, met even zwemmem in zee heb ik een bruine gloed. Grappig ik constateerde de laatste jaren wel dat ik snel bruin werd, dat het lang bleef zitten. Maar legde nu pas het verband dankzij deze blog.. Thnx Melchior!

 12. Belangrijk aspect van zonnebrand smeersels: deze bevatten nanodeeltjes die giftig zijn.
  Het gaat vooral om zinkoxide en titaniumoxide. Komt in je bloed terecht in daarmee ook in je longen. Beschadigt je longen onherstelbaar..

  Zie dit voorbeeld van een studie over effecten van titanium oxide: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23220372

  “These results suggest that exposure of the developing lung to nanoparticles may lead to ineffective clearance by macrophages and persistent inflammation with resulting effects on lung development and may possibly impact the risk of respiratory disorders in later life”.

  Meeste “veiligheids”studies beperken zich tot de huid zelf. Gebeurt weinig mee zeggen ze dan.
  Zinkoxide schijn nog erger te zijn.

  Mag allemaal gewoon verkocht worden.

 13. Jo tB zegt:

  Dr Briffa een arts in Engeland schrijft in zijn blog vaak over vitamine D. Hij heeft zelfs in de Times gestaan met een artikel over vitamine D..
  http://www.drbriffa.com/2012/11/09/my-piece-in-the-times-on-vitamin-d/

 14. Jo tB zegt:

  Zelfs een paar injecties met 250.000 tot 300.000 iU kan helpen tegen zware depressie. Ook uit Iran.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23609390

  En weer een pleidooi voor borstvoeding
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23599910
  Voorkomt later complicaties bij het kind door vitamine D tekort van de moeder gekregen doordat die ook vitamine D tekort had..

  Season of birth kan een effect hebben op het ontwikkelen van MS in Brazil.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23597669

  Ik kan nog wel even doorgaan, but you get my drift, hoe belangrijk het is voldoende vitamine-D binnen te krijgen, uit de zon en met supplementen.

 15. Eliza zegt:

  Jaren geleden stond er al een artikel in de Scientific American dat de hoeveelheden vit. D die aanbevolen werden te laag waren en bovendien dat overdosering niet voor de hand lag. Sindsdien slikken onze kinderen 5 kindertabletjes (5 ug per tablet) per dag, mijn man en ik 10. Ook in de maanden zonder R!

  • Wout zegt:

   Het zou interessant zijn om eens je bloedniveau te meten. Perfect Health Diet raadt aan van zo’n 40ng/ml aan te houden. Boven 50ng/ml begint het lichaam allemaal mechanismen in werking te stellen om VitD te deactiveren. Een niveau van +80 is geassocieerd met hartaanvallen en nierstenen.

   • Jo tB zegt:

    Wout, wat je geeft is de Amerikaanse meetsysteem, je moet het wel vertalen naar mmol/l voor ons Europeanen.
    De Vitamin D Council geeft aan:
    To convert a test result measured in nmol/l to one measured in ng/ml, divide the nmol/l number by 2.5. For example, 50 nmol/l is the same as 20 ng/ml (25÷2.5).

    To convert a test result measured in ng/ml to one measured in nmol/l, multiply the ng/ml number by 2.5. For example, 20 ng/ml is the same as 50 nmol/l (20 x 2.5).

    The Vitamin D Council suggests that a level of 50 ng/ml is the ideal level to aim for. This is why the Council recommends that adults take 5,000 IU/day of vitamin D supplement in order to reach and stay at this level.

    Om het in context te plaatsen: the Food and Nutrition Board recommends 600 IU/day of vitamin D supplement because they believe 20 ng/ml is the ideal level to aim for.

   • Eliza zegt:

    vit.25 OH-D3 132nmol/l oftewel 52.8 ng/ml. Uitslag gisteren gekregen, dus ik ga de tabletjes nu laten liggen. 🙂

 16. riesjart zegt:

  Het verhogen van de Vitamine D status leidt mogelijk tot verbetering in de gen-expressie in relatie tot kanker, hart- en vaatziekten en infectieziekten aldus Holick en anderen. http://www.medicalnewstoday.com/releases/260016.php
  Sluit mooi hierop aan dacht ik.

 17. Jo tB zegt:

  Vond dit op Marks Daily Apple. Ook een interessante manier om aan vitamine D te komen…
  http://natgeofound.tumblr.com/post/48043261031/children-circle-around-an-ultraviolet-lamp-to-get

  • Die domme, domme Volkskrant. Villa Media heeft gelijk als het stelt dat de journalistiek in zijn traditionele vorm dood is. Wie is er nu bereid te betalen voor dit soort amateuristisch gecamoufleerde corporate shit.

   Wie is Dr. Jetske Ultee, heren/dames redacteuren?

   En wat ontwikkelde zij?

   • jetske zegt:

    Het is inderdaad merkwaardig dat het ondanks de enorme hoeveelheid “bewijsmateriaal” niet door dringt hoe belangrijk vitamine D is. De “normaal” in Nederland is totaal achterhaald. Ik slik vitamine D bij (en een flinke hoeveelheid) en geef het ook aan mijn kinderen. Zeker in de winter is het lastig om genoeg vitamine D op te bouwen, maar ook in de zomer is voldoende zonblootstelling geen garantie. Kijk maar eens naar de studies die uitgevoerd zijn in Zuid Europese landen. Niet iedereen is “genetisch” in staat is om voldoende vitamine D aan te maken blijkt uit onderzoek.

    De negatieve kant van zonblootstelling behoeft echter ook aandacht; de enorme hoge incidentie huidkanker door “bakken” op het strand, het wekelijkse bezoekje aan de zonnebank en de veranderingen in de ozonlaag. En ik vermoed dat het veranderde eetpatroon ook een rol speelt. Even de cijfers; 1 op de 5 mensen krijgt hier huidkanker en dat steeds op jongere leeftijd.

    Met name de kinderhuid is extreem kwetsbaar voor overmatige zonblootstelling. Op weinig scholen zijn schaduwplekken en veel ouders weten niet goed hoe belangrijk het is om de kinderhuid te beschermen tegen verbranding. Genieten van de zon, maar daarbij ook leren hoe je er verstandig mee om kunt gaan. En natuurlijk is het hoog tijd dat de vitamine D richtlijnen aangepast worden. Maar waarom risico lopen als je vitamine D ook kunt suppleren? En de non-profit zonnebrandcrème is ontwikkeld omdat er inderdaad in verschrikkelijk veel zonnebrandproducten troep zit . Benieuwd naar de reacties..….

    • Hoi Jetske,

     Dank voor je reactie!

     Ik wist niet dat jullie zonnebrandcrème non profit is, dus ik heb waarschijnlijk slordig gelezen. Als jij een crème hebt ontwikkeld die vrij is van stoffen die niet helemaal veilig (lijken te) zijn, is dat natuurlijk buitengewoon lovenswaardig.

     Maar hoe zit het nou echt met het verband tussen blootstelling aan zon en melanoom? Bij het goed behandelbare basaalcelcarcinoom lijkt echt sprake te zijn van een duidelijk dosis respons verband, maar bij melanoom helemaal niet, toch?

     Shuster S. Is sun exposure a major cause of melanoma? No. BMJ 2008; 337:a764 (heb even geen hyperlink)

     Verder suggereert veel proefdieronderzoek een causaal verband tussen een hoge inname van linolzuur en het ontstaan van zowel de ‘ongevaarlijke’ huidkankers als melanoom. De mechanismen zijn ook plausibel.

     http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1567907/

     En observationeel bij mensen:

     https://library.niwa.co.nz/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=267182

     De hoeveelheid omega 6 PUFA’s die we als direct gevolg van de verzadigd vet scare binnen krijgen is hoger dan ooit. Verder is er een link tussen metabool syndroom en melanoom. Daar treft de zon vrij weinig blaam ;-).

     Bakken en verbranden is natuurlijk heel dom. Er zijn nog steeds legio mensen die na een lange donkere winter met hun melkwitte huid uren op het strand gaan liggen. Maar afgezien daarvan, staan we niet tegen de verkeerde boom te blaffen?

     Nogmaals heel erg bedankt voor je reactie.

   • Jo tB zegt:

    Jetske, ik ben het volkomen met je eens dat we onvoldoende vitamine D slikken. Ik ben van mening dat de verhoogde gevallen van huidkanker in Nederland ligt aan het feit dat we gaan zonnebaden vanuit een vitamine D tekort in ons lichaam waardoor ons huid kwetsbaarder is. Ik slik al jaren een hoge dosis vitamine D en ik verbrand niet meer. Zodra ik in het voorjaar in mijn volkstuintje ga werken wordt ik al bruin en heb de “rode” huid fase niet meer. Wat ik wel merkwaardig vind is dat zuigelingenzorg moeders aanraad hun kinderen tot 4 jaar een tabletje te geven. Vandaar dat het kindertabletje van 200 iU wel te koop was/is en de hogere dosering voor volwassenen in de ban werd gedaan door de EU. (na 4 jaar blijkbaar niet meer nodig?!?!) Ik praat over 7 jaar geleden toen ik veel over deze materie las. Gelukkig is dat nu veranderd. Onlangs kreeg ik van mijn DVK te horen dat het advies voor diabeten de vitamine D is verhoogd van 400 iU naar 800 iU!! Dat zet wat mij betreft nog geen zoden aan de dijk, maar vechten tegen de gezondheidsraad is vechten tegen de bierkaai.

    Vandaar dat artikelen zoals in de Volkskrant blijven verschijnen.

   • Het zou zo maar kunnen dat je behoefte aan Vit D (sterk) vermindert als je “Paleo gaat”.
    Dit onderzoek geeft aan dat volkoren brood een aanslag doet op je Vit D reserves:
    http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6299329

    Op het punt van vitaminen- en mineralenbehoefte zijn we aangewezen op onderzoeken met “gewone” deelnemers. We hebben wellicht nieuwe onderzoeken nodig bij mensen die al jaren een Paleo voedingspatroon hebben.

   • Jo tB zegt:

    Gert ook al eet je 100% paleo, maar de hele dag op kantoor zit dan twijfel ik of je voldoende vitamine D aanmaakt. Onze paleo voorouders brachten de hele dag buiten door. Hoe je het ook went of keert dat doen wij heden ten dagen beslist niet. Bovendien als je weinig vis en schaaldieren eet, kom je er ook niet naar mijn smaak. Iedere keer ik mijn D laat meten komt er een vreemd getal uit rollen. Het lab kon me niet vertellen of ze de 25 O(H)D test doen. Dus wordt ik niet veel wijzer van mijn situatie op vitamine D. Ik moet afgaan van het feit dat ik bij de eerste zonnestralen al bruin wordt dat ik hopelijk wel goed zit. Maar ik slik een hoge dosis in dit regenachtig en bewolkt landje.

   • Gert van der Hoek zegt:

    Over de wenselijkheid van vit D suppletie – bij voorkeur door de zon – zijn we het helemaal eens Jo.

    Het gaat er mij om: wat is optimaal? Wat het optimaal niveau is (75 nmol? – 100 nmol?), zou verschillend kunnen zijn bij mensen met een Paleo voeding en mensen met de standaard voeding. Evenzo met de optimale waardes van Vit K2, Kalium enz.

   • Jo tB zegt:

    Gert, vitamine D deficiency blijkt zo langzamerhand een pandemic te worden. Ik las net het volgende stuk van Michael Holick, DE expert op dit gebied.

    Klik om toegang te krijgen tot 2.%20Holick,%20Vit%20D,%202008.pdf

    Ik weet dat The Daily Mail regelmatig artikelen publiceert om de gevaren van een vitamine D tekort onder het publiek te brengen.
    http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2218035/BetterYou-highlights-vitamin-D-deficiency-epidemic-UK-National-Vitamin-D-Awareness-Week.html

   • jetske zegt:

    Nog even een gerandomiseerd follow-up onderzoek uit 2011 (1621 patiënten) over de relatie tussen melanoom en “smeren”:
    http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reduced+melanoma+after+regular+sunscreen+use:+randomized+trial+follow-up.

    • Wout zegt:

     Interessant onderzoek!
     Dus we weten dat we bij ons in de winter niet moeten smeren wegens geen zon, en als wij in Australie wonen als bleke noorderlingen die ook nog eens een tarwe- en fructose- en omega-6-rijk dieet eten dat we beter dagelijks smeren.
     Nu nog uitvissen wat dat betekent voor ons paleovreters in de zomer in onze noorderlandjes…

    • Hoi Jetske,

     Dank voor de link naar de Adele Green studie.

     Okay. Mensen die zijn aangepast aan de zonintensiteit op hogere breedte genieten in een omgeving met een voor hun huid abnormaal hoge en dus gevaarlijke zonintensiteit bescherming tegen melanoom wanneer ze zich zorgvuldig insmeren, suggereert dit onderzoek. Ofwel: blanke mensen zijn niet goed aangepast aan een leven onder de tropenzon.

     Dat zegt volgens mij weinig over het effect van insmeren bij mensen die leven op de breedte waar hun huidtype is geevolueerd. Wat zou het effect zijn geweest als deze studie was gedaan met aboriginees? Of met blanke (sorry voor het rotwoord) Nederlanders in Zandvoort?

     Verder zitten er een paar haken en ogen aan dit onderzoek.

     1 De eigenlijke studie liep van 1992 tot 1996. Dit was te kort om bruikbare data te produceren.

     2 Er was geen goede placebogroep, want de placebogroep kreeg de raad zich ‘net als altijd’ in te smeren (adviseren zich niet te beschermen werd als onethisch beschouwd).

     3 De resultaten van dit onderzoek komen dus volledig uit de ongecontroleerde follow up periode, van 1996 tot 2010. In deze periode kreeg de ‘interventiegroep’ geen gratis zonnebrandcreme meer, maar moest deze net als de placebogroep gewoon zelf kopen. Intussen was deze intensief gecoachte groep zich mogelijk wel bewuster geworden van de gevaren van de Australische zon.

     4 De gedurende de follow up verzamelde gegevens over insmeren en blootstelling aan de zon berusten volledig op door de deelnemers ingevulde vragenformulieren.

     5 Adele Green wordt vaak betaald door L’Oreal en als mijn info klopt is ook dit onderzoek mede door L’Oreal gefinancierd. Dat hoeft geen probleem te zijn, maar het kan wel.

     Marianne Berwick heeft een paar keer laten zien dat er een omgekeerd verband is tussen sun exposure en mortaliteit bij patienten met melanoom.

     http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15687362

     Maar goed, we weten nu vrij zeker dat mensen met een Noord-Europese achtergrond zich in Queensland maar beter goed kunnen beschermen tegen de zon. Met dank aan Adele Green.

   • Gert van der Hoek zegt:

    Lastig om conclusies te trekken. John Briffa haalt onderzoeker Sam Shuster aan die wijst op de omstandigheid dat melanomen meestal ontstaan op plaatsen die NIET verbrand zijn of zelfs nauwelijks aan zonlicht zijn blootgesteld: voetzolen bijvoorbeeld.

    How does sunlight cause melanomas on the soles of the feet?

    http://www.drbriffa.com/2013/06/11/how-does-sunlight-cause-melanomas-on-the-soles-of-the-feet/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+drbriffa%2FsOZf+%28Dr+Briffa%27s+Blog+-+A+Good+Look+at+Good+Health%29

    Zonnebrandcrème , standaard vaak met titanium of zink nanodeeltjes schijnt ook niet alles te zijn.

    Weerbarstige materie..

  • Zelf slik ik in de winter (het is nu nog winter ;-)) 2000 IE en in de zomer 1000 IE.
   http://wdeheij.blogspot.nl/2013/04/het-sluipende-gevaar-van-te-weinig-zon.html

   Mijn conclusie:
   – substantieel meer dan 50% van Nederlanders heeft een D tekort.
   – de huidige norm is laag, omdat er alleen consensus is voor botsterkte e.d.
   – D heeft zoveel meer functie.

 18. knutselkost zegt:

  Hier weer een hoogleraar met het oude verhaal:
  Tamar Nijsten is hoogleraar dermatologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie. .. Drie keer per week een kwartier in de buitenzon met handen en gezicht, is ruim voldoende om je vitamine D-gehalte op peil te houden. En anders ga je naar de apotheek voor supplementen, die kosten niks. Allochtone vrouwen die zich van top tot teen bedekken, dát zijn risicopatiënten, maar de meeste Nederlanders kunnen prima toe met de zon die ze in hun dagelijks leven krijgen.

  http://www.vn.nl/Archief/Samenleving/Artikel-Samenleving/Veilig-zonnen-kan-het.htm

  • Jo tB zegt:

   De dokter zou eens de verhalen van deze blog moeten lezen. Het zijn allemaal jonge mensen die erg lijden van hun vitamine D tekort. En wij (algemeen) maar denken dat het luiwammesen zijn.
   http://www.medhelp.org/posts/recovery-after-vitamin-D-deficiency/Discouraged-and-Confused/show/1734949

  • Jo tB zegt:

   Drie keer per week een kwartier in de buitenzon met handen en gezicht, is ruim voldoende. Het is van veel meer factoren afhankelijk of je voldoende vitamine D uit de zon haalt:
   http://www.drfranklipman.com/symptoms-diseases-associated-with-vitamin-d-deficiency/

   Een voorbeeld:
   As a general rule, old people need more than young people, big people need more that little people, fat people need more than skinny people, northern people need more than southern people, dark-skinned people need more than fair skinned people, winter people need more than summer people, sun block lovers need more than sun block haters, sun-phobes need more than sun worshipers, and ill people may need more than well people.

   En dan hebben we het nog niet gehad over de tijdstip op de dag dat het moet gebeuren. Holick adviseert midden op de dag wanneer de UVB stralen recht/haaks op de aarde staan (niet schuin). Wij leven met centraal europese tijd, bovendien gaat de klok ieder maart vooruit, dus hoe vroeg/laat op de dag staan de UVB stralen recht op de aarde in Nederland?

   • knutselkost zegt:

    Ongeveer half twee. Kijk op
    http://zonsondergang.info/

    Nadat ik jaren-en jarenlang een multivitamine van 100 % ADH geslikt had, kwam er een paar jaar geleden bij een bloedtest toch een ernstig d-tekort uit. Moet daarbij zeggen dat ik nauwelijks in de zon kwam vanwege zonne-allergie (altijd gehad). Die allergie is sinds vorig jaar weg. Of dat aan mijn zelfgekozen d-supplementatie van paar duizend ie lag of aan veranderingen in mijn voeding weet ik niet.

   • knutselkost zegt:

    Nagezocht: 20 ng/ml in januari 2010. De huisarts schreef me voor aantal weken 200 ie voor, daar heb ik me dus niet aangehouden.

   • knutselkost zegt:

    of was toch 20 nmol/liter?

   • Jo tB zegt:

    Knutselkost, het is al fantastisch DAT je huisarts al zegt dat je een tekort hebt. Alleen z’n advies loopt een beetje mank. De meeste huisartsen hebben geen flauw benul van de symptomen en gevaren van een vitamine D tekort en handelt volgens de adviezen van de Gezondheidsraad. Die heeft trouwens het advies verhoogd naar 800 Iu per dag. Zet natuurlijk nog geen zoden aan de dijk.

 19. Peter van Scorel zegt:

  Heerlijke kritiekloze uitzending nu, de rekenkamer(NL3), vooral dik smeren; hoe dikker hoe beter. Het is toch een godswonder dat we überhaupt hebben kunnen overleven/evalueren onder deze genadeloze zon.

 20. Wout zegt:

  Smithsonian rapporteert dat de Medici familie vitamine D tekort had: http://blogs.smithsonianmag.com/smartnews/2013/06/florences-powerful-medici-family-suffered-from-rickets-because-of-too-much-time-spent-indoors/

  Door te weinig zon of door te veel tarwe? Hmmm.

  • Jo tB zegt:

   Door te weinig zon. In die tijd was de norm hoe blanker de huid hoe beter, dus als ze naar buiten gingen liepen de dames met een parasol op om te voorkomen dat hun huid bruin werd. En als de moeder een ernstige vitamine D tekort had, zat het ook niet in het moeder melk. Trouwens in die kringen werd het kind niet gevoed door de moeder, maar door een mem. En als die wel in de zon kwam en de baby meenam, kan het nog wel een beetje meevallen. Maar als de mem ook niet buiten kwam, dan is de kans groot dat de kinderen rickets kon krijgen. Koningin Wilhelmina werd ook gevoed door een mem.

   Wel weer een bewijs hoe belangrijk het is voldoende zon te hebben.

 21. Anastasia heeft een mooie post over zonlicht en melanoom.

 22. Anastasia zegt:

  Hi Melchior, unfortunately Google Translate is far from perfect but I was able to understand most of your post. Great points, thanks for the mention. I’ve been looking into this area for a while and totally agree with your conclusions. Even if the sun played a role in the development of melanoma (which is far from a undisputed fact, as the current evidence stands) the benefits of sun exposure far outweighs the risk. Vitamin D is only a part of that picture. Keep up the good work.

 23. Thanks for commenting, Anastasia! We’ve been enduring an extraordinarily aggressive sunscare campaign this summer, starring several well meaning but ignorant Dutch celebrities. Like you, I’m afraid (lack of) UVB-induced vitamin D3 synthesis is indeed only part of the problem. If Stephanie Seneff is right, regular sun exposure is also needed for the conversion of cholesterol into cholesterol sulphate. Her coronary atherosclerosis hypothesis is truly mind blowing. The myocardium needs a constant supply of cholesterol sulphate. If it does not get enough, it will either deteriorate (cardiomyopathy, cardiac arrest) or it will signal to the coronary arteries to develop complicated plaques. Macrophages in coronary plaque produce large amounts of cholesterol sulphate, wich can be instantly delivered to the heart. Very elegant. In her view, CAD is a survival mechanism. The least worse of two evils.

  Lack of cholesterol sulphate also plays an important role in cancer, she argues. Best way to block its synthesis? Throwing in a statin :-). So take your statin, shun the sun like the plague and all is well.

  You are still the nearest paleo physician in the Amsterdam region. And Jamie is a lucky bastard :-).

  Cheers! Keep rocking the boat!

 24. Anastasia zegt:

  I’ll make sure I will remind Jamie about it ;). I have read Seneff’s hypotheses with interest. I think it may be at least a piece of the puzzle. If I ever decided to set up a practice in Amsterdam, you can be my first patient 🙂

 25. Thanks Anastasia, that’s very generous of you :-)! I will think about an interesting disease to present with.

 26. Melchior ik kwam weer op deze, immer relevante, post door wat zoekwerk op het net voor een vraag waar ik niet zo snel het antwoord op kan vinden. Wellicht kun jij verder helpen? Nu de dagen weer korter worden en de zonkracht behoorlijk is afgenomen wordt het tijd voor aanvullende maatregelen voor vitamine D. Nu kan ik net als in het verleden weer gewoon mijn potje met vitamine D druppels pakken, maar ik vraag me af of dat wel het gewenst effect geeft. Is het niet beter om een abonnement op de zonnestudio te nemen tijdens de wintermaanden in plaats van synthetische vitamine D te slikken? Of maakt het niet uit? Wat denk jij?

 27. Leonie, zie ook dit commentaar van zojuist:

  https://melchiormeijer.wordpress.com/2013/07/26/vitaminepillen-zijn-verdacht-deel-1-foliumzuur/#comment-15417

  Antwoord: ik weet het niet :-). Ik ga Stephanie snel om meer uitleg vragen. Zelf zou ik voor UV-B kiezen en voldoende zwavelrijke voedingsmiddelen eten, maar dat eerste doe dan ook weer niet, omdat ik vermoed dat ‘seasonality’ voor ons witmansen belangrijk geworden is. Er waren geen vitaminepillen, maar er waren ook geen zonnebanken. Ik kom er asap op terug.

  Verder zoeken: stephanie seneff, cholesterol sulfate, vitamin D sulfate, sulfur. Er gaat een wereld voor je open en alles wordt nog onduidelijker , ha, ha, ha. Succes!

  En top dat het zo goed gaat met je moeder.

 28. Voor zover ik gezien heb, hebben zonnebanken vooral UV-A, dat niet werkt om je vit D op te peppen?

 29. Annemieke zegt:

  In hoeverre zijn er goede bronnen te vinden over de relatie tussen overgewicht en vitamine D deficiëntie? Vanuit Paleo perspectief lijkt het me logisch dat een lage vitamine D status, het opslaan van vet kan bevorderen. In de winter is de hoeveelheid zonlicht vele malen minder en slaat het lichaam meer vet op. Als de dagen weer beginnen te lengen en de vit D status optimaler wordt, wordt vet eerder gebruikt dan ’s winters. Ik ben deze link al eens vaker tegen gekomen, maar vraag me af wat voor serieus onderzoek en N=1 verhalen in deze richting wijzen. Als je het zo bekijkt, is stilzitten op kantoor onder kunstlicht nóg beroerder dan dat we al wisten. Het gaat dan allang niet meer over inactiviteit alleen!

  • Otto zegt:

   Annemieke: dat ligt er ook maar net aan waar je woont; rond de evenaar heb je niet zoveel verschil in zomer/winter. Dus als het zo is, dat vit. D-tekort voor gewichtstoename kan zorgen, dan moet dat geëvolueerd zijn op de hogere & lagere breedtegraden.

 30. Annemieke, ik weet het niet. Ik probeer hier op terug te komen. Ik denk dat het niet zo simpel is als D3 suppleren voor gewichtregulatie.

 31. james zegt:

  Gert de nieuwere generatie zonnebanken zijn allemaal gericht op zoveel mogelijk B maar A zullen ze niet weg laten omdat mensen toch wel een beetje een ‘gezonde’ kleur willen hebben.
  Wat betreft Vitamine D3 in pil vorm. Zolang je voldoende vet inneemt lijkt me er weinig bezwaar. Vergeet echter niet Vitamine K2, vooral als je wat ouder wordt. De omzetting van K1 naar 2 gaat steeds moeizamer naarmate je ouder wordt en we weten nu al dat K2 de missing link was osteoporose. En wie weet wat we nog meer ontdekken. Vind echter die connectie wel erg interessant en een duidelijk voorbeeld van hoe deze hele wetenschap in beweging is. Nof tijdens mijn leven heb ik die ontwikkeling van kalk (melk goed voor elk), naar kalk en magnesium, naar kalk en magnesium en Vit D. Vermoedelijk omdat men ontdekte dat de senioren die in de winter op Majorca zaten minder bot breuken hadden? En blijkt dat die Holy Trinity toch niet volledig was. K2 heeft zich aangemeld als het vierde wiel aan de wagen. Loopt die wagen nou goed?
  Vitamin D Council is een goede bron van informatie

 32. Tijdstip:
  09:00 (GMT+02:00)
  Datum:
  28 Mei 2014
  Uitgever:
  Sunlight Research Forum
  Trefwoorden:
  zon, Huidkanker, Preventie
  Rubriek:
  Binnenland
  APS: Kans op huidkanker wordt verkleind
  Dit is een origineel persbericht.
  Gematigd zonnen in de buitenlucht of op een zonnebank kan een goede
  voorbereiding zijn voor een zomervakantie of een strandweekend. Zonlicht
  blijkt op die manier huidkanker helpen voorkomen, in plaats van veroorzaken.
  Het vitamine D-niveau in het bloed speelt daar volgens wetenschappers een
  rol bij.
  !
  Risico op huidkanker
  Verbranding van de huid na te veel en te lang in de zon, kan een grote veroorzaker zijn van
  huidkanker. Door in korte tijd veel recreatieve blootstelling aan de zon te hebben,
  bijvoorbeeld tijdens een zonvakantie, is er een groter risico op huidkanker, met name bij
  mensen met een lichte huid. Tegelijkertijd wordt het risico op het krijgen van huidkanker sterk
  bepaald door genetische factoren. Britse wetenschappers onderzochten op welke manier de
  hoeveelheid vitamine D in het bloed het risico op huidkanker beïnvloedt. Deze belangrijke
  Vitamine D maakt het lichaam aan wanneer de huid wordt blootgesteld aan (kunstmatig)
  zonlicht. !
  Grotere tumor bij onvoldoende vitamine D
  Tijdens de Britse studie analyseerden wetenschappers tumoren en prognoses van een grote
  groep huidkankerpatiënten. Zij ontdekten dat patiënten met onvoldoende vitamine D-niveau
  grotere tumoren hadden en dat de ontwikkeling van de ziekte slechter verliep dan bij mensen
  met meer vitamine D in hun lichaam. Australische wetenschappers kwamen in een andere
  studie tot dezelfde conclusie. Zij toonden aan dat regelmatige blootstelling aan de zon het
  risico op huidkanker verkleint. !
  Regelmatig in de zon
  “Wetenschappers laten zien dat regelmatige gematigde blootstelling aan de zon het risico op
  huidkanker helpt te verkleinen. Onze moderne leefstijl, waarbij we meestal binnen zijn, zorgt
  dus voor een groter risico op kanker. Wij bevelen daarom regelmatige, gematigde
  blootstelling aan zonlicht aan, zonder daarbij een zonnebrand op te lopen. Dan zorgt het
  lichaam zelf voor voldoende vitamine D en de opbouw van een natuurlijke bescherming
  tegen de zon”, adviseert Ad Brand, woordvoerder van het Sunlight Research Forum (SRF). !
  Het Sunlight Research Forum (SRF) is een organisatie zonder winstoogmerk, gevestigd in
  Nederland. Het doel van deze organisatie is het aan het grote publiek ter beschikking stellen
  van de laatste medische en wetenschappelijke bewijzen over de effecten van gematigde
  blootstelling aan UV-straling.

  Bronnen:
  1) Field, S. Newton-Bishop, J. A. Melanoma and vitamin D (Melanoom en vitamine D). Molecular oncology. 5 apr. 2011 (2):
  197-214.
  2) Vuong K, McGeechan K, Armstrong BK; AMFS Investigators; GEM Investigators, Cust AE: Occupational sun exposure and
  risk of melanoma according to anatomical site (Blootstelling aan de zon tijdens het werk en het risico op melanoom,
  naargelang anatomische lokatie), Int J Cancer. 13 nov. 2013. doi: 10.1002/ijc.28603. [Epub in voorbereiding op gedrukte versie

 33. willem zegt:

  Duidelijk verhaal, lijkt mij. Maar… een vraagje.
  D halen we optimaal uit zonlicht. Maar hoe zit dat met de daarvoor ‘broodnodige’ vit. K2? Zuivelproducten plaatsen we vraagtekens bij., immers. Alleen maar uit gefermenteerde groenten?

 34. Goeie vraag, Willem. Het wordt bovenin de dunne darm opgenomen, dus de kans is groot dat het voor mensen een essentieel micronutriënt is. Als paleo kom je dan uit op zaken als eieren, kuit en (vis)lever.

  Overigens is K2 niet nodig voor de fotosynthese van D3 (uit cholesterol).

 35. willem zegt:

  Dank je, Melchior. Ga nu rapen planten.

 36. Michael zegt:

  Melchior, ik zag je tweet mbt tot de CopD study en ‘gevaar’ van hoge suppletie. Prof Vieth en anderen hebben al eerder kritiek geuit op de CopD study vanwege het negeren van een seizoensgebonden variatie patroon bij personen met de hoogste vitD waarden. Ik heb nu net naar dat nieuwe paper gekeken en zie nog steeds niets. Ik raak steeds meer overtuigd dat het juist de pieken en dalen zijn, en niet zozeer hoog vitD per se. Ook hier in NZ speelt dat probleem. En ook hier was een study waar Vieth uitvoerige kritiek op heft geleverd. Het lijkt er mijns inziens nu juist op dat als je heel veel buiten bent in de zomer, zowel in Nederland als NZ, dat ‘hoge’ (4000 iu?) suppletie in de winter wel eens beter zou kunnen zijn.

 37. Dank, Michael, ik zal me er beter in verdiepen!

 38. Jo tB zegt:

  Michael, weer een rechtvaardiging voor mij om door te gaan met 4000iE vitamine D slikken in de winter en 1000iE in de zomer omdat we in Nederland veel regenachtige dagen in de zomer hebben, en we niet genoeg buiten zijn.
  Heb jij het rapport “Sunlight Robbery” gelezen? Oliver Gillie heeft ook (een apart rapport) een berekening gemaakt van hoeveel vitamine D we nodig hebben, en hij komt uit op 3000-5000 iE (afhankelijk van activity level) jaar rond. Hij spreekt over de UK, maar geldt ook voor Nederland.

 39. Micha zegt:

  Iemand dit al gezien, ik plomp het maar in deze draad:
  http://www.missmag.nl/paleo/


 40. Hans zegt:

  Dat valt dus ook onder PaYpaleo , voor de onwetenden 😉

 41. Gert van der Hoek zegt:

  Veel informatie en verwijzingen naar onderzoek betreffende Vitamine D.

  http://www.grassrootshealth.net/

  Zelf twijfel ik maar weer eens , heb een poosje flink gesupleerd tot ik op een waarde van ca 125 zat..
  Als experiment nu een jaar niet gesupleerd, ga binnnenkort als de zon weer echt sterker wordt m´n bloed weer laten testen.

  Ik heb van de winter 10-tallen mensen ontmoet die zwaar verkouden waren en/of griep hadden, niks van meegekregen, dus dat viel mee.

 42. Gert van der Hoek zegt:

  Vitamine D overal goed voor?

  Komt net binnen via Bill Lagakos: blauw licht – lees de zon – stimuleert erecties, voordeliger dan viagra. 🙂

  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201412204/abstract

  Bij ratten, OK … 😉

 43. Gert van der Hoek zegt:

  Nou, testresultaat is binnen voor de vitamine D : 74 , datum vandaag 7 april. Recent
  twee keer een mooie dag met zon gehad, terwijl ik buiten kon zijn. Zon is nog niet zo heel sterk.
  70-75 is wat mij betreft aan de onderkant van de marge. Ik weet niet op welk nivo ik begonnen ben, maar dat was ruim voldoende, veel zon op mijn vel gehad vorige zomer.

  Voorlopige conclusie : “t ken krek”, maar het houdt niet over. Niet ziek geweest van de winter, amper verkouden. Waar leg je de lat? Ik eet elke dag wel makreel, sardientjes, zalm, haring, roomboter (lees en/of). Ik overweeg nu , dat ik toch van oktober t/m maart 1000 IU/dag ga suppleren. Er is een sleutel voor, nog even opzoeken. Ketters menen dat een lagere Vit D spiegel in de winter juist voordelen kan bieden. Kan ik nog een poosje over nadenken 😉 .

 44. Hans zegt:

  Gert , hier een link van een site van James http://www.quintehealthsolutions.com/index.html staat rechts , of klik hier http://www.vitamindcouncil.org/
  Zag daar dat je een apparaatje kan kopen om zelf te testen , (nog) geen idee of dat hier ook te koop is.

  Had eerst D3 van Solgar en van NOW 4000IE p/d , beide duur. Heb nu voor een fractie van de prijs deze 5000IE http://www.bodyenfitshop.nl/vitamines/vitamine-d/body-fit-sportsnutrition/vitamine-d3-capsules-5000iu/review/?page=1 , allemaal cholecalciferol .
  Boven de € 20,- geen kosten , kan even vooruit dus 😉
  Overigens , weet niet meer waar ik het las , dat zelfs tot 10.000IE niet schadelijk is in de noordelijke contreien ?

  Na 3 jaar heeft de griep/verkoudheid me toch te pakken gehad onlangs…….

 45. Hans zegt:

  @ Gert , vanmorgen gereageerd , paar linkjes ….. moet nog via de moderator of zit ik in de spam ?
  Melchior is wat druk op Twitter , ben daar ook inmiddels aan’t gluren , wil je enigszins bijblijven ontkom je daar helaas niet aan , wel een openbaring 😉

  Van onthaasten komt zo natuurlijk niks , de dag wordt steeds korter …..

 46. Gert van der Hoek zegt:

  Dank voor de tips Hans.

 47. Jo tB zegt:

  Gert, waar heb je je vit D laten testen? 74 zegt niet zo veel omdat het waarschijnlijk geen 25OHD test was. Ik heb 7 jaar geleden mijn D laten testen bij het lab (in Amsterdam) dat door huisartsen worden gebruikt. Alle D experts zoals Holick in Boston, Vieth in Canada zeggen de enige juiste test de 25OHD moet zijn. Ik ben er niet achtergekomen of die in Nederland wordt gegeven, Er moet een getal uitkomen zoals 21.6 mmol/liter. Wanneer je wetenschappelijke literatuur leest over vit D deficiency dan wordt de 25 OHD test gedaan. En de algemene consensus is dat je waardes moet testen aan het eind van de zomer (september) om te kijken of je voldoende reserves hebt voor de winter, en weer in het vroege voorjaar (maart) om te kijken hoe veel het gedaald is (misschien tot zeer lage waardes). Toen ik het heb laten doen kwam er 216 uitrollen. Of het hoog of laag was kon mijn huisarts niet zeggen. Hadden ze de punt niet gezet en moeten we het lezen als 21.6 dan zou het volgens Holick gevaarlijk laag zijn geweest. Om een optimale niveau te hebben zou de 25 OHD uitslag minstens 75.0 mmol/liter moeten zijn.
  Dus ik ben 7 jaar geleden begonnen met vit D te slikken. Toen waren hoge doses niet beschikbaar (door de EU in de ban gedaan) en moest ik mijn toevlucht zoeken in een kindertabletje van 200 iE van een bekende drogist. Ik moest 30 tabletjes slikken om aan een dosis van 6000 iE te komen. In het begin moet je een hogere dosis slikken (b.v. 10.000 iE) omdat je ook een tekort moet wegwerken bovenop wat je lichaam dagelijks gebruikt (3000 tot 5000 iE afhankelijk of je veel beweegt of veel zit). Dat zou je een half jaar vol moeten houden, daarna kun je naar je onderhouds dosis. Voor mij is dat 5000 iE in de winter en 1000 iE in de zomer omdat ook zomers we veel bewolkte dagen hebben.
  Toen ik begon heb ik heel veel gehad aan onderstaand forum post. Zuleikaa postte alle wetenshappelijke artikelen die ze kon vinden. De informatie is al 7 jaar oud, maar je zult veel informatie en jouw vragen er terugvinden.
  http://forum.lowcarber.org/showthread.php?t=266549

 48. Gert van der Hoek zegt:

  Jo, ja jij bent ook een Vit D geek, 😉 Getest bij Saltro, ik heb geen reden om daar aan te twijfelen. Het ging via Check U, is niet heel goedkoop, wel heel makkelijk, je loopt naar binnen, gaat zitten, ze trekken wat buisjes bloed en je loopt weer naar buiten, ’s avonds de uitslag online. Uit nieuwsgierigheid een stuk of wat waarden laten testen.
  Dank voor de linkjes, ga ik zeker in neuzen. Tot aan oktober ben ik niet van plan te suppleren, waarschijnlijk daarna.

 49. Jo tB zegt:

  Ja, Gert ik ben een Vit D geek!! Die forum post is 250 pagina’s lang en ik heb alle links gelezen en dat waren heeeeel veel. Bij de 5000 iE of meer dosis vit D werd aangeraden ca 1800 mg calcium en 900 mg magnesium te nemen, maar dat is tegenwoordig wat lager bijgesteld naat 1000 mg of nog lager calcium en magnesium wat te verhogen ten opzichte van calcium. Ik slik nu 500 mg van elk. Vooral Magnesium is belangrijk.
  Je kunt het lab vragen of hun D meting uitgedrukt wordt in 25 OHD, dan zit je goed met 74.0 mmol/l.

  • Wout zegt:

   Jo tB, wat is de redenering voor magnesium?

   Ik kamp geregeld met Mg tekort (spierkrampen) en slik dus bij, 400mg. Het verbaast me dat je bij normale zon blootstelling (dan kom je ook aan 5000UI/dag) meer Mg moet opnemen dan de ADH.

   Ik vermoed trouwens dat ik Mg tekort krijg wegens koffie maar ik kan koffie niet laten 🙂

 50. Allemachtig, wat een pillenslikkers hier 🙂 .

  Wout, helpt die extra magnesium tegen de krampen? Elektrolytentekorten blijken namelijk zelden de oorzaak te zijn van (de nog vrijwel volledig onbegrepen) spierkrampen.

  Koffie is weliswaar neolithisch, maar ook een rijke Mg-bron en inmiddels vrijwel onbetwist levenselixer. Niet laten staan, zou ik zeggen.

 51. willem zegt:

  In al dat geslik van geisoleerde stofjes zie ik slechts twee voordelen.
  Het eerste is het geldgewin van de producent. Plak er termen als ‘gezond’ en zo op, en het geld van de doelgroep stroomt binnen.
  Het tweede voordeel zou kunnen liggen bij de groep die aantoonbare tekorten aan stofjes als magnesium heeft. Dan is het een medicijn dat tijdelijk kan worden geslokt om de gezonde waarden in je lichaam te herstellen.

  Mensen in balans die op een fatsoenlijke, dus bij het genoom van de mens passend, voedingspatroon en levensstijl praktiseren, is het niet alleen overbodig en jaagt het je op onnodige kosten, maar kan dit pillen slikken averechts werken. Oppassen dus en prik door hypes heen.

 52. Hielkje zegt:

  Wout, mijn partner had ook altijd veel last van krampen…….tot het moment dat hij AZM ging gebruiken!

  • Wout zegt:

   Hielke, wat is AZM? Nonkel Google heeft geen idee…

   Als ik een tijdje geen Mg supplementeer krijg ik krampen in mijn benen en slaat mijn hart geregeld een slag over… Verschillende keren getest.

   Toen ik nog niet van Paleo gehoord had was Mg ook een vereiste om mee niet zo slap als een vaatdoek te voelen. Werkte toen al na 20 minuten. Ik vermoed dat mijn suikerhuishouding grondig om zeep was…

 53. Acetylcholine. Cholinergische processen. Daar heb je het weer. Bedankt voor deze waardevolle, sense makende observatie, Hielkje!

 54. Gert van der Hoek zegt:

  @Willem, in principe ben ik het helemaal met je eens. Het punt is, dat we een heel stukje van de evenaar wonen, een stuk verder dan het gebied waar we tot mens zijn geëvolueerd.
  De vraag is dan: maken we, ook al hebben we een blanke huid, in Nederland genoeg Vit D aan om het hele jaar optimaal door te komen. Ook al heb je nog zo’n mooi uitgebalanceerd voedingspatroon en ook al kom je elke dag veel buiten. Het lijkt bijvoorbeeld geen toeval dat MS met name in de gematigde streken meer voorkomt. Ons genoom is geworden dichter bij de evenaar, met meer zon dan we hier hebben.

  Mijn vraag kun je beantwoorden als je weet wat je minimaal en/of optimaal nodig hebt. En daar denken de geleerden nogal verschillend over. ’s Zomers vit D opdoen is geen punt, maar is dat voldoende om de winter door te komen? Het resultaat van mijn experimentje kun je verschillend uitleggen: het kan net of het kan niet.

 55. Mijn theorietje is dat we die seizoensamplitude (met een nadir zo ongeveer nu) hier inmiddels nodig hebben. Tenzij je tarwe eet. Zodra ik meer vlees op de botten heb, meld ik me. Maar eerst op twitter 🙂 .

 56. willem zegt:

  De mens blijkt slechts op onderdelen in staat tot aanpassing aan andere geografische omstandigheden. Een van die aspecten is de aanpassing aan minder zonlicht dan de hoevelheid waarop we geevolueerd zijn. Onze huid heeft zich namelijk wel, en relatief snel, weten aan te passen aan betreffende veranderende omstandigheden. Waarmee een weerslag plaatsvond op de noodzakelijke absorptie van vit. D: minder, blijkbaar.
  Ik probeer niet op individueel niveau te redeneren (onze bekende n=1) maar in algemeenheden en op basis van de logica.
  Zelf heb ik een aantal jaren regelmatig levertraan gebruikt, uitgaande van een veronderstelling, niet omdat ik fysiek aanvoelde dat dat noodzakelijk was. Tussen daarvoor en tijdens zijn me niet bewust zaken opgevallen. Maar ook deze n=1 zegt niets: ik ben zo gelukkig bijna nooit verkouden te zijn en kan me niet herinneren ooit griep te hebben gehad. Mazzel? Morgen kan het anders zijn, zo nuchter moeten we ook zijn.

 57. Marietsebiel zegt:

  Hoe en wanneer kregen wij een witte huid ? Blijkt volgens dit artikel nog niet eens zó lang geleden. Dus vroeger waren we allemaal ‘zwarte piet’ 😉

  http://news.sciencemag.org/archaeology/2015/04/how-europeans-evolved-white-skin?utm

 58. Mariet, Lindeberg zinspeelt hier al op in zijn boek en het is echt geweldig materiaal om racisten (bestaan die overigens nog?) mee te sarren.

  Overigens lijken een blanke racist uit pak hem beet Sneek en laten we zeggen een Turk genetisch meer op elkaar dan twee zwarten uit Kenia. #GeneticBottleneck #SecondExodus

 59. Marietsebiel zegt:

  Ha, goed argument om tegen die witmensen te gebruiken. Wie was er het eerst, de kip of het ei ? pakt voor de gekleurde medemens dan mooi in zijn voordeel uit 😉

 60. Gert van der Hoek zegt:

  @Wout AZM = Aardappel Zet Meel, zie : https://melchiormeijer.wordpress.com/2013/12/19/wordt-honig-aardappelzetmeel-de-paleo-hack-van-2013/

  In het kort: resistent zetmeel – zoals AZM – wordt niet verteerd in de dunne darm – deze koolhydraten zorgen niet voor een glucosepiek in het bloed – maar wordt een feestmaal voor bacterieën in de dikke darm, daar vindt fermentatie plaats.. Eén van de effecten is productie van glucose, de glucose receptoren in de dikke darm geven een seintje naar de lever, die dan minder glucose gaat produceren. M.a.w.; op deze manier kun je je suikerhuishouding beter reguleren.

  Een bijwerking is flatulentie, wordt minder na enige tijd. Advies: rustig opbouwen.

  • Wout zegt:

   @Gert aha ok. Dat heb ik al een paar weken geprobeerd maar elke keer dat ik in de buurt kwam van de aanbevolen 40g/dag dosis waren er dagen dat alles prima ging en dagen waar ik beter in een biogascentrale zou werken, absoluut niet leuk.

   Ik slaag er maar niet in van mijn darmflora om te turnen. Zelfs een kwart gekookte bloemkool kan odureuze gevolgen geven.

 61. Gert van der Hoek zegt:

  Willem en Melchior: allemaal leuk en aardig, maar ik mis de keiharde onderbouwing. De conclusie kan zijn: we weten het niet.

 62. Gert van der Hoek zegt:

  Een echte racist laat zich echt niet uit het veld slaan door wetenschap…. 😉 .

 63. Gert, de keiharde onderbouwing is er inderdaad niet, daarom noem ik het een theorietje.

  Ik baseer mijn twijfels rond vitamine D suppletie op vier dingen.

  1. Het evolutionaire perspectief. We zijn inderdaad mens geworden op lagere breedtes, maar het lijkt me sterk dat de tweede exodus in de groepen die naar hogere breedtes migreerden alleen een lichtere huid heeft afgedwongen (waarbij het overigens nog maar de vraag is of die lichtere huid puur een selectie voor minder zonlicht was, blokkering van D-receptoren door tarwebestanddelen is wat mij betreft een sterkere verklaring). Ik vermoed dat wij noorderlingen zijn aangepast aan de eb en vloed van de seizoenen. Een constante (hoge) vitamine D spiegel is in onze contreien al abnormaal sinds onze eerste voorvaderen hierheen wandelden.

  2. Mismatch van signalen. Hoge vitamine D spiegels gaan in het wild samen met veel zonlicht. Als je bij ons in de winter oraal suprafysiologische doses vitamine D toevoert, ontstaat er volgens mij een mismatch tussen wat de diverse fotoreceptoren doorgeven en wat de vitamine D receptoren horen. Het zou me bijvoorbeeld niet verbazen als de rem op de vitamine D activering gaat en het netto signaal kleiner wordt.

  3. Vitamine D die onder invloed van zonlicht in de huid wordt aangemaakt heeft een zwavelverbinding, vitamine D die uit voeding of een supplement binnenkomt niet. Gezwaveld vitamine D gedraagt zich anders dan pure vitamine D.

  4. Steeds meer grote observatiestudies laten een associatie zien tussen het gebruik van vitamine D suppletie en de ziekten die mensen ermee hopen te voorkomen.

  Ik geef mijn portie D aan Fikkie, maar hard bewijs is er inderdaad niet. Ik denk wel dat het bij bepaalde ziekten een rationele interventie kan zijn.

 64. Wout zegt:

  Melchior, klinkt inderdaad allemaal aannemelijk en supplementeren is iets wat ik in lage dosissen doe en af en toe stop.

  Deze winter kon ik observeren dat gesprongen lippen en droge plekken op handen en ellebogen binnen de twee dagen verholpen waren met vitD supplementatie (5000Ui/dag). Stopzetten van supplementatie leidt na enkele dagen tot terugkeer van de symptomen.

  Ik gebruik dat dus als barometer, van zodra ik voel dat mijn lippen last krijgen van de winter neem ik 6000ui en dan een paar dagen 2000-4000.

 65. Gert van der Hoek zegt:

  Voor zover ik weet – even uit het hoofd – ontwikkelde de blanke huid – zegt men – zich ca 100.000 – 125.000 jaar geleden in Europa en werd ca 6000 jaar geleden tarwe in midden- en noordelijk Europa geïntroduceerd.

  Andere wetenschappers denken dat de witte huid en blauwe ogen niet eerder dan ca 7000 jaar geleden tevoorschijn kwamen in Europa. Blauwe ogen misschien eerder dan de witte huid.

  MS lijkt inderdaad zowel een relatie met Vit D tekort te hebben, als met een reactie op consumptie van tarwe.

  Mensen die in onze streken echt veel buiten zijn, hebben (in (w)elk seizoen?) een Vit D spiegel van boven de 100, dat komt overeen met de gevonden spiegels in o.a Afrika. Ik weet niet of de blanke buitenmensen ook gevolgd zijn door de seizoenen heen.

  Pillen slikken is symptoombestrijding, helemaal mee eens, moet je niet willen, tenzij het echt nodig is, dat is ook mijn uitgangspunt. Vandaar ook mijn testje: hoe sta ik ervoor na de winter, dat viel niet tegen volgens de heersende maatstaven. De vraag blijft: hoe stel je vast wat nodig is, wat optimaal is.

 66. Gert van der Hoek zegt:

  Wout: 40 g AZM per dag lijkt mij een hele berg. Ik zou heel rustig aan met een(half) theelepeltje beginnen en stapje voor stapje na een paar dagen iets meer. Krijg je teveel “bijverschijnselen”, dan een stapje terug. 2 of 3 theelepeltjes per dag lijkt mij zat op den duur?

 67. Hans zegt:

  @ Gert en @ Wout ,
  Ken iemand die , helaas , veel medicijnen slikt , AZM is problematisch.

  Ben er van overtuigd dat die chemische zooi invloed heeft op de darmflora.
  Dus idd , heel voorzichtig met kleine beetjes opbouwen , en ach die flatulentie , teken dat ze het in de darmpjes het naar hun zin hebben en opbouwend bezig zijn 🙂

 68. Bart zegt:

  @ Gert. Van Wikipedia: “MS komt niet of nauwelijks voor in landen dichter bij de evenaar. Mensen uit noordelijke landen die als klein kind naar een warm land verhuizen hebben een lager risico de ziekte te krijgen dan hun leeftijdgenoten die zijn achtergebleven; verhuist men echter na de puberteit dan is dit verschil niet meer aantoonbaar.” Vooral kinderen moeten dus lekker veel buiten spelen en zodoende de weerstand opbouwen die ze op latere leeftijd tegen (autoimmuun)ziekten kan beschermen.

 69. Otto zegt:

  Wout: heb je wel eens geprobeerd een (paleo)eetstijl met weinig FODMAP’s te eten? Mijn darmen bouwen ook een feestje van bloemkool (en bonen, broccoli, honing, appels etc). Daarmee ben ik dan ook voorzichtig: niet mijden, maar gewoon niet teveel en liever andere groenten dan, en veel vlees en vis, wat wel goed getolereerd wordt.

 70. Jo tB zegt:

  Gert, je was erg benieuwd naar de resultaten van mijn darmonderzoek. Ik heb vrijdag de uitslag gekregen van de Orthomoleculaire Therapeut.
  Mijn residente flora (Bifido, Bacteroides, Lactobacilis) was erg laag 10 tot de macht 4 terwijl de norm is 10 tot de macht 9.
  Transiente flora ook aan de lage kant.
  Er zijn 2 viralente factoren gevonden Katalase en Urease die bestreden zullen moeten worden.
  Immuniteit slijmvliezen: beta-defensum 2 verhoogd 30.9 (norm 23.0)
  IgG (intolerantie)
  Hazelnoot, amandel, tarwe, rogge is 98 (norm 0.35)
  Banaan, kiwi ananas, appel 16.23 (norm 0.35)
  Mosterd, knoflook paprika 12.73 (norm 0.35)
  IgG 4 (na 72 uur geloof ik)
  Ei, melk, gist, kasein 1.48
  Hazelnoot, amandel, tarwe was boven de 100 (off the chart)
  Banaan, kiwi, ananas, appel 58.99
  Mosterd, knoflook, paprika boven de 100

  Ze heeft uitgelegd dat de darm wand (met de tight junctions) in tact was (dus geen leaky gut) maar de flora lagen erboven waren erg laag, en de biofilm was erg dun door de virolente factoren, die als het ware de goede bacterien doden.
  De conclusie is dat ik histamine intolerant ben (te veel histamine in het bloed). Vandaar dat ik destijds ook problemen had met avocados.
  Dus ik moet een histamine beperkte dieet gaan volgen om die chronische ontsteking onder controle te krijgen. Dat wordt veel inlezen momenteel. Ik moet gaan identificeren welke voedingsmiddelen mij een hoge histamine reactie geven. Het verklaart wel voor mij waarom de experimenten met aardappel zetmeel en de bakbanaan (plaintain) meel niet werkte.
  Dus weer eens mijn dieet omgooien…. Ik weet nu waar ik aan toe ben, en blijf niet in cirkels draaien is het … of is het …. (vul maar in).

 71. MJoze zegt:

  @Jo tB: Fijn dat je je resultaten hier wilt delen. Heb je naast het histamine arme dieet nog andere tips gekregen om je darmflora weer op peil te brengen?

 72. Paula zegt:

  @ Jo tB,
  Bij toeval lees ik een stuk over histamine. Ik heb er zelf geen ervaring mee, voor mij is het nieuwe materie. Wie weet kun je er nog geschikte informatie uithalen.

 73. Gert van der Hoek zegt:

  Nou Jo, dat wordt een soort autoimmuunprotocol, à la Paleomom. En eventuele medicijnen screenen, er is een hele rits medicijnen die iets doen met je histamine. Denk ik dan als leek hoor.
  In ieder geval goed om een idee te hebben in welke richting je het moet zoeken. Heel veel succes!

 74. Tije zegt:

  Interessante link Paula! Ik wist niet dat deze stroming ook bestond.

 75. Jo tB zegt:

  Mjose, Alleen dat ik niet iedere dag hetzelfde moet eten, want dan zou ik mogelijk nieuwe intoleranties kweken.

  Paula voor mij is het ook nieuwe materie, ik had er nog nooit van gehoord, dus ben gaan rond struinen op het internet en vond 2 voortreffelijke sites; The Histamine Pirate van een jonge duitse vrouw (die ook een duitse versie bijhoudt) en een zwitserse site www histamineintolerance.ch. Ik ben wel dagen zoet alles te lezen.

 76. Gert van der Hoek zegt:

  Een leuke van Jack Kruse:

  “Taking supplemental vitamin D3 is like trying to hire someone else to do your push-ups for you”.

 77. Pingback: Waarom ik geen zonnebrandcrème gebruik (ook niet voor de kinderen) – In het Hoge Noorden

 78. Pingback: Waarom ik geen zonnebrandcrème gebruik (ook niet voor de kinderen) – Het Archief

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s