Carlo Cipolla: “Domheid is een natuurwet”

Het aantal mensen met een IQ van 70 of meer dat gelooft dat stalen constructies als gevolg van plaatselijke verhitting spontaan met de snelheid van de vrije val loodrecht in hun eigen fundering kunnen vallen, is verbijsterend groot. Hetzelfde geldt voor het aantal hoog opgeleiden dat evolutie niet van toepassing acht op de mens en paleo afdoet als pseudowetenschap. Selectieve domheid draagt in een intelligente soort vermoedelijk fors bij aan het evolutionaire succes.
Het aantal mensen met een IQ van 70 of meer dat gelooft dat stalen constructies als gevolg van matige plaatselijke verhitting spontaan met de snelheid van de vrije val loodrecht in hun eigen fundering kunnen vallen, is verbijsterend groot. Hetzelfde geldt voor het aantal hoog opgeleiden dat evolutie niet van toepassing acht op de mens en paleo afdoet als pseudowetenschap. Selectieve domheid draagt in een intelligente soort vermoedelijk fors bij aan het evolutionaire succes.

Dr. Michael Eades refereert vandaag in een post aan de Italiaanse historicus Carlo Cipolla, die in 1988 de Fundamentele Wetten van de Domheid formuleerde. Cipolla noemde domheid een natuurwet, een constante, waartegen niet domme mensen zich agressief zouden moeten wapenen. Maar wat is dom? Wat is intelligent? Ik denk dat aan die vraag uitgesproken paleo-aspecten zitten. Want als ‘domheid’ (wat dat ook is) functioneel is, als het de verspreiding van het genetisch materiaal van de soort dient, wordt er onherroepelijk voor geselecteerd. Zoals de Duitsers zeggen: Dumm fickt besser. Om die reden vandaag opnieuw een niet voedingsgerelateerd en dus helaas voor de sympathieke karateleraar uit Delft niet hypochondrisch 😉 uitstapje. Ik heb wel een hint naar ‘conspiratiedenken’ voor hem verborgen.

Wanneer ben je dom? Is het aangeboren? Een kwestie van luiheid? Of beide?

Bonnie St Clair heeft het IQ van een zeemeeuw. Correctie, van een chimpansee. In januari 2007 scoorde ze tijdens de Nationale IQ-test 52 punten. Het gemiddelde IQ ligt rond de 100. Bij 75 ben je zwakbegaafd en vervolgens kom je terecht in  kwalificaties als imbeciel en idioot. Is Bonnie daadwerkelijk dommer dan het achtereind van een varken? Vermoedelijk niet. Het lijkt vragen naar de bekende weg, maar ontwikkelingspsychologen zijn er nog lang niet uit wat ‘dom’ nou eigenlijk is.

Om te beginnen zetten veel psychologen vraagtekens bij de waarde van de IQ-test. Volgens Harvard-psycholoog Howard Gardner meet die maar een fractie van de vaardigheden die een mens kan ontwikkelen. Gardner is het brein achter ‘De Meervoudige Intelligentie Theorie’. Hij deelt intelligentie op in taalvaardigheid, logica, ruimtelijk inzicht, lichamelijke vaardigheid, muzikaliteit, natuurbewustzijn, extraversie en zelfinzicht. “Vrijwel iedereen is wel goed in enkele van deze vaardigheden,” aldus Gardner. “De mevrouw waar u over spreekt (Bonnie St Clair), kan kennelijk goed zingen, wat een geweldige vaardigheid is. En ze kan waarschijnlijk nog veel meer dat niet met een IQ-test te meten is. Dom is een afschuwelijk en oneigenlijk begrip.”

Verder maakt het groot verschil hoe vaak je de vaardigheden die de IQ-test meet, hebt geoefend. In 2007 zorgde de Britse mede-ontdekker van het DNA en Nobelprijswinnaar James D. Watson wereldwijd voor ophef door te beweren dat de meeste Afrikaanse landen arm zijn en blijven omdat hun inwoners ‘nu eenmaal’ dom zijn. Koren op de molen van allerlei types met minder frisse opvattingen, maar als objectief wordt vastgesteld dat een bepaalde groep mensen minder intelligent is, dan moet dat ook gepubliceerd mogen worden. Watson baseerde zich op overzichtsstudies van de psycholoog Richard Lynn van de Universiteit van Ulster. Die concludeerde in 2006 dat het Nationale IQ van veel Afrikaanse landen rond de 70 schommelt: zwakbegaafd. Het was psycholoog Jelte Wicherts van de Universiteit van Amsterdam die deze lezing ontzenuwde. Wicherts ontdekte dat Lynn erg selectief en rommelig te werk was gegaan. Hij had alleen studies meegenomen waaruit bleek dat Afrikanen een laag IQ hebben. Zo selecteerde hij een IQ-onderzoek onder kindertjes met malaria. Rillend van de koorts presteert niemand optimaal. Er waren ook studies waarin Afrikanen naar westerse maatstaven gemiddeld of zelfs goed scoorden, maar die had Lyn links laten liggen, zonder aan te geven waarom. Een wetenschappelijke doodzonde. Bovendien had Lynn geen rekening gehouden met het zogenoemde Flynn-effect. Overal waar de sociaal economische omstandigheden verbeteren, neemt het IQ toe. Wicherts schrijft: ‘Louis van Gaal vroeg ooit aan een slecht oplettende journalist: ‘Ben jij nou zo dom of ben ik nou zo slim?’ De doorsnee Nederlander van nu zou die vraag ook kunnen stellen aan de doorsnee Nederlander van 1960. De Nederlander van nu scoort namelijk 15 punten hoger op IQ-tests.’ Volgens Wicherts komt dat ondermeer doordat de verschillende vaardigheden die een IQ-test meet, aan te leren zijn. ‘Ik waag wel te beweren dat kinderen van vandaag beter onderwijs in logisch redeneren hebben gehad, meer met gekleurde blokken hebben gespeeld en vaker achter de computer hebben gezeten dan hun leeftijdgenoten uit 1960. Hierdoor is de doorsnee Nederlander gewoon slimmer geworden in het maken van IQ-tests.’ Met andere woorden: naarmate die ‘domme Afrikanen’ meer onderwijs krijgen zal hun IQ toenemen. Hetzelfde zou best eens kunnen gelden voor Bonnie St Clair.

Maar stel nou dat je ‘dom’ bent in Nederland, ondanks onderwijs en blootstelling aan IQ-tests. Is dat dan een lotsbeschikking, zoals vaak wordt beweerd? Kan iemand die qua verstand voor een dubbeltje geboren is daadwerkelijk nooit een kwartje worden? Remi Rikers, hoogleraar onderwijs- en ontwikkelingspsychologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, vindt uitdrukkelijk van niet. Ook hij noemt begrippen als ‘dom’ en ‘intelligent’ misleidend. “We doen met z’n allen te veel aan ‘talentdenken’,” zegt hij. “Daarmee bedoel ik het hardnekkige idee dat we allemaal geboren zijn met sterke en zwakke kanten en dat je iets ‘hebt’ of ‘niet hebt’. Neem de exacte vakken. Als je het niet snel snapt, wordt al snel gezegd ‘dat is jou niet gegeven, kies jij maar een andere richting’. Terwijl al het onderzoek laat zien dat dit onzin is, bijna een vorm van magisch denken. Iedereen met een normaal verstand kan alle vakken die op het gymnasium worden gegeven, ook wis- en natuurkunde, leren beheersen. De spreekwoordelijke wiskundeknobbel is een hersenschim.” Dat we volharden in het talentdenken komt volgens Rikers omdat het voor zowel leerling als docent wel makkelijk is. “Het verschaft beiden een excuus om het maar zo te laten,” zegt hij. “Helaas heeft het wel tot gevolg dat veel waardevol potentieel nodeloos verloren gaat.” De hoogleraar haast zich er aan toe te voegen dat hij docenten geenszins de zwarte Piet wil toespelen. “We maken ons allemaal schuldig aan talentdenken, ons hele taalgebruik is ermee doordrenkt. Zo’n diep gewortelde mind set verander je niet zomaar.”

Rikers en veel collega’s menen dat bijna iedereen ‘domheid’ kan ontstijgen met deliberate practice, ofwel stug oefenen. Dat is uiteindelijk de enige weg naar excellentie, blijkt telkens weer. Maar je kunt het begrip ‘dom’ ook anders interpreteren dan ‘niet intelligent’ of ‘niet vaardig’. Dat deed de Italiaanse historicus Carlo Cipolla. In 1988 formuleerde hij ‘De fundamentele wetten van de domheid’ (zie kader). Cipolla’s definitie van domheid luidde: ‘Een dom iemand berokkent anderen schade zonder daar zelf bij te winnen of er zelfs slechter van te worden.’ Iemand die geen diploma heeft kunnen halen, maar wel zonder negatieve consequenties voor hemzelf een bank berooft, is naar zijn maatstaven niet dom. Een professor die wetenschappelijke fraude pleegt en daarmee zijn eigen reputatie en die van zijn universiteit besmeurt, is daarentegen wel dom. Cipolla betoogde ondermeer dat domheid losstaat van intelligentie, opleiding en plaats op de sociale ladder en ‘ongeneeslijk’ is. “Domheid is een natuurwet, een constante,” zei hij. “Ongeveer een kwart van de Nobelprijswinnaars is dom. Domheid is een verschrikkelijk probleem. Als groep zijn domme mensen machtiger en schadelijker voor de economie dan invloedrijke criminele organisaties als de maffia en bepaalde industriële complexen.”

Terug naar de meetbare intelligentie. Als je 132 scoort op de IQ-test, ben je dan onder alle omstandigheden zo slim? Natuurlijk niet. Het is niet moeilijk voor te stellen dat je met een zware kater of onder grote stress aanzienlijk minder geniaal bent in het oplossen van problemen. Maar ook minder dramatische omstandigheden beïnvloeden onze intelligentie. Zo blijkt uit onderzoek van psychologe Clémentine Bry van de Universiteit van Parijs X in Nanterre, dat we in aanwezigheid van een ‘dom blondje’ (zie ook kader) tijdelijk flink wat dommer worden. De zogenoemde Paris Hilton factor treedt dan in werking. Bry liet mannen en vrouwen langdurig kijken naar foto’s van vrouwen met diverse haarkleuren en onderwierp ze vervolgens aan een intelligentietest. Wanneer de proefpersonen naar blonde vrouwen hadden gekeken, scoorden ze beduidend slechter dan wanneer ze brunettes hadden gezien. Bry: “Mensen zijn sociale dieren, die zich aanpassen aan hun omgeving. Zowel mannen als vrouwen zijn besmet met het stereotype van het domme blondje. Wanneer er blondines in de buurt zijn, al is het maar op foto’s, dicteert het onderbewuste: zet het intellect maar even een standje lager. Iets dergelijks gebeurt in contacten met buitenlanders. Veel mensen gaan dan automatisch hun moedertaal verhaspelen.”

Handig te weten als je zit te blokken voor een examen. Haal die blonde pin up maar even van de muur. Ook al heeft ze zelf een IQ van 154, zoals Sharon Stone, als je te vaak naar haar kijkt, maakt ze je dom.

1590-1-dumb-blonde-test

Blondjes zijn niet dommer

Diverse psychologen hebben aangetoond dat blondines in westerse culturen over het algemeen dommer worden bevonden dan brunettes of zwartharige vrouwen. Vooral door mannen. Dit is ongegrond, want er blijkt geen relatie te zijn tussen haarkleur en intelligentie. Vanwaar dan dat hardnekkige idee? Volgens de Canadese antropoloog Peter Frost heeft het waarschijnlijk te maken met de hoge seksuele aantrekkingskracht die blonde vrouwen op mannen uitoefenen. Frost toonde in 2006 aan dat blond een recente evolutionaire truc is. ‘Tot tienduizend jaar geleden waren alle mensen op aarde donker,’ schrijft hij. ‘Iedereen had zwart of donkerbruin haar en donkere ogen. Zo af en toe werd er wel een kind met een lichtere haarkleur en blauwe of grijze ogen geboren, maar omdat zo’n mutatie geen overlevingsvoordeel bood, werden deze zeldzame eigenschappen niet geselecteerd.’ Maar na de laatste ijstijd ontstond er door de gevaarlijke jacht op groot wild een tekort aan mannen. Toen werden blonde krullen voor de wanhopig naar de gunsten van het schaarse mansvolk dingende Noord-Europese vrouwen plotseling erg gunstig. Frost: ‘Blond haar reflecteert meer licht en valt dus meer op. De mannen vonden het onvoorstelbaar sexy. Blonde vrouwen kregen veel makkelijker een man dan brunettes.’ Het is een psychologisch gegeven dat mannen het gevoel willen hebben intellectueel superieur te zijn aan een potentiële partner. Frost noemt het daarom ‘niet denkbeeldig’ dat mannen juist op blonde vrouwen een zekere mate van domheid projecteren.

Carlo Cipolla (1922-2000)

Carlo Cipolla (1922-2000)

De fundamentele wetten van de domheid

Verreweg de meeste wetenschappers vinden ‘dom’ een oneigenlijk begrip. En in meerderheid vinden ze dat intelligentie vooral wordt bepaald door onze omgeving. Een uitzondering was de Italiaanse economisch historicus Carlo Cipolla (1922-2000).  “Jarenlange observaties en onderzoeken hebben mij ervan overtuigd dat mensen niet in principe gelijk zijn, maar dat sommigen dom zijn en anderen niet,” zei hij. “Het verschil wordt bepaald door genen en niet door omstandigheden. Je bent stupide net zoals je roodharig bent. Je behoort tot de dommen net zoals je tot een bepaalde bloedgroep behoort.” Dit zijn  Cipolla’s ‘Vijf fundamentele wetten van de domheid’:

1 Iedereen onderschat altijd en overal het aantal domme mensen in zijn omgeving.

2 De waarschijnlijkheid dat een bepaald persoon dom is, is onafhankelijk van de andere eigenschappen van die persoon.

3 Iemand is dom als hij anderen schade toebrengt zonder er zelf beter van te worden, of erger nog, als hij door die handeling ook zichzelf benadeelt.

4 Niet domme mensen onderschatten altijd het potentiële gevaar van domme mensen. Ze vergeten telkens weer dat samenwerken of geassocieerd worden met domme mensen een kostbare fout is.

5 Een dom mens is het gevaarlijkste soort mens dat er is.

Is geluk voor de dommen?

‘Weinig is zo zeldzaam als de combinatie van intelligentie en geluk,’ schreef Ernest Hemingway, die in 1961 zelfmoord pleegde. Met andere woorden, geluk is voor de dommen. Wie nadenkt en de wereld doorziet, kan eenvoudigweg niet vrolijk zijn. Maar klopt het ook? “Nee,” zegt de Australische ontwikkelingspsycholoog Warren Daisy. “Er is om te beginnen geen enkele relatie tussen depressie en zelfmoord en het IQ. Het wordt steeds duidelijker dat aanhoudende neerslachtigheid een zuiver lichamelijke ziekte is, waarbij de stofwisseling in de hersenen is verstoord. Dit proces staat los van de intelligentie. Verder blijken geestelijk gezonde mensen het vermogen te hebben potentieel onthutsende inzichten te relativeren of gewoon weg te stoppen. En wie erg slim is, ziet niet alleen problemen, maar ook oplossingen.” Geluk blijkt vooral af te hangen van onze sociaal economische status. Slimme mensen hebben het vaak beter dan ‘domme’ mensen en zijn dus over het algemeen tevredener. Een aparte situatie nemen extreem intelligente mensen in. Anders dan je zou verwachten, bekleden zij vaak geen hoge posities. Doordat ze ‘anders’ zijn, voelen ze zich soms buitengesloten.

Advertentie
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

109 reacties op Carlo Cipolla: “Domheid is een natuurwet”

 1. Marijke zegt:

  Als een staalconstructie, bijvoorbeeld tijdens een brand, boven een bepaalde temperatuur verhit wordt, verliest de constructie zijn sterkte. Waarschijnlijk is dat gebeurd bij het instorten van de twin towers in 2001. Door de uit het vliegtuig vrijkomende kerosine liep de temperatuur van de brand zo hoog op, dat de staalconstructie van het gebouw het in een keer begaf met de bekende beelden als gevolg.

  In Delft wordt geprobeerd daar wat aan te doen: http://www.3me.tudelft.nl/onderzoek/projecten/vuurbestendig-staal/.

 2. Andre zegt:

  Ik zie toch een bruggetje naar voeding in wet 3 🙂 (aangenomen dat de Katannen van deze wereld zelf niet stiekum gewoon paleo eten)

 3. Jo tB zegt:

  Ik zou de jongeren onder ons een IQ test uit 1960 willen laten doen en dan zien of ze slimmer zijn dan de jongeren van toen (nu oude tulpen). Die IQ test heeft natuurlijk ook een evolutie ondergaan. Er worden tegenwoordig heel andere vragen gesteld dan in 1960. Ik stam uit de pre computer tijdperk, en heb leren omgaan met computers. Ik heb op kantoor meegemaakt, dat toen we overgingen van Wordperfect op Word, alle jonge dames in paniek raakte, terwijl ik dacht in Wordperfect is het knopje A, dus in Word zal het wel knopje B zijn. De basis functies blijven hetzelfde, tenslotte is een computer een veredelde typemachine. Wie is dan slimmer zij of ik?

 4. Michael zegt:

  “Het aantal mensen met een IQ van 70 of meer dat gelooft dat stalen constructies als gevolg van plaatselijke verhitting spontaan met de snelheid van de vrije val loodrecht in hun eigen fundering kunnen vallen, is verbijsterend groot.”
  Gelukkig maar.

 5. O jee, ik heb het zelf gedaan… Misschien moet ik nog een blog nemen ;-). Het is namelijk echt fysiek onmogelijk.

 6. Anna M zegt:

  LOL toen ik de eerste zin las, moest ik erg hard lachen. En de eerste (aannemelijk blonde) reactie bevestigde mijn stupor. Je breekt daarmee een 21e eeuws taboe door, Melchior. En dat mag niet. Ook niet onder paleoisten 🙂

 7. Weet je, Anna, ik begrijp het niet!!! Ik word er bijna bang door! Hoe kunnen mensen het niet zien? Of wat zien zij dat jij en ik (en een van de beste staalspecialisten ter wereld, die ik anoniem sprak) niet kunnen zien?

  Anyway, pick your battles ;-). Het was misschien een beetje eh… dom om zoiets explosiefs (oeps) als de valeigenschappen van een matig verhitte staalconstructie op tafel te gooien.

  Back to paleo :-)!

 8. Stalen liggers en kolommen bezwijken inderdaad bij een verhitting tot 1200 C en meer. De staalconstructie op zich blijft echter wel in zijn voegen hangen. Je kan er nog wel in wonen, maar dat is niet bijzonder aangenaam. Door verhitting gaan de moleculen in het staal als een gek te keer en verliezen hun samenhang, waardoor de vloeigrens bereikt wordt. Dit gebeurt trouwens ook bij een te grote belasting.

  https://www.google.nl/search?hl=nl&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=677&q=staalconstructie+na+brand&oq=staalconstructie+na+brand&gs_l=img.12…44306.62522.0.63775.26.10.0.16.16.0.86.735.10.

 9. Ik kan het niet laten te reageren, Folkert, want jij bent een specialist. Een ontploffende lading kerosine geeft een locale vuurzee met temperaturen van rond de 1200 graden. De kerosine brandt op voor het ‘naar beneden sijpelt’ (hoe bedenken ze het). De constructie zal ter plaatse vervormen.

  Maar de constructie dondert niet (en dat 3 maal, over waarschijnlijkheidsberekening gesproken!) met valsnelheid precies in zijn eigen voetafdruk. Andere skyscrapers brandden 24 uur of meer en verbogen wat. Of ze flikkerden schots en scheef in elkaar en lieten hoge bergen puin en uitstekende balken achter. Entropy rules. Symmetrie is onmogelijk onder zulke omstandigheden. Er werden stoffelijke resten in gevonden. Van de mensen in de bewuste gebouwen is niets teruggevonden. Terwijl de meeste van hen zich bevonden op plaatsen waar geen brand is geweest, waar zij letterlijk tot op het moment van instorten telefoneerden met familieleden. Ze zijn verdampt. In een vliegtuig vol kerosine zit niet voldoende energie om dat te bewerkstelligen. In de energie van het vallende materiaal ook niet.

  Enzovoort, enzovoort, enzovoort.

  Toch?

 10. De waarschijnlijke reden dat de WTC torens instortten ligt, ik druk me voorzichtig uit, aan de instabiliteit van de constructie die ontstond nadat ergens op een verdiepng kolommen waren vervormd. De som van de krachten was geen nul meer. Dat is een fout in de statische berekening, ik druk me voorzichtig uit, een menselijke fout. De parallel met het menselijk lichaam is, met wat fantasie, treffend.

 11. ?

  “Gebouw 7” werd niet getroffen door een vliegtuig, maar er woedden wel kantoorbrandjes. Het onderging hetzelfde lot als de Twin Towers. Ook een vervorming van kolommen ergens op een verdieping?

 12. Marijke zegt:

  Volgens mij heeft het te maken met een fase-overgang in het staal. Dat betekent dat bij een bepaalde temperatuur de kristalstructuur op atomair niveau verandert. Dan heb je ineens een heel ander materiaal met een andere belastbaarheid.

 13. Een paar leuke natuurkundeproefjes voor in de achtertuin ;-):

 14. Wim -de roetsende zegt:

  Ik acht mijzelf niet ‘dom’ genoeg om op elke vraag een antwoord te hebben.

  Veel van wat er wordt gezegd is theorie en de praktijk is, zoals het gezegde al stelt, vaak weerbarstiger.

  Eigenlijk heb ik altijd wel een beetje moeite met mensen die ‘de absolute waarheid’ denken te kennen. Ik weet in ieder geval zeker dat ik erg veel ‘dingen’ (nog) niet weet.

  Is staal nou eigenlijk ook Paleo? 🙂

  • Met dat soort mensen heb ik ook grote moeite, Wim. Vooral wanneer ze je een ‘absolute waarheid’ opdringen die niet in overeenstemming is met natuurwetten. Dat een benzinebrand staal kan doen smelten, bijvoorbeeld.

   En nee, staal is niet paleo ;-). Ik maakte een blundertje. Maar als het me te gortig wordt, maak ik gauw een nieuwe post :-).

 15. willem zegt:

  Verwacht van mij geen zinvolle beschouwingen over staalconstructies, kristalstructuren en statische berekeningen. Daarvoor, zo lees ik met genoegen, zijn anderen hier wel gerechtigd.
  Ik ben op dit gebied te dom…

  Wat is dom? Er zijn tal van hypothesen. Melchior benoemt er een aantal in zijn bijdrage.
  Ik weet het niet, wat dom is, en denk dat we ook nooit tot een sluitende definitie van dat begrip komen.
  Wel wil ik een aantal opmerkingen maken.
  Ik ben nog van de generatie die ooit een opleiding genoot waarbij het uitgangspunt gold: ‘Niet het kind dat een onvoldoende scoort is dom, maar de leraar die niet in staat blijkt het kind te motiveren, schiet tekort. Didactiek zonder pedagogiek is als een auto willen besturen met een theoretische opleiding, maar zonder praktijkervaring: boem.
  Natuurlijk heeft de evolutie er voor gezorgd dat ook, nee: vooral, op basis van aanpassingsvermogen geselecteerd is. Zou dat vermogen een teken van slimheid zijn (en dat is het, denk ik), dan mogen we concuderen dat de mensheid steeds slimmer is geworden. Daar hebben we geen testen voor nodig.
  Die testen. Ik heb ze altijd redelijk idioot gevonden. Wat test je, wie, op welk moment, met welke motivatie, wat concludeer je dan, wat doe je vervolgens? Een stempel op iemand drukken?
  Op steeds jongere leeftijd wordt getest, met als doel te ontdekken of het kind ‘dom’ is, waar de achterstanden (een tamelijk ridicuul begrip, overigens) liggen en, vooral, om het kind in een hokje te kunnen plaatsen. Er zijn tal van testen. Om een voorbeeld te noemen, de CITO-test die afgenomen wordt tegen het eind van de basisschoolperiode om een groot stempel te drukken op het vervolgonderwijs van het betreffende kind. De inhoud van die test is een subjectieve keuze van het betreffende bureau voor stof die beheerst zou moeten worden door kinderen van 11, 12 jaar. Dat je daarmee niets te weten komt over dat oneindig brede kennisgebied buiten deze stof om, over de mate waarin het kind flexibel op veranderingen kan reageren (als iets zeker is in het leven, dan is het dat alles aan veranderingen onderhevig is en dat ‘succes’ in grote mate bepaald wordt door het vermogen je te kunnen aanpassen), over het doorzettingsvermogen van het kind, etc., is kenmerkend voor de visie op onderwijs.

  Zo is het ook, om maar een enkel actueel misverstand te benoemen, redelijk waanzinnig om, zoals de VVD vandaag voorstelt, te denken dat het promoten van academici als leraar in de bovenbouw van het VWO tot een niveauverbetering zal leiden. Het is niet de vakinhoudelijke kennis die de leraar bezit die leidt tot ‘slimmere’ leerlingen, maar de mate waarin de betreffende leraar in staat is om de stof op een optimale wijze over te dragen en zijn/haar inspirerende omgang met de kinderen…
  Een wetenschapper is niet per definitie een goede leraar!!

  Ach, zo maar wat oprispingen van mij bij dit door MM aangedragen onderwerp. En er zit warempel nog een stukje ‘paleo’ in, ook nog..

 16. Ik ben geen metallurg. Geen specialist. Ik weet iets van statica. Mijn voorkeur gaat naar de Pancake theorie. Alhoewel ik explosieven niet wil uitsluiten.
  Voor diegenen die verder geïnteresseerd zijn:
  http://www.waarheid911.nl/twintowers.html

 17. Yvonne zegt:

  Niks blunder. Hulde! IJzersterk geformuleerd 😉

 18. Yvonne, dank je ;-). Ik besefte alleen te laat dat ik nu verdeling dreig te zaaien onder overigens tamelijk gelijkgezinden.

  Het zij zo. Het zijn maar meningsverschillen.

  Folkert, dank voor die link!

 19. Fien zegt:

  Ik ben te dom om over het effect van verhit staal na te denken, laat staan daarover een oordeel te geven. Daarom beperk ik me tot de dingen die in het stukje over IQ en het absurd vage containerbegrip “dom” gezegd wordt.

  – Het IQ is dat wat de test meet, meer niet. Maar het IQ heeft een grote voorspellende waarde en daar bewijst het zijn nut. (Dit in antwoord op de verzuchting van Willem dat hij niet snapt wat testjes voor zin hebben.)
  – Ik vind het moeilijk te geloven dat Bonnie St Clair een IQ van 52 heeft. Ze maakt beslist geen snuggere indruk, maar met 52 zou ze op de grens tussen imbeciel en idioot zitten, oftewel ze kan niet functioneren in de maatschappij. Dat zou zonder IQ test ook duidelijk moeten zijn.
  – Het gemiddelde IQ staat altijd op honderd omdat het daarop gezet wordt. Geen toeval dus, hoewel je dit uit Melchiors stukje helaas wel zou kunnen opmaken. Het idee dat de mens steeds slimmer wordt *omdat* men steeds hoger op IQ-tests uitkomt, mag gevoeglijk verworpen worden. De betreffende IQ-test is dan per definitie niet betrouwbaar meer.
  – IQ-tests zijn sterk cultureel bepaald, daarover is geen discussie mogelijk. In Afrikaanse landen westerse IQ-tests afnemen is daarom volslagen van de pot gerukt.
  – Howard Gardner schaart allerlei uiteenlopende talenten onder de noemer van het IQ. Wat dat voor zin heeft mag Joost weten. Het zijn gewoon totaal verschillende vaardigheden, houden zo!
  – Het idee dat iedereen met een “normaal verstand” (wat is dat, een IQ van 100?) alle vakken op het gymnasium kan leren beheersen, vind ik ronduit lachwekkend. Weg met Remi Rikers! Ja, oefening baart kunst, natuurlijk. Maar zonder aanleg kom je er niet. Ik krijg sterk de indruk dat Rikers een groot voorstander van een soort democratische eenheidsworst is, want hij ontkent ook het liefst dat er hoogbegaafde mensen bestaan.

 20. Fien zegt:

  “dingen die… gezegd wordEN”. He jasses.

 21. Dank, Fien!

  Ik ben het met de meeste dingen die je zegt eens. Ben wel een fan van Rikers (en vooral van het principe 90 percent perspiration, 10 percent inspiration), maar denk toch ook dat er wel degelijk verschillen zijn en dat ‘aanleg’ zeker een rol speelt.

 22. Fien zegt:

  Ik zie nog een foutje. Foei Fien! Bonnie zit op de grens tussen debiel en imbeciel. (Idioot is het allerlaagste.)

 23. :-).

  Maar kan iemand die tussen debiel en imbeciel zit uit het hoofd opzeggen:

  Zeg me alleen de waarheid mahahaar
  Is hij nu niet meer in gevahahaar
  Dokteeeeeer, ik ben zo bahahang.

  Volgens mij niet :-).

 24. Fien zegt:

  Dank voor dat pareltje uit langvervlogen tijden! Ik kreeg een schok toen ik die piepjonge Ron Brandsteder zag, was hem totaal vergeten. Maar duidelijk een hoog IQ: doktersjas en donker haar.

 25. willem zegt:

  Fiens ‘Maar het IQ heeft een grote voorspellende waarde en daar bewijst het zijn nut’ valt me op.
  Ben het er, in zijn algemeenheid, niet mee eens.
  In de eerste plaats zijn er talloze testen die pretenderen de intelligentie bij mensen te kunnen meten. Verder valt het met die voorspellende waarde reuze mee, dan wel tegen. Wanneer de schoolkeuze voor een basisschoolleerling gemaakt moet worden, speelt het volgende viertal een rol: het betreffende kind, de ouder (s), de school en de test. Een goede school heeft al ver voor die tijd in overleg met ouder en kind de richting aangegeven waarin het kind zich ontwikkelt. De uitkomst van een test, een momentopname, is op zijn best een bevestiging van wat al bekend was. Test in feite overbodig.
  Met andere woorden: de voorspellende waarde van een test is normaal gesproken minder nauwkeurig dan die van de school (uiteraard mits een een goede school is die het kind de jaren door goed volgt).
  Die test bewijst daarmee dus haar nut niet, Fien.

 26. Wim -de roetsende zegt:

  Oorspronkelijk is de CITO-toets bedacht om kinderen een eerlijke kans te geven. De bedenker, prof. Adriaan de Groot, wilde een onafhankelijke meetinstrument, zodat alle kinderen een eerlijke kans en een goed advies zouden krijgen. Bedenk wel dat hij dit ondertussen ruim 50 jaar geleden heeft bedacht.
  Voor die tijd gebeurde het nog te vaak dat de kinderen van de dokter ‘automatisch’ naar de HBS en de kinderen van de smid naar de Ambachtsschool werden gestuurd. De toets was dus vooral bedoeld om kinderen te beschermen tegen de vooroordelen van o.a. leerkrachten en ouders.

 27. Fien zegt:

  Willem, kan je toelichten wat je bedoelt met de opmerking dat er talloze tests zijn die pretenderen de intelligentie bij mensen te kunnen meten? De voorspellende waarde van IQ-tests is onomstreden en beperkt zich natuurlijk niet tot (basisschool)leerlingen. Dat bij schoolkeuze andere zaken dan IQ een grote rol spelen, lijkt mij ook onomstreden trouwens.

 28. willem zegt:

  Ik hoef voor jou toch niet een opsomming te geven van testen die gebruikt worden om kennis, dan wel intelligentie te meten, Fien? Er zijn er talloze.
  Wellicht kun je me uitleggen waarom de voorspellende waarde ervan onomstreden is? Dat zou voor mij nieuw zijn..
  Zoals geschreven: een test, welke dan ook, is een momentopname, gaat van een bepaald wereldbeeld uit, ontkomt niet aan de beperkingen van een cultureel bepaald blikveld v.w.b. kennis, dan wel vaardigheden, en zal geen vat krijgen op de ontwikkeling van het brein. Waarmee we weer in de buurt van ‘paleo’ komen: op welke wijze is dat brein zodanig geprogrammeerd dat het kan inspelen op de veranderingen die zich uiteraard later gaan aandienen? En waarop testen geen voorspellende waarde kunnen hebben!

 29. Fien zegt:

  Willem, ik vraag niet om een opsomming, ik vraag wat je *bedoelt* met de opmerking dat er talloze tests zijn die pretenderen… enz. Ja, die zijn er. En wat wil je daarmee zeggen? Ik neem aan iets negatiefs, maar ik kan niet zo gauw bedenken wat.

  De voorspellende waarde van het IQ is de reden dat deze testen gebruikt worden. Dat zal toch geen nieuws voor je zijn. Nogmaals: het IQ is dat wat de test meet. En dat IQ correleert aardig met andere zaken.

  De betrouwbaarheid van een IQ-test, want alleen over die tests heb ik het hier gehad, is heel behoorlijk. Dat wil zeggen dat op een ander moment de test hetzelfde resultaat geeft, binnen bepaalde grenzen uiteraard. De kans dat iemand op dertigjarige leeftijd een IQ van 105 scoort en tien jaar later een IQ van 125, is vrijwel nihil. Cultureel bepaald, ja. Wereldbeeld… nou, dat is mij veel te vaag. Is dat duidelijk iets anders dan cultureel bepaald? Maar ik zie ook niet zo’n probleem met een cultureel bepaalde IQ-test, want het nut daarvan ligt binnen dezelfde culturele context.

 30. Fien en Willem,

  Een heel interessante vraag. Het lijkt erop dat IQ wel degelijk fors kan veranderen. In het boek ‘Spark’ dat ik onlangs herlas, somt John Ratey allerlei onderzoeken op waarbij sport (vermoedelijk ondermeer via stimulatie van BDNF) tot sterk verbeterde cognitie (schoolprestaties, IQ-scores) leidt. Onderstaand stukje is ook interessant. Volgens mij zijn hersenen plastisch en is het mogelijk mensen slimmer te maken.

  http://www.livescience.com/36143-iq-change-time.html

  Stephen Ceci, professor of developmental psychology at Cornell University:

  Absolutely. And there’s plenty of evidence documenting this.

  An article in November in the journal Nature by Price and her colleagues is one example. It had 33 adolescents, who were 12- to 16-years-old when the study started. Price and her team gave them IQ tests, tracked them for four years, and then gave them IQ tests again.

  The fluctuations in IQ were enormous. I’m not talking about a couple points, but 20-plus IQ points, one way or another. These changes in IQ scores were not random — they tracked very nicely with structural and functional brain imaging. Suppose the adolescent’s verbal IQ really went up during that time; it was verbal areas of the brain that changed.

  There are quite a large number of other studies showing IQ can change. Many of the changes in IQ are correlated to changes in schooling. One way that school increases IQ is to teach children to “taxonimize,” or group things systematically instead of thematically. This kind of thinking is rewarded on many IQ tests.

  There’s also a number of studies showing that the brain changes after several kinds of regimen. London Taxi drivers whose brains are scanned before and after they start driving, and learning to navigate London’s maze of streets, show changes in the brain as they use more navigational skills. Even young adults who take a juggling course show brain changes.

  If you put it all together, and the evidence is quite compelling, that life experiences and school-related experiences change both the brain and IQ. This is true of adults and children.

 31. willem zegt:

  Of, om dichter bij huis te blijven: Wilhelmina Bladergroen.
  Zij doceerde tijdens haar hoogleraarschap in Groningen al dat de motorische en
  ruimtelijke vaardigheden van een kind, dus in feite ‘beweging’, uitwerking hebben op de leerprestaties. Het IQ is derhalve geen statisch gegeven.
  Waarmee zij, maar zie ook Melchiors bovenstaande, zich op het standpunt stelde dat de z.g. ‘domme’ kinderen (die we een stempel voor het speciaal onderwijs opdrukken) bij een juiste motorische ontwikkeling beter gaan ‘leren’.
  Waarmee een link met ‘paleo’ kan worden gelegd, lijkt mij.
  Fien. Ik gaf al aan waarom dit soort testen geen voorspellende waarde hoeven te hebben. Het kind heeft geen statisch brein. Een brein waarin de mogelijkheden voor toekomstige ontwikkelingen weliswaar ‘vast liggen’, maar die op testmomenten nog helemaal niet relevant zouden kunnen zijn, dan wel werkzaam.
  Waarmee ik het dus oneens ben met je stelling dat de betrouwbaarheid van een IQ-test ‘heel behoorlijk’ is.
  Ach, ik heb ook teveel N=1’s gezien om dat te onderschrijven.

  Kortom: er is in mijn ogen wel degelijk een ‘paleolink’ tussen IQ, beter: verstandelijke vermogens, en motoriek.

 32. Wilhelmina Bladergroen, wat een prachtige naam! Ik moet met enig schaamrood op de kaken bekennen dat ik nog niet van haar had gehoord. Dank!

  Ik vermoed ook dat er een dikke link tussen paleo en IQ (intelligentie, probleemoplossend vermogen, whatever) is, Willem. Beweging in de ruimte heeft als gezegd groot effect. En wat te denken van Cunnanes breinspecifieke nutriënten?

  Er is een groot ‘grijs gebied’ tussen een volledig ontwikkeld, optimaal functionerend brein en full blown cretinisme.

 33. Alex zegt:

  Dan ga je er gemakshalve van uit dat alle Nobel prijs winnaars tot op heden geen tarwe aten? 😛

 34. Ben jij wel helemaal tarwevrij, Alex :-)?

 35. Alex zegt:

  Net zo min als jij Melchior. Op een verjaardag zelfgemaakte appeltaart afslaan? No way! 😀

 36. ’s Gib Grenze im Lebe :-).

 37. Alex zegt:

  Afgezien daarvan denk ik dat het zeer zeker afhankelijk is van wat je bij dat brood (alsmede de kwaliteit van dat brood) eet. Ei/vis/kaas/boter verslaat zoetigheid altijd. Dus als je naast dat brood voldoende brein versterkende voeding eet, zou dat wellicht kunnen compenseren. 🙂

  http://www.againstallgrain.com/2012/05/21/grain-free-white-bread-paleo-and-scd/

 38. marcel zegt:

  Een review van de uiterst charmante Jess Nithianantharajah naar de invloed van ‘de omgeving’ op brein plasticiteit is voor mij een heel belangrijk artikel (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16924259). Het is voor mij een aanmoediging om regelmatig nieuwe dingen te doen en gevarieerd bezig te blijven. Het zal ook wel goed zijn voor het IQ om regelmatig nieuwe dingen te ondernemen.

 39. Fien zegt:

  Willem. je hebt geen antwoord gegeven op mijn vraag. Vreemd voor iemand die altijd een antwoord op vragen eist van iedereen.
  – Wilhelmina Bladergroen…. krijgen we straks ook nog Nicolaas Beets? Okay, ik houd mijn mond.
  – je gooit leerprestaties en IQ op 1 hoop.
  – de betrouwbaarheid van een test is statistisch te berekenen en heeft niets te maken met meningen van wie-dan-ook over de test.
  – het IQ van kinderen is zeker geen statisch gegeven. Dacht je nou echt dat de makers van intelligentietests dat niet weten? Vandaar dat men het vroeger over intelligentie-ontwikkelingstests had voor kinderen. Maar JIJ bent degene die het IQ en de predictieve waarde ervan uitsluitend op (jonge) kinderen betrekt.

  Melchior, je pikt er 1 van de 5 reacties uit. Kersenplukkerij. Ik ben niet onder de indruk van die reactie met alle open deuren. Ja, de hersenen zijn plastisch, vooral de hersenen van kinderen. Ja, alles wat we doen, wie we zijn, wat we leren, alles kortom, is terug te vinden in de hersenen. Ja, je ziet iets in de hersenen van een taxichauffeur veranderen. Goh. En die mevrouw Price bewijst met haar hersenscans vooral hoe goed en BETROUWBAAR de door haar gebruikte IQ-tests zijn. 🙂

 40. Fien zegt:

  Oepsie… ik bedoelde niet de bekende Nicolaas Beets, maar Prof. Dr. N. Beets, psycholoog.

 41. willem zegt:

  Je wordt wat kribbig, Fien. Lok ik die kribbigheid uit met mijn schrijfsels? Dan: excuses. Ligt het aan jou, dan: sterkte.
  Was dit de vraag die je bedoelde: ‘En wat wil je daarmee zeggen’? Het volgende.
  Pretenties die door de IQ-testbureaus worden voorgesteld, lijken me, voorzichtig geformuleerd, ingegeven door zakelijke belangen: koop onze test, want die geeft een betrouwbaar beeld van het intelligentieniveau van de geteste. En wat ik dus zeg, is: dat beeld is relatief, cultureel beinvloed, altijd een momentopname, etc.
  Verder: wat is er mis met de visie van Bladergroen, een visie die sterk op de wetenschappelijke terugweg is, overigens? Je doet daar nogal badinerend over.
  Ik gooi leerprestaties en IQ natuurlijk niet op een hoop. Ik zei: het IQ is derhalve geen statisch gegeven. Leerprestaties evenmin.
  Daarna kom je, nog kribberiger, met beweringen waar ik nu even niet op in ga. Sta je daarop, dan lees ik dat graag, maar de meelezer zal er wel niet op zitten wachten, schat ik zo in.

  Je mag als doel van mijn opmerkingen lezen dat ik denk dat onze verstandelijke vermogens, theoretisch opgeborgen in ons brein, flink gestimuleerd kunnen worden door voeding en leefwijze. Waarmee IQ-testen op termijn anders kunnen uitpakken dan ze deden op eerdere momenten.
  En daarmee de betrouwbaarheid ondermijnend.

 42. Andre zegt:

  Op een verjaardag zelfgemaakte appeltaart afslaan? No way! 😀

  Ik maak m’n zelfgemaakte appeltaart met spelt. Ook niet ideaal, maar vermoedelijk net iets minder schadelijk dan tarwe 🙂

 43. Fien zegt:

  Willem, ik geloof dat we erger dan erg langs elkaar heen praten. Testbureaus hebben ongetwijfeld zakelijke belangen, maar ontwikkelen geen IQ-tests. Je geeft opnieuw de term “betrouwbaarheid” een eigen invulling. Je gooide IQ en leerprestaties wel degelijk op 1 hoop. Ik citeer: “…dat de motorische en ruimtelijke vaardigheden van een kind, dus in feite ‘beweging’, uitwerking hebben op de leerprestaties. Het IQ is derhalve geen statisch gegeven.”

  Dit is geen zinvolle discussie, ik stop ermee. Ook goed voor ieders kribbigheid.

 44. Alex zegt:

  Heb je minder last van appels als ze gekookt/gebakken zijn (gezien reactie FODMAPs)?

 45. willem zegt:

  Goed, Fien, we stoppen met overbodig gekibbel, hoewel…
  Maar een reactie van jou op de kern van mijn betoog, zie laatste alinea, lijkt me wel zinvol, waar die immers de relatie legt tussen leefwijze en (leer)prestaties. Heeeel ‘paleo’, lijkt me.

 46. Andre zegt:

  Heb je minder last van appels als ze gekookt/gebakken zijn (gezien reactie FODMAPs)?

  Ik heb nog geen idee, heb nog geen appeltaart gemaakt sinds ik in deze richting aan het experimenteren ben geslagen. Is inderdaad wel een goede om ook eens op te letten (maarja, zo vaak maak ik nou ook weer geen appeltaart…)

 47. Alex zegt:

  Hoi Andre,

  “Spelt flour and its products are usually lower in FODMaPs (particularly fructans) than wheat flour, but still contains moderate amounts of fructans. However, the sourdough process lowers its fructan content even further and that’s why a spelt sourdough bread is appropriate on a low FODMaP diet.’ CK Yao, PhD candidate, B. Nutr & Diet. (Hons.), APD, AN. Monash University.”

  dus wellicht geen zelfgemaakte appeltaart meer, hoewel ze wel aangeven dat de geconsumeerde hoeveelheid vaak doorslaggevend is… 😉

 48. Andre zegt:

  geen zelfgemaakte appeltaart meer

  Hell no 😉

 49. Alex zegt:

  😀 Mijn idee.

  Mocht je willen experimenteren dan is dit misschien nog een optie: http://www.eetgoedvoeljegoed.com/2012/09/paleo-appeltaart.html

  Maar voor sommige dingen geldt gewoonweg dat het origineel niet te toppen valt. 😉

 50. Andre zegt:

  Tja, veel van die alternatieven gebruiken dan weer amandelmeel, waar natuurlijk vanuit het paleo perspectief ( 😉 ) ook weer nadelen aan kleven (omega 6). Met spelt (en suiker, dat dan wel) blijf je in ieder geval dichter bij het origineel.

 51. Sinds de knop om is, is appeltaart is voor mij geen optie meer, krijg ik een heel vervelend gevoel van in mijn buik.

  Waar ik de laatste tijd mee bezig ben – af en toe – ivm een zoete traktatie: stoofperen (heel laten en stoven met steeltje, op kleur met de laatste vlierbessen) samen in bakje met appelmoes/compote (heel zachtjes gekookt), afgekoeld in de kelder of koelkast. Geen korrel suiker erbij. Beetje kaneel. In combinatie met wat geslagen room of volle kwark of Turkse joghurt 10%, …, heel erg lekker 😀

 52. Alex zegt:

  Klinkt heel erg lekker. Hooguit te toppen met wat gehakte nootjes. 😀

  Als je geen problemen hebt met (volvette) zuivel kun je bij Paul Halliday suikervrije ideeën vinden voor panna cotta en cheese cake (zonder bodem) http://www.livingintheiceage.co.uk/
  Gewoon ‘dessert’ in de zoekfunctie invullen. 😉

 53. Hans zegt:

  Ah, klinkt lekker , dank Gert en Alex voor de tips !
  Maar die ouwerwetse appeltaart ,warm met slagroom blijft jeuken…….. 😉 , dus ik blijf zoeken naar een aanvaardbaar (smakelijk) alternatief .
  Of net als Melchior en Alex soms niet hard-core paleo dan maar , ehm zelfs eens naar de pizzeria ? 🙂

 54. is bijna ondraaglijk. Vandaar dat er allerlei uitwegen gezocht worden om aan die behoefte te voldoen, terwijl er niets gaat boven een ouwerwetse appeltaart. In 1 van mijn vorige levens, ik ben een Tibetaanse monnik geweest, zie mij nog bij mijn gebedsmolen zitten, maar ook een Schildknaap van 1 van de Ridders rond de Ronde Tafel, de speer die mij trof doet mij nog zeer. Wat ! ik herinner mij nog dat ik joeg door de velden en de oever af struinde naar kokkels. De herinnering is vaag want het is echt, echt heel lang geleden. We aten toen nog geen appeltaart. Wel herinner ik mij het verlangen naar iets, dat overheerlijk moest zijn, maar nog niet benoemd kon worden. Nu, zoveel onnoemelijk generaties later, weet ik het. De Appeltaart. Ze, ik beschrijf haar als zijnde vrouwelijk, is het grote verlangen van de Paleoist.

 55. Het leven van een P. is hard, Hans. Besef je dat wel, Robert ? Te leven zonder Oma’s appeltaart is bijna ondraaglijk. Vandaar dat er allerlei uitwegen gezocht worden om aan die behoefte te voldoen, terwijl er niets gaat boven een ouwerwetse appeltaart. In 1 van mijn vorige levens, ik ben een Tibetaanse monnik geweest, zie mij nog bij mijn gebedsmolen zitten, maar ook een Schildknaap van 1 van de Ridders rond de Ronde Tafel, de speer die mij trof doet mij nog zeer. Wat ! ik herinner mij nog dat ik joeg door de velden en de oever afstruinde naar kokkels. De herinnering is vaag want het is echt, echt heel lang geleden. We aten toen nog geen appeltaart. Wel herinner ik mij het verlangen naar iets, dat overheerlijk moest zijn, maar nog niet benoemd kon worden. Nu, zoveel onnoemelijk generaties later, weet ik het. De Appeltaart. Ze, ik beschrijf haar als zijnde vrouwelijk, is het grote verlangen van de Paleoist.

 56. Alex zegt:

  @Melchior.
  Om nog even terug te komen op jouw reactie van 31-10 10.24 (zomertijd, but who cares ;-)):

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2999543/ Breakfast Staple Types Affect Brain Gray Matter Volume and Cognitive Function in Healthy Children (de bron van jouw link)

  Men vergelijkt het eten van witte rijst met het eten van wit brood voor het ontbijt en geeft aan dat o.a. de GI van witte rijst lager is dan die van wit brood…

  Stel dat de witte rijst gekookt werd in (botten)bouillon, getopt met een eitje en aangevuld met vlees/vis/groente, dan is dat toch niet gelijkwaardig aan wit brood met bijvoorbeeld jam (liefst met ‘hearthealthy margarine’)?

  En wat als het groeiende probleem met Alzheimer en aanverwante ziektes nu niet zozeer ligt aan een teveel aan gezonde koolhydraten (geen junk/suiker etc. maar groente/fruit/evt. zetmeel), maar aan een gebrek aan gezonde verzadigde vetten, met name gedurende de ontwikkelingsfase van het brein? Iets dat wellicht ook IQ beïnvloedt?

 57. Robert1970 zegt:

  Voor mij is nu een verse kokosnoot het grootste genot, een kokosnoot met veel zoetig water, hier in overvloed.

 58. Robert1970 zegt:

  Ik kan me een verhaal herinneren waar ik de bron zo niet meer van weet waar beschreven werd hoe een meisje, die als een van de slechtste in de klas bekend stond, door een dieetwijziging opklom naar de beste van de klas. Omega 3 was het geheim, zodra ik de link heb plaats ik hem, n=1 maar toch veelzeggend.

  @alex, Weston Price geeft het antwoord op jouw vraag, dat weet je zelf ook al toch?

 59. Alex zegt:

  @Robert
  Ik wel, maar ik beweer ook niet dat tarwe-eters per definitie minder intelligent zijn dan rijst-eters. 😉

  Dat (vette) vis uiteraard thuishoort in een gezonde voeding staat vast. Het toedienen van visolie waar jij naar verwijst is beter dan niets, maar niet optimaal volgens de nieuwste inzichten (vervuiling/ranzig etc. in capsules).

  Het is absoluut niet mijn bedoeling om tarwe consumptie te promoten, laat dat duidelijk zijn! 😀

 60. Fien zegt:

  Willem, een laatste reactie op je vraag. Over nature en nurture valt eindeloos te debatteren. Het tijdsgewricht spreekt ook een woordje mee. Mijn eigen opvattingen komen overeen met de meest gangbare: binnen de grenzen van verstandelijke vermogens en creatieve talenten die je bij je geboorte meekrijgt, valt met leefwijze, stimulerende maatregelen enzovoort natuurlijk wel iets te verbeteren. Het meisje dat Robert1970 noemde werd de beste van de klas door omega-3 te slikken. Prachtig, een belangrijk tekort opgeheven, maar dat betekent nog niet dat je het IQ van een hele klas kunt opkrikken met omega-3. Of neem onze neven, de mensapen. Ook daar zie je grote verschillen in intelligentie, terwijl ze toch allemaal hetzelfde eten.

 61. Fien zegt:

  Heren, is het een idee om iets met kastanjemeel te doen? Bestaat uit gedroogde en gemalen kastanjes, verder niets. Er zitten natuurlijk meer koolhydraten in dan in noten, want die zoete smaak moet ergens vandaan komen, maar niet belachelijk veel. Ongeveer 15 g koolhydraten op 50 g kastanjemeel. Zelf gebruik ik het voornamelijk voor pannenkoekjes, die ik dan vaak juist met iets hartigs beleg. Maar ook voor een crumble over mijn appeltjes-uit-de-oven. (Kastanjemeel kruimelig maken met koude boter.) Ik heb er trouwens ooit een taart mee gemaakt, maar die vond ik niet geslaagd, veel te hard ook. Misschien pakt het wel goed uit als je de helft vervangt door amandelmeel, dat heb ik nooit geprobeerd.

 62. Ik ben even weggeweest en lig achter met commentaren lezen. Intussen hoorde ik over het fenomenaal getalenteerde meisje Amira, dat Fiens kijk op de zaak verpletterend bevestigt. Geen 10.000 uur grens daar. En ook geen paleo :-).

 63. willem zegt:

  Natuurlijk, Fien, over nature en nurture valt eindeloos te debatteren. Net als over voeding, opvoeding, ziekte en gezondheid, politiek, sport, ….. Ieder zijn/haar eigen overtuiging, al dan niet op basis van wetenschap dan wel onderbuikgevoelens.
  Voeding en verstand, beide zijn intens complex en bevattelijk voor dwaallichten en kwaadwillenden. Vandaar dan ook mijn voorkeur voor de logica: de evolutie.

  Over dat IQ is al wat gezegd. Ik concludeer dat we het niet eens zijn over de betrouwbaarheid van testen daaromtrent. Het zij zo.
  Mijn uitgangspunt: zoals het lichaam beinvloed wordt door voeding en leefpatronen, wordt ook de intelligentie dat. Het voorbeeld van lichaamsbeweging op leerprestaties noemde ik al. Maar ook factoren als geborgenheid, uitdaging, overlevingsdrift, de persoonlijkheid van de leermeester, etc. zijn dat. En, uiteraard, de voeding. Al deze factoren spelen doorlopend een rol in de ontwikkeling van mensen. O.a. op die basis kan een IQ-test nooit betrouwbaar zijn.
  Let wel, het gaat me niet om uitzonderingen. Die heb je altijd en in alle soorten en maten. Het gaat mij om de rationele benadering van het fenomeen mens, waarbij de natuur inspeelt op ontwikkelingen ervan, die niet van te voren in te plannen zijn. Waarbij ik nog wil opmerken dat de zintuiglijke voorwaarden om zich verstandelijk aan te kunnen passen wel in ons brein aanwezig moeten zijn.

  Ik ga je verder geen vragen stellen, of een reactie vragen:’Willem, een laatste reactie op je vraag.’

 64. Ongelooflijk !! Dit zet voor mij weer alles op losse schroeven. Oude zielen ! Waar komen onze talenten vandaan ?

 65. Fien zegt:

  Willem, jij en ik *kunnen* het niet eens zijn over de “betrouwbaarheid” van een IQ-test, omdat jij de gangbare betekenis van betrouwbaarheid gebruikt en ik de specifieke betekenis van de term bij psychologische tests. Ik ben niet bevoegd om dat uit te leggen, maar ik heb al aangegeven dat het te maken heeft met de normering van de test en statistische formules. Standaarddeviatie, spreiding, toevalsvariantie, standaardmeetfouten, coefficienten zus en zo, dat werk.

  Oftewel: als een tiener met een tussenpoos van vier jaar sterk verschillende IQ-scores heeft, betekent dat niets voor de betrouwbaarheid van de test.

 66. Folkert, ik word zo blij van zulke dingen! Ach, wat weten we eigenlijk ;-). Die Gordon is waarschijnlijk ook veel meer dan ‘ie meestal voorwendt.

 67. Fien zegt:

  Ik heb het clipje inmiddels al twee keer bekeken. Ze is niet alleen een zangwonder, ze straalt iets bijzonders uit. Intelligent kind bovendien. 🙂 Ik hoop dat de media haar niet kapot beuken met hun opdringerigheid.

 68. Jan Peter van Doorn zegt:

  Kan ie ook naar beneden. Was ooit 135 (niet om op te scheppen hoor), maar deed hem net: 120

 69. Maar te hopen dat het meisje een lerares treft die haar talent onderkent en niet vindt dat ze moet ademhalen en haar mond moet vormen zoals de lerares dat doet. Een prachtig voorbeeld van een zangeres die zich niets van al die zangconventies aantrekt, is Cecilia Bartoli.

 70. Het lijkt een ongelooflijk wijs meisje te zijn. Het allermooiste? ‘Ik zoekte op youtube.’ Het duidt op een onderscheid tussen ‘kennis’ die er ‘is’ (‘de oude ziel’) versus kennis die wordt aangeleerd (het kind van 9). Of er zou een enorme asynchroniteit tussen de acquisitie van verschillende soorten ‘kennis’ moeten zitten, wat ik me nauwelijks kan voorstellen.

 71. Ja, Gordon laat een onverwachte achtergrond zien. Ik ben benieuwd hoevelen zijn uitdrukking “oude zielen ” kunnen plaatsen ?

 72. Mariet Hoen zegt:

  Mooi, ontroerend ❤ … Waar haalt ze het vandaan ?
  Maria Callas, zong dit lied ook. Ze stierf in 1977. Over oude zielen …. gesproken.

 73. Fien zegt:

  Ik weet niet goed wat ik moet denken van dat “zoekte”. Dat is meer een fase in de taalontwikkeling van een veel jonger kind. Op een gegeven moment gaan kleuters de onbewust aangeleerde taalregels zelfstandig toepassen en dan zeggen ze opeens “koopte” waar ze vroeger “kocht” imiteerden. Maar sterke werkwoorden behoren tot het verleden, alle nieuwe werkwoorden kennen een zwakke verbuiging, dus wie weet is dit meisje ook hier haar tijd vooruit. Of het is een verspreking van de zenuwen. 🙂

 74. Met een talent moet je overigens woekeren, anders levert het niets op. Hoogbegaafden zijn in het algemeen te lui om voor de Duvel te dansen. Het komt ze aangewaaid. Het zou mij niks verbazen indien het meisje nooit een beroemde zangeres zal worden. Ze weet nu wel dat ze kan zingen. Daarmee gaat de interesse verloren en is het belangrijker andere kanten van je talenten te bekijken en die te ontwikkelen. Indien dit talent een overblijfsel is van de “oude ziel ” zal het zich, juist na die 9 jarige leeftijd, willen ontwikkelen op geheel andere gebieden.

 75. Fien zegt:

  Wat?!? Hoogbegaafden zouden lui zijn? Ik ga me hier nog geliefder maken dan ik al ben, want dat is KLETSKOEK. En het kind is nu al kapotgepraat, neehoor, die wordt nooit een beroemde zangeres. Laat naar je kijken, Folkert!

 76. Jan Peter van Doorn zegt:

  Ik geloof ook niet dat luiheid het exclusieve privilege is van hoogbegaafden 😉

 77. willem zegt:

  Laten we oppassen geen conclusies te trekken zonder het begrip te onderkennen: wat is luiheid eigenlijk? Nee, nee, geen flauw gedoe van mij, maar serieus bedoeld.
  Vooruit, zonder een definitie van luiheid. Ik denk wel dat meer begaafden (ja, ja, wie zijn dat?), in zijn algemeenheid, gemakzuchtiger kunnen worden, niet ZIJN, dan minder begaafden. Deze laatsten zullen zich meer moeten inspannen om de doelen te halen die ze willen halen, dan wel opgelegd krijgen, terwijl die begaafden dat met twee vingers in de neus kunnen. Hangt er vanaf welk doel, vraagt u? Precies. De realiteit is dat maar al te vaak de prikkel, externe dan wel aangeboren, ontbreekt voor de begaafde om een hoger doel te stellen dan het algemene. Zelfs binnen het vwo tref je leerlingen van zeer uiteenlopend niveau (binnen de context van dit onderwijsveld) die ploeterend fluitend het einddoel halen!
  In de praktijk heb ik dat doorlopend meegemaakt. Luie leerlingen zijn inderdaad vaak heel snuggere mensen.
  Kortom: we kunnen niet zomaar stellen dat intelligentie luiheid in de hand werkt, in de praktijk lijkt dat echter wel vaak het geval.

 78. willem zegt:

  Excuus: moet zijn ‘die ploeterend DAN WEL fluitend het einddoel halen!’

 79. Mariet Hoen zegt:

  Off topic, maar wel wat voor de ijverige studentjes 😉

  http://theglutensummit.com/

  WHERE IS THE GLUTEN SUMMIT?

  The Gluten Summit is an ONLINE event. Visit http://theglutensummit.com during the event to access the interviews. Each day, 3-4 interviews will be available to watch on demand for a 24-hour period. I’m sure you’ll enjoy them as much as I have enjoyed the time I’ve spent speaking with these remarkable experts.

  Prof. Michael Marsh
  Dr. Loren Cordain
  Dr. Alessio Fasano
  Dr. Umberto Volta
  Dr. Aristo Vojdani
  J.J. Virgin
  Dr. Mark Hyman
  Jeffery Smith
  Dr. Deanna Minich
  Dr. Yehuda Shoenfeld
  Dr. David Perlmutter
  Dr. Daniel Amen
  Suzy Cohen
  Dr. Mark Houston
  Dr. Rodney Ford
  Andrew Keech
  Erica Kasuli
  Cynthia Kupper
  Dr. Liz Lipski
  Dr. William Davis
  Dave Asprey
  Nora Gedgaudas
  Dr. Peter Osborne
  Jaqui Karr
  Sayer Ji
  Tom Malterre
  Prof. Marios Hadjivassiliou
  Dr. Natasha Campbell-McBride

  The goal of The Gluten Summit is to shift the scientific discussion and clinical recognition of gluten-related disorders forward by five years. Meaning, we want the conversation between patients and doctors that will be happening five years from now to happen now.

  EVENT INFORMATION
  Event dates: November 11-17, 2013
  Event location: ONLINE

  Door op de link te klikken en je in te schrijven ( gratis ) krijg updates om het event te volgen.

 80. Niks kletskoek, Fien. Je reageert te impulsief. “Luiheid” is in dit geval efficientie. Het heeft geen enkele zin je in te spannen voor die dingen die je al weet. Ze zijn niet interessant, je weet ze al. Hard werken is niet aan de orde. Hard werken is voor de dommen. “Luiheid ” is het uitschakelen van overbodige ballast. Heb je ‘em door ? De vraag is, in deze, waar de talenten in de mens vandaan komen ? Door hard werken, of door overerving ? Waarom is Domheid een natuurwet, en zijn er enkelen die die Wet overstijgen ? Geef jij daar nou eens een antwoord op ?

 81. Jan Peter, wat dacht je van 145 op mijn 16 de ? Nou is het zoiets van 70, denk ik. Soms denk ik, het is beter je in geen enkele discussie te mengen. Hetgeen je meen te weten voor jezelf te houden. Ik pik hier op wat anderen te berde brengen, en waar ik mijn voordeel kan doen.

 82. waadfrelle zegt:

  Beetje mosterd na de paleomaaltijd maar toch nog even:
  Ikfin Fien en Willem heel grappig. (zou Amira zeggen)
  Appeltaart gaat er bij mij ook op feestjes niet meer in, ik krijg het niet meer weg. Heel goed zijn ze te maken met idd kastanjemeel dat ik of combineer met amandelmeel of kokosmeel. Experimenteer maar eens wat, lukt altijd.
  De kleine Amira besefte volgens mij ter plekke dat ze zoekte fout had gezegd in haar zenuwen, maar dat ze het beste maar door kon praten, de show must go on tenslotte. Dat meiske bezit een innerlijke wijsheid waar velen u tegen mogen zeggen. En ze zingt fabelhaft.
  Tot slot, Melchior, (ik ben die Anna van helemaal bovenin): ik snap het wel, mensen laten zich wereldwijd graag in de luren leggen, massale autohypnose. Het alternatief is te lastig. Zoals de man op de foto boven je stuk: die zat op een kleuterschool voor te lezen (of zoiets toch?) en werd door zijn veiligheidsmensen ingefluisterd dat het gebeurde, waarna hij minutenlang stil (dom) voor zich uit bleef staren. Dat kan m.i. maar op een ding wijzen.

 83. Marijke zegt:

  Voor wie dit nog interesseert: ik heb navraag gedaan bij een onderzoeker van de TU Delft die verstand heeft van staal:

  “Leuk dat het mensen intrigeert wat er met de twin towers is gebeurd. Hieronder mijn vrije vertaling en beknopte versie van het NIST (Amerikaanse TNO) onderzoek naar de oorzaak van het instorten van de twin towers:

  In het kort komt het erop neer dat ‘gewoon’ constructie staal bij temperaturen van 550 graden Celsius slap wordt (minder dan 60% van de oorspronkelijke sterkte bij kamertemperatuur). De sterkte van staal neemt snel af bij hoger wordende temperatuur. Dus: staal hoeft niet te smelten (dat gebeurt pas bij ongeveer 1500 C graden) om de structurele integriteit te verliezen; 550 C is al genoeg. Daar komt bij dat een aantal kolommen is verwoest door de impact van de vliegtuigen en de belasting (gewicht) van het gebouw dus over minder kolommen verdeeld moest worden die ook nog eens slap werden door de hitte van het vuur (1000 C).

  Dat er weinig menselijke resten of kantoor artikelen zijn gevonden komt doordat de top van het gebouw als een heiblok op het onderste deel van het gebouw heeft gebeukt en alles heeft verpulverd.

  WTC 7 is niet geraakt door een vliegtuig, maar wel door brokstukken van de twin towers. Hierdoor is brand ontstaan en de watertoevoer voor het sprinkler systeem was ook vernietigd door de brokstukken. Het verzwakken van het staal in combinatie met het uitzetten van het staal zorgde ervoor dat dit gebouw uiteindelijk ook is ingestort.”

 84. O my god. Wat heb ik me op de hals gehaald…

  Niemand heeft gezegd dat staal moet smelten voor het zijn sterkte verliest. Straw man. Wat wordt gezegd is dat er bewijs is dat er gesmolten staal naar buiten kwam gutsen voor de boel instortte.

  Er is ook bewijs van NASA dat de bodem op de plek van de Towers nog dagen lang een temperatuur had die veel hoger lag dan een gewone brand had kunnen genereren en die indicatief was voor pitten gesmolten staal in de ondergrond.

  Gebouw 7. Come on.

  Silverstein verspreekt zich: “We decided to pull it.”

  Danny Jowenko, expert op het gebied van het gecontroleerd neerhalen van grote gebouwen, kijkt naar het instorten van Building 7, maar weet dan niet welk gebouw het is. Hij zegt: “Dit is controlled demolition. Geen twijfel mogelijk, dit is een gekochte, professioneel uitgevoerde controlled demolition.” Als hem wordt verteld dat het Building 7 is en dat het ook op 911 naar beneden kwam, is hij sprakeloos.

  Saillant detail: De BBC meldt het instorten van Building 7 ‘als gevolg van interne verzwakking’ (het gebouw brandt nauwelijks, maar dat terzijde) ruim voor het inderdaad naar beneden komt. Foutje?

 85. Jan Peter van Doorn zegt:

  Daar geloof ik niks van Folkert, dat het nu 70 is 😉

 86. Fien zegt:

  Ocherm, Folkert, van 145 naar 70… heb je er uit efficientieoverwegingen in combinatie met een flinke dosis luiheid, misschien te weinig meegedaan? Ja, dan krijg je dat… gaat de hele zaak vastroesten, geen beweging meer in te krijgen.

  Hard werken is voor de dommen? Luiheid is het uitschakelen van overdreven ballast? Ik vind het nog steeds grote KLETSKOEK. Er staat me vaag iets bij van ene Amadeus Wolfgang, net zo’n lui wonderkind als Amira, die heeft geloof ik resoluut al zijn muzikale ballast overboord gegooid, nooit meer iets van gehoord.

 87. De pancake theorie is fysiek onmogelijk. Bij een pannenkoek instorting kan simpelweg geen sprake zijn van vrije val. Hoe verzwakt het staal ook zou zijn, de weerstand zou zo hoog zijn dat de instorting minimaal een seconde of 60 zou moeten duren. Er zou ook een hoge berg puin moeten zijn (van op elkaar gedonderde verdiepingen). Die was er niet. De Twin Towers verpulverden. Ze gingen in stof op. Seismische centra in de buurt hebben tien seconden voor de instorting aardschokken geregistreerd die op zware explosies duidden, terwijl de instorting zelf nauwelijks seismische impact had. Om te beginnen. Ik schaam me voor het feit dat ‘journalistiek’ mijn hoofdbroodwinning is.

  Klik om toegang te krijgen tot TheMissingJolt7.pdf

 88. Ik ben het met je eens Melchior. De laatste dagen veel hieromtrent doorgespit. Er zou inderdaad een verwrongen hoop staal en beton over hebben moeten blijven.
  Dit kwam ik en passant tegen:
  “Of course all of the many deaths of people with things to tell about 911, witnesses and inconvenient ‘truthers’ as well as the deaths of investigative journalists like Gary Webb and Michael Hastings and Philip Marshall; are all entirely coincidental and unrelated. The fact that they all died as a result of car crashes, suicides or heart attacks again is all entirely coincidental. No inferences can be drawn and anyone who does see a connection is clearly delusional.”
  De dood van Jowenko.

 89. Folkert, het is een beerput. We hebben ons zo godsgruwelijk laten verneuken. Als je gemoedsrust je lief is, laat het rusten. Ik probeer dat ook te doen, alleen moet ik er af en toe dwangmatig toch weer naar kijken. Het meest onthutsende vind ik dat de perceptie van ‘de werkelijkheid’ onder normale mensen zo diametraal kan verschillen. Ik vind dat doodeng. Of ik en de deskundigen/getuigen op wier argumentatie ik mijn conclusies baseer zijn gek/dom/paranoïde/etc., of het grootste deel van de bevolking – inclusief deskundigen van ondermeer de TU – zijn blind voor objectieve waarnemingen en zetten de werkelijkheid naar hun hand. Beide mogelijkheden zijn even ontnuchterend.

  • O dear, o dear…

   Een recensie van een vlieger die Philip Marshall een tijdje als gezagvoerder had:

   I heard Philip Marshall on a three hour interview on AM Coast to Coast earlier this month and couldn’t believe it. I have flown numerous flights as a first officer for Marshall dating back to 1998 on the Boeing 727 and the later on the 767. He is one of the best airmen out here, an old school aviator with a quick wit and a cool head; the guy you want to see on your flight schedule and the guy you want up there when things go bad. Now I can say he’s one hell of a writer. The evidence he presents is stunning. This book is going to infuriate airline employees and other victims of 9/11.

   We all know there is something seriously wrong with the entire 9/11 episode. Now we can finally say, “Here it is. Here is the truth.”

   By far, this is the best book on the 9/11. There’s no kook writings or wild theories. The only thing I can’t understand is how this information has been obstructed for so long. All the aviation writing is authentic and clear. His recreation of all the hijacked flights, especially American 77, is chilling and answers virtually every question I had regarding how that flight was operated. It is ridiculously obvious that this tactical plan was planned from the inside.

   I agree with EVERYTHING written in The Big Bamboozle. These boys on Wall Street and Capital Hill have crossed the bloodiest of lines and they won’t get away with it. With the evidence compiled in this one book, the cat is out of the bag.

 90. Ik waardeer het Fien, dat je zo met me meeleeft. Het valt niet om met een
  zo’n beperking door het leven te moeten gaan. Gelukkig heb ik nooit hard behoeven te werken. Rijkeluiszoontje, die z’n “talent” rustig ongebruikt kon laten. Nooit mee gewoekerd., zie je, en daarom is ze mij afgenomen en gegeven aan diegene die er meer van heeft en zich een “goede slaaf ” betoont. Blijft voor mij de vraag, waar die talenten vandaan komen en waarom de een er 5 krijgt, een ander 2 en degene die er 1 krijgt, het wordt afgenomen. Juist, je snapt het. Omdat ie er niks mee doet. Het is niet vanzelf sprekend dat een uitzonderlijk talent benut zal worden. Een voorwaarde voor een muzikaal talent is dat het opgroeit in een muzikale omgeving, waar de juiste stimulans aanwezig is. Verder moet er een wil aanwezig zijn om dag in dag uit keihard te werken. Voordat de Scala of de Metropolitan bereikt wordt moet er minimaal 6 uur per dag gestudeerd worden. Elke dag. Een zangeres moet veel reizen, verblijft jaren in hotelkamers. Voor een optreden uren inzingen, zeker wanneer er wat slijm op de stembanden zit. Ziekte komt altijd ongelegen. Enzovoort, enzovoort. Voor een meisje van 9 is dat een hele opoffering. Met een talent ben je er niet. Lees deze kletskoek nou niet, wil je, of heb je dat net gedaan. Te laat, ik had met deze zin moeten beginnen.

 91. Fien zegt:

  Ach Folkert, dat klinkt al heel anders dan “hoogbegaafden zijn in het algemeen te lui om voor de Duvel te dansen” (!!!)

  Nee, met talent ben je er niet. Ik ben muzikaal een stuk onbenul, maar ik kan wel horen dat Amira’s ademhalingstechniek flink te wensen overlaat. Dat komt wel goed met degelijke begeleiding. Alleen die ouders… trots als een pauw, de glorie straalt ook op hen af. Maar als ik een kind met zo’n verpletterende gave had, dan liet ik haar niet meedoen aan een achterlijke talentenjacht, want dan weet je honderd procent zeker dat de hype-geile media hun klauwen in haar zetten.

 92. Daar heb je gelijk in Fien. Geef mij maar op mijn donder, dat heb ik verdiend.
  Voor jou zal ik proberen voortaan wat genuanceerder te formuleren.
  Ook Mozart werd door zijn vader de Bühne opgejaagd. Het was niet ongebruikelijk dat bij een wonderkind uit een niet al te ruim met pecunia voorzien gezin, een mecenas zijn klauwen er in zette. Vrijheid van eigen keuze bestond niet. We hebben er in ieder geval een rijkdom aan muziek aan overgehouden.

 93. En dan nog 1 voor Fien, ter afsluiting !

 94. Karien zegt:

  Ik wil deze reactie graag plaatsen bij de post over domheid. Ik ben namelijk met stomheid geslagen over de uitzending die ik vanavond zag op televisie waarin Martijn Katan vertelt dat zonnebloemolie en soja olie goedkoper en ook gezonder zijn dan olijfolie, omdat ze meervoudig onverzadigde vetzuren bevatten. Ze zijn dan wel meervoudig onverzadigd versus mono onverzadigd in het geval van olijfolie, maar hij rept niet over omega 6 , waarvan we al een overschot hebben t.o.v omega 3 en de chronische systemische lage graad ontsteking die daar het gevolg van is. Wel over cholesterol maar daar slaat hij ook de plank mis. Kan iemand die man een televisieverbod opleggen , of nog beter, aandringen op een rectificatie ? Want ik vrees dat deze man bij vele onwetende mensen ernstige schade berokkent.
  Of het onder de definitie van dom volgens bovenstaande bij punt 3 valt weet ik niet, want mogelijk wordt hij er zelf wel beter van. En als niet domme mensen moeten we vooral niet (punt 4) het gevaar van domme mensen onderschatten.

 95. Karien (en Henriette, die dit onder een andere post aankaart), de domste mensen in de samenleving werken bij de media en televisie spant de kroon. Het is dus logisch en onvermijdelijk dat Katan daar alles mag zeggen wat hij wil, zonder ook maar een enkele kritische vraag te hoeven beantwoorden.

  Dit zijn natuurverschijnselen. Er is niets tegen te doen.

 96. willem zegt:

  Over ‘domheid’ gesproken.
  Hypes worden ontstoken door de media. Zo ook de hype rond het ontbijt, met name dat voor kinderen. Las daarnet: ’15 % Kinderen ontbijt niet.’ Bedoeld wordt: 15 % van het aantal leerlingen op de basisscholen ontbijt niet iedere dag. Of nooit. Volgens een gehouden enquete. Dat onderzoekje in het kader van de door het Voorlichtingsbureau Brood aangejaagde Week van het Schoolontbijt.
  De media reageren, uiteraard, klakkeloos en verlekkerd. Geen vragen over het hoe en waarom: waarom zitten die broodbakkers erachter, waarom krijgen die duizenden kinderen geen ontbijt (dooddoener als reden: geen tijd), wat wordt hun voorgezet als ontbijt in die broodweek, hoe gezond is dat gangbare ontbijt eigenlijk?
  In plaats van kinderen gezond te leren ontbijten, wordt de focus gelegd op een bijzaak: je MOET ontbijten.
  Versta me goed. Ik denk dat het voor schoolgaande kinderen heel goed is dat er ontbeten wordt. De realiteit is dat in de meeste gezinnen gesuikerde graanproducten de boventoon voeren. Dat Voorlichtingsbureau smult ervan..

 97. Ja Willem, ik hoorde het ook vanochtend en ik dacht ongeveer hetzelfde ;-).

 98. Andre zegt:

  Vergeet de door Unilever gesponsorde smeersels voor op dat brood niet. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen die koters ziek te maken…

 99. valseleraars777 zegt:

  Met mijn twee hersencellen zit ik mijn hele leven all een IQ van 182 weg te torsen…… weet u hhoe zwaar dit is?

 100. Franc zegt:

  Ik vermoed ongeveer net zo zwaar als 1 bijbel..

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s