Statines: Wondermiddel of tragedie?

Disclaimer: 

Dit is algemene journalistieke informatie en niet bedoeld als advies. Stop niet zo maar met het innemen van voorgeschreven medicijnen, maar bespreek je situatie met je dokter.

Catalyst geeft in deel 2 van ‘Heart of the Matter’ een kritisch overzicht van nut en ‘bijwerkingen’ van statines, de cholesterolsyntheseremmers die vandaag de dag worden uitgeschreven alsof het M&M’s zijn. Bijna 10 jaar geleden, in januari 2004, bracht ik dezelfde kritische boodschap in het magazine van een landelijk Nederlands dagblad. Ook ik had destijds Beatrice Golomb, een expert op het gebied van de cognitieve effecten van statines. De weken die volgden op die publicatie waren zacht uitgedrukt enerverend. In het Vara-programma De Leugen Regeert werd mijn verhaal met de grond gelijk gemaakt door de Amsterdamse vaatspecialist John Kastelein, waarna Felix Meurders en Karel van de Graaf er briesend schande van spraken. Zelf was ik niet uitgenodigd, dus dat was lekker makkelijk trappen voor de dappere heren. De Stichting Bloedlink sleepte me voor de Raad voor Journalistiek. Helaas voor die club en hun geldschieters ‘won’ ik. Ik heb zelden zo in mijn broek gescheten als tijdens die zitting, want toen dacht ik nog dat een ‘gegrond’ per definitie het einde van je carrière betekende ;-).

The lovely Maryanne Demasi zal vermoedelijk minder stress hebben, want inmiddels zijn de meeste patenten verlopen, de famaceuten weten dat statines geen effect hebben in primary prevention, artsen weten over het algemeen wel dat een eventueel bescheiden cardioprotectief effect niets te maken heeft met de LDL-verlaging en haast iedereen kent wel iemand die van een statine tijdelijk seniel werd of er ALS-achtige symptomen van ondervond. Bovendien is onomstotelijk aangetoond dat statines het risico op diabetes fors verhogen, zoals onder anderen Jan Marijnissen kan bevestigen. Enzovoort. Niettemin lijkt dit me dit een goede gelegenheid om die reeds tien jaar geleden verdronken koe weer eens uit de sloot te trekken. Ze stinkt nu nog veel harder, dat zul je begrijpen, maar we zijn gelukkig gewend geraakt aan de lucht :-). Ik dumpte hem trouwens al eens in de commentaren. Toen kwam direct het verzoek er een post van te maken. Hieronder ook het relaas van een politieman die mij daags na publicatie van het stuk een brief schreef en met wie ik enige tijd correspondeerde. Hij is helaas niet meer onder ons (zijn dood was niet cardiovasculair gerelateerd), vandaar dat ik zijn naam heb veranderd.

Statines, medicijnen die het cholesterolgehalte verlagen, worden ook in Nederland uitgeschreven alsof het aspirientjes zijn. Dit jaar slikken we voor 320 miljoen euro en de trend wijst – met dank aan de vergrijzing – steil omhoog. Het gouden kalf van de farmaceutische industrie redt levens. Zegt die industrie. Zeggen ook de meeste artsen. Maar een groeiende groep dwarsliggers speurt onraad. ‘Statines voorkomen misschien een enkel hartinfarct, maar ze werken chronisch hartfalen in de hand,’ aldus een cardioloog. Een collega: ‘Ik denk dat mensen die deze pillen slikken zich heel ongerust moeten maken.’

Gebruikt u Lipitor? Gefeliciteerd! Met het gebruik van Lipitor (…) bent u op de goede weg naar gezonde cholesterolwaarden. Wie zojuist van de dokter een receptje heeft gekregen voor de populaire cholesterolverlager Lipitor, wordt op de website van fabrikant Pfizer (www.ikgebruiklipitor.nl) aangesproken als uitverkorene. De boodschap, zij het wat subtieler uitgedrukt: volg de adviezen van de farmaceut strikt op – in de praktijk komt dat doorgaans neer op levenslang slikken – en de gevreesde zwarte limousine zal nog lang uw deur voorbij rijden. Vlotte babyboomers fietsen en golven op de achtergrond dat het een aard heeft. Samen zullen we dat vermaledijde cholesterol wel klein krijgen. Join the club!

Lipitor (atorvastatine) is een van de vele razend goed verkopende telgen uit de familie van de zogenoemde HMG-CoA reductase remmers, ofwel cholesterolsynthese remmers, ofwel statines. Farmaciegigant Merck was in 1987 de eerste die het middel onder de naam Mevacor (lovastatine) op de markt zette. Mevacor was niets minder dan een revolutie. Eindelijk was het mogelijk zelfs fors verhoogde cholesterolspiegels met een enkel pilletje per dag te ‘normaliseren’. Geen spartaanse diëten meer, weg met de bittere poeders waar je ook nog eens hondsberoerd van werd. En wat nog mooier was: statines bleken het ‘gunstige’ HDL-cholesterol met rust te laten. Inmiddels heeft elk groot farmaceutisch bedrijf zijn eigen statine. De één is wat potenter dan de ander, maar in principe doen ze allemaal hetzelfde. Miljoenen mensen over de hele wereld slikken dagelijks trouw hun Zocor, Lipitor, Lescol, Crestor, Pravachol en binnenkort ook no-name kloons. “Statines zijn de nieuwe aspirine,” verkondigde onderzoeker Rory Collins onlangs zelfs juichend in het medische tijdschrift The Lancet, naar aanleiding van de Heart Protection Study. Uit dit zeven jaar lange, door Merck betaalde onderzoek onder 20.000 Britten bleek namelijk dat statines iederéén enigszins beschermen tegen een hartinfarct. Ouderen, jongeren, mannen, vrouwen, mensen met heel hoge cholesterolspiegels en mensen met normale of zelfs erg lage cholesterolspiegels. Onze eigen Nijmeegse hoogleraar atherogenese Anton Stalenhoef gaat wat minder ver dan Collins, maar is niettemin ‘denderend positief’. Hij noemt statines ‘de nieuwe penicilline’. Het moet dezer dagen leuk werken zijn bij bedrijven als Merck, Astra-Zeneca, Novartis en Pfizer. Alles wijst erop dat hun cholesterolverlagende kuurtjes à 1000 euro per jaar een ongeëvenaarde afzet zullen vinden in onze vergrijzende bevolking.

Er zijn echter dokters die de zegetocht van het lucratieve wondermiddel met argusogen gadeslaan. In vooraanstaande medische tijdschriften waarschuwen ze voor nadelige consequenties bij langdurig gebruik. Hun bezwaren liegen er niet om. Blootstelling aan statines zou ondermeer kanker, chronisch hartfalen en geheugenverlies in de hand werken. Bijwerkingen die uiteraard niet in de bijsluiter staan. Een hartmedicijn dat hartfalen veroorzaakt? Begin 2002 riep een groep Australische cardiologen in het toonaangevende vakblad Journal of the American College of Cardiology op tot een grootscheeps onderzoek naar dat vermeende, paradoxale verband. Chronisch hartfalen, een invalidiserende aandoening waarbij de hartspier langzaam maar zeker aan pompkracht inboet, komt in de geindustrialiseerde landen steeds vaker voor. Vaker dan kan worden verklaard door de vergrijzing en het toenemend aantal mensen dat een acute hartaandoening overleeft, menen de auteurs van de oproep. En voegen er aan toe dat ‘oplettende artsen over de hele wereld de kwistig voorgeschreven statines in de verdachtenbank [plaatsen]’.

Die verdenking komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. “Statines maken slachtoffers – véél slachtoffers – en het is onderhand aardig duidelijk hoe dat komt,” luidt het boude commentaar van cardioloog Peter Langsjoen uit Tyler, Texas, USA. Langsjoen hing een begerenswaardige praktijk in een academisch ziekenhuis aan de wilgen om zich geheel te kunnen wijden aan wat hij noemt ‘statine-geïnduceerd hartfalen’. Hij begint een beknopt college medische biologie dat ondanks de Mexicaanse Hond-achtige herrie op de lijn niets aan duidelijkheid te wensen overlaat. “Statines blokkeren de activiteit van het enzym HMG CoA-reductase. Dat is in het lichaam verantwoordelijk voor de aanmaak van mevalonaat, de voorloper van zowel cholesterol als co-enzym Q10. Dat Q10, ook wel ubiquinon genoemd omdat het betrokken is bij talloze fysiologische processen, is essentieel voor het functioneren van de mitochondrieën, de energiefabriekjes in onze cellen. Iemand die een statine slikt, berooft zijn lichaam dus niet alleen van cholesterol, maar ook van de Q10 die het normaal gesproken aanmaakt. Hoe hoger de dosis, hoe minder er van beide essentiële factoren circuleert. De cellen die Q10 het hardst nodig hebben zijn die van het zenuwweefsel, van de skeletspieren, maar vooral die van de hartspier. Hartspiercellen vrèten Q10. Krijgen ze niet voldoende, dan zeggen ze vroeger of later ‘bekijk het maar’ en de patiënt meldt zich met chronisch hartfalen. Oudere statineslikkers ontwikkelen binnen een half jaar tot een jaar een gevaarlijk Q10-gebrek, bij jongere mensen kan het enkele jaren duren. De allereerste symptomen? Vooral extreme vermoeidheid en spierpijn. Later komt kortademigheid. Ik zie in mijn praktijk twee à drie nieuwe gevallen van statine-gerelateerd hartfalen per week en het eerste wat ik dan doe is de Q10-spiegels meten en opkrikken met goedkope pilletjes uit Japan. In Japan is Q10-suppletie een standaard interventie bij hartfalen.”

Langsjoen publiceerde vorig jaar een eigen onderzoekje waarin hij observeert dat tweederde van de mensen al na een half jaar statine-therapie diastolische dysfunctie vertoont, een eerste teken van hartfalen. “Dokters schrijven deze medicijnen met een verpletterende nonchalance voor. Het gaat echt om uitermate tricky spul.” In de zomer van 2001 bezweken plotseling opvallend veel mensen die de drie jaar eerder geintroduceerde statine Baycol (cerivastatine) slikten. Toen een agressieve ontkenningsstrategie overduidelijk ongeloofwaardig begon te worden, nam farmacieconcern Bayer de pil die haar vlaggenschip had moeten worden van de markt. Was Baycol zoveel gevaarlijker dan haar zusjes van de concurrentie? “Het was waarschijnlijk wat potenter,” zegt Langsjoen droogjes. “Maar een statine is een statine.” Na het Baycol-incident stuurde een groep artsen en wetenschappers onder aanvoering van de Italiaanse arts/biochemicus Gian Paolo Littarru een petitie aan ondermeer de gezondheidsautoriteiten van de EU. Uit die petitie: ‘Het is mogelijk dat de gemelde statine-gerelateerde sterfgevallen het topje van een ijsberg vertegenwoordigen. (…) De omvang en gevolgen van het farmacologisch geïnduceerde Q10-gebrek mogen niet worden onderschat. Er zijn aanwijzingen dat wij dokters met de beste bedoelingen een levensbedreigende toestand creëren bij miljoenen patiënten. Gedegen onderzoek laat zien dat aanvulling met een goed opneembaar supplement de gesignaleerde tekorten volledig kan opheffen.’

Zouden de farmaceutische bedrijven, met al de competentie en technologie die ze kunnen kopen, werkelijk niet weten wat individuele dokters met eenvoudige middelen vaststellen? Beschikken ze misschien over onbekende data, waaruit blijkt dat de verontruste artsen er falicant naast zitten? Al te grote nieuwsgierigheid van buitenstaanders wordt in de branche niet gewaardeerd. Zonder over te gaan tot illegale methoden krijgen pottenkijkers geen wezenlijke informatie boven tafel. Toch kan veilig worden aangenomen dat de industrie van het ‘manco’ op de hoogte is. Merck & Co Inc. deponeerde namelijk op 29 mei en 12 juni 1990 de patenten  US 4929437 respectievelijk US 4933165, beide met de omschrijving: ‘Geïntegreerde combinatie van Co-enzym Q10 en HMG-CoA reductase remmers’. Merck verschafte zich dus het alleenrecht op een combinatiepil met een statine en Q10. De patenten liggen al twaalf jaar ongebruikt in de brandkast. Merck wil kennelijk niet aan die combipil, de concurrentie kan er niet aan. “We staan aan de vooravond van de grootste medische tragedie allertijden,” zegt cardioloog Langsjoen. “Nooit eerder bracht het medische establishment miljoenen gezonde mensen bewust in levensgevaar. Ik beschouw mijn geweldige professie de laatste tijd met een mengeling van medelijden en verachting.”

Waarom wil de farmaceutische industre een simpele formule die op z’n best een onbeschrijflijke hoeveelheid leed voorkomt en in het slechtste geval geen extra schade toebrengt kennelijk per sé van de markt houden? In het beperkte clubje onafhankelijke artsen en wetenschappers dat zich met deze problematiek bezighoudt, voert één verklaring de boventoon. ‘Zo’n combipil moet net als elk ander nieuw medicijn opnieuw klinisch worden getoetst,’ e-mailt de Amerikaanse biochemicus Christian Allen, voormalig medewerker van de National Institutes on Health. ‘Er moeten dan vier groepen worden gevormd. Een placebogroep, een groep die de combipil krijgt, een groep die alleen een statine krijgt en een groep die alleen Q10 slikt. Extra Q10 heeft in kleinere studies bewezen gunstige effecten te hebben op de conditie van hart- en bloedvaten. Het zou dus kunnen dat de mensen in de Q10-groep het net zo goed of beter doen dan de groepen die de combi of de statine slikken. Dat moet voor de fabrikanten een spookscenario zijn. Ze zouden dan zelf aantonen dat een ‘waardeloos’ voedingssupplement werkzamer en vooral veiliger is dan hun astronomische winsten genererende designerdrug.’ Intussen, zo verklaren ongeruste wetenschappers de enorme professionele desinteresse, hebben veel dokters er geen benul van dat Q10 een cruciale rol speelt bij de energieproductie in de cel. Cardioloog Langsjoen: “Ze denken dat het een tovermiddeltje uit de damesbladen is, in dezelfde categorie als haaienkraakbeen en appelazijn.”

Voor alle duidelijkheid, statines bieden wel degelijk een zekere bescherming tegen doodsoorzaak nummer één, het hartinfarct. Dat effect is echter onafhankelijk van de mate van cholesterolverlaging, want mensen met lage cholesterolwaarden profiteren evenzeer als mensen met hoge waarden, terwijl degenen bij wie het LDL het minst zakt, de beste vooruizichten hebben. Statines blijken ‘toevallig’ ook krachtige ontstekingsremmers te zijn, in staat om de atherosclerotische plaques die een infarct kunnen uitlokken te stabiliseren. Dat redt inderdaad levens. Maar geneesmiddelenfabrikanten verstaan de kunst van het marskramen. Zonder te liegen, geven ze een voorstelling van zaken die de argeloze burger – artsen helaas niet altijd uitgezonderd – om de tuin leidt. Een kwestie van goochelen met cijfers. Een aardig voorbeeld is de WOSCOPS-studie, waarin gekeken werd naar het effect van pravastatine bij gezonde mensen met een erg hoge cholesterolspiegel. Deze groep wordt in Nederland vrijwel standaard behandeld met een statine. In zijn promotiemateriaal rept de fabrikant van een indrukwekkende 25 procent risicoverlaging. Maar wat betekent dat? Dat in de niet behandelde groep 25 procent meer hartdoden vielen? Geenszins. Van de ‘patiënten’ die Pravachol gebruikten, was 98,8 procent na 5 jaar nog vrolijk in leven. Bij de patiënten die het met een placebo hadden moeten doen, zette ‘slechts’  98,4 procent na 5 jaar nog elke ochtend de voeten op het koude zeil. De relatieve risicoverlaging – het verschil tussen 1,2 en 1,6 – is inderdaad 25 procent. Een verschil dat nog net statistisch relevant is.

Tegenover deze bescheiden winst staat dat nogal wat studies een sinistere oversterfte aan vooral kanker laten zien. Berucht is de zogenaamde CARE-studie, waarbij dertien vrouwen in de statinegroep borstkanker ontwikkelden, tegen slechts één in de controlegroep. Een andere enorme studie, het EXCEL project met in de hoofdrol Merck’s lovastatine, werd voortijdig gestaakt toen na een jaar wel erg veel Mevacor-slikkers het loodje bleken te leggen. In dierproeven leidt langdurige blootstelling aan statines vrijwel per definitie tot kanker en een ontijdig einde, maar volgens de industrie is het onverantwoord dergelijke ‘harde eindpunten’ te extrapoleren naar mensen. Hetzelfde verweer gebruikt ze ten aanzien van een in Nature Medicine gepubliceerde Zwitserse studie, waaruit blijkt dat Lipitor, Mevacor en Pravachol in diermodellen de T-Helper cellen, de elitetroepen van het immuunsysteem, knock-out slaan. De auteurs achten de afweer-onderdrukkende capaciteit van statines zo groot, dat ze er een toepassing voor zien bij de behandeling van transplantatiepatiënten. Prachtig! Jammer alleen dat een gecompromitteerd immuunsysteem allerlei vormen van kanker meer kans geeft. Zit een gezonde babyboomer met een wat verhoogd cholesterol daar op te wachten? Ruim zes jaar geleden schreven de onderzoekers Newman en Hulley in het Journal of the American Association ten aanzien van het kanker-risico: ‘Experimenten met dieren en mensen suggereren dat statinegebruik moet worden vermeden, behalve bij patiënten met een hoog en onmiddellijk risico op [een hartinfarct].

Dr. Jørgen Vesti-Nielsen, een internist uit het Zweedse Karlshamn, opperde onlangs tijdens een lezing nog twee mogelijke verklaringen voor het gesuggereerde kankerverwekkende effect. “Statines stimuleren in lage doses angiogenese, de aanmaak van nieuwe bloedvaatjes. Tumoren hebben voedingsstoffen en dus bloed nodig voor hun groei. Ze zijn afhankelijk van een uitgebreid netwerk van bloedvaatjes. Zonder de snelle aanleg van zo’n netwerk kunnen ze niet eens ontstaan. Elke stof die de aanmaak van nieuwe vaatjes stimuleert, werkt het ontstaan en de verspreiding van kanker in de hand. Fins onderzoek suggereert bovendien dat statines de lichaamscellen minder gevoelig maken voor insuline. Wie van u, collegae, ontkent nog dat insulineresistentie een belangrijk mechanisme is achter vele vormen van kanker?” In erg hoge doses blijken statines de vorming van nieuwe bloedvaatjes juist tegen te gaan. Mensen met een matig risico op cardiovasculaire narigheid worden doorgaans echter levenslang op een lage dosis gezet.

Voormalig astronaut en NASA-arts Duane Graveline uit Florida raakte tot zijn ontzetting twee keer ‘volledig de weg kwijt’ vlak nadat hij na zijn jaarlijkse vliegerkeuring op Lipitor was gezet. Twee keer werd hem op de EHBO verteld dat hij een episode van Transient Global Amnesia (voorbijgaand algemeen geheugenverlies) had doorgemaakt. Een zeldzame aandoening, die in de literatuur niet wordt genoemd als relevante bijwerking van statines. De arts maakte zich dus ernstige zorgen over een mogelijk op handen zijnde dementie. Tot hij in contact kwam met dr. Beatrice A. Golomb, een epidemiologe die speurt naar onbekende bijwerkingen van statinegebruik. Toen werd hem duidelijk dat hij beslist niet de enige statineslikker is die plotseling, zonder enige waarschuwing in een ‘volstrekt zwart gat van enkele uren’ belandde. Golomb kreeg na een oproep honderden reacties van patiënten en artsen en staat nu voor de ingewikkelde klus het eventuele verband tussen statinegebruik en tijdelijk geheugenverlies hard te maken.

Zien Graveline, Golomb en andere dokters spoken? In de onderzoeken die geneesmiddelenfabrikanten moeten overleggen alvorens een medicijn wordt toegelaten, wordt algemeen geheugenverlies niet genoemd als serieuze bijwerking. Een zo ingrijpend probleem zou toch aan het licht gekomen zijn? Biochemicus en lipidendeskundige Joel M. Kauffman van de Universiteit van Philadelphia nam de onderzoeksrapporten onder de loep en vond een weinig koosjere verklaring. “Farmaceutische bedrijven hebben de gewoonte om een ernstige bijwerking die de introductie van een nieuw middel kan dwarsbomen, op te delen in zes of zeven verschillende categorieën. Dat is een beproefde methode om echt onrustbarende bijwerkingen onder de 1 procent-drempel te houden. Algemeen geheugenverlies kan bijvoorbeeld worden opgesplitst in categorieën als verwarring, geheugenzwakte, seniliteit, dementie en verminderd cognitief functioneren. Je maakt van één onrustbarend vaak optredende bijwerking simpelweg meerdere zeldzame bijwerkingen.” Een slimme verdwijntruc, die de controlerende instanties kennelijk niet altijd doorzien.

En dan zijn er de zogenoemde ‘run in fases’. De fstatinefabrikanten doen er alles aan om ernstige ‘adverse reactions’ uit de grote onderzoeken te houden. Een schrijnend voorbeeld is, opnieuw, de Heart Protection Study, waarin maar liefst 11.000 mensen na een ‘run in fase’ van acht weken zonder opgaaf van reden werden weggeselecteerd. Tijdens zo’n ‘run in fase’ krijgen alle potentiële deelnemers – in het geval van HPS meer dan 30.000 patiënten – het actieve geneesmiddel. Je hoeft geen door conspiratietheorieën bezeten fantast te zijn om te vermoeden dat de door de fabrikant betaalde onderzoekers ervoor kiezen om de mensen die binnen die acht weken ‘lastige’ bijwerkingen beginnen te vertonen liever kwijt dan rijk zijn. Wie er studieleider Rory Collins beleefd naar vraagt, krijgt een verontwaardigd ‘hoe komt u erbij’, maar geen antwoord. Volgens farmacoloog Prof James Wright van de Universiteit van British Columbia is er echter geen sprake van fair play. “Een kind kan zien dat de populatie van HPS geen willekeurige dwarsdoorsnede was van de populatie die voor statinebehandeling in aanmerking komt. De onderzoekers mochten het middel eerst twee maanden uitproberen op de hele groep. Vervolgens stuurden ze een derde naar huis. Eénderde! Stel dat die 10.000 mensen weg moesten omdat ze ‘minder gunstig’ reageerden op de statine? Dan komen die duizenden ‘anecdotes’ op internet plotseling in een heel ander daglicht te staan.” Merck, producent van het in HPS schitterende simvastatine, kwam met deze truc weg, omdat het onderzoek primair was bedoeld om de werkzaamheid van het medicijn te toetsen, niet om bijwerkingen in kaart te brengen.

Slikken of niet slikken? Nefarma, de overkoepelende organsiatie van onderzoek bedrijvende farmaceutische bedrijven in Nederland, zegt bij monde van een woordvoerster niet van eventuele bezwaren op de hoogte te zijn. Geconfronteerd met de brandbrief van biochemicus Littarru en collega’s, verwijst zij naar het hoofd Communicatie en Public Relations, mevrouw Meijsing. Waarom zijn er patenten aangevraagd op een combinatiepil? Waarom zijn die twaalf jaar lang niet gebruikt? Mevrouw Meijsing blijft het antwoord schuldig, want ze is dagen achtereen ‘net even de deur uit’. Ook op e-mail wordt niet gereageerd.

“Als de dokter het voorschrijft, kun je gerust aannemen dat de noodzaak ruimschoots opweegt tegen de eventuele risico’s,” zegt een woordvoeder van het Nederlands Huisartsen Genootschap. “Het is maar hoe je het bekijkt,” pareert dr. Marshall E. Deutsch, een cholesterol-expert die onderzoek deed naar het nut van een vetarm dieet bij kinderen. “De totale mortaliteit in behandelde groepen is – alle bombarie ten spijt – niet lager dan die in groepen die geen statine krijgen. Zelfs voor mensen met erg hoge cholesterolspiegels is de winst mager. Alles wijst er bovendien op dat de totale sterfte na een jaar of vijf behandeling juist stijgt. Als je per sé niet met een hartinfarct bij Petrus wilt aankloppen – maar liever met kanker, chronisch hartfalen, een beroerte, een strop om je nek of wat dan ook – kun je het gebruik van een statine overwegen. Als het je weinig uitmaakt waaráán je gaat, als je meer belangstelling hecht aan de kwaliteit van je resterende jaren, kun je beter van een statine afzien. Zonder parachute uit een vliegtuig springen, biedt uitstekende bescherming tegen kanker. Het heeft echter zulke drastische consequenties voor de totale mortaliteit, dat geen arts het als behandeling inzet. Ik hoop dat deze vergelijking in de toekomst misplaatst zal blijken te zijn. Maar ik vrees van niet.”

Ernstig zieke politieman stopte met Zocor en genas

‘Ik mag blij zijn dat ik nog leef’

Ruim tien jaar lang leefde politieagent Kees Bos in een hel. Van de eens zo krachtige, stabiele, goedlachse beer restte nog slechts een schim. Kees was ernstig vermagerd, constant vermoeid, had altijd spierpijn, was in de war en wilde eigenlijk ‘van deze wereld af’. Tot hij zichzelf herkende in een artikel over ‘de minder bekende kant’ van statines. Hij nam een drastisch besluit en kieperde zijn Zocor in de vuilnisbak. “Na twee weken gebeurde het onvoorstelbare.” Een opmerkelijk ‘anecdotisch geval’.

“Al zou ik morgen een hartinfarct krijgen, dan nog zou ik niet betreuren dat ik met die pillen ben gestopt. Dan heb ik in elk geval nog een paar gelukkige maanden gehad. Maar daar geloof ik geen barst van. Als dat cholesterolverhaal klopte, had ik allang een infarct gehad moeten hebben, want mijn cholesterol is nooit onder de 8 mmol/l geweest. Jongere collega’s die altijd een keurige 4 scoorden, zijn gebypassed of gedotterd. Ik leef nu voluit, voel me weer sterk en uitgelaten als vroeger, geniet van elk moment. Soms knijp ik mezelf in de arm om te kijken of ik niet droom.” Kees Bos (57) uit XXX, wachtcommandant bij de XXXX politie, beschouwt zaterdag 10 januari 2004 als een omslagpunt in zijn leven. In de bijlage van een landelijke krant las Kees een artikel over HMG Co-A reductase remmers. Een groep ‘dissidente’ artsen en wetenschappers sprak daarin de zorg uit dat langdurige statinetherapie minder veilig is dan door de industrie en mainstream medici wordt beweerd. Ze staafden hun kritiek met alarmerende waarnemingen en met onderzoek dat weinig publiciteit heeft gehad. Na lezing was Kees perplex. Dit artikel ging over hem. Alle narigheid die werd opgesomd, was op hem van toepassing. Hij voelde zich al tien jaar ziek, functioneerde niet meer op zijn werk, was enkele malen acuut opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis en overwoog zelfmoord. Ten einde raad nam hij een ‘gewaagd’ besluit. Hij staakte zijn statinetherapie.

Kees’ medische geschiedenis begint wanneer hij halverwege de jaren ’80 wordt gediagnosticeerd met een verhoogd cholesterol. Aanvankelijk wordt hij op een fibraat gezet, maar als Merck in 1987 Zocor op de markt brengt, is Kees een van de eersten die het ‘wondermiddel’ gaat gebruiken. Hij is dan 40 jaar oud, barst van de energie, en is altijd vrolijk, optimistisch en vol plannen. “Ik had bovendien de conditie van een topsporter,” vertelt hij. “Ik liep hele en halve marathons en het gebeurde dat ik gewoon voor de lol in m’n eentje naar Parijs fietste. Vier dagen uit en thuis. Niks aan de hand.” Kees moet een ijzeren cholesterolsynthese hebben, want zijn gehalte blijft koppig rond de 8 mmol/l. Hij gaat van 10 mg Zocor naar 20 mg en vervolgens naar 40 mg, maar aan zijn TC verandert weinig. Al vrij snel nadat hij de statine gaat slikken, voelt Kees, die tot dan toe ‘geen dag ziek thuis is geweest’, zich geregeld grieperig. “Zo’n hangerig gevoel alsof je iets onder de leden hebt, dat vervolgens niet echt uitbreekt, maar dagen blijft zeuren.” Hij probeert zijn afnemende welbevinden zo veel mogelijk te negeren, maar loopt in 1994, zeven jaar na het begin van de statine therapie, letterlijk tegen een muur. Kees: “Het hardlopen kostte me steeds meer moeite, al wilde ik dat niet toegeven. Ik deed mijn best eruit te zien als de krachtige, atletische gestalte die ik altijd was, maar in feite was ik als een vaatdoek. Ondanks een doordacht trainingsprogramma, met voldoende rust en een goede voeding, begon ik sterk te vermageren. Mijn stevige kuiten veranderden in armzalige sliertjes. Ik kreeg zo’n spierpijn dat ik nog slechts 300 meter achtereen kon hardlopen en vervolgens 200 meter moest wandelen. Ik had ook geen adem meer. Bovendien werd ik steeds vaker geplaagd door vreselijke hartkloppingen.” Kees slaapt steeds slechter en krijgt last van klachten die duiden op gegeneraliseerd angstsyndroom. “Dat was volkomen vreemd voor me,” zegt hij. “Ik ben van nature behept met innerlijke kalmte en een groot zelfvertrouwen. Nu was ik de hele dag door bang. Waarvoor? Geen idee. Ik werd geteisterd door een verschrikkelijke innerlijke onrust. Niet echt handig voor een politieman.” Hij gaat voor de zoveelste keer naar zijn huisarts en staat even later bij de apotheek met een receptje Seroxat, een serotonine heropname remmer. Kees: “Van de combinatie van een statine en een antidepressivum werd ik helemaal gek. Ik kreeg de vreemdste gedachten. Op een gegeven moment kreeg ik zelfs de neiging om mijn dienstwapen te pakken en alles en iedereen, mezelf incluis, omver te knallen. Ik werd acuut opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Daar begonnen ze te graven in mijn verleden. Tijdens de therapiesessies moest ik vertellen wat mijn probleem was. Maar ik kon niets anders uitbrengen dan dat ik geen conditie meer had. Ik voelde me belabberd, dat was alles wat ik wist. Ik kon geen ‘probleem’ bedenken.” Kees wordt naar huis gestuurd met een kuurtje Lorazepam. Hij noemt de benzodiazepine achteraf gezien zijn redding. “Het was het enige dat hielp. Alleen die pammetjes stelden me in staat me enigszins normaal door de dagen te worstelen.” In de jaren die volgen, wordt Kees nog drie keer acuut opgenomen op een psychiatrische afdeling. Telkens wordt hem verweten dat hij niet meewerkt en niet over zijn ‘problemen’ wil praten. Zijn eens gelukkige huwelijk loopt na 31 jaar op de klippen. Hij probeert houvast te vinden in zijn grote passie, sport. “Alles probeerde ik. Wielrennen, zwemmen, intervaltraining, maar welbeschouwd was het allemaal knudde. Ik had domweg geen kracht. Ik spande me een paar minuten in om vervolgens tien minuten te moeten uitrusten. Na het douchen voelde ik me dan een uurtje wat beter, maar lag daarna zeker een paar dagen voor pampus. Ik was een wrak.” Hij loopt van specialist naar specialist, maar niemand kan iets vinden. Door de vele ziekmeldingen wordt hij geschorst. Hij moet praten als Brugman om zijn baan niet kwijt te raken. “Het is verrekte lastig om telkens weer uit te leggen dat je ‘op en in de war’ bent. Ik kan me voorstellen dat ze me op het laatst niet meer geloofden.”

10 januari 2004. “Ik las dat stuk en dacht: ‘dit is een logisch verhaal, maar het kàn gewoon niet waar zijn’. Toch stopte ik met die statine en begon de jarenlang onderdrukte Q10 aan te vullen. Wat had ik te verliezen? Beroerder kon het wat mij betreft niet worden. Ik besloot geen hoop te koesteren en dacht zo min mogelijk over mijn drastische besluit na. Tot ik na een dag of vijftien wakker werd en besefte dat ik de hele nacht moest hebben geslapen! Dat was in geen jaren gebeurd. Bovendien voelde ik me fris en uitgerust. Sindsdien ben ik elke week een stapje vooruit gegaan. Ik barst weer van de plannen. Ik kan weer relativeren. Die alles verpletterende vermoeidheid is weg. Ik functioneer weer op mijn werk en de mensen zeggen dat ik er weer gezond uitzie. Ik zie scherper. Mijn spieren groeien. Mijn conditie keert terug. Ik zie ineens weer dat er zoiets als ‘de andere sekse’ bestaat… Zo zou ik nog een tijdje door kunnen gaan. Het is onvoorstelbaar. En natuurlijk in en in triest tegelijk. Er moeten talloze mensen als ik rondlopen. Het betekent dat artsen zich òf voor de gek laten houden, òf corrupt zijn. Ik bedoel, het onderwerp is niet eens bespreekbaar. Ik heb wel eens geopperd of mijn klachten misschien door de statine kwamen. Nou, je kunt nog beter gaan vloeken in het Vaticaan!”

Kees zegt ook cognitieve symptomen te hebben gehad. Ze waren subtiel, maar hadden verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Hij noemt Dr Duane Gravelines oproep aan luchtvaartgeneeskundigen om vliegers niet zomaar op een statine te zetten, ‘uiterst verstandig’. “Je zult maar op het punt staan om zo’n joekel met 300 mensen van het asfalt te trekken en plotseling geen idee meer hebben waar al die knopjes en metertjes voor zijn! Ik heb geen echt geheugenverlies gehad, maar kreeg wel steeds meer moeite met het onthouden van kleine, vanzelfsprekende dingen. Zo reed ik onlangs weer eens naar België en ontdekte tot mijn verbazing dat ik vanuit het buitenland met mijn mobiele telefoon naar Nederland kon bellen. De afgelopen jaren kon ik toetsen wat ik wilde, maar het lukte niet en ik nam tenslotte maar aan dat mijn abonnement het niet toeliet. Energie om een primafoonzaak binnen te stappen, had ik niet. Nu ik weer helder denk, heb ik het geheugen van dat telefoontje eens nageplozen en wat blijkt? Ik kwam niet op het idee om de nul van het kengetal weg te laten. Ik heb ik weet niet hoe vaak internationaal gebeld, maar het kwam gewoon niet in me op. Mijn warrigheid heeft me ook geld gekost. Ik was een niet onverdienstelijk belegger, maar in de afgelopen jaren blijk ik een paar zetten te hebben gedaan die ik me absoluut niet meer kan herinneren. Om die centen maal ik niet, maar het idee dat ik jaren als een zombie heb gehandeld, is uiterst onaangenaam.” Kees zegt overigens al een paar gevallen van statine geïnduceerde cognitieve dysfunctie te hebben gesignaleerd in zijn omgeving. “Allemaal dorpsgenoten van in de vijftig. Mensen die plotseling niet meer weten waar de buurtsuper ligt of die geregeld om een boodschap gaan die ze net hebben gehaald, dat soort dingen. En hun dokter zegt dat het bij de leeftijd hoort.”

Wat Kees Bos is overkomen, maakt uiteraard een diepe indruk. Het heeft zijn vertrouwen in geneesmiddelenfabrikanten en artsen onherstelbaar beschadigd. Zijn waarnemingen zijn dus per definitie gekleurd. Of kan het zijn dat hij alles juist een tikje scherper ziet dan de meesten? “Statine-horror is reëel en alom tegenwoordig,” zegt hij. “Ik heb enkele oudere collega’s die ondanks een laag of normaal cholesterol een hartinfarct kregen en die op Lipitor of Zocor werden gezet. Is het toeval dat juist deze collega’s na enige tijd een antidepressivum nodig hadden? Is het toeval dat hun medicijnkastje vervolgens werd uitgebreid met kalmerende middelen en slaapmedicatie? Is het toeval dat juist deze collega’s klagen over kortademigheid, spierpijn en voortdurende ‘grieperigheid’ en dat ze belabberd functioneren? Is dat allemaal te wijten aan hun hartinfarct en de psychische impact die zo’n crisis heeft? Ik denk het niet. Bij de politie wordt iedereen geregeld lichamelijk gekeurd. Als je cholesterol wat verhoogd is, krijg je al snel een statine. Er zijn dus in mijn vak relatief veel verder gezonde mensen die behandeld worden. Een kleine inventarisatie leert me dat juist de jongens en meiden die een cholesterolverlager gebruiken, geregeld ziek en overspannen zijn of zijn overgeplaatst naar een minder veeleisende dienst. Ze ontkennen zelf krachtig dat hun problemen ook maar iets met de statine te maken hebben. Dat is een logische reactie. Je wilt zoiets niet geloven, zeker niet als je voor je gevoel met de rug tegen de muur staat. Bovendien – en dat heb ik zelf aan den lijve ondervonden – is het een sluipend proces. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik na lezing van dat bewuste artikel ook grote twijfels heb gehad. Toen het verhaal in het Vara-programma ‘De Leugen Regeert’ werd afgebrand, stond ik op het punt om weer te gaan slikken. Maar vervolgens vroeg ik me af: ‘Wat heeft die fulminerende dokter eigenlijk voor argumenten aangedragen?’ Het antwoord was: ‘Geen’. Karel van de Graaf en Felix Meurders slikten de gladde praatjes voor zoete koek, maar ik zag een aarzeling in het gezicht van Frits Wester. Wester is een kiene vent en ik ben hem dankbaar voor zijn aarzeling. Het mag melodramatisch klinken, maar het zou kunnen dat ik hier anders niet eens meer had gezeten.”

Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

220 reacties op Statines: Wondermiddel of tragedie?

 1. Adriaan Keij zegt:

  Fantastisch, dank, niets aan toe te voegen! Nu alleen nog m’n zus, schoonmoeder en -vader zover zien te krijgen het aandachtig lezen. Ze vertrouwen bovenal “de witte jas”, ook al heeft de Dokter (ja, met een hoofletter!) die niet meer aan tegenwoordig – en slikken trouw hun dagelijkse doses gif. Onvoorstelbaar…

 2. Karin zegt:

  Maar als een cardioloog zegt dat je ze moet slikken. Dan moet je ze toch slikken? Mijn moeder (die een hartinfarct heeft gehad) slikt ze ook. Met grote tegenzin. Gewoon maar stoppen is helemaal geen optie. Hoe pak je dat als slikker dan aan? Dan behandelt de medische wereld je als suïcidaal of gestoord. En je omgeving ook. Dat is ook niet productief. Toch?

  • Adriaan Keij zegt:

   Ja, dat is nou net het probleem… Jansen Steur zei ook vanalles, witte jas…

   Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid, lees, lees en lees het nog maar eens. En zoek een andere cardioloog.

   Mijn overleden moeder (reuma, bypass, pacemaker etc) las alles wat ze maar vinden kon (in het pre-internet tijdperk, eind vorige eeuw), dat redde cq verlengde diverse malen haar leven. Artsen communicerden niet met elkaar, schreven “medicijnen” voor die acuut levensbedreigend waren, die compleet tegenstrijdig waren en de reactie was “oh, hebt u …, dat wist ik niet, neeee, dan mag u … niet”.

   Hoeveel doden mag de farmaceutische industrie nog straffeloos veroorzaken? Machteloos ben je en je MOET je eigen plan trekken, aan de Big Pharma boeven kun je je gezondheid niet toevertrouwen, daar ben ik inmiddels van overtuigd. Veel succes bij het maken van je keuze…

   • Van: Peter Langsjoen, cardioloog

    Dear Melchior Meijer,

    I am happy to share my thoughts and observations on the prevalent and insidious adverse consequences of statin therapy. These adverse affects are, as you point out, unknown and unrecognized by the vast majority of physicians. It is important to note that patients on the other hand are beginning to be very suspicious of the entire medical/pharmaceutical
    industry and patients will be the true Achilles’ heel of the statin crusade.

    I believe you will find a very eager and receptive audience among statin users. One of my favorite characteristics of patients is the wonderfully protective habit of non-compliance. Fifty percent of patients in the US stop their statin therapy after 1 year and 75% are off by 2 years. Obviously they know one fundamental fact that their doctors do not..statins make you feel bad. Patients may have never heard of bioenergetics, CoQ10 or diastolic dysfunction but they do know fatigue, exhaustion, weakness and muscle pain.

    Seventy five percent non-compliance at 2 years is the good news. The remaining 25% represents a true medical tragedy of staggering proportions. Based on our observations, 70% of this group will develop early heart muscle weakening (diastolic dysfunction) within 6 months and the majority will go on to develop overt heart failure. This congestive heart failure (CHF) is of course blamed on everything but statins (eg atherosclerotic cardiovascular disease, hypertension, diabetes mellitus or “bad luck”). Here in the US we are in the midst of a “CHF epidemic”. Over the last decade the prevalence of CHF has increased from 9/1000 to 20/1000 population and I think it is no coincidence that this corresponds to the explosive growth of statin therapy.

    You mention two other categories of potential statin harm that are in a way more frightening then HF: cancer and brain/nerve damage. At least with early HF you feel bad and can stop the statin with reasonable hope of recovery. In contrast, by the time you come down with invasive breast cancer as in the CARE trial, it is likely too late. If we are unfortunate enough to endure another decade or so of rampant statin usage, the delayed carcinogenic effect of these drugs will become painfully obvious.

    The memory loss from statins is very real and not that rare. The cases I have seen are not as dramatic as Duane Graveline’s but my impression to date is that these CNS (central nervous system) changes are permanent.

    I too have often wondered what goes on in the minds of the powerful decision makers at Merck. They clearly have just sat on their two 1990 patents. The concept of adding CoQ10 to statins in one pill to offset the drug-induced nutrient depletion and thereby limit side effects is straightforward and sound. The concept of drug/nutrient interaction is not new in medicine; for example B6 with INH (isoniazid) therapy for TB (tuberculosis) and folic acid with methotrexate therapy for rheumatoid arthritis. Why this particular drug/nutrient interaction has been ignored by the pharmaceutical industry is a mystery to me. I would think that making the drug safer and better tolerated would improve long-term compliance and insure long-term profits. May be they know the days of the statin crusade are numbered and are only thinking of short-term profits. I certainly don’t pretend to understand it.

    Overall, your article is very complete and accurate and I would love to have a copy of the final product. I view the statin crusade as the single greatest mass poisoning in human history. To knowingly induce a
    life-threatening nutrient depletion in millions upon millions of people has no historical precedent and can correctly be called evil. This may seem a harsh exaggeration but if you saw the accelerating flood of statin-induced carnage that comes into my clinic, you would feel three simultaneous emotions: Sorrow, anger and disbelief.

    I hope that these comments are helpful and it will be very interesting to see what kind of reaction your article elicits.

    Sincerely,

    Peter H. Langsjoen, MD, FACC

    • Het punt is ook dat we niet weten welke mensen in de ‘wilde’ populatie subklinische mitochondriële dysfunctie hebben (die geen klachten geeft en vaak nooit manifest wordt). In de grote trials worden mensen hiervoor gescreend en er vervolgens uitgeknikkerd (farmaceuten houden niet van creperende deelnemers in hun interventie-armen), in real life krijgen ze gewoon de statine. En de kans dat een statine een subklinische mito-dysfunctie volledig manifest maakt, is groot (vermoedelijk 100%). Of stoppen met de statine de boel vervolgens omkeert, is erg individueel. Sommige mensen blijven invalide. Ik ken een fysiotherapeut die blijvend invalide (en suikerziek) is geworden van ongeveer een half jaar slikken. Beatrice schreef me destijds (op basis van de casus van een mevrouw die mij via de krant had geschreven):

     Dear Melchior,

     Statins can themselves produce a mitochondrial myopathy. If she has an existing predisposition — say subclinical mitochondrial dysfunction, which may not ever have led to clinical problems — then adding statin Induced mitochondrial dysfunction may induce a clinically significant condition.

     Then the question is, will it reverse when she goes off. The answer is, statins can cause several processes, some of which reverse fully, some partially, and some not; and it is an empirical issue in an individual what amounts of each are present. Thus, the degree of recovery with statin discontinuation is empirical in an individual.

     Obviously I can’t serve as her doctor by second hand email, and would not regard the following as recommendations but information that she can use, in concert with discussions with her doctor. Coenzyme Q10 may help, and there is an argument for starting it before the statins are discontinued. I like the PharmaNord brand (PharmaNord.com), which has good quality control essential. The dose required also varies, and mitochondrial patients can require doses as high as 3grams/day for benefit (which is quite expensive).

     A diet rich in other nutrients is also essential, and supplementation With a good brand of cod liver oil (to provide vitamin D and A — I like
     Carlson’s Norwegian cod liver oil) and wheat germ oil (to provide Food based sources of vitamin E and another mitochondrial supportive nutrient) may be prudent; refrigerate both. Also, some selenium may help – I personally like water based versions that don’t include binders and fillers.

     Chest pain, muscle aches, etc are all compatible of course with the mitochondrial dysfunction.

     In terms of going off the statin, it might be a good idea to find out If the familial hyperlipidemia is associated with shortened lifespan From cardiac events in her family. Statins have not actually ever been shown to extend life in any group of women — even high risk secondary prevention (4S trial: 12% increase in death in statin group; LIPID trial: neutral mortality). This hasn’t been separately studied in familial hyperlipidemia, and the answer in this group is not obvious — statins may be beneficial, harmful, or the two effects may balance out. This is because some people may have high lipids as an evolutionary adaptation, because they require, in increased amounts, the functions that lipids serve (including transport of fat soluble antioxidants — perhaps a reason that her mitochondrial dysfunction, if present, was subclinical prior to statin use.)

     If you are willing, go ahead and forward her original email; and if we Get a Dutch speaker, we will translate it in full.

     I hope this was helpful in some way…

     All the best,

     Beatrice

 3. Jo tB zegt:

  Een arts kan wel een statine voorschrijven, maar kan je niet dwingen het te slikken. Zoals in het programma gesteld werd, in Amerika kan de arts een proces voor malpractice aan zijn/haar broek krijgen wanneer hij/zij de richtlijnen niet volgt, of tegenstribbelt. Gelukkig gebeurt dat niet in Nederland. In de behandel protocol voor diabetes staat het voorschrijven van een statine. Ik heb vriendelijk bedankt en verteld dat ik de wetenschappelijke artikelen gelezen had waarin duidelijk gesteld werd dat statines niet doen waarvoor ze voorgeschreven worden: hartinfarcten voorkomen. En dat de bijwerkingen erger waren dan de voordelen. En dat was ruim 8 jaar geleden.

 4. Jo tB zegt:

  In de comments van de ABCTV website vond ik het volgende:

  Professor Göran Sjöberg – 01 Nov 2013 1:31:58pm

  Although not involved in medical research I am acquainted with research methodology in natural sciences (Materials technology at Chalmers in Sweden) and have been stunned by the lack of a scientific approach in the medical research but have found it understandable since most of this research has been funded by pharmaceutic companies as you point out in your great revealing program.

  My interest in this subject started 14 years ago after surviving a very serious heart attack. I then refused a by-pass operation and all medications since I am a believer in cause and went for the cause and thus removed all sweets from my diet and all margarin with its infamous transfats and also introduced regular exercise. Here was a logic well documented in research literature.

  I am still not by-passed but the cardiologists ‘hate’ me. “We are not interested in what you have been up to during 14 years! We consider what you have done as an almost a criminal activity.” That recent talk, though, didn’t increase my esteem for cardiologists to use an understatement.

  Thank you for your courage and your excellent program!

  Om een patient die eigen verantwoordelijkheid voor zijn gezondheid nam, crimineel te bestempelen omdat hij de behandelwijze van de cardioloog niet volgde, is the LIMIT!!

 5. Mariet Hoen zegt:

  Radar heeft in 2008 verschillende uitzendingen over statines uitgezonden. De eerste op 21-1-2008 en de tweede op 26-3-2008.
  http://www.trosradar.nl/uitzending/archief/detail/aflevering/21-01-2008/cholesterol-statines/
  http://www.trosradar.nl/uitzending/archief/detail/aflevering/26-03-2007/cholesterol-vervolg/
  In de tweede uitzending gaat het ook over de jouw aangehaalde uitzending van de Leugen Regeert (9-3-2007 ), Melchior !

  Dit was voor mij de aanleiding om te stoppen met statines. Vooral voor vrouwen, werd toen gezegd bij Radar, was het gebruik van statines, meestal overbodig.

  Als diabeet zat ik opeens, eind vorige eeuw, in de risicogroep. Vóór die tijd had ik ± 7 en dat was goed, volgens de dokter van ´t Vu. Toen moest opeens 5 zijn. Al de gebruikelijke bijwerkingen, vooral spierpijn ( daarvoor dan weer fysiotherapie en de ziektekosten maar weer omhoog, ha, ha )
  Zo als gezegd begin 2008 gestopt. Na de eerste kwartaalmeting ( na het stoppen ) was mijn cholesterol nog altijd ± 5.5 en 6, zoals altijd. Aan de dokter gevraagd of ik eens een kwartaal mocht stoppen. Na in het totaal één half jaar gestopt te zijn, was het nog altijd hetzelfde. Maar de Tri en HDL waren resp. 1.8 en 1.1.
  Nú weet hij het, géén statines voor mij. Totaal LDL weer ± 7 ( mijn natuurlijke waarde ?) , maar Tri 1.0 en HDL 1.4
  ( Hoera Paleo / HFLC )

 6. Andre zegt:

  Malcolm Kendrick over cholesterol vandaag.

 7. George zegt:

  Ik moet altijd wel lachen om die disclaimers @Melchior; die stond er toch oorspronkelijk niet bij? Maar ik begrijp dat je nog steeds een beetje bang bent, maar ik zou die disclaimer weer weghalen; we hebben hier vrijheid van meningsuiting…..

  Onlangs zei iemand: het is niet voor niks dat de artsenopleiding “Medicijnen” wordt genoemd. Wat studeer je? “Medicijnen” 😦

  En hoe triest het ook is voor al die mensen die nu lijden door het gebruik van statines: het heeft ook een positieve kant: mensen gaan hun gezondheid zelf in de hand nemen en worden gedehypnotiseerd door deze schandalen.

 8. Mariet Hoen zegt:

  Hear, Hear !!! 😉 ( Ik weet niet waar ik dit zou moeten plaatsen, kan wel in elk draadje, dus… )

  http://paleomovement.com/agree-to-disagree-for-the-paleo-movement/

 9. Bart zegt:

  Heel treurig, dat relaas van die politieman. Vooral ook zijn, achteraf bezien, volstrekt nodeloze opnames in het psychiatrisch ziekenhuis, waar hij maar niet over zijn ‘psychische’ problemen kon praten. Herkenbaar helaas.

  Het is in het licht van de cognitieve problemen die statines kunnen veroorzaken opmerkelijk dat het ‘psychoseconsortium’ in al zijn samengebundelde wijsheid onlangs liet weten te gaan onderzoeken of de toepasbaarheid van het middel nog eens fors kan worden uitgebreid en ook ingezet zou kunnen worden bij de moeder van alle cognitieve stoornissen: psychosen. ‘Minder achteruitgang in het denkvermogen’ is een van de doelstellingen.

  De logica zit ‘m in het feit dat deze onderzoekers menen dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat het immuunsysteem betrokken is bij het ontstaan van psychotische stoornissen. Interessant. Eén van die aanwijzingen is dat patiënten met een psychotische stoornis vaker auto-immuunziekten zoals suikerziekte type I en MS krijgen. De ontstekingsremmende werking van statines zou de behandeling van psychosen kunnen verbeteren;

  http://www.psychoseconsortium.nl/studies/simvastatine

  ‘Simvastatine voor mensen met een psychose. ‘Twee vliegen in één klap?’ (Of ‘van de regen in de drup’?..) is het stuk getiteld. Met die andere vlieg wordt het metaboolsyndroom bedoeld. Daar zou een derde van deze patiëntengroep aan lijden. De onderzoekers vermelden het niet, maar volgens mij ontstaat dat syndroom, en dan met name het overgewicht, vooral door de bijwerkingen van anti-psychotica en is dit niet zozeer het gevolg van de psychose zelf of een verhoogde cholesterolspiegel.

  O ja! Ze zoeken nog vrijwilligers die in de afgelopen 2 jaar psychotisch waren en die bereid zijn zonder dat ze het weten (dubbelblinde test) een jaar lang dagelijks, naast de gebruikelijke anti-psychotica, 40mg s(l?)imvastatine tot zich te nemen. Precies de dosis (Andere statine, ok, maar toch.) waar Kees zo slecht op reageerde, en die was toen nog energiek en vrolijk. Dat ben je meestal niet na een recente psychose.

  Disclaimer en zo maar ik zou, helemaal als ik onlangs psychotisch geweest was, mijn vermeende onvermogen om helder na te denken als een voordeel beschouwen en op zijn minst een jaar twijfelen of ik mij voor dit onderzoek ter beschikking zou stellen.

  [Beste Melchoir, ik ben al enige tijd lezer en zag nu voor het eerst aanleiding te reageren. Vind het geweldig wat je doet. Thanks!]

 10. Hans zegt:

  Zag ook plotsklaps die disclaimer…..
  Hoezo en waarom ?
  Overigens goed leesbaar artikel voor deze alfa-spons 😉 Dank.

 11. marcel zegt:

  Ik ben niet een echte fan van statines gezien bovenstaande docu’s. Maar…, ik weet niet wat ik hier van moet vinden en wil het met jullie delen :-\
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD004816.pub5/full#leftBorder

  Statins for the primary prevention of cardiovascular disease
  “Authors’ conclusions:
  Implications for practice

  The totality of evidence now supports the benefits of statins for primary prevention. The individual patient data meta-analyses now provide strong evidence to support their use in people at low risk of cardiovascular disease. Further cost-effectiveness analyses are now needed to guide widening their use to these low risk groups.”

  Enkele kritiekpuntjes zijn: studies van 1994 (daarvoor geen onderzoek naar statinegebruik ter preventie van hart- en vaatziekten?) t/m 2012 en een deel (max 10%) van de deelnemers zijn statinegebruikers ter preventie van een volgend cardiovasculair incident.

  Al met al is de cochrane library een zeer gerespecteerd orgaan, en naar eigen zeggen onafhankelijk (http://www.cochrane.org/about-us), en gezien de grote groep geldschieters die niet direct zijn verbonden aan farmaceutische bedrijven lijkt dat waarschijnlijk (zie ook: http://www.cochrane.org/about-us/funding-support).

  • Marcel, dank voor die Cochrane analyse.

   Het punt is volgens mij (ik weet het niet zeker) dat ook de onderzoeken die in deze meta-analyse zijn meegenomen onderhavig waren aan de in de documentaire geschetste methodologische problemen (run in fases, oneerlijke opdeling van adverse reactions, voortijdig staken onderzoek). Jupiter werd gestaakt om ook de mensen in de placebo-arm van de geweldige effecten van rosuva te laten profiteren. Toevallig begon de extra diabetes in de behandelde arm juist op het moment dat die beslissing viel statistische significantie te benaderen. We weten dus niet hoe het plaatje er nog enkele jaren verder zou hebben uitgenzien. Statines verlengen het leven van iedereen die er redelijkerwijs tegen kan. Ze verstikken een onbekende lijst vitale processen, waarbij ook processen zitten die wanneer ze volledig functioneren de dood kunnen bespoedigen als er sprake is van pathologie. Veel ‘gunstige’ effecten zijn vermoedelijk het gevolg van de onderdrukking van het immuunsysteem. Je knijpt wat leven uit de patiënt, maar je knijpt tegelijkertijd ook leven uit de dood.

   Wat statines in de wilde populatie doen, weten we volgens mij gewoon niet. Voor een inschatting van die onbekende werkelijkheid zijn we afhankelijk van mensen in het veld die hun ogen open durven houden. Beatrice Golomb schat het percentage onacceptabele bijwerkingen in de wilde bevolking op rond de 25.

   Verder: BMJ meta-analyse (helaas weinig studies beschikbaar)

   Lichamelijke inspanning net zo goed als of beter (mortaliteitsreductie) dan farmacologische therapie in secundaire preventie.

   http://www.bmj.com/content/347/bmj.f5577

   • George en Hans, over die ‘disclaimer’, daar hoef ik toch geen verantwoording voor af te leggen, niet ;-). Ik ben destijds letterlijk beschuldigd van het aanzetten tot moord. Mensen moeten echt heel goed beseffen dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun beslissingen.

 12. harold zegt:

  Over die disclaimer. Volgens mij waren er diverse mensen uit de medische ‘establishment’, die zonder de uitzending gezien te hebben, bezwaar maakte tegen de uitzending van dat tweede programma. Zij wilden dat het programma niet uitgezonden werd. Mensen zouden hun medicatie stoppen en dat zou doden tot gevolg hebben – dat was het verhaal van de deskundigen. Dat is m.i. de reden van die disclaimer van ABC.

  Een hoop interessante “kijk en lees” extra’s van die twee Catalyst programma’s op deze link:

  http://www.abc.net.au/catalyst/heartofthematter/

 13. Jo tB zegt:

  Op de ABC website stond een kopie van de paper waarin Ancel Keys ridicules Judkin. Hij ging niet zacht te keer.

  Klik om toegang te krijgen tot SUCROSEINTHEDIETANDCORONARYHEARTDISEASEKeysYudkin.pdf

 14. Andre zegt:

  Vergeet ook niet dat veel van de bekende bijwerkingen ook snel zullen worden weggewuifd onder de noemer “ouderdom” en dus vrijwel zeker ondergerapporteerd zijn.

  Ik zou wel eens een studie willen zien die statine en aspirine vergelijkt. Zou mij niets verbazen als de uitkomsten vergelijkbaar zijn…

 15. André, er is een oude studie met aspirine plus magnesium die de resultaten van alle statinestudies uit het water blies ;-).

  Om over de potentiële therapeutische kracht van paleo maar te zwijgen :-).

 16. Alex zegt:

  Ook worden statines wel voorgeschreven in combinatie met een (kinder)aspirine.

  Ik neem aan dat er ook mensen zijn die statines slikken zonder al die problemen, toch? Of is het de bedoeling om de omzet te waarborgen van de gezondheidszorg waarbij iedereen extra pillen slikt vanwege de bijwerkingen van eerder voorgeschreven ‘geneesmiddelen’. 😦

  • Aduaan Keij zegt:

   Precies, zo werkt het. De farmaceutische industrie wil omzet en winst, niet “genezen”, dat kost omzet. De farmaceutische industrie is niet gebaat bij ‘medicijnen’ die ECHT werken. Bijwerkingen daarintegen brengen EXTRA geld in het laatje. Complottheorie? Ja hoor, dream on…

  • Adriaan Keij zegt:

   Mijn reactie was voor Alex bedoeld, als reactie op dit: “Of is het de bedoeling om de omzet te waarborgen van de gezondheidszorg waarbij iedereen extra pillen slikt vanwege de bijwerkingen van eerder voorgeschreven ‘geneesmiddelen’”.

 17. Hoi Bart,

  Dank voor je rectie!

  Het wordt inderdaad steeds duidelijker dat immuundysregulatie een belangrijke speler is in de pathofysiologie van psychoses (en ook van depressie). Vanuit dat perspectief valt inderdaad enig positief effect van statines te verwachten, gezien hun sterk immuunonderdrukkende werking. Dat deze onderzoekers vermoeden dat de statinetherapie in hun populatie ‘dus’ ook tot minder metabool syndroom en diabetes zal leiden, getuigt van naïviteit. Bovendien mag je verwachten dat de overige effecten van statinetherapie, zoals onderdrukking van selenoproteïnen, dolicholen en cholesterol zelf, zo hun eigen effecten op het toch al gecompromitteerde brein zullen hebben. Zucht.

  Beter zou het zijn te kijken naar de oorzaak van het defecte immuunsysteem, dus naar de gut-brain axis. Zelf denk ik voorzichtig dat veel psychiatrische ziektebeelden in feite ‘coeliakie van het brein’ zijn. Tarwe is zelfs in de literatuur gelinkt aan ondermeer schizofrenie en eliminatie ervan aan het verdwijnen van symptomen. De real life paleo-literatuur 😉 staat bol van de verhalen van mensen die na omschakeling niet meer depressief zijn.

 18. Het verhaal van Oom agent zou een kopie van mijn verhaal kunnen zijn. Ook mijn scores zijn nooit onder de 8 geweest. Sterker nog, na een initiële daling stegen ze aanzienlijk na het nemen van statines. Dus een hogere dosis en weer een stijging, dus max. dosis en weer een stijging. Het lichaam reageerde op de tekorten door meer aan te maken??
  Ondertussen ziek, zwak en misselijk geworden, mede door een dietiste die me welhaast op water en brood had gezet, (en dus veel passieve tijd achter de pc) ben ik zelf op zoek gegaan naar antwoorden. Daarna gewapend met gerichte vragen het medische circuit opgezocht…. De huisarts wist ’t niet precies, maar schreef braaf receptjes uit, de eerste internist behandelde mij als een onbenullige debiel, de tweede wist minder van het onderwerp dan ik inmiddels en de derde durfde schoorvoetend toe te geven “dat men het eigenlijk niet zo goed wist”…
  Ben toen op eigen houtje gestopt met de veel te dure troep slikken. (€45 per doosje en 2 doosjes per week. Ziekenfonds haalde deze “medicijnen” uit het pakket, dus ik kreeg zelf de rekening).

 19. Andre zegt:

  Precies, zo werkt het. De farmaceutische industrie wil omzet en winst, niet “genezen”, dat kost omzet. De farmaceutische industrie is niet gebaat bij ‘medicijnen’ die ECHT werken. Bijwerkingen daarintegen brengen EXTRA geld in het laatje. Complottheorie? Ja hoor, dream on…

  Ik ben het ermee eens dat de farmaceutische industrie niet gebaat is bij echte genezing, ik geloof alleen niet zo heel erg dat dit een complot zou zijn om mensen maar zo ziek mogelijk te maken zonder ze te laten overlijden, het is eerder een door geld ingegeven werkelijkheid (“Never attribute to malice that which is adequately explained by stupidity.” en ik zou daar “or greed” achter willen plakken). De aandeelhouders moeten tevreden gehouden worden.

 20. AbuKaliem zegt:

  Wajoooo!! ik heb al mijn Ice-Save Florijnen gestopt in de aandelen van Statines, Betablokkers en dergelijke medipijn makende bedrijven.
  Ik wilde graag op mijn veertigste al achter de GMO geraniums zitten vriend!
  Nu zie ik dat mijn aandelen aan het kelderen zijn.
  Melchior daar gaan mijn honderden Meijers 🙂

 21. George zegt:

  @Melchior je hoeft je niet te verantwoorden voor je “disclaimer”; het viel me vooral op dat ie er aanvankelijk niet bij stond en later wel, toen ben ik gaan denken: eigenlijk te gek voor woorden dat dat “moet”; het ontkent namelijk ongeveer “alles” * wat hier in het blog staat en zo ver is het dus al gekomen…..dus dat we niet meer vrij kunnen schrijven.

  En ik vond het grappig omdat ik dat heel vaak in boeken zie staan, waaruit heel duidelijk blijkt dat je (gemiddelde) huisarts van deze materie niets weet en toch moet je hem raadplegen!?

  Als ik dit artikel zou meenemen naar mijn huisarts om dit met hem te bespreken (zoals de disclaimer zegt) dan zou het meteen in de denkbeeldige prullenbak verdwijnen (diep in de ogen kijkend: “je moet dr. google niet geloven, dat verwart alleen maar” en hij zou me rustig statines voorschrijven…en op laten tekenen in de computer dat ik “weiger” statines te slikken…. (verhaal van mijn buurvrouw)……

  * in ieder geval op zijn minst de geest van dit blog

 22. Gert van der Hoek zegt:

  Sommige huisartsen raadplegen de website “Medisch Contact” , daar vatte Henk Maassen een recent artikel uit het BMJ samen. In dat artikel stevige kritiek op een Cochrane Review ivm statines als primaire preventie; dergelijke reviews worden nogal eens als zeer betrouwbaar gezien.

  “Abrahamson e.a. laten zien dat de CCT de voordelen van de statines heeft overdreven en de nadelen heeft geminimaliseerd. Zij komen op grond van dezelfde data tot een andere slotsom: een vijf jaar durende statinetherapie voorkomt één hartaanval of beroerte per 140 laagrisicopatiënten. Belangrijker nog is dat de medicatie niet de mortaliteit verlaagt. Bovendien lopen laagrisicopatiënten maar liefst 18 procent kans op bijwerkingen zoals myopathie, een verhoogd risico op diabetes (vooral bij vrouwen), leverontsteking, seksuele disfuncties en inspanningsmoeheid. Conclusie van Abrahamson e.a.: de voordelen wegen niet op tegen de nadelen

  Achter de heranalyse van de data gaat, zoals BMJ-hoofredacteur Fiona Godlee opmerkt in een begeleidend commentaar, meer fundamentele kritiek schuil op de CTT meta-analyse, die werd betaald door de farmaceut die de statines op de markt brengt.”

  http://medischcontact.artsennet.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/138289/statines-ongeschikt-als-primaire-preventie.htm

 23. Alex zegt:

  “Ook worden statines wel voorgeschreven in combinatie met een (kinder)aspirine.

  Ik neem aan dat er ook mensen zijn die statines slikken zonder al die problemen, toch?”

  Mijn vraag was niet zozeer gerelateerd aan al die laagrisico vijftigplussers die statines voorgeschreven krijgen als primaire preventie, maar er van uitgaand dat iemand daadwerkelijk een hartinfarct heeft gehad en daarvoor statines voorgeschreven krijgt. Evengoed foute boel?

  Die commentaren van Professor Göran Sjöberg her en der heb ik ook gelezen, zeer informatief.

 24. Abu, je kunt het best investeren in diabetes en diabetescomplicaties. De grote bedrijven verlaten langzamerhand de cardiovasculaire markt. Het is veiliger je daarbij te concentreren op bedrijven die (innovatieve) hardware vervaardigen, zoals bloedsuikermeters, lancetten, dialyseapparatuur, amputatiezagen, invalidekarretjes etc, dan te gokken op medicijnfabrikanten. Investeer vooral in bedrijven die zaken doen in India, China en de VS, de grote, razendsnel expanderende suikerziektemarkten.

 25. Andre zegt:

  maar er van uitgaand dat iemand daadwerkelijk een hartinfarct heeft gehad en daarvoor statines voorgeschreven krijgt. Evengoed foute boel?

  Ik meen dat dat nou juist de enige groep is (of althans, een subset: mannen jonger dan 65 die een infarct hebben gehad) waar statines aantoonbaar voordeel opleveren.

 26. Gert van der Hoek zegt:

  Statines, daar wordt tegenwoordig relatief minder aan verdiend. Hoogste tijd voor iets nieuws. Bijvoorbeeld PCSK-9 anti-lichamen, voor een super laag cholesterol gehalte in je bloed. Diverse farmaceuten hebben zich daar op gestort, de trials zijn in een vergevorderd stadium. Lees en huiver:

  http://www.chicagotribune.com/business/chi-nsc-the-wisdom—-and-risk—-of-pfizers-new-20131101,0,3343185.story

 27. Mariet Hoen zegt:

  Abu en Melchior, klopt investeren in de kunstalvleesklier is de toekomst, gegarandeerd rendement 😉
  http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/302660

 28. Gert van der Hoek zegt:

  Past dit flimpje hier? Past misschien bij elk medisch onderwerp: Evidence Based Medicine,

  Mooie presentatie van prof aan de VU: Yvo Smulders, met de mooie titel “Het Evidencebeest”.

 29. George zegt:

  Toevallig schrijft Dr. Strunz vandaag ook over cholesterol en vooral wanneer je een verhoogd risico hebt voor een hartaanval (Hint: *Niet* wanneer je alleen maar verhoogd LDL hebt).
  Wanneer dan wel?
  “Erst wenn gleichzeitig Lipoprotein (a) erhöht ist, dann wird Ihr Cholesterin zum wirklichen Risikofaktor (Atherosclerosis 62, 249;1986)”

  Der Ausweg? Lassen Sie`s. Lassen Sie die Gedanken, Lipoprotein wieder los zu werden. Das ist einfach genetisch verankert. Kümmern Sie sich lieber darum, dass es nicht anklebt. Sich nicht an der Gefäßwand festsetzt. Und das freilich können sie erfolgreich verhindern mit:

  Vitamin C in der richtigen Menge
  Lysin in der richtigen Menge
  Die richtige Menge liegt bei 3 g aufwärts.

  Lees het hele artikel hier: http://www.drstrunz.de/news/2013/10/131104_lipoprotein.php

 30. George zegt:

  en enige dagen geleden zei hij nog wat over ontstekingen:
  “Das schlechte Fett war deswegen schlecht, weil es an den Gefäßwänden klebte. Ihre Gefäße verstopfte. Zum Herzinfarkt und Schlaganfall führte. ……..
  Entscheidend aber: **Es musste ankleben***. Diese Bedingung haben wir zu lange übersehen. Nehmen Sie die Massai in Afrika: Die leben praktisch nur von Fleisch, essen gierig jedes Fitzelchen Fett dazu (Energie!) und kennen dennoch keinen Herzinfarkt. Weshalb? Weil das schlechte Fett bei denen an den Blutgefäßen nicht anklebt.

  Und wann tut es das? Weshalb tut es das bei uns? ****Weil unsere Innenseite der Blutgefässe ständig entzündet ist****. Aufquillt. Risse zeigt. Verletzungen. Und in diesen Kerben lagert sich das Fett ab.

  Woher aber die ständige Entzündung?
  Hauptgrund sind sinnlose, leere Kohlenhydrate. Zucker und Mehl. Produziert direkt Entzündungsfaktoren im Blut. Die neue Erkenntnis also lautet:
  Fett wird nur dann schlecht, wenn gleichzeitig Kohlenhydrate gegessen werden”…..

  http://www.strunz.com/news.php?newsid=2391

 31. Jo tB zegt:

  Gert, inderdaad een schitterende presentatie. Wil je deelnemen aan een onderzoek, dan moet je door een strenge selectie komen, waardoor ruim de helft al afvalt. Voordat het onderzoek uberhaupt begint is er al sprake van een mislukking. Over bias gesproken…

 32. Jo tB zegt:

  Hans van Maanen heeft Yvo Smulders en statines opgevoerd in zijn column in de Volkrant van 31 ma\art 2007.
  http://www.vanmaanen.org/hans/columns/statines.html

 33. Hans zegt:

  Melchior , ik was elders vandaag ,
  november 4 , 2013 om 9.06 AM

  Geenszins verantwoording , het is jouw blog , gewoon een vraag ……. , had al een vermoeden 😉
  Is het niet het meest simpele die ,, Disclaimer ” ( kennelijk helaas nodig ) op je blog te plaatsen ergens voor al je artikelen zodat je automatisch jezelf beschermd tegen allerlei boeven.

  Ik roep maar wat.

 34. Hans zegt:

  BeschermT , zucht.
  Stam+T , hulpwerkwoorden ,ott en meer roept mijn eega , problemen met d en dt
  Zal ook bij IQ , dom en selectieve domheid horen ?
  Het wil maar niet doordringen…..

  Valt me wel eens op dat lieden zoals een Wouter de Hey , bekend op Foodlog ook nogal eens taalkundig in de fout gaan . Toch geen domme jongen .

  Alpha en Beta ?

  Zomaar even wat hersenspinsels 😉

 35. Fien zegt:

  @Hans. Problemen met d en t en dt zijn nu universeel, dankzij onder andere Internet. Niet alleen bij beta-figuren als Wouter de Hey, ook bij filosofen als Dick Veerman zelf, van wie je verwacht dat ze kunnen spellen. De regels zijn zoooo duidelijk, het is zoooo simpel te leren voor iedereen met een gemiddeld IQ, maar de tijdgeest en de huidige PABO-mentaliteit werken tegen. Ik vind het ook afschuwelijk, maar het feit ligt daar: Het verschil tussen d en t aan het eind van een woord gaat verdwijnen.

 36. Fien! Niet zo lang ik leef!

 37. Jo tB zegt:

  Hans, ik heb destijds geleerd stam+T voor de tegenwoordige tijd van werkwoorden ongeacht de letter waar de stam op eindigt. Dus bij stammen die op d eindigen wordt het dt. Wanneer het een voltooid deelwoord wordt heeft mijn lerares verteld: verleng het woord en dan hoor je of het een d of een t wordt. Heeft in mijn geval altijd uitstekend gewerkt. Ik weet niet of ze het op scholen nog zo leren..

 38. Jan Peter van Doorn zegt:

  Las gisteren het nieuwe ezelsbruggetje: van kofschip en fokschaap naar koffieshop.

 39. Alex zegt:

  Eigenlijk is het tegenwoordig ’t ex-kofschip/fokschaap en xtc-koffieshop dankzij nieuwere woorden als bijvoorbeeld faxen. 😉

  http://prezi.com/kenrgfuaqbn8/kofschip-fokschaap-of-koffieshop/

 40. Adriaan Keij zegt:

  Dee / tee verschil verdwijnt? Zoiets dus?
  >>>Wanneer het een voltooit deelwoord wort heeft mijn lerares vertelt: verleng het woort en dan hoor je of het een d of een t wort. Heeft in mijn geval altijd uitstekent gewerkd. Ik weet niet of ze het op scholen nog zo leren…<<< Dat zou wel heel errug zijn…

  Of ze op socolhoh nog wat lreen weet ik neit, het makat tcoh hlemaeal neit uit wnat dit is tcoh ook geod te leezn?? Znolag de eretse en de latatse lteetr maar op zjin paltas satan gaat het bset!

  Bij mij was het d/t-vraagstuk opgelost toen een leraar zei: kijk wat het werkwoord is (zit er een d of t in?) en vervang het woord waarover je twijfelt door 'lopen' of 'werken'. Hoor je dan een t dan moet die er achter, achter de stam dus. En wordt het ge-lopen of ge-werkt, dan is het nooit met een extra t achter een d. Probeer zelf maar, werkt! Behalve hier en daar in de Betuwe waar ze de t standaard inslikken: "Hij is posbooi, hij werk bij de Pos".

  Maar dit is wel erg off-topic allemaal – of zullen we paleo gaan schrijven? Maar dan ook stoppen met internet, terug naar hamer en beitel!

 41. willem zegt:

  Taal dient, in het algemeen, als communicatiemiddel. Je wilt een ander iets meedelen. Kan mondeling, kan schriftelijk, kan zelfs via gebaren en grimassen. Taal is de eeuwen door aan veranderingen onderhevig geweest. Je kunt er bomen over opzetten.
  Door de razendsnelle veranderingen op talloze gebieden, vooral dat van de moderne media, is die verandering in een stroomversnelling geraakt. Allerlei -ismen en taalhypes hebben invloed. Hou dat maar eens tegen…
  Wie daar behoefte aan heeft, kan spellingregels opzoeken en toepassen.
  Wie dat niet wil, schrijft maar raak. Mij best, maar slim is het niet. Zo ontstaan gemakkelijk misverstanden, maakt de schrijver een ‘domme’ indruk en werkt dat snel contraproductief.
  Fien haalt De Heij en Veerman aan. Toevallig de beide mannen die ik vroeger, lang geleden, wel eens goedmoedig corrigeerde. Was v.w.b. De Heij niet sneu bedoeld. Bij Veerman werd ik kriegel van diens arrogantie, mistige filosofie en betweterij. Ik weet nog dat ik eens opmerkte dat hij ‘Veerman’s opmerking’ moet schrijven als ‘Veermans opmerking’. Nam hij me niet in dank af; hij bleef in eerste instantie de foute spelling gebruiken. Later las ik dat hij toch die ’s verbeterde. Flauw, natuurlijk, maar ook wel weer leuk: ik kan slecht tegen arrogantie, blijkbaar.
  Ik hoop niet dat het gebruik van de d, dan wel de t of dt, aan het eind van het woord gaat vervagen. Niet om aan traditie vast te houden, maar omdat het zinvolle traditie is: spellingregels die afgesproken worden om misverstanden te voorkomen.
  En ja, het hoort tot de taak van scholen om taal als centraal vak aan te bieden. Alle andere vakken zijn daar immers van afgeleid..
  Trouwens, Hans, ik heb nooit moeite om erachter te komen wat je bedoelt. En arrogant ben je zeker niet, dus mij zul je niet horen!
  Een leuke, Jan Peter. Lijkt te passen in deze tijd. Alleen….. zie je de tekortkoming van ‘koffieshop’ wel?

 42. Alex zegt:

  “Een leuke, Jan Peter. Lijkt te passen in deze tijd. Alleen….. zie je de tekortkoming van ‘koffieshop’ wel?”

  Je doelt waarschijnlijk op het gebrek aan ‘c’ in het woord, maar eigenlijk is het oorspronkelijk dan ook coffeeshop. 😀 Er was ooit sprake van dat hier in de straat een ‘theehuis’ gevestigd zou worden, waarop menige buur in de stress schoot aangezien ze het automatisch als eufemisme beschouwden. Pand bleef vervolgens leeg staan en werd enkele jaren geleden alsnog afgebroken en vervangen door nieuwbouw woonhuis.

 43. Fien zegt:

  Adriaan, het zou best kunnen dat de huidige chaos in de spelling blijvend is. Toch denk ik dat uiteindelijk alle d’s, t’s en dt’s aan het eind van een woord geschreven gaan worden zoals je ze uitspreekt. Met een T dus. Het is begonnen met werkwoordvervoegingen, maar de ellende verspreidt zich als een olievlek naar zelfstandige naamwoorden enzovoort.

 44. Karin zegt:

  Wonderlijk. Ik kom weer even kijken hoe het met de statines staat en verdomdt gaat het alleen nog maar taal.

 45. Karin zegt:

  Over taal. Oeps

 46. Ton zegt:

  4 jaar geleden gedotterd wegens vernauwing en net nog geen infarct. 1 jaar Plavix geslikt voor geplaatste stents. Vervolgens huisarts en cardiologen uitgelegd dat ik geen statines slik. Mijn cholesterol waarde is 4,5 met een zeer goede verhouding tussen HDL,LDL en trichlicerine. Cardiologen willen weten of het je eigen beslissing is en hebben verder geen commentaar anders dan dat je er goed over nagedacht hebt.
  Overigens een fantastische dotter-operatie met direct enorme verbetering van conditie, etc.
  Nieuwste argument (verkooptruc?): trichlicerine-waarde is de (nieuwe) norm 2,5; was bij mij 2,7 dus cardioloog stelt nieuw speciaal hierop ontwikkeld combi-medicijn voor, waarvoor ik hartelijk heb bedankt.
  Nu geniet ik elke dag een uitstekende gezondheid, mede dankzij gezond leven en eten. Je kunt zelf een hoop doen aan je goede gezondheid.
  Nog een leuk cardiologen-argument: Ik mag mijn goede cholesterol-waarden niet vergelijken met gezonde mensen. Ik ben immers hartpatiënt. Intussen sport ik meer en intensiever dan “gezonde mensen” en dat mag weer wel.

 47. Eekhoorn zegt:

  ‘Koffieshop’ voldoet niet als opvolger van kofschip en fokschaap, maar ‘uitschuifpik’ wel.

 48. Prrrrrrrroooooeeeeeest, ha, ha, ha.

  Sorry, ik ben een simpel mannetje :-).

 49. Daniël Niks zegt:

  Aangrijpend verhaal van die politieman zeg. Vraag me af hoeveel mensen zich hier in herkennen in mijn netwerk.

 50. Janna zegt:

  Wat betreft klokkenluiders in de farmacie: John Virapen, schreef het boek “Bijwerkingen”.
  En hier een link wat het hele cholesterolverhaal in een ander daglicht zet: http://cholesterolisnietschadelijk.nl/ Kijk de 2 filmpjes en je weet al heel veel meer. Ook het boek Cesuur, wat u niet mag weten over uw gezondheid van Gabor Lenkei geeft een boeiende kijk op de zaak.

 51. Janna zegt:

  En koolhydraatarm eten heeft mijn cholesterol en bloedsuiker op een gezond peil gebracht….wat voeding kan doen! Daar zou veel meer aandacht aan geschonken moeten worden.

 52. @Janna, welk niveau had jouw Tchol voorheen ongeveer?

 53. Vette shout out van Dr. Malcolm Kendrick! De tekst die hij post heb ik destijds in Londen voorgedragen op een bijeenkomst van Britse wetenschapsjournalisten.

  http://drmalcolmkendrick.org/2013/11/11/the-backlash-begins/

 54. Mariet Hoen zegt:

  Mooi, Melchior, ik wist niet dat je nóg eerder aan de wieg van mijn ‘reversing’ diabetes had gestaan =D

 55. Bart zegt:

  Ik ben overtuigd van de gevaren van statines en de juistheid van de stelling dat de meeste mensen er, zeker bij primair, preventief gebruik (en dat is maar liefst 80%), geen enkele baat bij hebben. Ook ben ik het eens met de kritiek op het ongenuanceerde, onplezierige verzet dat die boodschap bij de belangenverstrengelde gevestigde orde oproept. Ik probeer echter wel ontvankelijk te blijven voor andere meningen, in dit geval over hoe het antistatine-standpunt verkondigd wordt.

  Zo vind ik bijvoorbeeld de kritiek van Mediawatch op de uitzendingen van het Catalyst programma ‘Heart of the Matter’ over statines gedeeltelijk terecht. Dat van de selectief instemmend knikkende Maryanne Demasi is een beetje gezocht, maar er was inderdaad aantoonbaar weinig wederhoor (‘grossly unbalanced’) op het niet mis te verstane standpunt dat het programma uitdroeg: “Have we all been conned?” en “We reveal why it” – dat cholesterol en verzadigd vet hartziekten veroorzaken – “has been touted as the biggest myth in medical history”.

  Dan deed Radar dat destijds een stuk gebalanceerder. Onder meer veel goede informatie over bijvoorbeeld de zinloosheid van de preventieve toepassing van statines, met name bij vrouwen. Maar ook genoeg aandacht voor statine-voorstanders als Ivo Smulders, die uitgebreid zijn woordje kon doen.

  De keuze voor geraadpleegde experts als Ravnskov en Kendrick maakten bovendien een degelijker en geloofwaardiger indruk dan een paar van de deskundigen waar Heart of the Matter zich van bediende zoals ‘integrative’ (alternatief) cardioloog Stephen Sinatra en Jonny Bowden, die beiden enorme online supplementenhandels voor van-alles-nog-wat drijven. De uitgesproken ‘Jonny’ heeft bovendien een dokterstitel van het niet erkende vage Clayton College of Natural Health in Alabama, “which offered degrees in naturopathy, holistic nutrition, herbal studies and iridology before it went out of business in 2010.”

  Ik zag tot mijn schrik dat Dr. Perlmutter, waar ik gaag naar luister en die, voor zover ik dat kan inschatten, zeker zinnige dingen zegt, zich ook verbindt met de alternatieven als hij er op zijn eigen site prat op gaat dat hij ooit de ‘prestigious Linus Pauling Award from The Institute for Functional Medicine’ ontving. ‘Functional’, ‘integrative’ en ‘complementary’ medicine zijn andere woorden voor alternatieve geneeswijzen. Pauling is vooral bekend geworden om zijn pleidooi voor het slikken van suprafysiologische dosis Vitamine C tegen kanker.. Zeer omstreden en door o.a. de Mayo Clinic beoordeeld als niet effectiever dan een placebo.

  Chiropractors, naturopaths en wat voor ‘complementaire’ genezers dan ook die een paleo LCHF leefwijze voorstaan maken die waardevolle boodschap er mijns inziens helaas niet sterker op.

  • Bart, volstrekt mee eens. Ontzettend stom om een man als Bowden mee te nemen. In een serieuze journalistieke productie moet je nooit deskundigen opvoeren die ook maar een zweem van ‘alternatief’ om zich heen hebben hangen. Geen naturopaten, natuurgeneeskundigen, etc. Bowden zegt hier zinnige dingen, maar zijn aanwezigheid werpt een smet op hard core wetenschappers als Golomb en Abrahamson. Ik begrijp eerlijk gezegd niet dat Maryanne Demasi in die val is getrapt. Haar case is sterk genoeg met alleen de degelijke bronnen.

 56. Ton zegt:

  Door “alternatief” bij voorbaat terzijde te schuiven mis je ook een “gezonde” kijk op onze tot overmedicalisering uitgegroeide zorg. Dr. Kris Verburgh kan zonder problemen verkondigen dat op basis van wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat een dagelijkse portie walnoten veel betere resultaten oplevert dan statines. Aanvallen vanuit de broepsgroep pareert hij met groot gemak. Als een “alternatief” dat beweert op basis van dezelfde informatie wordt hij/zij weggezet als een charlatan. Wij zijn verleerd zelf kritisch na te denken en een weerwoord te durven hebben. Erg leerzaam is het boek “Antifragiel” van Taleb, die hierover lezenswaardige dingen schrijft. Zijn duiding van de lijfarts en de gevolgen is hilarisch en erg verhelderend.

 57. Zeker Ton, maar in het heersende speelveld is het onverstandig om je alliëren met iedereen die ook maar een zweem van zweverigheid om zich heen heeft hangen. Je ondergraaft je eigen positie.

 58. Ton zegt:

  Ik vind het te kort door de bocht dat je als “zweverig” wordt weggezet wanneer je niets anders doet en wilt doen dan kritisch nadenken en blijven vragen. Ik weet dat tegen de stroom in roeien weerstand oproept en je kwetsbaar maakt. Maar andersom tolereren we wel dat bijvoorbeeld de VtdK voortdurend met gestrekt been erin mag gaan, waarbij onnodig veel mensen onterecht worden beschadigd.

 59. Andre zegt:

  Om de onzin van cholesterolverlaging in het algemeen nog maar eens te onderschrijven: http://healthydietsandscience.blogspot.nl/2013/11/low-cholesterol-levels-are-associated.html

  Conclusie: Cholesterol niveaus tot ver boven de doorgaans als maximum aangenomen waarden (5mmol/l) lijken een gunstiger effect te hebben op het harde eindpunt dan niveaus onder die 5mmol/l. David Evans heeft op z’n blog regelmatig onderzoeken die vergelijkbare resultaten laten zien.

  In de abstract van de publicatie wordt nog aangehaald dat triglyceriden wel een positieve associatie vertonen met sterfte, en als ik Lustig goed begrijp hangt dat weer grotendeels samen met fructose…

  Uiteraard wordt in het artikel nog even onderstreept dat “cholesterolverlaging door middel van statinebehandeling” een positief effect heeft, ondanks dat er geen associatie is met cholesterolniveau…. (daar had dus volgens mij moeten staan: “ontstekingsremming door middel van statinebehandeling…”)

 60. Eekhoorn zegt:

  Stel, je bent Big Pharma en je vindt dat dokters aan zieke mensen te weinig statines voorschrijven. Wat doe je dan? Je zorgt voor doktersrichtlijnen die zeggen dat statines ook aan gezonde mensen moeten worden voorgeschreven D: Aldus geschiedde in het wondere land Amerika:
  http://www.nytimes.com/2013/11/14/opinion/dont-give-more-patients-statins.html?_r=1&amp;
  http://convergenceri.com/stories/Rhode-Island-cardiologist-calls-new-guidelines-for-statins-a-disgrace,199

 61. Eekhoorn zegt:

  Potverdorie, ik weer, dat ik D: doe en niet 😀

 62. dairysolutions zegt:

  Prachtige post van een huisarts in ruste:

  Dr Paul Travis
  November 21, 2013 at 12:06 pm
  Like most people in life, family doctors try to do ‘the right thing’. I’ve taken early retirement but my GP colleagues used to think I was crazy by not prescribing statins, I even wondered whether I’d be reported to the General Medical Council! But my colleagues were simply following guidelines (albeit unchallenged) issued from on high and feared doing ‘the wrong thing’ and being sued. Unfortunately this whole myth of high cholesterol levels clogging up your arteries is deeply ingrained in society’s psyche, its going to be a long hard battle to reverse this ‘Great Cholesterol Con’. With apologies to other GPs who read this blog, most doctors haven’t the first idea how cholesterol is synthesized and metabolised, and clueless about the true development of atheroma in the arteries. Well worth challenging your GP with Dr K’s blogs.

  Very funny posts Dr K. 🙂

 63. Margaretha zegt:

  Ik heb vorig jaar ook statines geweigerd nadat ik de volgende site al googelend ontdekt had en ontdekt had hoe gevaarlijk statines eigenlijk zijn:

  “The international site of cholesterol sceptics”

  Een aantal artsen, waarvan in bovenstaand artikel al enkelen genoemd, hebben zich verzameld als “cholesterol sceptics” en zijn hun strijd tegen de moordende pharmaceutische industrie begonnen. Zij beschrijven ook hoe slecht er onderzoek wordt gedaan door de farmacie, dit is bepaald niet wetenschappelijk te noemen.

  Ik woon in Zweden waar artsen ook volgens richtlijnen werken (neem aan dat dat overal is) en hij liet mij wel weten dat hij van mijn beslissing om geen statines te nemen een aantekening moet maken in mijn journaal. Dan is hij ingedekt. Zou overigens graag willen weten hoe of hij persoonlijk over statines denkt. Hij liet mij wel weten dat er veel artsen zelf ook tegen zijn. Ik zal het hem bij mijn volgende bezoek eens vragen.

 64. riesjart zegt:

  Zie het gelinkte artikel van David Katz, die zo af en toe nog iets schrijft wat niet volledig aansluit bij de gevestigde orde, maar ben het zeker niet altijd eens met zijn standpunten: http://www.huffingtonpost.com/david-katz-md/coenzyme-q10-heart-failure_b_3365355.html
  Zoals nu blijkt is CoQ10 toch wel erg belangrijk in het lichaam en laat suppletie bij hartpatienten een duidelijk voordeel zien voor wat betreft de symptomen en sterfte. Allemaal aangetoond in een driedubbel gerandomiseerd vijfmaal blind onderzoek van voldoende statistisch belang, afijn je snapt al, dit moet toch serieus genomen worden. Zo’n onderzoek hadden ze in 2000 ook al eens gedaan maar wat halfslachtig en van onvoldoende statistisch gewicht, het bleek allemaal niet te werken. Althans niet zo goed als die (goed opleverende) statines die als een trein liepen en ook nog onder patent zaten. Nu blijkt dus toch het tegendeel, wat jammer van al die mensen die hiervan niet hebben kunnen profiteren en hun lot vol vertrouwen in de handen van de industrie hebben gelegd. De statines zorgen ook voor een afname van de CoQ10 productie in het lichaam vanwege de remming van het enzym HMG CoA dat in de aanmaak van zowel CoQ10 als Cholesterol wordt gevormd.
  Het blijkt misschien straks toch het schieten met een kanon op een mug te zijn geweest?

  • Dank Riesjart!

   The punch line was refreshingly straightforward: The CoQ10 group had half the mortality rate, and half as many adverse cardiac events, as the placebo group. Both findings were of clear statistical significance. That they were of stunning clinical significance is all but self-evident, but it embellishes the case to note that a drug to lower mortality in congestive heart failure has not been identified in over a decade.

   Ik stelde precies tien jaar geleden op een cardiologencongres in Utrecht met een dichtgeknepen strot van de zenuwen de brutale vraag aan een panel waarom er zo weinig aandacht was voor de enorme mortaliteitsreductie bij patiënten met cardiomyopathie in de Q10-arm van de enige toen beschikbare studie. Ik kreeg een zeer bits en ontwijkend antwoord.

 65. Dirk zegt:

  Ik ben blij dit blog gevonden te hebben want zoek al tijden naar vergelijkbare verhalen. Heb zelf anderhalf jaar geleden ‘out of the blue een hartstilstand gehad, reanimatie, coma, hele circus. Overigens zonder echt aanwijzbare reden; niet te dik, niet roken, veel sporten geen familiehistorie, wel stress.
  Ik ben er gelukkig goed uitgekomen en functioneer weer normaal. Zit wel aan het vaste lijst van medicijnen dat alle artsen schijnen voor te schrijven: bloedverdunners, bloeddrukverlagers, statines en betablokkers. Met die laatste ben ik – overigens op eigen suggestie- gestopt. Nu de statines. Na lezing van vele internetberichten (hoe komt het dat je eigenlijk nooit juichende berichten over statines leest?) ben ik ervan overtuigd dat de pijn in mijn rug die ik sinds begin dit jaar vrijwel constant heb, veroorzaakt wordt door statines. De discussie met de artsen is een lastige; die zijn zonder uitzondering allemaal voor slikken.
  Na twee manden stoppen waren de klachten ook niet echt voorbij wel minder – hoe lang duurt zoiets? Zou het slikken van Q10 herstel bevorderen?
  Mijn huisarts wil dat ik weer slik, met name vanwege de “bijkomende goede effecten van statines” zoals vaatwandbescherming.
  Mijn cholesterol was na die twee maanden namelijk niet zo gek: totaal 4,6, LDL 2,6, HDL 1,1 en Tr. 1.9. Ik twijfel, maar vind de discussie over alternatieven moeilijk: daar is ook heel weinig over te vinden, behalve voeding en bewegen. Q10 werd door mijn huisarts afgewimpeld, maar ik neig ernaar het te proberen. Vooralsnog ben ik net dus begonnen met Crestor 5mg, met zware tegenzin.
  Mijn gezin volgt mij met argusogen, na de traumatische gebeurtensissen van vorig jaar zien die mij het liefst elke dag een flinke hand vol pillen eten. Stoppen met iets dat de artsen eensgezind voorschrijven op grond van enkele internetberichten komt niet overtuigend over.
  Zijn er artsen in Nederland die hier een genuanceerde kijk op hebben? Het liefst natuurlijk bij gerenommeerde ziekenhuizen…

  • Ik reageer even snel op deze reactie van Dirk, omdat ik hem pas net kon doorlaten en omdat hij daardoor niet in de rooksignalen verschijnt en ‘verloren’ dreigt te gaan (druk verkeer gisteren 😉 ).

   Dirk, ik moet nu weer weg, maar kom erop terug.

 66. Jo tB zegt:

  Dirk, ik leef met je mee. Het is zeer moeilijk tegen de dokter-bierbaai te vechten. O boy, probeer daar maar weerstand tegen te bieden. Ook als arts moet je van goede huize komen om weerstand te bieden tegen de Gezondheidsraad.

  Ik ben van de week weer bij mijn huisarts geweest voor de jaarlijkse diabetes controle en kwam een statine weer ter sprake, waarop ik weer antwoordde, nee dank u. Gelukkig heb ik een huisarts die niet koste wat kost een statine mij m’n strot in wil rammen. Ik gaf wel door dat ik recent gelezen had, dat “ze” (wie zijn dat?) vinden, dat iedereen ongeacht cholesterol niveau vanaf 45 jaar een statine zou moeten gaan slikken. Weer een biljoen omzet erbij voor de pharmaceutische industrie. Mijn huisarts hield zich afzijdig over deze discussie. Mijn standpunt is, je kunt wel een statine voorschrijven, maar je kunt me niet dwingen het in nemen toch. Mocht mij toch een statine opgedrongen worden kieper ik het zo in het toilet. Ik zeg natuurlijk niet dat jij hetzelfde moet doen, dat is jouw keuze. Het is de psychische druk die ze op jou uitoefenen waar ik zo het land aan heb. Mijn cholesterol schommelt al 12 jaar zo rond de 7, dan ziet die van jou er schitterend uit.

  Melchior zal je zonder meer met gegronde argumenten op weg helpen, en je zult veel steun ondervinden van de lezers van dit blog.

 67. Alex zegt:

  Juiste Youtube link: http://www.youtube.com/watch?v=wAKaM330xzg&list=UUR_kFbcwWy1cKLCkmcMf4lg Heart of the Matter Part 2 – Cholesterol Drug War

  Niet in het toilet Jo tB, drinkwater wordt al genoeg vervuild.

  Dirk, sterkte toegewenst bij je zoektocht naar een arts die zelf (ook) nadenkt over een alternatief/aanvulling voor statines en je ondersteunt bij het (eventuele) afbouwen van de medicatie.

 68. Is lastig, ik zie het vaker: mensen worden heel onzeker van een plotselinge hartaanval. Logisch, je schrikt geweldig, je directe familie schrikt ook enorm. De witte jas is je enige houvast, daar houdt iedereen zich aan vast.

  Is Cholesterol een oorzaak, of een gevolg, maar maak dat de kat maar eens wijs.

  Je cholesterolwaarden lijken mij overigens prima volgens de heersende normen, de Tri. zouden wat lager kunnen zijn, Afscheid nemen van (toegevoegde) suikers?

 69. Adriaan Keij zegt:

  Dirk, mijn mening, for what it’s worth: wantrouw ALLES wat de ‘medicijnmannen’ vertellen, ALLES.

  Mijn reactie op “bloedverdunners, bloeddrukverlagers, statines en betablokkers … cholesterol was na die twee maanden namelijk niet zo gek: totaal 4,6, LDL 2,6, HDL 1,1 en Tr. 1.9. … Q10 werd door mijn huisarts afgewimpeld … Crestor 5mg, met zware tegenzin”:
  – Ik geloof niet in chemische troep die je de rest van je leven zou moeten slikken.
  – Je LDL is (te) laag, je HDL veel te laag.
  – Als je Q10 wilt proberen, neem dan de juiste: CoQ10 ubiquinoL, geen ubiquinoN. Ik was erg wantrouwend maar slik er nu elke dag 1, preventief.
  – Crestor etc – never, maar dan ook never zal ik die rotzooi slikken. Je wordt er naar mijn overtuiging niet BETER van, alleen maar zieker.

  Vraag ELKE arts waarom hij een ‘medicijn’ voorschrijft, waarop hij e.e.a. baseert. Wat de voor- en nadelen zijn, voor jou als patiënt. Wat de risico’s zijn als je het NIET slikt… Ga de discussie aan en zoek alles op internet op, lees, lees en neem je eigen gezondheid in EIGEN hand.

  Dat is mijn MENING, maar wat koop je er voor. Ik heb niks, slik alleen multivitamine, extra C, omega3 en CoQ10 uit de USA. En ben sinds kort meer ‘paleo’ gaan eten. Hartfalen ‘zit in de familie’ en ik probeer er aan te ontkomen, is tot heden (ben 59) gelukt…

 70. Arts John Briffa: What are the risks of ‘coming off statins’?

  Harde cijfers wat er gebeurt na het stoppen met statinen.

  http://www.drbriffa.com/2013/12/12/what-are-the-risks-of-coming-off-statins/

 71. Ton zegt:

  Om over na te denken: Gezonde man (72) ondergaat met spoed open hart operatie (3 by-passes). Bij thuiskomst zegt bevriende onlangs gepensioneerde apotheker: gebruik vooral geen statines, neem dan Omega-3 visolie. Deze oud-apotheker mag als zeer deskundig worden geacht. Hij kan het nu zeggen. Tijdens zijn actieve loopbaan zou het einde apotheek betekenen.

 72. Adriaan Keij zegt:

  Ton, is dit een persoonlijk verhaal? Ken je die man cq apotheker?

  Waarom spreekt die apotheker zich nu niet uit in het openbaar? Waarom gaat hij niet naar de pers? Wat heeft hij nog te vrezen?

  I know, big pharma gaat over lijken, maar zouden ze nou echt…

 73. Jo tB zegt:

  Heb net Michael Eades gelezen hoe hij laat zien dat numbers heel erg gemanipuleerd kunnen worden om mensen op de verkeerde been te zetten over statines. Vooral de reacties in de comments zijn een eye-opener.
  http://www.proteinpower.com/drmike/statins/hell-hath-fury-like-statinator-scorned/#more-5444

 74. Hoi Dirk,

  Allereerst dank voor het posten van je heftige ervaring. Helaas kan ik verder niks voor je betekenen. Ik heb rondgevraagd onder statine-sceptische artsen, maar niemand weet een nog praktiserende Nederlandse cardioloog die bereid is iemand met jouw geschiedenis statinevrij te begeleiden.

  Uit je verhaal komt niet naar voren of coronairlijden aan je hartstilstand ten grondslag lag (en of er een infarct is geweest), of dat die puur het gevolg was van een primair elektrofysiologisch probleem. Bij mannen die een hartinfarct hebben doorgemaakt, biedt het slikken van een statine een licht overlevingsvoordeel.

  Alle succes en sterkte gewenst!

  • Dirk zegt:

   Beste Melchior, dank voor je reactie. Bij mij was er eerst een infarct en meteen erbij een stilstand. Er bleek 1 kransslagader dicht te zitten waar ze een stent in hebben geplaatst. Alle andere aderen waren schoon. Dikke pech dus, en voor de artsen moeilijk verklaarbaar, zeker gezien voorgeschiedenis. Jouw conclusie dat statines in mijn geval een licht overlevingsvoordeel bieden deel ik, na het lezen van allerlei artikelen. Ik slik dan ook nu (in overleg met cardioloog) weinig, 5 Mg Crestor. Niettemin blijf ik mij verder verdiepen in voeding en ook, zoals mij hierboven is aangeraden, Q10.
   Wel blijf ik benieuwd naar ervaringen van mensen die met statines zijn gestopt: hoe lang duurt het voor de verschijnselen weg zijn?

 75. HenkN zegt:

  Het valt mij op dat in de discussie hier, over welke Totaal chol/HDL/LDL/Trigl cholesterol-nivo’s nog acceptabel zijn, dat daar alleen in relatieve termen over gesproken wordt: “het niveau is (iets) te hoog of te laag”. Ook op overeenkomstige websites zie je iets soortgelijks.

  Is er, bijvoorbeeld, geen enkele bovengrens aan wat het totaal cholesterol-nivo, het LDL-nivo enz. zou mogen zijn zo lang de verhouding met het HDL-niveau maar in orde is?

 76. james zegt:

  Toch geweldig dat er peer review is : To quote Richard Horton, Editor of the Lancet:
  ‘The mistake, of course, is to have thought that peer review was any more than a crude means of discovering the acceptability — not the validity — of a new finding. Editors and scientists alike insist on the pivotal importance of peer review. We portray peer review to the public as a quasi-sacred process that helps to make science our most objective truth teller. But we know that the system of peer review is biased, unjust, unaccountable, incomplete, easily fixed, often insulting, usually ignorant, occasionally foolish, and frequently wrong.’ as it appeared on Dr. Malcolm blog

 77. Het is nog veel perverser dan ik in mijn zwartste dromen voor mogelijk hield. Rory Collins, de studieleider van de Heart Protection Study die ik ook in bovenstaand artikel aanhaal, blijkt enorme bedragen van de diverse statineboeren te hebben gecashed! Geen wonder dat we de ruwe data niet mogen zien.

  Niet voor niets luistert ome Rory ook wel naar de naam Jozef Statin 🙂 .

  http://www.express.co.uk/news/health/467673/Prof-Rory-Collins-research-funded-by-multi-million-drug-manufacturer-Pfizer

 78. RinyW zegt:

  Ze hebben weer wat nieuws bedacht, voor mensen die statines slecht verdragen, zegt men.
  Of patent verlopen?
  http://www.medicalfacts.nl/2014/03/30/alternatief-voor-mensen-die-statines-slecht-verdragen/
  En wat daar dan weer de bijwerkingen van zijn …?

 79. De bijwerkingen?

  Meer dooien in de behandelde groepen over een jaar of tien 🙂 .

  De hoeveelheid voor de cellen beschikbare LDL reduceren met een truc (in dit geval het verstoren van de normale afbraak van LDL-receptoren in de lever) heeft altijd consequenties.

 80. Hans zegt:

  Melchior , ook hier is de video verdwenen in je artikel en vervangen door een bosbrand , dat je van fikkie stoken hield wist ik maar om dat nu bij dit artikel te tonen….. 🙂 Dank Alex voor het herplaatsen van de verdwenen video .

 81. De rigide ‘Evidence Based Medicine’ van Frank van Berkum c.s. krijgt een serieuze knauw in BMJ.

  http://www.bmj.com/content/348/bmj.g3725

  Box 2: What is real evidence based medicine and how do we achieve it?
  Real evidence based medicine:
  Makes the ethical care of the patient its top priority
  Demands individualised evidence in a format that clinicians and patients can understand
  Is characterised by expert judgment rather than mechanical rule following
  Shares decisions with patients through meaningful conversations
  Builds on a strong clinician-patient relationship and the human aspects of care
  Applies these principles at community level for evidence based public health
  Actions to deliver real evidence based medicine
  Patients must demand better evidence, better presented, better explained, and applied in a more personalised way
  Clinical training must go beyond searching and critical appraisal to hone expert judgment and shared decision making skills
  Producers of evidence summaries, clinical guidelines, and decision support tools must take account of who will use them, for what purposes, and under what constraints
  Publishers must demand that studies meet usability standards as well as methodological ones
  Policy makers must resist the instrumental generation and use of “evidence” by vested interests
  Independent funders must increasingly shape the production, synthesis, and dissemination of high quality clinical and public health evidence
  The research agenda must become broader and more interdisciplinary, embracing the experience of illness, the psychology of evidence interpretation, the negotiation and sharing of evidence by clinicians and patients, and how to prevent harm from overdiagnosis

 82. Marcel Crok zegt:

  http://www.radio1.nl/item/203241-Hartstichting%20vraagt%20samenleving%20om%20input.html

  Kijk Melchior, de Hartstichting staat nu ook open voor jouw inzichten en wil er zelfs onderzoek naar gaan doen…

 83. Ik ga het beluisteren, Marcel. Dank!

 84. Ruim 10 jaar na dato en nog steeds ontdekken sommige artsen voor het eerst wat er aan de hand is met de statines…

  http://www.medscape.com/viewarticle/827675?nlid=60983_1842&src=wnl_edit_medp_wir&uac=167588CZ&spon=17

  • Realiseer me dat niet iedereen kan inloggen.

   Copy/Paste to the rescue 🙂 .

   Growing Doubt on Statin Drugs: The Problem of Drug-Lifestyle Interaction

   John Mandrola

   July 02, 2014

   Editor’s Note: This blog entry originally posted at drjohnm.org

   My mind is changing about statins. I’m growing increasingly worried about the irrational exuberance over these drugs, especially when used for prevention of heart disease that is yet to happen.

   An elderly patient called my office last week to tell me thank you . . . not for a successful procedure or surgery, but rather for helping with a problem that had dogged her for a decade. How did an electrophysiologist help a patient without doing a procedure?

   I stopped her statin.

   A few weeks later, the patient said, her muscle and joint pain were gone. “I thought it was arthritis. I’m walking now. I haven’t felt this good in years. I’ve even lost five pounds.”

   So why was this elderly patient on a statin?

   It was being used to lower cholesterol in the hopes that it would lower the risk of a future heart attack or stroke. This is called primary prevention. The patient had no vascular disease but had a high cholesterol level.

   The problem, of course, is that statins have not been well-studied in elderly women. Her doctor and the medical establishment writ large have extrapolated findings of clinical trials on younger, mostly male, patients to all patients with high cholesterol levels. This is a striking jump to make, given that low cholesterol levels in the elderly are associated with higher death rates.

   Anecdotes are not evidence, but this one moved me to review some of the statin evidence. And to think (again) about treating people vs disease.

   As always, let’s start with the truth — absolute, not relative values. Then I will move on to some new revelations about statins, and then an interesting theory of why potent cholesterol-lowering drugs have such painfully small effects on overall cardiovascular outcomes.

   The Truths

   When statins are used in low-risk patients without heart disease (primary prevention) there is no mortality benefit. That’s right. Your chances of dying are the same on or off the drug, regardless of how much the statin lowers the cholesterol level.

   When statins are used for primary prevention, there is a small lowering of future vascular events (stroke/heart attack) over five to 10 years. The absolute risk reduction is in the range of seven per 1000. That means you have to treat 140 patients with a statin (for five years) to prevent one event. Or this: for 99.3% of statin-treated patients, there is no benefit. I like to call this the PSR, or percent same result.

   There is also general agreement that statins increase the risk of developing diabetes, especially in women, and that risk is about the same as preventing a stroke or heart attack, approximately 1%.

   Another fact is that patient-level (raw) data from the industry-sponsored cholesterol trials have not been independently analyzed. Systematic reviews from the Cochrane group have analyzed only published data rather than the raw data. There is likely a difference [1].

   There is great debate about the incidence of statin side effects, such as muscle pain, cognitive issues, decreased energy, sexual problems, and kidney and liver injury, among others. In the industry-sponsored randomized controlled clinical trials, discontinuation of statins was not significantly different from placebo. Observational data and the observations of any clinician provide a different picture[2].

   No statin drug has ever been compared with lifestyle interventions for the prevention of cardiovascular disease.

   New Revelations

   A study presented in April 2014 at the Society of General Internal Medicine meeting in San Diego showed that individuals prescribed statin therapy for high cholesterol consumed more calories and more fat than nonstatin users. And, not surprisingly, this increase in calories paralleled an increase in BMI in statin users.

   An analysis of a prospective cohort study of men (published in JAMA Internal Medicine) revealed that physical-activity levels were “modestly” lower among statin users compared with nonusers independent of other cardiac medications and of medical history.

   Possible Connecting Theory: Drug-Lifestyle Interaction

   These two recent studies are troublesome. As pointed out in the excellent coverage from heartwire journalist Michael O’Riordan, there may be an interaction between medication and lifestyle. Namely, if statin users consume more calories, gain weight, and exercise less, it becomes easy to see why cardiovascular benefits are so small.

   It’s been really hard to explain why the striking reductions in LDL cholesterol—up to 30% to 50%—from statins haven’t translated into significant future benefit.

   One possibility is that cholesterol levels are a lousy surrogate for outcomes. That surely seems true in the elderly, but what about in younger patients and those with familial high cholesterol? These patients are definitely at increased cardiovascular risk. So cholesterol levels are surely not unimportant. There are convincing data, for instance, that higher HDL levels are associated with lower CV risk.

   Another possibility for lack of statin benefit is analogous to AF rhythm control and high blood-pressure issues. As in, yes, it’s better to be in regular sinus rhythm and have normal blood pressure, but getting to those goals with pills isn’t the same as being there naturally. With rhythm-control and blood-pressure drugs, the achievement of the desired outcome is muted by side effects from the drugs. Perhaps it’s the same with statin drugs?

   You don’t have to posit malfeasance on the part of big pharma here. All you have to do is think past the disease-specific mind-set of modern-day medicine. We are much more than our cholesterol level. A statin drug, like so many drugs that block enzyme pathways far upstream in major cellular pathways, is going to have much more biologic action than just moving an easily measured cholesterol level.

   When you step back and look at medications as chemical modifiers of cellular processes in complex biologic systems like our body, it’s easy to understand that health comes not from pills. Not even statins.

   JMM

   References

   Wieseler B, Wolfram N, McGauran N, et al. Completeness of reporting of patient-relevant clinical trial outcomes: Comparison of unpublished clinical study reports with publicly available data. PLOS Med 2013; DOI:10.1371/journal.pmed.1001526. Abstract

   Zhang H, Plutzky J, Skentzos S, et al. Discontinuation of statins in routine care settings: A cohort study. Ann Intern Med 2013; 158:526-534. Abstract

  • Adriaan Keij zegt:

   MM: link (http://www.medscape.com/viewarticle/827675?nlid=60983_1842&src=wnl_edit_medp_wir&uac=167588CZ&spon=17) is fout, verwijst naar iemand anders (To protect your privacy, this page requires you to enter your password Username christopher.pedra [Not christopher.pedra?]).

 85. Adriaan, zie hierboven 🙂 .

  • Adriaan Keij zegt:

   MM: ja, maar zag ik pas NA mijn reactie. Het staat zo ingesteld dat “laat een reactie achter” helemaal BOVENaan komt en ik zie geen optie om het ongedaan te maken, als het eenmaal verzonden is. Anyways: als er one sheep over de dam is… En het zijn veelal schapen, die ‘medicijnmannen’…
   Kom je een keer een lezing geven in het midden van het land? In Wageningen bijvoorbeeld? Wil ik met plezier voor je organiseren!

 86. van Delft zegt:

  Mijn vader 82 gelukkig nog in leven kreeg nu bijna 20 jaar geleden een CABG na aanvankelijk nog stabiele AP klachten, zonder infarct, en moest daarna aan de statines. Ondanks de geslaagde operatie en het verdwijnen van zijn AP klachten voelde hij zich alsmaar beroerder. Hij werd magerder, futloos en depressief en eindigde met een opname psychiatrie, hoewel hij nimmer in zijn leven psychische klachten had. Zelf bedacht hij destijds, en dat was absoluut belachelijk in die tijd, dat de klachten begonnen waren na het wisselen van het merk statines.
  Hij stopte ermee. Lang verhaal kort, hij genas helemaal, heeft feitelijk een te hoog cholesterol, maar hij kan doen wat hij wil, ookal leveren lichamelijke inspanningen inmiddels weer enige pijn op de borst op.

  Inmiddels ben ik zelf aan de beurt. Bij zwaardere inspanning heb ik lichte AP klachten. Op de fiets scoorde ik bijna 100 Watt hoger dan op grond van mijn leeftijd normaal is, maar inderdaad was een ST daling zichtbaar op het ECG hetgeen op ischaemisch hartlijden wijst. Therapie: Ascal, metoprolol 50 en statines. Ik weigerde de statines en de cardioloog vond dat maar raar. Inderdaad een TC >8 was te veel. Ook de ratio LDL-HDL was niet goed. Ik ben geinspireerd door o.a. de theorieeen van de voedselzandloper en paleo, koolhydraat arm gaan eten en ik gebruik weinig verzadigde vetten, en in plaats daarvan olijfolie en vette vis. Dagelijks 1 of 2 glazen rode wijn en heel veel groenten. Daar ben ik toch al dol op. Mijn cholesterol daalde in minder dan 3 maanden naar 6,4 en de LDL – HDL ratio is bijna normaal. en mijn gewicht daalde langzaam maar gestaag met 5 kilo. Voor het mooie ga ik er nog 10 kilo af halen en ik voel me prima, ook omdat ik dagelijks al die maanden al een uur per dag snel wandel.
  Het is cardioloog niet mooi genoeg. Hij wil dat ik toch statines ga slikken. We zijn overeengekomen dat ik eerst binnen een jaar nog 10 kilo extra ga afvallen en onderwijl elke 2 maanden mijn vetten laat meten. daarna bezien we de noodzaak opnieuw. Voorlopig ga ik ervan uit dat ik het aanstaande jaar wel zal overleven.

 87. Arjan zegt:

  Via de site van Dr. Malcolm Kendrick

  “Someone I have come to know recently is Dr David Newman, Director of Clinical Research in Mount Sinai University, New York. He has been a great thorn in the flesh of the ‘statinators’ recently. He runs a website called I recommend that everyone goes and has a look at it.

  He is very concerned about providing information to the public that they can understand about various medical interventions. His work is excellent, he is clear, passionate and (nearly) 100% correct about everything.

  He gave a talk called ‘The truth that lasts’ and you can catch it on you tube here.

  For those of you, who have not had a heart attack or stroke, and are on statins, or are bullied into going onto statins, I suggest that you watch this. It is seventeen minutes long, and will be the most valuable seventeen minutes you have spent in your life.

 88. Arjan zegt:

  Sorry, kreeg de links (2 stuks) niet mee in de tekst hierboven.

  http://www.thennt.com/

 89. Gert van der Hoek zegt:

  Goed je verhaal te lezen Arjan.

  Over dat eeuwige cholesterol: via deze recente link https://melchiormeijer.wordpress.com/2014/10/04/het-bierviltje-als-breekijzer-een-n1/#comment-28131 van Guido een presentatie van Ken Sikaris. Trygliceriden (liefst onder de 1), dáár gaat het om zegt hij. TC, HDL, LDL groot en klein) enz. is leuk voor de hobbyisten en grotendeels achterhaald of in ieder geval bijzaak. Als totaal cholesterol 6.4 is, lijkt mij helemaal niets mis mee.

  Trygliceriden laag, dat gaat vanzelf met Paleo. Als er veel te repareren valt, en ze willen niet erg zakken, wellicht richting ketogeen / VLC gaan?

 90. Thea zegt:

  Ik heb in juni vorig jaar een hartinfarct gehad, ben gedotterd en heb een stent. Natuurlijk ben ik aan de Simvastatine gezet, 40 Mg. Na een half jaar zoveel pijn in mijn benen, dat ik niet meer kon slapen en sporten en had ook pijn op de spieraanhechtingen op mijn heupen, dus de bijsluiter maar eens gelezen…..
  Ik naar de Huisarts en die had ook zoiets, dat het door de Simvastatine kon komen. 3 weken gestopt en toen met Crestor begonnen, na een week weer het zelfde probleem plus concentratie problemen. Nu mocht ik met alles stoppen, dat is nu 2 maanden geleden, maar ik heb nog steeds last van branderige spiren, wel wat minder, maar toch…..
  Nu is mijn vraag, Hoelang kan die spierpijn nog aanhouden na het stoppen??
  Deze vraag is al eerder gesteld op deze site, door Dirk, maar ik kan helaas nog geen antwoord vinden……. Dus hoop ik hier antwoord op te vinden, Hoelang kunnen de verschijnselen na het stoppen met statines nog duren.
  Verder zou ik heel graag willen weten of rode gist rijst ook deze spierklachten kunnen veroorzaken?

  • Hoi Thea,

   Dat kan heel lang duren en bij sommige mensen kan helaas in korte tijd irreversibele schade worden aangericht. Deze pechvogels hebben hoogstwaarschijnlijk een conditie die subklinische mitochrondriële dysfunctie wordt genoemd. Daarbij hebben de energiefabriekjes in je cellen slechts een beperkte reservecapaciteit. Normaal gesproken kunnen de cellen dan nog net voldoende energie produceren om normaal te functioneren en alle lichamelijke processen naar behoren te laten verlopen, maar de statine is dan voldoende om de output zodanig te verminderen dat de dysfunctie manifest wordt, helaas vaak met heel nare klachten.

   Deze mail kreeg ik van Dr. Beatrice Golomb, gespecialiseerd in statine geïnduceerde schade, in antwoord op een vraag over iemand met een soortgelijke ervaring als die van jou:

   Dear Melchior,

   Statins can themselves produce a mitochondrial myopathy. If she has an existing predisposition — say subclinical mitochondrial dysfunction, which
   may not ever have led to clinical problems — then adding statin induced mitochondrial dysfunction may induce a clinically significant condition.

   Then the question is, will it reverse when she goes off. The answer is, statins can cause several processes, some of which reverse fully, some
   partially, and some not; and it is an empirical issue in an individual what amounts of each are present. Thus, the degree of recovery with statin
   discontinuation is empirical in an individual.

   Obviously I can’t serve as her doctor by second hand email, and would not regard the following as recommendations but information that she can use,
   in concert with discussions with her doctor. Coenzyme Q10 may help, and there is an argument for starting it before the statins are discontinued. I
   like the PharmaNord brand (PharmaNord.com), which has good quality control – essential. The dose required also varies, and mitochondrial patients can require doses as high as 3grams/day for benefit (which is quite expensive).

   A diet rich in other nutrients is also essential, and supplementation with a good brand of cod liver oil (to provide vitamin D and A — I like
   Carlson’s Norwegian cod liver oil) and wheat germ oil (to provide food based sources of vitamin E and another mitochondrial supportive nutrient) may be prudent; refrigerate both. Also, some selenium may help — I personally like water based versions that don’t include binders and fillers.

   Chest pain, muscle aches, etc are all compatible of course with the mitochondrial dysfunction.

   In terms of going off the statin, it might be a good idea to find out if the familial hyperlipidemia is associated with shortened lifespan from cardiac events in her family. Statins have not actually ever been shown to extend life in any group of women — even high risk secondary prevention (4S trial: 12% increase in death in statin group; LIPID trial:
   neutral mortality). This hasn’t been separately studied in familial hyperlipidemia, and the answer in this group is not obvious — statins may be
   beneficial, harmful, or the two effects may balance out. This is because some people may have high lipids as an evolutionary adaptation, because they require, in increased amounts, the functions that lipids serve (including transport of fat soluble antioxidants — perhaps a reason that her mitochondrial dysfunction, if present, was subclinical prior to statin use.)

   If you are willing, go ahead and forward her original email; and if we get a Dutch speaker, we will translate it in full.

   I hope this was helpful in some way…

   All the best,

   Beatrice

 91. Sorry, rode rijst gist is gewoon een statine. Mevacor, om precies te zijn. Doet exact hetzelfde, is hooguit iets minder potent.

  Hint: er bestaat in de wetenschap grote twijfel aan het oorzakelijke verband tussen matig verhoogde cholesterolspiegels en hart- en vaatziekten.

  • Thea zegt:

   Dank je wel voor het snelle antwoord.
   Ik ga dus ook meteen stoppen met de Rode gistrijst.
   En ga verder met de Q10, en visolie capsules.
   Eigenlijk was mijn Cholesterol niet eens zo hoog, ik sport, ben slank, rook en drink niet en niet te zwaar, maar kreeg toch een hartinfarct omdat dit aan 2 kanten in mijn familie voorkomt, mijn vader was nog jong toen hij na een aantal omleidingen toch overleed.
   Mijn totaal cholesterol tijdens het infarct was maar 6 en is nu door mijzelf terug gebracht naar 4,6.
   Ik hoef nu van zowel mijn huisarts als de Cardioloog niet meer verder met de Statines, gezien mijn reactie hierop, als ik aar zorg dat ik op de zelfde goede manier doorga met leven.
   Dus Sporten 2 keer per week en veel mager eten. Ik eet zelfs nog een lekker patatje, maar die gaat met de rouw gesneden in de Actifryer, dus zonder frituurvet, met alleen maar 1 theelepel olijfolie, daar in gaan op de zelfde manier, kippenpoten, vleugeltjes shoarma en oven snacks.
   Dit omdat ik het lekker vind en het op die manier lekker zonder vet kan eten.
   Verder veel mager vlees, vetarme boter enz.

   Dus gezien mijn cholesterol waarde tijdens mijn infarct, kan ik die sowieso niet hebben gekregen door mijn cholesterol, het is bij mij puur de genen en daar ontkom je denk ik niet aan.
   Wat mijn spierpijn betreft, is het gelukkig wel minder, en met de rest zal ik moeten leren omgaan denk ik. Als hoop ik dat die rest misschien in loop van tijd ook gaat verdwijnen.

 92. Adriaan Keij zegt:

  Thea, als je Q10 koopt neem dan Ubiqinol (ubiqinon is goedkoper maar veel minder werkzaam).

  Ik bestel het hier: https://www.lifeextensioneurope.com/catalogsearch/result/?q=Q10
  Nog nergens goekoper cq beter kunnen vinden. Beterschap!

 93. Adriaan Keij zegt:

  Thea (tot slot): een paar druppels CBD cq wietolie kan je wellicht ook helpen. Google er maar eens op en/of lees dit:
  http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2015/02/17/health-benefits-medical-marijuana.aspx

  Melchior: wanneer laat jij je licht eens schijnen over dit ‘wondermedicijn’ uit vervlogen pre-BigPharma jaren? Ik ben heel benieuwd naar jouw visie…

 94. Dirk zegt:

  Beste Thea,

  Een heel herkenbare mail. Mijn ervaringen zijn inmiddels als volgt. Ik geef daarbij meteen aan dat ik geen expert ben zoals velen op dit forum en een en ander door “trial and error” heb gedaan. Wel heb ik overal mijn carioloog bij betrokken. Zie mij dus maar als een ervaringsdeskundige.

  Zoals ik al eerder schreef ben ik ook begonnen met statines en kreeg ik daar al snel last van. Jouw klachten zijn heel herkenbaar. Ik heb in een periode van ongeveer 2 jaar alle statines wel geprobeerd maar de klachten bleven. Ik heb Q10 geslikt en ook vitamine D, maar dat hielp niets. Omdat mijn cholesterol niet extreem hoog is, is de cardioloog er uiteindelijk mee aakkoord gegaan dat ik een tijdje zou stoppen.

  Na een maand of 3-4 begonnen de klachten te verminderen. Mijn cholesterol steeg natuurlijk, zonder die statines.

  Ik ben vervolgens begonnen met een hoge dosering visolie en daarnaast rode rijst. Of de stelling dat ” rode rijst gewoon een statine is” juist is weet ik niet. Het klopt dat in Mevacor dezelfde werkzame stof zit, maar dat is een scheikundig product, terwijl rode rijst natuurlijk is (voor wat het waard is):

  Red rice yeast (Monascus purpureus) is a natural source of statins, but unlike pharmaceutical products, it provides a mix of these compounds rather than a single one. The complex mixture interacts with the body more smoothly and is less likely to cause toxicity.
  One active ingredient in red rice yeast extract, monacolin K, is the active component of the FDA approved statin Mevacor. The lead researcher of the new study, David Becker, M.D., of Chestnut Hill Cardiology in Pennsylvania, said that because the dose of monacolin K in the red rice yeast supplement used in the study was five times smaller than the amount in a typical Mevacor prescription, “something else is having a powerful lipid-lowering effect.” Healthy lifestyle changes among the study participants probably didn’t account for the difference.

  In ieder geval hebben de visolie en de rode rijst een gunstig effect op mijn cholesterol. Mijn waarden zijn nu prima voor primaire preventie en maar een tikje te hoog voor de normen voor secundaire preventie, maar mijn cardioloog vindt het prima zo. Ik slik dus nu een bloeddrukverlager en een bloedverdunner en verder niets aan chemische medicijnen.

  Niet onbelangrijk, ik ben van de spierpijn af, doe alle sporten weer en voel me prima. Overigens houd ik daarnaast mijn eten goed in de gaten. Ik begrijp dat er stemmen opgaan dat verzadigd vet niet ongezond is, maar ik hou mij aan de meer conventionelere gedachten van weinig verzadigd vet en voel me daar prima bij. Uiteindelijk gaat het denk ik daar om, met name in die onzekere periode na een hartaanval en het weer zoeken naar evenwicht en geruststelling.

  Sterkte, Dirk

 95. Volledig invoelbaar, Dirk. Fijn dat het je goed gaat!

 96. Thea zegt:

  Dank je Adriaan, voor je antwoord en belangstelling.
  Ik eet ook mager omdat het super is voor mijn lijn en ik uit een familie kom met veel te dikke mensen.
  Ik doe het verder voor mijn hart omdat ik wel geloof dat dit beter is voor je, al mogen van mij de meningen hierover verschillen.
  De Q10 haal ik liever bij de DA drogist in ons dorp, van Bio Active. Die schijnt ook heel goed te zijn.
  Wiedolie gebruik ik liever niet, ik kan redelijk goed met pijn omgaan en neem hooguit iets als het niet meer gaat.

  • Adriaan Keij zegt:

   Thea, wietolie wordt door een steeds groter aantal mensen genoemd als mogelijk geneesmiddel van de toekomst. Maar helaas zijn onze “medicijn”-mannen/vrouwen daarvan nog niet op de hoogte. Totdat de patentaanvragen van de BigPharma gansters toegewezen zijn, dan worden ze pas geïnformeerd. Tot die tijd blijven ze diverse gifstoffen voorschrijven, symptoombestrijders met bijwerkingen.

   Ik ben geen arts en kan je alleen aanraden veel te lezen, te googlen en sceptisch te blijven – qua alles, en zeker óók mbt (huis)artsen. Succes bij het maken van de moeilijke keuzes…

 97. Adriaan Keij zegt:

  Dirk, ik weet het, het is niet eenvoudig zomaar (en drastisch!) van mening te veranderen, nadat we zo’n 40 jaar geïndoctrineerd en voorgelogen zijn.

  Time Magazine is vorig jaar door het stof gegaan, dat siert ze:
  http://healthimpactnews.com/2014/time-magazine-we-were-wrong-about-saturated-fats/

  Lees, lees, lees… En huiver. Hoeveel slachtoffers heeft het veroorzaakt?

 98. Thea zegt:

  Beste Dirk, hier kan ik wat mee, ik hoop over 3 tot 4 maanden net zo ver te komen als jij en pijnloos te zijn. Dat geeft mij weer moed.
  Heb je in de 3 tot 4 maanden dat je nog pijn had ook al de rode gistrijst gebruikt of heb je daarmee gewacht tot je helemaal pijn vrij was?
  Hoeveel visolie gebruik je? en van wel merk? Gebruik je naast de Rode gistrijst ook Q10?

  Ik blijf ook gewoon op de pijn geleid door sporten in de fitnisszaal onder begeleiding en dat gaat goed.
  Ik gebruik verder een bloeddrukverlager, een bètablokker en een bloedverdunner.
  De Betablokker is in de allerlaagste dosering.
  Hiernaast ben ik ook Astma patiënt dus heb hiervoor de nodige medicijnen, die ik niet kan laten staan. Maar daar heb ik geen bijwerkingen van, dat is in de loop deer jaren heel goed ingeregeld door de longarts, zelfs de Xolair.

  Verder ben ik ook alleen maar ervaringsdeskundig hoor.

  • Dirk Knottenbelt zegt:

   Beste Thea,

   Ik heb het bijgehouden, met name omdat ik gek werd van die spierpijn en hoopte dat een gestructureerde aanpak duidelijkheid zou verschaffen (en dat heeft het ook gedaan):

   Ik ben in maart 2014 gestopt met de statines. In mei ben ik begonnen met visolie, maar met een te lage dosering. In oktober 2014 ben ik meer visolie gaan nemen en de rode rijst. Ik neem twee van die grote gele jongens per dag, het merk weet ik even niet, maar een beetje goede gezondheidswinkel kan je daar wel in helpen. Effectief is dat geloof ik (ik zou even op de pot moeten kijken) 1000 mg. Er zijn allerlei alternatieven. Rode rijst idem dito, van het merk PURO (overigens niet goedkoop…).

   Q10 neem ik niet, wel vitamine D.

   De betablokker gaf ook veel bijwerkingen (depressief en labiel – wonderbaarlijk snel voorbij nadat ik gestopt was) en slik ik ook niet meer. Overigens begrijp ik dat dat alleen nodig is als je hart beschadigingen heeft opgelopen, anders is het met name voor het eerste jaar. Ik heb gelukkig geen beschadigingen.

   Hoop dat je dit wat wijzer maakt, ik ga dat artikel over verzadigde vetten nog eens lezen, maar voel me bij een wat vetarmer dieet best goed!

   groet,

   Dirk

 99. Thea zegt:

  Ik ben heel blij met jouw antwoorden Dirk.
  Ik heb mij naar gezocht naar iemand die mij wat meer duidelijkheid kon geven.
  Ik stop nu ook even een poosje met de Rode gistrijst tot de pijn er hopelijk uit is en blijf wel de visolie innemen.
  De bètablokkertjes echt super lage dosering hoor, moet ik wel, want mijn linker hartspier heeft wel wat beschadiging opgelopen, al is het totaal nog wel voldoende. (wie weet wat er met die spier gebeurt als ik door zou aan met Statines….eng hoor)
  Echt heel erg bedankt hoor en geniet maar lekker van een spierpijn vrij leven.

  Verder zal ik een vetarm dieet ook blijven gebruiken en voel mij hier prima bij.
  Groet
  Thea

 100. Guido Vogel zegt:

  Peter Attia’s onvolprezen 9-delige serie over cholesterol:
  http://eatingacademy.com/nutrition/the-straight-dope-on-cholesterol-part-i

  Twee conclusie uit deel 9:

  22. If you want to stop atherosclerosis, you must lower the LDL particle number. Period.
  26. LDL-P (or apoB) is the best predictor of adverse cardiac events, which has been documented repeatedly in every major cardiovascular risk study.

  De snelle versie van cardioloog Axel F. Sigurdsson : http://www.docsopinion.com/health-and-nutrition/lipids/ldl-p/

 101. Ja, ik denk dat ik wel knarsetandend moet toegeven dat het verband tussen LDL-P en incidenten te consistent is om te negeren. Toch denk ik nog steeds dat een hoge apoB vooral een proxy voor metabole ontsporing is en dat die ontsporing aan de basis ligt van de hartklachten. Hoewel er ook een kleine groep is met een mooie trig/HDL ratio die toch een hoge apoB heeft…

  Denk jij dat Jimmy Moore safe zit met zijn torenhoge LDL-P (maar een calciumscore van 0)?

  Ik zal me binnenkort trouwens eens verdiepen in die ban van Foodlog.

 102. Thea zegt:

  O ik geloof je graag Adriaan, alleen kom ik meestal niet verder dan paracetamol, verder ga ik niet.
  Ik heb het ook niet nodig en hoop het ook niet nodig te hebben. Verder moet ik oppassen met een hartkwaal, ik kan en mag niet alles zomaar nemen. Ben ook niet tegen alles in de reguliere zorg er zitten goede medicijnen tussen, alleen die statines hadden mij te veel nare bijwerkingen.

 103. Hans zegt:

  @ Melchior Meijer zegt:
  februari 17, 2015 om 6:23 PM

  ,, Ik zal me binnenkort trouwens eens verdiepen in die ban van Foodlog. ”

  Dat kan natuurlijk maar voor zover ik het begrijp wil D.V. in het betreffende topic niet verder met Guido in discussie , wat je er maar van mag vinden/denken 😉

  Begrijp dat van een ban vooralsnog geen sprake is ? Guido weet dat natuurlijk beter te verwoorden hier ……..

 104. Corrien zegt:

  Mooie Folkert!!! Wat een geweldig mens: ‘non excersise activities’ ….. love it!
  Ga ik toevoegen aan mijn andere gejatte uitspraak; “de beste houding is de volgende”

 105. Guido Vogel zegt:

  Een Apo B test kun je zo bij de dokter laten toevoegen als je bloedonderzoek wil laten doen.
  http://www.uwbloedserieus.nl/aanvraagformulier.php?id=155

  Een laag-koolhydraat, gemiddeld eiwit, hoog vet voedingspatroon heeft een positieve uitwerking op deze en andere bloedwaarden.

 106. willem zegt:

  Een laag koolhydraat-, gemiddeld eiwit- en hoog vet voedingspatroon heeft volgens Guido een positieve uitwerking op onze bloedwaarden. Zal vast wel, Guido, maar zo gesteld telt deze stellingname teveel open eindjes. Ik zie dat liever ingevuld met de soort vet, de soort eiwit en de soort koolhydraten.
  En we hadden het er al eerder over: waarom zo vol op het orgel voor het mantra aangaande een relatief lage inname van koolhydraten en een hoge van vet, terwijl een fatsoenlijk ‘paleovoedingspatroon’ dat mantra overbodig maakt?

 107. Guido Vogel zegt:

  Heel simpel Willem: omdat de data bewijzen dat het werkt. Als jij vindt dat een paleovoedingspatroon dat overbodig maakt, zul je met data moeten komen die a) het verschil duidelijk maken tussen LCHF en Paleo en b) resultaten laten zien in het voordeel van Paleo.

  Paleo werkt ook en voor zover ik weet is er geen onderzoek dat Paleo en LCHF vergelijkt (en afhankelijk van je perspectief zijn ze hetzelfde).

 108. Guido Vogel zegt:

  Voor wie het nog niet wist. Vandaag start de Low Carb Health Summit (https://www.facebook.com/lowcarbhighconferencesouthafrica) in Kaapstad. Ook wel bekend als The Old Mutual Health Convention (https://www.lowcarbhighfatexperts.com/home.html). Uiteraard met Tim Noakes.

  Daar gaan veel video’s uitkomen (Andreas Eenfeldt heeft speciaal een cameraman meegenomen).

 109. willem zegt:

  Misschien is dit wel de kern van veel discussies over de ‘werkzaamheid’ van de ontelbare dieten: het werkt.
  Ja, goeiemorgen. Wat werkt, hoe werkt het, hoe lang werkt het, bij wie werkt het, waarom werkt het, waarop werkt het, in welke onderzoeken werkt het, bij welke niet, enzovoorts, enz., etc. …?
  In mijn ogen kan een interpretatie van welhaast elk voedingspatroon van onderzoeksgroepen tot conclusies leiden die je belieft. Het is ook daarom dat het meest veilige, maar vooral ook meest logische en meest mens eigen voedingspatroon is dat waarop onze soort geevolueerd is. Daarom is ‘paleo’ ook geen dieet (dat lelijke anglicisme dat je voortdurend leest), maar het oorspronkelijke voedingspatroon van de mens, met door geografische en andere omstandigheden aanpassingen die als kenmerk hebben: natuurlijk en van voor de landbouwrevolutie.
  Overal heb ik kunnen lezen hoe al die dieten op wonderbaarlijke wijze genezing bieden, even zo vaak hoe ze falen. Nergens nog heb ik betrouwbare onderzoeksrsultaten opgemerkt waauit blijkt dat ‘paleo’ zoals op het ‘bierviltje’ in gezondheidsgebreke blijft.
  Dieten, ingegeven uit financieel belang, dan wel door charlatans, houden niet stand, maar blijven opduiken op onze o zo vrije markt..
  En, ja, een lchf-dieet zou gebruikt kunnen worden om af te vallen (zoals ontelbaar andere dieten) en kan dicht bij ‘paleo’ liggen. Maar het is geen oorspronkelijk, menselijk voedingspatroon en blijft een kunstmatige manier waarop gegeten kan worden..

 110. Guido Vogel zegt:

  Er zijn antwoorden op je vragen Willem. Je moet er alleen wel tijd insteken. Of niet en op Paleo vertrouwen. Ook goed, maar probeer dan geen verder geen inhoudelijke discussie te voeren.

 111. willem zegt:

  Jouw reactie, Guido, is jammer genoeg tekenend voor de wijze waarop je communiceert en de discussie voert: hautain, manipulerend en kortzichtig. Je legt de bal voortdurend bij je opponent, om een eigen inhoudelijke reactie te omzeilen. Ik volg je al een hele tijd, heb in zekere zin bewondering voor je vasthoudendheid, maar krijg de kriebels van de manier waarop je meent de discussie te voeren en uitstraalt dat je het beter weet dan die onnozele anderen. En dat is een kenmerk van onzekerheid. Een terechte onzekerheid, overigens. En ik ben niet de enige die zich daaraan stoort, Guido…
  De kernvraag die ik je nu al een aantal keren heb gesteld en waarop je het antwoord niet geeft: waarin schiet ‘paleo’ tekort, wat volgens jou talloze schrijfsels lchf wel heeft (wellicht behoudens een relatief snelle afname van overgewicht.

  • Adriaan Keij zegt:

   Willem, wat het je doet hangt af van hoe je het ziet. Als hetgeen Guido schreef echt onzinnig was zou je er niet zo boos om worden, maar je weet zelf dat hij een punt heeft. Dus steek er tijd in en leg uit wat de verschillen tussen lchf en paleo zijn, daar ben ik ook wel benieuwd naar.

 112. willem zegt:

  Adriaan.
  1. ‘Als hetgeen Guido schreef echt onzinnig was zou je er niet zo boos om worden’
  a. Ik stel nergens dat ik de schrijfsels van Guido onzinnig vind.
  b. Ik ben daar niet boos om, maar stoor me aan de door mij omschreven wijze van discussieren van Vogel.
  2. ‘Je weet zelf dat hij een punt heeft’.
  a. Welk dan, Adriaan?
  3. ‘Dus steek er tijd in en leg uit wat de verschillen tussen lchf en paleo zijn’.
  a. Begrijp je mijn reacties niet, of wil je die niet begrijpen? Ik ben daar al zo vaak op in gegaan. En die vraag heb ik vaker voorgelegd aan Guido. Maar waar het in de kern om gaat, is de vraag waarom je op de lchf-toer gaat, terwijl ‘paleo’ (het Biervoltje) bestaat.
  Maar wellicht kun jij daar antwoord op geven, Adriaan. Alvast bedankt.

 113. Folkert zegt:

  Een vergelijk tussen LCHF en het Paleo-Bierviltje, hierna te noemen het PB. ( Voldoe ik aan de gewoonte om alles en iedereen af te korten met kapitale letters. )
  Met de nadruk op het Bierviltje, daar er verscheidene varianten van Paleo in de omloop zijn, zoals een iedereen weet. Eerst wilde ik een flauwe grap maken uit de jaren … het verschil tussen LCHF en PB is als een dood vogeltje ….. etc. Eigenlijk is dat wel zo, maar dan zijn we uitgepraat en dat wil ik niet. Ik wil weten wat het verschil is gebaseerd op de kennis die ik in de loop der tijd heb verzameld. Het is een wirwar van feiten, meningen en veronderstellingen. Met W, Willem dus, ben ik geneigd het eens te zijn in zijn aanname dat LCHF een voorschrift is en PB een richtlijn. Het eerste wat mij frappeert aan het PB, is de grote mate van vrijheid in het bepalen wat je wel en niet eet. Het is geen moeten, je mag. De nadruk ligt niet op een pakket van eisen, echter meer op wat er op dat moment voorradig is. Dat voorradig zijn plaats ik niet in de vergane perioden van onze voorgangers. Het is de opportune voorraad aan voedsel dat ons beschikbaar staat in de voedselhandel. Daarin moet je selectief zijn. Je behoeft je keuze niet te bepalen aan de hand van een tabel hoeveel koolhydraten ergens inzitten of vetten of mineralen of vitaminen. De variatie en die is in het geheel niet uitgebreid zorgt als vanzelf voor een juiste dosering. Er bestaan geen tabellen. Dit in tegenstelling tot het LCHF-patroon. Dit patroon schrijft de marge voor waarbinnen je de hoeveelheid KH en vet mag varieren, naar gelang je gesteldheid. De doelstelling van PB is primair op een redelijke wijze die “Third Age “ te bereiken en te behouden. Een secundaire doelstelling ontgaat mij. De doelstelling van LCHF is primair gewichtsbeperking, en secundair het terugdringen van welvaartsziekten. Verder komen beide patronen veel met elkaar overeen. Naast de voedsel inname bestaat er nog een leefpatroon naar eigen keuze, interesse en vaardigheid. Hoe beweeg je, hoe sport je, hoe slaap je. Dit laatste wordt soms geclaimd door Paleo als zijnde een onderdeel daarvan. Naar mijn mening past dit echter niet in een vergelijk.

 114. Guido Vogel zegt:

  Een primer over LCHF: http://www.dietdoctor.com/lchf en zoek de koolhydraatlimieten

  Een artikel van Paleoman Mark Sisson: http://www.marksdailyapple.com/the-primal-carbohydrate-continuum/ en vindt de koolhydraatlimieten.

 115. Folkert zegt:

  Guido, ik ken het artikel van de Dietdoctor, en het beantwoordt aan mijn eetpatroon. Dat patroon verschilt niet zoveel van het PB . Je kent die grap over het dode vogeltje ?

 116. Guido Vogel zegt:

  Zijn ene poot is even lang.

 117. Folkert zegt:

  Okay, G, Guido dus, wat is het verschil tussen LCHF en PB ? Je kent mijn verhaaltje, nu jouw verhaaltje.

 118. Guido Vogel zegt:

  Zuivel en mager vlees.

 119. Mager vlees? Mwa, seizoensafhankelijke fluctuaties. Ook Cordain geeft al jaren toe dat de buffels die aan het eind van de zomer werden gejaagd en tot pemmican werden verwerkt een hoog vetpercentage hadden. Lindeberg heeft toegegeven dat verzadigd vet uit kokosnoten kennelijk niet zo atherogeen is als hij op grond van zijn conventionele training vermoedde.

  LCHF leunt te sterk op het evolutionaire perspectief om er erg moeilijk over te doen, vind ik. Het zou wel leuk zijn om Lindeberg Style Paleo (Bierviltje) en klassiek LCHF (met veel zuivel) eens in een mooie trial te vergelijken.

  #Let’sJoinForces

 120. Guido Vogel zegt:

  @Melchior: +1

 121. willem zegt:

  ’t Zal aan mij liggen, maar ik kan niks met de reacties van Guido als ‘ Zuivel en mager vlees’ en ‘@Melchior: +1’.
  Liever zie ik van hem antwoorden op vragen, in plaats van arrogante sneren in pseudo-filosofie verpakt. Of is Guido een alter ego van Dick?

 122. Folkert zegt:

  Toch wel handig dat Twitter. Even wat links volgen, het is tenslotte zeikweer, en ik kom op het volgende. Een aardig vergelijk tussen LCHF en Paleo.
  http://www.biznews.com/health/2015/01/19/complete-idiots-guide-tim-noakes-diet-banting-lchf/

 123. Folkert zegt:

  Melchior, wat een prachtige link naar Oliver Sacks. De tranen staan in mijn ogen.

 124. Guido Vogel zegt:

  Aseem Malhotra op de LCHF Summit in Kaapstad over het gebrek aan kennis over medische statistiek bij publiek, media en doktoren (terwijl het in de basis helemaal niet zo ingewikkeld is, zelfs ik snap het :-)):

  Case study over statines:

 125. Guido Vogel zegt:

  @Melchior: ga je het een beetje uitgebreid over zuivel hebben in je boek (mag ook hier uiteraard :-))? Het is duidelijk dat het non-paleo is. De gnoes werden niet gemolken op de savanne. Dat lukt pas na het domesticeren van dieren. Cordain heeft altijd een punt gemaakt van de vele hormonen. Het is in ieder geval duidelijk dat delen van de mensheid een (gedeeltelijke) genetische aanpassing (lactosetolerantie) heeft ondergaan.

  Is het denkbaar dat zuivel (en vooral boter, room, yoghurt en kaas die weinig/geen lactose bevatten) een gelukkig toeval is? Het wordt nog wel eens gezien (o.a. Michael Eades) als vervanging van het eten van b.v. hersenen en merg vanwege o.a. het verzadigde vet.

  Hoeveel Paleo’s op dit forum doen zich tegoed aan hersenen, merg, orgen, nieren etc.? Het Bierviltje beschrijft tenslotte “het hele beest”?

  • Melk is duidelijk problematisch, kaas is niet duidelijk problematisch, mogelijk zelfs gunstig, zij het inderdaad vermoedelijk alleen in een paleovoeding zonder onbewerkt zeevoedsel en orgaanvlees. Ik eet kippenlever, hele gegrilde sardines en schelpdieren. Voor al het overige dat je noemt ben ik te zeer een watje. Dus alleen gecamoufleerd in (goede) worst.

   Heb theorie dat kustlandschap ons thuis is. Heb persoonlijk geen moeite met verzamelen schelpdieren en doden van een vis, maar een viscerale afkeer van het slachten van een zoogdier. Aangeleerd of instinct? Zou het laatste kunnen zijn.

 126. Daniel zegt:

  Guido, ik eet runderlever, verder “gewoon” spiervlees. Weet je waar ik aan andere organen kan komen (heb wel interesse in biologische Thyroid, pancreas en bijnier)? Vis eet ik bijna niet. Boter veel, andere melkproducten (room, brie, kaas) erg weinig.

  Leuke discussie heb je gestart

 127. Guido Vogel zegt:

  Ik zie dat de Twitter-links in mijn post over Aseem Malhotra niet tevoorschijn komen?

  Zwezerik is niet te versmaden, maar duur. Sommige slagers hebben het op voorraad. Rundernieren vond ik bij Hanos. Lamsnieren laatst op Texel, maar dat is een uitzondering. Zelfs bij de groothandels Sligro/Hanos/Makro is er vrij moeilijk aan organen te komen. Andere spullen al helemaal niet. Turkse/Marrokaanse slagers willen ook nog wel eens het e.e.a.

  Overigens geloof ik ook dat het kustlandschap medebepalend voor onze ontwikkeling is geweest, maar vermoed dat ook landdieren belangrijke bron van voeding waren. De bewijsvoering van het belang van verzadigde vetten (meestal te vinden in landdieren) voor onze (hersen)gezondheid, is vrij sterk. Zoals Michael Eades zegt: als je iets moet laten staan omdat je vol zit, laat dan het vlees staan, niet het vet.

 128. Guido Vogel zegt:

  Vergat nog de link naar Bill Lagakos over dierlijke vezels: http://caloriesproper.com/animal-fibre/

  Nog meer reden om het hele beest te eten.

 129. Fien zegt:

  Op foodlog van de hand van De Veerman: “Ander toeval wil dat een antikoolhydraten-fundi afgelopen week Foodlog met geraas meende te moeten verlaten omdat hij het van Noord-Koreaanse praktijken vond getuigen dat zijn anticarbisme – ik introduceer bij deze het nieuwe woord – hier niet langer werd getolereerd.”

  LOL! Guidootje toch, stond dat van die Noord-koreaanse praktijken in een van jouw twee gewiste berichtjes? Je bent een gestoorde flapdrol.

 130. willem zegt:

  Nou, nou, nou, Fientje toch..
  Guido is mij wat teveel propagandist van het in zijn ogen onbetwistbaar beste dieet (lchf) voor, in ieder geval, zwaarlijvigen. En, ja, Guido beschikt over een tekort aan relativiteitsvermogen. En, ook, hij mijdt iedere hem niet welgevallige discussie en omzeilt lastige vragen (die ik hem talloze keren stelde). Allemaal akkoord.
  Maar de botsing met Dick Veerman lijkt me een voor de hand liggende: beiden wat teveel van eigen gelijk overtuigd, beiden met een gebrek aan inlevingsvermogen en beiden met een bovengemiddeld vermogen lastige vraagstukken te beantwoorden met een arrogante, onsympathieke houding en onnavolgbaar pseudo-filosofisch geklets..
  Maar om Vogel nu een gestoorde flapdrol te noemen, gaat me te ver. Een flapdrol, akkoord, maar gestoord is Guido zeker niet, Fien.

 131. Corrien zegt:

  Geconfijte eendenmaag, gesmoord in z’n eigen vet; errrruuuuugggg lekker lauwwarm op een salade en verkrijgbaar in blik.
  https://dewarmloper.wordpress.com/2012/09/02/salade-de-gesiers/
  Heb ‘m eens zelf gemaakt met kippenmaagjes van ‘de Turk’, deze keer gesmoord in reuzel bij gebrek aan eendenvet. Ook goed te doen. Heb nieuwe maagjes bij de poelier gehaald, maar staan nog in de diepvries moet ze nog smoren/confijten.

 132. Guido Vogel zegt:

  Dat ApoB verlaagd wordt ten opzichte van LFHC met een LCHF interventie blijkt onder andere uit de studie van Volek et. a.: http://www.nmsociety.org/docs/aboutfat/Dietary-carbohydrate-restriction-induces.pdf, Zie figuur 2. Trials waarbij LCHF en Paleo in aparte armen zitten, zijn mij niet bekend.

  @Corrien: heerlijk. Ook in de salade Landaise: http://gironde-33.nl/culinair/recepten/salade-landaise/

 133. Guido Vogel zegt:

  Sam Feltham heeft een overzicht gemaakt van 25 LCHF trials met daarbij de effecten op gewicht en bloedwaarden. Waaruit:

  “Overall low carb dieters have 3.5 times better health outcomes than low fat dieters with more improved cholesterol profiles, better blood sugar control and lower blood pressure”

  http://smashthefat.com/science/.

 134. Fien zegt:

  Blij dat je zelf inziet hoe ongelooflijk je hebt lopen trollen op foodlog, Guido. Het lijkt er daarom op dat Willem gelijk heeft en je niet gestoord bent. Alleen maar een opgeblazen kikker met oogkleppen, een arrogante flapdrol zonder enige basiskennis van wetenschapsmethodologie die na het lezen van een paar blogjes eeuwig meent de Enige Echte Waarheid in pacht te hebben en als een jehovagetuige altijd en eeuwig in dezelfde uitgesleten groef van het grijsgedraaide associatieonderzoek en absolute kansen blijft ronddraaien.

 135. Fien zegt:

  Sam Feltham is een coach die geld verdient met zijn commerciële site. Jezus. Misschien ben je toch een tikje gestoord, Guido.

 136. Fien, Willem, ik ben er niet uit en ik al er wel nooit uitkomen, maar het lijkt er toch wel sterk op dat een zeg maar suprafysiologische (substraat gestuurde) glycolyse de meeste degeneratieve processen en versnelde veroudering (op z’n minst) stimuleert. In dat licht – en omdat hij 1000 euro doneert aan AHS Nederland 2015, waar we overigens nadrukkelijk andersdenkenden bij proberen te betrekken – kan ik niet de antipathie jegens Guido voelen die jullie voelen 🙂 .

  Dat drammerige zie ik ook niet echt, maar ik ben al lang niet op FL geweest.

  Zelf vaar ik overigens nog altijd gewoon een stijve Lindeberg-koers.

 137. willem zegt:

  Je moet, het, Melchior, natuurlijk allemaal niet al te serieus nemen, deze kriebels jegens Guido. Waarschijnlijk, naast bewondering voor zijn ‘doorzettingsvermogen’ en voor de enorme hoeveelheid tijd die hij er tegenaan gooit om overal naar onderzoeken, enz., te zoeken op internet die zijn grote gelijk bevestigen, ontstaat deze agitatie door a. zijn irritante arrogantie (zie zijn reacties op mijn vragen), en b. door het stelselmatig ontwijken van antwoord geven op heldere vragen (ook een teken van arrogantie, en onzekerheid natuurlijk). Niet erg allemaal, hoor. ik constateer slechts.
  Zijn botsing met D.V. is, ik zei het eerder, een gevolg van het gegeven dat beiden een karakter hebben dat overeenstemt: gelijkpolig, dus elkaar afstotend. Heeft tenslotte ook wel wat, dat gedoe.

  Wat een prachtig weer vandaag, trouwens. Bij de moestuiniers onder ons komen de tuinderskriebels al weer aan de oppervlak. En bij James?

 138. Dick zegt:

  Beste mensen,

  Ik ben een jaar of 6 geleden als (licht) diabetes gediagnostiseerd en heb hiervoor medicijnen gekregen(veel uitgeprobeerd, kan niet zo goed tegen bepaalde soort medicijnen en bij uiteindelijk op Forxiga 10mg en 500 Metformine uitgekomen als basis en zeer tevreden daarover geweest). Voordeel (achteraf mijn nadeel) was dat ik alles kon eten, want die forxiga laat je afvallen omdat je de suikers uitplast) en afgelopen jaar een volkstuintje genomen omdat ik minder fysieke arbeid (wegens de recessie) kreeg en ja, veel kruimelige aardappelen geplant, en ja, ik viel toch af(20 kg in 2 jaar), praktische elke dag aardappels in alle variaties in de frituurpan (met de daarbij behorende snacks), kan natuurlijk niet goed gaan, een zwaar hartinfarct 4 december.
  Het hele statine gebruik jaren lang tegen gegaan bij de huisarts, beste man, maar elke keer als ik weer kwam werd er over doorgezeurd terwijl mijn cholesterol toen prima was, alleen als je het als diabeet bekeek iets te hoog. Na te zijn gedotterd en een stent gekregen(andere aderen, kleppen etc. in goede staat behoudens lichte plekjes met aderverkalking, maar niet om je druk over te maken) toch groot litteken en eerste diagnose was 25-35% restfunctie hart, na 6 weken is dit bijgesteld naar 35-40% en de kans dat in mei dit 40-50% zal worden is reëel(max is 50-70%), dus niet te gek voor een infarct waar de cardioloog van heeft gezegd dat vele het ziekenhuis niet hadden gehaald.
  In de 5 dagen dat ik in de plaatselijke MC lag werden de medicijnen bepaald en tot mijn schrik zat daar de standaard 40mg Lipitor bij. Op mijn vraag waarop dit gebaseerd was (ik had immers al vele jaren gevochten om geen statine te gaan gebruiken) was het simpele antwoord: protocol.
  Op mijn vraag waar die op gebaseerd was kreeg ik geen afdoend antwoord, op mijn vraag of het niet raadzaam was eerst met een lagere dosis te beginnen en te kijken of het niet met de kleinste dosis in orde kon komen werd gereageerd dat ik het gewoon moest gaan slikken de rest van mijn leven.
  Uiteraard ben je een beetje onzeker op dat moment(ik had uiteindelijk wel een infarct gehad gerelateerd aan een paar klontjes cholesterol, hoewel wel zelf zover laten komen door mijn eetgedrag), ben ik het maar gaan slikken.
  Tot dat moment kon ik nog gewoon lopen, ik heb het hele infarct als een spierpijntje beleefd en de tweede dag(het infarct heeft een volle dag geduurd) weer gaan lopen, maar na 3 dagen vanaf de eerste inname dacht ik dat mijn benen vol met lood zaten. Gevraagd aan de cardioloog of de statine niet verlaagd kon worden, maar nee, resoluut werd beslist dat dat niet mogelijk was.
  Om een lang verhaal korter te maken, ik heb 12 medicijn wisselingen gehad in 4 weken, niks hielp echt (wel werd de lipitor verlaagd van 40 naar 2×20 door de huisarts die wist dat ik er maar 1 ging nemen) en een moedige assistent van vaatchirurg waarna ik verwezen was door de cardioloog omdat ik doorgaf dat ik naar 20mg was gegaan gaf aan dat ik ook 10mg mocht gaan slikken (maar dat wel moest blijven doen de rest van mijn leven). Maar mijn benen werden desondanks veel slechter(een kleine wandeling met de hond was eigenlijk al teveel), mijn nek werd een ramp, ik werd geregeld er depressief van en zag het niet meer zitten omdat ik niet meer wist waar het aan kon liggen, want het was toch maar 10mg?
  Drie dagen geleden ben ik echter ook met die 10 mg gestopt omdat de andere medicijnen door wisselen toch geen echter verlichting brachten en ja hoor, een wonder geschiedde; de pijnlijk zware benen zijn bijna geheel verdwenen, mijn nek voelt weer gewoon aan, ik heb mijn humor weer terug en zie het leven weer zitten. Als ik het zelf niet had meegemaakt dan zou ik het niet geloven, zo’n omslag na zo’n korte tijd(laat staan wat die statine in zo’n korte tijd voor ellende kan aanrichten).
  Ik kan het niet anders naar een ieder die deze rommel krijgt over brengen; luister naar je eigen lichaam en slik niet iets waar je alleen maar zieker van wordt! De geringe kans die je loopt met een normaal of iets verhoogd cholesterol op narigheid weegt toch helemaal niet op bij alle genoemde bijwerkingen en ziektes die je kunt krijgen?
  Een schande dat dit middel nog in omloop kan zijn, artsen moeten zich schamen zich zo voor dit karretje te laten spannen en nog erger, doof en blind zijn voor de klachten van de mensen!
  In de plaats alle aandacht te hebben voor het roken zou ik maar diezelfde energie en geld steken in de ellende van dit middel, daar red je veel meer levens mee en maakt mensen veel gelukkiger!

 139. Guido Vogel zegt:

  Jezus Melchior, je laat je toch niet omkopen? Al geef ik 1 Mio aan AHS NL 2015, dat heeft er toch echt geen ene ruk mee te maken? Ik zie de smiley, maar credibility omdat je geld geeft? Pfoe, daar kan ik echt niks mee.

 140. Guido #ironie

  Kwam niet helemaal over, vrees ik.

 141. Guido Vogel zegt:

  Jawel hoor 🙂 maar vond dat ik het even duidelijk moest maken voordat iemand die ironie zou ontgaan.

  Van Nina Teicholz in de New York Times (verdacht, want ze verdient haar geld met boeken):
  http://www.nytimes.com/2015/02/21/opinion/when-the-government-tells-you-what-to-eat.html?_r=0

  “the primary problem is that nutrition policy has long relied on a very weak kind of science: epidemiological, or “observational,”

  Instead of accepting that this evidence was inadequate to give sound advice, strong-willed scientists overstated the significance of their studies.

  Much of the epidemiological data underpinning the government’s dietary advice comes from studies run by Harvard’s school of public health. In 2011, directors of the National Institute of Statistical Sciences analyzed many of Harvard’s most important findings and found that they could not be reproduced in clinical trials.

  Americans have been the subjects of a vast, uncontrolled diet experiment with disastrous consequences.”

 142. Guido Vogel zegt:

  Andreas Eenfeldt (verdacht, want dokter) http://www.dietdoctor.com/science
  Kris Gunnars (verdacht, nou gewoon omdat ie een dietist die uit IJsland komt) http://authoritynutrition.com/23-studies-on-low-carb-and-low-fat-diets/

 143. Fien zegt:

  Gaan we weer… je naaldje knarst en kraakt in de epidemio… epidemiololologische groef…
  Ja, alle artsen zijn verdacht, diëtisten helemaal, en breek me de bek niet open over schrijvers van boeken. Maar weet je wie er pas echt verdacht zijn? Mensen die doorgeleerd hebben voor wetenschapsfilosofie! Nooit ingaan op vragen van dat soort nitwits.

 144. Dick, bedankt voor je on topic reactie. Helaas een vrij klassiek verhaal. Ik probeer er snel wat uitgebreider op terug te komen. Zelfs opinieleiders als Sir Rory Collins (Heart Protection Study), Steven Nissen en Eric Topol beginnen voorzichtig toe te geven dat er beter moet worden gekeken naar de serieuze adverse effects van statines. Ruim twee decennia hebben ze categorisch ontkend dat die er zijn (afgezien van die halve procent full blown rhabdomyolyse).

 145. Jo tB zegt:

  Dick, heftig verhaal. Tja artsen hebben zich te houden aan het behandel protocol vastgelegd door de gezondheidsraad, en de arts kan in moeilijkheden komen wanneer hij zich er niet aan houd.
  Ik heb destijds ook bij mijn huisarts gezegd dat ik geen statines wens te slikken en dat is geaccepteerd. Het hoort bij de behandel protocol van diabetes (T2D bij mij). Mocht mijn huisarts in problemen komen dan wordt de kleinste dosering voorgeschreven en spoel ik ze door het toilet. Het kan wel dwingend voorgeschreven worden, maar ik kan niet gedwongen worden het inderdaad in te nemen.
  Op het internet heb ik meer verhalen gelezen van zware spierkracht verlies als een ernstige bijwerking van die statines. Dat een specialist daar zijn ogen voor sluit, is crimineel. Houw voet bij stuk, en desnoods via je zorgverzekering (of huisarts) een ander specialist zoeken. Een die meer open staat voor geen statine gebruik.

 146. Dick zegt:

  Hallo Jo,
  Ik heb ook type 2, maar heel licht diabetes, eigenlijk alleen mijn nuchterwaardes zijn (te) hoog (zonder medicijnen rond de 9), rest van de dag altijd goed, dus ik slik niet zoveel(op dit moment 500mg Meth, maar die zal wel wel iets moeten verhogen omdat die forxiga is vervallen).
  Bij mijn huisarts is het nooit een probleem geweest geen statines te slikken ivm met Diabetes.
  Bij de cardioloog is het een heel ander punt(ben trouwens wel naar een andere gegaan, is ook nog een neef van mij en die doet niet zo moeilijk(tot nu toe)), terwijl het naar mijn mening niet aan de cardioloog is, de cholesterol lijkt mij een zaak van de vaatchirurg.Naast dat ene adertje wat verstopt is geweest zijn de andere aderen geen probleem, noch de hartkleppen e.d. Of zie ik dat verkeerd?
  Maar ik ga niets slikken waar ik niet achter sta hoor, het is mijn lichaam en leven, ik neem dan ook de beslissing en uiteindelijk de verantwoording.

 147. Guido Vogel zegt:

  Over het niet beschikbaakbaar komen van data over de bijwerkingen van statines: http://drmalcolmkendrick.org/2015/02/16/a-humiliating-climb-down-or-a-machiavellian-move/

 148. Adriaan Keij zegt:

  Catalyst en alle anderen die kritisch zijn vwb cholesterolverlagers krijgen gelijk – uit een vreemde hoek… Een Zwitserse bank (!) schreef een fantastisch rapport over vet, een ‘must read’!

  Hier staat het rapport:

  https://doc.research-and-analytics.csfb.com/docView?language=ENG&source=ulg&format=PDF&document_id=1053247551&serialid=MFT6JQWS%2b4FvvuMDBUQ7v9g4cGa84%2fgpv8mURvaRWdQ%3d

 149. lilian zegt:

  Ik kom er vanavond achter dat de statine (crestor), die de man van mijn moeder slikt hem tot een zombie hebben gemaakt. Hij slaapt de laatste maanden hele dagen, is alles kwijt geraakt: zijn geliefde moestuin, zijn bijen ga maar door. Zelf fietsen kan hij niet meer. Ik ben het pas sinds vandaag aan het uitzoeken omdat ik schrok (geschrokken ben) van zijn gemoedstoestand het laatste half jaar. Hij kan bijna niet meer lopen is echt super slecht, hij ligt bijna de hele dag te slapen en ga maar door. Het lijkt wel een oude man. Ik ben geen dokter, maar wel iemand die zeer geïnteresseerd is in voeding en nadenken. Omdat ik me zo zorgen maak heb ik mijn moeder gevraagd welke medicijnen hij nou precies slikt. Ik wist dat het niet goed was, maar als ik het google kom ik gewoon alles tegen wat van hem op toepassing is. Nu moet ik een plan van aanpak maken met de huisarts die ze hebben. Nog tips??? Ik kom q10 veel tegen. grt, Lilian

 150. lilian zegt:

  Hallo Melchior, Dank voor de snelle reactie en blog. Hij slikt nu Crestor, maar in het verleden ook Zocor (hij slikt ze al best lang volgens mij). Omdat hij daar bijwerkingen van kreeg is hij overgestapt. Het gekke is dat hij ook een paar tia’s heeft gehad en het afgelopen jaar moest hij een nieuwe hartklep. Wij dachten dat hij daar zo slecht van was. Nu ben ik het met mijn zus aan het uitzoeken en kwam toen op jou blog terecht en van andere om mij eens in te lezen. Je kunt bijna niet geloven dat zo’n pilletje zoveel schade kan aanrichten. Ook slikt hij een bloedverdunner Acetylsalicylzuur 80mg, maar daar heb ik mij nog niet in verdiept. De man heeft aardig wat voor zijn kiezen gehad, maar zo slecht als hij nu ineens is is echt zorgelijk. Ze eten vegetarisch en mijn moeder kookt gezond. Wel eten ze koolhydraten in de vorm van brood, rijst aardappelen geloof ik, maar niet overdreven.. Hij drinkt niet meer en rookt ook niet meer al een heel aantal jaren. Hij is niet te dik, maar omdat hij geen energie meer heeft beweegt hij nauwelijks nog. We denken dat hij volgend jaar niet meer haalt, zo lusteloos is hij nu. Met vriendelijke groet, Lilian

 151. Ha Cedante,

  Een triest en helaas maar al te bekend verhaal. Rosuvastatine (Crestor) is een van de potentere HMG Co.A reductase remmers, al zijn ze allemaal potentieel gevaarlijk. Ik ben geen arts, maar als iemand in mijn kring van dierbaren op een statine het beeld dat jij schetst zou vertonen, zou ik burgerlijk ongehoorzaam zijn en hem of haar aansporen de statine voortaan bij het chemisch afval te deponeren in plaats van hem in te nemen. Zoals je hierboven kunt lezen is er een flinke groep mensen met een subklinische mitochondriële dysfunctie waarbij de statine die bestaande dysfunctie over het randje tilt en manifest maakt. De gevolgen zijn soms helaas blijvend, maar vaak ook vindt na het stoppen een volledige of bijna volledige revalidatie plaats.

  Statines kappen een complete enzymboom af (de mevalonaatboom) en ubiquinon (Q10) is slechts één van de vele vitale stoffen die daardoor niet meer of in sterk verlaagde concentraties circuleren. Een pilletje nemen werkt dus helaas niet.

  De beste kaarten om van een statinevergiftiging te herstellen verkrijg je door na het staken van de medicatie over te schakelen op een evolutionair geschikte voeding met veel breinspecifieke nutriënten. Daarover is op dit blog veel te te vinden.

 152. O jee, je reageert op een korte reactie die ik meteen weer weghaalde 🙂 . Ik zal me ook nog even op je tweede reactie buigen. Het klinkt niet al te best 😦 .

  • lilian zegt:

   Sorry Melchior misschien verwarrend met de naam Cedante en Lilian. Ik wilde niet onder mijn winkelnaam reageren, vandaar dat ik het comment onder Lilian had gedaan de tweede keer.

 153. Hoi Lilian,

  Foute boel. Doordat ik hier al ruim 15 jaar geleden in dook ken ik veel vergelijkbare gevallen. Het klinkt vrij klassiek. Zoek een arts die thuis is in de materie. Die zal hem onmiddellijk van de statine afhalen.

  Om mezelf in te dekken zeg ik nogmaals wat ik zou doen als ik in een soortgelijk geval geen terzake kundige arts zou vinden. Dit is dus geen advies, bla, bla, bla. Ik zou de man direct laten stoppen. Statineschade is echt, geen verzinsel van een stel half gare alterneuten. Het onderzoek waarop de huidige protocollen stoelen is onvolledig en deels corrupt. Helaas.

  Ook het klepprobleem zou door de statine kunnen komen, want de medicatie interfereert ook met het K2-metabolisme, dat er voor zorgt dat calcium terecht komt op plekken waar het hoort – zoals het skelet en het gebit – en niet op plekken waar het niet hoort – zoals bloedvatwanden, gewrichten en hartkleppen. Het slikken van acetylsalicylzuur of een andere plaatjesremmer is na een hartklepoperatie voor zover ik weet absoluut noodzakelijk. Dat is gewoon Aspirine en dus niet de hele wereld, tenzij het iemand betreft die daar toevallig absoluut niet tegen kan. Kan ik niet beoordelen.

  Vegetarisme kan de aftakeling in een geval als dit alleen maar bespoedigen. Zo iemand heeft na het stoppen met de statine een zo micronutriëntrijke voeding als mogelijk nodig.

  Ik zou: kappen met de statine, shore based paleo gaan en tenminste tijdelijk suppleren met K2. Of dagelijks wat natto eten. Niet paleo, wel therapeutisch.

 154. Het is een afweging. Maar het rebound effect wordt zwaar overtrokken. De auteurs die hier worden aangehaald moesten bakzeil halen.

  Withdrawal of Statins in Patients With Acute Coronary Syndromes
  Christopher Heeschen, MD
  University Hospital Frankfurt, Frankfurt, Germany
  Christian W. Hamm, MD
  Kerckhoff Heart Center, Bad Nauheim, Germany
  Ulrich Laufs, MD; Michael Böhm, MD
  University Hospital Homburg (Saar), Germany
  Steven Snapinn, PhD
  Merck Research Laboratories, West Point, Pa
  Harvey D. White, DSc
  + Author Affiliations

  Green Lane Hospital, Auckland, New Zealand
  To the Editor:

  In a recent article,1 we reported that pretreatment with statins before onset of symptoms in patients with acute coronary syndromes is associated with significantly improved clinical outcomes, and that discontinuation of statin therapy after onset of symptoms completely abrogates the beneficial effect of statin therapy. We have reevaluated our data and found inaccuracies in our analysis such that we can no longer support these original conclusions.

  In reevaluating our data, we discovered that approximately one-third of the study population had missing data for troponin T at baseline and were excluded from the multivariate model we used to adjust for possible confounding factors. The exclusion of these patients had a large impact on the results. When we repeated the analysis using all patients irrespective of troponin T status, the effects trended in the same direction but were considerably more modest. Patients receiving statin therapy had a non-significantly lower rate of myocardial infarction and/or death at 30-day follow-up compared with patients not receiving statins (adjusted hazard ratio, 0.70 [95% confidence interval, 0.41 to 1.19]; P=0.19). Risk tended to be higher in patients who discontinued statin therapy relative than in those who continued to receive statins (adjusted hazard ratio, 2.22 [95% confidence interval, 0.90 to 5.49]; P=0.08), and there was little difference relative to patients who never received statins (adjusted hazard ratio, 1.50 [95% confidence interval, 0.70 to 3.19]; P=0.30).

  We also recalculated the crude rates. For example, the crude rates of myocardial infarction or death at 30 days were 6.7% among patients who did not receive statins, 4.2% among patients who continued statins, and 9.4% among patients who discontinued statins. Although the rate was highest among patients who discontinued statin use, the comparisons among all 3 groups (P=0.10) and between the continued and discontinued groups (P=0.060) were not statistically significant. The corresponding rates of myocardial infarction/death at 7 days were 3.8%, 2.9%, and 8.2%, respectively (P=0.082 among all 3 groups and P=0.031 between the continued and discontinued groups).

  Although the direction of the trend is maintained in this reanalysis, there is insufficient evidence to support the original conclusions. These data remain interesting, and we reiterate that unplanned post hoc analyses are useful in generating hypotheses that should be rigorously tested in randomized controlled trials before being accepted and adopted into clinical practice. We apologize for any confusion that may have arisen from the original publication.

  • lilian zegt:

   Wederom dank voor het meedenken. Duidelijk artikel, maar ik kijk ik naar beiden kanten. Dit was wel een oud artikel zag ik later. We gaan ermee aan de slag. Ik zal je laten weten wat de vorderingen zullen zijn (als je wilt natuurlijk).

   Grt, Lilian

  • lilian zegt:

   Ik heb nog een vraag aan de meelezers of deskundigheid van Melchior. De man van mijn moeder had vandaag weer wat gevoel in zijn benen. Yehhhh, maar veel last van duizeligheid en nog wat dingen. Als ik google naar de bijwerkingen die je krijgt na het stoppen met een cholesterolverlager, dan vind ik heel weinig. Kan iemand mij vertellen/adviseren??? Grt, Lilian

   • Hoi Lilian,

    Ik weet alleen dat duizeligheid relatief vaak voorkomt wanneer mensen met een statine beginnen en wanneer ze er mee stoppen. Over de oorzaak kan ik slechts speculeren. Het binnenoor is een gevoelige graadmeter voor van alles en nog wat. Zo zijn duizeligheid en tinnitus beide kenmerken van Metabool Syndroom/hyperinsulinemie, maar ze kunnen ook het gevolg zijn van bijvoorbeeld een virusinfectie. Aangezien statines antibiotische en anti-virale effecten hebben, zou je kunnen theoretiseren dat een bestaande, onderdrukte infectie in het binnenoor na het stoppen van de statine opbloeit. Maar nogmaals, dat is pure speculatie, volgens mij weet niemand hoe het zit. De meeste mensen die het hebben gehad melden dat de draaiduizeligheid een dag of vier na het staken van de statine verdwijnt.

 155. Adriaan Keij zegt:

  Lilian, bedenk wat statines doen, hoe onnatuurlijk ze ingrijpen op het normale functioneren van (organen van) de mens. Een statine is een ‘cholesterolsyntheseremmer’, hoe erg kan het zijn als ‘de rem’ er weer vanaf gaat? Mijn zus is begin 2014 (na veel gezeur van mijn kant 😷🤓😎) in overleg met de huisarts (“we kunnen het eens zonder proberen”) gestopt, haar LDL ging van een levensbedreigend laag niveau naar een meer normale waarde. Ze knapte er alleen maar van op…

  Ik ga ze niet slikken, nooit. Boevenbende.

 156. lilian zegt:

  Beste Melchior, Adriaan,

  Dank voor jullie inbreng. Het klinkt logisch. Mijn moeder was bang dat ze te snel gestopt waren, en ze misschien toch niet hadden moeten afbouwen. Ik zie hem vanmiddag eens kijken hoe het hem vergaat.

 157. Adriaan Keij zegt:

  Het zou me niet verbazen als binnenkort blijkt dat de farmaceutische industrie al jaren doelbewust stofjes aan ‘medicijnen’ toevoegt die verslavend werken. Gewoon: om klanten en omzet te behouden. Komplotdenken? Tja… Tabaksindustrie?

  Melchior: ooit iet over gelezen? Klokkenluiders: dit jaar graag aan de bel trekken!

 158. lilian zegt:

  Adriaan daar heb ik wel een een artikel over gelezen, maar door te weinig kennis heb ik er niet echt een mening over. https://cryptocheilus.wordpress.com/2015/11/11/vraagtekens-bij-het-boek-dodelijke-medicijnen-en-georganiseerde-misdaad-van-peter-gotzsche/

 159. Hans zegt:

  Hoi Lilian ,
  Kan zijn natuurlijk dat je , en de man van je moeder , deze video’s al voorbij zagen te komen , probeer de links nogges te geven , beter 1 keer te vaak dan te weinig 😉

  Verder sluit ik me bij Adriaan aan , statines slikken zal ik altijd weigeren .

  Hoop dat de man van je moeder baat heeft bij paleo , al kan dat wel even duren met zijn medisch verleden , de aanhouder etc. …….. En blijf het hier laten weten hoe het verloop is ?

 160. lilian zegt:

  Bedankt Hans, Helaas zitten mijn ouders niet op het internet (76). Vonden ze nooit nodig. De man van mijn moeder wel een beetje gelukkig. Dat is behoorlijk jammer want ik heb de afgelopen weken zoveel waardevolle informatie gevonden, die ik ze graag had laten lezen. Ik heb een boek voor ze gekocht: De cholesterol leugen. Kunnen ze in ieder geval er wat over lezen. Paleo gaat het voor hun niet worden. Ze zijn 20 jaar geleden begonnen met het Leven lang fit, en daar zijn ze moeilijk van af te brengen. Maar hij is in ieder geval van die statines af nu, en daar ben ik blij om. Ik probeer mijn moeder een beetje bij te brengen dat de kijk op voeding van tijd tot veranderd. Maar ik zag ze vanavond, en zag toch een lichte verbetering (hij was er wat meer bij), maar misschien wil ik dat graag zien. Hij is wel ontzettend kribbig, en snel geïrriteerd?? Er is nog meer tijd nodig, maar ik heb echt goede hoop!!

 161. Adriaan Keij zegt:

  Lilian, dank voor de link naar “Wilmazone” over over het artikel in Trouw etc. De medische wereld is vooringenomen en zwaar ziek. Mijn schoonmoeder (hartpatiënt, 70+) neemt vrijwillig deel aan een onderzoek van het VUmc, daar kreeg ze te horen dat haar cholesterol aan de (te) lage kant was. Ze meldde dat rond de kerstdagen aan haar cardioloog: “NEE, DIE CHOLESTEROLVERLAGERS MOET U BLIJVEN SLIKKEN!!”

  Ik zou die eikel liefst voor het tuchtcollege slepen, die ‘medicijnman’ zou hard bestraft moeten worden voor het leed wat hij bij mijn schoonouders heeft aangericht. Maar je staat machteloos, hij houdt zich aan ‘het protocol’ en blijft statines voorschrijven. Geprobeerd een gesprek te regelen: “Nee, beroepsgeheim”. Geprobeerd hun huisarts zover te krijgen dat hij m’n schoonouders doorverwijst naar een geriater, teneinde het medicijngebruik eens tegen het licht te houden: “Nee, we kijken eerst nog eens zelf”. Want tja, zo’n geriater zou eens het slikken van eenkele ‘medicijnen’ op hoge leeftijd overbodig of zelfs schadelijk verklaren, dan ga je als huisarts cq cardioloog toch mooi de bietenbrug op, dat geeft gezeur…

  Kijk eens of jouw huisarts wél open staat voor een doorverwijzing naar een geriater. En laten we hopen dat je dan een goede treft, niet een die z’n collega’s de hand boven het hoofd gaat houden…

 162. Adriaan Keij zegt:

  En voor het geval “Wilmazone” mijn reactie verwijdert (net als die kinderachtige Henk Jan Out een reactie van Dr Hans van der Linde van z’n farma-blog verwijderde…) van https://cryptocheilus.wordpress.com/2015/11/11/vraagtekens-bij-het-boek-dodelijke-medicijnen-en-georganiseerde-misdaad-van-peter-gotzsche/ omdat het te kritisch is of zo, zie hieronder.

  Laat 2016 het jaar van de waarheid worden, qua gezonde voeding maar zeker ook vwb de misdadige praktijken van de farmaceutische en medische industrie.

  Hieronder mijn reactie die ik plaatste op WILMAZONE, dit slaat dus NIET op het fantastische stuk van Melchior hierboven.

  — — —
  Na het lezen van dit bericht en de reacties vind ik de inleiding nogal tendentieus: “suggestieve koptekst” en “Nog erger vind ik de levensgrote illustratie (…) die zeer misleidend is vanwege het onderschrift”. En dan suggereren dat Trouw die illustratie heeft verzonnen… Daarna wordt een belangenbehartiger van de farmaceutische industrie (t.w. Henk Jan Out) als een soort held aangehaald (“tegengeluid”, verderop “toe maar”) met een uitspraak als “Maar ze zijn vrijwel allemaal gedateerd”… Heef Out de serie van Huffington Post over de rechtszaak tegen Johnson & Johnson afgelopen jaar – America’s most admired lawbreaker – over het hoofd gezien?

  Wilmazone: je mag kritiek hebben op Peter Gøtzsche en zijn boek, op Hans van der Linde en alle anderen die in dit artikel genoemd worden – kritiek is goed, maar kom dan met FEITEN. Toon aan waar de mensen die kritiek uit(t)en op de handel en wandel van de farmaceutische industrie de mist in gaan/gingen. But don’t shoot the messenger!

  Ik daag Henk Jan Out zijn stelling “Geneesmiddelfabrikanten omschrijven als de maffia is eigenlijk te schandalig voor woorden” te onderbouwen. Naar mijn mening is de farmaceutische industrie slechter c.q. misdadiger dan de maffia en de wapenindustrie bij elkaar, zij komen er tenminste ‘eerlijk’ voor uit dat ze deel uitmaken van het criminele circuit, de fabricage van dodelijke wapens etc. BigPharma is een wolf in schaapskleren en verdient het niet hier verdedigd te worden, want dat is toch vooral wat ik in de reacties van Wilmazone lees: dat de kritiek ongenuanceerd, ongefundeerd en te heftig is. Laat ze (BigPharma bedoel ik) met FEITEN komen om Peter Gøtzsche onderuit te halen, open en eerlijk. En laat ze ook open en eerlijk erkennen waar Gøtzsche gelijk heeft.

  Maar dit gaat niet gebeuren, BigPharma zal alles, maar dan ook ALLES in het werk blijven stellen om z’n omzet en winst veilig te stellen. Ze bulken van het geld, betalen miljoenen / miljarden boetes (of schikkingen) zonder met de ogen te knipperen, het management komt er straffeloos mee weg en ze gaan door, door met liegen en bedriegen – ze gaan letterlijk over lijken. Ik ben blij dat er nog mensen als Peter Gøtzsche en Hans van der Linde zijn die de nek durven uitsteken, zonder deze mensen zijn we aan de duivel overgeleverd. Fijn dat Trouw over het boek schreef, fijn dat er internet is. Nu nog het kaf van het koren scheiden…
  — — —

 163. Jo tB zegt:

  Lilian, Ik ben al boven de 70 en weiger al jaren dat mijn huisarts “volgens protocol” verplicht is statines voor te schrijven. Als hij in de problemen met de gezondheidsraad zou komen, dan voorschrijven, maar hij mij niet dwingen ze te slikken, dus regelrecht in de prullenmand. Zonde van mijn eigen risico, dat wel, maar ik wil mijn huisarts niet in de problemen brengen.
  Mijn huisarts weet dat ik niet blindelings alles maar slik, maar ga het goed uitzoeken op internet.
  Ik vind het jammer dat je ouders geen internet willen. Mijn motto is, als een kind van 6 jaar het kan leren, kan ik het ook. En steeds meer ouderen gaan de stap wagen, als in het buurhuis bij mij rondneus. Ik vind, je bent nooit te oud om er wat bij te leren.

  • Adriaan Keij zegt:

   Jo, helemaal eens! Maar je hoeft de pillen toch niet te gaan halen bij de apotheek? Teken desnoods een verklaring voor de huisarts, als dat nodig is om hem ‘te dekken’ voor aansprakelijkheid oid. Zonde van het geld (eigen risico) en het milieu – bovendien spek je de farmaceutische industrie ook nog. En die verdienen al genoeg…

   Zojuist een mail van Daniël Zabbala (schuilnaam ;-)) gekregen:
   “Gemiddeld in Nederland zijn er 112 gebruikers van cholesterolverlagers per 1.000 Zvw-verzekerden. Anders gezegd: in 2013 hebben van iedere 1.000 Zvw-verzekerden 112 verzekerden ten minste één keer een cholesterolverlagend medicijn verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2013 zijn er in totaal 1.912.553 gebruikers van cholesterolverlagers”. Bron: volksgezondheidenzorg.info (RIVM).

   Absurd toch? Zo creëert de farmaceutische industrie (ik zeg liever “de gangsters van BigPharma) zijn eigen klanten. Want voor de bijwerkingen hebben ze dan weer een pil er bij, en nog een, en nog een… En dan een ‘maagbeschermer’ waardoor je voedsel niet goed meer verteert (dus darmklachten) en dan nóg meer pillen, tot en met antidepressiva aan toe – want het zal wel tussen de oren zitten. Ja HOOFDPIJN, die zit tussen de oren. En die krijg je van al die troep. Maar dan krijg je er weer een pil bij, tégen de hoofdpijn. Bijwerking van die pil? Hoofdpijn. Nee, ik verzin het niet, ik maak dit van heel dichtbij mee helaas. Om gek van te worden…

   MELCHIOR FOR PRESIDENT! Of Minister van Volksgezondheid, ook goed…

 164. john zegt:

  Hallo, ik ben via een pre scan erachter gekomen dat ik kransslagader verkalking heb. (1100 calcium score). Oorzaak waarschijnlijk een te lange periode hoge bloeddruk. Nu is dat met valsartan verholpen maar raadt mn cardioloog me ook simvastatine aan ivm het ontstekingsremmende werking op de vaten. totaal cholesterol is 4 en triglyc zijn 0,80.

  Nu lees ik dat het wel goed zou zijn voor de plaque stabilisatie maar weegt dit op tegen de nadelen van dit middel (20 mg voorgeschreven).

  Wat zou het beste kunnen zijn? Starten of beter links laten?

  • Adriaan Keij zegt:

   John, er is nog een optie: een betere cardioloog zoeken. Wellicht ziet “de meest klantvriendelijke zorgverlener van Nederland” het anders. Cardioloog Prof Dr. Hofstra bedoel ik, kijk hier voor de mening van andere patiënten: https://www.zorgkaartnederland.nl/zorgverlener/cardioloog-cardioloog-hofstra-l-utrecht-73139/waardering

   Vergelijk deze cardioloog / hoogleraar eens met je eigen cardioloog; ik verwacht meer en beter (voedings)advies van Hofstra en wel hierom: http://www.artsenvoeding.nl/teams/prof-dr-leonard-hofstra/

   Ik knip/plak even wat van die site:

   Sinds uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat maar liefst 90 procent van hart- en vaatziekten wordt veroorzaakt door lifestyle factoren, besloot hij zich volledig te gaan wijden aan preventie en het verbeteren van lifestyle op grote schaal. Dit heeft onder andere geleid tot het Heart Attack Prevention Program for You (HAPPY), waarmee programma’s worden gedaan in onder andere India en USA. Het boek SLIM, voor Succesvolle Lifestyle Interventie Methode, is onderdeel van zijn missie om mensen bewuster te laten leven, waardoor hart- en vaatziekten kunnen worden voorkomen. Het concept is wetenschappelijk onderbouwd en behelst niet alleen voeding en dieet maar ook essentiële lifestyle factoren zoals slaap, beweging en stress. SLIM zorgt daarmee voor een complete en duurzame lifestyle verandering. Hofstra is op dit moment hoogleraar cardiologie in Maastricht en is als managing cardioloog verbonden aan Cardiologie Centra Nederland.

   Sterkte bij je beslissing – en ik ben benieuwd naar de adviezen van Hofstra, mocht je naar Utrecht gaan voor een second opinion. Ik ken hem niet overigens…

 165. Hans zegt:

  @ John ,

  Vorm jezelf een oordeel , deze artikelen kunnen je wellicht helpen zelf een keuze te maken
  https://melchiormeijer.wordpress.com/?s=statines
  http://drmalcolmkendrick.org/
  Op internet , Twitter o.a. is genoeg kennis op te doen .
  Succes , en goede gezondheid toegewenst 🙂

 166. john zegt:

  Beiden dank voor jullie reactie, wordt vervolgd…

 167. cedante zegt:

  Ja Lilian hier. Ik heb in Januari wat vragen etc gesteld over statine. Het ging hier over de man van mijn moeder. Toen we hem van de statine afhaalde zagen we duidelijk verbetering. Kleur in het gezicht, meer bij de mensen, beter lopen etc. Goede beslissing dus, maar nu gaat het bergafwaards. Dat kan vele oorzaken hebben de vele operaties die hij gehad heeft etc etc. De man van mijn moeder slaapt hele dagen heeft totaal geen spierkracht meer erg zorgelijk allemaal. Het lijkt of hij het heeft opgegeven. We zijn in het cardiologie centrum geweest in Utrecht twee keer nu. In september nogmaals. De arts aldaar zegt dat hij bij wijze van spreken de 4 daagse kan lopen, maar wij zien dat niet terug. Heel frustrerend allemaal. Tuurlijk cholesterol is te hoog ook wat vernauwing aan de kransslagaarders, maar op zich nog reden genoeg om door te gaan. Maar hij wil niet meer. Ik begrijp dat dit een lastig verhaal is, maar iemand nog tips. Kan het tussen zijn oren zitten?? Grt, Lilian

 168. cedante zegt:

  Adriaan Keij wat ik wel met zekerheid kan zeggen is dat die statine echt troep is. Als je er geen bijwerkingen hebt prima, maar je gaat niet dood van een te hoog cholesterol. Met voeding kan je heel veel doen, en dat is zeker meer dan de moeite waard om te proberen. Je kunt het altijd een half jaar proberen en dan voor en na bloedprikken. Wij zagen echt enorme verbetering nadat de man van mijn moeder gestopt was met statine, maar helaas is er meer aan de hand bij hem.

  • Hoi Lilian,

   Bij pechvogels met een ‘verkeerde’ genetische make up kan zelfs kort slikken een latente mitochondriële dysfunctie helaas permanent manifest maken, wat zich ondermeer kan uiten in een irreversibele myopathie. Ik heb een poosje gecorrespondeerd met een fysiotherapeut die na slechts twee maanden Lipitor gaandeweg volledig kreupel is geworden. Marcel uit Noord-Oost Groningen, mocht je dit lezen, zou je deze vrouw dan misschien van tips willen voorzien?

   Het enige wat ik zou kunnen bedenken is alles te doen om de gecompromitteerde mito’s lucht te geven en de biogenese ervan te stimuleren. Helaas komt dat neer op een shore based paleo dieet, waar de man als ik je goed heb begrepen geen oren naar heeft.

   Sterkte!

   Hier nogmaals de visie van Dr. Beatrice Golomb, expert op het gebied van statineschade:

   Dear Melchior,

   Statins can themselves produce a mitochondrial myopathy. If she has an existing predisposition — say subclinical mitochondrial dysfunction, which
   may not ever have led to clinical problems — then adding statin induced mitochondrial dysfunction may induce a clinically significant condition.

   Then the question is, will it reverse when she goes off. The answer is, statins can cause several processes, some of which reverse fully, some
   partially, and some not; and it is an empirical issue in an individual what amounts of each are present. Thus, the degree of recovery with statin
   discontinuation is empirical in an individual.

   Obviously I can’t serve as her doctor by second hand email, and would not regard the following as recommendations but information that she can use,
   in concert with discussions with her doctor. Coenzyme Q10 may help, and there is an argument for starting it before the statins are discontinued. I
   like the PharmaNord brand (PharmaNord.com), which has good quality control – essential. The dose required also varies, and mitochondrial patients can require doses as high as 3grams/day for benefit (which is quite expensive).

   A diet rich in other nutrients is also essential, and supplementation with a good brand of cod liver oil (to provide vitamin D and A — I like
   Carlson’s Norwegian cod liver oil) and wheat germ oil (to provide food based sources of vitamin E and another mitochondrial supportive nutrient) may be prudent; refrigerate both. Also, some selenium may help — I personally like water based versions that don’t include binders and fillers.

   Chest pain, muscle aches, etc are all compatible of course with the mitochondrial dysfunction.

   In terms of going off the statin, it might be a good idea to find out if the familial hyperlipidemia is associated with shortened lifespan from cardiac events in her family. Statins have not actually ever been shown to extend life in any group of women — even high risk secondary prevention (4S trial: 12% increase in death in statin group; LIPID trial:
   neutral mortality). This hasn’t been separately studied in familial hyperlipidemia, and the answer in this group is not obvious — statins may be
   beneficial, harmful, or the two effects may balance out. This is because some people may have high lipids as an evolutionary adaptation, because they require, in increased amounts, the functions that lipids serve (including transport of fat soluble antioxidants — perhaps a reason that her mitochondrial dysfunction, if present, was subclinical prior to statin use.)

   If you are willing, go ahead and forward her original email; and if we get a Dutch speaker, we will translate it in full.

   I hope this was helpful in some way…

   All the best,
   Beatrice

 169. Melchior, dank voor je reactie. Misschien idd hebben die statine (30 jaar geslikt) hem kapot gemaakt, maar hoe kan het dat dat nu zo naar voren komt, we weten het gewoon niet meer zo goed. In het begin ging het echt zo veel beter we zagen hem opknappen, maar nu is het weer een hoop ellende. Ook sterk vermagerd (20 kilo afgevallen, en kan niet eens meer in een flesje knijpen, of zelf opstaan). We zijn bij Prof Dr. Hofstra geweest en die zegt dat hij de avondvierdaagse kan lopen. Nou ik zie dat echt niet terug. Nu weer een nieuwe afspraak bij internist in Rotterdam. Paleo is lastig, mijn moeder neemt weinig van mij aan is al 40 jaar vegetariër, en daar reuze van overtuigd, vooral omdat ze zelf zo gezond en fit is. De man van mijn moeder is te zwak om dat op te pakken…We proberen ze aan alle kanten te helpen, met goede supplementen (b12, d3 etc), maar ik weet ook niet waar ik het nog moet zoeken. Van een man met praatjes tot een zielig hoop ellende, die alleen nog maar slaapt hele dagen…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s