De terugkeer van de AGE’s

Zie ook update onder dit artikel. Gerenommeerde AGE-specialisten (UMCG, Maastricht UMC+, Mount Sinai School of Medicine) kapittelen Stephan Peters van het Voedingscentrum (en indirect ook Foodlog commentator Robert Hoenselaar)…  http://www.youtube.com/watch?v=k3S0QN3xXp0 Are you absolutely sure that exogenous AGE-overload precedes betacell dysfunction and insulin resistance? Are you convinced exogenous AGE’s are the main cause of pathological insulin resistance and its sequela? Ik vroeg het haar twee keer. De tweede keer voor de zekerheid met nog meer nadruk. Ja, echt, zei ze. Ik had haar helemaal goed begrepen. Helen Vlassara, de arts/onderzoeker die ondermeer aan de wieg stond van de universeel gebruikte marker voor glucoregulatie over een langere periode bij diabeten HbA1c, is er absoluut van overtuigd dat een te hoge inname van Advanced Glycation Endproducts met de voeding vooraf gaat aan zowel insulineresistentie als aftakeling van de betacellen in de alvleesklier, de cellen die insuline produceren. Deze exogene AGE’s spelen wat haar betreft een causale rol in de pathogenese van diabetes en hart- en vaatziekten en vermoedelijk ook in die van de meeste andere ‘moderne’ ziekten, zoals depressie en Alzheimer. Zoals jullie niet kan zijn ontgaan sprak professor Vlassara afgelopen maandag in Amsterdam op een bescheiden persconferentie ter gelegenheid van het verschijnen van de Nederlandse vertaling van haar populaire boek The Age-less Diet, wat in het Nederlands Het Anti AGE Dieet werd. Uitgever is mijn voormalige collega en opdrachtgever Pim Christiaans, die met zijn CocoBooks leesbare kwaliteitsboeken over in zijn ogen belangrijke gezondheidsonderwerpen in de markt zet. Full disclosure, Pim is een vriend. Maar 1) van uitgeven word je in Nederland niet rijk en 2) als ik een onderwerp niks vind, doe ik er niks mee. Advanced Glycation Endproducts zijn wel interessant. Ze staan op mijn radarscherm sinds ik in 1995 een (aanvankelijk soort van) internetaansluiting kreeg. AGE’s zijn verbindingen tussen suikers en eiwitten. Ze ontstaan in relatief enorme concentraties wanneer voeding sterk wordt verhit (Maillard reactie). Ze verhogen de houdbaarheid van voeding, ze maken het lekkerder en aantrekkelijker en ze maken dat we meer willen eten. En ze ontstaan in het lichaam, met name wanneer de bloedglucoseconcentratie hoger dan normaal is (hierover zo meteen meer). AGE’s zijn niet afbreekbare suiker-eiwitstructuren die je letterlijk kunt beschouwen als bakstenen die in een raderwerk worden gegooid. In het lichaam vormen ze zogenoemde crosslinks met allerlei weefsels. Ze bezetten receptoren, veroorzaken laaggradige ontstekingsreacties en ze zijn letterlijk verantwoordelijk voor veroudering. Je wilt er zo weinig mogelijk van in je lijf hebben. Reeds. Geduld. Het wordt echt spannender. De meeste artsen en wetenschappers gaan ervan uit dat alleen endogene glycering – de vorming van AGE’s in het lichaam – relevant is voor ziekte en gezondheid. Slechts zo’n 10 procent van de exogene AGE’s – de AGE’s in bijvoorbeeld brood en gebakken spek – wordt opgenomen en vervolgens bovendien weer snel uitgescheiden. We hoeven ons daar dus niet druk om te maken. Dit dacht ik ook. Tot ik dieper ging graven en het werk van Vlassara bestudeerde. In muizen is het een uitgemaakte zaak. Geef ze een voeding met ‘normale’ neolithische AGE-gehaltes en ze ontwikkelen snel alle neolithische aandoeningen die wij graag ontlopen: diabetes type 1 en 2, vetzucht, complicerende atherosclerose (onstabiele plaques, hypercoagulatie), kanker en neurodegeneratief leed. Geef ze een voeding met nauwelijks AGE’s en ze krijgen deze gezelligheid niet en als ze het al hadden worden ze spectaculair beter. Bij mensen ligt het een stuk minder duidelijk, maar het is nou ook weer geen totaal onontgonnen terrein, zoals ik naïef veronderstelde. Vlassara heeft een aantal kleine studies gedaan met gezonde mensen, patiënten met diabetes type 2 en patiënten met nierfalen en als je kijkt naar de relevante parameters reproduceerde ze feitelijk gewoon de resultaten in muizen. Laaggradige ontsteking nam af, insulinegevoeligheid nam toe, hyperinsulinemie nam af, leptinegevoeligheid nam toe, endotheelfunctie verbeterde, macrofagen (die ondermeer verantwoordelijk zijn voor metastase) werden minder agressief. En dat – vanwege de beperkte budgetten – in vrij levende populaties en in een tijdsbestek van slechts 6 weken. De mate waarin van buiten aangevoerde AGE’s in het lichaam schade kunnen aanrichten, is grofweg afhankelijk van drie factoren. Ten eerste natuurlijk de concentratie in de voeding. Ten tweede de opname in de darm. En ten derde de klaring. Dat laatste gebeurt vooral door AGE-receptor-1 (AGER-1), een receptor die AGE’s opneemt, afbreekt en er voor zorgt dat ze zich niet opstapelen in cellen. AGER-1 werkt volgens Vlassara hand in hand met SIRT-1, de beroemde sirtuïne die een sleutelrol speelt bij ondermeer insulinesignalering, (demping van) ontstekingsreacties en levensduur. Om even 152 haarspeldbochten af te snijden, frequente blootstelling aan hoge (zeg maar suprafyisiologische) concentraties AGE’s maakt dat AGER-1 en SIRT-1 het voor gezien houden. Juist wanneer ze ons het hardst moeten beschermen, deserteren ze. Ze staken en/of verdwijnen, waardoor AGE’s en andere oxidatieproducten vrij spel krijgen, zich kunnen ophopen en spaken in onze fysiologische machinerie gaan gooien. Tot overmaat van ramp wordt een andere receptor, RAGE, dan juist overactief en spoort aan tot de vorming van een hele trits ontstekingsfactoren. Helen Vlassara heeft aangetoond dat verlaging van de exogene AGE-load met 30 tot 50 procent (ten opzichte van wat normaal is in bijvoorbeeld een Standard Dutch Crap Diet) ook bij mensen snel tot terugkeer van zowel AGER-1 en SIRT-1 leidt en dat ze weer mooi gaan samenwerken. De activiteit van de kwaaie RAGE neemt dan snel af. Voor wie het precies wil weten: tot een inname van 8000 kE/dag is er niets aan de hand. De meeste mensen krijgen een veelvoud van deze veilige lading binnen. Vlassara’s resultaten zijn voor mij voldoende bewijs dat de hoeveelheden exogene AGE’s die veel westerlingen in hun bloed hebben circuleren hoger dan optimaal en zeer waarschijnlijk pathogeen zijn. Alsof de duvel er mee speelt postte Loren Cordain onlangs een stuk waarin hij betoogt dat mensen weliswaar al heel lang vuur kunnen maken, maar dat het naïef is om te veronderstellen dat we gedurende onze evolutie lange tijd standaard warm eten op ons bord hadden. Vuur was een luxe die we ons af en toe konden permitteren. Impliciet zegt hij daarmee dat de concentraties AGE’s die we met de westerse voeding binnenkrijgen suprafysiologisch zijn. Niettemin mogen we veilig aannemen dat een zekere blootstelling aan AGE’s evolutionair normaal is. En hier vermoed ik dat Vlassara iets over het hoofd ziet. Zij beveelt een (traditioneel niet agressief verhitte) mediterrane voeding aan en waarschuwt voor dierlijke producten en vet. Die bevatten immers (vaak) de meeste AGE’s en ALE’s (versuikerde lipoproteïnen, hebben dezelfde negatieve effecten). Dat klopt echter niet met de hier welbekende onderzoeken van Staffan Lindeberg, die liet zien dat een paleodieet volgens het bierviltje bij diabetes type 2 superieure therapeutische effecten heeft in vergelijking met een mediterraan dieet. Saillant detail is dat de deelnemers aan de Lindeberg trials werden geïnstrueerd om AGE-werend te koken. Ik heb nog niet bevestigde aanwijzingen dat dit komt doordat WGA in tarwe (onderdeel van het mediterrane dieet) zowel de darmpermeabiliteit verhoogt – en dus tot verhoogde opname van AGE’s leidt – als AGER-1 blokkeert en zodoende de klaring van AGE’s dwarsboomt. WGA is een uitermate promiscue lectine en het zou gek zijn als hij nou net AGER-1 niet aantrekkelijk genoeg vindt voor een nummertje. Een eerste verkenning bij deskundigen sterkt mij in deze veronderstelling. Als het klopt biedt paleo, via uitsluiting van tarwe, bescherming tegen exogene AGE’s. Intussen lijkt het me hoe dan ook verstandig om je dierlijke producten zoveel mogelijk met water of stoom te verhitten en indien veilig rauw te eten. Frituren, het stomste wat je in dit verband kunt doen, zullen de meesten hier hoe dan ook wel als de dood in de pot herkennen, vermoed ik. Prof. Dr. Casper Schalkwijks ‘zoete inval’ in het endotheel Zijn endogeen gevormde AGE’s nu plotsklaps irrelevant? Integendeel. Prof. Dr. Casper Schalkwijk, bijzonder hoogleraar Experimentele Interne Geneeskunde aan Maastricht UMC+, kwam op de CocoBooks conferentie met de spannende bevinding dat interne glycatie, dus vorming van AGE’s in het relatief koele lichaam, veel sneller kan gaan dan tot nog toe werd gedacht. Ook bij mensen zonder manifeste diabetes! Schalkwijk en collega’s toonden aan dat zelfs bescheiden bloedsuikerpieken met name in het endotheel van de slagaderen razendsnel tot versuikering van eiwitten leiden. Toename van glucose in het bloed leidt tot een onmiddellijke, niet insulineafhankelijke toename van glucose in de endotheelcellen. Schalkwijk spreekt schalks van ‘de zoete inval’. De overvloedige glucose wordt omgezet in het afbraakproduct methylglyoxaal, dat veel reactiever is dan glucose en eiwitten veel sneller versuikert. De ‘normale’, vaak lang na-ijlende en meestal graangeïnduceerde postprandiale bloedsuikerexcursies waar wij hier al lang zo’n punt van maken, leiden via methylglyoxaal tot extreem snelle glycatie in de slagaders. Zoet bloed zet, zoals we eerder meldden, je hart in brand en naar nu blijkt op meer dan één manier. Overigens kwam Schalkwijk met het opwekkende bericht dat dit methylglyoxaal kant en klaar in bepaalde soorten honing zit 🙂 . We beschikken over een enzym om methylgyoxaal onschadelijk te maken (methylglyoxalase), maar dat raakt gemakkelijk overbelast, een aanwijzing dat het lichaam evolutionair gezien is berekend op slechts kleine concentraties methylglyoxaal. AGE’s in weefsels zitten daar totdat alle cellen in dat weefsel zijn vervangen door nieuwe cellen. AGE’s op de ene plek vormen een precieze afspiegeling van de AGE’s elders in het lichaam. Je kunt ze meten in het bloed (let op, HbA1c is geen AGE, maar een intermediate, een fysiologisch inert tussenproduct!), maar dat is nogal lastig en duur en het kost tijd. Internist en vasculair specialist Dr. Andries Smit van het UMCG ontwikkelde een methode om de AGE-status snel en op een niet invasieve manier betrouwbaar vast te stellen. Zijn door DiagnOptics op de markt gebrachte AGE reader meet met behulp van licht in een seconde of 20 de AGE-concentratie in de huid. Smit, die zelf al lang diabetes type 1 heeft en tussen neus en lippen door vertelde dat hij het AGE-gehalte van een 80-jarige heeft, legde uit hoe we dankzij zijn ‘kindje’ snel kunnen bepalen hoe versuikerd iemand is en hoe groot zijn risico op ondermeer cardiovasculaire incidenten en dood is. De eerste onderzoeken suggereren dat deze diagnostiek zo voorspellend is, dat je het liever niet wilt weten. Die en die score? Dan is de kans dat u over 5 jaar nog in leven bent 30 procent 🙂 . Professor Bruce Wolfenbuttel, ook van het UMCG, legde nog uit hoe hij uitstekende resultaten boekte met een experimentele AGE-breker, een medicijn dat AGE’s kapot hakt waarna het lichaam de sloopresten elimineert, maar dat de farmaceutische industrie er helaas geen brood in zag. En als het gaat om de doorontwikkeling van een therapie waar honderdduizenden Nederlandse diabeten en hart- en vaatlijders grote baat bij hebben, hoef je natuurlijk niet aan te kloppen bij Hartstichting of Diabetesfonds. Dat laatste zegt Wolfenbuttel niet, dat zeg ik. Met bonkend hart en onder het nieuwsgierig oog van onder anderen de bijzonder bevallige, maar ongetwijfeld vegetarische Foodwatch directeur Hilde Anne de Vries legde ook ik mijn reeds aardig bejaarde arm op het apparaatje. Bibberoni. Nog afgezien van mijn pathologische thanatofobie, je zult als paleodominee maar vet boven je chronologische leeftijd scoren! Dan sta je nog meer voor paal dan wanneer je met katterig, lijkbleek hoofd en totaal overbelicht in een landelijke krant prijkt. Wat piepjes (of verbeeldde ik me die alleen?), een druk op het touch screen en de zuster declameerde: “Nou, jij bent een gezonde jonge vent hoor!” Pfffff… Ik zat vrijwel exact op de lijn van de standaard deviatie naar beneden, wat wil zeggen dat erg weinig mensen van mijn leeftijd in de normale populatie zo’n lage score hebben. Ik liet het uitdraaitje aan de semi vegetarische Vlassara zien. Haar reactie: “Don’t change anything.” Naschrift: Lezing van hoogleraar Interne Geneeskunde UMCG Andries Smit, het brein achter de AGE reader (AGE-bepaling met behulp van licht, op basis van autofluorecentie): http://www.youtube.com/watch?v=bBC6jOUTVYo Lezing Prof. Dr. Casper Schalkwijk: http://www.youtube.com/watch?v=XhSutwL_-DE Lezing Prof. Dr. Bruce Wolfenbuttel: http://www.youtube.com/watch?v=160yfHuRnCc Update 2 mei 2014. Officiële reactie van Uitgeverij CocoBooks op de uitlatingen van Dr. Stephan Peters van het voedingscentrum, die feitelijk stelt dat AGE’s in voedingsmiddelen een non item zijn. Peters maakt pijnlijk duidelijk dat hij de materie niet kent. Op Foodlog wordt volgens mijn lezers op soortgelijke neerbuigende en ongefundeerde wijze gereageerd. Het betoog bevat ook een kort commentaar van Prof. Vlassara. Voedingscentrum bekritiseert ‘Het anti-AGE-dieet’ zonder het te kennen Op de dag van verschijning plaatste het Voedingscentrum een reactie op het boek van Helen Vlassara: ‘Anti-AGE-dieet: moeten we AGEs mijden?’ In het artikel zegt Stephan Peters, ‘specialist voedselveiligheid van het Voedingscentrum’, over het boek: ‘Er zit een kern van waarheid in, maar er worden termen door elkaar gehaald.’ Volgens Peters verwijst Vlassara met de term AGEs ‘naar zogenaamde procescontaminanten, zoals PAK’s en acrylamides. PAKs ontstaan bijvoorbeeld als je eten laat verbranden en acrylamide wordt o.a. gevormd tijdens de bereiding van ontbijtkoek, patat en chips. En de tips die ze geeft passen daar ook bij. Bakken en frituren op de juiste temperatuur, en niet elke dag overdreven veel ontbijtkoek eten.’ Peters zegt hiermee dat Vlassara met oud nieuws komt: dat PAKs en acylamine schadelijk zijn, is immers al langer bekend. Alleen… de kritiek slaat nergens op, want in haar boek verwijst Vlassara helemaal niet naar PAKs en acrylamide. AGEs hebben compleet andere eigenschappen dan de vermelde stoffen en onstaan in tegenstelling tot PAKs en acrylamide ook bij lagere temperaturen, als van verbranden nog geen sprake is. Het zijn ook geen ‘procescontaminanten’ want de voedingsindustrie maakt bewust kwistig gebruik van AGEs om de smaak, geur, kleur en structuur van haar producten te verbeteren. Het is dus Peters zelf die hier termen door elkaar haalt. Ook wel een beetje raar om te veronderstellen dat de wereldwijd belangrijkste autoriteit op het gebied van AGEs niet zou weten wat AGEs zijn: Vlassara heeft deze term zo’n dertig jaar geleden nota bene zelf bedacht… Een telefoontje naar het Voedingscenttrum brengt opheldering: Peters heeft zijn ‘boekbespreking’ gebaseerd op het persbericht…. Of hij het boek alsnog kan ontvangen. Zeker, want na lezing zal hij zijn stuk vast vervangen door een tekst die ergens op slaat. Ondertussen beweert Peters in zijn stukje dat alleen diabeten te maken hebben met een teveel aan AGEs, omdat zij meer dan normaal AGES in het lichaam vormen uit bloedsuiker. Vlassara’s uitgever Pim Christiaans legt deze uitspraak aan Prof. dr. Casper Schalwijk van de universiteit van Maastricht voor. Hij is de belangrijkste expert in Nederland op het gebied van AGEs bij diabeten en noemt het artikel van het Voedingscentrum zonder meer: ‘zwak.’ Schalkwijk: ‘Het is absoluut een misvatting dat AGEs alleen in diabeten verhoogd zijn en alleen in diabeten leiden tot complicaties. Verhogingen van AGEs en de consequenties daarvan zijn beschreven in veel andere ziektebeelden veelal geassocieerd met veroudering  zoals in atherosclerose (aderverkalking), kanker en Alzheimer. Maar met name in patiënten met nierfalen stapelen AGEs zich sterk op als gevolg van een verminderde klaring door de nieren. Dit heeft consequenties voor hart- en vaatziekten in deze patiënten. Juist in patiënten met een verminderde nierfunctie, in Nederland heeft ongeveer 1 op de 20 mensen nierschade met verlies van nierfunctie, verwacht ik dat AGEs opgenomen vanuit het dieet weleens  een grote impact kan hebben in het lichaam en is een laag AGE-dieet aan te bevelen.’ Ook een andere AGE-specialist reageert met verontwaardiging op het stuk van het Voedingscentrum. Prof. dr. Andries Smit van de universiteit van Groningen: ‘Ik denk dat Stephan Peters eerst zijn huiswerk beter moet doen. Als hij AGEs gelijk stelt aan PAK en acrylamide, en daarmee vervolgens dan zulke stellige uitspraken over ontbreken van betekenis van AGEs doet, heeft hij duidelijk van AGEs geen kaas gegeten. Dat gebrek aan kennis over AGEs wordt ook bevestigd door zijn uitspraak: ‘Als je geen diabetes hebt, maakt je lichaam niet uit zichzelf te veel AGE’s aan’; er verschijnen honderden studies per jaar die anders laten zien.’ Vlassara, op dat moment nog in Nederland, blijft ondertussen diplomatiek: ‘Ik heb Stephan Peters een tekst met de feiten gestuurd, plus de referenties. Ik verwacht dat het Voedingscentrum het artikel snel aanpast.’ En? Na veel heen- en weer mailen met uitgever Christiaans buigt Peters zuinigjes wat zinnen om en schrapt wat woorden, zich in bochten wringend om vast te houden aan zijn oorspronkelijke negatieve oordeel dat hij over het boek had gedebiteerd voor hij het gelezen had. Het Voedingscentrum blijft kritisch en laat zich niet van de wijs brengen door feiten.  

De AGE reader van DiagnOptics meet in luttele seconden hoe versuikerd je bent. Een Noorse Raw Paleo dame van 39 had volgens het apparaat een biologische leeftijd van 5 jaar, terwijl heel wat vegetariërs beduidend minder florissant, of zeg maar gerust bejaard scoren.

De AGE reader van DiagnOptics meet in luttele seconden hoe versuikerd je bent. Een Noorse Raw Paleo dame van 37 had volgens het apparaat een biologische leeftijd van 5 jaar, terwijl heel wat vegetariërs beduidend minder florissant, of zeg maar gerust bejaard scoren.

Advertentie
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

418 reacties op De terugkeer van de AGE’s

 1. Aldert zegt:

  Ok, dat wordt dan slowcooken op de “keep warm” stand, groenten nog korter in de pan met een beetje extra water er bij. Ik hou niet zo van koud eten, moet me maar eens wat meer in salades gaan verdiepen……

 2. Alex zegt:

  Mijn eerste gedachte bij die Noorse Raw Paleo dame was: Inger? Maar die is pas 37. 😉

 3. O chips, ja, het was Inger 🙂 . Pas ik aan!

 4. Janet Noome zegt:

  Onnavolgbaar, zoals je een lastig onderwerp voorgekookt 🙂 op ieders bord legt! Helder en bijzonder interessant. Ik denk dat iedereen nu zijn/haar arm graag op het apparaat zou willen leggen. Is dat ergens mogelijk? Duur in aanschaf? Zou ter ondersteuning en ter motivatie voor wijziging van het Westerse voedingspatroon in de (huisartsen/ diëtisten) praktijk erg nuttig zijn. Zeg je nu eigenlijk ook niet dat een combinatie van koolhydraatarme(re) paleovoeding met niet teveel vlees en met de nadruk op bereidingstechnieken als koken en stomen op dit moment (met de kennis van nu) de beste aanbeveling is? Of is dit te kort door de bocht?

  • Dank Janet 🙂 .

   De AGE reader kost rond de 3000 euro en staat voor zover ik weet met name in Groningen al in enkele huisartsenpraktijken, in verband met het LifeLines onderzoek.

   Ja, ik denk dat ‘waterrijke’ bereidingswijzen als koken en stomen verkiesbaar zijn en dat het royaal gebruik daarbij van azijn, citroen en wijn (zuur remt Maillard reactie) verstandig is. Zelf prefereer ik inderdaad ook vis en schelpdieren boven vlees, maar dat is meer vanwege mijn Coastal Dweller schtick. Ik heb het nog niet gehad over carnosine. Dat is een krachtige AGE-remmer.

   Datum staat overigens genoteerd!

 5. riesjart zegt:

  Ha, wat een leuk artikel weer.
  Wat ik nog niet helemaal goed op mijn netvlies heb:
  Zijn er ergens aanwijzingen dat WGA de AGE receptor 1 beïnvloedt, door binding of zo?
  Valt daar nog wat zinnigs over te melden, gewoon benieuwd…

 6. marietsebiel zegt:

  Hoera, geduld beloond 😉 Hardstikke duidelijk en wat een opluchting dat het omkeerbaar is.
  Want er wordt overal wat “afgekwatst” over de Ageetjes, zoals op Foodlog en FB, Niet naar kijken, tutje heb geduld,(tegen mezelf) alleen met een scheel oog 😉
  Alles nog eens rustig doorlezen onder het genot van een Age-vrij soep, ik ben begonnen !

 7. Frans zegt:

  Dank je wel, voor alweer een razend interessante en actuele post! Ik heb ook eens vernomen van een andere simple “huid” test: men trekke een stuk huid van de rug van je hand omhoog tussen duim en wijsvingen, hou het een paar seconden vast en laat het dan terugschieten. Is je huid binnen een second weer glad, prima. Blijft er langere tijd een plooi staan: mmm…

  Wat ik nog mistte in je stuk is of paleo naast beschermin ook kan zorgen voor reversibiliteit. Je liet eerder geloof ik al vallen dat IF kan helpen om AGEs op te ruimen, klopt dat?

 8. Otto zegt:

  Hebben ze ook al eens 80- of 90-jarigen getest? Dat zou interessant zijn. Hoe fit zijn ze vs hoeveel AGE’s worden gemeten, en eten ze al pak ‘m beet tig jaar hetzelfde of is er iets veranderd; dan zou je wat meer weten of het de moeite waard is. 🙂 Een cijfertje an sich hoeft nog niet zoveel te zeggen, hoe laag of hoog het is.

 9. Eva zegt:

  Doet me denken aan de adviezen bij een darmherstellend dieet als GAPS. Daarbij wordt aangeraden om zoveel mogelijk je vlees in stoofpotjes te bereiden. Gekookt in bouillon 🙂
  In de eerste fases van het GAPS dieet is gebakken of gegrild vlees uitgesloten.

 10. Stillewillie zegt:

  Dank Melchior voor het inzichtelijk maken van een toch wel ingewikkelde materie voor een leek. Ik leer nog dagelijks bij. Ik probeer af en toe te experimenteren met IF (het ontbijt overslaan) om de kwalijke darmflora uit te roeien, maar voel me daar tot op heden niet goed bij. Doodmoe en slap en de darmen worden er ook bepaald niet rustiger door. Ik vraag me af of dat nou met het veel genoemde ‘die off’ verschijnsel te maken heeft. Maar goed , ik experimenteer vrolijk verder, het heeft me al veel verbetering gebracht.

 11. Fien zegt:

  Melchior, ik ben erg benieuwd of je iets over roomboter kunt melden? Die vraag werd door iemand anders al eerder gesteld. Een eetlepel olijfolie 450 AGEs tegenover een eetlepel boter 1900. Maar nauwelijks AGEs in een beker melk. En de boter wordt toch niet verhit, dact ik.

 12. Fien zegt:

  Aldert, over groenten zou ik me niet al te druk maken. Vlassara vindt roosteren geen probleem. 🙂 Dat verhoogt het aantal AGE-eenheden natuurlijk, maar dat is voor groenten al zo laag dat roosteren weinig uitmaakt.

 13. HenkN zegt:

  1. Prof. dr. Bruce Wolffenbuttel bij de persconferentie ter gelegenheid van het verschijnen van de Nederlandse vertaling van The Age-less Diet: https://www.youtube.com/watch?v=160yfHuRnCc

  2. Prof. dr. Casper Schalkwijk over zijn onderzoek naar de schadelijke effecten van AGEs bij dezelfde presentatie: https://www.youtube.com/watch?v=XhSutwL_-DE

 14. Fien zegt:

  Janet, ik las dat de Diab-Spot (= AGE Reader) wordt gebruikt voor gratis diabetesscreening van geinteresseerde leden van zorgvereniging Meander, Evean en Icare. Volgende week nog in Lelystad, Stadskanaal, Ede, Wageningen, Nijkerk.

 15. Petje af hoor Melchior. Duidelijk.

 16. Louise zegt:

  Helder verhaal, erg interessant.
  Kan dat medicijn niet d.m.v. crowd funding op de markt gebracht worden?

 17. Arnoud W. zegt:

  Hoi Melchior,

  Ik lees al een tijdje met grote interesse je blog. Je maakt moeilijke materie inzichtelijk voor de leek, mijn dank hiervoor. Hier is me alleen even iets niet geheel duidelijk. Je schrijft dat Vlassara kleine studies heeft gedaan met een aantal groepen mensen, ‘en als je kijkt naar de relevante parameters reproduceerde ze feitelijk gewoon de resultaten in muizen’. Je schrijft dat ze mediterrane voeding aanbeveelt. Hebben de ‘proefpersonen’ in haar studies dit ook gegeten? Jij schrijft even verderop namelijk dat zij iets over het hoofd ziet…

 18. Marian zegt:

  De google zoekterm Tru age meting levert meerdere hits bij praktijken waar zo’n meter staat.

  @ Melchior: geweldig stuk! Dank.

 19. Jo tB zegt:

  Bedankt HenkN voor het vinden en plaatsen van de presentaties. Ik vond die van Prof Wolffenbuttel erg interessant. Nu weet ik waarom ik zo stijf blijf ondanks het vele oefenen: . AGEs ophoping in het bindweefsel. Aan het eind zei hij iets opmerkelijks: een lage HbA1c van onder de 6 zou aanleiding geven tot hart en vaatziektes bij diabetes. Aan diabeten wordt juist geadviseerd hun HbA1c zo laag mogelijk te krijgen. Geen wonder dat we are confused.

 20. Jo, ze staan inmiddels natuurlijk ook onder de post, toen ze gisteren vrijkwamen lukte het om de een of andere reden niet. Even snel ingaand op je opmerking, ik waag hier van mening te verschillen met prof. Wolfenbuttel en prof Smit, met wie ik dit later ook besprak. Zij schrijven de oversterfte in patiënten in tight control groepen (dus relatief lage HbA1c’s) toe aan de stress van de in deze groepen vaker optredende hypo’s. Ik ben er vrijwel van overtuigd dat de oversterfte een gevolg is van de kunstmatige hyperinsulinemie die automatisch plaatsvindt wanneer je diabeten in de setting van een westers dieet tight gaat controleren. Zij spuiten (veel) meer. Het gevaar van veel insuline wordt universeel onderschat. In studies waarin de glucose strakker werd gereguleerd (en de HbA1c verlaagd) zonder insuline of insuline opzwepende medicijnen zie je die U-shape namelijk niet.

  Op alle andere (goeie!) vragen hoop ik later vandaag terug te komen.

  • Fien, het antwoord (dat een minuut geleden binnenkomt) van iemand die dicht bij Vlassara zit. Ik ga het haar natuurlijk ook zelf nog vragen. Ik vermoed dat (veel) boter een minder goed idee is. Daar gaan we weer: je kunt het paleoperspectief zelden ongestraft afsnijden.

   Vlassara erkent dat er nadelen aan de Elisa-methode zitten, maar zegt dat er ook nadelen aan massaspectrometrie zitten, omdat met die methode door de meting veranderingen aan het product plaatsvinden. Elisa is nu breed geaccepteerd binnen de academische wereld als de best beschikbare, betaalbare methode.

   Maar vergeet niet dat Vlassara zich baseert op een combinatie van zaken: de meting met Elisa en vervolgens meting van bloedwaarden van AGEs bij dieren en mensen nadat AGE-rijke producten zijn geconsumeerd. En die laatste waarden koppelt ze dan weer aan waarden van ontstekingsfactoren etc.

 21. Inofficieel bericht (bij gebrek aan twitter 🙂 ): Vlassara en Schalkwijk gaan mogelijk samenwerken…

 22. Hans zegt:

  Dank voor het duidelijke en boeiende artikel Melchior !
  Kwam zojuist de oratie van Dr. Wolfenbutel uit 2004 tegen , maar niet minder actueel , zeker waar het de sociale , maatschappelijke en politieke vrees die hij uit betreft.
  In 10 jaar tijd lijkt wat dat betreft er weinig vooruitgang geboekt.

  Klik om toegang te krijgen tot oratie_wolffenbuttel.pdf

 23. Nota bene.

  De volgende update staat nu in de post (graag rond twitteren):

  Update 2 mei 2014. Officiële reactie van Uitgeverij CocoBooks op de uitlatingen van Dr. Stephan Peters van het voedingscentrum, die feitelijk stelt dat AGE’s in voedingsmiddelen een non item zijn. Peters maakt pijnlijk duidelijk dat hij de materie niet kent. Op Foodlog wordt volgens mijn lezers op soortgelijke neerbuigende en ongefundeerde wijze gereageerd. Het betoog bevat ook een kort commentaar van Prof. Vlassara.

  Voedingscentrum bekritiseert ‘Het anti-AGE-dieet’ zonder het te kennen

  Op de dag van verschijning plaatste het Voedingscentrum een reactie op het boek van Helen Vlassara: ‘Anti-AGE-dieet: moeten we AGEs mijden?’ In het artikel zegt Stephan Peters, ‘specialist voedselveiligheid van het Voedingscentrum’, over het boek: ‘Er zit een kern van waarheid in, maar er worden termen door elkaar gehaald.’ Volgens Peters verwijst Vlassara met de term AGEs ‘naar zogenaamde procescontaminanten, zoals PAK’s en acrylamides. PAKs ontstaan bijvoorbeeld als je eten laat verbranden en acrylamide wordt o.a. gevormd tijdens de bereiding van ontbijtkoek, patat en chips. En de tips die ze geeft passen daar ook bij. Bakken en frituren op de juiste temperatuur, en niet elke dag overdreven veel ontbijtkoek eten.’ Peters zegt hiermee dat Vlassara met oud nieuws komt: dat PAKs en acylamine schadelijk zijn, is immers al langer bekend.

  Alleen… de kritiek slaat nergens op, want in haar boek verwijst Vlassara helemaal niet naar PAKs en acrylamide. AGEs hebben compleet andere eigenschappen dan de vermelde stoffen en onstaan in tegenstelling tot PAKs en acrylamide ook bij lagere temperaturen, als van verbranden nog geen sprake is. Het zijn ook geen ‘procescontaminanten’ want de voedingsindustrie maakt bewust kwistig gebruik van AGEs om de smaak, geur, kleur en structuur van haar producten te verbeteren.

  Het is dus Peters zelf die hier termen door elkaar haalt. Ook wel een beetje raar om te veronderstellen dat de wereldwijd belangrijkste autoriteit op het gebied van AGEs niet zou weten wat AGEs zijn: Vlassara heeft deze term zo’n dertig jaar geleden nota bene zelf bedacht…

  Een telefoontje naar het Voedingscenttrum brengt opheldering: Peters heeft zijn ‘boekbespreking’ gebaseerd op het persbericht…. Of hij het boek alsnog kan ontvangen.

  Zeker, want na lezing zal hij zijn stuk vast vervangen door een tekst die ergens op slaat.

  Ondertussen beweert Peters in zijn stukje dat alleen diabeten te maken hebben met een teveel aan AGEs, omdat zij meer dan normaal AGES in het lichaam vormen uit bloedsuiker. Vlassara’s uitgever Pim Christiaans legt deze uitspraak aan Prof. dr. Casper Schalwijk van de universiteit van Maastricht voor. Hij is de belangrijkste expert in Nederland op het gebied van AGEs bij diabeten en noemt het artikel van het Voedingscentrum zonder meer: ‘zwak.’ Schalkwijk: ‘Het is absoluut een misvatting dat AGEs alleen in diabeten verhoogd zijn en alleen in diabeten leiden tot complicaties. Verhogingen van AGEs en de consequenties daarvan zijn beschreven in veel andere ziektebeelden veelal geassocieerd met veroudering zoals in atherosclerose (aderverkalking), kanker en Alzheimer. Maar met name in patiënten met nierfalen stapelen AGEs zich sterk op als gevolg van een verminderde klaring door de nieren. Dit heeft consequenties voor hart- en vaatziekten in deze patiënten. Juist in patiënten met een verminderde nierfunctie, in Nederland heeft ongeveer 1 op de 20 mensen nierschade met verlies van nierfunctie, verwacht ik dat AGEs opgenomen vanuit het dieet weleens een grote impact kan hebben in het lichaam en is een laag AGE-dieet aan te bevelen.’

  Ook een andere AGE-specialist reageert met verontwaardiging op het stuk van het Voedingscentrum. Prof. dr. Andries Smit van de universiteit van Groningen: ‘Ik denk dat Stephan Peters eerst zijn huiswerk beter moet doen. Als hij AGEs gelijk stelt aan PAK en acrylamide, en daarmee vervolgens dan zulke stellige uitspraken over ontbreken van betekenis van AGEs doet, heeft hij duidelijk van AGEs geen kaas gegeten. Dat gebrek aan kennis over AGEs wordt ook bevestigd door zijn uitspraak: ‘Als je geen diabetes hebt, maakt je lichaam niet uit zichzelf te veel AGE’s aan’; er verschijnen honderden studies per jaar die anders laten zien.’

  Vlassara, op dat moment nog in Nederland, blijft ondertussen diplomatiek: ‘Ik heb Stephan Peters een tekst met de feiten gestuurd, plus de referenties. Ik verwacht dat het Voedingscentrum het artikel snel aanpast.’

  En?

  Na veel heen- en weer mailen met uitgever Christiaans buigt Peters zuinigjes wat zinnen om en schrapt wat woorden, zich in bochten wringend om vast te houden aan zijn oorspronkelijke negatieve oordeel dat hij over het boek had gedebiteerd voor hij het gelezen had.

  Het Voedingscentrum blijft kritisch en laat zich niet van de wijs brengen door feiten.

 24. Zeer slechte beurt van Stephan Peters. Is er nog iets over van de geloofwaardigheid van het Voedingscentrum? Bij elk volwassen bedrijf zou een dergelijke blunder reden voor ontslag zijn.

 25. Thanks 🙂 ! Ai ai ai wat staat die man met zijn broek op zijn enkels…

 26. Kan iemand dit ook in de reacties op Foodlog dumpen? Ik mag daar niet reageren. Kom er overigens ook nooit.

 27. Melanie zegt:

  Tsssk😠 En het erge is dat mijn vrienden mij telkens verwijzen naar die onzinsite…. Hoe moet de gemiddelde Nederlander de juiste voedingsinfo krijgen als zij zo omgaan met wetenschappelijke info? Ik vind het al lang niet raar meer dat mensen door de bomen het juiste “voedingsbos” niet meer zien. De slogan moet veranderd worden in “eerlijk overeten” aangezien je dat doet als je hen volgt

 28. willem zegt:

  In feite kun je dit allemaal aan relatieve onbenullen als Peters, Schutte, Cohen, e.a. niet eens verwijten. De oorzaak van het chronisch falen van dit voorlichtingsbureau zit hem in de inbedding ervan. De Rijksoverheid heeft blijkbaar niet de macht, dan wel de wil, om een strikt onafhankelijk bureau op te tuigen dat met een open blik de ontwikkelingen van de voedings- en gezondheidswetenschappen volgt en deze, uiteraard na voldoende onderbouwing, vertaalt in fatsoenlijke adviezen. De invloed van de voedingsindustrie is afgrijselijk groot, al doet het Centrum voorkomen alsof er onafhankelijk gewerkt wordt. De voorbeelden van vermenging en beinvloeding zijn al heel vaak gepasseerd, hier en elders. En niet binnen een complottheoretische context.

 29. Fien zegt:

  Heb me onmiddellijk naar het Voedingscentrum gerept en het stuk is maar een heeeeel klein beetje aangepast. Stephan Peters moet zich echt de ogen uit z’n kop schamen! Kan je collega Hanny Roskamp, die zich kranig weert in de AGE-draad op Foodlog, het stuk daar misschien plaatsen? Heeft mogelijk meer impact dan wanneer een van ons het doet.

  Dank voor je reactie op mijn botervraag. Gezien mijn verminderde nierfunctie neem ik het AGEs probleem heel serieus. Boter en kaas moet ik dus minderen. Ik vermoed wel (ja, schieten mag!) dat de ouderwetse reuzel met Paleo-keurmerk, die ik van de winter nog gemaakt heb van niervet, bijna net zo slecht is qua AGEs. Zeker als je het bijproduct kaantjes lekker oppeuzelt, wat ze vroeger ongetwijfeld ook deden.

 30. Melanie zegt:

  Ik heb de “aanpassing” ook gezien Fien…

 31. Ik heb de ‘discussie’ bij Foodlog nu snel doorgelezen. Mijn god, wat een volstrekte imbecielen frequenteren dat medium, inclusief de ‘fysioloog’. Dat Hanny het volhoudt om dit soort horken beleefd van repliek te blijven voorzien… Het is duidelijk dat niemand daar zelfs maar de overzichtspaper in Nature heeft gelezen. Dit is echt niveau zandbak. Ik snap nu ook steeds beter waarom een man als Hoenselaar niks kan met ‘de lens van de evolutie’.

  Willem, in dit geval is er volgens mij sprake van pure domheid bij Stephan Peters. Hij heeft zich simpelweg nooit in de materie verdiept! Erg pijnlijk.

  Fien, nierfunctie is inderdaad cruciaal voor de normale snelle klaring van AGE’s. En juist die kan verbeteren op een AGE-arme voeding… Ik zeg je eerlijk dat er bij mij enkele stapelwaren zullen sneuvelen. Want in tegenstelling tot een man als Voshol lees ik de onderzoeken wel.

 32. willem zegt:

  De vraag die opkomt: in hoeverre zou het wenselijk zijn het ‘bierviltje’ op onderdelen aan te passen wanneer Vlassara’s bevindingen steekhoudend zijn? Of is eten volgens ‘paleo’ al AGE-vriendelijk?
  Moet trouwens het Anti AGE Dieet (weer zo’n titel die miskleunt!) nog lezen. Lees tot nu slechts de reacties erop.

 33. Willem, dat hangt er deels van af of mijn nog speculatieve stelling dat bepaalde elementen in het paleodieet de opname van AGE’s tegengaan en de klaring ervan faciliteren klopt. Als dat waar is – en naar Riesjart, ik ben nog aan het corresponderen met mensen die het echt kunnen weten – zou paleo beschermen tegen AGE’s. Toch gok ik daar zelf niet op. Als je de ingrediënten op het Bierviltje ‘AGE-werend’ bereidt – dat wil zeggen zo veel mogelijk verhitten met water en dus niet te vaak bakken en grillen – kom je door de uitsluiting van een berg AGE-rijke industriële meuk waarschijnlijk onder de door Vlassara geïdentificeerde kritische dagelijkse inname.

 34. willem zegt:

  Melchior. Het is nog erger dan ‘pure domheid’. Het gaat om de vraag waarom deze man, die blijkbaar zeer arrogant is (domheid en arrogantie vormt een gevaarlijk koppel) daar zit. En waarom Cohen daar zo lang kon zitten en de lakens uitdelen. En…
  Robert Hoenselaar… Juist op deze golflengte kijkt hij met een heeel troebele lens. En daar was hij eens aardig nijdig over, toen ik ergens op dit blog dat ook suggereerde.
  Is Hanny gevraagd om een bijdrage te leveren, of heeft ze die naar DV opgestuurd? Ze weert zich knap!

 35. willem zegt:

  Gaat even heel snel.. Wacht rustig je verdere resultaten af.
  Inderdaad, het gaat vooral over de bereiding. Grillen en bakken is, meen ik, nou niet direct een optie voor de eter volgens de evolutietheorie. Over die boter, en zo, moet graag meer duidelijk worden. Spannend, deze post..

 36. Alex zegt:

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3704564/
  Advanced Glycation End Products in Foods and a Practical Guide to Their Reduction in the Diet
  van o.a. Helen Vlassara, bevat ook een tabel van bijna 550 voedingsmiddelen met AGE-gehalte.

  Pure nieuwsgierigheid: welke voedingsmiddelen gaan (waarschijnlijk) sneuvelen Melchior? 🙂

 37. Hoenselaar reageert hier vierkanter dan een stoeptegel. Valt me erg tegen.

  Geen idee of Hanny door Dick Veerman is gevraagd. Zal het eens vragen.

  Ja, waarschijnlijk heb je wel gelijk Willem, dat mensen als Peters en Cohen expliciet voor die functies worden gerekruteerd. James noemt het trefzeker ‘maatschappelijk functionele sociopathie’, meen ik 🙂 .

 38. Nou, raad eens, Alex 🙂 .

  Nu scoorde ik toch al niet heel hoog in het AGE-departement, maar ik bak geen eieren met spek meer en zal nog veel meer stomen dan ik al deed. Verder gaan de geroosterde noten eruit. Droge worst idem. Mogelijk ook de ingeblikte vis. Consequentie zal zijn dat ik meer tijd moet gaan vrijmaken voor zelf bereiden van bulk voor de week.

 39. Willem, het beeld van jager/verzamelaars die hun vlees roosterden boven enorme vuren is een fantasie. Ze gaarden hun vlees – als ze het deden – vooral in kuilen met smeulende kooltjes, die ze afdekten. Crockpot avant la lettre.

 40. Alex zegt:

  Ga je ook rauwe makreelkoppen blenderen zoals paleo bad ass Inger? LOL

  Geroosterde noten, daar had ik al andere redenen voor. Ingeblikte vis? No way, behalve tonijn. 😉

  Heb trouwens de kruin van de zeer smakelijke ananas bewaard om in te poten na drogen/wortelen, zal wel net zo eindigen als eerdere pogingen met avocado-pit enzo 🙂 ; kern was lekker, bevat veel bromelaine dat eetlustremmend werkt.

 41. Fien zegt:

  Een variatie op die kuilen zag ik onlangs in Masterchef Australie voorbijkomen. Heb het uitgekeken omdat ik het zo leuk vond. De deelnemers (die dit nog nooit eerder hadden gedaan) moesten volgens een oude Maori-traditie in Nieuw-Zeeland, genaamd hangi, stenen in een vuur verhitten en die in een zelfgegraven kuil leggen. Natte kruiden erop zodat er stoom ontstaat. Goed afgesloten voedsel erop en de kuil snel weer dichtgooien met de aarde. Het stoomt dan gaar. 🙂

  Mijn AGE-vriendelijke hap vanavond bestaat uit paleo-moussaka. Lamsgehakt zachtjes gestoofd (geen Maillard-reactie) in zelfgemaakte tomatensaus (zuren) op gegrilde plakken aubergine (mag van Vlassara) met een topping van Griekse yoghurt. Groene salade erbij. Aardbeien toe. Lekker!

 42. Fien, wees maar blij dat niemand weet waar je woont 🙂 !

  Hangi cooking! Er is een ‘apparaat’ voor.

 43. Bart zegt:

  Melchior, jij hebt het over carnosine als krachtige AGE-remmer, maar wat te denken van het drankje Max (aanbevolen op TruAge.com, die ook de scanner promoot); Dat zou, als je er tweemaal daags wat van drinkt je AGE-gehalte in 4 weken verminderen met bijna een kwart!

  En er zitten eigenlijk alleen vruchtenconcentraten in: Morinda citrifolia (noni) fruit concentrate from French Polynesia, European Cornelian cherry puree, Japanese Cornelian cherry reconstituted juice, blueberry juice concentrate, and olive leaf extract. (Other Ingredients: grape juice concentrate, red sour cherry juice concentrate, cranberry juice concentrate, natural flavors.)

  Ben als stevig innemer geschrokken van het hoge AGE-gehalte van boter. Chris Masterjohn heeft het ook over makken van de verschillende AGE-meetmethodes en volgens hem valt het allemaal wel mee:

  http://blog.cholesterol-and-health.com/2010/10/is-butter-high-in-ages.html

  Maar ja, Chris is van de Weston Price club en die zullen niet gauw toegeven dat hun favoriete (non-paleo, ok) voedingsmiddel mogelijk toch niet zo gezond is.

 44. Dank Triple M! (Meneer MM 🙂 )

  Zo uit je hoofd: wat is erger: tarwe eten of AGE’s koken? (Zoals je weet zit ik neo paleo, maar begin stilaan strikter en strikter te worden na het volgen van jouw schrijfsels, dus vraag me af wat meer effect gaat geven. En heb je ergens iets voor/tegen havermout koken geschreven op je blog (en ook in AGE verband: want havermoutpap wordt in eerste instantie niet gebakken, dus ook geen AGE’s)?

  Heb je ook iets over Asian-Paleo, want Cordain en Polderpaleo + het mediterraan dieet, toch nog iets anders dan wat we hier dagelijks eten.

  @Fien (en andere experten uiteraard!): Mijn ondertussen meer en meer gebrekkig Nederlands: wat verstaat Vlassara onder “roosteren” dat ze geen probleem vindt?
  Weet iemand wat het AGE effect is na ui een 3 kwartier te stoven op superlaag vuurtje tot ze toch wel lichtjes “gekarameliseert” zijn, en je er dus superlekkere uiensoep van zal maken?
  Weet iemand iets van het AGE effect door stirfry/roerbakken? Want dat gaat hier 1 supervlug op 2 een supergroot hellevuur.

  Enneuhm: wat betekent suprafysiologisch? (geen woordenboek meegenomen toenertijd bij de verhuis…)

  Hoppa: ontslaan die Stephan Peters en opdoeken dat Voedingscentrum.

 45. Alex zegt:

  Stef: Vlassara heeft geen problemen met het roosteren van groenten omdat die bij voorbaat al weinig AGEs bevatten, dus Fien doelt niet zo zeer op de bereidingswijze als wel op de aubergine. 😉

  Havermout geeft snelle glucosepiek als ik me goed herinner, zal zo meteen even kijken waar Melchior dit zegt…

 46. Gert van der Hoek zegt:

  Mmm, er lijkt mij niet zoveel mis te zijn met vis (in water) in blik, voor wat betreft de AGE’s?

 47. Bart, ik heb het bewust niet genoemd, maar wist dat het vroeg of laat zou komen. Toen Jan Rozendom van Morinda op me af stapte, dacht ik onmiddellijk een kwakzalver aan mijn kont te hebben hangen. Maar hij liet me wat behoorlijk indrukwekkende data en casussen zien en even later hoorde ik dat ook internist Andries Smit de iridoïden zeer serieus neemt (ze zijn niet te patenteren, het oude liedje). Ja, ze werken. Het zijn krachtige AGE-brekers en ze hebben duidelijk adaptogene eigenschappen. Aangezien ik allergisch ben voor dure supplementen wil ik eerst eens uitzoeken of je niet net zo goed een mix van moerbeien (noni fruit), verschillende soorten krieken, blauwe bessen, cranberries en olijfblad kunt nemen. Ik denk namelijk dat dat net zo goed werkt, tegen een fractie van de prijs.

  We wachten geduldig op de daadwerkelijke concentratie AGE’s in boter…

 48. marietsebiel zegt:

  Mag ook niet meer op Foodlog. Probeerde gisteren in te loggen om Hanny flink te liken. Gaat niet meer, weer een bewijs dat DV meeleest.

  Fien, alhoewel mijn nieren nog perfect werken ( wordt vaak onderzocht, want als diabeet heb je daar dus veel kans op, slechtwerkende nieren ) ga ik uit preventie nu ook wel heel goed op de Ageetjes letten. Prachtig maaltje gaat dat worden ( ja wist ik maar waar je woont 😉 )
  Bij mij nog soep van lamsschenkel met veel vlees, lang zachtjes gekookt en een flinke scheut appelazijn, met het laatste half uur, ui, knoflook, wortelen, prei, gele biet, zoete aardappel en veel jonge kool bladeren van eeuwig moes..

  Lang stoven doe ik al met veel vlees, maar vaak eerst even lekker bruin bakken. Dat ga ik minimaliseren. De hooikist weer tevoorschijn halen en op zoek naar een Crockpot-slowcooker.

  Melchior, het moet haast wel dat Paleo het vormen van Age’s verminderd.
  Als ik naar mijn eigen N=1 experiment kijk, van nu 2 jaar en 3 mnd, is mijn bloeddruk van ooit 160/90 ( mét medicatie ) gezakt naar 124/67 ( zóndef medicatie )
  Toch een indicatie dat mijn addertjes weer soepel zijn ?

  • Mijn god, mijn god, waarom hebt u mij verlaten…

   Die Peter Voshol zet volkomen ongegeneerd zijn eclatante gebrek aan kennis op dit gebied in de etalage. Hij zegt ondermeer:

   neem HbA1C is ook een AGE in diabetes bv

   Nee Peter, HbA1c is geen AGE. HbA1c een AGE noemen, is een blunder begaan. En dan voert hij als ‘bewijs’ dat exogene AGE-beperking geen effect heeft aan dat de HbA1c in een interventiegroep niet zakte. Peter, Peter, Peter, dat is de hele crux! AGE-beperking leidt in diabeten tot vermindering van complicaties ondanks hoge bloedsuikers (en dus hoge HbA1c’s)!!! Het zijn de AGE’s die de schade aanrichten, niet de suikers. Dat had je kunnen weten als je je twee minuten in de materie had verdiept.

   Jongens, we hebben te maken met een stel moronen. Met een stel typische Muppet-opa’s, die er met hun (doorgaans kale) stoeptegelhoofden de oorzaak van zijn dat Foodlog lang geleden ophield leuk, fris en spannend te zijn. Negeren is het verstandigst. Hanny, doe me een lol en ga daar weg. Het is slecht voor je gezondheid, al had ook jij een prachtige AGE-score.

   Mariet, ik kom later terug op bloeddruk. Eerst de mijne naar beneden brengen 🙂 .

 49. @Alex: dank voor de link 🙂

  @Mariet: “maar vaak eerst even lekker bruin bakken” is ook mijn slogan tot MM leterlijk “roet” in het eten gooit nu – oops, ohnee, roet is Stephan Peters: best correct zijn in mijn verwijzingen, wil er hier niet uitgegooid worden op de reacties 🙂 Enfin: alle groenten gewoon in een pot gooien en zo soep koken, is een beetje serieus terug naar “af”.

  @Melchior: “Don’t change anything” herinnert me aan een verhaal van een oude buurman van mijn grootouders die altijd pendelde over zijn eten – of het goed of niet goed voor hem was – , tot er geen enkel “goed” meer uitkwam… een mens moet naturlijk wel eten! Of anders gezegd: waar stop je met “achter kan het nog gezonder” te lopen. Enfin, eerder een mijmering natuurlijk – ook aan mezelf gericht ahem hoe eigenwijs – en lopen is wel degelijk paleo 🙂 En let op je bloeddruk! Woorden kan je niet eten, al is het duidelijk jammer dat moronen een ganse bevolking domhouden. Is natuurlijk ook de enige manier om er als moroon bovenuit te steken.

  Voor wie die “tabel van Fien” wil uitprinten: deze link : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3704564/table/T1/?report=objectonly#TFN2

  Ook even verschoten van de rauwe pine nuts: 11,210 AGEa kU/100g
  En ook wat geschrokken van de gedroogde vijg: 2,663.
  En wat boter betreft: wat is “whipped” butter?
  Wat bedoelen ze in US met bacon (91,577), is dat processed of niet? Of wat is in het NL het verschil tussen wat mijn vader altijd besteldde: ongezouten spek, spek en buikspek?

 50. Alex zegt:

  @Stef

  “Tabel die door Alex gelinkt werd”, zul je bedoelen. 😉 Wilde je er net op wijzen in verband met je vraag naar AGEs in havermout.

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3704564/table/T1/

  Nogmaals: groenten kun je gerust roosteren/grillen, met name rood vlees en vet zijn problematisch, waarbij lamsvlees iets gunstiger scoort.

  In de tabel mis ik kokosolie… als Vlassara trouwens gelijk heeft met haar conclusie over vetten, moeten we Tim Noakes/Grant Schofield en co nog eens aan de tand voelen; iets dat goed is voor je gezondheid kan geen slechte invloed uitoefenen op de AGEs in je huid/lichaam. Toch?

 51. @Alex: auw….. idd, die link van jou in je reactie op mei 2, 2014 om 12:21 PM
  Excuzes Alex! Anderzijds, nu ik duidelijk bewezen heb dat ik flink foute verwijzingen kan maken, misschien toch eens gaan solliciteren om mee te werken daar op Foodlog.

  Iets anders: AGE’s tellen is 1 ding, het ganse voedingsproduct moet natuurlijk in rekening gebracht worden, met zoals ik het begrijp hierboven dus ook de AGER-1 en SIRT-1 (productie) meetellen? (doet me denken aan de weggekookte lactaseenzymen die de lactose mee helpen verteren in de melk rechtstreeks uit de koe getapt of ander voorbeeld: het verschil in werking tussen Vitamine C uit een sinaasappel versus uit het witte poeder uit de apotheek)

 52. willem zegt:

  Mijn (voorlopige?) conclusie: eten volgens het ‘bierviltje’, maar nog beter letten op de bereiding van dat eten.
  De quantiteit van ‘AGE’ speelt uiteraard wel een rol, maar geen doorslaggevende. Ik bedoel: vis scoort gemiddeld tamelijk hoog, suiker scoort NUL. Dus geen conclusies trekken puur op basis van lijstjes, dacht ik zo.

 53. セレネ zegt:

  @Stillewillie (mei 1, 2014 om 5:06 PM): Kun je niet beter de lunch overslaan ipv ontbijt? Of gewoon iets later ontbijt (“brunch”) eten?

  @Bart: Je schrijft: “En er zitten eigenlijk alleen vruchtenconcentraten in” en daarna: “natural flavors”. Mwah nee, ‘natural flavors’ is in het Nederlands ‘(natuurlijk) aroma’ (niet echt “natuurlijk” hoor), en dat is zeer zeker geen vruchtenconcentraat 😉 ’t Is het voedingsingrediëntenequivalent van ‘parfum’ (net zo ongedefinieerd mag het op de verpakking staan). In een uitzending van Keuringsdienst van Waarden hadden ze het ‘aroma’ in de Liptonthee onderzocht, en daar bestond het uit 60-70% suiker en 30-40% smaakstof. Ze hadden ook met een ‘smaakmaker’ gepraat die dus die aroma’s ontwikkelt. Ik denk niet dat elk ‘aroma’ standaard gedeeltelijk uit suiker bestaat, maar wel dat suiker gewoon een makkelijk molecuul is om die smaakstof aan te verbinden.

  @Stef: Asian-Paleo… Rijst? En groenten en vlees en vis enzo? Al kwam dit plaatje ook recentelijk langs 😉

 54. Alex zegt:

  Melchior, heb je trouwens een verklaring voor de slechte waardes van de (aanwezige) vegetariers? Want als je het blog van Vlassara bekijkt en de tabel, dan wijst toch alles in de richting van minder vlees/vet, meer groenten/fruit/peulvruchten/granen aangevuld met wat vis.
  En niet alleen wijzen op gluten/gliadin, zover was ik zelf ook al. 😉

  Misschien toch maar Denises boek bestellen… wordt daar ook haar voedingspatroon in besproken?

 55. Fien zegt:

  Mariet, jij hebt niks gedaan en toch van Foodlog afgeknikkerd? Dick Veerman kan natuurlijk doen en laten wat hij wil op zijn eigen blog, maar elke keer weer zie ik bewezen dat de man niet spoort. En hij is voor zijn goeie fatsoen wel verplicht hier stiekem mee te lezen, anders weet-ie niet hoe het allemaal werkelijk in elkaar steekt. 🙂 (Die soep van jou klinkt heerlijk trouwens, ik ben een echt soepmens.)

  Over vis in blik. Opgezocht in Vlassara (mijn e-book is in het Engels):
  “Canned tuna and salmon are good AGE-Less Way convenience foods to stock up on.”
  Volgens haar tabel: tonijn in olie – 1600 AGE-eenheden per 85 gram; tonijn in water 410.

  Over groenten. “Enjoy roasted, broiled, or grilled vegetables. Vegetables prepared this way have more AGEs than steamed vegetables, but the amount is still small compared to the AGEs in roasted or grilled meat.”

 56. Fien zegt:

  Ik denk dat “whipped butter” te ver doorgeklopte room is. Je wilt slagroom en eindigt met boter. 🙂

 57. Alex zegt:

  “Whipped butter is a type of butter that has been whipped to mix in normal air or nitrogen gas. The point is to create something that spreads more easily, even after it has been slightly chilled. Many companies also whip butter as a way of increasing the volume of it without actually adding more butterfat. By law in the United States, whipped butter has to contain at least 25% butterfat.”

  http://www.wisegeek.org/what-is-whipped-butter.htm

 58. marietsebiel zegt:

  Ach Fien, ik wilde mijn account verwijderen bij Foodlog maar dat lukte niet. Misschien is dat niet onopgemerkt gebleven en/of omdat ik hier een statement daarover heb afgelegd 😉
  DV heeft mij via FB ( ik had bij hem gereageerd ) gevraagd om commentaar te geven op een item over diabetes ( insuline spuiten in de Hema ) Gewogen en te licht bevonden, zullen we maar zeggen, ha, ha. Ze weten niet wat ze missen 🙂

 59. @セレネ

  Asian Paleo zoals in het Okinawa dieet, dus zeg wat je weet セレネ 🙂
  Chinese paleo zoals op je leuke foto: de wok waar in enkele seconden iets rauws in iets lekker warm verandert, rijst uiteraard en dan ook tofu (verder toch wel meer groenten en minder vlees dan in een westers dieet). Had daar allemaal graag een paleo kijk op gelezen, wie meer weet of links weet, dank alvast!
  (Off topic: dat “rode poeder” in het Japanse restaurant heette gewoon “red pepper mix” met mooi in het Engels de ingredienten erop).

  @Alex: Lamsvlees – van de indiers hier in superlekker stoofvlees omgetoverd – wordt mij door de Chinezen hier alvast afgeraden om dat dikwijls te eten (slecht voor de gezondheid vinden zij dat dan weer)

  @Fien : dank voor de “Enjoy roasted, broiled, or grilled vegetables” , de whipped boter en de vis ingeblikt in eigen nat.

 60. marietsebiel zegt:

  Ja,Ja, Alex, dat moet het zijn zoiets als Light Boter, opgeklopt met water. Halve boter. Hier gelukkig van de markt !? Wou, heel lang geleden, mijn diëtiste ( van het minder soort, he ! ) dat ik ging gebruiken ipv boter. Ik zei, ga niet betalen voor een half pakje water.Wat een onzin !

 61. @Alex: dank alweer voor de link. Nu als whipped boter maar 25% vet bevat, wordt het logischerwijze waarschijnlijk echt schrikken met de vraag hoeveel AGE’s dan wel in vettere roomboter (minstens 80% melkvet) en ghee (puur botervet)?

 62. セレネ zegt:

  @Stef:
  Japanners zeggen dat mensen op Okinawa zo oud worden vanwege wat ze eten: veel verse groenten, tofu, volkoren granen, veel vette vis, niet zo veel zoetigheid en alcohol. Ik kwam ook dit Engelse stuk tegen.
  Ik woonde helaas zelf niet op Okinawa (en schoolreisje ging ook naar Hokkaido i.p.v. naar Okinawa; het ligt eraan of de school dichter bij het noorden of het zuiden ligt welke kant je opgaat met de grote schoolreis…), maar ik denk dat het ook wel helpt dat ze veel zon hebben daar 😉
  Ik wil nog wel een keer naar Okinawa, maar dat wordt niet deze zomervakantie (ik ga naar andere plaatsen in Japan). Liever een keer als het geen hoogseizoen is denk ik, want Okinawa is nog extra warm 😛
  Wat ik verder in Japan over eten heb gehoord enzo:
  -Japanners (in ’t algemeen) leven langer omdat ze zo gezond eten, zeggen ze zelf (of dit nog opgaat voor de jongere generaties (45 jaar en jonger) weet ik niet. Witbrood-met-smaakjes zoals meloenbrood is ook populair, dat kopen veel mensen op school i.p.v. een meegenomen lunchbox met rijst/groente/vlees-of-vis-of-kip). Japanse bakkerijen hebben heel veel verschillende soorten brood, maar eigenlijk allemaal wit. Als je het volkorenbrood zoekt zoals je hier erg veel in de supermarkt tegenkomt, moet je erg goed zoeken: ik heb 1x een half volkorenbrood in het alleruiterste hoekje van de supermarkt gevonden (brood lag daar sowieso echt in de hoek) en dat noemden ze “Frans brood”. Indeling supermarkt is vaak: je komt binnen bij de groente en het fruit, daarna langs de vis (zo’n grote balie) en vlees, daarna alle schappen met verzorgingsproducten/snoep/etc. Brood achteraan in de hoek dus, en dan vooral van dat witte tostibrood (wat ze dan roosterden en er boter opsmeerden, beleg was niet zo populair). Rijst hadden we zelf van de rijstvelden, dus daar heb ik eigenlijk nooit naar gekeken in de supermarkt (ze verkochten het wel).
  -Vis vinden ze gezonder dan vlees (als ze gezonder willen eten gaan ze juist vis eten ipv vlees). Vegetarisme zoals hier in Nederland kennen ze eigenlijk niet (de mensen die ik heb gesproken vonden het een vreemd idee). Ik heb wel even gezocht op “paleo diet” in het Japans, en er zijn zeker dingen over te vinden (verrassend veel overigens…), maar ze zeggen precies dezelfde dingen als op de “Westerse” paleosites, dus niet specifiek iets over wat ze toendertijd in Japan aten (dus geen aangepast Japans-paleo oid). Op een Japanse paleoblog vond ik ook een link naar dit boek, oftewel: “Eten zoals de eerste mensen: genees ziektes (eet alleen wat past bij de menselijke genen)”. Veel Japanse paleoblogs gaan trouwens ook over gewichtsverlies/afvallen enzo. De “Paleo-stroming” in Japan lijkt zich zo op het eerste gezicht eigenlijk ook gewoon te houden aan wat er op alle Engelse sites staat (voor zover ik die heb gezien natuurlijk), maar dat is ook wel logisch.

  MacDonalds enzo hebben ze er natuurlijk ook, maar gezond uit eten gaan is echt goedkoop (voor 5 euro kun je best een grote maaltijd kopen op zich, afhankelijk van waar je je bevindt), dus voor de prijs hoef je niet naar een fastfoodrestaurant.
  -Vlees (of vis/tofu/ei) en groenten zijn een groter onderdeel van de maaltijd dan rijst (maar wel altijd rijst: de eerste keer dat ze pannenkoeken of hutspot voor hun neus krijgen, vragen veel mensen: “Moet er geen rijst bij?”. Maar als ze willen afvallen, is rijst het eerste dat ze laten staan). Vis en tofu worden ook wel vaak bij elkaar gegeten, er zijn niet heel veel maaltijden dat je alleen tofu erbij had (vooral soep met noedels en tofu, maar dan heb je toch wel vaak visbouillon). De tofu die ze daar hadden vond ik trouwens zo lekker, dat ik het soms als tussendoortje uit het bakje oplepelde (en dat vond men wel raar :P). Enige nadeel: de tofu die hier in Nederland verkocht wordt, vind ik dus niet meer lekker (of er is zooi aan toegevoegd), dus ik eet het nu eigenlijk niet meer.

 63. セレネ zegt:

  Nog even een aanvulling op “Vegetarisme zoals hier in Nederland kennen ze eigenlijk niet (de mensen die ik heb gesproken vonden het een vreemd idee).”.
  Ze kennen het wel (mensen weten over het algemeen wel wat het inhoudt), maar ik ben zelf geen Japanners tegengekomen die vegetarisch eten, en het is zeker niet zo algemeen als in Nederland.

 64. @セレネ : dank 🙂 Inderdaad: iets serveren zonder rijst, vinden de Chinezen geen maaltijd. Is de Japanse groet ook een “rijst groet”? Hier is dat: “Heb je al gegeten?” met het woord “rijst” in het woord “gegeten”.

  Op restaurant met een Chinees met diabetes type 2 is dan serieus paleo: alles zonder het schoteltje rijst 🙂 Wat dan niet paleo is, is de toch wel lekkere tofu (vond tofu in de lage landen gewoon nooit lekker, hier wel), de sojasaus en hier en daar wil de kok toch wel een ietsiepietsie suiker in het gerecht mengen want ook hier weten ze dat suiker lekker is, dus dat is toch oppassen.

  Ook hier als ze willen afvallen, dan gaan ze minder rijst eten (less carbs = less weight zeggen ze dan). En mijn schoonmoeder vind dat ik veeeeeeel meer vis moet eten 🙂 Schoonbroer vegetarier dan weer kreeg van schoonmoeder te horen dat hij toch eens dringend terug wat vlees moest gaan eten: sindsdien ziet hij er weer een stuk gezonder uit 🙂

  Als ik Japans eet, uiteraard rauwe vis, ook rauwe salade. Grootste verschil: bij de Chinezen vind ik niet direct iets rauw en ook geen andere granen dan rijst. Chinezen zitten ook niet direct in de hotspots van waar de 100 jarigen leven (AGE’s misschien dankzij die superhete wok???). Verder veel groene bladgroenten (wok), vis en garnalen en in mindere mate vlees. “Simpele” soepen, eerder bouillons – wat ik maak van westerse soep vinden ze toch wel overdreven veel werk en een staafmixer om soep te pureren is een raar keukeninstrument 🙂 )

  Stomen doen ze toch ook best veel (tot zelfs hun brood). De Isetan alhier is de beste pimp voor lekker brood 😉

  Drinken ze thee daar in Japan/Okinawa? Hier toch voornamelijk water. Ik denk dat het dat zowat is voor “gewoon” Chinees, en Chinese paleo weet ik verder ook niets van.

 65. セレネ zegt:

  @Stef: Nee, geen ‘rijst’ in de Japanse groeten.
  Ohayou = おはよう・お早う (goedemorgen, 早= vroeg/snel)
  Konnichiwa = 今日は (goedendag, 今日=vandaag)
  Konbanwa = 今晩は (goedenavond, 今晩= deze avond)

  Ik ben dus van plan deze zomer naar Japan te gaan, maar de vorige keer dat ik er was kon ik nog alles eten. Ben benieuwd hoe het nu zal gaan 😛 Gelukkig is er in hostels enzo wel altijd de keus tussen Westers ontbijt en Japans ontbijt (dus ik weet wel wat ik dan kies!).

  Ik maak ook altijd “bouillonsoepen”… zonder bouillonblokjes natuurlijk. Staafmixer pakken vind ik inderdaad ook teveel werk eigenlijk!

  In Japan (inclusief Okinawa) drinken ze echt veel thee! Het is supermakkelijk te krijgen, ze hebben zelfs blikjes thee (koud en warm). En ze verkopen ook flesjes koude thee (net zoals je hier die plastic flesjes water en frisdrank hebt). In restaurants krijg je wel altijd standaard water (net als in Amerika), gewoon gratis. Dat mis ik serieus hier in Nederland 😛

  De reden dat “Paleo” in Japan zo lijkt op de Westerse paleo is waarschijnlijk 1) omdat de Japanners gewoon de Amerikaanse boeken zijn gaan lezen/vertalen, en 2) als je rijst weglaat uit een traditioneel eetpatroon, zit je toch al best wel in de buurt van paleo… Dus dan is het niet meer zo speciaal. Juist omdat het hier zo normaal is om brood te eten, en geen “avondeten” bij het ontbijt/lunch, valt paleo hier meer op.

 66. Jo tB zegt:

  Ik heb in dit verband de naam van Prof Casper Schalkwijk voorbij zien komen. Door een Google zoek ben ik zijn promotie rede tegengekomen: de zoet inval
  Hij heeft het over versuikerde eiwitten en heeft aangetoond dat die zich ook kan ophopen in het buikvet. Zeer interessant.
  http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main1/SiteWide/SiteWide3/Prof.Dr.CasperSchalkwijkSpreektOratieDeZoeteInvalUit.htm

 67. “en 2) als je rijst weglaat uit een traditioneel eetpatroon, zit je toch al best wel in de buurt van paleo…”

  Exact, Selene! Super interesante info trouwens…

 68. Gert van der Hoek zegt:

  Dank Jo, voor de verwijzing naar de oratie van Schalkwijk. Staan een aantal interessante dingen in.

  O.a in de zijlijn even kort het noemen van de eiwitten lysine en arginine. Die worden vaak aangeprezen als supplement. Nu denk beter te snappen hoe het zit: glucose reageert spontaan met o.a. lysine en arginine (en hemoglobine: HbA1c). Als de suiker aan de haal gaat met je lysine en arginine, kun je allerlei gezondheidsproblemen krijgen. Geassocieerd met “het ouder worden”. Het kan helpen als je extra van dat spul suppleert. Veel mensen knappen er van op. Maar pas op: bij teveel arginine (bijv chocolade) kun je weer nieuwe problemen krijgen: bijvoorbeeld een koortslip (herpes).

  Ander punt: glucose wordt in de cel afgebroken tot o.a. methylglyoxaal, een stofje dat nog agressiever dan glucose eiwitten kan versuikeren. Met name de endotheelcellen van de bloedvaten. Dat verklaart (mede) waarom mensen met diabetes vaak in toenemende mate hart- en vaat en nierproblemen hebben.

  Ook een aardige was dat buikvet veel versuikerde eiwitten lijkt te bevatten, die een rol spelen bij het vrijmaken van vervelende stoffen uit het buikvet, die weer als gevolg hebben o.a. insulineresistentie en diabetes….

  Glucosespiegel laag houden is en blijft het devies.

  Oh, oh Paleo….. 😉

 69. Folkert zegt:

  Aanbevolen wordt om dagelijks niet meer dan 5000-8000 AGE kU ( kilo Eenheden ) te gebruiken. Een kilo is 10 tot de 3de, is factor 1000. Dagelijks dus niet meer dan 5 tot 8 miljoen AGE units gebruiken. Begrijp ik dat goed ? Mijn vraag is: wat is de waarde ( prefix ) van 1 AGE unit ? Yocto, zepto, atto, femto, etc.

 70. Sylvia zegt:

  Helaas begrijp ik niet alles waar jullie over schrijven.
  Wat ik wel begrijp is dat ik nu al na 5 maanden Paleo bierviltje te doen een paar kilo kwijt ben. Vele malen belangrijker ook Omerprazol, Loratadine, (die ik 365 dagen per jaar moest slikken!), en Amlodipine kwijt ben!!! Daarnaast heb ik vorige week te horen gekregen dat mijn lever en nierwaarden normaal zijn. Terwijl vorig jaar feb en juni 2013 zij zorgelijk waren. Helaas Hb en ht zakken niet, maar ik twijfel er niet aan dat mijn lichaam dat ook gaat rechtbreien, ik ben een onverbeterlijk optimist!
  Misschien met een zachter pitje en zonder lekkere Maillard …

 71. Hans zegt:

  Vreesde al even dat Folkert afgehaakt had hier ,
  Gode zij dank , hij is nog hier en wel met een prangende vraag welke mij de pet verre te boven gaat ( Alpha ) , maar vooruit met de geit……… 😉

 72. Jo tB zegt:

  Ach met het Voedingscentrum ben je van de regen in de drup beland!! De zoveelste directeur benoemd die van Unilever afkomstig is.
  http://www.marketingtribune.nl/food-en-retail/nieuws/2014/05/gerda-feunekes-benoemd-tot-nieuwe-directeur-voedingscentrum/index.xml

 73. Jo tB zegt:

  Nog een stukje van Schalkwijk, nu van de DVN !! Misschien zijn ze nu bereid wat meer onderzoek van Schalkwijk te subsidieren.

  Klik om toegang te krijgen tot T_1203_DIABC_feit%20of%20fabel.pdf

 74. Suus zegt:

  Pffff moeilijke kost, maar bere interessant. Zoon heeft DB 1. Zou in de zaal gezeten willen hebben. Zou resistent starch misschien ook ” helpen” tegen versuikering van eiwitten
  (age’s) ? Zouden we kunnen kijken of B6/ pyrodoximine iets doet? Pfff. Ik wil zo graag van start om zoveel mogelijk complicaties bij onze zoon te voorkomen……

 75. Suus zegt:

  Ooo ja en en en …alt-711….word getest? Waneer weten we of datvop de markt kan worden gebracht? Wil voor onze zoon alles doen 🙂

 76. @Folkert: Idd 1 kilo = 1000 dus idd 5000 kUAGE’s = 5miljoen U AGE’s

  Dit artikel van 2001 haalt de discussie aan over het correct meten van de AGE’s : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11270668 . Indien je hem gemist had in vorig draadje van MM: deze link over de ‘op het eerste zicht toch wel zeer hoge’ boter AGE’s http://blog.cholesterol-and-health.com/2010/10/is-butter-high-in-ages.html – De auteur van dat artikel – PhD in Nutritional Sciences – had een “slechte” cholesterol, schakelde daarom over naar vegetarier (idd makkelijk om daarmee de cholesterol weer goed te eten, ik zat ook in die richting te werken), hij werd er echter niet gezonder van en begon dan weer Weston Price te eten (athans rood vlees…).

  Anyways…, die PhD auteur laat alvast even weten waarom er in AGE U wordt gerekend en niet in – wat ik zou verwachten: grammen of mol – .

  Maw Folkert: niet echt duidelijk of ik je yocto, zepto, atto, femto vraag dan wel beantwoord heb 🙂 Hier nog een link over een andere AGE meetmethode: embc.embs.org/files/2013/1419_FI.pdf

 77. @セレネ : nogmaals dank! Zoals MM al snel opmerkt: okinawadieet minus rijst = paleo 🙂 Logisch dat paleo daar dus niet echt “opvalt”. Ook op chinees restaurant met diabetes type 2 kennis = gewoon geen rijst bestellen en geen watermeloen als dessert: ook iets dat sterk op paleo lijkt.

  Het Paleo dieet lijkt mij ook een serieus westerse “oplossing/antwoord” voor “iets”, waar sommigen in Azie echt al generaties mee bezig zijn… behalve dan de rijst:
  -geen verschil tussen ontbijt, middag of avondmaal
  -alles supervers, zelfs ‘soms’ geen ijskast (Vietnam is – was- dan weer zo een ‘niet ijskast’ land waar ze wel 2 keer per dag naar de markt gaan om verse ingredienten te kopen. Het begint idd goed fout te lopen met al de westerse fastfoodketens, die bij de -20 neven en nichten een super succes zijn.

  Hoe zit het met pasta/noedels in Japan , セレネ? (en een idee van welke invloed hun cupnoodle uitvinding op hun gezondheid heeft teweeggebracht?) Ik zie hier bij de chinezen bij de straatvendors flink wat noodlesoepen en fried noodles. Schoonvader zie ik het slechts zeer sporadisch (rijstnoodles) onder een groentegerecht gebruiken, schoonmoeder kookt het nooit.

  Interesant dat er geen “eten” in de Japanse groet zit, zelfs de maleisiers groeten gewoon met “heb je al gegeten”.

  😉 bouillonblokjes in de bouillon… Water is hier de eerste keuze bij de “man in de straat”, “iedereen” loopt met een fles of thermos water rond. Chinese thee is dan weer de goedkoopste drank in elk restorant, water is idd (nog) gratis, kunnen ze in Europa nog wat van leren 🙂 Tot voor kort was in mijn favoriet – wegens makkelijk bereikbaar – Japanse restaurant hun groene thee – bijvullen naar believen – nog gratis (jammer genoeg wordt alles ook hier duurder). De thee in blikjes en flesjes in Japan: is dat gewoon thee, of zit daar ook allerhande spul in, dat er niet in thuishoort?

  Heel veel dank voor je antwoorden Selene, prettige reis alvast naar Japan en alvast benieuwd naar je reisverslag 🙂 (ben er nog nooit geweest en alvast verbaasd dat je er voor 5 euro gegeten hebt – waar, wat en hoe? – , zo goedkoop uit eten lukte me zelfs vorig jaar in europa niet meer ;), Japanse lunchset in Japans restaurant in Maleisie zit rond de 7 euros dezer dagen.

 78. Louise zegt:

  In Australie gaan ze onderzoek doen naar de invloed van de microbiota op AGE-pathologie: http://www.bakeridi.edu.au/research/glycation_nutrition_metabolism/
  […] Dietary modulation of the human colonic microbiota has been shown to confer a number of health benefits on the host, but its effect on AGE dynamics is unknown. To investigate these pathways a randomised crossover controlled trial designed to determine the effect of 12-week consumption of a prebiotic dietary supplement on circulating AGE levels, insulin resistance and inflammatory biomarkers in adults with pre-diabetes when compared to consumption of a placebo supplement will be performed. It is anticipated that prebiotics which selectively stimulate the growth of beneficial bacteria in the human colon will offer protection against AGE-related pathology in people at risk of developing type 2 diabetes.

 79. Ik zag het Louise! Ik ben blij dat veel van de lezers hier scherpe denkers zijn en de juiste zoektermen gebruiken 🙂 . Communiceer over die invalshoek met Vlassara. Had geen tijd om er in dit stukje al op in te gaan.

  Dit soort inbreng zul je op Foodlog nooit zien…

 80. Ik vermoed dat die slimme Melchior aardig goed zit met zijn AGE´s o.a. dankzij zijn regematige consumptie van kokosnoten.

  Kokosvet/olie is verzadigd vet, stabieler bij hogere temperaturen , minder geneigd om AGE’s te vormen vermoed ik zo. Onverzadigde vetzuren – PUFA’s – , moet je niet gaan verhitten, dat wisten we eigenlijk wel. Olijfolie bijvoorbeeld.

  Misschien heeft Peter Hyperlipid wat gedachten over vetten en AGE’s. Want hoe kom je aan genoeg vet, zonder een zootje AGE’s op de koop toe te moeten nemen?

  Boter eruit en grasgevoerd ossewit en reuzel er in? Kweenie….

  Nog denkend aan het verhaal van Schalkwijk is voor mij nog niet duidelijk of de AGE’s die je lichaam zelf maakt van doorslaggevend belang zijn of de AGE’s die je consumeert. “Allebei”, ja dat is te makkelijk.
  Vegetariers hebben een hoger nivo van AGE’s dan vleeseters, Dat zou kunnen wijzen op het belang van interne vorming van AGE’s. Onder invloed van suiker en de “ergste” vorm: fructose. Vlees eten met veel AGE’s zou dan niet hoeven leiden tot een hoger niveau van AGE’s in het bloed. Dat gebeurt pas als er veel glucose rondzwerft?

  Ik spring op de fiets: een zoute haring, een spekbokking met een dikke buik en een kokosnoot scoren 😉

 81. Jo tB zegt:

  Louise, klinkt goed. Ik heb een bias voor Australië, maar als je kijkt naar het kopje “partnerships” dan zie alle bekende grote merken in de diabetes industrie staan. Dus, zal hun uitkomst onpartijdig zijn? Het zou fantastisch zijn als het hun lukt. Ze gaan een prebiotic supplement geven. Waarom niet gewoon zuurkool of andere gefermenteerde producten voorschrijven? Dat kun je niet patenteren, en dus verdient de farmaceutische industrie er niets aan.
  Op de resistant starch forums hebben ze het veel over een 2 staps aanpak: roulerend diverse merken probiotica nemen voor de variatie in samenstelling EN prebiotica’s nemen in alle soorten gefermenteerde groentes. Het moet wel gaan om ouderwetse fermentatie en niet om de quick job dat de industrie er van maakt.
  Dus onze voorouders hadden het niet zo gek met hun gefermenteerde groentes.

 82. Alex zegt:

  Melchior, zit er een kern van waarheid in “Carnosine bindt zich tevens aan reeds gevormde AGE’s, het inactiveert ze en verwijdert ze (carnosylering/carnosylatie). Carnosine stimuleert tevens andere eliminatieroutes voor AGE’s. Zo kunnen AGE’s geïnactiveerd worden door macrofagen, die daarvoor speciale receptoren bezitten (RAGE’s). Carnosine faciliteert deze eliminatieroute door de macrofagen te helpen AGE-moleculen beter te herkennen.” ?

  http://www.naturafoundation.nl/monografie/L-Carnosine.html

  Niet je favoriete bron van informatie, daar ben ik me van bewust, maar gezien het belang van de mogelijke implicaties neem ik het risico. 😉

 83. Gert,

  1. Suprafysiologische (voor Stef: voor een soort, in dit geval de mens abnormale), lang na-ijlende bloedsuikerpieken geven via snelle omzetting van glucose in met name het endotheel (maar ook elders) overdreven vorming van methylglycoxaal. Er is niet voldoende methylglyoxalase om dit snel af te breken. Binnen enkele uren kan het sterk reactieve methylglycoxaal volledige AGE’s hebben gevormd (dit alles staat overigens gewoon in de post hierboven, inclusief de ‘zoete inval’). Frequente hoge en lange bloedsuikerexcursies zijn dus de pest.

  2. Vermindering van exogene AGE-load leidt ondanks bovenstaande tot sterk verbeterde relevante parameters en ook tot een betere klaring van zowel kant- en klaar aangevoerde als endogeen gevormde AGE’s. Vermindering van exogene AGE’s leidt tot grotere expressie en activiteit van AGER-1 en daarmee ook tot verhoging van de capaciteit om endogeen gevormde (methylglyoxaal geïnduceerde) AGE’s te elimineren. Deze waarneming is cruciaal. Dit verklaart waarom diabeten ondanks slechte glucoregulatie complicatievrij kunnen blijven en waarom Vlassara verbeteringen ziet bij diabeten die een AGE-arm dieet volgen, maar wel hoge glucoses en hoge HbA1c’s houden (HbA1c is in tegenstelling tot wat Voshol beweert geen AGE en is fysiologisch inert). Voshol en Hoenselaar weigeren hier notie van te nemen. Wat nog vaak glucotoxiciteit wordt genoemd, is feitelijk AGE (en ALE) toxiciteit.

  3. Opname van exogene AGE’s is zeer waarschijnlijk afhankelijk van gezondheid darm/darmflora.

  4 Granen verhogen zonuline-expressie en rammen de darmdeuren ook bij gezonde mensen zo lang open dat ook grote moleculen (waaronder AGE’s) in circulatie geraken.

  5 Het Spreadbury effect is waarschijnlijk niet alleen van toepassing op LPS, maar ook op AGE’s.

  6 WGA blokkeert mogelijk AGER-1, met beperkte klaringscapaciteit als resultaat (dit is op dit moment helaas speculatie).

  7 Carnosine, een aminozuur dat alleen in dierlijk eiwit voorkomt, helpt AGE-vorming verhinderen.

  Samenvattend: paleo pakt het probleem op alle fronten aan, maar agressieve verhitting is ook voor ons geen goed idee. Af en toe een fijne BBQ zal ons geen schade doen, maar het moet geen gewoonte worden. Fructose geeft snellere glycosylatie dan glucose, maar de hoeveelheden fructose die een paleo met zijn fruit binnenkrijgt zijn relatief gering in vergelijking tot de megadoses die de gemiddelde Foodlogeter scoort. Frisdrank en sommige sapjes die veel vegetariërs de hele dag door drinken bevatten bovendien kant en klare methylglyoxaal. Daarmee is ook meteen verklaard waarom consumptie van suikervrije frisdrank in observatiestudies net zo diabetogeen is als regular frisdrank.

 84. We zouden er nog een voorlopig speculatief punt 8 aan kunnen toevoegen en dat is dat evolutionair normale, lange nuchtere periodes (IF) tot hogere AGER-1 en SIRT-1 expressie zullen leiden. Voor SIRT-1 staat dit al vast en aangezien de twee aan elkaar zitten (Vlassara haakte twee wijsvingers in elkaar om het aan me uit te leggen) vermoed ik dat dit het geval is.

 85. marietsebiel zegt:

  Pyridoxamine /VitB6 ! Waar @uus naar vraagt, zoek ik ook al even naar. Ik slik een B12 Forte Plus zuigtablet en daar zit ook 7.5 mg B6 bij, vandaar.

  The AGE inhibitor pyridoxamine inhibits lipemia and development of renal and vascular disease in Zucker obese rats.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12753299

  Pyridoxamine, a form of vitamin B6 found naturally in foods like carrots, walnuts, chicken, and fish, was once sold as a dietary supplement in the …

  https://www.lef.org/magazine/mag2009/jul2009_FDA-Seeks-to-Ban-Pyridoxamine_01.htm

  http://dutch.lef.org/magazine/mag2008/abstracts/oct2008_Pyridoxamine-Laser-Treatment-Endothelial-Function-Breast-Cancer_01.htm

 86. O ja, sorry, die was ik vergeten te noemen, Mariet 🙂 . Maar als je dan toch op die toer gaat, neem dan ook de iridoïden serieus. Die zijn nog aanzienlijk potenter!

  • Als gezegd, Andries Smit neemt die iridoïden ook erg serieus. Kijken of het lukt deze te embedden.

   Niet dus.

   Hier is de link naar het filmpje:

   Nogmaals, ik ben in principe tegen supplementen, maar ik denk dat veel zieke mensen hier baat bij kunnen hebben…

 87. marietsebiel zegt:

  Melchior, je opsomming van al die 8 punten is zó logisch. Alle interventies grijpen in elkaar.
  De Age’s vermijden/bestrijden is weer een volgende stap.

  De bakstenen “AGE’s zijn niet afbreekbare suiker-eiwitstructuren die je letterlijk kunt beschouwen als bakstenen die in een raderwerk worden gegooid” , zoals jij het zo plastisch uitdrukt. Ik kon ze voelen zitten. Harde bobbels in het bindweefsel, vooral ook in het buikvet.
  En nu, na al die interventies, ook recentelijk weer door AZM, verdwijnen ze als sneeuw voor de zon. Het duurt een hele tijd, zoals je ook al aangeeft, alle cellen moeten vernieuwd worden, voordat de boel opgeruimd is. Maar het gebeurd.

  Iridoïden, ga ik naar kijken, zit in Nonisap, zag ik in de gauwigheid.Verder op zoek !

 88. Louise zegt:

  En hier nog wat: https://morinda.com/en-us/news/899171
  Noni, blauwe bes, olijf (wat? de olijf of het blad? ook in olijfolie mssn?) en gele kornoelje – gauw in de tuin zetten die struik!

 89. Louise, dat overzicht van iridoïden bevattende botanica dat je stuurde is een goudmijn. Iedereen die het nodig heeft kan aan de hand daarvan zijn eigen goedkope AGE-breker mix samenstellen 🙂 . Dank!

 90. marietsebiel zegt:

  Louise, ga ik doen gele kornoelje in de tuin.
  Melchior, ( overheen gelezen, bedankt ) Olijfbladeren thee ( van Jacob Hooy) ben ik op jouw advies al een tijdje mee bezig, gedroogde moerbeienvruchten, in huis, canberries en blauwe bessen in de diepvries,

 91. marietsebiel zegt:

  Of zoals Terry Wahls zegt:
  Dr. Terry Wahls @terrywahls
  A small step in the right direction, is better than no step at all.

 92. @Alex: dank voor de havermoutlink https://melchiormeijer.wordpress.com/2013/09/22/negeer-de-sirenen-van-het-voedingscentrum/#comment-14650 v.w.b. havermout
  @MM: dank, ook voor de “vertaling” van suprafysiologisch 🙂

  Ik zie in puntje 4 de “granen weer opduiken” – granen is voor mijn n=1 havermout – , en heb verder gaand op Alex’ link MM teruggevonden op foodlog (http://www.foodlog.nl/artikel/de-voedselzandloper-over-afvallen-en-langer-jong-blijven/allcomments/#comment-92530) waarin je zegt dat havermout even glycemische bom is dan een paar sandwichen, ok, ik begrijp dat dat eerder een illustratie is dan een meting natuurlijk 🙂

  Hulp! Hoe zit dat nu met havermout en de gezondheid? (soms lees je goed voor cholesterol, dan lees je zelfs goed voor diabetici)

  Ik zie eerst grofweg geschat dat een ontbijt van 4 sneedjes brood dubbel zoveel KH geeft dan de schotel havermoutpap (- niet zoals Kris met soyamelk, wel met notenmelk en halve banaan)die ik naar binnen werk. Ik kan daarna ook geen pap meer zeggen en wil er geen hap meer bij. Op een vroegere zondag kon er genoeg een extra snede brood gesmeerd worden. Wat ik wou zeggen: dat lijkt mij de helft KH en dus een lagere GL dan bij brood, en dat zou een iets betere maastaf zijn wat het voor de bloedsuikerspiegel doet dan gewoon GI vermelden.

  Dan zie ik dat Chinese kennis diabetes 2 ’s avonds voor de havermoutpap gaat. Verder flink wat is afgevallen, analoog n=1 experiment door de Vlaamse TV chef Piet Huysentruyt – diabetes type 2 – die ook volgens de zandloper eet (afgedankt door zijn toemalige zender en nu op een klein zendertje serieus wat leuks met havermoutpap bereid): ook leuk wat afgevallen en zweert dat hij zich stukken beter voelt. (zweren is natuurlijk ook niet meten)

  En dan zegt MM weer: granen – dus ook havermout – zet de darm open voor de grote moleculen incluus AGE.

  En dan raak ik ook verder de weg kwijt na MM’s https://melchiormeijer.wordpress.com/2012/09/13/jokkende-doktersdietistes-naaien-kris-verburgh/ .

  Hoe zit dat nu met die havermoutpap: ja of neen? (want ik zou zeggen: gekookt in water, dus geen toegevoegde bak-AGE’s…. aja toch ietwat op topic blijven 🙂 … maw: niet dringend nu in het heetst van de AGE strijd, maar als er ooit eens een vrij moment opduikt. )

  Dank,

  Stef (voorlopig nog havermoutpappaleo)

 93. Louise zegt:

  Moerbeien en noni-vruchten zijn niet hetzelfde.
  Noni = Indische moerbei = Morinda citrifolia
  Moerbei = Morus ssp (alba voor de witte, nigra voor de zwarte, etc)
  Zowel noni als moerbei bevatten irioiden, maar of ze er even veel bevatten, weet ik niet.

  En hier nog een wat gemakkelijk leesbare site http://www.livestrong.com/article/537015-foods-or-herbs-high-in-iridoid-glycosides/
  o.a. weegbree (English plantain, niet te verwarren met bakbananen 😉 )

 94. Folkert zegt:

  Dat kan een best boompje worden in je achtertuintje.

 95. Jo tB zegt:

  Noni drankjes zijn niet goedkoop. Bij 50 ml per drinken dan heb 15 drankjes uit 750 ml en dan komt het Euro 4,33 per keer.
  http://products.tni.com/netherlands/dutch/nonistore/product/37497/877494/

 96. Louise zegt:

  Gelukkig hebben we een best achtertuintje.
  En als ie te groot wordt, snoeien we hem gewoon terug.

 97. Jo tB zegt:

  Stef, ik heb gelezen dat steel cut oats de beste te gebruiken zijn, helaas alleen in Engeland (en misschien America) te krijgen. Ik heb ook het advies gelezen om de haver vlokken een nacht te weken voordat je het zachtjes opwarmt. Je zou kunnen stoppen vlak voor het kookpunt te bereiken. Ik kan het eten met water aangemaakt. Vind het zelfs lekkerder dan met een melk aangemaakt.

 98. willem zegt:

  Je mag het geloven of niet, Gert, maar toen die AGE-slag hier begon, dacht ik het eerst aan ‘spekbokking! Is deze wijze van verhitten (koudgerookt/warmgerookt – stoombokking) nou ook AGE-vormend, vroeg ik me meteen af. Schrik, maar die is alweer voorbij… De fiets staat klaar.

 99. Folkert zegt:

  Spekbukkum is koudgerookt, 25 graden, Willem. Het betekent ook dat ze niet gaar is. Makreel is warmgerookt, 60 graden. Net als jij was ik enigzins beduusd, want ze worden beiden door mij met graagte genuttigd. In de lijst met AGE’s kom je ze niet tegen. Gert, gisteren kocht ik 3 van die dikbuiken, alle 3 met kuit. Het lukt me niet altijd, maar meestal wijs ik aan welke ik wil hebben.

 100. willem zegt:

  Zeer herkenbaar, Folkert, dat aanwijzen van die rijkgevulde spekbokkingen.
  Zoals ik al zei, mij lijkt een voeding volgens het bierviltje ruim voldoende om dat AGE-gedoe buiten de deur te houden (MM = 1). Alleen letten op je wijze van bereiden, lijkt me. Moeilijker en ingewikkelder is het niet. Dan hoeft dus niet, met kladblok en potlood in aanslag, de AGE-inname bijgehouden te worden. ;

 101. @Jo Dank. Ikzelf kook ze ook alleen in water. Daarna even laten staan en dan pas een snelle mix van noten, water en banaan erbij. Naar mijn smaak veel lekkerder dan wat ik mij herinner van de havermoutpap met koemelk en donkerbruine suiker uit mijn kinderjaren. Bovendien brand er met water niet echt iets aan, wat met koemelk altijd opletten was.

  Dan wat ik gelezen heb (zonder dat ik het ooit geverifieerd heb):
  -vet (van de noten) zou de havermoutKH nog wat trager in het bloed doen gaan.
  -het 12 uur weken zou dan weer alleen lukken met havermout die geen hittebehandeling heeft ondergaan (om het fytinezuur weg te weken, zou nog beter gaan met wat druppels citroenzuur), stond erbij dat dat vooral haalbaar was als je de havermout rechtstreeks bij de molenaar gaat halen, en als er 1 land is waar er molens staan, dan is het nederland wel, dus moet te vinden zijn bij jullie. (En zou na het weken “instant” klaargemaakt: inderdaad nauwelijks nog moeten koken.)

 102. willem zegt:

  Ja, ik las ook die verfrissende reactie van Stam op FL aangaande AGE.
  Daaraan vooraf gaat een bijdrage van Hoenselaar. Wat valt deze Robert steeds meer door de mand.. Steeds dezelfde riedel, steeds dezelfde opmerkingen. Wat is de voedingswereld dan eng.

  • Robert Hoenselaar schrijft:

   Over AGEs heb ik niets gelezen.

   Vervolgens zegt hij op basis van onderzoek naar afzonderlijke voedingsmiddelen (observationeel, vermoedelijk het gebruikelijke enquetewerk dat hij zo bloedserieus neemt, misschien zelfs wel een enkel interventiestudietje) te weten dat AGE’s geen causale rol spelen in de pathogenese van metabool syndroom, diabetes, hart- en vaatziekten, etc. Vlassara met haar 40 jaar onderzoek in haar bagage en haar zeer intrigerende bevindingen en argumenten? Niet relevant, aldus Hoenselaar.

   Onvoorstelbaar.

 103. Bart zegt:

  Sterker nog; “Voor dit verhaal – en het mediaspektakel eromheen – had ik nog nooit van AGEs gehoord.”, aldus Hoenselaar op FL. Ongelooflijk..

 104. Oei, Bart, die had ik niet eens gezien. Wat een adembenemende arrogantie en wat een domheid.

 105. marietsebiel zegt:

  Doet-tie wel vaker, Robert Hoenselaar, stellig een mening verkondigen waar hij niet genoeg van af weet. Een over het paard getild kind ;(

  https://melchiormeijer.wordpress.com/2013/12/02/doe-mij-maar-1-volkoren-hartinfarct-en-2-meergranen-stents/#comment-17344
  En een heel stuk daarboven, inderdaad heel arrogant. Voor mij is hij toen door de mand gevallen.

 106. Fien zegt:

  Robert Hoenselaar heeft een merkwaardige blinde vlek, want zijn hele redenering klopt niet.

 107. Dank voor de toelichting Melchior. Een zeer belangrijk gegeven: het belang, wellicht zelfs het primaat van de exogene AGE’s.

  Daarnaast interessante toevoegingen, de botanische kennis wordt weer verrijkt 🙂 Op zoek naar verse weegbree voor in de sla of de soep morgen.

  De schat uit Spakenburg heeft voor mij een spekbokking met de dikste buik uitgezocht 😉

 108. Karien zegt:

  groene thee – mijn favoriet ! – blijkt bij diabetische ratten ook de schade door AGEs te beperken :

  Effect of green tea extract on advanced glycation and cross-linking of tail tendon collagen in streptozotocin induced diabetic rats
  Pon Velayutham Anandh Babu Kuruvimalai Ekambaram SabithaChennam Srinivasulu Shyamaladevi

  conclusie was :

  Thus green tea may have a therapeutic effect in the treatment of glycation induced complications of diabetes.

 109. marietsebiel zegt:

  Louise, e.a. Plantago lanceolata, English plantain has a high iridoid glycoside content, de smalle weegbree, staat met massa’s in mijn tuin. Zeer algemene plant, staat vast in ieder tuin. Thee van de bovengrondse delen maken. Heeft ook een anti bacteriële werking.
  Als je de afbeelding ziet herken je hem meteen 😉

 110. Louise zegt:

  @Mariet, ik heb er eentje gezien in de tuin, die heb ik net van de week op de composthoop gegooid… Nog eens goed speuren.
  Ik zag dat er ook iridoiden in het blad van seringen zitten (familie van de olijf, nooit geweten), maar ik weet niet of je daar thee van kunt zetten, de plant is zwak giftig.

 111. marietsebiel zegt:

  Louise, hier heb ik er heel veel, zaaien zich flink uit. Ook al veel weggehaald. Nu niet meer 😉 Kattenkruid en Kamperfoelie staan ook in de link die jij plaatste. Zoveel planten, wortels en knollen, die voedsel kúnnen zijn en wat we al zolang vergeten zijn en nu weer moeten herontdekken. Ik was altijd al gek op ‘gekke’ knollen, maar nu, in het kader van Resistant Starch ben ik opnieuw met het bestuderen begonnen. Het gekke is dat in de botanische wereld, maar heel weinig kennis ( meer) is van de voedingswaarde van planten. Ik heb weer van allerlei knollen gekocht bij Vreeken.

  Seringen en liguster, allebei familie van de olijf, maar allebei giftig (paarden, zijn er erg gevoelig voor) Terwijl olijfbladeren weer goed voor diabetes is vanwege het verhogen van de insuliegevoeligheid.
  http://vita-info.nl/2013/04/olijfblad-verbetert-insulinegevoeligheid/

 112. Corazon zegt:

  Over AGEs gesproken…. zouden de Argentijnen met hun gigantische steaks van de grill nou niet met bosjes dood neer moeten vallen? Of wordt daar geenonderzoek naar gedaan?

 113. Idd Mariet: zoveel planten die we weer moeten herontdekken. Gelukkig zijn er heel veel want we slaagden er als jagers verzamelaars best in te overleven 🙂
  Wou heel vroeger nog kruidendokter worden, heb jammer genoeg mijn boeken niet mee verhuist maar gelukkig is er Google en op FB – moest je ze nog niet gezien hebben – zit ook een leuke groep met kennis over Eetbare Wilde Planten: https://www.facebook.com/#!/groups/347339091986085/ (naam “Eetbare Wilde Planten” uiteraard)

 114. Corazon: goeie vraag, ik moet hem niet gaan beantwoorden, want zo deskundig ben ik niet… 🙂
  Ik heb er wel een paar gedachten bij. AGE’s zijn 1 ding, er zijn nog meer dingen die spelen, ik noem maar wat: roken, drinken. Meer dan 5000 dodelijke verkeersslachtoffers per jaar op een bevolking van 41 miljoen.

  WHO statistieken van de groep “upper middle class” in Argentina laten o..a zien dat de GEMIDDELDE BMI bijna op 28 zat in 2008.4 van de 5 gaan dood aan de zgn welvaartsziekten. ca 16% daarvan overlijdt daaraan vóór zijn/haar 60-ste. Nuchtere bloedsuiker stijgt gestaag: 5,5 bij vrouwen en boven de 5,6 bij mannen .Gemiddelde cijfers…

  1 op 4 rookt; 65% van de mannen is fysiek inactief en 70% van de vrouwen.

  Geen vrolijk stemmend beeld.

  De Argentijnse thee – Yerba Mate – schijnt te beschermen tegen AGE’s 😀

  • Corazon, zoals Gert al aanvoert zijn de Argentijnen notoir ongezond. Diabetes raast als een veenbrand over de pampa’s. Komt dit primair door de gewoonte van rijke Argentijnen om vaak steak te eten? Dat denk ik niet. Zoals hierboven is uitgelegd hangt AGE-schade niet alleen af van totale exogene inname, maar vooral ook van opname en klaring. Tal van reeds genoemde factoren hebben daar invloed op. Het zou me niet verbazen als een hoge exogene AGE-load in een overigens degelijk paleodieet geen probleem zou zijn vanwege de excellente buffer die de paleoleefstijl lijkt te bieden. Tegelijk zou ik hier niet op gokken. Erg vaak steak eten is volgens mij evolutionair nieuw, zeker als je het bekijkt vanuit het coastal dweller perspectief dat volgens mij het beste verklaart wanneer en onder welke omstandigheden wij Homo sapiens werden.

 115. marietsebiel zegt:

  Melchior, je zei 3 mei 7:52 AM: “Ik zag het Louise! Ik ben blij dat veel van de lezers hier scherpe denkers zijn en de juiste zoektermen gebruiken 🙂 . Communiceer over die invalshoek met Vlassara. Had geen tijd om er in dit stukje al op in te gaan. Dit soort inbreng zul je op Foodlog nooit zien… ”

  Hier zie je duidelijk een ontwikkeling in intelligentie, denkpatronen en formulering. Bij de meesten. Diamanten, die elkaar slijpen, om het beste in iedereen boven te halen.
  Doordenkertje, waar denk je dat dat door komt ? Ik vermoed, het gemis van graan geïnduceerde
  brainfog 😉

 116. Ha, ha, ha, Mariet. Ik kom net terug van een geweldig tempoloopje langs het Reitdiep, dat onder een prachtig wattig 8/8 wolkendek en in een heerlijk knisperende polaire luchtmassa tussen de net gemaaide weilanden door meanderde en ik luisterde naar een van de vele interviews met neuroloog David Perlmutter van Grain Brain. Je hebt helemaal gelijk, het graan maakt mensen dom. En kaal 🙂 .

  Tussen de bedrijven door werk ik aan een interview met Vlassara (dat wil zeggen aan de vragen er voor), in de hoop dat ik een synthese teweeg kan brengen tussen haar waarnemingen en interpretaties en die van mensen als Cordain en Lindeberg. Het tragische is dat briljante wetenschappers vaak niet op de hoogte zijn van elkaars bevindingen.

  Het zal niemand zijn ontgaan dat ik Vlassara zeer hoogt acht, als wetenschapper en als mens, maar haar dieetadviezen grenzen mijns inziens aan het rampzalige. Mager, veel nadruk op volle granen, de bekende riedel. Maar ik weet zeker dat ze open staat voor aanvullende inzichten en observaties. Ze is wetenschapper, geen vastgeroeste goeroe. Ze zoekt de biologische werkelijkheid.

  Dat kan dus nog leuk worden!

 117. Grappig, die lijn naar wilde planten: pas helemaal bij de jager/verzamelaar.
  Wat een supergoede informatie via die Facebook groep Stef !

 118. marietsebiel zegt:

  Fantastisch Melchior, laat je diamantje maar op haar los 😉

 119. Wat ook hielp, was dat ze ergens in ons gesprek zei: “The younger people, who are just leaving university, like yourself, they will take this seriously and they will take it further.”

  Op het AGE reader papiertje dat ik haar iets later liet zien, stond mijn leeftijd 🙂 .

 120. marietsebiel zegt:

  Kijk, dat is nog eens een opstekertje ( weg dom fotootje in de krant ) 😉

 121. Kees zegt:

  Erg interessante informatie Mechior, dank hier voor. De volgends vraag borrelde op: “Is er een verband tussen het waargenomen herstel van verminderde nierfunctie bij een ketogeen dieet en verminderde nierfunctie met AGE stapeling?”.
  Met andere woorden: helpen ketonen (oa betahydroxyboterzuur) het lichaam bij de eliminatie van AGE’s?

 122. marietsebiel zegt:

  Stef, die ken ik wel. Er is de laatste tijd heel veel belangstelling voor: Eetbare wilde planten, er worden excursies georganiseerd om te leren welke je kunt eten en hoe ze te bereiden.En al googelend kun je zeker ook veel vinden over de, soms vermeende, medicinale werking.

  Maar waar ik op doel is iets anders. Er is weinig informatie over, wat voor ‘nutrition facts’ bekend zijn, van bijvoorbeeld allerlei ‘vergeten’ planten, wortels en knollen. Zoals dat wel bekend en ook vereist is op de labels van ‘normale’ voedingsmiddelen.
  Ik heb veel dikke boeken van b.v. de Royal Horticultual Society encyclopedie met 15500 planten.Soms staat er wel bij of een plant eetbaar is, maar niet zoiets als, of er zetmeel in zit. Daar was/ben ik naar op zoek. Wetenschappelijk en technisch is dat in deze tijd, met al ons onderzoeks mogelijkheden makkelijk uit te zoeken. Maar het wordt alleen nog in de voedingsindustrie gedaan omdat zij het moeten verantwoorden in hun productenlabels.

  In ons evolutionair verleden, toen wij geen beschikking hadden over technische middelen, moesten wij door experiment en observatie uitvinden wat eetbaar was en wat het effect van voeding op ons had. Ik kan mij zo voorstellen, dat de kennis hierover bij overlevering werd doorgegeven. Van moeder op dochter en vader op zoon.
  Nu is veel van die kennis verloren gegaan. Wij ‘vertrouwen’ nog grotendeels op allerlei instanties en fabrikanten om ons van de juiste informatie te voorzien. Maar die steken natuurlijk geen geld in ‘vergeten’ voedingsmiddelen. Die willen ons alleen maar zoveel mogelijk van hun troep laten eten en aangezien zo’n club als het Voedingscentrum niet onafhankelijk is, kunnen we daar ook niks mee.

  Dus moeten wij het zelf weer terugveroveren 😉

 123. Perfecte vraag Kees en hij is mij ook al door de kop geschoten 🙂 . Mijn bescheiden hypothese gaat als volgt: Betahydroxybutyrate biedt een alternatief substraat aan door AGE’s gecompromitteerde nefronen, die als gevolg van hun mitochondriële dysfunctie niet meer optimaal gebruik kunnen maken van glucose en niet of nauwelijks AGE’s meer kunnen wegfilteren/uitscheiden. De opstapelende AGE’s maken het nierfalen steeds groter. Aanbod van een alternatief substraat maakt dat de mitochondriën weer gaan vonken/de nefronen weer gaan functioneren, dat de nieren langzaam maar zeker weer AGE’s gaan elimineren en er uiteindelijk weer helemaal bovenop komen. Waarna ze ook weer gewoon op glucose zouden moeten kunnen draaien.

 124. Hielkje zegt:

  Mariet, ken je dit http://pfaf.org/user/MedicinalUses.aspx?
  Voor de goede orde, ik heb geen benul van de kwaliteit van de inhoud hoor. Maar het ziet er wel indrukwekkend uit op het/mijn eerste oog.

 125. Hielkje zegt:

  “….dat de mitochondrien weer gaan fonken…..”. Dat doen ze ook met hiit, bijvoorbeeld alla Doug McGuff. Zou dergelijke fysieke inspanning ook klaring kunnen geven van AGE’s?

 126. marietsebiel zegt:

  Bedankt Hielkje, heel interessante site. Heel uitgebreid, veel te ontdekken…. en tegelijkertijd ook weer een bevestiging van wat ik hierboven stelde. Zoals b.v. uitgebreide info over de Grote Lisdode ( de stinksigaar ) dat je de wortels rauw ( zetmeel ) en gekookt ( geen zetmeel meer ) kan eten. Dat wordt dan veel zoekwerk en combineren van informatie. Sprokkelen. Niet erg, maar veel interpretatie en experimenteren. Daar heb dan weer geen moeite mee 😉

 127. marietsebiel zegt:

  Effe een zinnetje erbij: Over de Lisdode, er staat niét dat het zetmeel is ( tussen haakjes is mijn aanvulling ) Dat van zetmeel heb ik dan weer uit een ander bron. Sprokkelen dus.

  • Dick Veerman springt op de bres voor zijn door de mand gevallen mascotte Robert Hoenselaar (Veerman bezit het ‘uncanny’ talent om altijd precies de verkeerde geallieerden te kiezen) en maakt het alleen maar erger:

   En nu zouden AGEs de verklaring zijn. Dat gaat hem – logisch gezien correct – veel te ver. Juist omdat ‘one issue’ verklaringen de complexe werkelijkheid altijd geweld aan doen.

   Hij heeft het niet begrepen. Er wordt niet gesteld dat AGE’s de enige verklaring voor al het gezondheidsleed zijn. Er wordt gesteld dat AGE’s bij veel pathologie heel erg upstream zitten, maar dat hun eventuele schadelijkheid afhangt van diverse factoren. Wie doet hier de complexe werkelijkheid geweld aan?

   Maar verwacht niet dat ze een review paper of zelfs maar deze post lezen 🙂 .

 128. Kees zegt:

  Melchior, als er een kern van waarheid in jouw logische hypothese zit (de parallel met ketonen en dementie dringt zich op) dan zou dat verstrekkende gevolgen moeten hebben voor de dieetadviezen bij diabetes en nierfunctie verlies.
  Terwijl ik dit blog met de reacties/aanvullingen aan het lezen was zweefde opeens een oud gezegde voor de geest: “Bitter in de mond maakt het hart gezond”. Dat lijkt in dit verband goed op te gaan voor de iridoïden die bitter van smaak zijn. Dat door planten veredeling waardevolle stoffen uit onze voeding kunnen verdwijnen wordt mooi geïllustreerd door de “moderne” witlof die veel minder bitter is dan vroeger.
  Dat Duivelsklauw vaak met succes ingezet wordt als pijnstiller wist ik wel maar dat er een mogelijk verband is met AGE’s niet. Dat werpt m.i. een ander licht op de toepassingsmogelijkheden.
  Wat ik tot nu toe wel heel geruststellend vind is dat het paleo spoor ook m.b.t. AGE’s een goede koers blijkt te zijn en dat ik lekker kan blijven eten wat Janet aan smakelijks creëert. 😄

 129. marietsebiel zegt:

  Zoals Hanny zei, koop eens een leesbril Robert 😉

  • Kees, weet jij iets van dialyse? Halen die AGE’s uit het bloed? Ik denk het niet, toch? Dat zou een heel eind verklaren waarom nierpatiënten ondanks succesvol ‘spoelen’ steeds slechter worden. Ik speculeer wild, maar hier zit een mega opening voor interventie. Geen idee hoe haalbaar het is om AGE’s uit het bloed te verwijderen.

   Ja, die iridoïden, er gaat een wereld voor je open (althans voor mij 🙂 ).

 130. Overigens was alagebrium (ALT-711) volgens deze bron niet werkzaam in mensen. Dit bericht is volgens mij niet in overeenstemming met de ervaringen van Prof. Wolfenbuttel. Ik zal vragen wat hij hier van vindt.

  https://www.fightaging.org/archives/2014/01/further-confirmation-that-age-breaker-alagebrium-has-no-significant-effect-in-humans.php

  • Kan iemand helpen uitzoeken of glucosepane (kennelijk de meest voorkomende AGE in mensen) fluoresceert? Ik hoop het wel, anders is mijn mooie score op de AGE reader weinig waard 🙂 .

   • Shit…

    Klik om toegang te krijgen tot Glucosepane.pdf

    But unlike most AGEs and cross-links, glucosepane is not fluorescent [19].

    Nu maar hopen dat de fluorescerende AGE’s een betrouwbare indicator zijn voor glucosepane niveaus. Anders hebben DiagnOptics en Andries Smit een probleem…

    Damnit!

    • Opluchting…

     DiagnOptics’ autofluorescentie meet met name de fluorescerende AGE LW1. En LW1 correleert significant met de niveaus van het belangrijke (maar niet fluorescerende) glucosepane.

     …the results were extremely exciting, revealing that glucosepane; i.e., the single most important AGE and protein crosslink discovered to date, is robustly associated with diabetic nephropathy and retinopathy even after adjustment for HbA1c. In turn, LW1 levels were positively and significantly correlated with glucosepane levels…

 131. marietsebiel zegt:

  Dit gaat ook over Andries Smit uit Groningen: 2007: En Fluorescence. Voor mij te ingewikkeld 😦
  Cardiovascular and Metabolic Risk
  Robbert Meerwaldt, Helen L. Lutgers, Thera P. Links, Reindert Graaff, John W. Baynes, Rijk O.B. Gans, and Andries J. Smit
  Skin Autofluorescence Is a Strong Predictor of Cardiac Mortality in Diabetes
  http://care.diabetesjournals.org/content/30/1/107.full?sid=c1f6dd3e-233f-4256-bdda-b956403bc6f4

  Ik denk over de industrie, ook misschien interessant.
  9th International Symposium
  on the Maillard Reaction Munich, Germany, 1 – 5 September 2007

  Klik om toegang te krijgen tot HighlightsEdition_Vol_2_No5_Sept15_2007.pdf

 132. Kees zegt:

  Dialyse is niet mijn vakgebied Melchior, daar weet ik weinig van. Maar alle opties die de eliminatie van AGE’s uit het lichaam kunnen verbeteren zouden inderdaad wel eens heel waardevol kunnen blijken. Alsof je de klok terug zou kunnen draaien.

 133. marietsebiel zegt:

  De bovenste staat in dit rijtje ook, maar die is opengeklapt. De tweede hier nog open te klappen.

  Allebei onder vermelding van de Reader uit Groningen.

 134. Dank, Mariet!

  Huid Auto Fluorescentie is voorspellend voor al het AGE-leed en correleert sterk en positief met glucosepane, dus mijn korte zorg dat de uitslag van de AGE reader misschien weinig waarde had was gelukkig volledig ongegrond. Halleluja, jag ar frisk igen, vilken lättnad 🙂 .

  (Godzijdank, ik ben weer beter, wat een opluchting)

 135. marietsebiel zegt:

  Halleluja, Hoera, je blijft een jonge god 😉

 136. Dank, Kees. Ik ga het uitzoeken.

 137. marietsebiel zegt:

  De tweede link, die ik plaatste, staat boordevol met onderzoeken over Age’s, ook weer een paar met Smit.
  Echt iets voor Robert H. mét bril.

 138. Bart zegt:

  Opluchting ja; voor hen wiens AGE-meting onder de 3 zit Melchior. Anders.. Jouw korte zorg over dat de uitslag van de AGE-reader misschien weinig waarde had is gelukkig (of niet..) inderdaad volledig ongegrond:

  “Als je met je AGE-waarde boven de 3 zit, is je 5-jaars prognose behoorlijk verslechterd; Dan weten we uit allerlei groepen die we bekeken hebben dat ’n derde tot de helft van de mensen van die groep boven de 3 overleden is 5 jaar later…”

  Aldus Andries Smit (vanaf 5:04) in dit filmpje: http://vimeo.com/80819519

  Best wel een scary device die AGE-reader..

 139. Ja, en ik ben grofweg nagegaan hoe ze dat hebben gevalideerd en als ik dat van te voren had gedaan, dan weet ik niet of ik mijn arm op dat ding had durven leggen. De voorspellende waarde is angstaanjagend hoog. Ik zou eerlijk gezegd ook niet graag 2 hebben gescoord, het gemiddelde voor mijn leeftijd. Wie is er nou tevreden met een ‘normaal’ risico op een cardiovasculair incident.

  Wat ik me afvraag is hoe Andries Smit persoonlijk met zijn hoge waarde omgaat. Ik schat dat hij 6 jaar ouder is dan ik (ik ben van juli 1963) en hij zegt dat hij scoort als een man van 80. Als je zo veel weet als hij, hoe ga je dan in godsnaam om met zoiets…

 140. Louise zegt:

  Misschien denkt ie: ik heb een kans van een half tot twee derde dat ik dan nog leef….

 141. Ja, zo kun je – of moet je – het ook zien.

  Intussen zal ik zo meteen even gezellig onder een vrachtwagen wandelen 🙂 .

 142. Fien zegt:

  Andries Smit is van 1955. Acht jaar ouder dan jij, zeven jaar jonger dan ik. En ik beken dat ik mijn arm er niet op durf te leggen. Een leven lang bijna alles gedaan wat slecht is voor mijn gezondheid, daar kunnen een of twee jaartjes semi-paleo weinig tegen doen.

 143. En dat valt dus volgens mij te bezien, Fien.

  Een van de raadselen waar ik enige helderheid in probeer te krijgen is dat sommige mensen snelle dalingen zien in hun SAF-score (in de orde van grootte van 25 % in 3 maanden). En dat zou niet moeten kunnen, omdat voor de turn over rate van de dermis iets van tien jaar staat. Toch gebeurt het en het apparaat liegt niet. Kennelijk beschikt het lichaam over het vermogen om het puin op te ruimen als het er de kans voor krijgt.

  Er liep op die meeting een therapeut rond die een AGE reader gebruikt en die vertelde dat jonge, ogenschijnlijk gezonde mensen soms onverwacht hoog scoren. Vrijwel zonder uitzondering blijkt dan bij doorvragen dat ze niet lang ervoor een marathon of triatlon hebben gedaan… Niet voor niets zien extreme duursporters er doorgaans uit als huisvrienden van Magere Hein.

  Die gast keek zelf ook heel sip toen hij ‘voor de lol’ ook maar even de meting liet doen.

 144. Een onbegrepen epidemie op het moment (vooral onder atleten van middelbare leeftijd) en guess what, sterk gekoppeld aan AGEs: boezemfibrilleren. Een echt takkenprobleem, dat jonge mensen helemaal niet horen te krijgen. Maar nee, die AGEs, dat is een belachelijk non onderwerp 🙂 .

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21652096

 145. Die smalle weegbree is inderdaad nogal bitter, ik vond een rustig plekje waar ze groeien, ik zal het straks eens proberen op de salade: in stukjes geknipt.

 146. marietsebiel zegt:

  Ik zou het denk ik wel doen, Age’s laten meten. Ga ik aan mijn dokter vragen of ze zo’n Age reader hebben in het Vu.
  Liever had ik gehad om het kunnen meten zo’n 2.5 jaar geleden. Toen zat ik op een dieptepunt. Dan zou ik nu kunnen zien wat de verbetering is.
  Mijn broer ( 6 jaar jonger ) wordt/werd behandeld in het UMCG, dus hij zou het kunnen doen.( gaat hij vast niet doen )
  Hij heeft nu bijna 3 jaar geleden weer een hartinfarct gehad en sindsdien heeft hij een pacemaker (cardioverter-defibrillator (ICD ) Die wordt regelmatig uitgelezen en dan kunnen ze precies zien hoe zijn hart werkte de voorbije tijd.

  Als ik te hoog ben ga ik nog fanatieker aan de slag 😉

 147. marietsebiel zegt:

  Ha, Gert, ik ga thee maken van de weegbree blaadjes. Bitter in de mond maakt ’t hart gezond 😉

 148. Nog even een extra onderbouwing van de iridoïden in o.a. de smalle weegbree:

  .”.. iridoid glycosides successfully decreased the hyperglycemic state and affected renal advanced glycation end-product (AGE) accumulation.. ”

  Deden Japnners met de al eerder genoemde Kornoelje (Cornus officinalis). Ze deden ook iets met polyfenolen (bijv. groene thee, chocolade) , beiden stoffen ” could reduce the pathogenesis of diabetic renal damage”, uiteraard via andere mechanismen.

  https://www.jstage.jst.go.jp/article/bpb/30/7/30_7_1289/_article

 149. Keimpe zegt:

  Melchior, ik vond hier een inhoudelijke kritiek op het werk van Vlassara:

  http://www.chivo.nl/content/clip-blijf-van-onze-pindakaas-het-anti-age-advanced-glycation-end-products-dieet

  Hoofdpunt: als je nieren het goed doen, ben je binnen twee uur van je exogene AGE’s af, dus Vlassara’s werk is alleen interessant voor mensen bij wie de nieren slecht functioneren.

  Hebben ze een punt?

   • De Nederlandse Alan Aragon speelt voor Colijn (hoewel die dat ‘Gaat u maar rustig slapen’ nooit gezegd schijnt te hebben, maar dat terzijde):

    The blood tests showed that AGE levels were 35 percent higher in individuals age 65 and older compared with those younger than age 45. The study also showed that in all of the participants, the higher the consumption of foods rich in AGEs, the higher the blood levels of AGEs, and higher the levels of CRP and other markers of inflammation.

    Much to the researchers’ surprise, the study also showed that AGE levels could be very high in young healthy people. In fact, high AGE levels found in some healthy adults in this study were on par with AGE levels observed in diabetic patients in their earlier studies. The fact that healthy adults had levels similar to those seen in diabetic patients may suggest that early and prolonged exposure to these substances in the diet could accelerate the onset of diseases. Dr. Vlassara notes that the availability and consumption of AGE-rich foods is high and correlates with rising rates of diabetes and heart disease.

    http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-04/tmsh-ssf042007.php

 150. Keimpe zegt:

  Dank je. Ik zal nu eerst het boek eens gaan lezen.

 151. Eigenlijk heb je meer aan de review paper in Nature 2011…

 152. Folkert zegt:

  Mijn resterende levensverwachting is ongeveer 12 levensjaren, waarvan 8 in als goed te ervaren gezondheid. Deo Volente. Ik ben van april 1941. Zonder meer zou ik , zonder angst, mijn arm op die AGE Reader leggen. Stel nu dat die Reader mij als een 50tig jarige betiteld, zoiets gelijk aan Melchior, dan zou ik uit competitieve overweging blij zijn met dat feit. Ik blijf tenslotte een baviaan in een bavianenkolonie. Maar al met al heb ik geen reden om iets aan die gemiddelde levensverwachting toe te voegen. Stel nu dat de Reader aangeeft dat ik een AGE heb van een 80jarige, nog 5 jaar te gaan of minder, moet ik mij dan zorgen maken dat ik over 12 jaar de pijp aan Maarten ga geven ? Kijk, wanneer je 30tig bent en de Reader geeft aan dat je een 80tig jarige leeftijd hebt, ja, dan kan ik mij voorstellen dat je zeer ongerust wordt en als de gesmeerde bliksem op het Bierviltje overgaat. Maar als je op mijn leeftijd dat Bierviltje ( op een uitzondering na, schijnt Anti AGE te zijn ) volgt is er geen reden tot ongerustheid. Dacht ik zo !

 153. 🙂 .

  Je hebt natuurlijk helemaal gelijk, Folkert!

  Maar ik moet nog leren de dood te aanvaarden. Ik weet dat het onvolwassen en verwend is om dat niet te kunnen, maar het lukt me niet. Op het moment dat ik daarin ben geslaagd, hef ik dit blog op.

  Overigens zou het me geen bal schelen als ik zou horen dat morgen de wereld vergaat en dus iedereen tegelijk de sigaar is. Echt niet! Is dat raar of is dat raar.

 154. Daniel zegt:

  Melchior zei: “Vrijwel zonder uitzondering blijkt dan bij doorvragen dat ze niet lang ervoor een marathon of triatlon hebben gedaan… Niet voor niets zien extreme duursporters er doorgaans uit als huisvrienden van Magere Hein”

  Dat is geweldig interessant voor mij. Ik heb nooit een goede kracht inspanningstolerantie gehad, wel een goed duurvermogen. Nu met AZM en ook bakbanaan is de kracht inspanningstolerantie veel beter geworden.

  Maar hier een verhaal over mijn “duursport” een jaar of 10 geleden ging ik heel enthousiast met mijn vrienden bij fitness op de lopende band rennen, en het ging goed, van mijn vrienden was ik de beste totdat het slechter ging, maar goed ik liet me niet kennen, ook toen het slechter ging was ik alsnog de beste van mijn vrienden. Toen kreeg ik koorts (zonder dat ik verder ziek was) voor de duur van 1 week (zolang had ik nog nooit koorts gehad). Toen ik weer ging rennen zat ik weer op mijn oude niveau. Dat duurde 1 week en toen ging het weer slechter en ik kreeg weer koorts.

  Die cirkel heeft zich een stuk of 4 keer herhaald, toen ben ik gestopt met rennen en ik heb toe nu toe nooit meer koorts gehad als ik verder niet ziek was. Ergo, voor mij is (was?) duursport helemaal niets.Ik begrijp maar half waarom ik koorts kreeg van duursport mijn hele leven heb van alle mensen die ik ken een veel beter uithoudingsvermogen gehad als het gaat om lichte inspanningen (bergwandelingen, joggen, lichte gewichten enz.) zodra het zwaarder wordt moet ik passen.

  Voor de goede orde mijn niveau van rennen op de lopende band: 10 km in ca 50 minuten. Ik deed het twee keer per week. Meestal een half uur, dan deed ik iets van 7 km in 30 min. Ik heb dat opgebouwd in 2-3 maanden toen ging de koorts opspelen

 155. marietsebiel zegt:

  Als je maar daarmee wacht tot ik honderd ben. Dat is nog 29 jaar. Ik wil de Aegon een poot uitdraaien 😉

 156. Folkert zegt:

  Ik doe met je mee Mariet. Maar verder, aanvaring, bevestig ik M’s stellingname. Evolutionair gezien komt er een eind aan het mensdom Geloof het of geloof het niet, of dat nou vandaag of morgen is maakt uiteindelijk geen enkele reet uit. .

 157. marietsebiel zegt:

  Tja, Folkert, als dat zo zou zijn, ga ik natuurlijk mee. Alleen is er geen reet aan 😉 Maar…. die wijn, he, toch niet zo heel slecht voor de Ageetjes. Pfff.

 158. Folkert zegt:

  Wat is de leeftijd van Vlassara ?

 159. HenkN zegt:

  Melchior Meijer zegt:
  Op mei 4, 2014 om 3:52 PM schreef Melchior:
  Een onbegrepen epidemie op het moment (vooral onder atleten van middelbare leeftijd) en guess what, sterk gekoppeld aan AGEs: boezemfibrilleren. Een echt takkenprobleem, dat jonge mensen helemaal niet horen te krijgen. Maar nee, die AGEs, dat is een belachelijk non onderwerp 🙂 .

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21652096

  Melchior,
  Heb je wat meer informatie over die epidemie? (kon ik niet vinden in de pubmed abstract).
  Al hoewel geen marathonner, wel een 65+er, circa 40 km/week.

 160. Arjan zegt:

  Weegbree thee
  Plantago lanceolata, Smalbladige weegbree

  Bij Pit&Pit, voorheen Gekruid.nl
  http://www.pit-pit.com/nl/weegbree.html

 161. Martin zegt:

  Folkert zegt:
  mei 4, 2014 om 7:10 PM
  Wat is de leeftijd van Vlassara ?

  Diezelfde vraag schoot bij mij ook te binnen toen ik de video bekeek. Op haar linked in profiel staat medicijnen gestudeerd 1968-1978. Dus zal ze 64/65 jaar oud zijn. Om nu te zeggen dat ze er zo jong en vitaal uitziet voor haar leeftijd….

 162. Als oprechte lekkerbek kan ik het niet laten even een culinaire recensie te geven omtrent mijn recente smaakervaring met de smalle weegbree.

  Vandaag in de salade. Mijn dagelijkse salade heeft als basis ca 10 soorten gesneden groenten, aangevuld met 1 of meer extra´s. De extra´s zijn vaak: makreel of sardines, garnalen, feta, olijven, avocado, kabeljauwlever. Vandaag was extra: de helft van de kuit van de bokking van gisteren en een gekookt ei. De kuit en het ei in kleine stukjes gesneden. Versnipperd: 4 blaadjes + steel van de smalle weegbree.

  De gerookte kuit is zeer uitgesproken van smaak, maar het ei kon dat redelijk in balans houden. In dat smaakgeweld misstonden de bittertjes van de weegbree niet. Integendeel: een verrijking van het smaakpalet. Met avocado gaat dat ook goed vermoed ik.

  Kortom: gesnipperde verse weegbree in de salade viel niet tegen, kunnen we vaker doen. 🙂

 163. marietsebiel zegt:

  Gert klinkt lekker de sla met weegbree. Ik maakte thee, en die was best lekker, mooi groen en de slap geworden blaadjes heb ik opgegeten.
  ik was op zoek naar info over de de Hertshoornweegbree (Plantago coronopus) kreeg van vrienden als een soort sla plant.( vergeten groenten.) om te kijken of ze familie zijn. Leuke site gevonden over weegbree.
  Er zijn nog meer soorten dan de smalle en ze hebben allemaal dezelfde eigenschappen.
  ” Weegbree bevat vitamine C (tot 70 mg per 100 g in de bladeren), provitamine A, gom, het glycoside aucubine, tannine, flavonoïden, bitterstoffen, eiwitten, enzymen, saponien, kiezelzuur, antibiotica en mineralen (K, Ca).”en nog meer info.

  Het meest opmerkelijke ivm AZM en pre-pro-biotica: “Uit de zaden van sommige soorten weegbree wordt een product gemaakt dat voor de stoelgang wordt gebruikt: psylliumzaad. Het zwelt op als het samen met voldoende vocht wordt gebruikt en verteert niet, zodat een zachtere, meer volumineuze ontlasting ontstaat.”

  Zelf even kijken, heel uitgebreid en goede foto’s dus makkelijk te herkennen. http://www.denachtuil.eu/kruiden-weegbree.htm

 164. marietsebiel zegt:

  O, ja nog dit: “De instant jeukverdrijver”:
  Het sap van een fijngewreven blaadje smalle weegbree doet wonderen bij een insectenbeet of een brandnetelprik. De irriterende jeuk verdwijnt direct. Dit is een ideale tip voor wandelaars want het groeit haast overal in de wegberm, boskant en weilanden.

  Dat wist ik, doe ik altijd tegen brandnetelprik. Ik heb ook een donkerrode weegbree in de tuin. Voor de mooi, maar hij werkt ook tegen de prik.

 165. Louise zegt:

  Pit&Pit heeft een heleboel kruiden met iridoiden:

  Product Prijs
  Smalbladige weegbree pot 60g € 1,99
  Olijfboom blad pot 100g € 2,25
  Gentiaan wortel pot 80g € 5,99
  Duivelsklauw gesneden 500g € 12,50
  Toorts bloem 50g € 4,50
  Citroenverbena / Verveine pot 30g€ 2,99
  Ereprijs kruid 100g € 3,50
  Bosbessen pot 85g € 7,50
  (Cranberry, maar die zijn met suiker)

  Nonisap zag ik bij Ekoplaza, 8,50 voor 1/3 liter. Als advies las ik 30 ml/dag -> anderhalve week met 1 pak.

  Keuze genoeg!

 166. Tegenstrijdige informatie, zoals gebruikelijk…

  Een recent onderzoek zegt dat door (endogene) AGE’s van alles fout gaat, maar de trial die volgde zag geen verschil in het functioneren van endotheelcellen als gevolg van een lage of hoge intake van AGE’s….

  Dietary Intake of Advanced Glycation End Products Did Not Affect Endothelial Function and Inflammation in Healthy Adults in a Randomized Controlled Trial. – http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24744309

  Een abstract zegt niet alles, maar het ziet er serieus uit; op ClinicalTrials.gov zie ik ook geen rare sponsors of zo-iets. De endotheel cellen, dat lijkt toch een belangrijk aangrijpingspunt.

 167. Folkert zegt:

  Jullie doen mij weer verplaatsen in de jaren 70tig. Verzamelen van jonge brandnetel, weegbree, bosbessen, molsla, zevenblad.

 168. Gert,

  In the low-AGE diet group, the following changed from baseline to 6 wk (mean ± SE): serum CML from 763 ± 24 to 679 ± 29 ng/mL (P = 0.03) and urine CML from 1.37 ± 1.47.

  Volstrekt betekenisloze verschillen. Ze kregen in de low temp groep waarschijnlijk slechts marginaal minder dAGEs binnen.

 169. @Huib Stam,

  Het is vruchteloos. Je informatie ketst af op een betonnen wal van 3 meter dik. Maar pet af dat je er zo veel energie in steekt. Het is beangstigend dat het AGE-concept door ‘ontwikkelde’ mensen 40 jaar dato als ‘nieuw’, als ‘hype’ en ook nog eens als irrelevant wordt weggezet.

  Het is beangstigend hoe weinig bepaalde Nederlandse opinieleiders die ook ik tamelijk hoog had zitten in feite van biologie en fysiologie weten. Foodlog is een uiterst gevaarlijke plek voor wie niet weet waar hij zich begeeft, voor wie niet door het flinterdunne laagje (nep)bladgoud heen kan kijken.

 170. Louise zegt:

  Gert van der Hoek zei:
  Deden Japnners met de al eerder genoemde Kornoelje (Cornus officinalis). Ze deden ook iets met polyfenolen (bijv. groene thee, chocolade) , beiden stoffen ” could reduce the pathogenesis of diabetic renal damage”, uiteraard via andere mechanismen.

  Een ander mechanisme zou SIRT-1 kunnen zijn; ECGC verhoogt SIRT-1.

 171. marietsebiel zegt:

  Ja,ja, Remko Kuipers in reactie op vragen over Age’s De enige die zich er in tracht te verdiepen is Erwin Kompanje. Hij stuurt nog een link met info over Age’s maar niet te openen.

  Sapas020 ‏@SAPAS020 Apr 28
  weer een gevalletje; vaag artikel! Pindakaas net zo slecht als tabak http://www.spitsnieuws.nl/archives/raar/2014/04/pindakaas-net-zo-slecht-als-tabak

  Erwin Kompanje ‏@ErwinKompanje Apr 28
  @SAPAS020 Niet als je pindakaas ZONDER toegevoegde suiker eet….

  Sapas020 ‏@SAPAS020 Apr 28
  @ErwinKompanje uiteraard..

  Erwin Kompanje ‏@ErwinKompanje Apr 28
  @SAPAS020 Maar dat schrijft de METRO helaas dan weer niet. Stemmingmakerij dus…….jammer

  Liesbeth Oerlemans ‏@LOerlemans Apr 28
  @ErwinKompanje Is AGE sowieso relevant of een hype? Weet jij daar meer van? @SAPAS020

  Erwin Kompanje
  ‏@ErwinKompanje
  @LOerlemans @SAPAS020 Ik denk relevant. Wellicht kan @remkokuipers hier wat meer over zeggen

  2:57 PM – 28 Apr 2014

  Reply to @ErwinKompanje @LOerlemans @SAPAS020 @remkokuipers
  Liesbeth Oerlemans ‏@LOerlemans Apr 28
  Daarom vroeg ik juist jouw mening 🙂 @ErwinKompanje Ik heb net boek @remkokuipers uit. @SAPAS020

  Erwin Kompanje ‏@ErwinKompanje Apr 28
  @LOerlemans @remkokuipers @SAPAS020 AGE’s re related to many diseases http://bit.ly/QPSVSk pic.twitter.com/72O8yGO1iI

  Erwin Kompanje ‏@ErwinKompanje Apr 28
  @LOerlemans @remkokuipers @SAPAS020 Wat vind je van het boek. Ik vind het veel intelligenter en gefundeerder dan de #Voedselzandloper

  Liesbeth Oerlemans ‏@LOerlemans Apr 28
  @ErwinKompanje @remkokuipers @SAPAS020 Zeker! Maar ik heb nog wel wat vragen, die komen nog 😉

  Remko Kuipers ‏@remkokuipers May 3
  @LOerlemans @erwinkompanje @sapas020 Ik wacht in spanning af, anders dan bepaalde oude ‘rotten’ in dit vak sta ik namelijk open voor kritiek

  Remko Kuipers ‏@remkokuipers May 3
  @ErwinKompanje @loerlemans @sapas020 Teveel suiker in ons voedsel lijkt mij ongezonder dan teveel AGEs, maar ken geen vergelijkende studies

  Liesbeth Oerlemans ‏@LOerlemans May 3
  @remkokuipers @erwinkompanje @sapas020 Dank je voor je reactie…..ben benieuwd of er inhoudsdeskundigen gaan reageren.
  3:57 PM – 3 May 2014 · Details

  Ik heb ze een link gestuurd naar dit artikel, ben benieuwd of vooral Remko reageert !

 172. Fien zegt:

  Ik zou niet weten wat er verwend en kinderachtig is aan angst voor de dood. Die zit in onze blauwdruk.

 173. @Mariet: Je reactie over de smalle weegbree die met massa’s in je tuin staat, deed me onmiddellijk denken aan een uitspraak van Maurice Mességué die me nog steeds is bijgebleven: als je met een bepaald probleem rondloopt, staat de plant die je een oplossing zal geven meestal in je tuin te groeien.

  Blij dat je die FB wilde planten groep al kent en ik begrijp wat je bedoelt met “vergeten kennis”. Is verder om te huilen dat ook het educatief systeem leukweg meedraait in het vergeten van nuttige kennis en in het vervangen met kennis om hun systeem – incluus club Voedingscentrum – ten volle te laten verder-draaien. Zo heb ik geleerd hoe ik die weegbree in je tuin met een 10tal verschillende producten kan doodspuiten, in kan schatten hoe lang het weer duurt voor ie weer te voorschijn komt, dan ook nog weten hoeveel dagen je best wacht om de selder die even verder staat op te eten. Echter niet geleerd dat bijtjes en spinnen en microbieel leven op, onder en rondom die weegbree ook wel zijn nut heeft, laat staan geleerd wat die weegbree zelf kan doen voor jouw en mij. Heel veel geleerd dus hoe oorlog te voeren tegen wat de verzamelaars als voedingsbron gebruikten.

  Heel blij dat er hier een groepje mensen praat dat wel degelijk weer kennis aan het herroveren is 🙂

  Tenslotte lees ik in de Paleo boeken dat paleo wel wat reversiebel schijnt te werken, zou wel eens een beter resultaat geven zo een AGE reading dan jij denkt 🙂

  @Melchior: Wat marathonlopen betreft: ook Mark Sisson schreef ergens in 1 van zijn boeken hoe ongezond hij zich wel voelde, alhoewel hij wel degelijk ook geen moeite had met een marathon te lopen. Dat was dan wel iets dat hij opmerkte voor zijn Grok-paleo periode.

  @Folkert: in de bavianenkolonie geeft grijs wel degelijk extra status, dus daar je wil ook niet te laag scoren op de Reader 🙂

 174. Frans zegt:

  Hoi Melchior,

  Misschien enigszins off-topic, maar wat is er mis met kaal zijn? Is dat ook een teken van inwendig neolitische leed? Niet iedereen is gezegend met jouw weelderige haardos… is erfelijkheid hier niet bepalend?

 175. Hoi Frans,

  Sorry, daar is niks mis mee. Ik ben ongeneeslijk geïndoctrineerd door Frits van Egters, dat is alles. Het was niet meer dan een flauw grapje richting Hoenselaar en Voshol.

  Dat gezegd hebbend is male pattern baldness (Coupe tarwe) inderdaad wel een neolithische ‘ziekte’. Misschien moet ik dat eens uitbenen…

  @Fien,

  Ja, ik vind het ook normaal om de dood te vrezen. Maar op Foodlog is me eens te verstaan gegeven dat dit ziekelijk is, dus nam ik maar aan dat ‘volwassen’ mensen over deze angst heen kunnen stappen.

  • A: Hi Tony,

   Thanks for your question. A scientific paper our group has written (Hyperinsulinemic Diseases of Civilization: More than Syndrome X) in part addresses male pattern baldness and how a number of studies indicate that high glycemic load diets may set off a hormonal cascade that is characteristic of men with male pattern baldness. To date, no randomized controlled interventions of low glycemic load diets (basically Paleo Diets) have yet been conducted, so we have no human on whether or not a Paleo Diet may be effective in combating male pattern baldness. However, having said this, numerous historical photographs of hunter gatherers rarely if ever depict young or middle age men with male pattern baldness. I have read anecdotal accounts of hunter gatherers who were described in 19th century writings suggesting that premature graying also rarely occurred. I had not heard about the equol story — thanks for bringing it to my attention.

   Best wishes,
   Loren Cordain, Ph.D., Professor

 176. Frans zegt:

  ‘Coupe tarwe’ LOL 🙂

  Ik heb overigens de indruk dat sinds ik paleo, het restant van mijn haren hardnekkiger stand houdt. Toch leuk meegenomen. Nog een andere enniseen: ik had vroeger wat last van een overslaand hart (extrasystolen), maar dat is in mijn huidige paleobestaan vrijwel verleden tijd. Terwijl ik het ‘chronic cardio’ bepaald nog niet he laten varen…

 177. セレネ zegt:

  @Stef:
  Hoe zit het met pasta/noedels in Japan , セレネ? (en een idee van welke invloed hun cupnoodle uitvinding op hun gezondheid heeft teweeggebracht?) Ik zie hier bij de chinezen bij de straatvendors flink wat noodlesoepen en fried noodles. Schoonvader zie ik het slechts zeer sporadisch (rijstnoodles) onder een groentegerecht gebruiken, schoonmoeder kookt het nooit.
  Noedels aten we vooral buiten de deur (udon, yakisoba oftewel gebakken noodles) in restaurants. Af en toe ook wel thuis, maar daar was het eigenlijk toch wel bijna altijd rijst. Bij de buurtbarbeque was er dan wel vooral yakisoba (en vlees etc natuurlijk).
  Die instant noodles hebben we ook wel eens thuis gegeten, maar ik denk dat ik die in Nederland meer at! Na mijn terugkomst uit Japan niet meer trouwens, ik vond die in Nederland veel te zout 😛 (en tegenwoordig koop ik ze al helemaal niet meer). Meestal kochten we losse noedels en maakten daar zelf een soepje mee. Sommige mensen eten het wel veel, vooral als ze niet zelf willen/kunnen koken, maar ik zat dus niet in zo’n situatie/omgeving. Het is wel makkelijk te krijgen, en in restaurants zeker (je hebt ook restaurants waar je bijna uitsluitend noodle-gerechten kan krijgen).

  De thee in blikjes en flesjes in Japan: is dat gewoon thee, of zit daar ook allerhande spul in, dat er niet in thuishoort?
  De thee met smaakjes zit wel aroma (香料) in natuurlijk, er zijn ook theeflesjes waar dat niet in zit (deze alleen ascorbinezuur erbij, deze niets).

  Heel veel dank voor je antwoorden Selene, prettige reis alvast naar Japan en alvast benieuwd naar je reisverslag 🙂 (ben er nog nooit geweest en alvast verbaasd dat je er voor 5 euro gegeten hebt – waar, wat en hoe? – , zo goedkoop uit eten lukte me zelfs vorig jaar in europa niet meer ;), Japanse lunchset in Japans restaurant in Maleisie zit rond de 7 euros dezer dagen.
  Bedankt 🙂 Mijn reisverslag komt dan denk ik in augustus wel op mijn weblog.
  Waar precies weet ik niet! We liepen gewoon wat rond en dan zagen we weer een restaurantje wat er lekker uitzag (en niet te duur, want prijzen kon je buiten ook wel zien meestal). Het hielp misschien wel dat we niet in de meest toeristische gebieden zaten. Hier is het idd best wel onmogelijk om voor 5 euro een (goede) avondmaaltijd buiten de deur te halen.

 178. Frans zegt:

  In dit verband moest ik ook even denken aan Barry Groves, en zijn voortijdige heengaan. En dan zie ik hem weer glunderend zitten achter een bord met bacon & eggs, met z’n kale kop, en dan vraag je je toch af hoe gezond hij eigenlijk bezig was… in dit nieuwe licht van AGEs en coupe tarwe.

 179. Daniel zegt:

  Over de tarwe coup: ik ken iemand die na een tijd paleo te zijn gegaan weer wat haar op zijn kop krijgt. Really, hij was kaal maar hij is minder kaal aan het worden.

 180. Janet Noome zegt:

  Ik kwam dit bericht vanochtend tegen en moest meteen aan de vraag van Melchior van gisteren over de relatie dialyse en AGE’s denken: Hemodialysepatiënten hebben bovengemiddeld veel last van #verkalkingen van de #vaatwanden. http://niernieuws.nl/?artid=7060 Maar ook dit: Dialyse is trigger voor boezemfibrilleren http://www.niernieuws.nl/?artid=7058&loc=&cat=ln Of sla ik op hol? 😉

 181. Frans,

  Barry Groves was niet gezond bezig.

  Daniel,

  Er zijn veel van zulke n=1en 🙂 . Mensen melden ook het verdwijnen of minder worden van reeds grijs haar.

  Janet,

  Prachtig. Nee, ik vind niet dat je op hol slaat. Ik heb inmiddels uitgevogeld dat dialyse AGE’s niet adequaat verwijdert

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14641071

  AGE-overload is causaal in (ondermeer) afib. Het is allemaal erg logisch.

 182. Daniel zegt:

  Melchior, Weet je wat het mechanisme achter het grijzer worden van haar is? Ik zie soms mensen die letterlijk binnen een half jaar grijs geworden zijn. Dat lijkt me niet gezond. En als dat omkeerbaar kan zijn ben ik er benieuwd naar.

 183. Fien zegt:

  O, Foodlog! Zeg dat dan gelijk, Melchior. 🙂 Ja, dat zijn pas ECHTE stoere kerels… niet bang voor de dood, laat staan bang voor een paar miezerige AGEs.

 184. HenkN zegt:

  @Melchior: dank.

 185. Otto zegt:

  Grr, ben ik weer ’t bokje, de kaalheid ‘groeit’ gestaag verder ondanks 2,5 jaar paleo.. 😛 Maar goed, tanden raken ook niet schoner, varkensvlees geeft puisten…Gelukkig is paleo nog steeds een verbetering voor allerlei klachten, je kan niet alles hebben he 😉 Misschien is er nog een andere belangrijke factor (of meer), of zijn sommige zaken redelijk bepaald bij de geboorte/na de groei en valt het niet terug te draaien.

 186. jah zegt:

  Mijn gebit is echt opgeknapt sinds ik magnesium olie smeer en mijn grijze haren zijn ook minder.
  Ik spuit het ook in mijn haar, daar gaat het ook nog eens extra van krullen 🙂

 187. willem zegt:

  Even terug naar de basis.
  Met wat we nu weten omtrent ‘AGE’: welke praktische conclusies kunnen we trekken v.w.b. ‘paleo’?
  Ja, opletten met bakken en braden, maar dat wisten we al. Maar, hoe zit het, volgens u allen, nu met de inhoud, de voedingswijze volgens het Bierviltje? Moeten we weglaten, wat toevoegen, wat veranderen? Toch niet die AGE-lijstjes gaan raadplegen voordat we de maaltijd gaan bereiden? Toch??

 188. jah zegt:

  Marineren in azijn of citroensap remt de vorming van AGEs tijdens het bereiden.

 189. Willem, ik heb voorlopig mijn mening bijgesteld ten aanzien van boter, waar ik hoe dan ook al niet veel van gebruikte. De Elisa-methode is gevalideerd en lijkt wel degelijk accuraat te kunnen kwantificeren. Waarom boter zoveel AGEs bevat is me een raadsel en ik ga dat maar eens vragen op het blog van Wouter de Heij. Verder denk ik dat minder bakken en braden en meer koken/pocheren/stomen ook binnen het bierviltje verstandig is (ook al kunnen ‘wij’ waarschijnlijk om diverse redenen meer exogene AGEs verdragen dan graangevoerde mensen).

  De waarde van IF is nog duidelijker.

  Wat mij betreft verandert dus er dus niet echt veel.

  Als ik een verminderde nierfunctie had, zou ik dit extra serieus nemen.

 190. Jah, vergeet de wijn niet 🙂 .

 191. willem zegt:

  Hoor je dat, Folkert?
  Tja, die boter. Ik gebruik zo nu en dan wel (uit grasgevoederd vee afkomstige) boter. Naast olijfolie en kokosvet. Want, ja, vetten kun je moeilijk zonder.. Ben benieuwd wat Wouter hierover te melden weet.
  Nou was ik al nooit de man van grillen, bbq’s, etc., maar langzaam verhitten via stoom of in water lijkt me aangewezen, inderdaad.
  Boeiend, dit allemaal. Een zoektocht waar geen eind aan lijkt te komen. Leerzaam, en hopelijk komen we zo stapje voor stapje dichter bij een voedingswijze die de mens het meest na staat.
  Maar nog wel vragen te over, natuurlijk. Leuk..

 192. willem zegt:

  Nog even.
  Ik blijf chronisch worstelen met mijn aardappelen. Volgens ‘lijstjes’ relatief weinig AGE. Gekookt, prima. Maar wel een nachtschadeplant. Kunnen we die aardappel nou wel dan niet fatsoenshalve als mensenvoer beschouwen, of zitten er teveel nadelen aan?

 193. Aardappelen zijn in paleoland nog altijd een hete aardappel, Willem 🙂 . Zelf denk ik dat ze voor gezonde mensen redelijk onschuldig zijn binnen een verder degelijke (volgens de huidige inzichten evolutionair correcte) voeding, mits ze de glycaemische load niet te hoog opschroeven. Zelf eet ik ze nog maar zeer zelden, uit paleopuriteinse overwegingen en na het lezen van Cordains aardappelhoofdstuk in zijn laatste boek.

  Hier een samenvatting van dat hoofdstuk:

  http://thepaleodiet.com/are-potatoes-paleo/

 194. Bart zegt:

  Boter en andere AGE-rijke voeding mijden lijkt vooralsnog het devies, want echt effectieve AGE-oplossers zijn wellicht toch wishful thinking.. De firma Morinda bijvoorbeeld, die (helaas?) ook de AGE-meter op de markt brengt, verkoopt ook het noni-drankje MAX en claimt dat dit spul je AGE-gehalte in 4 weken zou kunnen doen verminderen met bijna een kwart!

  Een bewering die op zijn minst betwijfeld moet worden. Morinda (Morinda citrifolia is een naam voor noni) is al eens een beboet voor al te boude gezondheidsclaims voor hun noni-drankjes. Op Skepsis een mooi artikel over ‘de legende van het noni-sap’.

  http://www.skepsis.nl/noni.html

  Rijpe noni-vruchten zijn niet te pruimen zijn en de inheemse genezers zouden er, in tegenstelling tot de bewering van de noni-verkopers, geen heil in zien die te gebruiken, behalve voor het wegjagen van boze geesten..

 195. Folkert zegt:

  Beste Willem, ik wil niet meer praten over mijn gebruik van rode wijn. Ik krijg de indruk dat ik als een notoire zuipschuit word beschouwd, die elke avond lazarus zijn nest in kruipt. Op een of andere wijze raak ik dat imago niet meer kwijt. Bekijk mijn portret en je ziet een patente kerel, niet kaal, niet grijs, met een conditie waar menig jonge gast het tegen aflegt. Voor wat dat dan maar waard is ! Mijn Heit vond lichamelijke inspanning niet stichten. Waarom volg ik mijn Bierviltje en waarom sport ik ? Om dat bezoek van Magere Hein uit te stellen. Ik weet van uitstel komt geen afstel !
  Ik probeer het toch.
  Maar allee, dagelijks gebruik ik wijn. Dagelijks gebruik ik vis. Dagelijks drink ik water met citroensap en dagelijks een sloot koffie. Bakken, braden, frituren gebeurt hier al een tiental jaren niet. De schadelijkheid daarvan is al lang bekend. Groentes worden gestoomd of rauw gegeten. Verder maken wij gebruik van de Roemertopf.
  Capito ?

 196. willem zegt:

  Dank voor deze informatie, Melchior.
  We wisten het eigenlijk wel, de volgers hier. Waarom eet ik dan nog, een paar keer per week, gekookte aardappelen uit eigen tuin? Eind van de maand zijn de eerste alweer te rooien…
  Zoete aardappelen, geen giftige stoffen, wel een bloedsuikerexplosie na eten. Rijst? Nee. Over graanproducten zullen we het maar helemaal niet hebben.
  Bierviltje, met af en toe een aardappeltje (veel meer groenten tijdens de maaltijd dan aardappelen, naast meest vis/eieren/garnalen)?

 197. willem zegt:

  Capito!
  Was uiteraard flauw ‘grapje’ van me, Folkert. Zuipschuit? Geen grijze haar op mijn hoofd associeert dat woord met jouw kop!
  Jouw heit had in feite gelijk. Maar net wat we eronder verstaan, onder die lichamelijke inspanning. Inspanning die leidt tot ontspanning, had hij het daar ook over? (Je houdt de betekenis van je achternaam nog altijd tegoed. Deze is wel verdraaid moeilijk, met name dat eerste deel. Voornaam, waarschijnlijk, maar welke?)
  Wat denk jij van die echte Friese aardappel, Folkert? Komt die bij jou nog ter tafel? En natuurlijk niet zoals vroeger bij Cordain: als ontbijt..

 198. Bart, ik deel je onderbuikgevoel ten aanzien van Morinda en ik ga ook geen contact met ze opnemen (de eigenaar dringt erop aan bij me langs te komen, no freakin’ way, zulke gasten denken altijd dat ze mij gemakkelijk kunnen piepelen, omdat ik in real life meestal vriendelijk ben 🙂 ). Alleen heeft (het degelijke) DiagnOptics de verkoop/distributie van die drie soorten readers volgens mij volledig in eigen beheer, toch?

  Ik vertrouw ook niet op de AGE-brekers, maar iridoïden (ongeacht bron) hebben wel een therapeutisch effect. Ze zijn alleen niet patenteerbaar.

 199. marietsebiel zegt:

  Louise plaatste deze link op 3 mei : Bronnen van iridoiden: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3873812/
  Heel veel planten die iridoid glycosiden bevatten. Maar welke groeien in Nederland, zodat wij die zelf kunnen verzamelen en op een natuurlijke manier, door er thee van de maken of in de sla te snipperen, zoals Gert al ‘voordeed’ met de weegbree ?

  Ik probeerde dat uit te zoeken aan de hand van bovenstaande link. Daar staan ook veel tropische planten bij, die hier niet groeien of overblijven.
  Daardoor ontdekte ik dat ik er al een paar in mijn tuin heb, zoals Griekse bergthee, Weegbree, Sering, Verbascum (koningskaars) en Verbena (ijzerhard)
  Geen uitputtende lijst. Er zijn er vast wel meer, maar voorlopig een eerste aanzet.
  In de link van Louise staat bij iedere plant, vaak, de hoeveelheid iridoiden en/of het er in zit.
  Ik kan niet garanderen, dat het werkt, ik ga het zelf wel uitproberen 😉

  Gele Gentiaan/Gentiana lutea
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Gele_gentiaan
  Weegbree
  http://www.denachtuil.eu/kruiden-weegbree.htm
  Helmkruid scrophularia auriculata (Water figwort)
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Geoord_helmkruid
  Griekse berg thee Sideritis perfoliata (Mountain thee)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Sideritis
  Sering
  http://en.wikipedia.org/wiki/Syringa_vulgaris
  Verbascum species (koningskaars)
  http://www.plantaardigheden.nl/plant/beschr/christelvds/koningskaars.htm
  Verbena officinalis (IJzerhard)
  http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/natuurgeneeswijze/113165-de-geneeskracht-van-verbena-of-ijzerkruid.html
  http://nl.wikipedia.org/wiki/IJzerhard

 200. Mariet, ik zou willen waarschuwen dat het hier om medicijnen gaat. En planten bevatten god weet wat nog meer voor stoffen, in onbekende concentraties en met onbekende interacties…

 201. marietsebiel zegt:

  Ja, natuurlijk Melchior, voorzichtigheid geboden. Goed opletten en met hele kleine hoeveelheden proberen. Maar de Griekse bergthee heb ik al zeker drie jaar in gebruik. Mooie plant en lekkere thee, blijkt iridoiden te bevatten. Sering b.v. , zou ik mee oppassen,

 202. Folkert zegt:

  Je hoeft je niet te verontschuldigen, Willem. Ik ben wat grapjes, grollen, geintjes betreft heel wat gewend. Meer dan vijftig jaar in de bouw gezeten. Maar af en toe moeten dingen recht gezet worden. Men kan niet alles over zijn kant laten gaan. Heit wordt door mij als Heit geschreven. Hij was van het Gebroken Geweer en niet van de Blauwe Knoop. Hij vond dat alles wat je deed moest stichten. Hij kwam dan ook uit de tijd van het Nut van Algemeen. Lichamelijke inspanning deed je om je brood te verdienen en daarnaast Kracht en Vlugheid om de geest te verhogen. Boven zijn bureau hing de volgende tekst: Maakt Uw plannen als had Gij het Eeuwig Leven. Volvoer ze als moest Gij morgen sterven. Van de Kerk moest hij niets hebben. Mijn Mem daarentegen was zeer gelovig. Zo zie je maar.
  Af en toe komt er een mooie aardappel op tafel. Geen gladdekker, maar zo’n mooie bloemige. Even wachten en dan zal ik gewis weer eens een Irene gaan kopen. Een stukje kaas blijft onweerstaanbaar. Ik koop dan wat wij poepkaas noemen. Mislukte kaas dus.

 203. willem zegt:

  Verstandige Heit had jij, Folkert. Dat van dat gebroken geweertje herken ik zeer, van vroeger binnen de familie. En ook veel Blauwe Knoop, trouwens.
  Ja, Mariet, Melchior heeft gelijk met zijn waarschuwing. In die jaren ’70, waar ik een opmerking over las, ging ook ik op zoek naar de geheimen van in het wild groeiende planten, en paddenstoelen ook. Oppassen! Die smalle weegbree, zeer bekend uit die tijd, evenals de paardenbloem en noem maar op. Bitter…
  Hou het nu maar bij groenten en kruiden uit eigen tuin. Wel, indien mogelijk en eetbaar, veel ‘vergeten groenten’, dat wel. Waarom? Wel, omdat de doorgeselecteerde (om van de toekomstige g.m.-gewassen maar niet te spreken) nauwelijks nog de oorspronkelijke voedingsinhoud en smaak hebben die de meer overjarige wel hebben. En geen weerstand meer tegen allerlei ziekten en kwaaltjes, want gefundeerd op gebruik van chemische troep.
  En ze zijn er echt nog wel, die vergeten eetbare planten.

 204. Gert van der Hoek zegt:

  Chris Masterjohn heeft al eens geschreven over AGE’s en AGE’s in boter. De hoge percentages kunnen niet kloppen zegt hij. Dat heeft te maken met de techniek: hóe meet je de AGE’s.

  Een ander punt: boter van rauwe melk zou wel eens veel en veel minder AGE’s kunnen bevatten, dat boter van gepasteuriseerde melk.

  Meer uitleg en een link naar onderzoek hier: http://blog.cholesterol-and-health.com/2010/10/is-butter-high-in-ages.html

  Hij besluit zijn verhaal: geniet van je boter…. 🙂

  Zie ook de commentaren.

 205. marietsebiel zegt:

  Willem, je hebt gelijk, als je het niet écht weet moet zoiets als paddenstoelen niet zomaar eten. Eerst jezelf er echt in te verdiepen.
  Maar bij de doorgekweekte groenten zit er vaak weinig voedingsstoffen meer in. Zoals Wouter Klootwijk eens liet zien bij spruitjes. Die zijn van oorsprong bitter, maar dat is allemaal eruit gekweekt. Hij vond nog een kweker die de oude soort nog had, veel lekkerder, vond hij. Wie weet waren dat ook wel iridoiden, die bitterheid.
  Alles wordt aangepast op die suiker smaakvoorkeur, die ze ons in onze mik hebben geschoven. Witlof, ook zo’n voorbeeld, smaak nog kraak.
  Dus ik probeer ‘vergeten’ groenten te kweken, zoals mosterdblad en bloedzuring enzo. Lekker bitter 😉

 206. Gert van der Hoek zegt:

  Dit is ook een aardige van Chris Masterjohn:

  We Actively Degrade AGE-Modified Proteins and Flush the AGEs Away

  m.a.w. we plassen de AGE’s bijna net zo hard uit, als we ze innemen.

  Ik heb het nog niet verder gelezen, voor de liefhebbers: http://blog.cholesterol-and-health.com/2011/10/where-do-most-ages-come-from-o.html#more

  Heel wat verwijzingen onder het verhaal, maar Vlassara ontbreekt…..

 207. willem zegt:

  Mariet. Ja, al die ‘gezonde’ bitterheid is eruit geselecteerd. Spruitjes, witlof, etc., heel andere smaak dan eerder.
  Weet je, ik probeer me niet blind te staren op een bepaald stofje (waar al dan niet gezonde effecten aan worden toegeschreven), maar kijk naar het geheel van het voedingsmiddel. En vervolgens naar zaken als voedingspatroon en levenswijze. Voeding is complex. Alles hangt met alles samen, vandaar de ingewikkeldheid en de meningsverschillen erover.
  Daarom staat voor mij de logica voorop: hoe en waarop is ons genoom gebouwd, in dit geval v.w.b. voeding. En voor die beantwoording zijn geen goeroes nodig, maar gezond verstand dient leidraad te zijn. Met als krenten in de pap (!) onderzoeken zoals dat van Vlassara, hier als onderwerp.

 208. marietsebiel zegt:

  Dat staat voorop Willem: de logica van de biologie. Maar onze smaakvoorkeuren zijn al voor een groot deel verpest. Niet alleen bij groenten, maar ook dat heftig grillen en frituren is een smaakvoorkeur, die ons met de paplepel is ingeven. Ik ben een paar kippenpootjes aan het stoven, het ziet er niet uit, zo wit. O, wat houd ik van zo’n lekker bruin gebakken stuk kip 😉
  Maar dat mag niet meer ( van mezelf he ) nu ik weet dat er teveel Age’s inzitten !!!

  Ik houd/hield altijd al van bitter. Maar waarom is het ook nog eens goed/gezond. Door dat ene stofje, iridoiden, wat er inzit ? Dat de Age’s kán verwijderen ?
  Als we toen we ontstonden planten aten, die bitterder waren, dan nu, dan hielp dat ons misschien wel om gezond te blijven. En hebben wij dat verloren, doordat het allemaal eruit gekweekt is.
  Het is maar een aanname, en waarschijnlijk maar een klein onderdeel van het geheel van voeding.
  Net zo goed als we nu opgescheept zitten met ‘onnatuurlijke’ oliën en vetten, zitten we ook opgescheept met ‘onnatuurlijke’ groenten.( de allerergste soort: granen )
  In dat kader is het toch belangrijk om te weten wat voor stofjes in ons eten zit. Onze voorvaderen moesten dat op ervarings gerelateerde kennis doen. Wij kunnen de wetenschap daarvoor gebruiken. Zoals Vlassara e.a.

 209. Bart zegt:

  Melchoir, inderdaad, DiagnOptics lijkt de bron van de AGE-readers, maar Morinda verkoopt ze ook en uitvinder Andries Smit acteert (en verdient mogelijk wat bij..) in Morinda-filmpjes waarin hij de noni-sapverkopers prijst voor het beschikbaar maken van de TruAge-scanner, zoals deze:

 210. Bart zegt:

  Excusez.. Had alleen het linkje gekopieerd. Het filmpje werd zonder mijn bedoeling ‘ge-imbed’.

 211. marietsebiel zegt:

  Kokosolie staat niet op het lijstje dat Alex plaatste! http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3704564/table/T1/

  Maar wel Coconutcream, vetter dan coconutmilk, dus misschien een indicatie voor KO. !5 gram (eetlepel) 140 ( staat bij de koolhydraten !? )

  AGE kU/100 g Serving size (g) AGE kU/serving
  Coconut cream, Coco Goya cream of coconut (Goya, Secaucus, NJ) 933 15gr 140
  Coconut milk, leche de coco, (Goya) 307 15 gr 46
  Coconut, Baker’s Angel Flake, sweetened (Kraft) 590 30gr 177

 212. Folkert zegt:

  Mariet, ik heb die lijst nou een paar keer doorgenomen. en ik moet je zeggen er blijft niet veel over om te eten, wanneer je wilt voldoen aan die 5000 tot 8000 AGE’s kU per dag.. Wat me in die lijst opvalt is dat kH, granen, en groentes het heel goed doen. Zeer laag in de kU. De twijfels vliegen mij aan. Zeker na het filmpje hier boven gezien te hebben waarin mijnheer Smit aangeeft sinds zijn 40ste jaar diabetes te zijn.

 213. marietsebiel zegt:

  Tja, Folkert, ik ga niet over die lijst 😉 Ik vind veel dingen die erop staan, en die laag scoren, ook niet aanbevelingswaardig zoals margarine.En inderdaad dat graan.

  Maar Melchior heeft dat ook al genoemd en opgesomd, wat in zijn ogen belangrijk is:
  https://melchiormeijer.wordpress.com/2014/05/01/de-terugkeer-van-de-ages/#comment-23811

  Het laatste woord hierover is nog niet gezegd, denk ik !

 214. Coconut cream lijkt mij nogal dubieus `voedsel´te zijn; als je kokosmelk laat staan gaat er een dikker gedeelte bovenin drijven. Je kunt het nog dikker maken door het uit te laten lekken in een doek. (Riet)suiker erbij en je kunt een heerlijke Piña Colada maken… 🙂
  Ca 8% vet en ca 7% suiker.

  Kokosvet is met stoom behandeld, dus kan veel AGE’s bevatten? Reuzel en ossewit zijn ook warm geweest, we missen belangrijke basisgegevens 😦

 215. @Mariet: het ene bittertje is het andere niet hoor, van sommige kun je goed ziek worden: eet maar eens een paar bessen van de kamperfoelie, of van bitterzoet….. 🙂

  Niet doen dus…..

  Ben het met je eens: de “echte” smaken van een aantal soorten groenten en fruit zijn vervlakt en verzoet.
  Neem nou radijs uit de winkel, jammer dan….

 216. Oh: we kennen Kokosroom uit de Indische Keuken: Santen….

 217. Aldert zegt:

  Ja, hoe zondig is het om de kaantjes te eten die overblijven na zachtjes uitbakken van het rundervet? Tien weesgegroetjes na de biecht?

 218. Hans zegt:

  Ach , kokos ……

  Vandaag weer eens naar Oriental Palace Groningen voor de verse curcuma en kokos …..

  Blijft onduidelijk na de klots-noot van Melchior alhoewel 😉 ,
  Blikjes melk , room , toevoegingen enzo , santen idem ……. etiketten lezen , teveel keus.

  Hier veel duidelijk http://www.aziatische-ingredienten.nl/?s=kokos

 219. Deze studie laat zien dat AGE’s weggefilterd worden bij (2 vormen van) dialyse:

  Advanced glycation end product free adducts are cleared by dialysis. (2005) – http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Advanced+glycation+end+product+free+adducts+are+cleared+by+dialysis

  Ook o.a. een studie uit 2013 vond aanzienlijk lager nivo’s van o.a. AGE’s na dialyse. Hoe langer dialyseren, hoe beter, even kort door de bocht.

  Een complicatie uit een andere studie: bepaalde stoffen (glucose degradation products) die gebruikt worden bij nierdialyse promoten het ontstaan van AGE’s. Dat zullen dan vrije AGE’s zijn vermoed ik.
  Je kunt overwegen om lagere doses glucose brekers te gebruiken bij dialyse.

  Is dan de conclusie te gewaagd om te veronderstellen dat je bij goed funcitonerende nieren je inderdaad de vrije AGE’s voor een flink deel wegplast?

 220. Quantitative screening of advanced glycation endproducts in cellular and
  extracellular proteins by tandem mass spectrometry –

  ……Low levels of free advanced glycation endproducts were found in blood plasma and levels were 10-100-fold higher in urine…..

  …..Comprehensive screening of glycation adducts revealed the relative and quantitative importance of alpha-oxoaldehyde-derived advanced glycation endproducts in physiological modification of proteins-particularly hydroimidazolones, <<>>, and the marked increases of glycation adducts in diabetes and uraemia-particularly free advanced glycation endproducts in uraemia. Increased levels of these advanced glycation endproducts were associated with vascular complications in diabetes and uraemia……

  ……….The AGEs found in highest concentration in cellular and extracellular protein, when liberated as free AGEs, have high renal clearances…………….

  Nog veel meer te ontdekken in dit artikel: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1223712/pdf/12885296.pdf

  Ik merk 2 dingen op: AGE’s werden door Melchior opgevoerd – als ik het goed begrijp – als onbreekbare verbindingen, bakstenen in het radarwerk. Op de 1 of andere manier worden ze blijkens dit artikel wel degelijk “gebroken” én bij goed functionerenden vaten/nieren uitgescheiden: “efficient renal clearance”

  AGE’s blijven denk ik de bakstenen in het radarwerk, maar we staan niet machteloos. Bepaalde mechanismen kunnen ze afbreken tot vrije AGE’s en door gezond te blijven worden ze uitgescheiden.

  Heb je hoge nivo’s van AGE’s dan is dat een marker van gezondheidsproblemen.

  Nou nog eens op zoek naar “de bepaalde mechanismen” die de AGE’s kunnen afbreken….

  Nog even een zijsprong: de geromantiseerde gedachten dat je vlees of vis op een vuurtje moet roosteren – net als onze verre voorouders – lijken nergens op gebaseerd dan op Amerikaanse films en verkeerde Nederlandse TV programma’s op “Robinson” eilanden.
  Om te beginnen is het een heel inefficiënte manier van bereiden: de vuurkuil bijvoorbeeld is een veel en veel beter systeem.

 221. Het mechanisme blijft – voor mij zeker – onduidelijk, maar de conclusie niet; uit het zelfde artikel als hierboven:

  . The AGEs found in highest concentration in cellular and
  extracellular protein, when liberated as free AGEs, have high
  renal clearances, although there may be some re-absorption and/
  or renal tubular metabolism of hydroimidazolones. This indicates
  that there is efficient renal clearance of the major AGEs in
  physiological systems. We were unable to detect the presence of
  low-molecular-mass peptides enriched in AGEs, AGE peptides,
  in either normal controls or subjects with ESRD despite analysing
  sufficient protein of>>>>Uit de normale hoge efficiëntie van proteasomale verwerking van cellulair eiwit en intestinale vertering van ingenomen eiwit blijkt dat aanzienlijke AGE peptide accumulatie onwaarschijnlijk is.<<<<<

  Ik kan mij inderdaad voorstellen dat bij diabetici met een verminderde nierfunctie, de inname van AGE's positief kan werken. Ik kan mij ook voorstellen de hoge glucose niveau's in het bloed de vorming van de AGE's in de hand werken en daarmee het risico van versuikering/verstijving van de bloedvaten/haarvaten verhogen.

  Ik ga nu gerust slapen…. 🙂

  • Gert, deze momentopnamen verstoppen het eventuele probleem en scheppen schijnzekerheid. Ga in het wild meten in gezonde jonge mensen en je vindt bij een deel pathologisch verhoogde AGE-levels.

   Much to the researchers’ surprise, the study also showed that AGE levels could be very high in young healthy people. In fact, high AGE levels found in some healthy adults in this study were on par with AGE levels observed in diabetic patients in their earlier studies. The fact that healthy adults had levels similar to those seen in diabetic patients may suggest that early and prolonged exposure to these substances in the diet could accelerate the onset of diseases. Dr. Vlassara notes that the availability and consumption of AGE-rich foods is high and correlates with rising rates of diabetes and heart disease.

   http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-04/tmsh-ssf042007.php

   Hoe verklaar je anders dat ongeveer de helft van de mensen die in de Westergasfabriek hun arm op de AGE reader legden geel of oranje scoorden (groen is normaal)? Allemaal mensen een verminderde nierfunctie?

 222. Gert van der Hoek zegt:

  De verontschuldigingen voor de schrijffouten in bovenstaande posten (radarwerk….) en in de vorige post is een deel weggevallen, het volledige citaat is:

  We were unable to detect the presence of
  low-molecular-mass peptides enriched in AGEs, AGE peptides,
  in either normal controls or subjects with ESRD despite analysing
  sufficient protein of<12-kDa mass to expect to do so. The normal
  high efficiency of proteasomal processing of cellular protein and
  intestinal digestion of ingested protein suggests that significant
  AGE peptide accumulation is unlikely. Previous estimates may
  have mistaken the extraordinarily marked changes of free AGEs
  in uraemia for ‘AGE peptides’

  Dan krijg je de vertaling van een – in mijn leken ogen – belangrijke zin:

  "Uit de normale hoge efficiëntie van proteasomale verwerking van cellulair eiwit en intestinale vertering van ingenomen eiwit blijkt dat aanzienlijke AGE peptide accumulatie onwaarschijnlijk is."

  Voor de onderzoekers was het verrassend te constateren dat de vrije AGE's zich opstapelden bij nierpatienten. Vrije AGE's zijn waarschijnlijk afkomstig van gekraakte endogene AGE's en ook van inname via voedsel. De accumulatie komt omdat de uitscheiding verstoord is geraakt bij deze patienten.

  Nog even een puntje betreffende de gegevens waar Vlassara mee werkt.
  Masterjohn (ja, ja Weston Price enz., het gaat mij om de argumenten, niet met wie hij verkeert),Masterjohn dus geeft aan de het meten van AGE's problematisch kan zijn.
  Vlassara gaat uit van metingen via de bekende ELISA-test. Ik volg vanaf 2006 internationale ontwikkelingen rondom infectieziekten. De ELISA-test is goedkoop en snel en notoir onbetrouwbaar. Als het even kan switcht men naar een PCR-test. Dat laatste lukt niet met AGE's, dat kan beter – schijnt het – met chromatografie: zie ook Process-Induced Food Toxicants: Occurrence, Formation, Mitigation, and Health Risks van Thomas Henle.

  Tenslotte: hoe zou Paleo kunnen beschermen tegen AGE's ? Zou dat o.a. gaan via het gezond houden / niet aantasten van de bloedvaten? Minder laaggradige ontstekingen in de bloedvaten?

 223. Gert, heb je de post die aan deze discussie vooraf gaat en alle reacties gelezen?

  Dat klopt echter niet met de hier welbekende onderzoeken van Staffan Lindeberg, die liet zien dat een paleodieet volgens het bierviltje bij diabetes type 2 superieure therapeutische effecten heeft in vergelijking met een mediterraan dieet. Saillant detail is dat de deelnemers aan de Lindeberg trials werden geïnstrueerd om AGE-werend te koken. Ik heb nog niet bevestigde aanwijzingen dat dit komt doordat WGA in tarwe (onderdeel van het mediterrane dieet) zowel de darmpermeabiliteit verhoogt – en dus tot verhoogde opname van AGE’s leidt – als AGER-1 blokkeert en zodoende de klaring van AGE’s dwarsboomt. WGA is een uitermate promiscue lectine en het zou gek zijn als hij nou net AGER-1 niet aantrekkelijk genoeg vindt voor een nummertje. Een eerste verkenning bij deskundigen sterkt mij in deze veronderstelling. Als het klopt biedt paleo, via uitsluiting van tarwe, bescherming tegen exogene AGE’s.

  en:

  Gert,

  1. Suprafysiologische (voor Stef: voor een soort, in dit geval de mens abnormale), lang na-ijlende bloedsuikerpieken geven via snelle omzetting van glucose in met name het endotheel (maar ook elders) overdreven vorming van methylglycoxaal. Er is niet voldoende methylglyoxalase om dit snel af te breken. Binnen enkele uren kan het sterk reactieve methylglycoxaal volledige AGE’s hebben gevormd (dit alles staat overigens gewoon in de post hierboven, inclusief de ‘zoete inval’). Frequente hoge en lange bloedsuikerexcursies zijn dus de pest.

  2. Vermindering van exogene AGE-load leidt ondanks bovenstaande tot sterk verbeterde relevante parameters en ook tot een betere klaring van zowel kant- en klaar aangevoerde als endogeen gevormde AGE’s. Vermindering van exogene AGE’s leidt tot grotere expressie en activiteit van AGER-1 en daarmee ook tot verhoging van de capaciteit om endogeen gevormde (methylglyoxaal geïnduceerde) AGE’s te elimineren. Deze waarneming is cruciaal. Dit verklaart waarom diabeten ondanks slechte glucoregulatie complicatievrij kunnen blijven en waarom Vlassara verbeteringen ziet bij diabeten die een AGE-arm dieet volgen, maar wel hoge glucoses en hoge HbA1c’s houden (HbA1c is in tegenstelling tot wat Voshol beweert geen AGE en is fysiologisch inert). Voshol en Hoenselaar weigeren hier notie van te nemen. Wat nog vaak glucotoxiciteit wordt genoemd, is feitelijk AGE (en ALE) toxiciteit.

  3. Opname van exogene AGE’s is zeer waarschijnlijk afhankelijk van gezondheid darm/darmflora.

  4 Granen verhogen zonuline-expressie en rammen de darmdeuren ook bij gezonde mensen zo lang open dat ook grote moleculen (waaronder AGE’s) in circulatie geraken.

  5 Het Spreadbury effect is waarschijnlijk niet alleen van toepassing op LPS, maar ook op AGE’s.

  6 WGA blokkeert mogelijk AGER-1, met beperkte klaringscapaciteit als resultaat (dit is op dit moment helaas speculatie).

  7 Carnosine, een aminozuur dat alleen in dierlijk eiwit voorkomt, helpt AGE-vorming verhinderen.

  Samenvattend: paleo pakt het probleem op alle fronten aan, maar agressieve verhitting is ook voor ons geen goed idee. Af en toe een fijne BBQ zal ons geen schade doen, maar het moet geen gewoonte worden. Fructose geeft snellere glycosylatie dan glucose, maar de hoeveelheden fructose die een paleo met zijn fruit binnenkrijgt zijn relatief gering in vergelijking tot de megadoses die de gemiddelde Foodlogeter scoort. Frisdrank en sommige sapjes die veel vegetariërs de hele dag door drinken bevatten bovendien kant en klare methylglyoxaal. Daarmee is ook meteen verklaard waarom consumptie van suikervrije frisdrank in observatiestudies net zo diabetogeen is als regular frisdrank.

 224. Gert van der Hoek zegt:

  Verbaast mij niet echt dat veel – ook jonge en “gezonde” – mensen slecht scoren met de fluorescentie test. Artherosclerose bijvoorbeeld is al van jongs af aan te vinden bij kleuters.
  Het bekende Korea onderzoek bij gesneuvelde militairen liet een onthutsende beeld zien van de deplorabele toestand van de bloedvaten van “jonge gezonde” mensen. Sommigen zaten al tegen een hartaanval aan.

  De nieren zitten vol met haarvaatjes, als die versuikeren/stijf en/of last krijgen van laaggradige ontstekingen, worden wordt de “clearing” minder, kan ik mij zo voorstellen.

  Jonge en “gezonde” mensen die “opeens” ziek worden, wat gaan mankeren. Dat komt heel vaak voor. Als je grondig gaat analyseren waar het vandaan komt, dan komt er van alles te voorschijn dat de “gezondheid” sterk nuanceert. Maar inderdaad de huisarts zal je met de standaardtesten “gezond” verklaren…..

  Het verstoppen van een probleem, en scheppen van schijnzekerheid, lijkt mij beslist niet van toepassing. Ik krijg de indruk dat nog lang niet alles duidelijk is rond de AGE’s. Vragen stellen kan duidelijkheid bevorderen. 🙂

 225. Gert van der Hoek zegt:

  Om het samen te vatten, ik zoek antwoorden op enkele vragen:

  – hoe meet je AGE’s; is het bijvoorbeeld inderdaad zo dat boter en andere vetten zoveel AGE’s hebben? Of is dat een meetfout?
  – zijn er 1 of meer mechanismen die AGE’s kunnen “kraken” , hoe verklaar je anders de vondst van “vrije AGE’s”?
  – hoe zit dat met de “clearing” van AGE’s, de uitscheiding via de urine.

 226. Gert, dat zou je wel moeten verbazen op basis van de experimenten die je hierboven presenteert. Die suggereren dat AGEs worden afgebroken en volledig door de nieren worden uitgescheiden en jij noemt dat ‘geruststellend’. Wel hoogst interessant, uiteraard!

  Elisa is gevalideerd (geijkt op basis van metingen met massaspectometrie). Is het realistisch te veronderstellen dat de topexperts in dit veld er mee zouden werken als het werkelijk zo onbetrouwbaar zou zijn? Ik heb de vraag overigens gesteld in het email interview dat ik binnenkort hoop te posten.

  • Free AGEs worden opgenomen en geëlimineerd door goed werkende AGE-receptoren (AGER-1 t/m 3), mits het aanbod niet te hoog is. Bij een abnormaal hoog aanbod, duiken de receptoren onder, terwijl RAGE juist actief wordt. Als de free AGEs niet worden opgeruimd vormen ze de crosslinks (met weefsel) waarvan wordt verondersteld dat ze niet meer door onze fysiologie te breken zijn.

   • Anders gezegd: AGEs en AGE derived protein crosslinking zijn twee verschillende dingen. Medicijnen als ALT-711 (maar ook de iridoïden) zijn bedoeld om crosslinks te breken.

    De grote vraag is of die crosslinks werkelijk niet spontaan kunnen verdwijnen onder de juiste omstandigheden.

  • Off topic, maar ik lach in mijn vuistje om de bijdragen van Hendrik Kaput in de draad over Salatin op Foodlog. Niet omdat ik het met hem eens ben – ik heb te weinig verstand van landbouw om er iets van te kunnen vinden – maar omdat hij al die salonfähige kakmalloten die zichzelf op dat podium in de schijnwerpers proberen te zwetsen zo heerlijk op hun nummer zet 🙂 .

 227. Deze reactie van Vlassara op de (grotendeels moronistische) kritiek in Nederland had ik even gemist. Staat op de website van het boek.

  ‘For decades people resisted the idea that cigarette smoking, hydrogenated fats or even asbestos in insulation and lead in paint were toxic to humans. This is the “normal” human response, usually proven to be proportional to the social and economic/financial investment made prior to that point in time. Cigarette smoking, lead and asbestos toxicity are now issues of the past.

  We are optimistic that given sufficient time and a continuing scientific research, the initial resistance will give way to rational, prudent decisions. The concepts on which this book is based goes beyond those problems as it attempts to address the largest health epidemics now facing humans. The economic and health care concerns we face today can only be compared to those posed by global warming. The existing scientific evidence underpinning the concepts presented in this book should be taken seriously, since they provide the opportunity for new approaches to individual and collective health.’

 228. Corrien zegt:

  Mooi gezegd! Ben bang dat jij dat niet eens kan verbeteren; zoveel understatement 😉

 229. Corrien zegt:

  Zo beleefd blijven en iemand compleet onder de grond schoffelen…. wauw!

 230. willem zegt:

  Ja, knap verwoord door Vlassara.
  Blijf met die AGE bezig. Niet met de wetenschappelijke onderbouwing van de visie van Vlassare: tamelijk waterdicht, maar, hoe gedegen zijn die AGE-bevattende voedingslijstjes? Wat speelt zich nu werkelijk af in het lichaam bij het afvoeren van die toxische elementen? Wat veroorzaakt de meest effectieve afvoer? Is het doorsnee paleovoedsel ‘schoon’ genoeg om beheersbare effecten van AGE te garanderen?
  En ik zit nog wat te haspelen met vetten: welke zijn nu echt, met de kennis van dit moment, aanvaardbaar? Boter (welke?), reuzel (welke?), kokosolie (welke?), olijfolie (welke?). Ach arme..

  En dan die brave Henrik Jodokus Kaput. Een uniek persoon in een burgerlijke setting, daar op FL.
  Je kunt vaak geen touw aan zijn bijdragen vastknopen, warrig, onvolledige zinnen, ongrijpbare woorden en dikwijls even ongrijpbare, want niet helder uitgesproken, standpunten.
  Was enige tijd weg, daar. Begon opnieuw, met 0 sterretjes. Inmiddels al geridderd tot Grootmeester: VIER sterren!
  Goh, ooit, toen ik blijkbaar nog in de smaak van DV viel, had ik heftige discussies met Kaput. Over ‘bio’, natuurlijk. Hij hield niet op me onnozel te noemen. Hij had zelfs al uitgezocht wie achter mijn naam schuilging. Een bijtertje, met zijn gestaffelde prijzen en Schiphol dicht. Alleen jammer dat Hendrik het wat af laat weten v.w.b. ook maar enige communicatieve eigenschap. Maar daar moeten we doorheen kijken, dus.

 231. Vandenbug zegt:

  Melchior weet je iets meer van die AGE-reader app waar men mee bezig is? Klinkt als een geweldig idee, alleen het zal vast geen app worden die je kant-en-klaar in de Appstore kan aanschaffen neem ik aan? Hoort vast een of andere extensie bij de de massaspectrometrie verzorgt. Hoewel je weet het maar nooit met die smartphones 🙂

 232. Hans zegt:

  Ondanks van alles ben/blijf ik fan van Hendrik Kaput met zijn roots in Oost-Groningen .!

  Maar wat moet je hier nu weer mee …..

  http://www.foodlog.nl/artikel/de-ggd-wil-het-zeker-weten-zijn-eieren-van-eigen-kip-gevaarlijk/

 233. Folkert zegt:

  Die lijst Willem, ik neem aan dezelfde lijst waar ik nou al een paar dagen naar koekeloer, daar heb ik als constructeur moeite mee. Zoals ik al eerder aanhaalde, 5000 tot 8000 AGE kU per dag, daar kan ik niet aan voldoen. Ik heb mijn consumpties van de laatste dagen bijgehouden. Nogmaals, er wordt hier ten huize niets gebraden, gebakken, gefrituurd. Ik kom er ver over heen. Laat staan iemand die 2 kippeboutjes bakt. De getallen ga ik niemand mee vervelen. Zoek dat voor jezelf uit.
  Hendrik geeft nadrukkelijk aan dat een afvoer van voedingsstoffen van de bodem, ik zeg het in mijn eigen woorden, moord is. Alleen met toevoer van kunstmest is dat te ondervangen. Daar komt een eind aan. Binnenkort wordt er dus gereduceerd in de wereldbevolking. Hoe je het ook went of keert. Aan dat touw van Kaput is best wat vast te knopen.

 234. Ik hou me een poosje in over AGE´s, eerst een beetje verder inlezen en afwachten wat hier langs komt.

  Maar ik kon het niet laten om dit even te laten zien: oprechte twijfel over de waarde van de ELISA-test bij het meten van AGE’s. Door niemand minder dan Wolfenbüttel, in zijn oratie:

  Een tweede methode is de bepaling door middel van het gebruik van speciaal
  gefabriceerde antilichamen. Om deze te verkrijgen neemt men een sterk versuikerd eiwit,
  bijvoorbeeld het eiwit RNAse, dat 6 weken heeft liggen ‘sudderen’ in een reageerbuis in
  een sterk geconcentreerde glucose oplossing. Dit versuikeringsproduct wordt vervolgens
  herhaaldelijk aan een proefdier toegediend, zodat dit dier hiertegen antilichamen gaat
  maken. Deze antilichamen worden gebruikt in een klinisch-chemische bepaling. Dat kan
  een ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) of een RIA (radioimmunoassay) zijn.
  Deze technieken blijken echter verre van volmaakt. Uitgebreide proefnemingen in mijn
  laboratorium met diverse anti-AGE-antilichamen, onder andere het in het Picower Instituut
  gefabriceerde polyclonale antilichaam (14), tonen dat dergelijke bepalingsmethoden verre
  van adequaat zijn. Collega internist Wilma Oranje toonde aan dat zij niet voldoen aan twee
  belangrijke klinisch-chemische principes: er is geen sprake van lineaire verdunbaarheid, en
  tijdens experimenten waarin een vaste concentratie van de te meten AGE wordt
  toegevoegd aan de reageerbuis (een zogenaamd ‘spiking’ experiment), worden van dag tot
  dag sterk wisselende uitkomsten gemeten.

  Niet alleen voldoet de methode chemisch-technisch niet, ook de antilichamen tegen
  hetzelfde bestanddeel die in verschillende laboratoria zijn opgewekt, geven sterk
  verschillende uitslagen. Figuur 2 geeft de overeenkomst van bepaling van de CML
  concentratie in het bloed, uitgevoerd in twee onderzoekslaboratoria in West-Europa.
  Duidelijk is dat er geen enkele overeenkomst in uitslagen is, terwijl beide laboratoria
  claimen dat zij een zuiver antilichaam tegen CML bezitten. Het moge u duidelijk zijn dat in
  vele wetenschappelijke publicaties dergelijke meetmethoden zijn gebruikt. Dit geeft te
  denken over de kwaliteit van de bevindingen en de hieruit getrokken conclusies. De beste
  technieken om AGEs te meten zijn op dit moment HPLC (high-pressure-liquidchromotagraphy) en LC-MS (liquid chromatography-mass spectrometry). Hiervan zal ik aanstonds een voorbeeld geven.

  http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Agenda/Oraties/Documents/oratie_wolffenbuttel.pdf – blz 12 en 13

  Overigens zou ik iedereen die interesse heeft in AGE’s aanraden zijn hele oratie te lezen.
  Niet al te technisch (kun je overslaan…:D) en in het Nederlands. Hij laat o.a. ook zien dat het
  niet alleen gaat om een lage suikerspiegel om de AGE-spiegel laag te houden.

 235. Folkert houdt moed: reserveratrol beschermt tegen schade als gevolg van AGE’s. 😀

 236. AGE’s in boter zijn laag zo te zien: kijk eens in figuur 3 van dit artikel van Schalkwijk; gegevens op basis van chromatography–mass spectrometry.

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2920582/

  Op de Universiteit van Maastricht hebben Schalkwijk c.s. een lijst gemaakt van 190 voedingsmiddelen:
  de hoeveelheid AGE’s op basis van chromatografie-massaspectrometrie. Niet gepubliceerd.

  Wie weet daar wat op ?

 237. Jo tB zegt:

  Gert, een email sturen naar Schalkwijk en hem vragen of hij het op wil sturen?

 238. willem zegt:

  Schalkwijk geeft andere uitkomsten dan Vlassara. Mooie link, Gert!
  Boter????????
  Folkert. Eens met jou v.w.b. de samenvatting van Kaputs grondbeginsel. Daar is hij helder in. Maar…. hij verpakt die boodschap bij voortduring in een abacadabra waar geen touw aan is vast te knopen. Ach, die Grunninger kajakker..

 239. dojodelft zegt:

  Maar die boter op Vlassara’s lijstje… is dat niet van die met zuurstof krom geklopte boter. Hoe heet dat spul? Latta?

 240. Fien zegt:

  @Folkert. Als jij niet braadt, bakt of frituurt, dan ben ik erg benieuwd hoe je boven de 8000 Ageetjes per dag komt met je romertopf. Boter? Jij eet toch nauwelijks kaas? Toch niet dat blikje vis per dag? Je wilt het niet laten zien en we krijgen het advies om het zelf maar uit te zoeken. Wat jammer. Want ikzelf kan zonder probleem onder de 8000 blijven zolang ik geen boter/kaas eet en op mijn bereidingswijze van vlees, vis, eieren let.

 241. Mooie vondst, Gert! Toevallig kreeg ik gistermiddag ook een mail van een andere Nederlandse onderzoeker die grote verschillen vindt tussen Elisa-bepalingen en bepalingen met massaspectrometrie (mag geen namen noemen). Het is bizar dat kennelijk vaak niet wordt gewerkt met een betrouwbaar peilglas. Ik ben erg benieuwd wat Vlassara op de vraag over Elisa gaat antwoorden.

  Vandenbug, ik ga vragen naar die iPhone app 🙂 !

  • Van een contact:

   Vlassara erkent dat er nadelen aan de Elisa-methode zitten, maar zegt dat er ook nadelen aan massaspectrometrie zitten, omdat met die methode door de meting veranderingen aan het product plaatsvinden.

   Dit contact heeft de lijst met 190 door Schalkwijk gekwantificeerde producten, maar mag deze (nog) niet delen.

 242. Alex zegt:

  Inderdaad, mooie vondst, maar waarom wordt dit artikel aan Caspar Schalkwijk toegeschreven?

  “Does Accumulation of Advanced Glycation End Products Contribute to the Aging Phenotype?
  Richard D. Semba, Emily J. Nicklett and Luigi Ferrucci”

 243. marietsebiel zegt:

  De rede van Wolffenbuttel, geplaatst door Gert, is van 22 juni 2004. Op advies van Gert doorgespit.
  Voor mij, als betroffene, walgelijk om te lezen. Niet alleen om de opsomming van al die complicaties, maar ook door het bijna onafwendbare perspectief, wat hij schetst.
  Zijn aanbevelingen voor de gezondheidszorg richten zich alleen maar op controle en medicatie. Voeding noemt hij maar één keer en alleen in het kader van de Age’s.
  Het is 10 jaar geleden. Hoelang duurt het nog voordat voeding een speerpunt wordt in de diabetes behandeling.Het maakt me ‘ziek’.

  Klik om toegang te krijgen tot oratie_wolffenbuttel.pdf

 244. Wat dat aan gaat ben ik het 100% met je eens Mariet, ze zijn zo gefixeerd op medicatie; voeding was 10 jaar geleden – en nog steeds – een zeer ondergeschoven kindje. Het ging mij om de informatie rondom de AGE’s, dat staat er denk ik redelijk helder in. Don’t take it personal !

  Ik sprak laatst met een onderzoekster die onderzoek doet naar behandeling van kanker, via het stimuleren van het immuunsysteem met een bepaald stofje. (Gen onderzoek is zóóó KWF..) Toen ik opperde dat je wellicht aan preventie kan doen, ook gericht op het immuunsysteem – met voeding & leeftstijl in het achterhoofd – was de Pavlov reactie: met een vaccin? Ik dacht toen: laat maar…..

  Ja Alex, ik had zoveel schermen open staan, ik was even in de bonen…. 😀

  Als dat de verdediging van Vlassara is, lijkt me dat niet sterk.

 245. Alex zegt:

  Dat van zoeken op meerdere plekken tegelijk herken ik wel Gert. 🙂

  http://www.hetantiagedieet.nl/?page_id=294
  Reactie van prof. dr. Helen Vlassara op Voedingscentrum

 246. Nee, ik vrees dat boter (mits onverhit) vrijuit gaat en de ondraaglijke Masterjohn dus opnieuw niet in het stof zal hoeven te bijten met zijn broodgebit.

  Verder doet het weinig af aan haar argumentatie.

 247. Alex zegt:

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3708644/
  AGE restriction in diabetes mellitus: a paradigm shift Vlassara & Striker

 248. Alex, dat is de paper waar ik het meest van heb geleerd. Goed dat je een achterdeur vond, want bij de uitgever van Nature betaal je 30 dollar voor een dag 🙂 .

 249. Alex zegt:

  Ik vond het al raar dat je er niet naar linkte… 😀

 250. Fien zegt:

  Begrijp ik het goed dat boter nou toch minder kwaad kan dan gedacht?

 251. marietsebiel zegt:

  Gert, dat doe ik wel 😉 “Don’t take it personal !” Jou neem ik niets kwalijk, je geeft het alleen maar door.
  Maar ik begrijp niet, hoe het kan dat Wolffenbutel, zich wel zich druk maakt over de Age’s, maar niet b.v. over de gluten, graan, leaky gut, het metabool syndroom. en hoe dat te voorkomen/genezen door voeding. Ik word daar pissed off van.
  Weinig Age’s eten, maar de deur wagenwijd open zetten, is dweilen met de kraan open.
  Ik wil niet ( nog ) een pil om de Age’s te verwijderen, ik wil weten of het genezen van de leaky gut de Age’s buiten kan houden. Weinig Age’s eten om te beginnen, natuurlijk ook . Dus info over AGE’s is heel interessant, maar volgens mij gaat interventie over diabetesvriendelijke voeding daaraan vooraf.

  Alles wat hij schrijft over diabetes behandeling gaat over medicatie.( wel 10 jaar geleden ! )
  En dit: “Er blijken individuele, erfelijk bepaalde verschillen te bestaan in de snelheid waarmee deze glyceringsreactie verloopt, of waarmee geglyceerde eiwitten worden uitgescheiden” En hoe komt dat dan ?
  Hij heeft het over hoge bloeddruk, hoog cholesterol, oogziektes, nierfalen en nog een paar meer van die schrikbeelden. Voor de behandeling daarvan praat hij over de controle door huisarts en diabetesverpleegkundigen en de medicatie, Maar niet over welke richtlijnen deze zorgverleners hanteren, zoals m.b.t. voeding.

  Persoonlijk, pas op: Vorige week was ik in de apotheek, nieuwe insuline halen. Ze gingen me weer vragen ( de 2de keer ) hoeveel ik spoot. Ik zei: Waarom, die vraag, dit is iets tussen mij en mijn dokter. De nieuwe, jonge apotheker, hoorde mijn opstandigheid, en nam het gesprek over. Ik krijg een riedeltje over me heen ( midden in een volle winkel ) want ‘ze’ hadden het zich allemaal uitgedacht, de huisartsen en de apothekers, enz. om het te gaan registeren, omdat die ( domme, aanvulling van mij ) diabeten vaak verkeerde hoeveelheden spoten. En dan konden ze dat checken. Mijn verhaal, ik ben bij de internist, ik doe het al 24 jaar zelf, ik ben slim, dus laat me met rust, werd niet naar geluisterd, gewoon nog eens vertellen, dacht het apothekertje. Ik ben weggelopen, onder de bevreemde blikken van de hele zaal. Wat ik hiermee wil zeggen ?
  Protocol, protocol, van bovenaf. Diabetesslaven ;( ( ja ik weet, een beetje overdreven, ha,ha, maar vandaag een IF dag, daar word ik een wild beest van )

  Ik heb juist de lezing van Alessio Fasano bekeken Spectrum of Gluten-Related Disorders.
  https://melchiormeijer.wordpress.com/2013/12/02/doe-mij-maar-1-volkoren-hartinfarct-en-2-meergranen-stents/#comment-24103
  Waarin hij zegt ( vrij vertaald ) : genen zijn de pianotoetsen, ze geven geen geluid, tenzij er iemand op gaat spelen. Het ligt er maar aan wie er op speelt, wat maakt welke muziek eruit komt.
  ( dit heb ik Rosendale ook al eens horen zeggen 😉 )
  Dat geeft mij óók een stem in het kapittel 🙂

 252. Fien, wij weten het nog niet, maar Casper Schalkwijk heeft het antwoord. Dat wil hij alleen (nog) niet geven 🙂 .

  Mariet, onderschat Bruce Wolfenbuttel niet. Hij is een goeie vent, weet wat er speelt en wil patiënten helpen. Maar als alle wetenschappers werkt hij in een precair krachtenveld, waarin enig Veermannesque jongleren noodzakelijk is wil je je staande houden.

  Overigens zou ik niet te zwartgallig zijn ten aanzien van je eigen situatie. Diverse tekenen (zoals die spectaculair gedaalde systolische druk en polsdruk waar je gewag van maakte) duiden erop dat je de complicaties aardig op afstand aan het houden bent. De vreselijke dingen die Wolfenbuttel in zijn oratie noemt, zijn nou niet bepaald gebaseerd op waarnemingen bij mensen die paleo zijn en hun microbioom manipuleren met RS 🙂 .

 253. marietsebiel zegt:

  Melchior, Ha, ha, Smakelijk verhaal, vooral op een IF dag 😉
  k ben niet zwartgallig over mijn eigen situatie. Die is enorm verbeterd. Ik voel me alleen machteloos, als het er om gaat, om mijn N=1 verhaal, voor meer diabeten bereikbaar te maken. Daarvoor zullen toch eerst de dokters anders moeten gaan denken over voeding.
  Ik denk dat dokters allemaal het beste willen voor hun patiënten. En natuurlijk krijgen ze van allerlei vreselijke dingen voorgeschoteld op hun spreekuur. Daar zou je wel zwartgallig van kunnen worden !

 254. Hans zegt:

  @ Melchior,
  mei 8, 2014 om 3:59 PM

  Dank voor de onvergetelijke scene van meneer Sonneberg hihi , en dat je goed relativeerd op je blog is prachtig , de humor is niet onbelangrijk hier !

  Waardeer ook ten zeerste bijdragen van mensen hier die geen azijn pissen en open , maar ook met kritiek reageren hier i.h.a. , blij met mensen die hier regelmatig te vinden zijn .

  Wilde het gewoon even zeggen 😉

  ,

 255. Folkert zegt:

  Fien, dat ik niet een opsomming geef van hetgeen ik gegeten heb, waarbij geprobeerd bij te houden hoeveel AGE kU ik nuttig, is omdat het mij een vervelende opsomming lijkt. Daar een ieglijk anders eet, stel ik mij voor dat een ieglijk dat voor zichzelf moet uitzoeken. Zoals jij dus ook gedaan hebt. Ik wil ten jouwe gerieve een korte samenvatting van de laatste dagen geven. Bedenk dat ik waarschijnlijk andere hoeveelheden verorber.
  Het varieert van de slagroom in de koffie, naar boter in de Vlaamsche witlof. Wat olijven en walnoten. Een paar tamme kastanjes. Een paar eetlepels olijfolie. Een half pond schapenribben uit de Roemertopf. Die zijn min of meer geroosterd. Gepocheerde zalm. Een makreel of schelvis uit de oven. Een plakje kaas. Een paar gedroogde vijgen. Groentes 600 a 700 gr. Spekbukkum en gestoomde makreel weet ik niet.
  Al met al kom ik uit, tussen de 7000 tot 16000 kU.

 256. Hans, nu ben ik zelf natuurlijk bij tijd en wijle de grootste azijnpisser die er is, maar het is dan ook mijn blog 🙂 . Maar ik zal mijn best doen om zo veel mogelijk een mellow ventje te zijn, ha, ha, ha.

 257. Hans zegt:

  Melchior , ik maakte een jou en anderen een compliment . Wat ik schreef staat er wat krom zie ik nu , bedoelde absoluut niet dat jij een azijnpisser zou zijn ( verre van dat ) al kan je dat zo lezen . Zorrie….. 😳 Je recht-voor-z’n-raap teksten en reactie’s waarin je geen blad voor de mond neemt , daar hou ik juist van !
  Maar het kan zijn dat ik je reactie niet goed begrijp 😉

 258. Hans, zo las ik het ook niet! Ik vatte het op als een compliment, maar relativeerde met de opmerking dat ik feitelijk vaak een azijnpisser ben. Dit in een poging tot zelfinzicht 🙂 .

 259. Folkert zegt:

  In het licht van de AGE’s bezien, lijkt het gebruik van de Roemertopf mij toch geen goed idee. De temperaturen zijn tussen de 220 tot 250 graden C. Er gaat altijd een flinke klont boter bij of room en vooral met vlees is het de bedoeling dat het langzaam gaart met uiteindelijk toch een geroosterde buitenkant.

 260. Alex zegt:

  Folkert, wellicht dat dit artikel je zorgen kan wegnemen 😉 : http://www.smulweb.nl/artikelen/3609/De-romertopf

  “En ook al wordt de oven erg heet (meestal is een oventemperatuur van 225 C nodig), toch wordt de bodem van de Romertopf niet warmer dan 100 C, zodat het gerecht niet verbrandt, maar in eigen vocht gaar stooft. In de ruimte tussen het gerecht en het deksel wordt de temperatuur ongeveer 150 C. De bovenkant van het gerecht krijgt zo toch een mooi bruin korstje. Doordat de porien van het aardewerk vol zitten met water, verdampt het eigen vocht van de gerechten niet of nauwelijks en is het meestal niet nodig, extra vocht toe te voegen, tenzij het gerecht natuurlijk veel extra vocht nodig heeft, zoals bijvoorbeeld rijst.
  Ook toevoegen van vet is niet nodig. De eigen smaak van de ingredienten komt goed naar voren, al kan een klontje boter en/of een scheutje wijn de smaak soms verhogen.In de Romertopf kunnen gerechten met een minimum aan vocht, of zelfs zonder vocht worden klaargemaakt.”

 261. Fien zegt:

  Alex, mooi bruin korstje = Maillard reactie = AGEs.

 262. Felicita zegt:

  Poeh! Ff bijlezen vanaf ’t begin. Betekent toch dat ik minstens anderhalf uur 0 AGE’s tot me heb kunnen nemen. Mijn eerste reactie -rond 12:00- was dat dame Vlassara er ook weer niet bepaald eh.. bijzonder bevallig uitziet 😉

  Rond 13:00 merkt alleen Martin dat ook op.
  Wanneer je je alleen maar volstopt met goed spul moet m.i. je buitenkant dat weerspiegelen.

  Overigens is momenteel de Moringa Oleifera thee van Jacob Hooy in de aanbieding bij de G&W winkels; 20 zakjes voor 2.99. Het smaakt niet errug lekker. Maar ook niet heel vies. Helaas niks over bio noch fairtrade oid op de verpakking. Volgens de beschrijving een toverwondermiddel 😉

 263. Dank voor het lezen, Felicita. Op zich ben ik het met je eens, maar dat blijft een heikel punt, dat uiterlijk als peilglas voor biologische leeftijd. In hoeverre zie je gezondheid aan de buitenkant? Er zijn best veel mensen die er niet uitzien als Hollands Glorie, maar die wel heel oud worden. Denk aan Winsten Sjursjil, hoewel die natuurlijk wel een en ander mankeerde. Midas Dekkers ziet eruit als 90, maar is volgens mij al 120. Iemand had al uitgerekend dat ze ergens halverwege de 60 moet zijn, toch? In det kees ziet ze er toch niet zo beroerd uit, of ligt het aan mij?

  Overigens heb ik een eerste reactie op mijn follow up vragen, maar de antwoorden stellen een tikje teleur. Ik ben er nog niet uit of ik er nieuwe post van maak of dat ik de boel in een reactie mik.

 264. Louise zegt:

  Nog even over de AGE-brekende iridoiden: als je weegbree een beetje pest, maakt het meer iridoiden aan, zie http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15586671
  Grazen/vreterij zorgt voor meer iridoiden, dus blaadjes afplukken vast ook.
  Vanmorgen wat planten uit de berm gehaald en in de tuin gezet, voor hondenpiesvrije weegbree.

 265. willem zegt:

  Dat verschijnsel, dat je noemt Louise, is ook bekend bij b.v. koolplanten. Gesneden kool bevat meer afweerstoffen, antioxidans, dan heel gelaten kool. Een logische afweerreactie van de plant tegen vraat e.d. Bij kool is dat onderzocht; hoe het bij andere planten feitelijk zit, weet ik niet. Maar het ligt wel in de rede dat identiek wordt gereageerd.

 266. Felicita zegt:

  Met genoegen lees ik altijd je lekkere stukjes, Melchior. Persoonlijk vind ik het immer vreemd gezondheidsadvies te krijgen van bleke Belgen, rimpelige reformverkoopsters & grauwe gezondheidsgoeroes. Ik luister ook stiekem de nonsens-praatjes af die ze aan hun goedgelovige clientele verkopen. Smullen!

  Precies; er is geen pijl op te trekken. Onlangs zag ik nog een interview met de inmiddels 95-jarige schoorsteen Helmut Schmidt. Die heeft ‘em laten roken vanaf z’n twaalfde! En patent dat het heerschap er nog uit ziet! Daar heb ik dan toch meer mee dan met een adipeuze WestonPrice-madam.

 267. michajoris zegt:

  Daarnaast heb je bij de verlopen health gurus misschien wel iets van een unhealthy users bias: zieke mensen vinden iets uit waarbij ze minder functioneren, maar zijn nog niet één twee drie supergezond. Eerder opgedane schade wist zich in hun geval maar te dele uit door een verbeterd dieet. Dit overkomt me ook vaak als ik amerikaanse paleo(etc.)blogs lees. Je krijgt het gevoel alsof iedereen hashimoto’s of Crohn of IBS of weetikveelwat heeft in de V.S. Is dat ook echt zo? Niet noodzakelijk, het zijn vooral de wanhopige zieken die alles wel eens willen proberen die bij paleo uitkomen en er op gedijen. Bij de meeste (niet gezondheidsgeïnteresseerd/geobserdeerde 😉 ) mensen zou het idee om zo’n onpraktisch dieet te volgen niet eens opkomen;

 268. Ja Micha, dat is een gigantitische confounder. Lange tijd heb ik de ‘paradoxale’ correlatie tussen koffieconsumptie en gezondheid/levensverwachting op die manier verklaard. Koffie verhoogt cortisol, verlaagt kortdurend de insulinegevoeligheid en kon in mijn beperkte visie niet intrinsiek gunstig zijn. Aangezien de correlatie puur observationeel was, was mijn verklaring dat in onze koffiemaatschappij alleen mensen die zich niet jofel voelen geen koffie drinken. Je niet jofel voelen is een van de beste voorspellers van slechte gezondheid en naderend lijden van allerlei slag, dus zou het logisch zijn dat de niet koffiedrinkers vaker ziek worden en vaker tegen hun zin en zonder voorafgaande toestemming van ouders en/of verzorgers worden opgehaald door meneren in een zwarte stationcar.

  Nog steeds vermoed ik dat dit een deel van de verklaring is, maar er is nu ook voldoende evidence dat koffie werkelijk een adaptogeen is en errrrug gezondiosie is 🙂 .

  In paleoland heb je natuurlijk naast de sicko’s (niet lullig bedoeld, ik maak dit kladblok grotendeels voor hen), de (nog) niets mankerende thanatofoben en freaks als ikzelf. Halverwege de jaren ’90 begon ik Cordain en Lindeberg te volgen. Een jaar of 8 later implementeerde ik uiteindelijk hun observaties en conclusies in mijn eigen leven, uitsluitend en alleen omdat ik alles zo verdomd logisch vond en ik het lijden dat ik beroepsmatig vaak tegenkwam tamelijk graag wilde omzeilen. Nee heb je, ja kun je krijgen.

  En dan heb je nog een handvol provo’s die het wel stoer vinden 🙂 .

 269. Stillewillie zegt:

  Grappig Melchior, ook ik ben al sinds om en nabij 2000 op zoek naar hoe het beter kan. Mede door mijn werk,(ik durf het haast niet te zeggen, maar ik werk in een apotheek) waarin toch vaak het paard achter de wagen wordt gespannen en om voor mezelf wat spijsverteringprobleempjes op te lossen. Ik ben begonnen bij het bloedgroepdieet en later het genotypedieet van Peter d’Adamo, maar heb dat toch weer achter me gelaten (te ingewikkeld nl.) om uiteindelijk zo’n half jaar geleden bij paleo terecht te komen. Wat me inderdaad hierin aansprak was de logica ervan en de eenvoudige toepassing, het bierviltjesverhaal.

 270. riesjart zegt:

  Sapperdeflap; hormoonverstorende stoffen (http://nl.wikipedia.org/wiki/Endocriene_disruptor) aantoonbaar slecht voor de kwaliteit van het menselijk zaad. https://www.facebook.com/SuppVersity/posts/760917377273748
  Ben benieuwd waar dit toe leidt…
  Zie trouwens dat tandpasta ook zo’n stof bevat; triclosan.
  Gebruikt er hier iemand nog een alternatief voor tandpasta?

 271. Hans zegt:

  Riesjart , ik gebruik het nog niet wel op de to do list zeker na jouw links .
  Wilma geeft een recept en een link wat er zoal meer mis is met reguliere tandpastatroep http://whataboutwilma.com/?p=1802

 272. riesjart zegt:

  Bedankt voor de link Hans, ik vond ook na enig zoekwerk een takje waarmee je je tanden kan reinigen, wel grappig en het schijnt ook te werken. Wordt door sommige moslims gebruikt. http://en.wikipedia.org/wiki/Miswak

 273. セレネ zegt:

  Gebruikt er hier iemand nog een alternatief voor tandpasta?
  Ja, had ik laatst ook iets over geschreven.
  Deze of volgende week weer een nieuw potje maken 😛

 274. Guido Vogel zegt:

  Huistrol Robert zit ook op Foodlog tegenwoordig. Rob v.d. Woning is de naam

  http://www.foodlog.nl/profiel/12964/

 275. Folkert zegt:

  “Dit soort oliën is voor verf gebruikt.”:((

 276. Hans zegt:

  En reeds 3/4 appeltje , ga zo door Robert , zolang ze je daar pruimen 😉

  Mooie reclame voor het blog hier van Melchior , nu maar hopen dat diverse blabla Moronen op Foodlog hier eens hun licht opsteken 🙂

 277. Corrien zegt:

  @ Selena; bedankt voor het recept.Ook alle ingrediënten in huis + een leeg glazen potje. Ga het eens proberen. Kijken of m’n zoon eraan kan wennen…. 😉
  Tenminste; wij hebben geen kinderwens meer LOL

 278. michajoris zegt:

  @Melchior: aangaande Seth Roberts: spijtig dat hij niet meer onder ons is. Ik las zijn blog met veel belangstelling en vond hem een zeer aangename rare vogel. Knap en zeer vriendelijk dat zijn moeder de oorzaak van dood heeft gepost. Wat het zelf-experimenteren betreft was ik geheel met hem. Wat betreft het daadwerkelijke dieet minder, een te groot aandeel bestond me uit kunstmatige voedingsmiddelen en voedingssupplementen. Het op-een-been-staan tot uitputting blijft een glimlach op mijn gezicht brengen.

  En tsja: de oorzaak van dood, het is aanlokkelijk om allerlei theorieën over suikerwater en schiftende vetzuren te berde te brengen. Ik heb het gevoel dat die laatste post van hem over boter, vlak voor zijn hartaanval ons nog lang zal achtervolgen: koren op de molen van de steeds kleiner wordende groep van diet-heart-aanhangers.

 279. Micha, doodsoorzaak was kennelijk de beruchte widow maker (een barstende plaque in de LAD). En ik moet zeggen dat ik steeds sceptischer tegen het liberale gebruik van boter aankijk. Niet zo zeer vanwege de vetzuursamenstelling, maar vanwege de ‘rare’ eigenschappen die het heeft, zoals extreme atherogeniciteit wanneer het wordt geconsumeerd in combinatie met rood vlees (Ron Krauss, onderzoek gefinancierd door de vleesindustrie, foutje bedankt 🙂 ). Vlassara is ervan overtuigd dat boter een AGE-bom is, al komt ze helaas niet met waterdichte argumenten. Mijn gutfeeling zegt dat ik haar meer moet vertrouwen dan Meester Sjon en zijn WAPF.

  Boter is een uiterst neolithisch product en het voordeel van de twijfel dat het in sommige paleokringen geniet/heeft genoten op basis van de vetzuursamenstelling, is/was mogelijk zonder valide basis. Ik beschouw het de laatste tijd als zeer verdacht en plaats het in de categorie ‘gebruik met mate of helemaal niet’. Back to square 1, ofwel het Vak Cordain/Lindeberg/Bond.

  Seth Roberts dronk overigens ook cola (suiker/kant en klare methylglyoxaal). En at brood. Hij was verregaand onpaleo.

  Wat niet wil zeggen dat iemand die wel paleo (Lindeberg paleo) leeft geen dodelijk hartinfarct kan krijgen.

  • Micha zegt:

   Ha Melchior en Gert, ik ben ook geïnteresseerd in dat rapport. Vooral waarover we het precies en in welke context we erover spreken. In boter gebakken rood vlees?

   Het artikel waar Gert naar verwijst wordt niet geheel duidelijk of het boter is. Wel van tevoren gemaakte invriesmaaltijden die thuis genuttigd werden. Sommige hoger in verzadigd vet andere lager. Dus wellicht een ander artikel?

 280. willem zegt:

  Aftellen: kokosolie (streep), boter (streep), reuzel (?), olijfolie (!).
  Jaja, vette vis en zo (?).
  Duidelijk mag zijn: doe ‘alles’ met mate en wees sober op basis van ‘paleo’.
  Overdenk ik, terwijl de regen valt. Er is mooi weer op komst. Lekker voor de tuin en de mens..

 281. Gert van der Hoek zegt:

  Willem: kokosolie streep: wat heb ik gemist??

 282. Gert van der Hoek zegt:

  Melchior: onderzoek naar boter & “extreme atherogeniciteit” van Krauss kan ik niet zo 1-2-3 vinden. Heb je een linkje?

 283. Gert van der Hoek zegt:

  Deze misschien: Effects of dietary saturated fat on LDL subclasses and apolipoprotein CIII in men.

  http://europepmc.org/abstract/MED/22948944/reload=0;jsessionid=Ns6BqXF2GBlZiNCoemCe.0

  Low Carb voedingspatroon + hoog aandeel eiwit via rundvlees + verzadigde vetten = hoger risico hart-en vaatregio.

  Welke verzadigde vetten heb ik nog niet kunnen uitzoeken.

 284. willem zegt:

  Gert. Mij schoot de bijdrage ‘Is kokos minder sympathiek dan we denken?’ van Melchior te binnen. En ik las in de loop van de tijd meer bezwaren tegen kokosvet. Ook positieve reacties erop overigens.
  Weet niet hoe ik dat verhaal hier laat linken..

 285. Alex zegt:

  “Back to square 1, ofwel het Vak Cordain/Lindeberg/Bond”

  The name is Bond, Geoff Bond. 🙂

  “The Bottom Line on Fats and Oils:
  · Eat as little oil and fat as possible.
  · What you do eat should be rich in both essential fatty acids.
  · The best oils are canola (best, and good for most uses). walnut oil, hempseed oil and flaxseed oil (e.g. use them as a condiment).
  · You can also include an ‘oily’ fish a few times a week (optional).
  · Banish ‘bad’ fats and oils.

  Note that olive oil is neither good nor bad, and it is still empty calories.”

  http://www.naturaleater.com/Natural-Eating/Natural-Eating-Web-Index.htm Hele boek is online te lezen, bovenstaande info komt uit hoofdstuk 5 😉

 286. Alex zegt:


  Living in harmony with our genetic heritage. How to do it and why. Part 1 of 3 Geoff Bond

 287. Alex zegt:

  Part 2 of 3

 288. Alex zegt:

  Part 3 of 3

 289. Melanie zegt:

  Pfff, wat heb ik een hoop te lezen en te bekijken zeg! Maar eerst moet ik nog door “the Thyroid Sessions” heen. Daar komt ook zo veel info op me af. Gelukkig koken wij veel met de slowcooker en maken we veel salades. Voor zover ik even snel kon zien, gaat dat dus wel goed

 290. Alex zegt:


  Bond Paleo Lifestyle: 9. Feeding Patterns – (3) Fatty Acid Profile

 291. Gert van der Hoek zegt:

  Dat lijkt me de makke bij Geoff Bond: weinig vet eten. En dan koolzaadolie. Tja, dat dacht o.a. Cordain vroeger ook, maar nu niet meer.
  .
  Peter Hyperlipid heeft niet zoveel moeite met boter, Krauss blijkbaar ook niet, gezien de meta analyse waar Alex naar linkt.:

  Hyperlipid: http://high-fat-nutrition.blogspot.nl/search/label/Butter%20insulin%20and%20Dr%20Davis

  • Ja, dat is ‘m, Gert (niet die meta-analyses natuurlijk).

   Bond is niet low fat. Hij zegt: eet wat er in en aan het beest zit. Klaar. Vermijd zo veel mogelijk geëxtraheerd vet.

   Willem, ik heb nooit gezegd dat kokos niet okay is. Ik heb genoteerd dat sommige mensen niet goed reageren op kokos, mogelijk als gevolg van bepaalde aminen in het spul.

   Hier is een aardig interview met Krauss:

   http://www.meandmydiabetes.com/2012/04/17/ron-krauss-saturated-fat-red-meat-it-depends/

   So that was an interesting study which showed that eating more saturated fat does not increase heart disease risk. But then, there’s that newer study you’ve done that involves saturated fat and red meat. And it’s a fascinating study because of some clues it gives about how health may be affected by both saturated fat and red meat. Right now there’s a great deal of concern that eating red meat may be dangerous for people’s health. But the question is why. In your recent study, you hint at a reason why.

   RON KRAUSS

   
We published a paper this past fall in the Journal of Nutrition, in which we reported the results of the study that we carried out as a followup to the one we just discussed. Now, in the interest of full disclosure, I have to say that the first study was funded the National Dairy Council, and we used dairy fat and dairy products liberally in that study, since they’re high in saturated fats. The second, more recent study was funded by the National Cattleman’s Beef Association because they felt, and frankly we felt at the time, based on the evidence we had, that feeding a high saturated fat and low carbohydrate intake would have the same benefit on a high beef diet as as on a mixed protein diet, and bottom line is that when we did the study, we found out that was not the case.

   So using what you learned from your 2006 study of a mixed-protein diet and high saturated fats, in this new study, you kept carbohydrates somewhat low, and fats somewhat higher, just as you did in 2006. Really, the main difference was that this time, you didn’t feed a variety of protein sources. Your test subjects just ate lots and lots of beef. And this time, you found that “healthy” blood work depended not only on what kind of protein people ate, but what kind of fat the people WITH the protein. So if you get out your Sherlock Holmes hat and pipe, what were the clues and what did they mean?

   RON KRAUSS

   
To begin with, keep in mind, this was a very high beef diet. People were eating beef breakfast lunch and dinner. So this is really way outside of what we would ever consider to be a usual health practice. Maybe some people do it. But not many. We were really interested in the metabolic impact of this diet. To get as many clues as possible, we fed people in either the context of lean beef alone, or with extra saturated fat, mostly from dairy products. Again, that’s because most of the saturated fat we get in our diet comes from dairy products. There’s some saturated fat in beef, but more in dairy fat. To make things as clear-cut as possible, in this study, we fed the same beef product to two groups. Lean beef, low in fat, without any added saturated fat. For one group, we added lots of dairy fat, to increase saturated fat. For the other group, we kept saturated fat low, but kept total fat basically the same by using an unsaturated fat–basically olive oil. So between the two groups, let’s say the difference was the equivalent of a cheeseburger versus a lean hamburger dressed with olive oil. That sort of describes, in a nutshell the kind of differences we were looking for. When we did blood work on the groups, the group who ate lots of beef with low saturated fat, meaning the olive oil, didn’t seem to have any adverse effects.

   Meaning the blood work you did on that group didn’t reveal an increase in the LDL particles and other biomarkers that indicated heart disease risk.

   RON KRAUSS

   
We didn’t see any adverse effect if we just fed a high beef diet in the absence of saturated fat.

 292. Het geflirt met zuivel is mogelijk niet slim (en het paleoperspectief voorspelt het). En ook Peter – hoe slim hij ook is – kan er naast zitten…

 293. willem zegt:

  Nee, Melchior, dat heb ik ook nergens gelezen!
  Wel wordt gesuggereerd dat kokosvet mogelijk bij (bepaalde) personen negatieve effecten kan veroorzaken. Dat wellicht kwalijke van kokosvet las ik ook bij anderen. Geen onnozele halzen, overigens.
  Wel, de vraag die na het lezen van bepaalde oordelen/aantoonbaarheden op voedingsgebied vaak bij me opkomt, is: wat blijft er over, naast het Bierviltje, om met een gerust geweten te eten?
  Die man hierboven noemt canola-olie als aanvaardbaar. Nou…
  Olijfolie en reuzel?? Dierlijk vet??
  Ach, het leven is nou eenmaal niet makkelijk, zeker veilig eten niet altijd.
  En hoe zit dat met al die kwark en yoghurt en cream en … van sommigen onder ons? Zuivel!

  • Micha zegt:

   Willem, ik zou je zelfs afraden het bierviltje op te eten. Te veel vezels.

   Wat betreft individuele verschillen ben ik het van harte met je eens.
   Wat betreft de boter ik zie vooralsnog geen reden om mijn (matige) boterconsumptie te beperken, maar volg de ontwikkelingen hier natuurlijk met argusogen. Wel geweldig dat onderzoek, drie keer per dag rundvlees eten. Met boter of met olijfolie. Niet een heel hoge food-reward als dat het enige was dat ze aten 🙂

 294. Mooie nieuwe post van Peter naar aanleiding van de niet onderbouwde lulverhalen bij onder anderen RN en Carbinsane dat een ‘gebrek aan koolhydraten’ alle mogelijke narigheid veroorzaakt. Heerlijk hoe hij Gris Gresser op de korrel neemt 🙂 .

  http://high-fat-nutrition.blogspot.nl/2014/05/eat-as-much-starch-as-you-wish.html

  Carbinsane meldde laatst overigens niet zonder triomf dat Rosedale er in haar optiek vroeg oud uitziet. Ligt het nou aan mij of is ze inderdaad scheel?

 295. Hetgeen ons nog even herinnert aan de goede ouderwetse plattelandsdokter uit het dorpje Wenen Wolfgang Lutz (‘Leben ohne Brot’), die voortijdig heenging als gevolg van door koolhydraatgebrek veroorzaakte immunodeficiëntie 🙂 :

  http://www.theguardian.com/theguardian/2010/nov/30/wolfgang-lutz-obituary

  • Heerlijke quote uit de Peter post 🙂 :

   I loved Chris Kessler too, on C. elegans research. The world is full of people who seem to think humans are unique, free from the metabolic constraints which affect mere nematodes. When my own clients query, in wonder, that cats can get Alzheimers, diabetes, hypertension etc, my reply is that there is nothing special about humans.

 296. Nog geen tijd gehad om uit te vissen wat de diverse proefpersonen precies aten de hele dag, er zijn op dit moment nog teveel ontbrekende gegevens, dan kun je op het verkeerde been worden gezet.

  Recent voorbeeld wat ik bedoel:Jacob Seidell twitterde een onderzoek in het rond waaruit zou blijken dat verzadigd vet ongezonder was voor o.a. je lever (vervetting) in vergelijking met onverzadigd vet
  Niet zo verbazend: beide groepen in het (cross over) onderzoek overaten zich aan muffins met de verschillende soorten vet/olie

  Interessant commentaar van Peter bij bovengenoemde post.

 297. Michael zegt:

  Seth nam ook enorme hoeveelheden vit D tot zich. Met of zonder K, dat weet ik niet. Flax oil, vit D, daar zet ik ook mijn vraagtekens bij.

  Wat betreft boter, hij at kennelijk 60gm per dag. Boter consumptie in NZ lag begin vorige eeuw rond de 20kg per jaar, dus zo ongeveer 55gm per dag. Het is heel langzaam aan gedaald richting de ongeveer 10kg per jaar nu. Als alles nu equal was zou je er iets over kunnen zeggen, maar dat is het niet. Er werd trouwens ook behoorlijk veel rood vlees gegeten, al heb ik de statistieken nu niet bij de hand, maar toch…

  Die studie van Krauss was ongeveer een PHD dieet, dus…
  En verder geeft Krauss het volgende advies (http://ctsi.ucsf.edu/news/about-ctsi/link-between-meat-and-fat-preventing-heart-disease):
  – Consume white meat in moderation, and limit red meat to special occasions.
  – Eat fish, especially fatty fish (e.g. salmon) twice a week.
  – Use oils high in polyunsaturated fat (e.g., safflower, corn oil) and avoid foods with trans fats from partially hydrogenated oils (read the label).
  – Unless you have a tendency for high cholesterol, you can occasionally eat cheese and butter.
  – Choose whole kernel grains (e.g., dark rye bread, high fiber cereal), and watch out for “whole grain” products with added sugars.

  Good luck with that!

  • Uit een stuk dat ik net inlever:

   Daags nadat Vlassara haar boek eind april in Amsterdam had toegelicht, stelde het Voedingscentrum in een officieel communiqué dat AGEs in de hoeveelheden die een normale voeding levert geen enkel probleem vormen, omdat de nieren ze meteen weer uitscheiden. Geconfronteerd met deze boodschap zucht Helen Vlassara diep. “Hieruit blijkt dat het centrum niet veel kennis van deze materie heeft,” zegt ze. “Onze nieren zijn inderdaad in staat om AGEs te verwijderen. Dat is zelfs een van hun hoofdtaken. Maar uit ons onderzoek blijkt zonneklaar dat de hoeveelheid AGEs die de meeste mensen bij elke maaltijd binnenkrijgen de capaciteit van de nieren om ze weg te werken twee- tot driemaal overtreft. Stel je eens voor, al die giftige AGEs komen dag na dag, maand na maand, jaar na jaar in je weefsels terecht. Dat leidt tot een heel spectrum van problemen, die je kunt samenvatten onder de noemer versnelde veroudering. Tot overmaat van ramp tast een overmaat aan AGEs in eerste instantie de nierfunctie aan. Hoe meer AGEs je binnenkrijgt, hoe minder je na verloop van tijd kunt uitscheiden. Al snel beland je in een neerwaartse spiraal.”

 298. Hoi Michael,

  Ja, die adviezen van Krauss zijn behoorlijk whacky 🙂 . Maar zijn bias neemt de bevindingen in dat onderzoek niet weg. Er is iets verontrustends aan de combinatie melkvet/rundvlees, dat wil zeggen in de hoeveelheden die in die studie werden gevoerd.

 299. Wacht even, hebben we nu een Micha en een michajoris? Ik zal even achter het gordijn gaan kijken 🙂 .

 300. Nee, ze zijn beiden the one and only 🙂 .

  • Micha zegt:

   Ja excuus hiervoor, ik mocht eerst niet alleen onder mijn eerste naam posten van wordpress. Daarom de tweede naam eraan toegevoegd (Joris) Nu ben ik blijkbaar door de mazen van het net geglipt als Micha.

   Over dat boter-roodvlees onderzoek vraag ik me af: waren de bereidingswijzes hetzelfde in de olijfolie-rundvlees groep en de boter-rundvlees groep. Was er gestoofd of gesudderd of juist gebakken? En Krauss lijkt dus te denken dat het aan het heemijzer te wijten valt – i.c.m. verzadigd vet. Hmmmm

 301. Maakt mij niks uit hoor! Ja, dat zijn goede vragen. Maar je mag ervan uitgaan dat het vlees in elk geval in beide groepen hetzelfde was bereid. Hoewel… Veronderstel inderdaad dat het in de boterarm was gebakken en in de olijfoliearm minder agressief was gegaard. Dan hebben we inderdaad een giga AGE confounder.

  Die haemijzer verklaring is aardig, alleen remmen melkbestanddelen doorgaans de ijzeropname.

 302. Dit zou onder het statusverhaal moeten, maar reacties onder ‘Artikelen’ verschijnen om duistere redenen niet meer in de reactiebalk en bestaan dus niet.

  Pesten en treiteren vergallen menig leven. Je zou hopen dat pesters door de biologie worden teruggepakt. Maar helaas, rechtvaardigheid is een onbekend begrip binnen de biologie. Pesten loont. Wie als kind veel en gemeen heeft getreiterd, heeft later minder last van laaggradige ontsteking. Ik vroeg me altijd al af hoe het toch komt dat veel Nazi’s zo verdomd oud worden.

  http://www.pnas.org/content/early/2014/05/09/1323641111

 303. Bart zegt:

  Ja, en mogelijk hebben de pesters wel meer vlees gegeten en zijn het daardoor zulke hufters, zou Stapel geconcludeerd hebben. Okay, bij dit onderzoek zijn de CRP-levels gemeten, maar hoe bepaal je precies wie en in welke mate iemand pest, danwel gepest wordt. Bizar wat er zoal onderzocht wordt… Waarom die nazi’s zo oud worden? Tja.. Het doet in ieder geval deugd dat die Lutz van het ‘Leben ohne Brot’ zo oud (97) werd en niet als Seth en vele andere gezondheidsboodschappers vroegtijdig aan de boulevard van de dooie dieetgoeroes belandde..

 304. 🙂 .

  Toch zou hier zeer wel een echt effect gemeten kunnen zijn…

 305. Micha zegt:

  Deze is misschien nuttig voor Stephan Guyenet om te lezen: correlation doe not imply causuation http://www.tylervigen.com/

 306. Guido Vogel zegt:

  @Micha:
  Leuke link.
  “Per capita consumption of cheese (US) correlates with Number of people who died by becoming tangled in their bedsheets”

  Tjsa, dan moet je maar geen kaas in bed eten….

 307. Guido Vogel zegt:

  Michael Eades schreef in 2008 over AGE’s hetgeen de vraag oproept of al dat fruit vol fructose zo’n goed idee is.

  http://www.proteinpower.com/drmike/sugar-and-sweeteners/vegetarians-age-faster-2/

 308. Gert van der Hoek zegt:

  Peter Hyperlipid heeft – ook in 2008 – al eens een mooie serie van 11 geschreven over AGE’s en ALE’s, de moeite waard, incl. de commentaren. Peter is van de verzadigde vetten, LCHF is bij hem weinig koolhydraten (ca 30 tot 60 gr/dag) en verzadigd vet , de PUFA’s zo dicht mogelijk bij nul houden.

  http://high-fat-nutrition.blogspot.nl/2014/05/eat-as-much-starch-as-you-wish.html

 309. Guido Vogel zegt:

  Peter is mijn man 🙂

  Naast al die gebakken spullen die voor exogene AGE’s zorgen, leidt een overdaad aan glucose en fructose blijkbaar tot een overmaat aan endogene AGE’s.

  Eigenlijk een mooie samenkomst van Paleo en LCHF: de laatste kijkt voor naar de vermindering van koolhydraten vanwege insulinepieken, de eerste laat zien dat er daarnaast nog andere stoffen zitten in koolhydraathoudende producten (gliadines in tarwe bijvoorbeeld), maar ook dat er meer effecten zijn van koolhydraten (b.v. AGE’s). Beide benaderingen hebben als theoretisch model het uitgangspunt dat het voedingpatroon voor de introductie van de landbouw een goede richtlijn is.

  De combi van de twee leert ons voorzichtig te zijn met producten (zijn het voedingsmiddelen?) die hoog in de koolhydraten zitten.

 310. CushiHuaira zegt:

  Is er verschil tussen bakken in roomboter of ghee als het gaat om AGE’s?

 311. Guido Vogel zegt:

  Dat denk wel omdat de eiwitten uit ghee zijn gefilterd en dus niet aan het Maillard-effect onderhevig zijn.

 312. Hans zegt:

  Drogen in de dehydrator ( voedseldroger ) zal naar ik neem zeker veilig zijn omdat de temp. niet hoger dan 70 graden zal worden . Beef-Jerky en Biltong o.a.

  Maar nu de offset- smoker , indirect bbq , slow garen ……. temperatuur niet boven 100 graden , geen Maiilard-reactie dan toch ? Ook minder PAKS dan boven vuur.

  Rauw vlees zal beter zijn wat mijn Stabij krijgt , maar ik ben geen hond en blief het warm met wat kruidjes , niet geheel paleo ……. 😉

  Ps. Las ergens dat Jaap Seidell ook al met een boek komt , liever had ik een boek van Frits Muskiet .

  Wat is dat toch met al die boeken ……. , Melchior , waar blijft de jouwe :-))

 313. Hans zegt:

  Jaap Seidell , zal het allemaal beter weten , maar deze zin schiet me even in het verkeerde keelgat : ,, Kalfjes krijgen ook een hoop verzadigd vet binnen via de melk maar eten daarna toch hun hele leven gras. ” # 73 op de grachtengordelsite http://www.foodlog.nl/artikel/dierlijke-vetten-in-relatie-tot-hart-en-vaatziekten/

  In het buitengebied waar ik woon zijn steeds meer boeren c.q. veehouders ( zo heten ze nog wel , onterecht met hun koeien fabrieken ) de koeien binnen houden die te vreten krijgen wat een koe van nature niet zou vreten , laat staan dat kalveren 1 vers grassprietje in hun hele leven te zien krijgen …..

  Na ongeveer 4 jaar zijn ze op en versleten….

 314. Alex zegt:

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22953806 Changes in Maillard reaction products in ghee during storage

  “Thus, the Maillard reaction cascade appears to continue in food, in the absence of proteins and sugars, long after cooking has ceased.”

 315. Alex zegt:

  http://thethyroidsummit.com/ Suzy Cohen & David Brownstein 2-9 juni.

  o.a. met Aristo Vojdani, Datis Kharazzian & Tom O’Bryan

 316. Gert van der Hoek zegt:

  “Thus, the Maillard reaction cascade appears to continue in food, in the absence of proteins and sugars, long after cooking has ceased.”

  Wat het voor mij lastig maakt is dat de ghee op een temperatuur van 60 graden werd gehouden.
  Lijkt dan niet vreemd dat de Maillard reactie doorgaat?

  Wat we nodig hebben is harde gegevens over AGE’s in boter.

 317. willem zegt:

  Juist, Gert!
  En de effecten daarvan bij wisselende temperaturen en wijzen van gebruik.

  • Excuses Guido, dan voert de link kennelijk naar mijn desktop 🙂 .

   The Twisted Tail of Saturated Fat. De hele pdf is gewoon gratis te downloaden.

   http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/lite.201200189/abstract

   Redelijk interessante discussie. Voor het eerst wordt ook in de kaksalon voorzichtig de conclusie getrokken dat meten in homogene groepen weinig zin heeft. Opvallend dat Dick Vederman de illusie heeft dat ‘iedereen in het veld van het vetzuuronderzoek’ de inzichten van Kersten deelt en dat alleen ‘de nieuwlichters’ anders tegen de waarnemingen aankijken. Alsof mensen als Harumi Okuyama en William Lands niet meedoen in dat veld, ha, ha, ha.

   Toch begin ik die Kersten wel een beetje te mogen. Hij benoemt tenminste de futiliteit van het eindeloos analyseren van betekenisloze enquetestudies. Errug grappig dat hij Gary Taubes ‘die gozer’ noemt, die we nu eindelijk eens links moeten laten liggen en die over tien jaar passé zal zijn 🙂 .

   Ook grappig is dat Jaap Seidell een quote van Francis Bacon aanhaalt, die laatst ook door Tim Noakes werd getwitterd. Pot ketel zwart.

 318. Alex zegt:

  “It’s the food, my friend”
  http://www.clm.nl/nieuws/debatserie-2014 voor alle presentaties/verslagen;

  voor Salatin: http://www.clm.nl/uploads/nieuws-pdfs/Debat6-verslag-def.pdf

 319. Alex zegt:

  http://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/2014/05/15/saturated-or-not-does-type-of-fat-matter/

  “The overarching message was that when it comes to the health values of various fats, it’s about substitution. If you remove one type of fat, what are you replacing it with? Cutting back on saturated fat can be good for health if people replace saturated fat with good fats, especially, polyunsaturated fats. If you remove saturated fat and replace it with refined carbohydrates, there will be a detrimental effect. Moreover, we need to think about food quality – including food sources, and dietary patterns – rather than on nutrients alone.”

  • Oh dear, oh dear, zelfs de onberispelijke, bijna Seidelliaans salonfähige David Ludwig (van Hahhhhvahhhd — Boston Tjildrens, dus niet verwarren met Lustig) schrijft openlijk dat ‘die gozer’ 🙂 grosso modo gewoon gelijk heeft.

   http://www.nytimes.com/2014/05/18/opinion/sunday/always-hungry-heres-why.html?smid=tw-nytimes&_r=0

   As it turns out, many biological factors affect the storage of calories in fat cells, including genetics, levels of physical activity, sleep and stress. But one has an indisputably dominant role: the hormone insulin. We know that excess insulin treatment for diabetes causes weight gain, and insulin deficiency causes weight loss. And of everything we eat, highly refined and rapidly digestible carbohydrates produce the most insulin.

 320. Dat is een erg gevaarlijke conclusie die het in het nauw gedreven linolzuurfanclubje onder leiding van opa Willett daar zogenaamd tot Nut van ’t Algemeen trekt, Alex. Al was het alleen maar omdat extra linolzuur onherroepelijk meer kanker geeft. Ze staren zich blind op hartverknetteringen, die overigens ook niet echt afnemen wanneer je vv vervangt door linol.

 321. Guido Vogel zegt:

  @Melchior: dank voor de link! Het zou mooi zijn als Frits Muskiet/Remko Kuipers zich in de discussie zouden mengen.

  Ben ook benieuwd of Jaap Seidell nog reageert op zijn verkeerd en selectief quoten van het onderzoek van Fodor naar het Inuit-dieet. Bacon, anyone?

 322. Alex zegt:

  Het is alsof je Robert hoort praten Melchior, in plaats van een gerenommeerde Harvard professor. 🙂 Onbegrijpelijk.

  Voor wat betreft “gluten vrijheid”: http://chriskresser.com/is-gluten-sensitivity-real

 323. Alex zegt:

  Klik om toegang te krijgen tot Kahleova.pdf

  Eating two larger meals a day (breakfast and lunch) is more effective than six smaller meals in a reduced-energy regimen for patients with type 2 diabetes: a randomised crossover study

 324. Zeven zegt:

  Ik heb een vraagje: AGE zijn endogeen en exogeen, check. Endogene AGEs kun je laag houden door paleo/lchf/keto-achtig te eten, check. Exogene AGEs kun je laag houden door te letten op de manier van bereiden, check. Sinds ik paleo/lchf/keto-achtig ben gegaan, merk ik dat ik min of meer binnen het aantal ‘toegestane’ exo AGEs blijf……is het niet zo dat je ook de exo AGEs omzeilt door op deze manier te eten? In andere woorden, het boek kan inzichten bieden in de samenhang tussen metabolisme en hoe dit door levensstijl wordt verbeterd/verknald, maar het is toch niet zo heel erg revolutionair? Hopelijk wordt dit niet gezien als vloeken in de kerk 🙂

 325. Hans zegt:

  @ Zeven , vloeken in deze kerk ? Op een andere hier welbekende site/log/blog , U weet wel , werd zelfs Melchior ,, profeet ” genoemd door iemand 😉

  Voor de rest van je vraag , waar ik hier boven ook eerder aan refereerde ben ik ook benieuwd naar e.e.a.

  Wat bedoel je met ,, het boek kan inzichten geven ” ? Die snap_ik -nie ….

 326. Zeven zegt:

  Hans, ik bedoelde Helen Vlassara’s boek: het biedt een bredere context voor het hele menselijke-metabolisme-suikerziekte-en-andere-narigheid-verhaal. Dit doet zij door de rol van exogene AGEs te bespreken.

 327. Hans zegt:

  @ Zeven , duidelijk, dank.
  Naar je vraag in hoeverre het revolutionair is zie ik ook verwachtingsvol uit hier op dit blog.

 328. @Zeven: de plaats waar het meest wordt gevloekt is..: de kerk 😀 , vertelde me een echte dominee.

  Je oppert denk ik terecht, dat het hele AGE’s verhaal een onderstreping en onderbouwing is van het Paleo Perspectief. Gewoon Paleo – recht-toe-recht-aan – en verder niet moeilijk doen.

  Voor de fijnproevers of zeurpieten of freaks – net hoe je het ziet – kunnen details van belang zijn, zoals: hoe zit het met de meetmethode van AGE’s.

  Iets anders: ben het eens met Melchior die her en der verhalen ziet opduiken die de negatieve effecten van granen en gluten proberen te bagatelliseren of zelfs belachelijk te maken. Blijkbaar zijn er zo veel mensen mee bezig dat tegenactie wordt uitgelokt. Minder gluten of glutenvrij is trending, bijvoorbeeld: een kennis van me serveert glutenvrije pannenkoeken in zijn pannenkoeken restaurant. Slaat natuurlijk nergens op, net als het speltbrood dat niet aan te slepen is, maar het is een sign of the times.
  Een aantal mensen zit blijkbaar ergens mee en ze willen wat, zijn zoekende.

 329. Guido Vogel zegt:

  De AGEs sluiten ook aan bij het low-carb/high fat voedingspatroon omdat een overdaad aan glucose en fructose zorgt voor endogene AGEs. We komen er wel….

 330. Hoi Zeven,

  AGE’s op zich zijn allesbehalve revolutionair. Ze staan als gezegd sinds internet nog op diesel liep op de radar van medisch geïnteresseerden. In mijn verhalen over suiker van rond 1999/2000 die ook hier te vinden zijn, komen ze vrij uitgebreid aan bod en wordt ook gewag gemaakt van de veel hogere reactiviteit van fructose. ‘Nieuw’ is de onderbouwde notie (van Vlassara et al) dat exogene AGE’s heel erg upstream zitten in de pathogenese van diverse grote ziekten en dat onze capaciteit om ze te klaren aanzienlijk kleiner is dan lange tijd is aangenomen. Ook nieuw is de notie (van Schalkwijk et al) dat reeds ‘geringe’ postprandiale bloedsuikerexcursies via methylglyoxaal in met name het endotheel tot razendsnelle glycatie en crosslinks kunnen leiden.

  Je hebt gelijk dat deze bevindingen uitstekend passen binnen het paleoperspectief, maar het dwingt ons ook nog kritischer te kijken naar bereidingswijze en naar neolithische producten waarvan velen geneigd zijn ze te accepteren, zoals boter, bacon en kaas.

  In combinatie met het duizelingwekkend spannende verhaal achter de regulatie van de Tight Junctions is de kennis van Vlassara waanzinnig belangrijk.

  Gert, ik werk aan een post daarover, maar word steeds onderbroken.

 331. Daniel zegt:

  @gert of speltmeel met tarwegluten erin toegevoegd!

  Als ik William Davis zou geloven zijn de gluten van spelt minder erg dan die van gewoon tarwe. Maar als iemand speltmeel koopt waarin tarwe gluten zijn toegevoegd………. Dan is “speltmeel” net zo erg als tarwemeel en zal de koper sowieso geen positief effect merken.

 332. Spelt bevat van nature gluten, Daniel. Spelt = tarwe, zij het een wat oudere variant. En gluten is gluten, een bijzondere, voor alle exemplaren van Homo sapiens onverteerbare combinatie van gluteninen en gliadinen. Ze leiden bij iedereen bij elke exposure tot een ontstekingscascade. Wat er verder downstream gebeurt, is afhankelijk van genen en darmflora…

 333. Folkert zegt:

  Doen ! Het is een goed verhaal van Ons Dagelijks Appel.

 334. Zeven zegt:

  Hey Melchior en Gert,
  Het glutenverhaal is me ook opgevallen, mensen die geen coeliakie hebben maar wel last van granen zullen er mee aan de slag gaan. Anderen zullen er misschien wat mee doen maar overstappen op glutenvrije produkten, dus wel brood blijven eten. Coeliakiepatiënten zullen denk ik wel last hebben van het hele verhaal, want juist zij zullen minder seriues genomen worden.
  Mijn lekenvraagjes: hoe betrouwbaar is het apparaat in kwestie, en daarnaast vraag ik me af of de AGEs die gemeten worden tot de categorie behoren die daadwerkelijk schade aanricht. Zo ja, praten we dan over mensen die gezond zijn of mensen die al slechte nieren hebben? Zit te denken of ik heb boek moet bestellen: mijn broer, die naast me zit,vindt niet dat ik mijn geld moet uitgeven aan wat hij als onzin en bangmakerij van mensen ziet 😀 Zum kotzen, in zijn optiek……buiten de kerk wordt sowieso gevloekt zo te horen.

  • Zeven, het apparaat meet alleen fluorescerende AGEs/crosslinks. Volgens professor Smit en de producent vormen die een betrouwbare afspiegeling van het totale AGE-level. Professor Vlassara is nog niet zeker van de gevoeligheid/specificiteit en gaat de methode zelf testen. Daar staat tegenover dat de AGE reader is Nederland vrij rigoreus is getest en akelig voorspellend is bevonden.

   Voor je overige vragen verwijs ik naar de overzichtspaper in Nature uit 2011. Alex plaatste ergens in deze draad een link die de paywall omzeilt. Vlassara stelt dat exogene AGE-overload de nierfunctie vermindert en dus in principe een issue is voor iedereen. De kruik gaat zolang te water tot ze barst. Ik kreeg de indruk dat Schalkwijk dat wat te ver vindt gaan. Maar Vlassara is steenzeker.

   Ik had gehoopt een nieuwe AGE-post te maken aan de hand van de communicatie met Vlassara, maar dat doe ik pas als zij zich heeft ingelezen in het hele tight junction verhaal van Fasano. Intussen plaats ik onze eerste communicatie maar even in deze reactie. De rest zit in een andere computer, dus die volgt later. Vlassara in bold.

   Dear Dr. Vlassara,

   Thanks again for your fascinating talk in Amsterdam and for introducing the concept of exogenous AGEs as disease causing agents to the Dutch public. It created quite a stir. As expected, the health and nutrition ‘experts’ dismiss the notion out of hand, but their ignorance is blatantly obvious to those few who have read a fraction of your research. I will write several articles on the subject for the magazines I work for. I hope you and your husband enjoyed your visit to our little country and came home safely. Personally I’m still frustrated about the fact that Peter Stuyvesant traded New Amsterdam for Suriname, under British pressure :-).

   I also wrote a blog post on my blog Het Paleo Perspectief (The Paleo Perspective). The post is rather well received and I would like to post a follow up soon. As I told you when we spoke, I’m heavily influenced by people like Loren Cordain, Staffan Lindeberg and Stephen Cunnane, who study health and disease from an evolutionary perspective. In short, this model teaches that modern humans have evolved as hunters/fishers/gatherers over 2,5 million years and that we became ‘sapiens’ in a marine environment that provided the high concentrations of brain specific nutrients (i.e. EPA/DHA, choline, iodine, zinc, selenium) that were necessary to ignite and fuel the massive encephalisation that gave us our huge and complex brain (a trait that must have been ‘dormant’ in our DNA, but that had to be kicked into expression by the ‘right’ circumstances). Basically this perspective teaches us to eat ‘in accordance with our genome’, i.e. a diet of fish, shelfish, grass fed meats, fruits, vegetables, eggs and edible tubers and to avoid grains, legumes, dairy, high n-6 vegetable oils and of course added sugar. It is a macro nutrient neutral approach, but it’s safe to say that ancestral diets had a relatively low glycaemic load (modest bg-excursions, small auc’s) and didn’t provoke high insulin spikes.

   Based on this perspective (which is more and more backed up by modern experiments) my readers and I have some burning questions regarding AGEs, which we hope you would like to address. I would be delighted if you would engage in an email interview, which I will then publish on my blog without modification. Here we go.

   Your studies show that lowering dAGEs improves most or all relevant biomarkers in healthy individuals, type 2 diabetics and patients with kidney failure. In diabetics you have observed positive changes irrespective of blood glucose and/or HbA1c. This strongly suggests that dAGE-load is very upstream/causal in/to a lot of pathologies. Your logical advice is to eat a diet low in dAGEs, which emphazises whole grains, legumes, low fat dairy, tubers and fruits and vegetables. Be careful with animal fat and red meat. Eat a mediterranean style diet.

   Staffan Lindeberg and his group compared a mediterranean diet to a paleo diet in type 2 diabetics who had suffered a first MI. The paleo diet did not contain grains, legumes and dairy [We do not find a good reason for excluding these items, as they have terrific nutritional value, in the right amounts and method of extraction/cooking], but had more animal protein. It was a small cross over trial. In the paleo arm, fasting blood glucose, insulin sensitivity, glucose tolerance and several markers of inflammation were significantly better than in the mediterranean diet arm. The dAGE-load of both diets has not been measured, but one can assume that the paleo diet had a somewhat higer dose of dAGEs than the mediterranean diet, due to its higher animal protein content. There is also at least one publication in which vegetarians were reported to have higher AGE-levels than omnivores.
   Difficult for me to assess the effects without data. Where is this info- published? Also, please remember that many small studies do not tend to hold much to scrutiny in the long run.. Even multi-center, state-of-the-art (federally funded) studies can get completely lost or misconstrued. A critical issue here: how were the diets cooked? Med diet has been shown to fail in studies conducted in Northern Europe simply because it was cooked using high/dry heat methods – routinely used more in Northern but less in Southern Europe (published info-). Again, using vegetable fat and high heat/dry methods (e.g. fried, grilled) could completely undermine the benefits of a veget diet (published info-).

   This raises some questions.

   1. The damaging potential of dAGEs depends on dose, uptake and clearance. Gluten and Wheat Germ Agglutinin (WGA) increase zonulin expression in the small intestine (also in healthy individuals), which opens the tight junctions and creates a bigger window of opportunity for large molecules to enter the circulation (Alessio Fasano). Do you think wheat consumption could thus increase the uptake of dAGEs?

   I do not see why not – but in fact, there is no information on this. The lack of selectivity of WGA makes one skeptical, except perhaps in particular conditions. One should be careful to not over-generalize. What evidence is there? – Are there any carefully controlled studies?

   2 WGA is an extremely promiscuous lectin and binds various receptors in nanomol/L concentrations (this is indeed a well established fact, but most studies are very basic and limited to cell biology/immunology). Could it be possible that WGA blocks AGER-1, thereby decreasing our capacity to clear AGEs?

   Do not know – careful in extrapolating limited cell or molecular studies to clinical applications.

   3 Is there any evidence that gut flora has an effect on the uptake of dAGEs?

   Do not know, but would suspect so. Would be interesting – everyone is now looking into the gut flora and the microbiome. In the end, one will have to ask: if so, so what? Modern diet may have altered thousands of parameters inside or outside the body. Many are looking for ways to make money out of this or that latest “fad”. Your instinct of staying closer to what humans (and other organisms) were made for is a correct one, without too many or too extreme assumptions that are difficult to support by solid evidence.

   4 Carnosine helps prevent AGEs from forming. Carnosine is only found in animal protein. Could this explain the superior effect of the paleo diet in the afore mentioned diabetes trial?

   It could. Interesting to know, especially if applied together with a low-AGE approach to it. No single drug/substance is likely to be the answer. This could be another case of trying to “put out a huge fire taking over your house with a bucket of water”. Wishful thinking. AGEs are a huge and tragic case of uncontrollable fire.

   And some miscellaneous questions.

   5 Patients with kidney failure get progressively worse, despite dialysis. Does dialysis filter out AGEs? If not, are attempts being made to accomplish this?

   1. Yes, this has been studied some years ago, published by us in some of the best journals and others):
   2. [-Makita, Z., ..Vlassara, H. (1991) N. Engl. J. Med. 325:836-842.
   3. -Makita, Z., … Vlassara, H. (1994) Lancet 343:1519-22 ]
   4. Unfortunately, dialysis (hemo- or peritoneal) is not given at sufficient “doses” in most centers. Only a functioning kidney transplant can really do an excellent job in filtering AGEs.

   6 Some people question the high AGE concentration in butter. These concentrations are assessed by Elisa. Is this an accurate way to meassure? Do you know why butter, which is made from unpasteurized milk, is so high in AGEs?

   6. I understand the issue. Here are some quick tips:

   1. No existing method is perfect. ELISA (based on monoclonal antibodies, that revolutionize biological science in countless medical problems) has been proven to be the best (for practical many reasons). One has to keep in mind that this method was never meant as one concerned with chemical facts as with biological relevance. In our studies, AGE values by ELISA have been solidly corroborated by the expected biological responses in cells, animals and humans: Directly, with inflammatory (causing disease) responses and inversely, with innate defenses (beneficial). Chemical methods (like mass spectrometry) are concerned with different questions and to answer them, they can often alter (break-down, destroy) the original material as it actually exists in nature/food or body, in order to “define” its structure or properties. These methods have little utility in the medical/clinical laboratory world as they cannot be done easily in very large numbers (hundreds of thousands of measures, for instance), hence their relevance cannot be properly supported. Caution/confidential: Although believing in promoting nutritional health (and often doing so), some food chemists do not see the world with the same eyes as do biological/medical scientists, being principally interested in understanding/deterring disease. “Spinning” for ever the story of the need for more “accurate” AGE methods may be good for their purposes, but it also serves to keep the rest of the world confused and so, not advancing forward, as if progress in medicine/therapy would be at their own great cost(?)

   7. [Some well known references in top journals, among many others:

   8. -Makita, Z., Vlassara, H., Cerami, A.,and Bucala, R. (1992) Immunochemical detection of advanced glycosylation endproducts in vivo. J. Biol. Chem. 267:5133-5138.
   9. -Bucala, R., Makita Z., Koschinsky, T., Cerami, A., and Vlassara, H. (1993) Lipid advanced glycosylation: Pathway for lipid oxidation in vivo. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90:6434-6438.
   10. -Mitsuhashi, T., Vlassara, H., Founds, H.W., Li., Y.M. (1997) Standardizing the immunological measurement of advanced glycation endproducts using normal human serum. Journal of Immunological Methods 207:79-88.]

   Some facts about commercial butter – not laboratory “grade”: In the daily practice, it is made from whole milk, by not very scientific or “pure” separation methods. Spontaneous oxidation, even by usual temp, light or UV, is rampant in butter or other fats and this can “catalyze” glycoxidation and lipoxidation (AGEs, ALEs) (see above Bucala,R., et al). Careful review will show that oxidation and glycation curves vs. time develop almost in tandem. How will this happen in butter without proteins/carbs?? Like other fats, or our own plasma lipoproteins, butter necessarily carries small amounts of lipoproteins, phospholipids and sugars along with it (remember, milk is a natural/nutritious body extract) – no one bothers to exclude small contaminants from common butter, rather, these are likely to be added as needed. (I did not know butter is from non-pasteurized milk, perhaps in US it is?) Certain lipids/fatty acids which have free amino-groups, eg.phosphatidyl-ethanolamine or PE, are extremely sensitive to glycoxidation. Butter (like cheese) can sit in a factory or on a market shelf for a long time and it is never “purely” fat. As you know, cheeses (also very high in AGEs) can be left to “age” for years – their taste getting better by the day!. The same logic can help understand why butter (though not thought as “old”, can accumulate a considerable amount of glycoxidized fat. The same goes for olive oil, which is often contaminated with various other fats/oils.

   7 Skin Auto Fluorescence does not meassure glucosepane, the most prevalent AGE in humans (Is glucosepane the most prevalent AGE (?? Can you send me this evidence??). Dou you know if fluorescent AGEs are a reliable proxy for total AGE concentrations?

   Ever since the last century scientists relied on a particular fluorescence to intuit the presence of AGEs – before that, they used elasticity or tensile strength of connective tissue (eg. in rat tail collagen) to assess the presence and amount of certain crosslinking AGEs (which as you know can cause rigidity and loss of elasticity in vascular, renal tissues etc). It was soon understood that Fl measures were neither specific nor sensitive. There has been a long history since then and many advances made, spurned by the pressing need for more specific/sensitive methods. Do you think if fluorescence was reliable all this would have been necessary ? (is the AGE reader sufficiently validated)? Not sure. I believe Prof.Schmit also stated that he is still not ready for that.

   8 What do you think of the supposed AGE-breaking properties of the iridoids? No experience on the subject.

   Looking forward to your answers. Thank you very much in advance!

   Kind regards,

   Melchior.

 335. Jullie zullen begrijpen dat ik haar vervolgens de gevraagde data heb verstrekt… Dit kan allemaal even gaan duren.

 336. marietsebiel zegt:

  Zeer interessant, de moeite van het wachten waard 😉

 337. Micha zegt:

  Even als een terzijde: net over de schutting gekeken http://evolvinghealth.wordpress.com/2014/05/22/why-im-obsessed-with-mynetdiary/
  Zo kan je dus ook afvallen. Wat een treurnis.

 338. Fien zegt:

  Melchior, ik geloof niet dat boter in Nederland van ongepasteuriseerde melk gemaakt wordt. Ook de nog ouderwets gekarnde boter van Demeter niet, voor zover ik weet tenminste. Pasteuriseren is toch verplicht? Misschien als je ‘m zelf maakt van aangezuurde koude room van ongepasteuriseerde melk, die je ook voor huisgemaakte boter eigenlijk eerst zou moeten verwarmen. Wel linke soep, want ook foute bacterien.

 339. Inderdaad Fien, dat was een omissie van mij, die ik in latere communicatie direct heb gecorrigeerd. Ik vermoed dat boter werkelijk erg veel AGEs bevat.

  Veel olijfolies overigens ook. Zou heel pure olijfolie AGE-arm zijn? Het blijft natuurlijk een dosiskwestie.

 340. Daniel zegt:

  Melchior, als boter en olijfolie AGEs bevatten, welke oliën neem jij dan nog tot je? Dat zijn naast kokos olie “mijn” oliën.

  Ik weet niet of je er in geloofd maar toen ik de reactie van Vlassara las op boter en het UV licht dat het kan laten oxideren moest ik denken aan elektromagnetische straling van bijvoorbeeld smartphones. Er komen steeds meer verhalen dat dit schadelijk is. Zou dat kunnen komen doordat ze op de een of andere manier AGEs creëren?

  (zelf probeer ik, waar het makkelijk gaat, straling te voorkomen)

 341. sigme zegt:

  “Het karnen van gezuurde melk is een oud procedé, dat al jarenlang niet meer in Nederland wordt toegepast. Tegenwoordig wordt de room van de melk gecentrifugeerd, en dan versneden met zuursel om de houdbaarheid van de boter te verhogen en de smaak te verbeteren.”
  Artikeltje erover: http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1158186/2009/09/12/Vlaamse-bluf-en-zoete-boter.dhtml

  Het gevolgde procedé maakt natuurlijk wel verschil voor de samenstelling van het resultaat. En de smaak.

 342. Fien zegt:

  En Trouw dacht dat ze dat in Belgie niet deden? Vergeet het maar. Elke melkfabriek scheidt eerst melk van room en gebruikt het melkgedeelte om daar andere melkproducten van te maken. Karnemelk is dus aangezuurde magere melk, niks gekarnd. Volle melk is magere melk met een beetje vet toegevoegd. Enzovoort. Misschien dat er in de Belgische schappen sporadisch een ouderwets ambachtelijke boter te vinden is, maar ik zou er niet op rekenen.

 343. Zeven zegt:

  Hoi Melchior,

  Dat zijn hele duidelijke antwoorden tot zover (wat gemeten wordt is misschien niet een exacte waarde, maar fungeert als indicatie. Ik ga het artikel lezen, kijk nog wel of ik het boek ga lezen.

 344. Alex zegt:

  Voor wat betreft de thyroid summit van volgende week:

  MAANDAG:

  David Brownstein, MD
  Holistic Options for Thyroid Disease and Cancer
•Learn how iodine supports the thyroid gland and breast tissue 
•Is there a connection between thyroid cancer and low iodine?
  •Bromine, fluoride and other halides that hurt your thyroid gland
•Clinical implications of adrenal dysfunction and your thyroid

  JJ Virgin, CNS, CHFS
  How to Lose 7 Pounds in 7 Days!
  •Food swaps to help you get skinny very quickl
  •Bad food messages you get from soda, baked potatoes and white bread.
  •Thyroid patients should avoid this type of exercise
  •DHA: A type of fish oil and why we call it brain food

  Jill Carnahan, MD, ABFM, ABIHM
  The Autoimmune and Gut Connection to Thyroid Disease
  •How a “leaky gut” causes autoimmune diseases
  •The functional medicine approach to choosing nutrients that heal the gut
  •Lab tests that your doctor may not have told you about
  •How to prevent and treat Hashimoto’s and other autoimmune disorders

  Jacob Teitelbaum, MD
  Shine Program: 5 Simple Steps to Overcome Fatigue and Thyroid Disorders
  •How you can easily implement the SHINE program
  •Which dietary supplements improve thyroid function
  •Which hidden infections wreak havoc in your thyroid gland (and everywhere else!)
  •Tips to fall asleep faster and wake up refreshed

  Mary Shomon, Health Activist
  Common Mistakes that Thyroid Patients Make
  •Thyroid disease is overlooked and underdiagnosed: How to protect yourself
  •The relationship between and underactive thyroid and weight gain
  •Holistic approaches to deal with Graves‘ disease
  •Is Compounded T3 better than your current medication?

  DINSDAG:

  Suzy Cohen, RPh
  Thyroid Healthy: Lose Weight, Look Beautiful and Live the Life You Imagine
•Learn why “The Pill” makes you hypothyroid
•How your menstrual cycle affects your thyroid and mood
•The secret that makers of antacids and acid blockers don’t want you to know
  •The best lab tests that your doctor should have told you about but didn’t

  Jonathan Wright, MD
  How to Optimize Thyroid Function
  •How to interpret and order the correct thyroid laboratory tests
  •Which nutrient cofactors improve thyroid function
  •How do adrenal hormones interact with the thyroid?
  •Why you need to detoxify from toxic metals

  Izabella Wentz, PharmD, FASCP
  How to Heal Hashimoto’s
  •Lifestyle interventions to support Hashimoto’s disease
  •Which medications are best?
  •Why you may not feel well despite taking medications
  •The best diet for people with Hashimoto’s

  Jean Dodds, DVM
  Our Pets:Could Your Dog or Cat Have Thyroid Disease?
  •Classic signs of hypothyroidism in your dog
  •Why cats frequently get hyperthyroidism
  •The tests you should insist your vet do, since most do not!
  •What nutrient is missing in your pet’s food, and why it’s causing sickness

  WOENSDAG:

  Aristo Vojdani, PhD, MSc, MT
  The Most Important Lab Tests You Should Take
  •Help for multiple chemical sensitivity, allergies, lupus, rheumatoid, MS, Hashi’s & Graves’
  •Do you have a leaky brain to go with your leaky gut?
  •One single blood test might detect 20 different autoimmune disorders!
•What you need to know about hair dye, nail polish and cosmetics

  Alan Christianson, ND
  How to Naturally Relieve The Common Symptoms of Hypothyroidism
  •If you’re taking thyroid medication, why you don’t feel better
  •Herbs and vitamins to help with depression, insomnia and weight gain
  •Support your burnt out adrenals
  •Ways to reset your secret “fat switch”

  Kent Holtorf, MD
  Don’t Fall Through the Cracks: Safely and Effectively Treat Your Thyroid Condition
  •Why mainstream medicine misses the mark in detecting thyroid illness
  •The advantages of Compounded T3 medication over others
  •Why Synthroid and Levothroid fail so frequently
  •Lose weight by understanding one simple blood test

  Lucy Herron
  Optimizing Iodine, Salt, Vitamins and Minerals in patients with Thyroid Disorders
  •How to check basal body temperatures and why it is so important
  •Why iodine is so important to thyroid function
  •How to use salt in the diet
  •The importance of vitamins and minerals in proper thyroid and immune system function

  Magdalena Wszelaki, HHC
  Common Misconceptions and Myths of Hypothyroidism and Hashimoto’s
  •Why you still may not feel well after giving up dairy, gluten and soy
  •Should you really stop eating goitrogenic vegetables
  •The best foods as you embark on your new thyroid healthy diet
  •Tips to reverse both Graves’ and Hashimoto’s

  DONDERDAG:

  Kaayla Daniel, PhD, CCN
  The Naughty Nutritionist Speaks Out on Healthy Thyroid Function
  •Soy for weight loss? Fat chance!
  •Goitrogens like kale may be best avoided
  •You can eat fat! Why fat and other foods improve thyroid function
  •Thyroid friendly foods to put on your plate

  Ben Lynch, ND
  Folic Acid, Methylation and the Connection to Low Thyroid
  •The most important B vitamin to help thyroid and adrenal dysfunction
  •Why you should avoid folic acid and take natural folate supplements
  •Detoxification improves when you improve methylation with B vitamins
  •Why you may want to increase digestive acid, rather than reduce it

  Tom O’Bryan, DC, CCN, DACBN
  Gluten’s Effect on Your Brain, Thyroid and Body
  •A “grain of truth” about traditional and gluten-free muffins, bagels and pasta
  •A new way to evaluate gastrointestinal permeability
  •The value of vitamin D, probiotics and other nutritional supplements
  •Beware of cross-sensitivities like coffee and other surprising foods

  Pamela Smith, MD, MPH
  Metabolic and Nutrition Secrets for Anti-Aging
  •What nutritional deficiencies hinder your peripheral conversion of T4 to T3
  •Why you need more cholesterol than you think
  •Endocrine disruptors and their negative impact on your hormones
  •Pregnenlone hormone helps your memory and reduces pain so long as you avoid stress

  Dr. Mercola
  Thyroid Toxins, Hidden in Your Food and Water
  •Fluoride, a toxin found everywhere and how it attacks the thyroid gland
  •Why brain fog is part of thyroid disease and how to help yourself
  •Artificial sweeteners, soy and certain vegetables reduce thyroid hormone
  •Avoidance of GMO foods can improve health from head to toe

  VRIJDAG:

  Hyla Cass, MD
  A Holistic Psychiatrist’s Approach to Thyroid Disorders
  •Undiagnosed thyroid disease causes anxiety, depression and emotional instability
  •The connection between psychiatric disorders and low thyroid function
  •Nutritional approaches to emotional and behavioral problems
  •Vitamins, minerals and thyroid function: Everything you need to know

  Gena Lee Nolin, Actress
  Feel Fit and Look Fabulous after Thyroid Disease
  •Coping advice for stressful situations
  •Tips to manage your appetite
  •Learn to live a “thyroid sexy” life by reducing stress
  •Tips to relieve dry hair and skin

  Steven Hotze, MD
  The Failure of Conventional Medicine: The Diagnosis and Treatment of Hypothyroidism
  •Insensitive tests lead to years of suffering; get the right labs
  •Get well faster with natural thyroid hormone instead of synthetic thyroid hormone
  •Hashimoto’s: the epidemic that requires fast diagnosis and effective treatments
  •How to use a clinical approach to diagnose and treat thyroid dysfunction

  Greg Emerson, MD
  Stress, Anxiety, Anger and the Relationship to Thyroid Hormone
  •Toenail fungus and vaginal yeast infections are not as bad as mold mycotoxins
  •How to outsmart fungus and yeast by eating antifungal foods
  •Anxious or angry people have high pyrroles and low zinc: How to test for this
  •Oral contraceptives raise copper and this is a disaster for the thyroid

  ZATERDAG:

  Rudy Dragone, RPh
  A Compounding Pharmacist’s Approach to Optimizing Thyroid Function
  •Which thyroid medication works the best
  •The problems with Synthroid and Levothroid
  •The importance of liver detoxification
  •How bioidentical hormones support your wellness journey

  Dana Trentini, MA
  Fertility, Pregnancy and Postpartum Thyroid Issues
  •What tests you should insist for before and during pregnancy
  •What steps to take before trying to conceive
  •The connection between infertility and hypothyroidism
  •Postpartum depression and thyroid illness

  Datis Kharazzian, DHSc, DC, MNeuroSci
  Why Do You Still Have Thyroid Symptoms When Blood Tests are Normal
  •The most important thing a person with Hashi’s should know
  •The basics of your immune system and how to keep it balanced
  •Glutathione supplements, how to choose the best
  •Th17: The biomarker you need to reduce to get well

  Richard Horowitz, MD
  Could You Have Lyme Disease and Not Know It?
  •Conventional blood tests don’t detect Lyme: How to Uncover it Yourself
  •How migraines, brain fog, fatigue and pain all mimic other disorders
  •Night sweats and hot flashes may not be related to menopause
  •Could you have Lyme disease and not know it? Many people do.

  ZONDAG:

  E. Denis Wilson, MD
  Wilson Temperature Syndrome: A New Way to Treat Hypothyroidism
  •What is the difference between T3 and T4 thyroid hormones
  •Why basal body temperatures are so important to measure
  •Wilson’s syndrome and how to recognize it and implement a healing program
  •How to reset the body’s thyroid function in 30 days

  Mark Starr, MD(H)
  A Holistic Approach to Diagnosing and Treating Thyroid Disorders
  •Why you should detoxify your body and how to do it
  •How to increase energy production and fight fatigue
  •The importance of treating adrenal fatigue
  •Which brands of thyroid hormones are the most effective

  Erika Schwartz, MD
  Balancing the Sex Hormones: A Must for Optimal Thyroid Function
  •Why so many women incorrectly diagnosed?
  •Balancing hormones means quicker recovery from thyroid disease
  •Problems with current laboratory testing; don’t take the wrong test
  •Natural thyroid hormone could be a better choice for thyroid patients

  Julia Schopick, Bestselling Author
  Low Dose Naltrexone and Thyroid Disease
  •Has your doctor told you about one simple, affordable medication can change your life!
  •Silverlon, an effective treatment for wound healing
  •LDN, a medication that helps autoimmune disease including Hashimoto’s
  •Thoughts about the ketogenic diet

 345. Kris Verburgh schijnt de oude mythe te verspreiden dat fysiologische ketose tot verhoogde gehaltes methylglyoxaal leidt. Dit is een bonkers praatje, gebaseerd op waarnemingen in dieren en mensen die in ketoacidose verkeren (de pathologische toestand die ontstaat bij onbehandelde diabetes type 1, totale afwezigheid van insuline, waarbij ketonen en bloedsuikers extreem verhoogd zijn).

  Dat het even gezegd is 🙂 .

  The 2-oxoaldehyde methylglyoxal (MeG) is the precursor to a number of the known advanced glycation endproducts (AGE) implicated in the development of diabetic complications. Other 2-oxoaldehydes that are important in AGE formation, such as glyoxal, glucosone, deoxyglucosone, xylosone and deoxyxylosone, are produced by nonenzymatic reactions. By contrast, MeG is produced by both enzymatic and nonenzymatic processes, most of which appear to be enhanced in diabetes. MeG may be a major precursor to formation of AGE, and rates of production of MeG depend upon physiological conditions such as hyperglycemia and ketoacidosis. MeG is also unique compared to the other 2-oxoaldehydes in its complex metabolism. At least four pathways contribute to detoxification of MeG: (1) aldose reductase, a member of the aldo–keto reductase superfamily, catalyzes the NADPH-dependent reduction of a wide range of aldehydes. MeG is the best of the known physiological aldehyde substrates of aldose reductase. The distribution of aldose reductase in human tissue is restricted; there is little expression in liver; (2) the ubiquitous and highly active glyoxalase system converts MeG into -lactate. However, this system depends upon the availability of glutathione; activity is severely limited by conditions of oxidative stress that impact levels of glutathione; (3) betaine aldehyde dehydrogenase, also known as ALDH9, is able to catalyze the oxidation of MeG to pyruvate, although less efficiently than with its substrate betaine aldehyde; (4) the long-known but not widely studied 2-oxoaldehyde dehydrogenases (2-ODHs) catalyze the oxidation of MeG to pyruvate, primarily in liver. There are two NADP-dependent 2-ODHs in human liver. Both of these require an activating amine. The physiological activator is unknown.

 346. Nog meer stof tot nadenken: RCT met dieet hoog vs laag in AGE’s leverde na 6 weken geen merkbare verschillen op:

  There were no significant changes in serum and urinary CML concentrations from baseline to follow-up in the high-AGE diet group. A high- or low-AGE diet had no significant impact on peripheral arterial tonometry or any inflammatory mediators after 6 wk of dietary intervention. In healthy middle-aged to older adults, consumption of a diet high or low in AGEs for 6 wk had no impact on endothelial function and inflammatory mediators, 2 precursors of cardiovascular disease.

  J. Nutr. July 1, 2014 vol. 144 no. 7 1037-1042 – http://jn.nutrition.org/content/144/7/1037.abstract

  Een “abstract” kan behoorlijk verneukeratief zijn, maar toch.

 347. Dank, Gert! Ben benieuwd wat Vlassara daarover gaat zeggen.

  Never a dull moment 🙂 .

 348. Gert van der Hoek zegt:

  Deze had ik nog op de plank liggen: de rol van AGE’s bij het ontwikkelen van darmkanker.

  “Advanced glycation end products (AGE) and the receptor for advanced glycation end products (RAGE) are closely associated with colorectal cancer progression”

  Studie: “Advanced glycation end products (AGE) induce the receptor for AGE in the colonic mucosa of azoxymethane-injected Fischer 344 rats fed with a high-linoleic acid and high-glucose diet”.

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22467055

  Voeding hoog in glucose in combinatie met linolzuur (zonnebloemolie, Becel, enz.) lijkt killing te zijn. Bij muizen. Darmkanker is nr 3 op de lijst – dacht ik – na borstkanker en prostaatkanker.
  Staat nu in de belangstelling ivm het bevolkingsonderzoek dat uit de hand liep: te veel aanmeldingen voor endoscopie, de ziekenhuizen konden het niet meer aan.

  Interessant is ook de verwijzing in de studie naar het gebruik van metformine als remmer van kanker. Over metformine als kankerremmer lopen op dit moment diverse trials, er zijn al vele honderden studies, reviews en onderzoeken aan gewijd.

 349. Gert van der Hoek zegt:

  Deze Fransman had ik nog niet van gehoord: Jean Seignalet, een arts die zijn patiënten een Paleo-achtig dieet voorschreef, met een accent op rauw. Hij claimde grote successen bij de behandeling van auto-immuunziekten en bij allerlei andere chronische ziekten.
  Claimde, want hij overleed in 2003, op 67-jarige leeftijd, een minpuntje… Nog een minpuntje: oorzaak was – zo zegt Wikipedia – pancreatitis, ofwel een alvleesklierontsteking. Dat kan allerlei oorzaken hebben, maar zijn critici zeiden: zie je wel …..; misschien was hij gewoon aan de drank.

  Een groep volgelingen – googel Association Jean Seignalet – houdt een website bij met zowaar een Nederlandse versie. Ik vond het interessant om te bekijken.

  Julianne Taylor uit Nieuw Zeeland (diëtiste, worstelt zelf met Hashimoto) heeft er een blog aan gewijd, met ook allerlei links en een korte video.

  JEAN SEIGNALET sets his proposal of diet following a basic idea: some modern foods are modified from “ancestral” ones, whereas our digestive system has not modified. This modification of the food is given by the genetic mutation caused by agriculture, in the case of some cereals, or by cooking at high temperatures, that modifies the protein structure. Thus, the proteins we eat may not be digested completely, altering the balance of the intestinal flora and passing from a fermentation flora (physiologic) to a putrefaction flora (non physiologic).

  This alteration of the flora and of the intestinal content creates toxins that are absorbed and disturb the body balance. This alteration may be given by the elimination of the excess of toxins, in the case of the elimination diseases, by the accumulation of this excess of toxins, in the accumulation diseases, or by the stimulation of the immune system by strange proteins, in the case of the autoimmune diseases. The philosophy of the diet involves eating non-modified foods, that are completely assimilable.

  http://paleozonenutrition.com/2011/04/01/dr-jean-seignalet-ancestral-diet-and-auto-immune-disease-trials/

 350. Ja, ik kende hem, ook via Julianne. Jean zelf is inmiddels helaas kassie, toch?

 351. marietsebiel zegt:

  Donderdag 4 september worden mijn AGE’s gemeten door Ard Pisa ! Met het TRUAGE scanapparaat.
  Ik ben zó benieuwd, hoe oud ik nou eigenlijk ben 😉

 352. Tije zegt:

  Leuk Mariet! Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ik ben ook nieuwsgierig.

 353. marietsebiel zegt:

  Tije, Ard Pisa en de Zwaluwhoeve in Hierden hadden een prijs uitgeloot op Facebook in een groep over gezondheid. Dagje sauna en workshops, enz ( natuurlijk reclame, maar wat zou het )
  Wat mij het meest aansprak was de AGE ’s meting, waar je aan kon meedoen. Gewonnen, samen met 50 anderen o.a. Henriette Das en Marian Bosma, hier ook bekend. Dus we gaan elkaar zien.
  Ben zo benieuwd 😉

 354. Pingback: Over insuline en depressie | Voeding en Psyche

 355. Pingback: AGEs op VHL | Voeding en Psyche

 356. AGE Reader sinds kort aanwezig in de Praktijk voor Complementaire Zorg, Amsterdam-IJburg

 357. Pingback: Ghee | met stap voor stap foto's - Brndstf.

 358. Pingback: Wat je eet of hoe je kookt? | Voeding en Psyche

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s