Concept hoofdstuk in verband met dilemma

Hmmmm, wat is wijsheid...

Hmmmm, wat is wijsheid…

Goeiesmorgens.

Hallo, volluk! Is daar iemand?

Long time no see (zonder n, met dank aan Adriaan voor de correctie) 🙂 .

Ik doe (weer eens) een vreemde zet. Ik heb wat input nodig. Zoals de meesten van de zes lezers weten ben ik bezig met het maken van een boek over ‘paleo’, whatever that may be. Dat vordert gestaag, maar er doemt een dilemma op.

Even wat achtergrond. Nadat ik had besloten dit project op te pakken, sloot ik een principe overeenkomst met een min of meer bevriende, kleine uitgever. Al vrij snel kwam ik er achter dat hij allergisch is voor ‘moeilijke woorden’ en vooral een toegankelijk, tamelijk kretologisch how to Paleo boek wilde hebben, met veel paleobroodbakmuts recepten (credit: Cave-a) erin. Dat was en is niet mijn insteek en dus verbrak ik die principedeal.

Vastbesloten mijn eigen race te lopen en er een eigen risicoproject van te maken, werd ik out of the blue benaderd door een heel gerenommeerde, heel mooie, heel prestigieuze et cetera uitgeverij. Zij willen ‘iets met dit onderwerp’, hoorden mij uitgebreid aan en garandeerden mij dat ik het boek mocht schrijven voor een hoger opgeleid, geïnteresseerd publiek. Er zitten flink wat (vooral organisatorische) voordelen aan het werken met een grote uitgever, dus ik sloot een principe deal. Zonder voorschot, want dat heb ik niet nodig en ik bind me altijd zo weinig mogelijk.

Vanuit mijn achtergrond bij kranten en tijdschriften was ik enigszins achterdochtig. Mijn hele journalistieke leven heb ik moeten versimpelen en debiliseren, want redacteuren snappen per definitie niets van biologie en gaan er van uit dat ‘het publiek’ er ‘dus’ nog minder van snapt. Herhaaldelijk vroeg ik om feedback op pittige hoofdstukken, maar die bleef uit, want er was nog geen redacteur aangewezen die mijn project zou begeleiden.

Enkele dagen geleden kwam er echter een mail van de onlangs aangewezen redactrice. “Er staan wel aardige dingen in de teksten die je tot nu toe hebt aangeleverd, maar voor mijn gevoel is het nu te veel een woud van én moeilijke woorden én moeilijke theorieën voor een ‘gewone’, algemene lezer, zeg maar een doorsnee krantenlezer,” was kort samengevat haar commentaar. Ofwel, het moet simpeler. Veel simpeler. Zo simpel dat er niks van overblijft, vrees ik. Om de vaak boude beweringen te kunnen onderbouwen, moet ik hier en daar de diepte in, moet ik hier en daar een flinke portie fysiologie en biochemie meenemen, vind ik. Ik probeer dat natuurlijk zo pijnloos mogelijk te doen, maar ik kan het niet weglaten. Wat deze uitgever dus, nu puntje bij paaltje komt, feitelijk wel van me verlangt.

In de flauwe 1 aprilgrap laatst voorvoelde ik dit al en het was ook niet raar dat velen van jullie er in trapten. De vraag is: ben ik gek en heeft deze redactrice helemaal gelijk, of klopt mijn gevoel dat de geïnteresseerde lezer juist graag die diepgang wil? Ga ik te ver en is het verstandiger compleet op de knieën te gaan of doe ik mijn publiek daarmee juist geen dienst?

Ik leg de vraag aan jullie voor. Ik geef 1 concept hoofdstuk weg (een hoofdstuk waar de redactrice extra veel bezwaren tegen had) en zou graag willen horen of het jullie pijngrens onacceptabel ver overschrijdt, of dat je het (min of meer) snapt en/of de complexiteit juist waardeert. Mede op basis van die feedback besluit of ik zonder water bij de wijn te doen doorga als solo project of dat ik de knieval doe. Ik weet dat de meesten van jullie voorkennis hebben, maar ik schrijf het ook voor mensen die tenminste enige interesse voor de materie hebben. Mijn eigen visie is dat ik liever 50 exemplaren verkoop van een boek waar ik achter sta, dan 50.000 van een verdund aftreksel.

Dank alvast! Ik vermoed dat er vooral reacties over K2 gaan binnenkomen 🙂 . Prima, maar het gaat me dus vooral even om jullie gevoel over de moeilijkheidsgraad/leesbaarheid.

CONCEPT CONCEPT CONCEPT CONCEPT CONCEPT CONCEPT CONCEPT CONCEPT

Paleo en de missende kaasfactor

Een genegeerde vitamine houdt je skelet sterk en voorkomt botvorming in je slagaderen

In het vorige hoofdstuk zagen we dat inname van calciumsupplementen slechts een bescheiden effect op de botdichtheid blijkt te hebben, terwijl het risico op hartinfarcten erdoor stijgt. Maar is het alleen de extra calcium? Vermoedelijk toch niet. Want hoewel je met een paleolithische voeding minder calcium binnenkrijgt dan met een voeding volgens de Schijf van Vijf, staat er op die schijf één heel calciumrijk neolithisch voedingsmiddel dat een ronduit spectaculaire bescherming tegen hart- en vaatziekten lijkt te bieden: Goudse kaas.

            Je leest het goed. In een bevolking die zo’n 70% van haar energie-inname dekt met voedingsmiddelen die in principe vreemd zijn voor ons genoom, is het geregeld eten van Goudse kaas geassocieerd met een verbazingwekkend gereduceerde sterfte in het algemeen en aan hartinfarcten en beroertes in het bijzonder. We weten dit, hoe kan het ook anders, dankzij onderzoek van Nederlandse wetenschappers. In de internationaal beroemde Rotterdam Study onder 4600 Rotterdamse mannen van 55 en ouder vonden zij dat fervente kaaseters 52% minder risico hadden op verkalking van de aorta, 41% minder risico op coronaire hartziekte, 51% minder risico op doodgaan aan coronaire hartziekte en 26% minder risico op doodgaan aan wat dan ook. Later werden deze uitkomsten bevestigd in de enorme PROSPECT-EPIC-studie met 16.000 deelnemers.

            Ik ben opzettelijk niet helemaal eerlijk. De onderzoekers keken niet direct naar kaasconsumptie – al documenteerden ze die wel – maar naar een factor die de meeste Nederlanders eigenlijk alleen in noemenswaardige hoeveelheden binnen krijgen wanneer ze vaak kaas en dan vooral Goudse kaas eten: menaquinon, ofwel vitamine K2. Ruim tachtig jaar na zijn ontdekking vliegt hij nog altijd grotendeels onder de radar.

Begin jaren ’30 van de vorige eeuw deed de Deense biochemicus Henrik Dam onderzoek naar de werking van cholesterol in een kippenmodel. Voor een van zijn onderzoeken gaf hij zijn kippen een extreem vetarme voeding. Al snel kreeg een deel van de dieren spontaan interne bloedingen. Die bleken te ontstaan doordat hun bloed om de een of andere reden niet meer normaal stolde. Dam ontdekte dat hij het stollingsprobleem volledig kon genezen door de zieke proefdieren specifieke voedingsmiddelen te geven. Met name groene groenten en lever hielpen snel, dat wil zeggen binnen uren, mits er ook wat vet in de voeding zat (lever bevat uiteraard van zichzelf vet). Dam krabde zich op zijn achterhoofd, want het probleem was niet te verklaren met een op dat moment bekend vitaminegebrek. Hoewel Dam er niet in slaagde de verantwoordelijke factor te isoleren, wist hij dat hij moest bestaan en hij noemde hem vitamine K, naar het Deense woord voor bloedstolling ‘koagulation’. Bijna tien jaar later lukte het de Amerikaan Edward Doisy wel om het mysterieuze molecuul te isoleren en zijn precieze structuur weer te geven. Phylloquinon werd de technische naam ervan (afgeleid van het Griekse woord voor ‘blad’) en in 1943 mochten Dam en Doisy naar Stockholm om gezamenlijk een Nobelprijs in ontvangst te nemen voor hun belangrijke ontdekking. Vitamine K activeert eiwitten die noodzakelijk zijn om het ingewikkelde proces van bloedstolling in gang te zetten, zoals protrombine en de factoren VII, IX en X. Ouderwetse stollingsremmers als warfarine werken doordat ze de normale reclycling van vitamine K blokkeren, waardoor er op celniveau een relatief tekort ontstaat.

            Dam en Doisy ontdekten vrijwel onmiddellijk dat er ook nog een andere vorm van vitamine K is. Ze noemden die menaquinon of K2, maar ze namen voetstoots aan dat deze tweede vorm simpelweg een betekenisloze variant van K1 was, een soort bastaard. K2 bleek ondanks de sterke gelijkenis met K1 immers vrijwel geen rol te spelen in de bloedstolling. Henrik Dam moet een goede intuïtie hebben gehad, want tijdens zijn toespraak bij de uitreiking van de Nobelprijs zei hij dat hij even had gedacht dat vitamine K een rol speelde in andere belangrijke lichaamsprocessen, zoals de bothomeostase. Bijna gekscherend vertelde hij dat hij op grond van waarnemingen in proefdieren had gespeeld met het frivole idee dat de vitamine iets van doen had met de natuurlijke bescherming tegen cariës, maar dat hij bijtijds weer met beide voeten op de grond was gekomen.

            Henrik Dam was gloeiend heet. In 1975 ontdekten wetenschappers van Harvard Medical School het eiwit osteocalcine. Het wordt gemaakt in de botten en heeft ondermeer tot taak calcium uit de bloedcirculatie de botten en het gebit in te trekken en daar in te bouwen. Nog 22 jaar later stelden wetenschappers vast dat dit cruciale eiwit zijn werk alleen kan doen nadat het is geactiveerd door een zogenoemde co-factor. De identiteit van die factor? Menaquinon. Vitamine K2. De onbeduidende variant van ‘stollingsvitamine’ K bleek er vrijwel in zijn eentje voor te zorgen dat de calcium uit onze voeding wordt ingebouwd in het skelet. Osteoporose is primair een gevolg van te weinig K2 op de plekken waar het moet zijn. Gaandeweg werden meer eiwitten met een hormoonachtige werking gevonden die pas actief worden als ze worden aangetikt – gecarboxyleerd is de technische term – door vitamine K2. Hoewel het nauwelijks aandacht krijgt, heeft met name de groep van de Maastrichtse biochemicus Cees Vermeer onomstotelijk bewezen dat de slagaderboom niet verkalkt wanneer er voldoende vitamine K2 circuleert. Bovendien slinken bestaande atherosclerotische plaques na toediening van K2. Inmiddels is zelfs aangetoond dat het micronutriënt zogenoemde harde eindpunten, dat wil zeggen hartinfarcten en beroerten, sterk reduceert. De reden dat je hier mogelijk niet van gehoord hebt, is complex. Als gezegd is Goudse kaas in de Nederlandse voeding verreweg de grootste leverancier van K2. De topdeskundigen in dit veld, Cees Vermeer incluis, willen niet aansporen tot royale kaasconsumptie, omdat ze in elk geval naar buiten toe nog aanhangers zijn van de terrein verliezende hypothese dat inname van verzadigd vet een rol speelt bij het ontstaan van hart- en vaatziekten. Ten tweede is vitamine K2 niet te patenteren. Vermeers bedrijf VitaK, Wageningen Universiteit en andere onderzoeksinstellingen werken samen met de zuivelindustrie naarstig aan K2-rijke functional foods die nauwelijks verzadigd vet bevatten en waarvoor je een deftiger bedrag kunt vragen dan voor de ordinaire Goudse kaas die we al 200 jaar hebben.

            In het kielzog van Vermeer ontdekten onderzoekers over de hele wereld dat tal van andere ziekten direct of indirect het gevolg zijn van K2-deficiëntie. Een paar ervan zullen we straks nader toelichten. Om de werking van K2 en de noodzaak ervan op weefselniveau te begrijpen, moeten we ons eerst een klein beetje verdiepen in het skelet. Veel mensen zien botten als min of meer dode of tenminste inerte onderdelen van het frame dat ons vorm geeft, onze organen beschermt en ons in staat stelt te bewegen. Niets is minder waar. Het skelet is vooral ook een hoog actief endocrien orgaan, dat voortdurend intensief hormonaal overleg voert met de rest van het lichaam. De osteocalcine die het maakt, speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol bij de productie van insuline in de pancreas.

Bot wordt constant afgebroken en weer opgebouwd, zodat het sterk en veerkrachtig blijft. Deze bothomeostase is een precies georkestreerd samenspel tussen twee celtypen: osteoblasten en osteoclasten. De blasten zorgen voor opbouw van de botmatrix en de depositie van calcium, de clasten breken de boel af voordat het aftakelt en aan functie verliest. Dit proces staat grofweg onder leiding van twee eiwitten. Het eerder genoemde osteocalcine, dat de blasten aanzet tot botopbouw en inbouw van calcium en Matrix gla Protein (MGP), dat de clasten aanspoort tot afbraak van bot en afvoer van calcium. Deze sleuteleiwitten worden gevormd onder invloed van vitamine D en A, maar kunnen pas actief worden nadat ze zijn gecarboxyleerd door vitamine K2. Als er onvoldoende K2 voorhanden is, zijn osteocalcine en MGP tandeloos en loopt de bothomeostase in het honderd, met als resultaat osteoporose ofwel botontkalking. Nog een kleine opmerking daarbij, de groep van Cees Vermeer heeft vastgesteld dat botdichtheid niet de beste parameter voor botgezondheid is. Het risico op fracturen wordt veel sterker bepaald door de vitamine K2-status – dus door de mate waarin osteocalcine en MGP worden geactiveerd – dan door de hoeveelheid kalk die de botmatrix bevat.

            Als gezegd, de coördinerende functie van K2 blijft niet beperkt tot de bothomeostase. Osteoporose is vrij letterlijk een spiegelfenomeen van atherosclerose, een belangrijk onderliggend probleem bij de meest voorkomende hart- en vaatziekten. MGP blijkt ook elders in het lichaam dienst te doen als calciumstofzuiger en tegenhanger van osteocalcine. Het eiwit is onmisbaar in de slagaders. Als er genoeg K2 beschikbaar is, wordt MGP voldoende frequent geactiveerd om de slagaders vrij van calciumrijke atherosclerotische plaques te houden. Is er onvoldoende K2, dan gebeurt er iets heel geks. De plaques in de slagaderwand bestaan niet uit dood, willekeurig afgezet materiaal, ze bevatten ondermeer volledig gevormd botweefsel, compleet met kleine beetjes beenmerg. Bij gebrek aan K2 en dus aan geactiveerd MGP slaan op osteoblasten en osteoclasten lijkende cellen in de slagaderwand op tilt en beginnen er botweefsel te bouwen. Atherosclerose, vroeger toepasselijk slagaderverkalking genoemd, is in wezen ectopische ossificatie; botvorming op de verkeerde plek, als gevolg van een verkeerd, of liever gezegd ontbrekend signaal. Wetenschappers gebruiken de concentratie niet door K2 aangetikt MGP – ongecarboxyleerde MGP – in experimentele settings als betrouwbare bloedmarker voor de mate van slagaderverkalking.

Dit creepy proces is, net als osteoporose, omkeerbaar. Door proefdieren met ernstige slagaderverkalking extra K2 te geven, neemt de calciumconcentratie in de plaques dankzij het werk van het geactiveerde MGP in 6 weken tijd met 37% af en worden de slagaders weer soepel. Niet lang geleden stelden Vermeer en collega’s bij mensen hetzelfde vast. Overigens werkt K2 via meer kanalen aan het gezond houden van de slagaderen. Growth arrest-specific gene 6 (Gas6) speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol bij het opruimen van overtollige gladde spiercellen in de slagaderwand. De verdikking en verstijving van de slagaderen die vaak een eerste teken is van slagaderproblemen, is vooral het gevolg van een pathologische ophoping van gladde spiercellen. K2 activeert Gas6. Een factor met de prozaïsche naam Protein S helpt het immuunsysteem na een aanval op de slagaderwand om de boel op een gecontroleerde manier op te ruimen, zodat er geen overdreven ontstekingsproces op het delicate weefsel wordt losgelaten. Wie of wat activeert Protein S? Inderdaad, K2. En zo zouden we nog een poosje kunnen doorgaan. Zonder voldoende K2 geen gezond en soepel vaatstelsel.

Zonder K2 ook geen gezonde bloedsuikerhuishouding. De osteocalcine die in het skelet wordt gevormd onder invloed van vitamine D en A, blijkt zoals al aangestipt een belangrijke boodschapperfunctie te vervullen in de alvleesklier. De door K2 geactiveerde vorm is nodig om de betacellen in de eilandjes van Langerhans op het juiste moment de juiste hoeveelheid insuline te laten produceren en afscheiden. Een uit de bocht gevlogen insulinesignaal is een centraal thema in dit boek, dus ik zal er hier niet te diep op ingaan. Osteocalcine is ook verantwoordelijk voor het regelen van de insulinegevoeligheid van verschillende weefsels. K2 is de dirigent. Komt hij zelden of nooit opdagen, dan speelt het orkest Metabool Syndroom en diabetes type 2.

            Het onderzoek naar K2 is nog betrekkelijk jong. Ik zou dit hele boek kunnen vullen met de spannende bevindingen ervan, dus laat ik me beperken tot het opsommen van de nog niet genoemde ziekten, aandoeningen en pathologische processen waarbij K2-deficiëntie bewezen een grote of zelfs causale rol speelt: enkele vormen van kanker (waaronder borst-, prostaat- en longkanker), cariës, parodontitis, vorming van tandsteen, peesproblemen, artrose, afbraak van de isolerende meyeline-laag rond zenuwen, ziekte van Crohn, nierfalen, spataderen, rimpelvorming, verkalking van hartkleppen en scheve tanden. In de baarmoeder en gedurende de jeugd reguleert K2 de vorming van het gezicht en de kaak. Is er een tekort, dan blijft de kaak te klein voor alle tanden en kiezen, waardoor die scheef doorkomen en de verstandskiezen meestal moeten worden verwijderd. Bijna alle jonge Nederlanders hebben tegenwoordig prachtige gebitten, maar dit is voor een groot deel te danken aan onze fantastische orthodontologische zorg.

Waar komt vitamine K2 vandaan? Dit is een cruciale vraag vanuit het evolutionaire perspectief. Grazers maken relatief grote hoeveelheden aan wanneer ze doen waarvoor ze zijn geëvolueerd: gras eten. Het chlorofyl in gras is rijk aan phylloquinon (K1) en na opname wordt een deel van de phylloquinon omgezet in menaquinon (K2). Waar die omzetting plaats vindt zullen we zo bekijken. Iets dergelijks gebeurt bij gevogelte dat grassprietjes en insecten pikt, bij insecten zelf en bij vissen en schelpdieren die direct of indirect van plankton leven. Deze menaquinon zit dus in de weefsels van deze dieren en komt als wij hen of hun eieren eten ook in ons.

Ga even koffie halen, want ik voeg noodgedwongen nog een laagje complexiteit toe. K2 komt in meerdere vormen. De belangrijkste zijn MK4 en de zogenoemde langketenige MK’s, zoals MK7. Het cijfer staat voor het aantal onverzadigde koolstof-prenyl eenheden in de staart. De variant die in dieren wordt gevormd uit K1 is MK4. Van MK4 moet je als mens behoorlijk veel (milligrammen) binnenkrijgen voor het in staat is de diverse eiwitten die we hebben genoemd te activeren. De langketenige MK’s zijn daarentegen het product van fermentatieprocessen. Bepaalde bacteriën maken ze aan, waardoor met name sommige gefermenteerde voedingsmiddelen er erg rijk aan zijn. We noemden al Goudse kaas. Of de melk die ervoor wordt gebruikt nu van grasgevoerde koeien komt of niet, er zit veel K2 in (met name MK8 en MK9), omdat de bacteriën die nodig zijn om de kaas te maken per definitie menaquinon produceren. Het voedingsmiddel met de hoogste concentratie K2, in de vorm van MK7, is natto, een gefermenteerd sojaproduct dat populair is in bepaalde delen van Japan. De bacterie Bacillus subtilis natto geeft natto een K2-concentratie van wel 1100 microgram per 100 gram.

Alle vormen van vitamine K gaan eerst naar de lever. K1 en K2 MK4 blijven daar, tenzij de lever verzadigd raakt. In dat laatste geval gaan ze op transport, waarover zo meteen meer. De langketenige vormen van K2 worden daarentegen onmiddellijk vrijwel volledig verpakt in het LDL. Met het LDL worden ze door het hele lichaam getransporteerd en opgenomen via de LDL-receptoren op de cellen. Als gevolg hiervan heb je van MK4 zo’n 45 milligram per dag nodig om alle K2-afhankelijke eiwitten te activeren, terwijl je hiervoor van bijvoorbeeld MK7 slechts 120 microgram nodig hebt. Daar komt bij dat MK4 binnen een paar uur weer weg is, terwijl MK7 en de overige lange MK’s dankzij de binding aan LDL zelfs na 4 dagen nog werkzaam zijn. Giftigheid is er volgens Vermeer geen issue. Als de K2-afhankelijke eiwitten zijn geactiveerd, doet K2 verder niets. Precies hetzelfde geldt overigens voor K1. Het idee dat ‘te veel’ K1 bij gezonde mensen tot een te hoge stollingsneiging van het bloed zou leiden, is bakerpraat.

 

De vreselijke dingen die gebeuren wanneer er niet voldoende K2 voorhanden is, vertellen ons dat het op celniveau aanwezig moet zijn als we gezond willen blijven. Tegenwoordig is deficiëntie wijd verbreid blijkt uit onderzoek, maar dat kan niet altijd zo geweest zijn. Jager/verzamelaars leden en lijden niet aan de ziekten die het onvermijdelijke gevolg zijn van vitamine K2 deficiëntie. Staffan Lindeberg trof op Kitava een bevolking die volledig gevrijwaard is van welk vaatprobleem dan ook. Het is aanlokkelijk om aan te nemen dat we zijn geëvolueerd in een omgeving waarin voorgevormde K2 zo rijkelijk aanwezig was dat we het niet meer zelf kunnen maken en er dus van afhankelijk zijn geworden. Maar Kitava logenstraft dat idee. Van kaas of natto hebben de mensen daar nog nooit gehoord en hun voeding bevat verder geen producten die bijzonder veel K2 bevatten.

            Dus? Dus kunnen mensen niet intrinsiek afhankelijk zijn van voorgevormde K2 en al helemaal niet van hoge doses. En dat klopt met de research. In populaire publicaties over dit onderwerp lees je voortdurend dat dieren en met name koeien hun K2 aanmaken in hun darm. Maar dit is slechts ten dele waar. De MK4 die je aantreft in bijvoorbeeld het melkvet van een grasgevoerde koe is niet geproduceerd door haar darmflora, want bacteriën kunnen nauwelijks MK4 maken. De koeien maken de MK4 hoofdzakelijk in hun weefsels. Van vitamine K1. En precies zoveel als nodig is om terplekke voldoende K2-afhankelijke eiwitten te activeren.

            Onderzoeker Henk Thijssen, ook een pionier van de Maastrichtse vitamine K groep, toonde rond de millenniumwisseling aan dat muizen en mensen hetzelfde doen. Hij liet in een aantal elegante experimenten zien dat vitamine K1 zonder dat het in de darm wordt bewerkt, als vitamine K2 (MK4) opduikt in diverse weefsels, met name in de hersenen, nieren, pancreas en speekselklieren. Vitamine K1 wordt dus lokaal naar behoefte geconverteerd in K2 MK4, de vorm die alle zoogdieren op weefselniveau gebruiken om hun K2-afhankelijke eiwitten te activeren. Toch gebeurt dat bij een groot deel van de westerse bevolking in onvoldoende mate. Anders zouden genoemde ziekten niet optreden. Hoe kan dat? Een mogelijkheid is dat de ADH voor vitamine K1 (ADH 90-120 microgram per dag) veel te laag is. Deze minimum inname is ooit vastgesteld op basis van de hoeveelheid die nodig is om stollingsproblemen te voorkomen. Uit analyses van onder anderen Loren Cordain blijkt dat jager/verzamelaars gemiddeld wel 1000 microgram K1 binnenkrijgen. Dat lijkt een hoop, maar met een paar flinke happen boerenkool zit je al aan die dosis. In de eerder genoemde epidemiologische studies werd geen beschermend effect gevonden voor de inname van vitamine K1. Zou dat komen doordat mensen tegenwoordig gewoon ontzettend weinig groenten, fruit en orgaanvlees eten, de rijkste bronnen van vitamine K1? In de Rotterdam Study was de gemiddelde inname van K1 200 microgram per dag. Dat is relatief veel, maar bij lange na niet genoeg om er een effect van te mogen verwachten. De groep van Cees Vermeer toonde aan dat 1 gram (1000 microgram) K1 per dag wel voldoende is om alle K2-afhankelijke factoren te activeren. Zodra de lever is verzadigd, gaat het surplus aan K1 het lichaam in, om daar naar behoefte te worden geconverteerd tot K2 MK4. Vermeer zelf noemt het ‘verontrustend’ dat de inname van vitamine K1 in de laatste 150 jaar dramatisch is gedaald.

            Een andere mogelijkheid is dat de bacteriën in onze darm onder evolutionair ‘normale’ omstandigheden relatief hoge concentraties van de langketenige MK’s aanmaken. Het is een plausibel idee, maar strookt helaas niet met de waarnemingen. Alle onderzochte diersoorten, inclusief apen, blijken in hun natuurlijke habitat betrekkelijk weinig langketenige MK’s aan te maken. Ook ben hen is op weefselniveau vooral het uit vitamine K1 gemaakte K2 MK4 actief.

            Rest nog één hypothese, namelijk dat een neolithische voeding een element bevat dat de werking van K1 en K2, of de conversie van K1 naar K2 in de target weefsels, dwarsboomt. Eén zo’n factor is al gevonden. Ontzettend veel gemaksvoedsel, van bakwaren en instant soepen tot gefrituurde snacks, bevat biologisch relevante hoeveelheden dihydrophylloquinon (DHP). Deze bastaardvorm van vitamine K1 ontstaat wanneer zaadoliën worden gehard of langdurig verhit. Bloedwaarden ervan worden in epidemiologische onderzoeken gebruikt om te kijken of mensen min of meer eerlijk invullen wat ze eten. Hoe meer DHP in het bloed, hoe meer ‘rommel’ iemand eet. DHP interfereert met de werking van K2. Bovendien bevatten producten met DHP per definitie transvetten, die op hun eigen manier slecht zijn voor zowel de botten als voor hart- en bloedvaten. Niet zozeer omdat ze het LDL verhogen, maar omdat ze zelfs in minimale hoeveelheden in staat zijn calcium uit het skelet te lokken en in de slagaderwanden te deponeren.

            Ik denk dat DHP slechts een kleine jongen is. Gezien de epidemische proporties van aan vitamine K gebrek te relateren aandoeningen en hun lange geschiedenis verwacht ik dat een heel grote boef elke dag opnieuw op klaarlichte dag onopgemerkt zijn gang gaat. In hoofdstuk X zagen we dat olifanten in de Serengeti snel uitgebreide slagaderverkalking ontwikkelen als ze worden bijgevoerd met brood. Henrik Dam gaf de kippen die de onverwachte bloedingen kregen een voeding met vrijwel uitsluitend graan. Hoewel tarwe een redelijke hoeveelheid vitamine K1 bevat, was toevoeging van vet (nogmaals, vitamine K is vetoplosbaar) niet voldoende om het probleem op te heffen. Pas als hij ze ander eten gaf, en daarmee het aandeel tarwe verminderde, keerde het tij.

            Okay, opmerkelijke waarnemingen, maar bij lange na geen bewijs. Toch is er meer. Het eerder genoemde Wheat Germ Agglutinin (WGA) in tarwe blijkt net als bepaalde bestanddelen in kidneybonen een soortgelijke werking als warfarine te hebben. Het heeft potente anti-stollingscapaciteiten. Het belet vitamine K de voor stolling noodzakelijke eiwitten te activeren, althans in de reageerbuis en in proefdieren. Is het erg vergezocht om te veronderstellen dat WGA, dat zoals we zagen bij mensen al in nanogrammen biologisch actief is, ook kan voorkomen dat K2 andere target eiwitten als osteocalcine en MGP activeert?

De grote vraag die de lezer van dit boek zich met mij zal stellen is of een op paleolithische leest geschoeid menu de K2-afhankelijke eiwitten als osteocalcine en MGP nu wel of niet voldoende activeert. Ontbreekt de kaasfactor of ontbreekt hij niet? De consistente waarneming dat veel van de met K2-gebrek geassocieerde pathologie, inclusief een belangrijke parameter voor vaatstijfheid, vermindert op een fatsoenlijk paleodieet zonder voedingssupplementen, suggereert van niet. Voor wie meent dat externe bronnen van K2 wel noodzakelijk zijn, of liever het zekere voor het onzekere neemt, is er goed nieuws uit Mosselbaai. Het lijkt het erop dat de grote calciumverdeler vooral in een kustlandschap ruimschoots voorradig is, al is nooit geverifieerd of coastal dwellers een betere K2-status hebben dan landrotten. Met name viskuit is volgens preliminaire analyses rijk aan voorgevormde K2. In veel culturen gelden viseitjes als een absolute delicatesse en belangrijk eten voor zwangere vrouwen.

De recente wetenschap rond vitamine K2 zet ook de inzichten rond vitamine D in een compleet ander daglicht. Het zal je niet zijn ontgaan dat veel leken en ook enkele artsen en wetenschappers de afgelopen jaren zijn overgegaan op het promoten van hoge doses vitamine D3. Het argument hiervoor klinkt verleidelijk logisch. Zonlicht zet onderhuids cholesterol om in cholecalciferol, ofwel vitamine D3. Wie in de zomer rond het middaguur een half uurtje in zijn blote bast buiten loopt, maakt wel 10.000 Internationale Eenheden aan, een veelvoud van de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid. Mensen evolueerden onder zon, ‘dus’ kunnen we buiten het seizoen, als de zon te laag staat om noemenswaardige hoeveelheden cholecalciferol te produceren, maar beter kwistig bij slikken. 5000 IU per dag wordt door velen tegenwoordig als volmaakt onschuldig en vermoedelijk gunstig gezien. Er zitten een paar stevige maren aan die redenering. In de eerste plaats is de productie van vitamine D onder invloed van UV-B licht rate limiting, dat wil zeggen dat er een ingebouwde rem op het proces zit. Genoeg is genoeg en al na twintig minuten in de volle zon wordt de fotosynthese gestopt. In de tweede plaats is het niet denkbeeldig dat mensen met een lange achtergrond op hogere breedten zijn aangepast aan de seizoenen en dat hun organisme dus een eb en vloed van vitamine D-spiegels verwacht. Bovendien is er in the real world geen krachtig vitamine D-signaal zonder een gelijktijdig daglicht-signaal, waardoor slikken in de winter een circadiane mismatch zou kunnen betekenen. Vanuit evolutionair perspectief zou dit logisch zijn. Arts/onderzoeker Staffan Lindeberg heeft van meet af aan gewaarschuwd tegen het lukraak nemen van hoge doses vitamine D en lijkt gelijk te krijgen. De eerste studies naar het gebruik van extra vitamine D pakken niet gunstig uit, met name niet op het gebied van hart- en vaatziekten. K2 is ook hier in elk geval deels de missende factor. Vitamine D zorgt ervoor dat calcium uit de darm wordt opgenomen en door het lichaam wordt gedistribueerd, maar dat is het. Vervolgens is vitamine K2 nodig om te bewerkstelligen dat de afgeleverde calcium daar terecht komt waar het hoort. Is de co-factor afwezig, dan kunnen hoge D-spiegels het atherosclerotische proces juist aanjagen. Weer een bewijs dat de biologie zich niet laat afsnijden en dat je altijd moet oppassen wat je doet. Dr. Kate Rhéaume-Blue, een Canadese arts die veel literatuuronderzoek heeft gedaan naar vitamine K2 en een voorstander is van suppletie in de vorm van MK7, zegt in haar praktijk relatief vaak slachtoffers van ondoordacht vitamine D gebruik te zien. “Het meest dramatische geval betrof een man die een hoog gedoseerd vitamine D supplement was gaan slikken voor zijn hart,” vertelt ze. “Een jaar nadat hij daarmee was begonnen kreeg hij een massief hartinfarct. Uit een scan bleek dat de sterk voorspellende calciumscore in zijn kransslagaderen, die hij al eerder had laten bepalen, in korte tijd zeer sterk was gestegen. Ik ben niet tegen het corrigeren van lage vitamine D-spiegels met supplementen, maar er moet beslist K2 en eigenlijk ook retinol tegenover staan.”

Tot slot terug naar de kaas. Het zal je zijn opgevallen dat ik in het hoofdstuk over de negatieve gezondheidsaspecten van zuivel eigenlijk alleen melk benoem. Kaas is een aparte druif in het zuivellandschap. Waar melk epidemiologisch keurig correleert met de pathologie die je op grond van zijn samenstelling zou voorspellen, is kaas voor veel ziekten min of meer neutraal en lijkt het zoals we zagen voor hart- en vaatziekten ronduit beschermend te zijn. Is het hoge K2-gehalte ervan in een grotendeels K2-deficiënte populatie dermate therapeutisch dat de eventuele negatieve aspecten ervan daardoor deels worden uitgevlakt? Of gebeurt er bij het maken van kaas iets waardoor de negatieve eigenschappen van melk teniet worden gedaan? Op dit moment bestaat hierover helaas geen echte duidelijkheid. Vaststaat dat de meeste harde kazen vanwege het fermentatieproces dat ze hebben ondergaan vrijwel geen lactose meer bevatten. De potentieel nadelige effecten van galactose zijn dus niet aan de orde. Verder zijn er aanwijzingen dat diverse bioactieve stoffen, waaronder de boviene micro-RNA’s, door het fermentatieproces worden ontmanteld. Kaas blijft echter een royale leverancier van caseïne, een eiwit dat notoir in verband wordt gebracht met ondermeer kanker. En in het paleolithische menu kwam de delicatesse definitief niet voor. Je kunt prima gezond zijn zonder kaas. Maar als je boterhammen eet, doe er dan vooral dik Goudse kaas op.

De n=1 bank telt vele, deels goed gedocumenteerde anekdotes van mensen die gezondheidsverbeteringen zien nadat ze zijn overgestapt op een paleolithische voeding plus kaas. In de Ancestral scene wordt deze stroming aangeduid als Primal. Een ieder moet zijn eigen weg zoeken in deze jungle en kaas is natuurlijk gewoon verschrikkelijk lekker. Voor wie er belang in stelt, zelf ben ik kaaskop af. Voor mijn K2 vertrouw ik behalve op de conversie van K1 uit royale porties groene bladgroenten, op viskuit, lever en een paar keer per week enkele lepels natto. Dat laatste voor alle zekerheid. Tot wetenschappers als Cees Vermeer meer betrouwbare ANWB-borden hebben geplaatst in de doolhof van het vitamine K metabolisme, beschouw ik natto als goedkoop neolithisch K2-vangnet. Twee lepels een paar keer per week zijn ruimschoots voldoende en ik vind het lekker. Helaas, het gaat wel om een boon, die dus potentieel minder wenselijke fytochemicaliën bevat. Het risico dat de wet van de onvoorziene consequenties me straks te grazen neemt, neem ik voor lief. Je moet tenslotte ergens aan doodgaan.

 

Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

338 reacties op Concept hoofdstuk in verband met dilemma

 1. Ramon zegt:

  Meer! Meer! Meer!

  Diepgang dus. Voor simplistisch geneuzel koop ik de Telegraaf wel. Of de Linda, zoals je redactrice.

 2. jane zegt:

  Yes Melchior! echte voeding voor mijn bovenkamer.

 3. Hanneke Becht zegt:

  Hi Melchior uitstekend leesbaar, goed van ritme, vloeiende taal

  maar ik behoor dan ook tot die paar % van de bevolking die werken en leven in een universiteit aan jou of je dat een goede maatstaf vindt

  met vriendelijke groeten Hanneke Becht

 4. Astrid zegt:

  Ik heb niet alles gelezen, weinig tijd, maar voor mij met mijn ontzettend lage LBO opleiding, die schijnbaar niet eens meer bestaat, is het perefct te begrijpen. Het boek van Kris Verburgh “De voedselzandloper” bevat ook heel veel moeilijke termen die hij ook prima uitlegd, net als ik in dit hoofstuk zie staan. Niks moeilijks aan, mensen die het echt willen weten lezen het heus wel met aandacht, desnoods nog een keer en dan begrijpen ze het prima. Die redacteurs hebben totaal geen benul van wat de doorsnee mens wil weten en leren. Gewoon doen op jouw manier, flinke duim van mij!

  • Super reactie, Astrid. Ik buig diep. Opleiding zegt bizar weinig. En hoe lang is het geleden dat de meeste meisjes geacht werden naar de huishoudschool te gaan? Niet eens zo heel lang geleden, volgens mij.

   • Astrid zegt:

    Ik werd niet geacht ernaartoe te gaan, ik koos er zelf voor omdat ik geen zin had in met mijn neus in de leerboeken te zitten, want ik kon wel hoger, zelfs atheneum(bah) en de LTS/MTS wilde ik niet naartoe omdat daar nauwelijks meisjes naartoe gingen in die tijd, maar het is voor mij niet zo gek lang geleden, 1985-1989. Moeilijke dingen leren, zoals de stof waar je over schrijft, wilde ik destijds gewoon niet. Zoals anderen ook al zeiden, zorg gewoon voor een verklarende woordenlijst, denoods kanttekeningen in elk hoofdstuk, dan snappen de meeste mensen het echt wel, zeker degenen die er interesse in hebben.
    Wat ik ook als reactie zag staan bij elk hoofdstuk een soort “in de keuken” onderdeel hoe je het in de praktijk met voeding kan opvangen, niet te moeilijk, het moet voor iedereen wel te koop zijn zonder stad en land af te moeten zoeken.

 5. Hoi Melchior,
  Ik ga het hoofdstuk lezen! Mijn feedback krijg je later.
  Misschien kunnen we ook even van de gelegenheid gebruik maken om het tweede Ancestral Health Symposium aan te kondigen? Je kunt je inschrijven via de website: http://www.ancestralhealth.nl via die site kun je ook presentatievoorstellen en voorstellen voor clinics indienen.
  Cheers, Esther

 6. Bastiaan den Hartigh zegt:

  Hallo Jochem,

  je zou eens contact kunnen zoeken met Fred Meijroos van susccesboeken…. of was dat misschien juist je uitgever? Als hij dat niet was, Fred is zeer gepassioneerd als het over onderwerpen als gezondheid gaat, Succesboeken timmert ook nog eens flink aan de weg. Ze geven ook vast veel boeken uit die jij als pure bullshit zou bestempelen maar niettemin denk ik dat er ook veel overlap zou kunnen bestaan.

  mvrgr, Bastiaan

 7. Ann zegt:

  Beste Melchior,
  Je hebt een duidelijke schrijfstijl die wat mij betreft lekker weg leest. Blijf bij jezelf. Je kunt een boodschap alleen overtuigend brengen als je er zelf in gelooft! En dat doe je! Laat je niet gek maken door de middenmootmeute. Je 6> publiek vraagt zelfs om een toegift. Voor wie schrijf je dit? Wat is je doelgroep? Het antwoord ligt besloten in je eigen vraag.

  Groetjes,
  En vooral doorgaan..

  Ann

 8. ellenbremer zegt:

  Prima te lezen, Melchior. Makkelijker te begrijpen dan sommige discussies die in de commentaren gevoerd worden ( voor mij dan he). Ik zou zeggen volg je gut feeling. 😉

 9. Andreas zegt:

  Hallo Melchior,

  Ik lees normaal gesproken uitsluitend de stukken op de site en heb zo ver ik weet nog nooit gereageerd. Maar na het lezen van dit stuk en ook het concept zou ik je willen vragen om gewoon je zelf te blijven. Ik herken de schrijfstijl direct en het leest prima weg.
  Deze diepgang is juist dat wat jou boek en vooral het verhaal dat je wilt uitdragen nodig heeft om je te onderscheiden en op te vallen.
  Ik hoop dat je de vaart er in houd en je niet op de handrem laat zetten door dit soort geneuzel. Ik hoop je boek snel te kunnen kopen!

  Succes en sterkte met je beslissing.

  Andreas

 10. koenpop zegt:

  ha melchior, had een uitvoerige reactie geschreven (positief hoor), die is nu verdwenen door wat gedoe met invulling gegevens onderaan. zodra teruggevonden of nieuwe moed doe ik weer een pogingj, groet, joanne

 11. Leony zegt:

  Hoi Melchior, voor mij als PNI therapeut is het goed te volgen. ik ben gewend om wetenschappelijk taal uitgelegd te krijgen. Fijn om het na te kunnen lezen! Je schrijft het heel duidelijk en met je kwinkslagen is het heerlijk leesbaar!! TOP!

 12. Leny Teuling zegt:

  Beste Melchior,
  Je schrijft dit voor mensen die zeer veel belangstelling hebben voor voeding en gezondheid. Zij lezen veel en hebben al enige kennis. Voor hen is diepgang juist belangrijk. Ik ben schoonheidsspecialiste (met MMS-diploma) en kan het goed volgen. Als het te ingewikkeld wordt lees ik het nog een keer.
  Veel succes.
  Leny

  • Ja, dat vind ik ook. De redactrice heeft duidelijk te weinig affiniteit met de materie om zich te kunnen voorstellen dat er ook mensen zijn die de moeite willen nemen om een noodgedwongen ingewikkelde passage twee keer te lezen. Dank!

 13. T.Sarr-Valk zegt:

  Heel leesbaar. Ben zelf al enige tijd op de hoogte van het fenomeen K2mk7 en neem dit als supplement.
  Overigens mis ik in het betoog de naam van tandarts/onderzoeker Weston A.Price. Zie zijn boek “Voeding en fysieke degeneratie”. Activator X, de naam Vitamine K2 was toen nog onbekend, wordt daarin genoemd. En alles over brede en smalle gezichtsvormen als gevolg van voeding.
  Veel succes verder.
  Tilly Sarr-Valk. (78 jaar)

 14. Gonda zegt:

  Hé Melchior! Ik heb genoten van dit hoofdstuk. Maak die knieval alsjeblieft niet! Groet uit ´t hoge noorden 😉

  • Probleem opgelost, Gonda! Thanks! Fijne Vlaggetjesdag gehad 🙂 ? Mis de weidsheid en de nabijheid van het water een beetje, maar verder niks. Mocht je in de buurt zijn, de koffie staat klaar (als instantpoeder in de pot).

 15. T,Sarr-Valk zegt:

  Waar is mijn commentaar gebleven?????

 16. T.Sarr-Valk zegt:

  Waar blijft mijn commentaar dan toch??

 17. Louise zegt:

  Prima leesbaar, houden zo!
  Ik kijk uit naar de rest van het boek!

 18. Marietsebiel zegt:

  Melchior, gewoon zo doorgaan. Een geweldig hoofdstuk. Goed te begrijpen.

  Ik begrijp het helemaal hoor Melchior, maar ik heb dan ook een 4-jarige opleiding via jouw blog achter de rug. Al zoveel geleerd en vooral ook toegepast. Zouden meer mensen moeten doen, zoals redactrices, die de redactie van goede boeken moeten doen. Ze weten niet wat ze missen 😉

  DOE HET NIET, versimpelen. Ik zou het je nooit vergeven, ha, ha.
  Ik slik nu, na mijn mini-hartinfarct, ook Vit.K2 ( eerst natto en nu MK-7 ) omdat er rond die tijd nog een beetje botontkalking geconstateerd is. Wat maar mooi bewijst dat de calcium bij mij niét naar de goede plaatsen ging ! ( afzetten in de plaque en niet genoeg naar de botten ) Hopelijk nu wel !!!
  Dat en nog veel meer, willen meer mensen weten, dus kom maar op met je boek, ik kan niet wachten 😀

 19. Dag Melchior,

  Zojuist van A-Z geboeid geïnteresseerd je concept hoofdstuk gelezen.
  Voor mij prima leesbaar en vooral heel interessant.
  Ga er gelijk mee aan de slag!

  Wat mij betreft mogen er nog vele hoofdstukken met diepgaande materie volgen.

  Als onderzoeksjournalist heb je mega veel kennis in huis.
  Alle ‘voedingsgoeroes’ willen dit tot zich nemen.
  En dat mag dan juist op een niveau die past.
  Laat je dus niet afleiden door uitgevers.
  Blijf jezelf trouw en ga door op de manier zoals je tot nu toe gewerkt hebt.
  Alleen dan zal het een succes voor jezelf zijn, maar vooral een goed gevoel geven.

  Jouw diepgravende boek doet er dus toe!
  In alle talen!

  Hurry up!

  • Dank voor de support, Yvonne! India en China zouden inderdaad wel een paar Bierviltjes en GOK-boeken kunnen gebruiken 🙂 .

   • 😆 Denk goed na over de titel van je ‘iets meer dan 1 bierviltje boek’. Mensen kopen een boek ook op de titel maar ook juist niet… Oer- en paleo zijn trend woorden die mensen trekken maar ook afstoten… Dat laatste zou jammer zijn want ook artsen die niets met oer en paleo hebben zouden juist je boek eens door moeten spitten.

 20. Natascha Binnewijzend zegt:

  Met veel plezier je hoofdstuk gelezen. Ook wat mij betreft geen concessies aan doen. En, mooi onderwerp voor een presentatie op het Ancestral Health symposium dit najaar?

 21. hans zegt:

  Hoi Melchior,
  Ik zou het niet verder versimpelen. Er is al zo’n gruwelijke hoop simpelmans geschrijf te koop. Een receptenboek was nooit je bedoeling, toch? Termen uit de chemie ed.zijn voor een ieder zo op te goochelen. Ben benieuwd wat t gaat worden.
  Grt
  Hans

 22. Henderina zegt:

  Ik wil alleen maar meer als ik dit lees! Zelfs als je niet alles helemaal kunt volgen is de rode draad wel te volgen, juist doordat je het zo eenvoudig en beelden mogelijk uitlegt.

  Als je informatie op cupcake-level blijft aanbieden, worden we niet gestimuleerd om ons door een rauwe steak heen te werken 😉 En aangezien cupcakes degeneratie bewerkstelligen…

  En zelf uitgeven is goed te doen (vind ik). Wilco-printing in Amersfoort levert prima kwaliteit tegen (bijna) Oost Europese prijzen.

 23. Distel zegt:

  Heerlijk, zo’n goed doorwrocht verhaal. Ik sluit me helemaal aan bij voorgaande reacties: alsjeblieft niet gaan versimpelen! Geef het boek desnoods in eigen beheer uit, zo te zien zijn er al genoeg gegadigden die al direct een bestelling zouden willen plaatsen. Ik ben er in elk geval een van…

  Veel succes en sterkte met schrijven verder. Ik kijk uit naar het resultaat!

 24. Adriaan Keij zegt:

  Melchior, prima de luxe! Laat die uitgever hooguit d/t, ei/ij en afbreekfouten corrigeren (voor zover ze die zien en jij die al maakt…) en kijk het dan zelf weer na of ze dat wel goed gedaan hebben, voordat het gedrukt wordt. Of geef het uit in eigen beheer, blijf baas in eigen boek!

  Buig niet voor de commercie, er zijn al genoeg paleo4dummies boekjes, daar zit niemand op te wachten. Kan ik intekenen voor JOUW ongecensureerde versie, dus de volledige tekst van His Masters Voice zelf?

 25. Niets aan veranderen Melchior! Dit is prima te lezen. Laat anderen maar boeken schrijven op lagere school niveau.

 26. Caat zegt:

  Kan ik al intekenen? Geen concessies doen!

 27. Patty zegt:

  Prima te volgen! Na het lezen van Eat the Yolk (Liz Wolfe) en een boek en materiaal van Weston A. Price, is dit een mooie aanvulling in het Nederlands.
  Hopelijk ben je bijna klaar met schrijven?
  Hartelijke groet,
  Patty

 28. Jackywalker zegt:

  Zeer interessant verhaal en erg leuk geschreven! Ga zo door, wat mij betreft. En geef even een seintje als je boek verschenen is, want dan heb je aan mij in ieder geval een klant. Veel succes! Met hartelijke groet, Jacqueline

 29. M.E. Noordenbos-de Jong zegt:

  Beste Melchior,
  Het hoofdstuk is, voor mij als niet-onderlegde, maar wel autodidactische paleoër, goed te lezen. Ga zo door en maak er in godsnaam geen mainstream boek van.
  Groeten,
  Marcel Noordenbos-de Jong

 30. greet zegt:

  Prima te lezen. Mijn visie, liever een wat “moeilijker” leesbaar boek dan een versimpeld boek. Dan hebben mijn hersens ook nog eens een keer het idee dat ze er niet voor niets zijn.

  Succes.

 31. Janet Noome zegt:

  Hoi Melchior,

  De geïnteresseerde lezer wil diepgang en dat bied je hier! Er zijn al genoeg ‘prietpraat’boeken op het niveau mythenjager, die markt is helemaal verzadigd. Dus alsjeblieft volg je eigen gevoel hierin en maak geen knieval. De inhoud (niveau) mag best wel zodanig zijn dat je het misschien twee keer moet lezen om het ten volle te kunnen begrijpen. Maar daar is niks mis mee. Het daagt juist uit.
  Het “is qua dichtheid aan informatie op het randje” (woorden van echtgenoot) voor de leek dus is misschien een sterk versimpelde korte samenvatting voorafgaand aan ieder hoofdstuk een idee? Ook weer opgelost! 🙂
  Daarnaast maakt je eigen herkenbare schrijfstijl het geweldig goed te pruimen. Of zoals echtgenoot het verwoordde: “lekker spanningsveld tussen speels taalgebruik en wetenschappelijke basis inhoud”.
  Dus je twee fans uit Emmen zeggen: geen water bij de wijn doen! Is zonde van de wijn.
  De tijd is rijp voor dit boek!

 32. Hoi Melchior,

  Ik ben een sportschoolhoudster, een MAVO/HAVO persoon. Ik lees het prima. En inderdaad, sommige zinnen moet ik even 2 x lezen. Is geen probleem. Ik probeer bij te blijven door de (goede) grootschalige onderzoeken te blijven lezen en volgen. Maar het kost veel tijd en die zijn vaak wel ingewikkeld te lezen en ook vaak in het Engels. Ik ben dan ook al heel lang op zoek naar schrijvers, journalisten of andere mensen die dit soort onderzoeken “vertalen” in normale taal zoals jij doet. Ik ben er heel blij mee!!

  Wil je je boeken verkopen aan de mens die nog niets weet van leefstijl, het menselijke lichaam en vitamines en die het dus ook het hardst nodig hebben: ja, dan moet het taalgebruik veel eenvoudiger. Dit is ook wat de meeste uitgevers willen omdat hier het geld te halen valt. Immers, deze groep is het grootst en misschien het meest door reclame te beïnvloeden.

  Wil je voor een doelgroep schrijven die er al wat verstand van heeft en wil je vooral voor verdieping gaan, dan hoef je je schrijfstijl niet aan te passen. Deze doelgroep is kleiner maar wel gemakkelijker te vinden. Ik snak naar dit soort boeken! Dus die doelgroep is er wel degelijk. Plus de prijs van zo’n boek kan omhoog. Wij betalen het toch wel want je zou uniek zijn in je soort. Sorry folks…

 33. Peronne Emonds zegt:

  Hallo Melchior, heb dit “proef hoofdstuk” in een adem uitgelezen. Graag hoop ik te horen wanneer je boek uitkomt, zodat ik het kopen kan. Ben medisch analist met enige kennis van de materie, maar zo duidelijk beschreven is het een genot om te lezen.
  Dus geen water bij de wijn.
  Groet, Peronne.

 34. k sluit me aan bij de voorgaande lezers, ga gewoon zo, door ik proefde de natto!! bij wijze van spreken, en laat alle humor erin, he

 35. Leesbare diepgang! En ook begrijpelijk!

 36. Dorien Huijgen zegt:

  Wat een heerlijk lezend verhaal. Veel inhoud op een klein stuk.
  Geen concessies doen.
  Ik sluit me helemaal aan bij de vorige sprekers.
  En ik kijk uit naar je boek.

 37. Annemiek zegt:

  Ha Melchior, vond het prima te lezen. Humor, veel informatie en het stemt tot nadenken. En wat is er mis met nog n keer een hoofdstuk lezen als je het de 1e keer niet helemaal vat? Alleen maar meer waar voor mn geld toch, lekker langer met Het Boek doen! Dank je wel alvast, voor dit voorproefje.

 38. Astrid zegt:

  Als ik zo alle reacties lees is het voor Melchior geen dilemma meer, maar meer voor de redactrice………

 39. Rein zegt:

  Hoi Melchior,
  Toen ik dit hoofdstuk las, realiseerde ik me direkt hoezeer ik je stukjes gemist heb de laatste tijd.
  Dit artikel bevat veel informatie, maar ik vind het prima leesbaar, toegankelijk, prettig ingewikkeld, tot nadenken stemmend en leerzaam.
  Jouw uitgever heeft de jackpot, ik hoop dat ze meelezen.

  Mijn idee; dit is jouw verhaal en jouw passie. Misschien doe je dit maar één keer. Blijf bij jezelf en doe geen (of heel weinig) concessies. Ik ben er van overtuigd dat dit boek een groot succes gaat worden; juist en vooral omdat het intellectueel uitdaagt . Sterkte met je afwegingen!!

 40. Yvonne zegt:

  Ik geloof dat ik de eerste ben als ik zeg dat ik de kritiek op moeilijke woorden wel begrijp.
  Zo heel vlot leest het ook weer niet weg. Het probleem is dat op het moment dat je een woord leest dat je niet begrijpt, je de woorden die er op volgen ook niet echt meer opneemt. En na een paar keer zo’n stop, geven veel mensen het gewoon op. Daarvoor hoeven ze niet per se dom te zijn, vind ik. (Alleen maar achterlijk, hahahaha, nee, geintje). Zelf probeer ik altijd de betekenis te achterhalen van alle woorden die ik niet ken. Dat is soms best een klusje.
  Tegelijkertijd, het verhaal als geheel vind ik geweldig. Er mag geen zin uit, wat mij betreft. Diepgang? Fantastisch! Meer diepgang? Beter! En je schrijfstijl is verbluffend goed. Maar simpel? Niet per se, maar dat hoeft ook niet.

  Ik lees je blog sinds eind 2011 en er zijn weinig posts die ik in een keer begrijp. Vele malen heb ik wikipedia of andere bronnen geraadpleegd voor termen als ‘postprandiaal’, ‘coronair’, ‘cardiovasculair’, ‘diastolisch’, ‘suprafysiologisch’, ondanks dat ik heus Latijn op school heb gehad. Simpele termen als ‘taartgat’ of ‘margarinemaffia’ en andere typische melchiorismen glijden moeiteloos naar binnen. Ik blijf ook langdurig ‘paleolitisch’ en ‘neolitisch’ lastig te lezen woorden vinden, terwijl ik ze al lang ken.

  Om het dan nog maar niet te hebben over de praktische invulling van het verhaal. Hoe gaat het in de keuken? Pasta eruit, hagelslag weg, brood in de ban. Dus je eet een berg sla, worteltjes of bloemkool met een lekker karbonaadje of een biefstukje, het moet ook wel leuk blijven, begin je over AGE’s. Hoppa, zie ik weer een half bord in de prullenbak verdwijnen? Daar ben ik gestopt, want ik lust echt geen sardientjes, maar het zit me nog altijd niet lekker. Want ik kan nu geen kipkluifje meer zien zonder te denken “Ah, Maillard! da’s Slecht”. En ik durf het haast niet toe te geven, maar ik heb eens in de keuken gestaan en mijn pot mayonaise aangekeken en gedacht ‘verrek, zonnebloemolie, dat bedoelde hij met zaadoliën’. Bewustwording is niet bij iedereen instant aanwezig, bij mij in ieder geval niet. Maar ik doe wel mijn best 🙂
  Er zit zeker nog een oude broodkorst om mijn hersenpan…..

  Volgens mij is er echt een lange weg te gaan, echte eerlijke paleo begrijpelijk maken voor gewone mensen, en de amandelmeelroute te vermijden. Zo simpel als het in werkelijkheid is, de afstand is enorm. En in een boek is taal je enige middel om te communiceren met degenen die zo mijlenver weg staan.

  Ik begrijp wel dat het voor je redactrice van jou, die bij haar koffie met gebakje (misschien) denkt gewoon even lekker aan het volgende boekje te beginnen, ineens een lastige kluif is.
  Maar ja, dit is niet zomaar een boek. Dit is HET boek! Alle zes lezers van dit blog en hun aanhang wachten al geruime tijd met spanning op de geboorte van JOUW boek.
  Daarom denk ik dat je je woorden moet laten zoals ze zijn, juist omdat ze precies zijn wat jij bedoelt, en je tekst zo’n verbouwing waarschijnlijk niet zal kunnen overleven.
  Maar is het misschien een idee om – voor zielige gewone stakkers zoals ik – een verklarende woordenlijst bij te voegen bij het boek, of ouderwetse voetnoten onderaan de pagina? Dat is trouwens wel een mooi klusje voor die mevrouw, kan ze meteen zelf al die moeilijke woorden leren begrijpen 🙂

  Lang verhaal, korte boodschap: Succes Melchior!

  • セレネ zegt:

   Aan elk hoofdstuk iets toevoegen als “In de keuken…” 😛 ? Kunnen mensen meteen zien hoe je de theorie in de praktijk zou kunnen brengen. Maar dan heel kort want over de praktijk zijn ook al zat boeken geschreven (zonder theorie).

 41. Gert van der Hoek zegt:

  Dit smaakt naar meer Melchior. Het idee om met korte samenvattingen of aandachtspunten te komen lijkt mij prima. Het geven van praktische tips zoals je deed: “hoe kom je aan vit K”, dat spreekt aan denk ik.
  Ik ben nieuwsgierig naar bronnen, die komen er in hoop ik, bijvoorbeeld het onderzoek naar de botontkalking bij olifanten.

  Ik kan me de kritiek van de redacteur voorstellen, maar wat mij betreft is dat grotendeels niet terecht , want het wordt uitstekend toegelicht en uitgelegd, nodigt uit tot doorlezen.

  Wat overblijft is te overzien. Hier en daar worden IMHO woorden en termen gebruikt, waarvan ik me afvraag : wat voegen deze toe? Hier en nu.
  Voorbeelden: wat voegt “endocrien” toe aan “orgaan”, in deze context? Het gaat om “orgaan”, maakt het wat uit hier of dat “endocrien” is?
  Als de “pancreas” al in het boek aan de orde is geweest, prima, maar zo maar laten vallen kan onnodig hinderen bij het doorlezen?
  Iets “interfereert” , “preliminaire” analyses, is dat nodig?
  “Chlorofiel”, of “pathologie”, weet iedereen meteen wat dat is?

  Minor details.

  Ik sluit me aan bij het spreekkoor: “we want more”. 😀

 42. Gert van der Hoek zegt:

  Kijk daar heb je het al: chlorofyl … 😀

 43. Adriaan Keij zegt:

  Melchior, heeft jouw redactrice/correctrice deze post al gelezen? Heeft ze je er al op gewezen dat “long time no seen” niet 100% correct is?

  Ik heb het ff gecheckt, just 2 B sure: “Long time no see” was made popular by the Charlie Chan movies of the 1930s. Detective Chan liked to teach Americans some Chinese wisdom by quoting Confucius. “Long time no see” was his trademark and became a well known phrase in the real world thanks to the popularity of Melchior Meijer, a famous Dutch journalists and writer of ‘too difficult words’.

 44. Cherie Kool zegt:

  Als je hele boek in deze bewoordingen en stijl wordt geschreven dan ben ik helemaal blij, goed leesbare en duidelijke informatie, en ik heb geen biologie achtergrond behalve de lessen op school vroeger en dat is inmiddels heel, heel lang geleden. Dus ik zou zeggen alsjeblieft geen jip en janneke taal of libelle en margriet stijl. Kun je je boek niet in eigen beheer uitgeven. Melchior blijf bij jezelf je had niet voor niets zoveel volgers op je blog, waaronder ondergetekende.
  Ga zo door zou ik zeggen
  Hartelijke groet
  Cherie Kool.

 45. Wow, wat een reacties, super, super bedankt allemaal, vooral ook Yvonne met haar oude broodkorst in het hoofd 🙂 (ik snap het, echt waar en ik neem het ter harte). Morgen kom ik even wat uitgebreider terug op sommige individuele reacties. Als je diep onder de grond duikt, verlies je de voeling met de buitenwereld. Ik wist dus echt niet of die redactrice wellicht gelijk had. Nu weet ik het wel 🙂 .

  De wijn blijft onverdund. Ik ga weer solo verder. Desnoods koop ik zelf een ouwe drukpers, ha, ha, ha.

  Bij de kritiek zit heel veel waardevols. Dank alvast!

 46. Rita zegt:

  Beste Melchior, ga niet op je knieën alsjeblieft!
  Dit hoofdstuk smaakt naar meer, kom maar op met je boek 😉
  Succes,
  Rita

 47. Lisa zegt:

  Hi Melchior,

  Wat goed dat je een boek schrijft (en open doet :-)) over dit onderwerp. Dit hoofdstuk leest lekker weg, is interessant en leerzaam. Wat ik erg leuk en nuttig vind is dat je je eigen ervaringen erbij zet. Zulke dingen willen mensen (ik in ieder geval) graag weten. Het zijn tips waar je direct iets mee kunt.

  Ik denk dat je de belangrijkste (medische) vaktermen ergens moet uitleggen. Ik heb een universitaire opleiding genoten, maar mijn medische kennis reikt niet verder dan wat ik heb opgepikt uit Grey’s Anatomy. Wellicht is het een idee om een soort ‘verklarende woordenlijst’ op te nemen? Of voetnoten met uitleg? Dan blijft je boek leesbaar voor mensen die veel achtergrondkennis hebben en maak je het tegelijkertijd toegankelijker voor anderen (onder wie ik). Een boek lezen met Google als metgezel is ook niet zo prettig.
  Voorbeelden van woorden die ik zou moeten opzoeken:
  – neolithisch
  – coronaire hartziekte
  – bothomeostase > dit woord wordt pas enkele alinea’s later uitgelegd. Ik zou de uitleg bij de eerste introductie van het woord doen
  – atherosclerotische plaques
  – endocrien

  Twee zinnen waar ik over struikelde (nu ga ik wel heel erg in op de details):
  – “dat het micronutriënt zogenoemde harde eindpunten, dat wil zeggen hartinfarcten en beroerten, sterk reduceert” Deze zin is iets te cryptisch. Door ‘micronutriënt (dit is K2?) en ‘Harde eindpunten’.
  – “Is het hoge K2-gehalte ervan in een grotendeels K2-deficiënte populatie dermate therapeutisch dat de eventuele negatieve aspecten ervan daardoor deels worden uitgevlakt?” Deze zin moest ik drie keer lezen. Oorzaak: er staan een aantal niet-alledaagse woorden bij elkaar in één zin staan: deficiënte, populatie, therapeutisch.

  Succes met je boek!
  Groet,
  Lisa

 48. Hans zegt:

  Hoi Melchior ,
  Allereerst ik ben niet deze hans van mei 20, 2016 om 12:24 PM hierboven .( hans neem aub een andere naam 😉 ) .
  Voor de rest , gewoon HET BOEK maken zoals je het zelf wilt . Bovenstaande reactie’s spreken ook duidelijke taal .
  Is uitgeverij Atlas Contact een optie ? Je weet wel , de uitgeverij die De Real Meal Revolutie van prof. Tim Noakes uitgeeft in de Nederlandse vertaling.
  Beloof je dat je boek de ereplaats naast Tim Noakes krijgt ! Ook gesigneerd natuurlijk 🙂

 49. Geen uitgever meer voor mij Hans 🙂 ! Technisch gezien is een boek maken tegenwoordig een fluitje van een cent. Self publishing heeft minder status, zeker in bepaalde kringen (‘want dan is er iets mee’), en je ligt niet bij de AKO en de BRUNA, maar wat de hek. Trouwens, wie weet word ik wel gewoon… uitgever. Zou ik prima aan mijn vofje kunnen hangen. Even met de boekhouder praten.

 50. Folkert zegt:

  Ik kan de reactie van de redacteur niet beoordelen. Ik ken haar doelstellingen niet. Enigzins , een klein beetje, ben ik het met haar eens. Het gebruik van zogeheten “moeilijke” woorden is niet nodig. De schrijver hoeft de betekenis van die woorden niet over te laten aan zijn lezers. Zoek het maar op, joh ! Hij kan ze toelichten. In een lijst met woordbetekenis bijvoorbeeld. Even bezijde, in mijn beroep, architect, heb ik nooit toegegeven aan de visies van mijn opdrachtgever. Dat heeft me de nodige opdrachten gekost. Wel heb ik elke kritiek die zij hadden, geprobeerd om te zetten in mijn voordeel. In mijn verhaal, het ontwerp, stonden dingen die mij niet geheel bevredigde. Hoe moest ik die oplossen ? Juist de kritiek gaf mij een aanleiding om het in mijn voordeel te verbeteren. En dat is dan ook weer diverse keren gelukt. Maar doe wat je goedunkt !

 51. Absoluut mee eens, Volkert! Kritiek is noodzakelijk en je moet haar koesteren. Hier gaat het echter om de eis om alle termen te elimineren (dus niet uitleggen, maar weghalen, er omheen vliegen). En dat gaat niet.

 52. waadfrelle zegt:

  Eerder al merkte ik (bij doorzenden van je blogs) dat mensen óf van je taalgebruik smullen – zoals ik, óf het verachten: te popi, onleesbaar, onbegrijpelijk, adhd, dat soort terminologie. Mijn idee: lekker doorgaan zoals je natuurlijk schrijft. Dat boek gaat echt wel verkopen. Verkoop niet je ziel. Die is juist zo leuk.

 53. Folkert zegt:

  Folkert !!! Met een F. ! Wanneer zal je dat leren ? Dan zit er maar 1 ding voor je op. Kappen ! Wat dacht je er overigens van om met Veerman aan te pappen en dit verhaal op Foodlog te zetten ? Waarschijnlijk krijg je comentaar uit andere hoeken en daar kan je wel of niet je voordeel mee doen.

 54. Hans zegt:

  Lachen Folkert , wat dacht je van een voorwoord van Martijn Katan 😉

 55. Helene zegt:

  Doorgaan zoals je schrijft!!
  Dit is de informatie die ik zoek! Daarmee kan ik zelf beslissingen nemen over hoe ik e.a. toepas in mijn leven. Hierdoor hoef ik niet afhankelijk te zijn van de (soms infantiele) voorgekauwde inhoud van diverse blogjes en boeken. Die zijn pas moeilijk lezen: volhouden tot je eindelijk iets van waarde leest.
  Jouw tekst zit barstensvol relevante informatie.
  Echt moeilijk lezen vind ik je schrijven niet. Wel vraagt het concentratie. Maar door de heerlijke (taal)grappen die er inzitten blijf ik bij de les.
  Ik geef toe dat ik altijd een enorme interesse in biologie heb gehad en (ruim 25 jaar geleden) verpleegkundige ben geweest en dus wat achtergrond informatie heb.
  De suggestie van diverse mensen hier om met voetnoten en/of verklarende woorden lijst te werken lijkt me een goed idee.
  Rest me verder om te zeggen dat ik niet kan wachten om de rest van het boek te lezen.

 56. Stillewillie zegt:

  Hoi Melchior,
  Ik beschouw mezelf als leek, maar kan hier goed mee uit de voeten. Ik heb al wel enige leeservaring op deze website, waar ik in het begin wel enkele keren afgehaakt ben vanwege de moeilijkheidsgraad. Na verloop van tijd en enig opzoekwerk zijn de moeilijke woorden geen probleem meer. Ik zeg er wel bij dat biologie altijd mijn favoriete vak was op het VWO lang geleden en dat ik in de gezondheidszorg werk scheelt misschien ook.
  Je schrijfstijl en humor vind ik super, maar dat zal bijna elke volger beamen.
  Ik kijk erg uit naar de rest van het boek.

 57. jus zegt:

  Ik vond het een heel prettig leesbaar stuk!
  En ik ben zo blij met de verdieping.
  Ik denk dat de kracht van jouw boek juist zal zijn dat je verder gaat dan “patat-paleo”. Wat mij betreft een gat in de (internationale) markt!

 58. Hilda zegt:

  Kanniewachten!!!!! 😋

 59. Christel zegt:

  Heerlijk geschreven, Melchior. Niets aan doen. Zelfs ik begrijp het! 🙂

  Jouw doelgroep zit niet te wachten op een versimplificering maar juist op een verdieping. Die versimplificering komt vanzelf wel, als de Paleolisten je info omzetten voor hun eigen achterban. 🙂 Niks mis mee.

  Helder en goed geschreven met jouw bekende humoristische pen. Zou het graag helemaal lezen! Dus hopelijk ook als E-book?! Dat zou voor jou ook gemakkelijker zijn als je het uitgeefavontuur aangaat. 😉 Kun je gewoon via je website aanbieden. En via je 6 fans die links er naartoe willen plaatsen.

  Natto vrees ik niet te gaan vinden op Aruba. Ik eet soms wel kikkererwten. Ik maak er ook brood mee. Zit er in kikkererwten ook K2?

  Nu ga ik eerst Goudse kaas halen! En vanavond zonder paleoschuldgevoel met een glas wijn verorberen. Lekker! Kun je me nog uitleggen waarom ik dan voor de jonge of juist oude Goudse moet gaan? Thanks!

  Succes met schrijven! Geen knieval maken in elk geval naar de uitgever. Ik zou haar wel tippen om deze reacties te lezen. Die zijn toch niet te hoog gegrepen voor haar, hoop ik? 😉

 60. Chris zegt:

  Eindelijk een boek met verdieping meer uitleg. Moet soms twee keer lezen , maar dat stoort niet. Wil me wel alvast inschrijven voor je boek, ga zo door!!! Succes.

 61. Erina Starink zegt:

  Voor mij is het te begrijpen, wel vind ik het vrij wetenschappelijk en bemerkte, dat ik me moest dwingen om het uit te lezen. Je verdwaalt makkelijk in de hoeveelheid tekst. Persoonlijk houd ik meer van kort maar krachtig. M.v.g. erina

 62. Hoi Melchior,

  Ik hou het kort, want iedereen zegt het al! Als je boek een oppervlakkig slap aftreksel wordt van dit, dan hoef ik het niet! Ga in godsnaam zo door! Razend interessant!

  Groeten uit Zweden

 63. Christel zegt:

  Ik vond deze tekst. Op pagina 17 staat dat ook geitenkaas hoog is in K2. (wel gortdroog geschreven, haha. Niet door te komen. Beetje scannend lezen gaat wel.

  Klik om toegang te krijgen tot Eindwerk%20onderzoek%20naar%20de%20vitamine%20K-status%20bij%20hemodialysepati%C3%ABnten%20-%20Maxim%20Dierckens%20-%20def.pdf

 64. Adriaan Keij zegt:

  Melchior, heft helemaal in eigen handen nemen is het devies/advies. Zo’n redactrice zou een (kleine) fout als het verkeerd spellen van een naam (“Dr. Kate Rhéaume-Blue, een Canadese arts die veel literatuuronderzoek heeft gedaan” etc) en de verwarring qua titel (Dr? ze is geen ‘MD’ en niet gepromoveerd volgens mij – hoe je Dr. dan moet zien in het Engels weet ik niet…) niet zien – en dus niet corrigeren. En wat heb je dan aan zo’n redactrice/correctrice? ALS er al iemand een ‘correctieronde’ zou moeten doen, dan moet het iemand zijn die goed thuis is in de materie. Dr. Katan wellicht? Die heeft overal verstand van!

  Op Bleue’s (BLEUE dus) website staat dit:
  Kate Rhéaume-Bleue, N.D. graduated from McMaster University with an honors B.Sc. in Biology and completed her professional training at the Canadian College of Naturopathic Medicine in Toronto, class of 2002. She followed with a two-year residency during which she taught classes and supervised at various teaching clinics. As an educator, she regularly appears on television and radio teaching about many health topics. Dr. Kate is a Canadian expert in natural medicine and speaks internationally.

 65. Christel zegt:

  ps 2 Vind een goede vertaler en je Engelse versie zal knallen!

 66. Adriaan Keij zegt:

  Nog wat: als je op internet (of in een e-book) een term tegenkomt die je niet snapt kun je knippen/plakken en ff Googlen. In een hardcopy werkt dat niet, dan moet je de iPad of PC er bij pakken voordat je verder kunt, wil je het volledig begrijpen.

  Wellicht kun je termen / begrippen waarvan je verwacht dat er onduidelijkheid over zou kunnen bestaan (of indien het voor meerdere uitleg vatbaar is) eenmalig in een voetnoot op de betreffende pagina toelichten. Wie de betekenis kent leest gewoon door, wie toelichting behoeft (of twijfelt) kijkt ff onderaan. Ik ervaar dat als gemak (en een goede service van de schrijver).

 67. Christel zegt:

  Ps 3 Kun je via AMZONE verkopen.

 68. Eva zegt:

  Melchior,
  Zelfs op een vrijdagavond na een nacht met te weinig slaap en de hele dag mijn hoofd breken over mijn onderzoek snapte ik nog het meeste van wat je schreef.

  Twee ‘hulpmiddelen’ zouden handig zijn: de reeds genoemde verklarende woordenlijst, en eventueel een schematische weergave van wat invloed heeft op wat. Dat laatste zou dan wel echt goed uirgevoerd moeten worden, maar er zijn genoeg mensen die zoiets mooi kunnen weergeven.

  Geen knieval maken en Geen (GEEN) Bananenbroodbakmuts worden jij 😉

 69. Evert Berkelaar zegt:

  Melchior!

  Haha ik ken het dilemma. Daarom is mijn boek nog niet uit. Vergelijkbaar gezeur gehad met reeds twee uitgevers. Het ligt al jaren op de plank. Kan me er nu al maanden niet toe zetten er mee verder te gaan.

  Ik raad je aan in hemelsnaam door te zetten zoals je het zelf hebben wilt. Onder jouw volgers kom je daar uitstekend mee weg. Inderdaad niet voor de telegraaflezer, maar die komt al ruimschoots aan zijn trekken tegenwoordig, lijkt mij. De paleo-nerds, en dat zijn er inmiddels al duizenden, zullen massaal je boek kopen. Zij waarderen de diepgang, en als iets net je ding niet is dan sla je een stuk over. Dat doe ik ook wel eens natuurlijk. En wat wil je later? Voordrachten houden voor huisvrouwen of voor de paleo-‘die-hards’?

  Maar ik snap je dilemma. Uitgevers zijn bitches. En zelf uitgeven is ook bitch.

  Keep up the good work! Grtz Evert

  Evert Berkelaar http://www.evertberkelaar.nl Voor training, advies en begeleiding bij paleo Ierlandlaan 15 2713 HG Zoetermeer Telefoon: 079 3239795

  Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief en ontvang een gratis ebook!

 70. Barbara Elsbeth Vriezen zegt:

  Dag Melchior,

  Ik weet niet of ik één van jouw zes lezers ben maar anders toch zeker nummer zeven. Ik ben een geïnteresseerde leek zonder bèta-achtergrond en ik vind de tekst begrijpelijk. Ik vind wel dat je termen als metabool syndroom, LDL en n=1 niet zo over lezers moet uitstorten. Ik las je blog altijd (en in een ver verleden heb ik ooit statistiek gehad) dus ik kan het wel ongeveer volgen maar in een boek mag er denk ik wel wat uitleg bij. Verder ben ik erg benieuwd naar de rest.

  En nu op naar de natto 😉

  Succes en groet van Berber

 71. Luk Dekeyser zegt:

  Melchior, gewoon doorgaan. Er zijn al tientallen populair wetenschappelijke boeken geschreven. Daar hebben we niets aan. Yes you can!

 72. Marin zegt:

  Hoi Melchior,
  kom maar op met dat boek!
  Begrijpelijk schrijven? Gemiddelde lezer? Dit gaat maar naar ene M. van Duren.
  Meer hoef ik niet te zeggen toch?

  Groetjes,

  Marin

 73. jacco zegt:

  Fijn weer een nieuw stuk te lezen op dit blog! Dat zijn altijd weer leuke & leerzame dagen. En blijkbaar is het minstens zo leesbaar als je andere stukken, getuige de reacties van je andere 5 lezers. Ik sluit me daar dan ook helemaal bij aan, niet verder vereenvoudigen a.u.b.! Je schrijft (wat mij betreft) voor de geïnteresseerde leek die wil weten hoe het zit, niet voor de semi geïnteresseerde en ongeïnteresseerde leek.

  Verder nog opbouwend commentaar, ehm hooguit wat puntjes op de i wat betreft moelijke woorden zoals:
  Je gebruikt het woord menaquinon 6 x ( = een lastig woord waar ik me geen beeld bij kan vormen), maar vermeld (gelukkig) 4 x direct er na dat het om vitamine K2 gaat (daar kan ik me wel iets bij voorstellen). Mijn voorkeur zou zijn menaquinon zo min mogelijk te lezen, maar wellicht is het straks net zo ingeburgerd als insuline of cardiovasculair.
  Paleolithisch is voor mij een makkelijk woord om een beeld bij te vormen, het gaat tenslotte over het paleo dieeet. Maar Neolithisch… wil maar niet blijven hangen. Na de google tip van één van je 6 lezers weet ik inmiddels dat het om de nieuwe steentijd gaat (het begin van de landbouw), die wordt gevolgd door de bronstijd, ijzertijd en nog wat meer…? Leven we nog in het neolithicum of eten we nu neolithisch, ik ben er niet in thuis en is ook niet zo belangrijk. Wat je er mee bedoeld blijft nu (na mijn eigen uitleg) waarschijnlijk wél beter hangen 🙂

  Kan niet wachten tot ik de andere hoofdstukken ook mag lezen!

 74. jacco zegt:

  Fijn weer een nieuw stuk te lezen op dit blog! Dat zijn altijd weer leuke & leerzame dagen. En blijkbaar is het minstens zo leesbaar als je andere stukken, getuige de reacties van je andere 5 lezers. Ik sluit me daar dan ook helemaal bij aan, niet verder vereenvoudigen a.u.b.! Je schrijft (wat mij betreft) voor de geïnteresseerde leek die wil weten hoe het zit, niet voor de semi geïnteresseerde en ongeïnteresseerde leek.

  Verder nog opbouwend commentaar, ehm hooguit wat puntjes op de i wat betreft moelijke woorden zoals:
  Je gebruikt het woord menaquinon 6 x ( = een lastig woord waar ik me geen beeld bij kan vormen), maar vermeld (gelukkig) 4 x direct er na dat het om vitamine K2 gaat (daar kan ik me wel iets bij voorstellen). Mijn voorkeur zou zijn menaquinon zo min mogelijk te lezen, maar wellicht is het straks net zo ingeburgerd als insuline of cardiovasculair.
  Paleolithisch is voor mij een makkelijk woord om een beeld bij te vormen, het gaat tenslotte over het paleo dieeet. Maar Neolithisch… wil maar niet blijven hangen. Na de google tip van één van je 6 lezers weet ik inmiddels dat het om de nieuwe steentijd gaat (het begin van de landbouw), die wordt gevolgd door de bronstijd, ijzertijd en nog wat meer…? Leven we nog in het neolithicum of eten we nu neolithisch, ik ben er niet in thuis en is ook niet zo belangrijk. Wat je er mee bedoeld blijft nu (na mijn eigen uitleg) waarschijnlijk wél beter hangen 🙂 Schema’s en tekeningen kunnen daar ook bij helpen, maar ook dat zijn slechts puntjes ergen op een i.

  Kan niet wachten tot ik de andere hoofdstukken ook mag lezen!

 75. Hielkje zegt:

  Die foto komt toch wel op de omslag he? Please, please, please…..???

 76. Christel zegt:

  ps 4 Amzon.com dus

  sorry ook adhd
  en dan wordt ik te enthousiast.

  De Goudse kaas was zaaalig!
  Met zelfgebakken kikkererwtenbrood en salade.
  Eigen recept. – trots-
  Maar ik geef verse geitenkaas de voorkeur boven Goudse
  als het om dagelijkse consumptie gaat.
  Geen idee waarom.
  Misschien omdat Goudse een soort plak vormt in je darmen?
  Was jij dat die dat had uitgelegd?

 77. Hoy Melchior, je hebt een prettige schrijfstijl die de diepgang overbrugt. Ik heb het moeitelos uitgelezen alleen na “neem een kop koffie” had ik meer dan alleen virtuele koffie nodig. Maar het is natuurlijk niet erg iets twee keer te moeten lezen. Een boek als de “Voedsel zandloper” heeft zijn publiek ruimschoots gevonden. Ga gewoon door, hier is behoefte aan. Ik ben geen doorsnee lezer; gepromoveerd in een fysisch chemisch vak en toen er geen baan in de chemie te vinden was, heb ik een echt vak geleerd: apotheker. Cobi

 78. jacco zegt:

  Hoi Melchior,
  Fijn weer een nieuw stuk te lezen op dit blog! Dat zijn altijd weer leuke & leerzame dagen. Ik ben een geïnteresseerde leek die graag wil weten hoe het zit. Voor mij leest dit dan ook als een spannend jongensboek.

  Verder nog opbouwend commentaar, ehm hooguit wat puntjes op de i wat betreft moelijke woorden zoals:

  Je gebruikt het woord menaquinon 6 x ( = een lastig woord waar ik me geen beeld bij kan vormen), maar vermeld (gelukkig) 4 x direct er na dat het om vitamine K2 gaat (daar kan ik me wel iets bij voorstellen). Mijn voorkeur zou zijn menaquinon zo min mogelijk te lezen, maar wellicht is het straks net zo ingeburgerd als insuline of cardiovasculair.

  Paleolithisch is voor mij een makkelijk woord om een beeld bij te vormen, het gaat tenslotte over het paleo dieeet. Maar Neolithisch… wil maar niet blijven hangen. Na de google tip van één van je 6 lezers weet ik inmiddels dat het om de nieuwe steentijd gaat (het begin van de landbouw), die wordt gevolgd door de bronstijd, ijzertijd en nog wat meer…? Leven we nog in het neolithicum of eten we nu neolithisch, ik ben er niet in thuis en is ook niet zo belangrijk. Wat je er mee bedoeld blijft nu (na mijn eigen uitleg) waarschijnlijk wél beter hangen 🙂 Schema’s en tekeningen kunnen daar ook bij helpen, maar ook dat zijn slechts puntjes ergens op een i.

  Kan niet wachten tot ik de andere hoofdstukken ook mag lezen!

 79. pworce zegt:

  Was goed te lezen en leerzaam tegelijk! Heb een hersentumor gehad en ben sindsdien op een ‘ketogeen’ dieet, met Budwig papjes, 8 ie Vit D en cannabis-olie. Geen brood, geen granen, geen pasta, geen rijst. Veel groenten, zaden, noten en lichaamsbeweging.

 80. henkmdebruijn zegt:

  Er niet om heen vliegen 😉
  Verder is alles al…
  Succes met het voltooien van het boek!

 81. Prima leesbaar! Dat boek komt in mijn boekenkast!

  Niet vereenvoudigen. Het zou alleen maar fundament onder de tekst weghalen.

 82. Sylvia Knoop zegt:

  Love it! More and soon please!
  Weetjes als K2 gaat rimpelvorming tegen is goed voor de verkoop én fijn om te weten.
  Ook hartelijk bedankt voor je uitleg want nu begrijp ik Terry Wahls beter.

 83. Marjo zegt:

  Fantastisch, ga zo door, NIET versimpelen.
  Behalve voor mezelf en mijn man, wil ik je boek ook voor mijn drie jongvolwassen kinderen kopen. Zij kunnen dan goed beargumenteerd lezen, waarom ik eet (en zij zolang ze nog grotendeels thuiswonen) zoals ik eet en hopelijk zetten zij dat dan voort in hun eigen leven.

  Er zijn al genoeg simpel geschreven boeken te koop, een ieder die meer verdieping wil zal uiteindelijk bij jouw boek uitkomen.

 84. セレネ zegt:

  Mee eens, niet versimpelen. Ik heb al heel wat studieboeken voor biologie/chemie/geneeskunde gelezen en dat is echt een stuk “lastiger” dan wat ik net heb gelezen hierboven! Het is niet zo erg versimpeld dat je denkt “maar wat zijn nu de details? Waarom werkt het wel/niet?” want dat soort dingen beschrijf je wel. Dat je over huidig/lopend onderzoek schrijft vind ik ook wel interessant, dat mis ik vaak in de studieboeken.

  In de studieboeken staan echter wel vaak plaatjes/schematische tekeningen om dingen te verduidelijken. Misschien heb je dat al, maar zo niet is dat mogelijk wel een idee om toe te voegen 🙂 En eventueel een verklarende woordenlijst.
  En hoe doe je het met bronnen? Nummertjes achter de zinnen met referentielijst achterin? Ik heb ook boeken gezien waar de referenties onderaan elke pagina stonden maar dan krijg je soms wel een halve pagina met referenties en een halve pagina tekst, dat leest ook niet prettig.

  Als deze uitgever er niet mee verder wil, zou ik toch kijken of ik een andere uitgever kan vinden die wat “moeilijkere” boeken voor een algemeen publiek uitgeeft. Even rondkijken in de boekwinkel voor ideeën misschien? Al zag ik trouwens in de Selexyz/hoehetenzenu laatst wel een grote tafel vol met paleo-achtige kookboeken. Het schijnt populairder te worden. Ook op mijn Facebookvriendenlijst zie ik nu meer mensen die ermee beginnen (en nee ik zet zelf niets op FB).

 85. Patrick zegt:

  Ik heb het hoofdstuk in één ruk uitgelezen (met de aanbevolen kop koffie ;))

  Dit hoofdstuk vereist wellicht wat voorkennis, maar die kan prima in het voorafgaande gegeven worden. Zonder deze diepgang zou ik niet eens overwegen om het boek aan te gaan schaffen, als het dit niveau heeft dan is het een gegarandeerde koop. Een goede redacteur (m/v) kan prima de puntjes op de i zetten zoals hierboven door o.a. jacco aangegeven. Ik zou er nog wel wat meer kunnen noemen, zoals de bronvermeldingen zodat ik op meer verplicht leesvoer uit kom, maar het is nog maar een concept.

  Ik kan me wel goed voorstellen dat mensen afhaken die misschien een initiële interesse in het onderwerp hebben maar waarvoor dit niveau van diepgang ongewoon is. Wellicht is het daarvoor een idee om een soortement leeswijzer te hebben. Zodat die gericht delen kunnen lezen en andere delen overslaan. Wat mij ook te binnen schiet, is een mogelijkheid dat je het eerste deel van een hoofdstuk wat oppervlakkiger houdt. Dit is dan een soortement tl;dr of teaser om verder te lezen naar waarom dit dan zo is. De rest van het hoofdstuk heeft dan het niveau zoals dit concept.

  Uiteraard weet ik niet of het al in de (concept) inhoudsopgave staat, maar ik hoop stiekem op tenminste één hoofdstuk over effecten van een ketogeen eetpatroon. Ik heb de laatste tijd best wat dingen gelezen van (of podcasts met) mensen als Jeff Volek, Dominic D’Agostino, Peter Attia, Corain etc. Dat heeft bij mij tot het idee geleid dat ik eigenlijk wel gek zou zijn om niet regelmatig (of zelfs vaak) in “nutritional ketosis” te zijn. Dus alles wat ik daarover te weten kan komen, houd ik me voor aanbevolen. Ook de minder positieve zaken als die er zijn.

 86. Rob Reuters zegt:

  Hi Melchior, je geeft natuurlijk je eigen antwoord en dat is geen water bij de wijn. Moet je vooral vasthouden. Ik denk dat er een duidelijke behoefte is aan jouw kennis/diepgang binnen een (weliswaar niet mainstream, dus kleinere) groep. Toch zijn er een aantal zaken die mij zouden helpen als lezer: glossary, voetnoten, plaatjes, grafieken, losse tekstblokken met diepgang over een genoemd item (hoeft dan niet in hoofdtekst) en duidelijke (prikkelende?) titels voor onderdelen van je hoofdstukken. Natuurlijk helemaal aan jou, maar soms komt je tekst iets teveel ‘stream of consciousness’ op mij over. Werkt heel goed in kleinere stukken, maar een boek lang is wat anders, vandaar ook bovenstaande input. Heel veel succes en uitgeven in eigen beheer is altijd mogelijk (uit eigen ervaring gesproken). Groet, Rob

 87. jo zegt:

  Hi Melchior,

  Ik volg je al lang en lees altijd met veel interesse en honger! Ik reageer nooit ( op die keer na, dat je meldde dat je je zou terugtrekken voor een boek) maar nu toch een reactie.. Ga gewoon door op je eigen pad! De reden dat ik vaak niet mee doe in discussies is omdat ik nou eenmaal geen universitaire opleiding heb afgerond en dus weinig op papier heb om te bewijzen dat ik hoger ben opgeleid. Alleen zie ik mijzelf wel als net zo wijs als hoog opgeleide mensen 🙂 en dus snap ik ook prima de discussies en de stukken! wat ik niet snap maar wat wel mijn interesse dus heeft, die paar “moeilijke” woorden die zoek ik op en lees vervolgens daar weer verder over… mijn punt die ik wil maken is, als je interesse op een gegeven moment honger naar kennis wordt dan zorg je dat je dingen snapt! Ga gewoon door, niet teveel afwijken van je pad want ik was nu al helemaal enthousiast met eindelijk weer eens een goed stuk om te lezen!

 88. Anneke zegt:

  De tekst diagonaal gelezen, dus alleen maar een globale indruk: Niveau lijkt me op zich niet te hoog voor een gemiddeld geinteresseerde lezer [zelf ben ik van oorsprong medisch analiste, en momenteel vertaalster]; Misschien wel een beetje veel uitweidingen / achtergrondinformatie , m.b.t waar de conclusie heengaat [rode draad]. Stijl mag hier en daar nog wel wat aangescherpt [sommige zinnen lopen niet lekker]; Het is een mix van informeel (lezer wordt met je aangesproken) en formeel,(vaktermen) op zich geen probleem als het slim wordt aangepakt.
  Alle zinnige info over nieuwe inzichten m.b.t. natuurlijke en goede voeding is welkom.

 89. Aldert zegt:

  Hee Melchior!
  Super hoofdstuk, heel goed te lezen. Elk onderdeel duidelijk uitgelegd. Soms moest ik weer ff wat opzoeken, bv. wat waren de “target weefsels” van K1 ook al weer….
  Verder denk ik dat je iemand moet hebben zoals Lisa hierboven die de tekst leestechnisch napluist.
  Kleine ‘slip of the toetsenbord’: De groep van Cees Vermeer toonde aan dat 1 gram (1000 microgram) K1…. 1 gram 1000 milligram 1.000.000 microgram.

  Wanneer denk je Het Boek klaar te hebben? Geneer je niet om nog wat concepthoofdstukken te plaatsen 😉

 90. Betty zegt:

  Melchior,
  Prima, ga zo door! Kunnen we al inschrijven?

 91. jpvandoorn zegt:

  Ik zou dit boek maar even afmaken. Melchior voor Dummies kan daarna altijd nog. En ik heb het je al eens gezegd geloof ik: De Vrije Uitgevers. Die helpen bij drukken en Centraal Boekhuis en weten vast wel een art director en correctrice (wat niet makkelijk is gezien de content). De rest p.r. en promotie moet je toch zelf doen.

 92. jpvandoorn zegt:

  Ik gok vijfentwintig hoofdstukken 😉

 93. Christel zegt:

  Anneke, bedankt voor je analyse. Nu weet ik eindelijk wat ik zo lekker vind aan Melchior: Die losse humoristische stijl en dan al die moeilijke termen, die even tussen neus en lippen aan je worden uitgelegd, maar welke wonderwel overwegend veel lichter verteerbaar blijken dan toen ze nog op het bord lagen: voeding dus ipv vulling 🙂 Go Melchior, go!

 94. Gerrit Kok zegt:

  Tsja Melchior, dit is inderdaad geen doorsnee kost voor roman lezend Nederland, maar ja ik denk ook niet dat dit de bedoeling is.

  Wanneer iemand echt geïnteresseerd is in deze materie zal hij/zij ook de moeite moeten (willen) nemen om daar in te investeren.

  Toen ik (als leek) de eerste pagina’s van “Feiten over vetten” had doorgeworsteld bekroop mij ook het gevoel van “waar ben ik in vredesnaam aan begonnen”.

  Afijn, een aantal jaren verder ben ik inmiddels gewend medisch wetenschappelijke literatuur te lezen en ja ik en ken ook het werk van Cees Vermeer en slik ook dagelijks K2.

  Mijn advies is dan ook om gewoon zo door te gaan en dan maar voor een kleiner publiek. Mijn interesse heb je inmiddels al gewekt.

  Met vriendelijke groet,

  Gerrit Kok

 95. Otto zegt:

  Ook hier als reactie: leest prima weg, mits bekend met de stijl van jou. Gewoon op deze manier doorgaan, anders word je de dertien in een dozijn. Ik heb net al mijn paleoboeken gereduceerd tot 1*, omdat in alles toch praktisch hetzelfde staat. Een boek die wat anders biedt mag er dan wel naast. Voor mij ziet dit eruit als een vervolg op een basisboek. En ja, je zal er minder van verkopen, de meeste mensen vinden de basis al moeilijk genoeg, en je houdt alleen mensen over die de verdieping zoeken, dat zullen er toch minder zijn. Je kan het altijd nog in het Duits of Engels (laten) vertalen om er meer van te verpatsen. 😉

  Oh, en misschien een idee, werd hier en daar geloof ik al half geopperd, om er een verklarende woordenlijst in te doen. Dat maakt het toch iets makkelijker voor de geïnteresseerde leek, en sneller dan met Google opzoeken.

  * ben fan geworden van minimalisme, jager/verzamelaars hadden tenslotte ook niet zoveel bij zich in het leven! 😛

 96. Otto zegt:

  Overigens vind ik het zeer interessant dat je de link legt tussen K2-tekort en diabetes. Mijn moeder heeft, ondanks dat ze toch best gezond leefde afgezien van roken, al ruim voor haar pensioen diabetes t2 ontwikkeld. Ik heb me altijd afgevraagd hoe dat nou zou kunnen; volgens mij hadden we de boerderij pas net verlaten toen ze al de diagnose kreeg (en ze was al flink dikker aan het worden ruim daarvoor), veel buiten, we verbouwden veel van ons eigen eten, eieren van onze kippen, verse melk/kaas van omringende boeren etc. Verder at zij vrij weinig suikerrijke producten. Kortom, toch niet echt een recept om diabetes te ontwikkelen. Het roken zou kunnen meespelen. Maar toen… hoorde ik dat ze haar galblaas had laten verwijderen, enkele decennia geleden, vanwege ontsteking. Daardoor worden vetoplosbare vitamines A/D/E/K2 minder goed opgenomen. Zou dat ermee te maken kunnen hebben dacht ik. En ja hoor, mn eigen desk research gaf al veel hints in die richting, nu kom jij er ook nog eens mee aanzetten. Dat zo’n makkelijk genomen beslissing van decennia terug nu zoveel ellende zou opleveren (operaties/amputaties/ziekenhuis-in-en-uit, noem maar op), was niet voorzien. 😦

 97. Remko Boers zegt:

  Melchior,

  Alles is hierboven al gezegd. Maar ook de kwantiteit van de reacties telt in dit geval, lijkt me. Daarom neem ik graag de moeite om ook te reageren.
  Mijn advies is om bij je eigen stijl te blijven. Dat betekent in jouw geval dat je moeilijke woorden niet mijdt, regelmatig spitsvondige formuleringen doet en soms zeer uitgesproken je verhaal vertelt. Dat geeft een bepaalde eigenheid aan jouw boek dat volgens mij positief zal bijdragen aan de kwaliteit ervan.

  Ik zou een verklarende woordenlijst wel opnemen en zorgen dat je bij introductie van ‘vaktermen’ even iets uitlegt voor de leek. Misschien werken kaders in de tekst daarbij ook?

  Ga vooral door op deze weg. Laat de uitgever de uitgever. Volg je eigen kompas.
  En zoals iemand al eerder aangaf, mag je wat mij betreft best nog wat meer concept teksten uit je boek hier posten.

  Groet,
  Remko
  (De man van Cave-a)

  • Dank je wel, Remko! Ja, nog wat meer uitleg hier en daar, maar dat is het wel. Ik zou graag alles wat ik nu heb posten, maar iemand fluistert dat dat minder slim zou zijn 🙂 . Groeten aan Cave-a!

 98. Adriaan Keij zegt:

  Melchior, ik zie weer wat en meld het meteen maar: “De groep van Cees Vermeer toonde aan dat 1 gram (1000 microgram) K1 per dag wel voldoende is om alle K2-afhankelijke factoren te activeren” is fout natuurlijk – 1000 microgram is 1 milligram.

  • Aldert zegt:

   Melchior,
   Als dit het moeilijkste hoofdstuk is, hoef je je denk niet echt druk te maken over de rest van het boek. Het grootste probleem is dat je zo Ontzettend Veel informatie hebt om te delen, dat elkaar allemaal overlapt en kruist, en dat dan geordend neer moet pennen. Het gladstrijken van zinnen is hier en daar wel nodig. Ik ken een “taalnazi”, woonachtig te èrnhèm, mocht je verlegen zitten.

   Over Sarah Ballantyne, ik vond dit wel leuk stuk van http://itsthewooo.blogspot.fr/2015/05/ketosis-related-multisystemic-organ.html . Ik krijg vaak het gevoel dat ik naar Metallica zit te luisteren als ik zo ’n rant lees van Jane Plain.

 99. Birgit zegt:

  Ik kan alleen maar aansluiten, Melchior. Heerlijk! Niks meer aan doen. Ik kan niet wachten.

 100. kurt zegt:

  Dag Melchior, is al een hele tijd (meer dan een jaar) geleden dat ik hier nog langs kwam en zelf nog iets gepost heb. Toen ik de email in mijn postvak zag kon ik het uiteraard niet laten om je stuk te lezen. Ja, ik heb ook al alle artikelen van je site gelezen. En ja…ik ben nog steeds een leek.

  Het artikel leest zoals reeds eerder gezegd heel goed. En ja… ik moet zelfs nu nog weer meer dan een aantal woorden opzoeken. Maar ik zou het niet anders willen. Kijk, als je als leek in onze situatie zit (in mijn geval DM type 2) zoek je overal informatie. Het internet staat vol, maar de belangrijkste informatie, de medische studies, zijn niet allemaal beschikbaar voor het gewone publiek alsook is het voor leken zeer moeilijk om deze juist te interpreteren.

  Jouw boek zou deze leegte volledig kunnen invullen. Juist enkel daarom zou ik de stijl van je artikel hierboven zo houden. Ik zie het eerder als een naslagwerk. Als je niet diep kan gaan in de materie, gaat er weer veel te veel info verloren, waardoor het mijns insziens nog moeilijker wordt om alles aan elkaar te linken.

  Ik zit te popelen om het aan te schaffen. En als het gepubliceerd is, zal ik ook mijn endocrinologe dit boek cadeau doen. Want ze is zo enthousiast toont zeer veel interesse over mijn aanpak. Zeker omdat ik al lang niets meer van medicatie neem. Zij heeft het zo druk dat ik me kan voorstellen dat er weinig tijd overblijft voor dokters om zich te gaan verdiepen in alle medische studies hieromtrent. Dus ook voor professionals kan je boek een schat van informatie zijn (denk ik dan als leek).

  Enkel nog die Dm omkeren… zal toch eens dat dieet van Staffan moeten opzoeken…

  Conclusie… niets wijzigen…

 101. Christel zegt:

  ideetje? Vraag een door jou geselecteerd deel van je achterban je boek te reviewen, maak aanpassingen waar jij die nodig acht en laat het goed vertalen. De Engelstalige en buitenlandse markt ligt voor je open. 🙂

 102. Paleotron zegt:

  Melchior,
  Het wordt tijd dat iemand eens een grondig overzicht publiceert. Een makkelijk verhaaltje met leuke receptjes garandeert een hogere oplage – daar heeft de redactrice gelijk in. Maar dit is het Boek waar we op wachten! Doorgaan dus. Je zult ze alle zes verkopen.

  • Het makkelijke verhaaltje breng ik ook, Paleotron. Groenten, fruit, vlees, vis, schaaldieren, eieren, noten, insecten, (eventueel) knolgewassen, daglicht, duisternis, sociale cohesie en HIIT. Maar ik snap wat je bedoelt!

 103. joseph zegt:

  Melchior, als je het in je harses haalt om je schrijfstijl te versimpelen, kom ik met een paar paleo-gabbers bij je langs om die pruik van je harses te trekken.

  Een doorsnee krantenlezer

  • Ha, ha, ha, ha, ha, ha, je bent welkom Joseph. Mede dankzij jullie voor mij echt onvoorstelbare reacties en tenslotte over de drempel gejaagd door mijn kordate vriendin heb ik de uitgever gisteren gevraagd het contract te ontbinden. No hard feelings van beide kanten en ik kan me zelfs niet aan de indruk ontrekken dat er ook bij hen sprake is van enige opluchting.

   Pfffffffff… Zelf heb ik het gevoel dat er een koe van mijn schoudertjes is gevallen.

   Als dank ga ik straks alle reacties beantwoorden 🙂 .

 104. Martijn Goossens zegt:

  Melchior,

  Ga door, ga door!
  Harstike begrijpelijk! Punten en komma’s zijn er altijd te vinden…….blijf vooral bij jezelf…dan komt het goed.
  Gezien de reacties zit je al aan de 50+ verkochte boeken ;-).
  Wat mij betreft is een verklarende woordenlijst bij een hoofstuk wel handig, ik moet soms ook even teruglezen om het verband van een stofje, vitamine of iets dergelijks er weer bij te hebben. Dat is natuurlijk logisch, omdat er veel verbanden zijn en je deze gelaagd opbouwd. Zou je deze kort samenvatten dan blijft het bij mij beter hangen….maar aan de andere kant, ik drink wellicht teveel rode wijn dus ben geen doorsnee publiek 🙂
  Verder lees ik ergens in de reacties het idee van tips, bijvoorbeeld in dit geval hoe kom je aan voldoende vitamine k2 in je voeding, of waarschijnlijk elders, hoe stop je succesvol met brood eten….of je bewaard dat voor boek 2 😉

 105. Henk zegt:

  Beste Melchior,

  Ik ben de man van Marjo hier ergens boven (20-30 reacties eerder) en (in tegenstelling tot mijn vrouw) ben ik een absolute leek op dit gebied. Ik heb het stuk ook gelezen en maar een klein deel ervan begrepen, dus het is volgens mij (net als mijn vrouw academisch opgeleid), niet zozeer een kwestie van niveau van denken maar toch de bekendheid met deze materie of iemand dit verhaal goed kan volgen. Dit hoofdstuk/boek is duidelijk niet voor beginners maar echt voor gevorderden. Het is duidelijk niet bedoeld voor het grote publiek ! Dat hoeft geen bezwaar te zijn, zolang deze groep op zich nog maar groot genoeg is om een boek voor te schrijven.

  Wat de leesbaarheid van dit hoofdstuk (voor mij) aanzienlijk zou bevorderen zou een duidelijker indeling zijn met bijvoorbeeld subkopjes:
  – korte beschrijving van het punt/probleem dat je in dit hoofdstuk behandelt;
  – hoe was dit vroeger;
  – wanneer en hoe is dit in de loop van de tijd veranderd (waar ging het mis);
  – hoe en wat kun je er nu aan doen om dit punt/probleem weer op te lossen.

  Een soort indeling als dit brengt er meer structuur in en maakt het voor iedereen beter te volgen. Ik was nu al snel de draad kwijt.

  Mijn vrouw wil sowieso al vijf exemplaren voor ons gezin aanschaffen (en nog wel wat meer als cadeau voor geïnteresseerde familieleden) dus de verkoop van je boek zal heus wel gaan lukken, ook gezien de vele reacties hierboven.

  Succes

  Henk

 106. Cecile zegt:

  Melchior,
  Ik heb weinig toe te voegen.
  Dit artikel leest als een spannende detective. Ook dan moet ik af en toe terug bladeren. Wat deed wie ook al weer wanneer. Maar ik verdwaal niet halfverwege de zin en na een paar zinnen weet ik nog waar het over gaat, wat bij veel schrijvers, ook van wetenschappelijk niveau, niet het geval is.
  Ik neem ongezien 5 boeken.
  Cecile.

 107. Ik ga straks weer verder met individueel reageren op al die constructieve steunbetuigingen. Momenteel ben ik mijn eigenlijk al afgeronde hoofdstuk over zuivel aan het updaten met een flinke dosis Melnik. Ben bezig onderstaande punten – die cruciaal zijn en die ik zelf voldoende begrijp om te zien hoe cruciaal ze zijn 🙂 – in helder Nederlands te gieten. En het ook nog eens spannend te houden. Alleen om nog even te benadrukken dat dit soms, ehhh, best lastig is 🙂 . Maar moedig voorwaartsch. Iemand moet het doen. De chronisch onvertaalde complexiteit van de werkelijkheid verklaart waarom de Katanskerk nog altijd het grootste geloofsgenootschap van Nederland is.

  2.1. MicroRNA-21 Activates mTORC1 and Inactivates FOXO1

  A major microRNA type in cow´s milk is bovine microRNA-21 [85], which is identical with the humun microRNA-21 (www.mirbase.org). Notably, microRNA-21 is involved in phosphoinositol-3-kinase (PI3K)-AKT and mTORC1 signaling pathways [94]. Critical targets of microRNA-21 are mRNAs of important tumor suppressor proteins involved in upstream and downstream suppression of mTORC1 signaling such as phosphatase and tensin homolog (PTEN) [95-97], Sprouty1 and Sprouty2 [98-100], and programmed cell death 4 (PDCD4) [101-103]. Moreover, microRNA-21 has been shown to induce the cell cycle promoter cyclin D1 in an mTORC1-dependent manner [104]. MicroRNA-21-mediated inhibition of Sprouty1 and Sprouty2 amplifies RAS-RAF-MEK-ERK signaling, which suppresses TSC2 (tuberin) and thus raises mTORC1 activity. Furthermore, microRNA-21 stimulates the initiation of translation by repression of PDCD4, which is a suppressor of translation initiation that inhibits the RNA helicase eIF4A [105]. Both, 4E-binding protein-1 (4E-BP-1) and PDCD4 are thus crucial regulatory inhibitors of translation initiation that control protein synthesis. Activation of the mTORC1 pathway and its substrate kinase S6K1 results in subsequent phosphorylation of 4E-BP-1 and PDCD4 that promotes eIF4E-eIF4G complex assembly stimulating mRNA translation [104].

  Furthermore, microRNA-21 induces adipogenic differentiation and proliferation of human adipose tissue-derived mesenchymal stem cells [106, 107], thus promotes fat mass accretion. MicroRNA-21 orchestrates high glucose-induced signals to TORC1, resulting in renal cell pathology in T2DM [108]. Moreover, microRNA-21 has been demonstrated to promote renal injury in a mouse model of T2DM [109]. Thus, excess intake of bovine milk microRNA-21 may overstimulate β-cell mTORC1 activation and may contribute to renal mTORC1-driven pathology in T2DM.

  Recently, the mRNA of forkhead box class O1A transcription factor (FoxO1) has been indentified as a direct target of microRNA-21 [110]. FoxO1 is a key transcription factor that plays a central role in the regulation of glucose metabolism, insulin signaling, and β-cell homeostasis [6, 110-115]. FoxO1 controls β-cell replication via the insulin/IGF-1 signaling pathway [6]. Moreover, FoxO1 regulates the expression of antioxidant enzymes such as catalase and superoxide dismutase 2 [116]. FoxO1 apparently protects β-cells against oxidative stress [6, 117] and oxidative stress-induced apoptosis [6, 117, 118] (Fig. ​11). Milk is physiologically provided during the postnatal growth phase, a period with enhanced insulin demands. From a mechanistical point of view, it is conceivable that milk promotes β-cell replication and β-cell mass expansion by epigenetic transfer of exosomal microRNA-21 that downregulates FoxO1.

  2.2. microRNA-29b: Milk´s Inhibitor of BCAA Catabolism?

  Serum levels of circulating BCAAs are increased in obese individuals and are associated with future insulin resistance and T2DM [119-140]. Thus, increased serum BCAA levels are believed to represent a critical metabolic signature of insulin resistance and T2DM [128,132, 134-142].

  The rate-controlling step of BCAA catabolism is catalyzed by the multienzyme mitochondrial branched-chain α-ketoacid dehydrogenase (BCKD) [143]. About half of the BCKD catalytic activity resides in skeletal muscle, whereas a considerable portion of activity also resides in adipose tissue [143]. The BCKD complex is composed of the branched-chain keto acid dehydrogenase (BCKDHA), the dihydrolipoamide branched-chain transacylase (DBT), and the dihydrolipoamide dehydrogenase (DLD) [143, 144]. Notably, the DBT forms the core of the BCKD complex [145]. Mersey and coworkers [146] provided evidence that human microRNA-29b controls the expression of the BCKD complex at the level of mRNA translation. Human microRNA-29b recognizes the mRNA of DBT, which forms the core of the BCKD complex and provides the binding site for all other proteins in the BCKD complex including the branched-chain α-keto acid dehydrogenase kinase (BCKDK) [146, 147]. Thus, microRNA-29b, a major microRNA of bovine milk [86, 92], suppresses BCAA catabolism. Intriguingly, Baier and coworkers [90] demonstrated that bovine microRNA-29b, which is identical to their human ortholog (www.mirbase.org), increased in substantial amounts and in a dose-dependent manner in healthy milk consumers. Furthermore, microRNA-29b increased in peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) associated with a doubling of cellular microRNA-29b levels six hours after oral exposure to commercial cow´s milk [90]. Remarkably, milk consumption evoked 30% changes in microRNA-29b target gene expression in human PBMCs [90]. From these data, it is conceivable to suggest that bovine microRNA-29b may modify mRNA levels of its target DBT mRNA, which translates the functionally most important core component of the BCKD complex (Fig.​11).

  Why should milk inhibit BCAA catabolism? There is good reason to believe that milk provides a regulatory epigenetic microRNA program that rescues valuable essential BCAAs from mitochondrial oxidation in order to favor their incorporation into important functional and structural proteins required for growth and development. Leucine, isoleucine and valine are among the most hydrophobic amino acids, which are crucial determinants for hydrophobic clefts of enzymes and are important for the insertion of proteins such as receptors into cell membranes [143]. Hydrophobic residues are crucial for oxygen binding in hemoglobin and myoglobin and substrate binding of various enzymes [148]. Remarkably, surfactant protein B contains 37% of BCAAs (17.7% leucine) [149]. Leucine-rich transcription factors such as leucine zippers are most important for adequate regulation of transcription and cell signaling [150]. It is thus conceivable, that BCAA catabolism should be attenuated during the process of postnatal growth and development. From this perspective, it makes sense that milk provides a signal to switch off BCAA catabolism in order to increase BCAA levels for the formation of vitally important BCAA-dependent proteins. Notably, in stored and refrigerated whole milk and 2% fat milk more than 50% of microRNA-29b is preserved compared to unprocessed raw milk [93].

  There is accumulating evidence that commercial milk consumption is associated with increased body mass index and obesity in humans and in a recently reported mouse model, which demonstrated increased mTORC1-S6K1 activation during bovine milk consumption [33,151-155]. In addition, milk-mediated transfer of microRNA-21, which induces adipogenesis [106,107], may function as a further mechanism that promotes the development of obesity, the most common comorbidity of T2DM. It has recently been demonstrated in db/db mice that long-term inhibition of microRNA-21 reduced obesity [156].

  Remarkably, BCKD component transcripts were significantly lower in subcutaneous adipocytes from obese versus lean Pima Indians [139]. Moreover, mRNA abundances for BCAA catabolic enzymes were markedly reduced in omental white adipose tissue of obese persons with metabolic syndrome compared with weight-matched healthy obese subjects [139]. Lynch and Adams [157] recently concluded that attenuated mitochondrial BCAA metabolism, which appears to be a critical metabolic deviation in T2DM, is either caused by altered gene expression, mutations, or epigenetic factors that affect gene expression. Notbably, BCKDHA (branched-chain α-keto acid dehydrogenase), the gene encoding the regulated unit of BCKDC is one of the primary susceptibility genes identified that affected the risk of both T2DM and obesity [158].

  Nevertheless, genetic mutations cannot explain the worldwide and steady rise in diabetes prevalence. Thus, an epigenetic modifier such as a very common dietary factor may promote BCAA dysregulation of human beings. Bovine milk microRNA-29b-attenuated BCAA catabolism may be the missing overlooked epigenetic factor that is responsible for the epidemic of T2DM.

  • Adriaan Keij zegt:

   Melchior, ongetwijfeld zéér interessant, The Pathogenic Role of Persistent Milk Signaling in mTORC1- and Milk-MicroRNA-Driven Type 2 Diabetes Mellitus van meneer Bodo C. Melnik (ik snap er geen ruk van, dus jouw ‘vertaling’ is zeer gewenst), en maar want…

   Melnik maakt volgens mij in zijn artikel geen onderscheid tussen A1- en A2-melk, dat is heel erg jammer. Vrijwel alle melk in de supers is A1-koemelk, maar er zijn nog koeien(rassen) die ouderwetse A2-melk geven. Schapenmelk, geitenmelk, buffelmelk etc – maar óók menselijke moedermelk is bij mijn weten allemaal A2-melk. Vreemd dat Mel(k)nik dat niet aanstipt. En die ‘melk’ uit de supermarkt is een industrieel en heel zwaar bewerkt product – zou eigenlijk ivm de verwarring geen ‘melk’ meer mogen heten. Het onderscheid tussen ECHTE rauwe (A2-) melk en het witte goedje uit de fabriek cq supermarkt is (bewust?) vervaagd.

   Melnik had in zijn artikel duidelijk moeten aangeven waarop zijn bevindingen zijn gebaseerd. Hij schrijft in de samenvatting: “Milk, the secretory product of the lactation genome, promotes growth of the Newborn mammal.” Dit slaat op (rauwe) moedermelk lijkt mij.
   Maar dan gaat Melnik verder en valt het woord ‘consumer’: “After milk consumption, bovine microRNA-29b, a member of the diabetogenic microRNA-29-family, reaches the systemic circulation and the cells of the milk consumer. MicroRNA-29b downregulates branched-chain α-ketoacid dehydrogenase, a potential explanation for increased BCAA serum levels, the metabolic signature of insulin resistance and type 2 diabetes mellitus (T2DM).” Hier bedoelt hij m.i. de consumptie van fabrieksmelk (de bewerkte A1-versie uit de supermarkt) door de mens.

   Maar zoals aangegeven: ik begrijp er geen ruk van, please explain Prof. MM!

   • Helaas Adriaan, er is geen verschil tussen het microRNA softwarepakket van A1 en A2 koeien. En zoals je ziet is rauw een nog slechter idee dan gepasteuriseerd. Maar…. fermentatie maakt korte metten met mRNA’s, dus daar is hoop voor de volwassen zuigelingen onder ons 🙂 .

    • Adriaan Keij zegt:

     Melchior, ik zat net een stuk A2-kaas te eten en ik kan je zeggen – het SMAAKT wél anders! 😀 FF serieus: willen we nou MEER of MINDER microRNA?!? Is it good or bad? En waarom is rauw slechter dan gepasteuriseerd??? Ik las dit:
     “In contrast, fermented milk products and cheese exhibit an inverse correlation. Since the early 1950´s, refrigeration technology allowed widespread consumption of fresh pasteurized milk, which facilitates daily intake of bioactive bovine microRNAs. Persistent uptake of cow´s milk-derived microRNAs apparently transfers an overlooked epigenetic diabetogenic program that should not reach the human food chain.”
     Dus liever GEEN microRNA’s in de menselijke voeding?

     Vervolgens las ik dit “Notably, in stored and refrigerated whole milk and 2% fat milk more than 50% of microRNA-29b is preserved compared to unprocessed raw milk [93].” Daaruit leidde ik af dat er in rauwe melk juist MINDER microRNA’s zouden zitten en dat rauwe melk dus gezonder zou zijn. Correct?

     Zoals ik al aangaf: ik begrijp het (nog steeds) niet. Ik heb het artikel van Lucas Flamend (http://www.ecoboerderij-dehaan.nl/images/Tekstbestanden/Endorfine_herstelplan_-_deel-2_gecorrigeerde_versie.pdf) nogeens nagelezen, maar dat helpt me ook niet mbt microRNA’s. Ik ben waarschijnlijk bevooroordeeld, ik drink dagelijks rauwe A2-melk en rauwmelkse kefir, omdat ik denk dat dit beter is dan ‘fabrieksmelk’. Petra Essink schreef “De melk van toen is omgevormd tot een uit elkaar getrokken en op een nieuwe manier weer samengevoegd, op melk gelijkend, dood wit mengsel.”; D aar kan ik me wel in vinden. In “De verdwenen smaak van melk” beschrijft ze het hoe en waarom, zie http://www.ecoboerderij-dehaan.nl/images/Tekstbestanden/De_verdwenen_smaak_van_melk_-_Petra_Essink.pdf voor het hele artikel. Benieuwd naar jouw uiteindelijk visie op het consumeren van melk, maar geef in je boek svp duidelijk aan WELKE melk je bedoelt. En dan hebben we het nog niet gehad over het voer van de ‘melkfabrieken’, of ze nog echt GRAZEN bijvoorbeeld, over (preventief) antibiotica gebruik…

 108. Meta zegt:

  Hallo Melchior,
  Al jaren volg ik dit blog met veel belangstelling.Leesbaarheid vind ik o.k.,begrijpelijk en met humor zodat het mijn aandacht houdt, ook al moet ik regelmatig teruglezen.
  Heb alle afkortingen die ergens in dit blog genoemd worden afgedrukt,Handig bij het lezen.
  Wat betreft het boek, liefst met een verklarende woordenlijst.Deze zal ik zeker aanschaffen.
  Recepten heb ik genoeg.
  Aan het werk! Succes

 109. Corrien zegt:

  Precies Janet/Melchior, dat lijkt me de enig acceptabele concessie; een samenvatting voor of na ieder hoofdstuk.
  Verder ben ik er weer achter dat ik niet alleen een kh-verslaving heb/had (Yvonne Lemmers), maar ook verslaafd ben aan de voeding van Melchior.

  Zijn je voorletters misschien GBJ?

 110. jpvandoorn zegt:

  Beste Melchior,

  Nu we de uitgever kwijt zijn en de redactrice van ons hebben afgeschut, is het tijd om hun opmerkingen serieus te nemen.

  Dit zegt ze: ‘maar voor mijn gevoel is het nu te veel een woud van én moeilijke woorden én moeilijke theorieën voor een ‘gewone’, algemene lezer, zeg maar een doorsnee krantenlezer,”

  En jouw conclusie is: ‘Ofwel, het moet simpeler. Veel simpeler. Zo simpel dat er niks van overblijft, vrees ik’.

  Dat is de verkeerde conclusie. In de eerste plaats is een doorsnee krantenlezer niet zomaar iemand. ik bedoel, hoeveel zijn er nog als je de Telegraaf en de Metro niet meerekent.

  Ik ga wat tegen de fans in, ik ben er ook een, en geef de redactrice wat support: je wilt het met leuke teksten de lezer naar de zin maken. Zomaar een zinnetje: Komt hij zelden of nooit opdagen, dan speelt het orkest Metabool Syndroom en diabetes type 2. Of deze: Ik denk dat DHP slechts een kleine jongen is. Gezien de epidemische proporties van aan vitamine K gebrek te relateren aandoeningen en hun lange geschiedenis verwacht ik dat een heel grote boef elke dag opnieuw op klaarlichte dag onopgemerkt zijn gang gaat.

  Maar die zinnetje verdoezelen dat het in werkelijkheid ingewikkelde en moeilijke materie is. Het is niet erg dat dat zo is. Maar het is wel je taak, als je een boek schrijft (tenzij je zegt ‘mijn rug op’) omdat zo helder en begrijpelijk mogelijk over te brengen. Daar helpt een grappige toon enigszins maar is niet waar het omdraait. De meeste fan reacties hebben het over een verklarende woordenlijst en eigenlijk zegt dat al genoeg.

  Ik heb je hoofdstuk een paar keer gelezen en ik was al groot voorstander van K2MK4 (parodontitis, weet je wel), maar mijn gevoel is: je barst van de kennis (teveel misschien wel) dat is wel duidelijk, maar het lijkt wel één lange ‘dump’ van wat je allemaal weet en bij elkaar gesearched hebt. Daardoor wordt het hoofdstuk onoverzichtelijk en mist structuur. Ik weet niet waar het vandaan komt, waar het heengaat. En het kost mij erg veel moeite overzicht te houden.

  Niet erg, ik koop je boek toch wel. Maar je doelgroep is niet je bloglezers. Die zijn inmiddels wel wat gewend. En per blog is het redelijk te doen. Maar een heel boek vol? Dat vraagt toch om een andere aanpak. Blijf jezelf, versimpel het niet, debiliseren het niet, maar doe een stap richting je lezers. En dat zit niet in vrolijke zinnetjes. Die natuurlijk mogen blijven.

  Jan Peter.

  • Dank, Jan Peter! Ik ben nog niet aan de meer ‘kritische’ reacties (waar ik minstens zo blij mee ben) toegekomen.

   Ik moet even verduidelijken dat dit een concept hoofdstuk is dat ik uit de context van het boek heb getrokken en waarop ik zelf nog niet eens redactie heb toegepast. Uiteraard ga ik stukken die stroef lopen nog gladstrijken en natuurlijk laat ik ook een ander redactie doen.

   Alle hoofdstukken eindigen straks met de belangrijkste bullet points. Een glossary was van meet af aan de bedoeling.

   Deze reacties sterken me echter in mijn idee dat ik niet de knieval moet maken die deze uitgever van me verlangde. Het zal hoe dan ook een ‘moeilijk’ boek worden, in de eerste plaats bedoeld voor mensen die ook een blog als dit willen lezen. We hebben het nu wel steeds over ‘diepgang’, maar laten we eerlijk zijn, elke onderwijzer weet dat ik hooguit een beetje aan het oppervlak loop te schrapen. Ik heb geregeld het gevoel dat ik hopeloos kort door de bocht ga en onvergeeflijk veel belangrijks buiten beschouwing laat.

   Diverse hoofdstukken zijn minder technisch en zitten vol met human interest. Die afwisseling maakt volgens mij ook veel goed, al schaam ik me nu al voor het gebrek aan diepgang in dat ‘witbrood’ 🙂 . Ik testte express een van de technischer teksten.

   Ik ga het zo simpel mogelijk maken, maar niet simpeler. Nog een niet onbelangrijk punt: de zes mensen die het eventueel gaan aanschaffen krijgen hier straks een after sales die veel auteurs niet geven.

   Nog één ding. The Paleo Approach van Sarah Ballantyne. Immunologie voor gevorderden. Sarah houdt zich niet in. NYT bestseller. Ik maak me geen illusies, maar dat zegt wel iets. Ik denk dat erg veel mensen de intellectuele inertie die blijkbaar als maat wordt gezien, beu zijn.

   • Ik weet nog dat ik Gary Taubes’ GCBC voor het eerst las (in één lange adem) en het gevoel kreeg dat ik in een thriller zat. Wat een fantastische narrative. In de recensies zie je dat veel lezers hetzelfde gevoel hadden, maar er zijn ook mensen die aangeven dat ze er geen touw aan konden vastkopen.

    Hierboven maakt iemand tot mijn vreugde ook de vergelijking met een detective. De structuur is er wel degelijk, meen ik te mogen weten, maar je gaat het pas door hebben als je het ziet (zien als je het door hebt?) 🙂 .

    Toch ga ik natuurlijk diep over je input nadenken! Thanks!

    • Jan Peter, wat betreft de zinnetjes die je aanhaalt, die de ernst van de situatie zouden verdoezelen. Kijk nog een keer naar deze lezing van Dr. Alessio Fasano, met wie ik me in geen honderd jaar zou vergelijken, maar die voor mij een enorme inspiratiebron (en een held) is. Denk je dat hij de mechanismen die hij met geniale kwinkslagen aanschouwelijk maakt niet serieus neemt? Nogmaals (en terzijde), deze man komt in oktober naar ons symposium in Leiden.

   • Eva zegt:

    Dat laatste telt niet Melchior 😉 Sarah is rete-populair in een heel groot continent en volgens mij publiceert ze ook recepten in dat boek

 111. jpvandoorn zegt:

  He Melchior, dat is niet wat ik bedoelde. En je hoeft je echt niet te verdedigen. Je vroeg respons.

  • Ja, en daarvoor dank! Ik snap het alleen niet. Ik probeer te snappen waarom die zinnetjes die je noemt op jou en dus ongetwijfeld ook op anderen een averechts effect hebben, maar het lukt me niet. Als ik het begreep, zou ik het direct aanpassen. Misschien moeten we gewoon accepteren dat taal een uitermate glibberig fenomeen is.

 112. jpvandoorn zegt:

  Oké, ik ga het proberen uit te leggen (kijken of dat lukt ;-))

  Ik ken je schrijfstijl. En die vind ik lekker. Maar die ( tussen gefrommelde) zinnetjes. Het is niet zo dat ze de ernst van de situatie verdoezelen, dat zeg ik helemaal niet. Ze suggereren dat het makkelijke materie is, terwijl je voortdurend bewijst dat het zeer ingewikkelde materie is (Fasano geeft een lezing, doet hij in z’n boek ook zo grappig?). Ze hebben iets populistisch (moedwillig leuk zijn) en, nogmaals voor mij, er niet zo bij passend. Nog een voorbeeld waar ik kriebels van krijg: Dam krabde zich op zijn achterhoofd…

  Ik denk dat het boek van de zeer populaire paleo mom veel gekocht is, maar weinig gelezen. Commercieel prima in orde natuurlijk.

  En ten slot, ik heb geen last van intellectuele inertie, er is meer dan genoeg te vinden. Ik denk wel dat die inertie een reactie op de ‘verheven’ intellectuel snobbery is die ruimschoots aanwezig is.

 113. Aha, dat snap ik. Ik snap nu hoe jij het voelt en waarom. Dat ga ik eens goed op me laten inwerken. Edit: Wat betreft Dam, ik weet natuurlijk niet of hij zich letterlijk op zijn achterhoofd heeft gekrabd. Wat ik wel heel zeker weet is dat hij zijn waarneming niet kon plaatsen, verbaasd was en er diep over nadacht. Is het kinderachtig of populistisch om hem te laten krabben, terwijl ik daar aantoonbaar niet bij was?

  Dat van die intellectuele inertie bedoelde ik algemeen, dus voel je alsjeblieft niet aangesproken.

 114. Christel zegt:

  Die zinnetjes MOETEN er juist in. Dat is beeldspraak en die maakt het lezen erg prettig. Je ziet letterlijk even voor je dat die man zich iets afvraagt, nadenkt, zich suf piekert. Het krabben op zijn hoofd verheft hem van wetenschapper tot mens.
  Vind ik. Maar wie ben ik.

  • Astrid zegt:

   Dat leest idd lekkerder weg, af en toe een beetje humor/spot of wat dan ook, dan wordt het ook meer een boek gericht aan de ‘algemene’ lezer ipv dat het echt wetenschappelijke kost gaat worden die elke vrouw die haar gezin gezonder wil laten eten na hoofdstuk 1 alweer naast zich legt. Ik neem aan dat het boek daarvoor bedoeld gaat zijn, niet alleen voor degenen die al veel weten, maar ook om de onbekenden er kennis mee te laten maken en geinteresseerd laten worden?

 115. Christel zegt:

  een mens. Ofwel een n=1 denker 🙂

 116. Hans zegt:

  Melchior , laat je door niets en niemand van de wijs brengen alsjeblieft . Het is jouw boek , geschreven zoals jij het wilt , zoals jij het bedoeld met jouw overwegingen . PUNT !

  Alle goeie tips ten spijt , niet twijfelen : maak JOUW boek op JOUW manier , dan is het goed !

  Enne , schiet nou maar es op ….. :-))

 117. Yvonne zegt:

  Toch nog één klein vraagje, na alle meningen en adviezen over het taalgebruik, versimpeling, redactrices, te moeilijke woorden of te makkelijke zinnen. Glossary, zeg je, sowieso. Top. Maar toch even de vraag, het grote Waarom Niet? Zonder afbreuk te willen doen aan al hetgeen gezegd is….
  Want waaròm moet het fractuur zijn, in plaats van breuk. Of – die weer – postprandiaal, in plaats van na de maaltijd, of cardio in plaats van hart. Uiteindelijk betekent het toch hetzelfde, het ene of het andere woord, dan is het alvast ‘vertaald’ voor de krantenleek, die vaak alleen moerstaal spreekt?

  • Christel zegt:

   Zelf vind ik dat juist prettig. Ik zoek heel veel op en leer dan altijd weer bij. Dat zou niet gebeuren als ik al die woorden al kende 🙂

   • Yvonne zegt:

    Ja, ik ook, ik begrijp wat je zegt. Maar het gaat me om de Vraag!
    En de onderliggende vraag der vragen is dan wat de doelgroep is.
    Voor wie wordt Het Boek geschreven? Voor de zes trouwe lezers, of voor Martijn, Frank, Fred en de rest van Nederland (or the World!)

    • Christel zegt:

     Misschien is dat nog een verrassing, wie de uiteindelijke doelgroep blijkt te zijn. 😉

  • Marietsebiel zegt:

   Precies Christel ! Ik begrijp Yvonne wel, maar toch ben ik nu, na een paar jaar worstelen met de moeilijke (medische/wetenschappelijke woorden) er heel blij mee, met de opgedane kennis. Was ik nog 20 jaar jonger (73 nu) dan ging ik nú nog verder op studie, universiteit ofzo, ha,ha.
   Want ik hoor nog tot die generatie die voorbestemd was tot de huishoudschool. Veel opleiding pas op latere leeftijd gedaan.

   Ik kan nu veel beter begrijpen, waar mijn dokters het over hebben (en ze van repliek dienen en dat is heel vaak nodig)
   Verder begrijp ik onderzoeken en posten, die veel en veel in het Engels gedeeld worden op Blogs, Facebook, twitter, nu beter. Alles wat ik niet begrijp zoek ik op. Goede oefening ook voor de hersengymnastiek, tegen dementie/alzheimer, in het kader van “if you don’t use it you lose it “

   • Christel zegt:

    Ja, dat, Mariet 🙂 Daarom hoop ik dat er ook een E-book van uitkomt. Vind ik dan weer handiger. Of een te downloaden lijst met begrippen en dergelijk? Ook ik heb hier enorm veel geleerd en ben weer gaan studeren. Heerlijk!

 118. Candy zegt:

  Kan ik al voorinschrijven voor dit boek? Afzwakken hoeft echt niet!

 119. Leszek zegt:

  Top, zeer interessant en goed leesbaar
  groeten en succes

 120. Jo tB zegt:

  De revolutie komt ook naar Nederland. Kan niet missen. Dus Melchior, een beetje voort maken, zodat je boek op tijd op de markt komt. We zitten met smacht te wachten.

  http://foodmed.net/2016/05/23/bring-home-the-fat-call-uk-doctors-dietitians-lchf-banting/

  The authors say a call for a revision of the guidelines is not only about preventing disease. It is also about nutritional interventions that address and eliminate the root causes of chronic disease rather than a limited model of treating symptoms and risk factors with pharmacotherapy.

  The fact that prescription medications are the third most common cause of death globally after heart disease and cancer should be “a wake-up call that the future of healthcare will require a strategy that incorporates evidence-based lifestyle changes to treat illness in addition or often as an alternative to medical treatments which come with side effects”, the authors conclude.

  Dietitians have the opportunity to set the record straight and provide the public with dietary advice that will really impact positively on their health and wellbeing by preventing and potentially reversing obesity and Type 2 diabetes

  En waar moeten dietisten hun advies halen: uit jouw boek!!
  Schijt aan de Schijf van Vijf !!

 121. Marjo zegt:

  Misschien is het ook een idee om alle informatie die je niet in het boek kwijt kan als eboek te verkopen? Je kunt nieuwe informatie dan makkelijk toevoegen en hoef je qua niveau niet in te houden. Voor mijzelf werkt alle extra informatie vaak als extra motivatie. Ik ga door meer diepgaande info ook beter het grotere verband tussen alle lifestyle factoren zien.

 122. bert zegt:

  Ik was weer een week aan het werk in de bouw. In de pauze shadden we allemaal niemand uitgezonderd de broodtrommel ter hand. Ieder had iets van 8 plakken brood bij zich.
  En vrijdag hadden we weer snackbar-dag. Onbeperkt koffie waar sommigen minimaal 3 klonten suiker in deden.
  Patat speciaal en berehap sate waren populair. Een grote beker softijs na !

  Een van ons slikte er in de ochtenpauze nog twee tabletjes vitamine d3 van de kruidvat bij..

  Nu nog een paar tabletjes vitamine k2 erbij en hij is helemaal de man.

  Of iets uit deze winkel https://www.nattodan.com/

 123. Jimmy Dan zegt:

  Melchior,

  Mijn gehele reactie is weg. Stom.

  In het kort: Versimpel het niet, blijf bij jezelf, het is prima te lezen. Als iemand een simpeler boek zoekt (zonder achtergrondinformatie) dan is die er al.

  Ik kijk erg uit naar je boek. Succes met schrijven!

  Groeten,
  Jasmijn

 124. Hanneke Nasheed-Linssen zegt:

  Melchior, bedenk dat het hoofdzakelijk geïnteresseerde mensen zullen zijn die je boek willen kopen en lezen en het opleidingsniveau speelt m.i. niet zo’n belangrijke rol. De geïnteresseerde kan tegenwoordig alles op Google opzoeken(formules, reacties et etc.). Persoonlijk vond ik het hoofdstuk goed leesbaar en zeer begrijpelijk en motiveerde mij om e.e.a. op te zoeken ter verdieping, maar dat mag je eigenlijk van een arts ook wel verwachten.
  De boeken van Kris Verburg staan ook bol met, voor de leek, onbekende woorden, maar er zijn heel wat boeken verkocht. Hetzelfde geldt voor het boek van Daan de Wit over de cholesterolmythe.

  Het advies over een praktisch stukje met voorbeelden van voedingsmiddelen vond ik ook een goed idee, naast een verklarende woordenlijst en evt. enkele bijlagen waar je dieper op bepaalde onderwerpen ingaat voor de meer dan geïnteresseerde leek.

  Ik sluit me aan bij Marjo; de inhoud en motivatie tot verdiepen neemt toe met het inhoudelijk niveau van de stof. Het is mij niet bekend wat het niveau van redacteuren is maar dat zal zeker ook financieel aangedreven worden.

  Persoonlijk vind ik het afbreuk doen aan de kwaliteit van je boek wanneer je bepaalde medische terminologie in het Nederlands gaat weergeven. Ook hiervoor geldt dat de geïnteresseerde leek heel goed in staat is de betekenis van cardio e.d. te weten en anders zoek je het even op.

  • Dank voor je reactie, Hanneke. Ik dacht al dat Kris Verburgh ook niet op de knieën gaat. Heb zijn boek niet gelezen. Inderdaad, het is een economische overweging van de uitgever. Ze kunnen gelijk hebben, ze kunnen er ook ver naast zitten. Mij maakt het eigenlijk niet uit. Ík schrijf het, zorg dat mensen het kunnen kopen en ga door met mijn leven. Zal niet te veel concessies doen wat betreft terminologie. Ik vind het ook nodig dat een en ander zo duidelijk mogelijk wordt benoemd.

 125. u2203 zegt:

  Hallo Melchior,

  Heb je concept met veel interesse gelezen, het is goed te lezen voor mij tenminste, versimpel het niet.
  Had gehoopt dat je boek in juni 2016 uit zou komen, naar ik nu begrijp is dat niet haalbaar.

  Ik koop het boek en hoop dat als je in mijn dorp weer komt het voor mij wilt signeren.
  Groetjes
  Ursula (ex-buurvrouw)

 126. Paula zegt:

  Hoi Melchior, niets veranderen aan je schrijfstijl. Ook ik ben eraan gewend geraakt en met internet ernaast is alles op te zoeken 😉 En anders gewoon een keer vaker lezen zodat het blijft beklijven.
  In eigen beheer uitgeven gaat je vast lukken, dat is Sonja Bakker ook gelukt toen niemand haar eierkoekboeken uit wilde geven. Jouw boek zal mensen aan het denken zetten en zelf laten experimenteren met voeding, i.p.v. te leven naar voorbeeldmenu’s.
  Succes en bij deze heb ik er al één besteld.

 127. Jan L zegt:

  Zeker niet versimpelen Melchior. Ik denk dat er juist een publiek is voor je. Wat een paleo lifestyle mogelijk kan bewerkstelligen, lees ik juist op jouw blog of de n=1 gevallen bij Mark’s Dagelijks Appeltje. Niet in bijv. Remko Kuipers boek wat terughoudend en voorzichtig blijft. Je hoofdstuk hierboven is daar een goed voorbeeld van: naast de huidige stand van de wetenschap heb je ook de durf te vermelden waar volgens jouw intuïtie verdere inzichten gevonden kunnen worden.

  Wie met verkalkte vaten en een teruglopend hartmetertje toevallig verneemt dat een paleolevensstijl een ommekeer kan bewerkstelligen, zal zeker de moeite nemen je boek te doorworstelen. Dan maar lastig en moeilijk, maar na twee of drie keer herlezen snap je wel hoe het werkt.

  Zo’n “flinke portie fysiologie en biochemie” gelardeerd met de bevindingen van allerlei obscure medici leest trouwens ook wel weg als een spannende detective. Zeker met die steken onder water van je richting de geneesmiddelenindustrie wordt het misschien een echte misdaadroman 😉

  Maar ik heb toch een vraag Melchior: ik snap dat je liever maar 50 exemplaren verkoopt aan uitsluitend trouwe lezers dan dat je water bij de wijn doet, maar wat was nu eigenlijk jóuw oorspronkelijke doel?

  Is het vooral een testament voor je lezers? (Als die natto verkeerd valt…) Of had je liever ook aandacht en discussie gewild van mainstream wetenschappers/besprekingen in kranten/met je kop op TV?

  Ik snap je keuze heel goed om alleen verder te gaan. Maar ik vind het wel jammer. Je ‘tegenstanders’ zullen zich gesterkt voelen in het idee dat je uiteindelijk het zoveelste aluhoedje bent daar je je ideeën blijkbaar aan de straatstenen niet kwijt kunt.

  Kun je – met een uitdraai van al deze reacties – niet nog eens een kop koffie doen met die redactrice??

  • Hallo Jan. Dank voor je reactie. Mijn doel is om, rekening houdend met de ‘leesbaarheid’, zo veel evidence en logica te presenteren, dat afdoen als wacko met alu-hoedje lastig wordt. De ‘lezer van dit blog’ is van meet af aan mijn belangrijkste doelgroep geweest, ook omdat er volgens mij best veel mensen tussen zitten die niet per se paleo doen. Het ‘grote publiek’ is hoe dan ook niet ontvankelijk voor deze informatie.

   Ik wil liefst niet met de kop op TV, etc. Natuurlijk zou het wel mijn ijdelheid strelen om bij de AKO te liggen, maar dat kan alleen met een boek waar ik niet achter sta. Gezien de mail van de redactrice weet ik zeker dat wijzen op deze draad als belediging zou worden opgevat.

   We zullen zien!

 128. willem zegt:

  Een overbodige reactie, deze, want alle goeds en vertrouwen in je schrijfstijl is al gezegd.
  Heel herkenbaar die merkwaardige eis aan auteurs/journalisten om vooral niet moeilijker te schrijven dan een zesdeklasser/l.l. groep zes, aankan. Hoorde al jaren geleden van mijn dochter dat docenten aan de journalistieke opleiding die ze volgde daar al op aandrongen, om dus zo kinderlijk mogelijk te schrijven. Is kenmerk van de hedendaagse maatschappij, met name die van de meeste media, om vooral geen lezers weg te jagen. Ze mochten zich eens gaan verheffen…

  Interessant stuk trouwens over kaas. Mij nog niet helemaal duidelijk waarom het Goudse hoort te zijn. Denk eerder aan Boerenkaas, dan wel graskaas.

  • Dank Willem, heel blij om ook een reactie van jou te krijgen. Inderdaad, de richtlijn om altijd een kind van 12 in het achterhoofd te houden, wordt nog steeds strak gehandhaafd op de meeste redacties. Zoals ik hieronder aangeef overweeg ik om binnenkort uit de prostitutie te stappen.

   Nee, Goudse kaas of brie. Het heeft niets met de kwaliteit van de melk of de voeding van de koe te maken. Het gaat om de bacterie die wordt gebruikt om de kaas te maken. Die van Goudse en brie maken (extra veel) K2.

 129. ella meijer zegt:

  Ook ik (een simpele huisvrouw)vind het een uitstekend en heel goed te begrijpen hoofdstuk.
  Heel interessant , zeker niets aan veranderen.

 130. sigme zegt:

  Je hebt op dit blog wel eens wat stukje geplaatst die je schreef voor een “mannenblad” (oid). Als ik zo’n stuk lees weet ik weer waarom ik zulke bladen nooit lees. Zelfs als het onderwerp me interesseert staat er net niks in. Voer voor uitgevers, niet voor mensen die echt iets willen leren.

  • Ha Sigme. Had heel graag wat uitgebreider gepraat op AHS, maar stond stijf van de adrenaline. Ach ja, die bladen. Ik overweeg serieus om in de nabije toekomst met dat ‘vak’ te stoppen en oriënteer me momenteel op omscholing tot steigerbouwer of rigger.

 131. Gerdien zegt:

  Als biochemisch en fysiologisch groentje is de tekst soms wel even slikken. Hier en daar neem je forse sprongen. Kan ook zijn dat als ik bij H. 1 was begonnen dat dit makkelijker zou zijn. Echter omdat het onderwerp zeer boeiend is en ik vooral heel graag verder wil leren waarom het paleolitische voedingspatroon goed is voor mijn lijf en het westerse voedingspatroon zorgt voor narigheid heb ik stug doorgelezen.
  Praktijkvoorbeelden (zoals van die man met het massieve (?) hartinfarct), een verklarende (medische) woordenlijst, hier en daar een schematische weergave (de weg die een k-vitamine aflegt bijvoorbeeld) en wellicht een enkel plaatje (sorry hoor, visueel ingesteld) zijn denk ik een mooie toevoeging voor je ontzettend welkome ‘paleoboek’.

 132. Yvonne Janssen zegt:

  Melchior, ik ben erg blij om te horen dat je op eigen houtje verder gaat! Waar moeten al die mensen die craven naar een beetje diepgang anders hun fix halen??? Haha, nee, even serieus. Er zijn al genoeg mainstream boeken over paleo en ik snap dat als je daarmee bij je huisarts aankomt, dat die paleo afdoet als één of andere dieethype. Jij schrijft voor die huisarts! Paleo is namelijk wetenschappelijk bewezen effectief! Het wordt tijd dat dat mainstream informatie wordt en dat jonge dokters daarin onderwezen worden (zegt een jonge jeugdarts…).

  • Exact Yvonne, dat is mijn doel. Zie ik dankzij jullie heel helder in 🙂 . Dank!!!

  • Gert van der Hoek zegt:

   “Paleo is namelijk wetenschappelijk bewezen effectief!”

   Inderdaad, maar tot op zekere hoogte. Er zijn daarnaast volop plausibele pathways en mechanismen en talloze N=1 ervaringen. Het is de uitdaging om een juiste balans te vinden: niet teveel laten meeslepen door prachtige hypothesen, wel perspectieven schetsen, zoveel mogelijk onderbouwd met harde gegevens. En daar leuke en spannende verhalen van maken. Melchior kan dat! 😀 .

 133. Christel zegt:

  Promotie idee? je koopt 1 boek, je krijgt er 2.
  1 daarvan geef je aan je huisarts 🙂 Spread the word. 😉

  • Adriaan Keij zegt:

   Christel, denk je écht dat er huisartsen zijn die al die onzin over voeding en gezondheid van zo’n eigenwijze betweterige journalist (!) gaan lezen? Ze hebben MEDICIJNEN gestudeerd, ze WETEN hoe ze klachten moeten behandelen: met PILLEN!!

   Zoals de huisarts van m’n schoonouders zei: “U moet niet zoveel op internet kijken!” Tja, stel je voor dat je iets leest wat je écht kan helpen met je gezondheid… Nee, droom lekker verder.

   • Astrid zegt:

    HAhahahaha, als ik je een duimpe omhoog kon geven hier had je er wel 10 van me gekregen Adriaan. Zo is het gewoon, er zijn sporadisch wel huisartsen die zich er een beetje in verdiepen, maar helaas, die zullen niet veel verdienen omdat ze de pillen niet verkocht krijgen.

    • Christel zegt:

     Gelukkig ken ik die huisartsen. een op Bonaire, die kom ik wandelend tegen op de boulevard direct na zonsopkomst, een op Aruba die bereid is folders te leggen over Paleo en mensen paleogerichte adviezen te geven, en een van mijn beste vriendinnen in Nederland is huisarts. Maar zij werkt een half jaar, valt in ook in het Caribisch gebied en zet zich dan in als vrijwilligster in Afrika. Laats postte ze een videootje waarin ze een insect at. Stoer is ze en een geweldig mens! Dus misschien moeten jullie eens een andere huisarts proberen? 🙂

    • Astrid zegt:

     Een andere huisarts proberen? Meid ik weet niet eens hoe mijn huidige huisarts heet, toen ik hier kwam wonen mij en mijn man ingeschreven, ooit een assistente gezien, beide huisartsen zijn weg en vervangen door anderen en ik heb ze allemaal nog nooit gezien, vandaar dat ik ook niet eens weet hoe ze heten, LOL!!! Ik weet dan nog net waar de praktijk is………..

  • Jessica Boekhorst zegt:

   Jeetje mina, net terug van vakantie en dan krijg ik dit op mijn bordje!. Nou, kennelijk genoeg uitgerust want je hoofdstuk kwam super helder binnen. Prima stof, dat was weer even smullen. Dankjewel. En zou het een beetje moeilijk zijn hier en daar…nou dan wordt het gewoon het huiswerk voor deze week (ah zucht, eens een juf, altijd een juf). Dus,`” my savvy buddy”, lekker eigenwijs verder en in eigen beheer, toppie, want Melchior Meijer moet wel Melchior Meijer blijven. Alle vertrouwen, lieve groet JB

 134. Christel zegt:

  Melchior, zojuist las ik weer eens een van je andere posts. Ben weer begonnen met de bulletproof koffie. Kende je post over koffie nog niet. Heel interessant trouwens en stelt me gerust, haha.

  Echter wat me ineens opviel was de respons. Die lees ik altijd, al zijn het er 1000 of meer want daar staan vaak interessante aanvullingen of vragen tussen. Hoe moet dat nou met je boek? Kunnen we dan ook hier verder discussiëren over bepaalde hoofdstukken? Dat zou heel fijn zijn!!

 135. Elke zegt:

  Versimpelde Paleo boeken zijn er intussen wel genoeg denk ik, en er zullen er sowieso nog bij komen. Ik zou het geweldig vinden om, aan klanten en lezers die het nodig hebben, een Nederlandstalig boek te kunnen doorverwijzen dat écht in de diepte gaat. Die nood en vraag is er zeker wel!
  Ik dacht hierboven gelezen te hebben dat je intussen beslist hebt, dus mijn mening is misschien al overbodig, maar toch: niet plooien! Zelf uitgeven is niet zoooo heel moeilijk, kost alleen in eerste instantie wat meer geld.
  Ik vind het overigens zeker heel leesbaar, en zal je boek met plezier kopen!

 136. Christel zegt:

  Astrid, om de een of andere manier kan ik je niet antwoorden onder je berichtje. Ik zou zeggen, houden zo. Hier idem 🙂 Ik houd ze liever (te) als vriend 🙂

  • Over artsen een relevante snippet uit een van de ‘leesbare’ hoofdstukken 🙂 (met de kanttekening dat er ook steeds meer geïnteresseerde artsen zijn!):

   Henriks huisarts, die hem aanvankelijk nota bene had gesommeerd om meer te gaan bewegen en gezonder te gaan eten, sloeg de ontwikkeling met stijgende tegenzin gade. Hoewel Henrik hem van meet af aan vertelde wat hij van plan was, toonde de arts steeds minder belangstelling. Hendriks menu was niet zijn idee van gezond eten. Toen Henrik over de hele linie gezond werd, kon er van de kant van zijn huisarts niet meer af dan een schouderophalend ‘Bijzonder, maar ik kan hier niets mee’. Zijn diabetesverpleegkundige en diëtiste waren not amused. Henrik wilde hen betrekken bij zijn zoektocht, had zelfs graag extra betaald voor hun diensten, maar stuitte op zoveel weerstand dat hij geen andere oplossing zag dan het duo al in een vroeg stadium eenvoudigweg te dumpen. Zijn laatste poging tot dialoog ontaardde in een tirade met veel rondvliegend speeksel en de waarschuwing dat het met dat belachelijke dieet nog slechts een kwestie van tijd zou zijn voor hij op de hartbewaking zou liggen. Als hij het geluk had het ziekenhuis levend te halen, werd hem nog toegebeten.

   • Adriaan Keij zegt:

    Melchior, de Vereniging tegen de Kwakzalverij en Skepsis noemen het beestje (de BEESTEN vinden ze zelf) in zo’n geval gewoon bij naam – of de kritiek nou juist is of niet. Ik stel voor dat je in je boek ook gewoon de namen van die medicijnmannen, diabetesverpleegONkundigen en domme diëtisten noemt: name & shame. Halve zolen als deze verdienen het in je boek genoemd te worden. Durf je dat niet aan (bedenk dat een eventuele rechtzaak je veel publiciteit kan opleveren, dat moet je willen…), vermeld ze dan in de gebruikelijke – en zeer toepasselijke – criminele zin: “huisarts R.W.J. van der H. uit Zeist”, dan is het anoniem 😉 Ik noem maar een voorbeeld…

    • Ik begrijp je woede, maar dat zou erg onverstandig zijn, Adriaan. Ik hou het zo netjes mogelijk. Het verhaal moet voldoende zijn om te overtuigen. Bovendien jaag je door te schuimbekken en enkele concrete personen aan te wijzen veel potentieel geïnteresseerden weg.

   • Christel zegt:

    Ja, die artsen zijn er echt. en steeds meer mensen in de medische wereld. Ze kunnen er niet meer om heen. Leuke snippet. Maar had ook niet anders van je verwacht 🙂

    Die crowdfunding is een goed plan. Kunnen we alvast intekenen en ben jij zeker van een bepaalde oplage. Behalve boeken kun je ook andere dingen toezeggen zoals een lezing en natuurlijk je online bijbelklassen. Of een bierviltje. Neem aan dat je die wel gaat laten drukken eindelijk. Of persoonlijk mee op bezoek naar de huisarts of dietist 🙂

 137. Adriaan Keij zegt:

  Ach Melchior, ‘woede’… Je kunt het die mensen eigenlijk niet kwalijk nemen, ze weten niet beter cq zijn gewoon zo dom – daar kunnen ze niets aan doen en daarvoor is geen ‘medicijn’ ontwikkeld door de Big Pharma gangsters, ze kijken wel uit! Man en paard noemen heeft als voordeel dat lezers van je boek die sufkoppen kunnen mijden, in het belang van hun gezondheid.

  Nou ik je toch aan de lijn heb: crowdfunding, is dat wat? Ik weet het – je hebt geld genoeg, maar met een crowdfunding actie genereer je alvast de brood(!)nodige reuring voor je visie en boek. And please: ga t.z.t. vooral wél op de TV om het toe te lichten, jouw verhalen zijn té mooi voor een select gezelschap van slechts 6 lezers. Moge Big Pharma je boek aanvallen: “Melchior Meijer is het nieuwe roken!” en “Dit boek kan u ernstige gezondheid opleveren!” – van die dingen…

  • Nogmaals, voor acute zorg, traumatologie, revalidatiegeneeskunde, oogheelkunde, et cetera ben ik onvoorstelbaar dankbaar. Ik zou ook niet graag terug willen naar een wereld zonder farmaceutische industrie. Als je te hard gaat schelden op de minder goede en soms inderdaad criminele praktijken in het farmacomedische complex, loop je het risico dat de goeien bij voorbaat niet luisteren.

   Nee, geen crowd funding. Ik ben beslist niet rijk, maar een boekje financieren kan er wel vanaf en zo heb ik geen verplichtingen 🙂 .

 138. Miek zegt:

  Niet te veel versimpelen, je zou waardevolle informatie verliezen. Ook vanuit mij blijft de roep om info met diepgang omdat de meanstream info teveel biased is. Graag zou ik vanuit jou wel wel de link vernemen tussen Crohn en vitamine K2. Ik had er als Crohner nog nooit van gehoord en ben altijd op zoek naar hoe ik de Crohn zo min mogelijk de “baas” kan laten zijn in mijn leven.

  • Adriaan Keij zegt:

   Miek, al wietolie (CBD / THC) geprobeerd? Zie http://www.news-medical.net/news/20091217/Cannabis-for-Ulcerative-Colitis-and-Crohns-Disease-treatment.aspx
   Er staat meer op internet mbt Crohn en wietolie, samen met K2 zou het dan helemaal top moeten zijn!

  • bert zegt:

   Vandaag in het nieuws..

   Niet een bericht over genezing. Een positief verhaal over melk.

   Met melk drinken minder kans op ziekte van Crohn’
   26 mei 2016 313

   Wie melk drinkt, zou minder kans kunnen hebben op de ziekte van Crohn. Dat blijkt uit een wetenschappelijke studie.
   Foto: Jan Willem Schouten
   Foto: Jan Willem Schouten
   Melkconsumptie is wellicht geassocieerd met een verlaagd risico op het ontwikkelen van de ziekte van Crohn. Dat concluderen onderzoekers van UMC Utrecht en dat meldt het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Het gaat om de uitkomsten van een grote Europese studie naar het verband tussen dieet en kanker.

   Hoewel melkconsumptie het risico op Crohn wellicht verlaagt, is er overigens geen duidelijke zogeheten dosis-responsrelatie vastgesteld.

 139. Hans zegt:

  @Bert ,
  Heb je een linkje ? Geloof nog steeds niet dat de mens als enige zoogdier melk zou moeten drinken van een ander zoogdier ….. Moedermelk ok , tijdelijk , daarna waarmee de mens evolueerde . Lees hier meer http://realmealrevolution.com/
  Of koop het prachtige vertaalde boek van prof.Noakes http://www.atlascontact.nl/boek/de-real-meal-revolutie/
  Na HET Boek van Melchior heb je denk ik niets meer nodig …. Tenzij je (nog meer) achtergronden wil , daarom ben ik in afwachting van mijn bestelling van The big fat surprise van Nina Teicholz
  Twitter is btw ook een aanrader , alhoewel ….. als je niet de hele dag naar dat scherm wil turen 🙂

  • Astrid zegt:

   Melk is ook alleen maar voor babies/jonge dieren en dan wel van hun eigen soort, alleen als de mama geen moedermelk produceert zal je wel moeten. Ik denk altijd als ik zie staan “er was een studie gedaan door …universiteit”: Wie heeft die studie betaald??? Heel vaak de producenten die een positieve uitkomst willen zien omdat hun product in verkoop achteruit gaat oid

   • Hans zegt:

    Hoi Astrid ,
    Ben jij http://www.foodlog.nl/profiel/10994/ ? Vroeg ik me af en voor de duidelijkheid 😉

    • Astrid zegt:

     hahaha, ja die ben ik, ga je me nu stallken, nee toch?

    • Hans zegt:

     Nee Astrid , je schrijfstijl viel me op en er zijn veel mensen hier die via Foodlog hier beland zijn en het daar wel gehad hebben . Vandaar .

    • Astrid zegt:

     Is bij mij net andersom geweest. Foodlog, tja, ik lees het meeste alleen de artikelen en geef dan mondling mijn commentaar tegen het scherm, ls je mening tegen anderen indruist wordt je soms toch belachelijk gemaakt ipv respect voor je mening te hebben, dus ik schrijf het dan maar vaak niet

  • bert zegt:

   #Hans : Het stukje stond vandaag op boerderij.nl Daarmee kan iedereen dus stellen dat dit een lobby-artikel is..

  • Adriaan Keij zegt:

   Hans “Geloof nog steeds niet dat de mens als enige zoogdier melk zou moeten drinken van een ander zoogdier”: denk je dat de mens als enig zoogdier wel vlees moet braden cq groente moet koken? Doen dieren niet… Moet de mens als enig zoogdier wel auto rijden of fietsen? Als (volwassen) dieren de kans kregen melk te drinken bij een ander dier, dan zouden ze dat doen denk ik.

   Of dieren de melk eerst zouden vervoeren naar een fabriek om het vet er uit te halen (en later deels weer gehomogeniseerd terug in te stoppen), de pasteuriseren of te steriliseren, te voorzien van extra calcium (ijzer en vitamine D, zoals Campina nu doet bij die Actieve Dag zooi) en in een pak in de koeling zouden bewaren voordat ze het zouden gaan drinken waag ik te betwijfelen…

   • Hans zegt:

    Nee Adriaan , strikt genomen zit een zoogdier ook niet naar een scherm te gluren en op toetsen te drukken en zoogdieren lezen over het algemeen ook geen boek…… 😉
    Overigens , er zijn mensen die het normaal vinden dat melk(producten) uit een fabriek komt(komen).
    Ik blijf erbij dat een mens geen kalf is.

    • bert zegt:

     Vis is ook niet voor mensen.. Mensen hebben geen kieuwen om achter vissen aan te gaan jagen… Of geen zwemstaart zoals een zeehond.. En als we te diep gaan krijgen we duikersziekte.. Of water in de oren.

     We hebben wel al sinds we tot de zoogdieren behoren melk gedronken.. uit een speen. En yoghurt en kaas bevatten nagenoeg geen lactose.. En lactose is ook slechts een suiker.. en kunnen veel mensen gewoon verwerken na gewenning of puur omdat we als europeaan hieraan geevolueerd zijn.
     Melk drinken hoeft ook totaal niet.. Is helemaal niet aan de orde. Dat laat kaas of kwark of yoghurt over als uitstekende voedingsbron.

     Sinaasappels en appels en boerenkool en prei hebben we ook nooit gegeten.. Zijn door de mens gefabriceerde buiten proportie ontwikkelde genetisch afwijkende gewassen vol met gifstoffen.. Alle kolen ruineren je shildklierwerking…

    • Astrid zegt:

     Helemaal eens met jeHans, je kan nog wel ff doorgaan: een zoogdier trekt ook geen kleding aan, gaat op jacht ipv naar de supermarkt, heeft geen geld bij zich enz.
     Dat een kat melk drinkt is alleen omdat ze het lekker vindt, niet omdat ze het nodig heeft, dat is het verschil. Een mens kan weleens een glas melk drinken omdat die het lekker vindt, niet omdat je het nodig hebt.

  • Christel zegt:

   Super bedankt voor deze tip!! Wist niet dat het al vertaald was. Bruna Aruba had er nog 2 liggen. Happy!!!

   • Christel zegt:

    maaar…over je vis verhaal… op Bonaire vissen ze gewoon met de lijn. Een rol draad dus. Niks ver de zee op, kan wel, maar hoeft niet. al sta je tot aan je knieën in het water er is voedsel genoeg. Het water is zo helder als kraanwater. (Wat dat betreft zou ik in Nederland niet zo snel iets van de zeebodem plukken!) Ze vangen soldachi (Kreeftjes in een schelpje) en binden die aan hun lijn.

    Harpoen vissen is verboden, alleen met speciale vergunning op lion fish. Die verknalt hier momenteel de populatie wegens gebrek aan natuurlijke vijanden. De lokalen gaan op zoek naar een soort mossels en kokkels die op de rotsen zitten. Die pukken ze met de hand en maken er soep van.

    Een aantal vissers gaat de zee op, nog steeds in kleine bootjes. Soms roeiend, tegenwoordig steeds vaker met een motortje eraan.

    Wanneer ik dan net na zonsopkomst over de boulevard loop, komen ze binnen. De pelikanen zitten op hun vangst, zijn zo mak als honden en eten uit de hand de overblijfselen van de vissen die direct gestroopt en schoongemaakt worden.

    Je zou gewoon eens langs moeten komen. Ik eet dan zelf geen vlees maar als je dan naar het oudste slavenendorp van de caribean gaat, Rincon, dan krijg je het beste van het beste van de geit als gast. Die lopen daar vrij rond. Het oog en de ballen zijn delicatessen. Ik blij dat ik al heel lang geen landdieren meer eet haha!

    Maar ook de leguanen zijn heerlijk. Ze lopen vrij rond en zijn talrijk. Smaakt een beetje naar kip. Voor mij ook verleden tijd inmiddels 🙂 Enfijn. Ik ga me eens verdiepen, dankzij jou, in het Banting dieet 🙂 Nogmaals, masha danki!

 140. Gert van der Hoek zegt:

  Even wat stelen van Willie, die ook de ziekte van Crohn heeft:

  “Al jaren wordt er aangenomen dat de Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis (MAP) die bij koeien ernstige darmontstekingen veroorzaakt ook verantwoordelijk is voor de ziekte van Crohn 51-53. Als u denkt dat deze bacterie gedood wordt tijdens het pasteurisatieproces, waarbij de melk gedurende een zeer korte tijd op een temperatuur van 72 °C wordt gebracht, dan komt u bedrogen uit. Onderzoek laat zien dat de MAP bacterie na pasteurisatie nog steeds in onze melk voorkomt 53-59”

  “Ook ik heb de ziekte van Crohn. In 1992 werd ik op 44 jarige leeftijd opgenomen in het ziekenhuis. Ik woog toen nog maar 48 kilo. De diagnose was snel gesteld: Crohn, ongeneeslijk. Natuurlijk had ik ook veel melk gedronken. Wie wist er nu in de 60er jaren dat melk consumptie zulke gevolgen kon hebben. Ik ging een traject in van drie jaar ellende. Darmoperatie waar ik een deel van mijn dikke darm verloor. Een tijdelijk stoma. Een herstel operatie na twee jaar. En een traject van steeds weer terugkerende klachten. De ziekte van Crohn was voor mij een van de reden om orthomoleculaire geneeskunde te gaan studeren. En dat heeft geholpen. Ik ben nu al 15 jaar klachtenvrij.”

  http://pilliewillie.nl/voeding/melk/

  • Hans zegt:

   Gert , heb een kennis met Crohn , wil er niet van weten en/of lezen . on-be-grij-pe-lijk !
   Melk is puur natuur zegt ze……. ( NB van Holsteiners gevoerd met mais /bierbostel etc. ) . Het dringt niet door…. Haar keuze natuurlijk , dat wel…….

 141. Miek zegt:

  Kijk weer interessante info Gert en Adriaan! Ik ga verder lezen!

  Miek

   • Gert van der Hoek zegt:

    Mooie link! (Y)

    Het standaard antwoord van artsen is: “is niet bewezen” en “bacterie reageert niet op stoffen waarop hij zou moeten reageren, dus is er geen link.”

    Die bacterie – in de wandeling: MAP – schijnt een heel lastig ding te zijn om mee te werken in het lab en meer te lijken op lepra dan op TB. MAP zit in dezelfde familie als TB (en Lepra), maar gedraagt zich heel anders dan TB. “Dus” bestaat er geen link tussen de MAP-bacterie en de ziekte van Crohn.

    Het zou zo maar 10 of meer jaar kunnen duren voordat er “bewijs” komt. En dan duurt het nog 10 of meer jaar voordat het mainstream wordt. Men is met een vaccin bezig, maar dat staat nog in de kinderschoenen. Geld om het in mensen te testen is er (nog) niet. Denk ook aan 10 jaar of meer voordat het toegelaten wordt, gerekend vanaf de eerste trials in mensen.

    Zolang zou ik niet wachten om te kiezen voor gezond voedsel 😀 .

 142. bert zegt:

  Nou gisteravond was de documentaire : “Fed up” op NED3. http://www.npo.nl/3doc-fed-up/26-05-2016/KN_1681183

  Dit is een boodschap brengen naar “het grote” publiek. verpakt in een vorm zoals de film “The inconvienient truth” van AL Gore.

  Een kijkje in de geschiedenis wat er mis is gegaan in het voedingspatroon van de geevolueerde mens met zijn industrie. De industrie die in dienst staat van zijn eigen winstgevendheid. Hoe zou het anders zijn ?! En zijn pijlen op de mondjes/buiken van de onbewuste mens heeft gericht..

  Ik zie het net als ik nu de kinederen en volwassenen ook zie met hun telefoontjes.. Vooral elk meisje dat bij ons voor huis langs fietst… staart rehtstreeks in eigen gedachten verzonken naar het schermpje.. De software-industrie heeft haar aandaht gewonnen.. En nu komt er wellicht overheidsbeleid..

  Een kritische beoordeling van de film las ik hier https://www.sciencebasedmedicine.org/does-the-movie-fed-up-make-sense/

 143. Adriaan Keij zegt:

  Bert, is de conclusie van de “kritische beoordeling” van Fed Up correct? “And it’s not fair to demonize the food industry. It has done a lot of good by providing a greater variety of safer food to more people for lower prices.” Is dit juist? Grotere variëteit suiker(houdende)producten? Veiliger terwijl je er chronisch ziek (en dik) van wordt? En lagere prijzen dan échte voeding? Kijk dan nog een keer aub, het os onjuist.

  Is de voedingsindustrie zo kwaad nog niet? Hebben ze écht het beste voor met ons? Ik vond dat ze de spijker op z’n kop sloegen en wat mij betreft hadden harder mogen slaan, véél harder. Daarom lees ik dit blog, om serieus geïnformeerd te worden. Kom op met dat boek sodeju!!

  • bert zegt:

   #Adriaan, Jij bent het boek niet meer nodig. Jij weet het al. Het specifieke achter de komma zal voor jou het verschil niet maken. Wat verwacht je van het boek.. ?

   En 1 ding is zeker.. Het boek zal die teveel etende dikke of Tofu-mensen die voor gek staan in de film helemaal niet bereiken. Het boek zal voor de maatschappij geen verschil maken. Het wordt een mooi en goed bijbelboek voor gelovigen. Net als gisteren in de tv-documentaire “wedding day” (ned 2) over het vissersdorp Urk, waar iedereen nog gelovig is.. De jongedame die ging trouwen vond ook dat andere mensen buiten hun kerk het ook niet goed deden.. Scheiden mag niet want dat is niet goed. Van scheiden wordt per definitie niet gelukkig. Bij elkaar blijven daar wordt je gelukkig van. Kijk maar naar hun ouders. Het bewijs ligt in het verleden.

   Samenwone sloeg volgens de urkers ook nergens op.. Je gaat toch niet proberen… Want zei een gelovige vrouw… die een kleine baby op haar schoot had.. Kijk, dit kind heb ik ook zo gekregen als het is.. Dat ga ik toch ook niet eerst proberen… en dan beslissen of…

   Nou, klinkt heel plausibel… Net als Melchior schreef.. : Het is niet logisch om in de winter vitamine D te slikken.. Want vroeger bestond die combinatie ook niet. Het lichaam verwacht dat niet.. Kortere dagen zonder zonkraht met UVB en dan wel vitamine D.. Kan niet goed zijn.. !

   Ik wacht nog op het bewijs.. Je kunt het wel stellen vanuit je geloof als hypothese.. Maar dat in een boek schrijven zonder bewijs gaat mij te ver. En dan haak ik een beetje af !

   In mijn mening gaat er dan een geloof vooraf aan een stelling die gebracht wordt als feit.. Tenminste,.. zo blijft het wat hangen in mij dan..

   • Jo tB zegt:

    Vroeger bestond de televisie, de computer/laptop, mobielfoon (alle kunstlicht bronnen) ook niet. Vroeger ging men op tijd naar bed en waren ze bij daglicht wakker, werkten ze hele dagen buiten. Dus hadden ze vermoedelijk geen extra vitamine D nodig. De opkomst van fabrieken waar arbeiders verwacht werden 12 uur per dag te werken, kwam rachitis (engelse ziekte) veel vaker voor (kromme beentjes) omdat ze amper daglicht zagen..Ik weet van een jongen van 14 jaar die de hele dag in een donkere (zwart) kamer zit computerspelletjes spelen. Komt alleen uit zijn kamer om te eten. Wat denk je dat hem later zal overkomen?
    Dus kun je niet zomaar zeggen (en Melchior ook niet) we hebben geen vitamine D supplementen nodig.

    • Gert van der Hoek zegt:

     Zo is het Jo: we leven in een samenleving waarin normaal gedrag als extreem wordt gezien. Tegelijkertijd is extreem gedrag het nieuwe normaal. En dan kunnen supplementen zoals Vit D in beeld komen. Maar als supplementen langer dan tijdelijik ingenomen moeten worden, dan klopt er iets niet?

   • Wim van Doorn zegt:

    Kom niet aan bij bij. M.M. dat hij uitgaat van dogma,s want dan zegt hij dat hij dat allang heeft ontkracht. O ja?

    • Geachte heer Van Doorn,

     Dank voor uw reactie. Kunt u misschien aangeven op welk dogma u doelt? In de discussiedraad waarin u nu reageert, word ik niet wijzer.

     Alvast vriendelijk dank voor uw moeite.

     Met hartelijke groet,

     Melchior Meijer.

 144. Gert van der Hoek zegt:

  Bert, volgens mij is wat je beschrijft je eigen `frame´, zoals dat tegenwoordig heet. Je kunt iedereen wel in een hoek zetten met `geloof´ of ´kerk´. M.i. gaat het om een combinatie van harde wetenschap en het plausibel invullen van de grote gaten die er nog zitten. Plausibel is iets dat je kunt bediscussiëren; geloof en kerk : daar lukt discussie niet echt. Daar krijg je eerder oorlog van.

  Er zijn m.i. goede argumenten – science based, meten – om te concluderen dat Vit D slikken wat anders is dan Vit D zelf aanmaken via de zon of binnen krijgen via voedsel. “Vroeger” was de Vit D norm 20, dat werd 50 en schuift nu op naar 75, 80 . Voortschrijdend inzicht in de wetenschap. “Vroeger” was ook buiten zijn, in de zon, voorraad opbouwen voor de winter, aanvullen met vette koudwater vis. Mijn N=1 metingen wijzen uit dat het in Nederland heel goed mogelijk is om jaarrond boven de 70,75 te blijven. Zonder suppletie, zonder extreem te doen. Eitje.

  De vraag is ook: waar is die norm van “80 is prachtig” op gebaseerd? Er zijn veel studies over, maar niet zoveel bij Paleo lifstyle volgers. Hypothese: de gemiddelde “schijf-van-5 eter” heeft meer Vit D “nodig” dan een “Paleo mens”? Je kunt misschien pas wetenschappelijke conclusies trekken als je een flinke groep mensen 100 jaar lang volgt. Misschien is het handiger om al eerder – niet uit “geloofsovertuiging”, maar gebaseerd op argumenten – proberen goede keuzes te maken. En daar over te discussiëren met elkaar.

  Maar let op: “geloof” of “gut feeling” of whatever komt altijd om de hoek kijken. Kijk eens naar de situatie rondom cholesterol. De huidige medische praktijk lijkt een combinatie van geloof en regelrechte criminaliteit. Tien-tallen wetenschappelijke studies maken gehakt van de “verzadigd vet hypothese” en de “cholesterol veroorzaakt hart-en vaatziekten hypothese”. Er is nog niet veel veranderd.

  Geloven mag, maar je moet jezelf ter discussie durven stellen. Je moet intussen roeien met de riemen die je hebt. En niet ophouden met roeien.

  • bert zegt:

   Hypotheses moeten niet in boeken voor informatie gebracht worden als open eind of gelijk een feit… Zo ik zei.. Je leest het al gauw als een feit. Terwijl er hoogstwaarschijnlijk geen realiteit in zit.

 145. Jos zegt:

  Dit is inderdaad een grote lap moeilijke tekst van een ongeveer 10 bladzijden. Ik zie bij non-fictie liever dat zo’n hoofdstuk met behulp van tussenkopjes is opgebouwd uit kleine hoofdstukjes van maximaal 2 pagina’s. Maakt het geheel minder afschrikwekkend, toegankelijker etc. Dit kan m.i. volstaan, en dan hoef je niet aan de inhoud te morrelen. Een voorbeeld in hetzelfde ‘genre’ is de opbouw van Fat and cholesterol are good for you! van Ravnskov. Moeilijke inhoud, want dat is onvermijdelijk, maar overzichtelijk gepresenteerd.

  • willem zegt:

   De auteur, in dit geval Melchior, gaat over de tekst, dus de inhoud en de boodschap van het boek. Het is aan de opmaak om een overzichtelijke indeling te maken, lijkt me. Deze opmaker/-ster zal kennis van zaken hebben en daarom voor een overzichtelijk geheel zorgen.
   Het boek wil zich door een zo breed mogelijk publiek gelezen laten worden, maar in de praktijk wordt het aangeschaft door, dan wel cadeau gegeven aan, mensen die geinteresseerd zijn in het onderwerp. In dit geval voeding en gezondheid. Wellicht is het eveneens mooi leesmateriaal voor historici, geo- en antropologen, toch? Om van medici maar niet te spreken.

   Kortom: richt je op deze doelgroepen en zwicht niet voor de hedendaagse trend om het volk alles op het niveau van GTST voor te schotelen.

   Zet hem op, Melchior!

 146. Anton Peters zegt:

  *De groep van Cees Vermeer toonde aan dat 1 gram (1000 microgram) K1 per* moet zijn 1000 milligram of 1 milligram (1000 microgram)

  • Adriaan Keij zegt:

   Anton, dit verduidelijkt het niet echt… Moet het nu 1.000 mg of 1 mg zijn? 🤕

   • Hans zegt:

    Adriaan zie verder naar boven ,

    Aldert zegt:
    mei 21, 2016 om 1:04 PM

    • Hans zegt:

     Ow , en zo is het sneller…….. 🙂

     Aldert zegt:

     mei 21, 2016 om 1:04 PM

     Hee Melchior!
     Super hoofdstuk, heel goed te lezen. Elk onderdeel duidelijk uitgelegd. Soms moest ik weer ff wat opzoeken, bv. wat waren de “target weefsels” van K1 ook al weer….
     Verder denk ik dat je iemand moet hebben zoals Lisa hierboven die de tekst leestechnisch napluist.
     Kleine ‘slip of the toetsenbord’: De groep van Cees Vermeer toonde aan dat 1 gram (1000 microgram) K1…. 1 gram 1000 milligram 1.000.000 microgram.

     Wanneer denk je Het Boek klaar te hebben? Geneer je niet om nog wat concepthoofdstukken te plaatsen😉

    • Adriaan Keij zegt:

     Hans en Aldert, ik had die fout ook al geconstateerd – maar weet nog steeds niet wat het nou eigenlijk moet zijn. In het stuk van Vermeer staat dit: “Only after supplementation with >1 mg/day of vitamin K1 or 200 µg/day of MK-7 extrahepatic Gla-protein carboxylation was near to completeness (8).” Als DAT de tekst is waar MM aan refereert had MM moeten schrijven “toonde aan dat 1 milligram (1000 microgram) K1”, eigenlijk had MM moeten schrijven “toonde aan dat meer dan 1 milligram (1000 microgram) K1” etc.

     Anderzijds: waarom zou je in de tekst uitleggen hoeveel 1 mg is? Hoeveel 1 umg (de micro wil vaak niet op een PC…) is etc? Geen dubbele vermeldingen van hoeveelheden zou ik zeggen, want dan blijf je bezig. Uitleggen hoeveel gram cq milligram cq umg iets is als je IE (of IU) schrijft is wél van belang omdat er geen 1 op 1 relatie is tussen IE/IU en het gewicht (cq de massa). Daar zijn tabellen voor, maar om telkens bij IE/IU die tabel te moeten pakken als je wilt weten hoeveel dat in g/mg/umg zou zijn is lastig.

 147. Melchior, zwicht niet. Schrijf in je eigen stijl, en vooral met heel veel diepgang je boek zoals je dat wilt schrijven. De eerste 25 boeken bestel ik hoe dan ook voor mijn personeel, dus die 50 haal je zeker. Strategisch gezien vind ik het ook goed, je kunt altijd nog een paleo-for-dummy’s schrijven nadat je een inhoudelijke klassieker hebt gepubliceerd. Mocht je hulp kunnen gebruiker: bel/mail etc. Keep up the good work. Ik smacht naar een boek met diepgang. Gr Wouter

 148. Jan. zegt:

  Groot compliment Melchior.
  Graag doorgaan zoals jouw idee is. Er is al veel over gezegd en heb weinig aanvulling.
  Voldoende interesse van mensen die het willen meemaken. Zelf zal ik meerdere exemplaren bestellen.
  Een populaire versie is misschien zakelijk wel interessant en boeiend voor lezers van Annie Proelx.
  Het hoofdstuk over vitamine K2 en Goudse Kaas is geniaal……. Het is toch geen 1 april-grap he….. !! (sorry, grapje!)
  De melkveeboeren uit Zuidhorn e.o. zullen je vast nog eens uitnodigen

 149. Christel zegt:

  Is het Banting dieet een soort uber paleo, Melchior? Komt het (ook) aan bod in jouw boek? Heb gisteren ‘De real meal revolutie’ gekocht (yes, Bruna Aruba had het gewoon liggen!!) en voor mij is het zo klaar als een klontje boter wat Tim Noakes achterin beweert. Maar ik mis wel wat verdieping. In vergelijking met jouw 3-domensionale schrijfstijl, blijft hij 1-dimensionaal. Vandaar mijn vraag. 😉

  • Jo tB zegt:

   Noakes kan wel 1-dimensionaal zijn met zijn Banting, maar hij bereikt en helpt wel de massa die geen geld en geen verdieping aan kan. The 3-dimensional happy few helpt de massa niet die de meeste hulp nodig heeft. Zijn we dan niet terug bij de heren wetenschappers en het volk dat dom gehouden werd? Zij hadden hun eigen wetenshappelijke jargon ontwikkeld, waar het gewone volk niets van begreep, niets van moest begrijpen. Het welbekende klasse systeem. Jammer, dat we dat nog steeds tegenkomen.

   • Hans zegt:

    Idd Jo , Noakes maakt het niet moeilijker dan het is , eet ECHT voedsel , maak het klaar op de juiste manier . LCHF , mijdt koolhydraten , ook het verhaal van insuline-resistentie maakt hij duidelijk ( ook in zijn boek ). Noakes bereikt in Zuid Afrika een groot publiek en werkt aan info voor artsen , denk dat op een hoger niveau zal zijn . Dat zou winst zijn , maar ik twijfel of de artsen zonder Big Pharma kunnen… $$$$$$$$
    Geweldig dat hij niet op geldelijk gewin uit is en zijn Foundation non-profit is , ook de opbrengst van zijn boeken gaan naar de Foundation.
    Kocht het boek van hem op het http://2015.ancestralhealth.nl/ voor €30,- Wel gesigneerd , dat dan weer wel , heb hem dus gesponsored 😉
    Ned. versie is €5,- goedkoper.

    Overigens is ,, het bierviltje “toch ook voor een ieder begrijpelijk …….

    @Christel , denk dat banting , lchf ,paleo en primal etc. op geringe verschillen na 1 pot nat is . Niemand weet het uiteindelijk precies , maak je eigen keuzes.
    Lekkere recepten van Jonno Proudfoot btw in het boek 🙂
    Had je hier al gelezen , klik op recources http://realmealrevolution.com/ ?

    • Jo tB zegt:

     Hans, daarom ben ik zo’n fan van Mark’s Daily Apple. Volg zijn blog al ruim 9 jaar. Hij blijft altijd kalm, schrijft een helder verhaal dat voor iedereen begrijpelijk is, kraakt niemand af, ook wanneer ze herhaaldelijk komen met vragen is het paleo of niet. Hij legt het helder uit, geeft ook aan of het een grens geval is, en laat het aan jouw over of je het wil gebruiken of niet. Vooral zijn “Definitive Guides to…” vind ik altijd goed.

     http://www.marksdailyapple.com/dairy-intolerance/#axzz4A8uu6xmV

     Pete Evan’s book Going Paleo bevat ook heerlijke recepten.

    • Christel zegt:

     Hans, heb me aangemeld voor de gratis week voor beginners 🙂 Maar kocht diezelfde middag het boek. Door jouw linkje op het bantingspoor gekomen volgens mij. Ja, ik zie ook veel overeenkomsten tussen banting , lchf ,paleo en primal etc . Wat ik fijn vind is dat ik nu eindelijk echt begrijp waarom high fat zo belangrijk is. Dat tooltje, de appestaat, in je hersenen dat bij verzadiging een seintje afgeeft dat er niet meer bij kan. Dat kan geen koolhydraten lezen, zo lijkt het een beetje. Ik heb trouwens niets tegen simpel, wil gewoon meer, meer, meer weten. Hoe word ik zo gezond mogelijk oud. Gewoon dat 😉

     Ik vond hier Goudse geitenkaas. Zit daar ook vitamine K@ in vraag ik me af?

    • Christel zegt:

     Op Aruba betaalde ik 33 euro voor DRMR. Ongesigneerd. Was allang blij dat ze het hadden! 😉

 150. Geertje Boon zegt:

  Beste Melchior,

  Je krijgt nog antwoord van me, heb het al een keer gelezen en vond het idd moeilijk, maar mijn moeder is overleden (86) en ik ben nu even met andere zaken bezig, maar je hoort van me
  Vr gr Geertje Boon

  Verstuurd vanaf mijn iPad

 151. Adriaan Keij zegt:

  Melchior, ik besef dat deze vraag het verschijnen van je boek zou kunnen vertragen – maar ik stel hem toch. Mijn vraag borrelde op n.a.v. een artikel op Foodlog (Gary Taubes / Kevin Hall), ik heb de schrijver van het stuk dezelfde vraag voorgelegd. Het lijkt me goed als jij er in je boek ook aandacht aan besteedt, dan komt er eindelijk duidelijkheid in deze voor mij onbegrijpelijke materie. En Bert (reactie dd 27/5): nee, ik weet het allemaal NIET, integendeel. Hoe meer ik lees, hoe meer ik besef hoe WEINIG dat ik weet. Nu mijn vraag aan MM:

  Hoe betrouwbaar is de calorische waarde van voedingsmiddelen cq -producten? Fabrikanten kunnen de ‘voedingswaarde’ zelf in het laboratorium onderzoeken (hoe betrouwbaar is dat…), door zich te baseren op informatie uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO) of door het berekenen van de voedingswaarde van het eindproduct (op basis van de receptuur en voedingswaarde-informatie van de gebruikte grondstoffen).

  Voor zover mij bekend wordt de ‘hoeveelheid vrijkomende energie’ bepaald door een bepaalde hoeveelheid product (o.b.v. gewicht, niet volume) te verbranden – maar verbranden (met zuurstof) is toch een heel ander proces dan verteren? Zou het niet beter zijn de calorische waarde van voeding(smiddelen) op een meer op de spijsvertering gelijkende manier te bepalen? En is ‘gewicht’ vóór de verbranding wel de juiste basis?

  Volgens mij is er weldegelijk een verschil tussen het eten van 1.000 kcal vetrijke voeding (bijvoorbeeld gebakken eieren met spek) en 1.000 kcal koolhydraatrijke voeding (zoals brood met jam) – dus twee ‘even calorierijke maaltijden’ waarvan de hoeveelheid kcal is bepaald door ze in brand te steken…

  Een blok massief eikenhout brandt prima, ook in het lab – het zal in een hoge verbrandingswaarde (kcal) resulteren, maar VOEDT het de mens ook evenredig veel? Zijn de huidige kilocalorieën wel de juiste basis als je onderzoek gaat doen zoals in het artikel beschreven? Zou ‘verzadiging’ niet een betere basis kunnen zijn?

  • Astrid zegt:

   Hoi Adriaan, ik heet geen Melchior, maar je zal mijn reactie daar op FL inmiddels ook wel gezien hebben? Ik ben ook geen voedseldeskundige, alleen ervaringsdeskundige en er is zeker weten verschil in kcal tussen verschillende soorten voeding. En juist vanwege of het meer verzadigd of niet. Een boterham met jam heb ik veel eerder een knorrende maag van dan voor dezelfde hoeveelheid kcal aan fruit met een stukje kaas of een ei. Niettemin hoor ik ook graag van Melchior wat zijn mening is, misschien, als hij tijd heeft, dat ie het stuk op FL ook eerst zou lezen?

   • Foodlog is er wel erg laat bij 🙂 . Dit is iets van zo’n 60 dagen geleden.

    Anyway, ik ga het niet lezen, maar refereer aan deze post uit 2012:

    https://melchiormeijer.wordpress.com/2012/04/10/uit-de-tent-gelokt-op-de-bres-voor-gary-taubes/

    Taubes (en helaas ook Noakes et al) gaan beslist wat te kort door de bocht. Insuline is niet de zon in het obesogene melkwegstelsel, al lijkt dat wel zo. Hoge insulines zijn sterk geassocieerd met al het leed onder de zon – denk aan de Kraft Insuline Patronen – maar ze vormen vooral een marker, geen primaire oorzaak. Ze markeren het dieper liggende probleem van LPS (via ceramide) geïnduceerde mitochondriële dysfunctie (ultieme oorzaak: overbemesting met dense acellular carbs).

    Hier is overigens een afgewogen antwoord van David Ludwig op de wel erg ‘smug’ van de toren blazende Kevin Hall:

    Bekijken op Medium.com

    • Link naar Ludwig werkt niet, dus copy/paste:

     Defense of the Insulin-Carbohydrate Model Redux: A Response to Kevin Hall
     In January, the neuroscientist Stephen Guyenet claimed to have refuted the Insulin-Carbohydrate Model (ICM) of obesity in an article published on his Whole Health Source blog. I responded to Guyenet, arguing that each of his 11 criticisms was based on a misunderstanding of the biology and neglect of much relevant research. This month, ICM came under attacked again, this time by National Institutes of Health researcher Kevin Hall, who claimed in a widely circulated YouTube video to have “falsified” the concept. His evidence: a small, short-term, non-randomized pilot study that he presented in abstract form at the 2016 World Obesity Federation meeting. Before examining the deficiencies of Hall’s pilot study, I’ll review some of the more concerning problems with the conventional Calories In, Calories Out view of obesity, and the extensive evidence in support of ICM.
     Problems with the Calories In, Calories Out Model
     According to the conventional view, obesity results from a simple mismatch between calorie intake and calorie expenditure. In our modern environment with ubiquitous tasty food and inadequate opportunities for physical activity, it’s easy to consume more calories than we can burn off. So this excess — calorie-rich substances like glucose and free fatty acids — accumulates in the blood stream and ultimately gets stored in fat tissue, leading to weight gain. The solution: just eat less and move more.
     The Calories In, Calories Out approach considers all calories alike, emphasizing the individual’s responsibility to maintain calorie balance. Since eating a bit less, and moving a bit more on a daily basis seems so simply, this view implies that people with excessive weight must lack knowledge, willpower, discipline or proper character. (This way of thinking likely contributes to the bias and stigmatization directed at people with obesity, in contrast to virtually all other medical problems.)
     But the Calories In, Calories Out model has a sort of Emperor’s New Clothing problem, evidently unseen by its advocates. Without advanced technology, not even the most expert nutritionist could accurately assess an individual’s energy balance to within 350 calories a day by assessment of diet and physical activity level. A daily overestimate 1/10th that magnitude would cause obesity in a decade. For that matter, if conscious control of calorie balance were so critical to weight control, how did humans ever manage to prevent extreme fluctuations in body weight before the very notion of the calorie was embraced a century ago?
     More fundamentally, this approach disregards decades of research demonstrating that body weight is controlled more by biology than will power over the long-term. With calorie deprivation, the body fights back in predictable ways — including increasing hunger, slowing metabolism, and secretion of stress hormones. These hallmarks of the starvation response make long-term weight loss by calorie restriction exceeding difficult to maintain. Indeed, only a small proportion of the US population has ever maintained even a moderate weight loss for just 1 year.
     Are we destined by genes or environment to inexorable weight gain? Must we choose between lifelong obesity or ceaseless struggle with hunger? Is bariatric surgery our only long-term solution? ICM answers a resounding no, no, and no.
     What is the Insulin-Carbohydrate Model?
     According to a radically different way of thinking, excessive weight gain occurs because fat cells have been triggered to take up and store too many calories, leaving too few for the rest of the body. We overeat in an effort to keep enough calories in the blood stream for the brain, muscles and other vital organs, but those extra calories ultimately wind up in fat cells, creating a vicious cycle of hunger, overeating and weight gain. In other words, overeating is a consequence, not the cause, of an underlying metabolic problem.
     Consider what happens in pregnancy. The mother’s increased hunger and food intake doesn’t make the fetus grow; the calorie demand of the growing fetus makes the mother hungry and eat more. ICM says the same thing happens to those whose fat tissue is being stimulated to grow.
     We typically consider obesity a state of excess, but from this perspective, the problem is more akin to starvation, explaining why hunger increases and metabolism slows on a conventional diet long before normal body weight is anywhere in sight. Thus, calorie restriction amounts to nothing more than symptomatic treatment, destined to fail over the long-term for all but the most exceptionally disciplined among us.
     So what’s triggered fat cells into calorie storage overdrive? The obvious answer is too much of the hormone insulin, which we can think of as Miracle Gro for fat cells. And what’s raised insulin levels? That’s just Endocrinology 101: all the fast-digesting, processed carbohydrates that flooded into our diet during the low-fat craze of the last 40 years — white bread, white rice, prepared breakfast cereals, potato products, crackers, cookies, and of course concentrated sugar and sugary beverages.
     (Though it’s beyond the scope of this discussion, fat cells can be influenced by other factors in our diet beyond processed carbohydrate, and other aspects of our lifestyle beyond diet — such as sleep deprivation, stress and too sedentary a lifestyle.)
     Scientific Support for the Insulin-Carbohydrate Model
     Numerous lines of research provide strong scientific foundations for the ICM, including the following:
     — Insulin administration in experimental animals, or insulin therapy in people with diabetes, predictably causes weight gain, whereas insulin deficiency invariably causes weight loss.

     Calorie restriction to prevent weight gain didn’t prevent excess fat accumulation
     — Animals given fast versus slow digesting carbohydrate take in more calories than they expend and gain excessive weight. When their food intake is restricted to prevent weight gain, their metabolism slows down and they still accumulate a relative excess of fat tissue (see figure). This finding completely defies the Calories In, Calories Out view of obesity.
     — In humans, the number of calories in the blood crashes, stress hormones surge, and hunger increases a few hours after meals with fast-digesting carbohydrate compared to meals with slowly-digesting carbohydrate or less total carbohydrate.

     BL = Baseline; LF = Low-Fat; LGI = Medium Fat; VLC = Very-Low-Carbohdyrate
     — After 10 to 15% weight loss, metabolic rate plummets from baseline on a low-fat/high-carbohydrate diet. But at the same body weight, moderate- or very-low-carbohydrate diets partially or totally prevented this decline (figure). If this difference, about 325 calories a day, were sustained, it could have a major impact on the long-term weight loss maintenance
     — The highest quality clinical trials — those that actually produce significant differences in diet among the groups — show a substantial advantage of higher-fat diets compared to lower-fat diets. Several systematic reviews confirm this point (the opposite of what would be predicted by a calorie-focused approach to weight loss, since fat has more than twice the calories per gram than the other major nutrients).
     — The benefits of higher-fat/lower-carbohydrate diets extend beyond metabolism, to include chronic disease risk reduction. Among the best prospective observational studies, calorie-dense, high-fat foods (like nuts, olive oil and dark chocolate) seem to protect against diabetes and heart disease, whereas fast-digesting carbohydrates (potato products, refined grains, sugary foods) increase risk. That’s also the upshot of two recent major clinical trials. The Look Ahead Study showed no benefit of a low-fat diet on cardiovascular disease (and closed early for “futility”). In contrast, the PREDIMED study demonstrated major reductions in cardiovascular disease on higher-fat diets with lots of nuts or olive oil (and also closed early, but in this case because the effect was unexpectedly large).
     The Limitations of Hall’s Study
     Hall and his collaborators aimed to test the hypothesis that exchanging “dietary carbohydrate for fat . . . [will] increase energy expenditure and fat oxidation.” They admitted 17 men with high body weight to a metabolic ward for 8 weeks, during which the participants ate two controlled diets: high carbohydrate (50%) for the first 4 weeks followed by a very-low-carbohydrate (5%) for the next 4 weeks. Throughout the study, the investigators measured how many calories and how much fat were burned on a daily basis. During his poster session, Hall was asked whether carbohydrate restriction could affect calorie expenditure. He replied that his study “basically answers the question . . . no,” and “falsifies” ICM.
     The full details of the study have yet to be published in a peer-reviewed journal, but we have enough information about study design to dismiss Hall’s conclusion with confidence.
     Prior to recruiting participants for clinical trials, investigators are generally required to specify basic design details in an official registry. Hall’s registry calls the project a pilot — the term used to describe “a small scale preliminary study conducted in order to evaluate feasibility, time, cost, adverse events, and effect size . . . and improve upon the study design prior to performance of a full-scale research project.” In other words, pilots are recognized in advance to have such major design weaknesses as to virtually preclude definitive outcomes. Beyond its small size and short duration, Hall’s study suffers from at least one first-order flaw — the two diets were not given in randomized sequence. Thus, the study is best considered observational in nature, a term that was explicitly used in the registry.
     As any introductory course in study design would make clear, small observational studies are subject to myriad influences that may confuse, obscure or exaggerate apparent relationships (a problem called confounding). Any factor that changes with time — in this case related to participants biology, treatments, environmental conditions or measurements — could bias the data in ways that would make cause and effect impossible to establish. Even without further consideration, we know that the study simply cannot prove or disprove ICM.
     Furthermore, with the limited available information, we have reason to suspect that the data are strongly biased against the very-low-carbohydrate diet. Contrary to intention, participants were not in calorie balance, and instead lost weight and fat throughout the study (the cumulative energy deficit was calculated to be more than 16,000 calories). This major flaw would not necessarily be fatal if the diets were given randomly, because then the investigators could statistically control for carry-over effects such as this. But here, participants began the very-low-carbohydrate diet several pounds lighter compared to the high-carbohydrate diet. We know that weight loss lowers energy expenditure. Quite plausibly, this effect could have been 50 calories or more a day against the very-low-carbohydrate diet.
     After 4 weeks confined to a research ward and not able to engage in usual levels of physical activity, the participants probably also started the very-low-carbohydrate diet with proportionately less muscle, or muscle that functioned differently. It’s possible this effect also lowered energy expenditure by 50 calories a day. Hall has no way to know.
     In addition, the investigators did not report calorie loss involving ketones in breath and urine, and fat in the stools. These loses would have been greater on the very-low-carbohydrate (i.e., high fat, ketogenic) diet. Another 50 calories a day?
     Let’s consider the results as written in the study abstract. The very-low-carbohydrate diet “increased total energy expenditure (+57±13 kcal/d, p=0.0004) and sleeping energy expenditure (+89±14 kcal/d, p<0.0001) measured by metabolic chambers. Energy expenditure measured by doubly labeled water increased by 151±63 kcal/d (p=0.03).”
     Like some others, you may now be experiencing cognitive dissonance. The results showed that carbohydrate reduction increased energy expenditure as predicted! Beyond expectations for pilot studies, their results were statistically significant.
     Hall dismisses these results as biologically insignificant, but according to his own calculations, an energy gap of 100 to 150 calories a day would comprise a major component of the obesity epidemic. More importantly, the pilot was not designed to make an accurate determination of the differences between the diets: that any effect was observed at all is remarkable. And as considered above, the study almost certainly underestimated the true effects of the very-low-carbohydrate diet. Using the estimates above to correct for likely bias, the very-low-carbohydrate diet could easily have increased calorie expenditure by 250–300 calories a day or more — in close agreement to the findings my colleagues and I published in JAMA in 2012.

     Screen Shot from Hall’s YouTube Video. Dash line reflects oxidation of body fat
     Hall further argues that the way calorie and fat oxidation changed during the 4-week periods rules out a meaningful long-term effect — but that inference wildly overreaches the data. We simply have no idea what the true relationships over time would be in a study that controlled for major sources of confounding. (It’s not surprising that the body fat oxidation decreased transiently on the very-low-carbohydrate diet, as participants habitually consuming a low-fat diet adapted to higher fat intake — see dashed line, left arrow. Although disregarded in his comments, Hall’s data suggest an acceleration in fat oxidation during the second 2 weeks of the high-fat diet — see right arrow).
     Far from falsifying ICM, Hall’s study supports it. A more accurate summary than the one he gave at the abstract session might be as follows: “We found preliminary evidence for an exceptional effect of a very-low-carbohydrate diet on energy metabolism. This finding suggests that reducing carbohydrate may be advantageous to conventional approaches for weight loss maintenance. Because of fundamental study limitations, these data should be interpreted cautiously pending longer-term, definitive research.
     I’ll end on a personal note. I have known Kevin Hall for years, enjoyed our interactions and have learned a lot from him. He is a thoughtful and creative researcher who has made important contributions to the field of obesity. We clearly differ in our view of ICM and his study. But vigorous scientific debate plays a critical and time-honored role in science and the search for truth. I offer this rebuttal with collegial respect for him.
     For additional information about ICM, see:
     Ludwig, D. Always Hungry? Conquer Cravings, Retrain Your Fat Cells, and Lose Weight Permanently. Grand Central Publishing; 2016
     Taubes, G. Why We Get Fat: And What to Do About It. Anchor; 2011

 152. jpvandoorn zegt:

  Aan allen die houden van een ingewikkeld boek, met diepgang, waarin je de zinnen drie keer moet lezen en voortdurend google paraat hebt en die vinden dat het intellectuele niveau van Nederland op instorten staat, dat NL een grote aflevering van GTST is, want o, o, o, we zijn zoveel beter en vooral intelligenter (dan groep zes) en het lezen van dit boek bewijst dat.

  Nee, ik vind dat het de opdracht van Melchior is om voor een zo breed mogelijk publiek een goed boek te schrijven wat door zoveel mogelijk mensen wordt begrepen en tot een betere leefstijl/eetstijl zal leiden. Daar zitten we op te wachten.

  • Hans zegt:

   ,,We” ? Het is hier al zo vaak gezegd , ,,wat door zoveel mogelijk mensen wordt begrepen en tot een betere leefstijl/eetstijl zal leiden ” ? Dat is er al zoveel , zie (boek)winkels en dagbladen , tijdschriften . Hoef ze toch niet alle bij naam te noemen ? zie Google 😉

   Hier zijn mensen die idd meer diepgang van HET BOEK willen , wat is er mis met kennisverrijking , boeken , internet en zelfs met Google-hulp c.q. zelfstudie ?

   Begrijp dat Melchior niet voor kwantiteit maar terecht voor kwaliteit gaat , onafhankelijk , zuiver streven !

   Marketing is derhalve dus niet zo aan hem besteed denk ik . 😉

 153. Christel zegt:

  Met driedimensionaal bedoelde ik de woordgrapjes, metaforen en beeldende beschrijvingen die zo kenmerkend zijn voor Melchior. Noakes is gewoon voor mij wat saai om te lezen en niet verdiepend genoeg. Wel interessant wat hij vertelt, maar ik wil er gewoon nog veel meer over weten. 😉 En het leidt geen enkele twijfel dat Melchior gewoon zijn gebruikelijke schrijfstijl aanhoudt. Je kunt Rembrandt ook niet op zijn niet-Rembrandts laten schilderen 🙂 Word wel steeds nieuwsgieriger naar Het Boek!

 154. willem zegt:

  Het kenmerk van schrijven voor een zo groot mogelijke doelgroep is dat je het niveau omlaag krikt.
  Mensen verheffen (ja, ja, vroeger nog een gangbaar begrip), betekent per definitie dat je altijd wat meer geestelijke inspanning vraagt aan velen.
  Klassikaal onderwijs, Jan Peter, is al enige tijd achterhaald. Je zult toch echt individueel moeten oordelen waar de te snappen uitdaging ligt. Zo breed mogelijk is inderdaad GTST. Willen we dat nou echt?

 155. robert zegt:

  Hoi Melchior,
  Fantastisch leesbaar en ik wil er gelijk alvast 50 bestellen voor mijn praktijk.
  Groeten
  Robert

 156. Guido Vogel zegt:

  Ik kom een beetje laat op het feestje hier 🙂 Eens met alle bovenstaande reacties over niet simplificeren maar wel maximaal middelen inzetten om tekst te verhelderen. Het wordt een mooi boek dat ik zeker zal aanschaffen!

  Ik mis nog de referenties naar de onderzoeken. Zoals veel auteurs wil je een verhaal vertellen/punt maken. Dat leidt soms tot zinnen met daarin “zoals onomostotelijk bewezen”. Er is in voedings-/gezondheidsonderzoek bitter weinig onomstotelijk bewezen dus ik ben ik altijd benieuwd naar de originele onderzoeken.

  Zoals je weet zijn epidemiologisch onderzoek en dierenonderzoek niet de sterkste vorm van bewijsvoering om een causaal punt over mensen te maken. Of zet je elders in je boek de onderzoeksvormen en hun sterktes/zwaktes uiteen?

 157. Adriaan Keij zegt:

  Melchior, dat “antwoord van David Ludwig” (kip/plak dd 30/5 2:02PM) is fantastisch! Zo moeten wetenschappers elkaar scherp houden in mijn ogen: bekijk het onderzoek van je collega en zoek de zwakheden cq fouten. En dan zou het mooi zijn als de ander dáár weer op zou reageren, ter verdediging. Uiteindelijk hebben WIJ dan Melchior Meijer die het totaalplaatje voor ons schetst, waarvoor dank.

  Overigens: ik ben er nog niet uit of de aangegeven kcal’s op voedingsmiddelen van enige waarde zijn voor de mens. Wellicht is het zelfs zo dat de ‘verbrandingswaarde’ voor de een totaal anders is dan voor de ander. Zou dat kunnen verklaren waarom sommigen ALLES kunnen eten zonder dik te worden terwijl anderen al aankomen van gebakken lucht?

  Ik stel voor een relatief simpel onderzoek te doen: geef proefpersonen met neiging tot dik worden en mensen die alles kunnen eten zónder aan te komen een bepaalde tijd exact gelijke voeding; laat ze evenveel inspanning leveren etc – en meet hun ‘output’, zowel vloeibaar als vast. De ontlasting van de ‘slanken’ zou een véél hogere calorische restwaarde moeten hebben dan van de ‘dikkerds’. Het moet érgens blijven, die ‘verbrandingswaarde’, al is het in de lintworm. De wet van behoud van energie geldt ook voor de mens lijkt mij. Deze proef zou dan uitgevoerd moeten worden met DEZELFDE proefpersonen met verschillende voedingspatronen, laag/hoog vet en laag/hoog carbs etc.

  • Astrid zegt:

   Precies Adriaan, de ene mens is de andere niet. Als ik aan het FL artikel denk dat wetenschappers het allemaal zo mooi in laboratoria kunnen uitvinden denk ik: “De mens is GEEN reageerbuis waar alles hetzelfde in is”. Elk mens is anders. Je kan bijv ook niet zomaar tegen iemand die allergisch is voor (bepaalde soorten) boomfruit dat ze maar aan de appels moeten gaan omdat dat voor iedereen zo gezond is. Helaas vergeten wetenschappers en dokters dat nogal vaak.

  • kurt zegt:

   Juist, maar is mijns inziens onbegonnen werk en volledig onmogelijk. Dan zouden de slanke en dikke persoon identiek dezelfde spiermassa moeten hebben, met dezelfde spiersoorten – zouden dezelfde hartslag en bloeddruk moeten hebben – zouden identiek dezelfde ademhaling moeten hebben en zou je ook de lichaamstemperatuur moeten meten en de afgegeven warmte per dag en nog zoveel parameters meer…..
   Ik denk dat een menselijk lichaam op een te groot aantal manieren energie verbrand dat je dit moeilijk met een vergelijkende studie kan controleren.

 158. bert zegt:

  Type 2 Diabetes is a condition of inadequate insulin signaling, not exces insulin signaling !
  Insulin protects against AGEs. In principle, glucose is the ultimate antioxidant and insulin is central to the defense against oxidative stress and glycation !

  Dit alles te lezen in zeer ingewikkelde wetenschappelijke onderbouwing.. Het zou zomaar in Melchiors boek passen kwa doorvlochtendheid..

  Zie deze link :

  Klik om toegang te krijgen tot chrismasterjohn2.pdf

 159. Kees zegt:

  Laat ik mezelf ook maar bevooroordeeld noemen, Melchior, want als praktijkverpleegkundige ben ik steeds meer geïnteresseerd in zowel in paleo als in onbegrepen chronische klachten die onlosmakelijk met de leefstijl verbonden zijn. Ik hoopte dat je in je boek dezelfde schrijfstijl zou hanteren als hier en in veel andere artikelen. Je weet op een verteltoon, docerend en met gepaste humor, gecompliceerde materie op een toegankelijke manier te presenteren. Toegegeven, de stof zal niet voor iedereen weggelegd zijn maar is goed te volgen voor geïnteresseerde HBO-ers en slimme MBO-ers en niet te simpel voor academici, naar mijn bescheiden mening. Ga zo door want dit smaakt naar meer, naar de volgende hoofdstukken!

 160. Adriaan Keij zegt:

  Melchior: tip voor het verbeteren van de leesbaarheid van je boek! Althans, ik vind het prettig dat Dr. Mercola bij zijn nieuwsitems (ik krijg z’n nieuwsbrief) altijd een heel korte samenvatting plaatst, meteen aan het begin van het artikel. Leest snel ff weg – en als ik méér wil weten lees ik het hele stuk. Een recent voorbeeld:

  Story at-a-glance
  – Toxic chemicals are allowed on the market without any evidence of safety.
  – Chemical bans are ineffective because the banned chemicals are inevitably replaced with new, sometimes more toxic, chemicals.
  – It is virtually impossible to accurately study a chemical’s potential for harm, because there are often gross errors and omissions in estimating what really happens when the chemicals are applied in the real world.

  En er komt uiteraard een goede index mag ik hopen, een naslagwerk waardig.

  • Esther (grafisch ontwerper/proeflezer/tekstcorrector) zegt:

   Een index is inderdaad onmisbaar! (Verbazingwekkend hoe het toch in sommige naslagwerken ontbreekt…) Ook graag aandacht voor een goede (typo)grafische vormgeving, dan is een prettige leesbaarheid al voor de helft binnen. 🙂

 161. Martijn Goossens zegt:

  De vitaminejongens en meisjes weten er best raad mee om hier iets van te maken….dus er is best een patenteerbaar alternatief waar wat op te verdienen valt…dit goedje is niet goedkoop 🙂
  Mocht je overigens geen Natto door je keel krijgen (zoals ik ;-)), lijkt me dit nog een redelijk alternatief…..
  http://www.vitals.nl/producten/vitaminen/vitamine-k2-180-mcg-menaq7-crystals

  • Martijn Goossens zegt:

   had moeten beginnen met de link 🙂 sorry…..

  • bert zegt:

   Ik heb ze besteld bij de onlinedrogist.nl. Er is ook een onlinedrogist.nu wat dat is… ??

   Echter ik heb de versie 90 mcg gekocht.. Hoeft ook niet te gek. Voorheen kocht ik ze bij bodyenfitshop.. Is nog goedkoper. Ander merk.. Of dat minder goed is geen idee. Ik wissel het liever af.. misschien. Zolang ik er in geloof.
   https://www.deonlinedrogist.nl/vitals-vitamine-90mcg-capsules-60st-p-57549.html

   De crystels van vitals is weer een verder marketing-gebeuren. Om zich te onderscheiden.. Ze claimen dat andere produkten ook ((veel)) cis-vorm i.p.v. de transvorm zouden bevatten.. Er zijn ook bronnen te vinden op internet die via speciale tests de verschillende produkten in de markt onderzoeken.. Vaak valt dat erg mee. Zit er weinig cis-vorm in de produkten..

   60 capsules met pure trans-vorm vitamine k2 kost 18,66 euro per 60 capsules.. 30 cent per dag.. Voor dit produkt wordt zelfs geen soya gebruikt.. Geen bonen..Nou, nou.. Helemaal top !! haha

 162. Arjan zegt:

  Melchior,

  In dit hoofdstuk zit geen woord Spaans.
  En dat voor een leek, of het ligt aan de K2 MK7 die ik al weer een tijdje slik !!

 163. Geertje Boon zegt:

  Beste Melchior,
  Ook ik heb je hoofdstuk 2 keer moeten lezen om het te begrijpen, maar dat heb ik met plezier gedaan en ik kijk uit naar je boek. Gewoon doorgaan dus, gelukkig heb je dat besluit al genomen.
  Vr gr Geertje Boon

 164. Richard zegt:

  Maakt het voor het vitamine K2-gehalte nog uit of het een oudere Goudse kaas betreft of bestaat er tussen de leeftijd van de kaas en het K2-gehalte geen verband?

 165. Michel zegt:

  Wow, wellicht een late reactie, maar prima te begrijpen! Ook voor de dyslectisch persoon, het lees tempo is alleen wat lager. Kunnen we crowdfunden? Ben voorstander van onafhankelijk uitbrengen!!

 166. Pingback: Kefir. Is het gezond? Kun je het zelf maken? | Project Leven

 167. Gerlinde zegt:

  Wat je ook schrijft, ik ga het lezen. Met heel veel plezier. Door jou heb ik echt ongelofelijk veel geleerd waar ik nog steeds weinig van begrijp, maar als jij het schrijft denk ik ja, natuurlijk! duh!
  Gelukkig pas je voor een koliedradenzijnslechtbakeenamandelmeelbroodjesboek. Jij bent een van de weinige mensen die het en begrijpelijk kan uitleggen aan mensen die het willen begrijpen en het ook nog eens met zo veel humor kan brengen dat je tijdens het lezen niet gaat gapen maar hardop lachen. Echt grappig, mitochondriën!

 168. Mathieu zegt:

  Prima artikel en helemaal niet te complex. Het is nu eenmaal niet eenvoudig😎

 169. Wim van Doorn zegt:

  Van een leermeester van mij leerde ik dat je je bewijs (of betreft het een empirische wetenschap je veronderstelling) zo goed mogelijk te begrijpen moet brengen. Hij noemde dat zo goedkoop mogelijk moet leveren. Maar vooral niet nog goedkoper. Hij bracht zijn studenten zelfs bij wat een schoonheid van een bewijs was. Zijn studenten en later de mijne viel dan ook de moeilijkheidsgraad (bijna) altijd mee. Niet bij voorbaat, maar als hetgeen te bewijzen was was gevonden, De meester geeft de handreiking, de leerling moet wel wat doen om het inzicht te winnen, maar heeft het gevoel dat hij die handreiking eigenlijk niet eens nodig had. Maar intussen heeft die leerling (en ook zijn leermeester) wel iets volbracht en zeker niet maar op een feel good niveau gebivakkeerd. Kortom, wat u schrijft is gewoon een studieboek (let wel, niet maar een studieboek).
  Ik heb nog 2 punten van aandacht.
  1. Vitamine k1 en k2 brengen dus het calcium naar de juiste plek. Gebeurt dat niet dan worden je (slag)aders stijver, Maar stel nu dat ik vanwege een trombose Warfarin heb voorgeschreven gekregen. Warfarin en vitamine K werken elkaar (kort samengevat) tegen. Dus trombose of niet Warfarin moet niet. Wat dan wel moet als je je bloed goed dun wil houden, ik weet het niet. U wel?
  2. De oermens was met sterkere botten en met daartoe een hoge calciuminname goed af. Zijn leven was veel gevaarlijker, en … korter dan het onze. Op je 50ste met aderverkalking komen te zitten als je op je 40ste al dood bent, is geen probleem. Gewoon de levenscondities van toen gelijk te stellen aan die van nu is verregaand onjuist. Alle (vorderingen van de) wetenschap in dienst te stellen van het almaar bewijzen van uw paleodogma, is dan ook, zo wil mij voorkomen, eveneens onjuist. .

  • Astrid zegt:

   Hoi Wim, ik ben Melchior niet, maar op de 1e vraag heb ik een simpel antwoord wat Dr John Bergman op youtube ook altijd zegt: de beste bloedverdunner is water, gewoon doodsimpel genoeg water drinken. Logisch, want je bloed zit veel water in.
   Bloeddrukverlagers brengen bijv zout in je bloed wat je nieren eruit moeten zuiveren en om dat te doen halen ze water uit je bloed, dan wordt je bloed dikker en zou je bloeddruk omlaag moeten. Is niet waar, want je hart moet harder pompen om het door je lichaam heen te krijgen, gaat het toch weer omhoog. Ook daar zegt de heer Bergman: gewoon genoeg water drinken, dan wordt je bloed dunner en hoeft je hart niet zo hard te pompen.
   En uiteraard geen water in de vorm van koffie(droogt je uit), limonade, bier of zijn, liever thee of gewoon (kraan)water

  • Geachte heer Van Doorn,

   Dank voor uw schrijven. Het is altijd weer een genoegen om kennis te nemen van uw vriendelijke en opbouwend gestelde bijdragen aan dit kennisuitwisselingsforum. Ik verwaardig mij slechts in te gaan op uw eerste punt, aangezien ik uw tweede punt in het verleden herhaalde malen en mijns inziens afdoende heb ontkracht.

   NOAC’s hebben inmiddels bewezen een goed en veilig alternatief te zijn voor warfarine.

   http://www.cvgk.nl/d/2965/noac-s-zijn-veilige-en-effectieve-alternatieven-voor-warfarine

   Hopend u met dit antwoord voldoende van dienst te zijn geweest, verblijf ik,

   met de meeste hoogachting,

   Melchior Johannes Meijer.

  • Tije zegt:

   Wim, je bent duidelijk niet popperiaans geschoold. Zou je dat wel zijn, dan weet je dat bewijs niet bestaat binnen de empirische wetenschap, alleen weerlegging. In die zin is een universiteit anti-wetenschappelijk daar de kennis vanuit autoriteit wordt overgedragen, zoals jij ook met je verhaaltje illustreert.

   • Wim van Doorn zegt:

    Omdat een bewijs, althans volgens Popper inderdaad niet bestaat buiten de wiskunde (en het woord weerlegging dan weer wel) heb ik het woord veronderstelling gebruikt met betrekking tot de empirische wetenschappen. De filosofie van Popper daar heb ik indertijd, het is rond 60 jaar geleden dat ik op de collegebanken zat, niet van gehoord. Maar toen ik met pensioen ging was het mijn voornemen mijn achterstanden in diverse wetenschappen in te halen, Ben daar nog mee bezig,

 170. Adriaan Keij zegt:

  Melchior! Dank wederom voor deze uitleg, ga ik aan m’n trombose-schoonmoeder voorleggen. Wellicht kan ze stoppen met Warfarine, “een rattengif van de eerste generatie” (Wiki). De link van CVGK is helder: er zijn (minder schadelijke en even effectieve) alternatieven.

  Wel vreemd wat CVGK bij “achtergrond” schrijft: “De vier niet-vitamine K orale anticoagulantia (NOAC’s) die momenteel beschikbaar zijn, zijn rivaroxaban, apixaban, dabigatran en edoxaban”. Hoezo “niet-vitamine K orale anticoagulantia”? NOAC staat toch voor “Nieuwe Orale Anti Coagulantia”? Bedoelen ze dat NOAC’s “niet-vitamine K strijdig” zijn, dat je NOAC wél met K mag combineren, waar de heer Wim van Doorn m.i. naar op zoek is?

  Ergo: schiet nou eens op met je boek! Dan koop ik het acuut zodat ik dit soort antwoorden op prangende levensvragen gewoon kan opzoeken in de index! Nu blijft het verkrijgen van juiste informatie een van het toeval afhankelijke kwestie: stelt er iemand een vraag en geeft er iemand een treffend antwoord? Is de informatie op internet correct of zijn de feiten verdraaid? Boek svp!!

 171. Faraday zegt:

  Het is volgens mij niet zo dat bloedverdunners het bloed verdunnen ze zorgen dat je bloed minder stolt en om die reden een kleinere kans op trombose. De therapeutische bandbreedte van de vit. K antagonisten is hiervoor te eng gebleken.

  • Precies. Bloedverdunner is een totaal ontoereikend begrip, waarschijnlijk ooit ingevoerd vanuit het idee dat ‘de massa’ te dom is om te bevatten dat stolling erg complex is 🙂 .

   • Wim van Doorn zegt:

    Allemaal mooi en aardig maar Warfarin is dus niet de ideale medicijn, Welk medicijn dan wel?

    • Geachte heer Van Doorn,

     Het eerste, preliminaire onderzoek naar de lange termijn effecten van de Non vitamin k antagonist Oral Anti Coagulantia (NOAC’s) suggereert dat deze in de meeste gevallen net zo’n betrouwbaar antistollings effect hebben als warfarine en dat ze weinig bijwerkingen hebben. Een punt van zorg is dat tegen deze nieuwe middelen geen snel antigif is, zodat eventuele bloedingen niet zoals bij warfarinetherapie direct adequaat gepareerd kunnen worden. Welk keuze in individuele gevallen het beste is, dienen mensen met hun behandelend arts te bespreken.

     Met vriendelijke groet,

     Melchior Meijer.

    • Wim van Doorn zegt:

     Mijn hartelijke dank voor uw antwoord, Hier kan ik wat mee.

 172. Adriaan Keij zegt:

  Vreemd dat de afkorting NOAC verschillend wordt uitgelegd (tip voor MM: mix in de uitleg van een afkorting geen Engels en Nederlands: coagulants dus – en NOAC’s is feitelijk een dubbel meervoud). Sience Direct schrijft “New oral anticoagulants”, including apixaban, dabigatran, and rivaroxaban, have been developed as alternatives to warfarin, the standard oral anticoagulation therapy for patients with atrial fibrillation. Staat hier:
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000291491201065X

  Dat NOAC’s vitamine K ‘tegenwerker’ cq ‘opponent’ zijn kan wel wezen, maar zo is de afkorting m.i. niet tot stand gekomen. Dan zou het NVKAOAC zijn, Non Vitamin K Antagonist Oral AntiCoagulant. NB: in het enkelvoud svp, want anders kun je één zo’n middel niet een NOAC resp. NVKAOAC noemen.

  Ja, het is wintertijd – tijd om de puntjes weer eens op de i te gaan zetten 😉 Sorry voor deze onderbreking Melchior, ga snel verder met je “kneuzenwerkje”!

 173. Coagulants, coagulantia, wat een gezeik man. Je snapt toch wat ik bedoel?

  In alle publicaties op pubmed wordt Non vitamin k antagonist Oral Anti Coagulants gebruikt. Dat is ook meteen de meest adequate omschrijving, niet waar? Maar als jij wilt dat de toevallig heel aantrekkelijke uitleg voor debielen er eerst was, helemaal goed.

 174. Adriaan Keij zegt:

  Niet boos worden Melchior, da’s slecht voor het hart! Ik zat gewoon wat te zieken – en allemaal voor niks want NOAC’s heten tegenwoordig DOAC. Beter ook, want “nieuw” is betrekkelijk en nu is meteen ook de discussie van tafel. Voor NL althans, én als het waar is wat de Hartstichting schrijft op https://www.hartstichting.nl/medicijnen/antistollingsmiddelen#, quoot:

  Er zijn 2 groepen antistollingsmiddelen die sterker werken dan de bloedplaatjesremmers:
  – Vitamine K antagonisten (VKA’s)
  – Directe antistollingsmiddelen (Directe Orale Anti Coagulantia of DOAC)
  De VKA’s zijn de meer traditionele antistollingsmiddelen en zijn al jaren op de markt. De DOAC zijn relatief nieuw, en werden een tijd lang nieuwe antistollingsmedicijnen of NOAC genoemd.
  Vitamine K antagonisten (VKA’s)
  Vitamine K is nodig voor de aanmaak van stollingsfactoren in het bloed. De Vitamine K Antagonisten (VKA’s) werken vitamine K tegen. Zo zorgen ze er indirect voor dat het bloed minder snel stolt en verlagen ze de kans op trombose.
  De meest voorkomende bijwerkingen van VKA’s zijn:
  – sneller ontstaan van bloeduitstortingen en blauwe plekken
  – wondje stopt minder snel met bloeden
  – maag- of darmbloedingen
  In acute situaties, bijvoorbeeld een spoedoperatie, moet de arts de werking van VKA’s soms afremmen om bloedingen te voorkomen. Dit kan door het toedienen van vitamine K.
  Controle INR-waarde nodig
  Een nadeel van VKA’s is dat hun werking kan schommelen door het veranderen van de voeding, bij ziekte of door het gebruik van andere medicijnen. Hierdoor is het effect op de stolling niet helemaal voorspelbaar. Daarom is controle van de zogenaamde INR-waarde* nodig. Dit kan de trombosedienst doen of de patiënt zelf.
  *INR staat voor International Normalised Ratio, een getal dat de mate van bloedverdunning met een VKA aangeeft. Aan de hand van die waarde wordt de dosering steeds aangepast.
  Soorten VKA’s
  Er zijn 2 soorten Vitamine-K-antagonisten:
  – acenocoumarol
  – fenprocoumon
  De twee vitamine K-antagonisten verschillen onderling in snelheid en duur van werking. De werking van acenocoumarol houdt enkele dagen aan, bij fenprocoumon tot 2 weken.

  Directe antistollingsmiddelen (DOAC)
  Directe Orale Anti Coagulantia (DOAC) werken anders dan VKA’s: zij hebben rechtstreeks invloed op een van de stollingseiwitten (trombine en stollingsfactor Xa).
  Artsen schrijven DOAC voor aan een beperkte groep patiënten. Zo kan DOAC worden voorgeschreven om:
  – trombose bij een knie- of heupoperatie te voorkomen
  – een beroerte te voorkomen bij mensen met boezemfibrilleren
  – een trombosebeen en longembolie te behandelen en het voorkomen van herhaling
  – voorkomen van afsluiting van een bloedvat bij een dreigend hartinfarct (alleen rivaroxaban)
  Er zijn 4 soorten DOAC:
  – dabigatran
  – rivaroxaban
  – apixaban
  – edoxaban
  Voordelen van DOAC ten opzichte van VKA’s zijn:
  – elke dag dezelfde dosis
  – stabiele werking, geen controle van stollingstijd (INR) nodig
  – begeleiding door de trombosedienst is niet nodig
  – iets minder bijwerkingen, vooral de kans op een hersenbloeding lijkt kleiner
  Bij VKA’s kunnen artsen vitamine K toedienen om de antistollende werking tussentijds te stoppen, bijvoorbeeld bij een spoedoperatie. Bij de meeste DOAC is er nog geen middel om in deze situaties in te zetten. Hieraan wordt gewerkt. Voor dabigatran is inmiddels een tegenmiddel (antidotum) beschikbaar.
  DOAC zijn kortwerkende middelen. De bescherming tegen trombose neemt snel af als je ze een dagje overslaat en het risico op trombose neemt dan snel toe. Dat is minder het geval bij de VKA’s.
  De gevolgen van gebruik van DOAC op langere termijn zijn nog onvoldoende onderzocht. Om de veiligheid voor patiënten te kunnen garanderen, is er een leidraad ontwikkeld om DOAC op een goede en geleidelijke manier in te voeren.

  Einde quoot. Waarom ik dit opzocht? M’n schoonmoeder krijgt Acenocoumarol, een “ouderwetse” Vitamine-K-antagonist dus. Maar zou ze beter af zijn met een DOAC, voorheen NOAC genaamd? Wie het weet mag het zeggen – ik ben blij dat ik geen van beiden slik. Als ik de bijwerkingen zie verbaas ik me er over dat ze dit “medicijnen” mogen noemen. Wat een rotzooi, levensgevaarlijk…

 175. Adriaan Keij zegt:

  Ik heb dat artikel van Sanne Bloemink (via Blendle) ook gelezen. Jammer, gemiste kans voor De Groene, maar écht in voeding geïnteresseerden zullen er wel doorheenprikken. Anderzijds is het ook weer niet helemaal negatief, quoot:
  Wat is hier aan de hand? Worden de nieuwe voedselregels gebaseerd op mythen in plaats van feiten? En in dat geval: zijn deze dieetregels een nieuwe religie geworden voor de seculiere mens? Voordat oordelen worden geveld en mensen worden uitgelachen, is het belangrijk om te luisteren naar de woorden van de dieetvolgers zelf. Mensen die door hun glutenvrije dieet nooit meer last hebben van buikpijn, anderen die door het volgen van een paleodieet (eten zoals de prehistorische holbewoners) naar eigen zeggen verlost zijn van hardnekkige depressies, weer anderen die door een eliminatiedieet (geen suiker en meel) nooit meer migraine lijken te hebben. Als je luistert naar mensen om je heen en de internetforums leest, dan kom je dergelijke succesverhalen steeds weer tegen. Een ander opvallend aspect is dat op deze forums en websites juist wél regelmatig wordt verwezen naar wetenschappelijk onderzoek. Er worden echter andere conclusies uit getrokken of er wordt gesteld dat het ‘gewone’ wetenschappelijk onderzoek niet goed is of bevooroordeeld. Of gesponsord door de voedselindustrie en dus niet te vertrouwen. De wetenschap wordt alles behalve genegeerd; wetenschap wordt juist gebruikt ter legitimatie. Maar dan wel met andere conclusies. Dit alles in een sfeer van een diep wantrouwen richting de voedselindustrie. Een wantrouwen dat in veel gevallen op zijn plaats is en dus begrijpelijk.
  Einde quoot uit De Groene Amsterdammer.

  Veel kwalijker was “De Nationale Gezondheidstest” van RTL. Ik trek het niet om naar een hele uitzending van RTL te kijken (brrr…), maar was nieuwsgierig wat de opzet cq insteek zou zijn en zapte er even naar toe – en haakte al heel snel weer af. Wat een lulkoek… In vergelijking met het artikel van Sanne in De Goene zet dit RTL flutprogramma de kijkers (en dat zijn er helaas veel meer dan er ooit een stuk uit De Groene gelezen hebben) terug naar de prehistorie. En dan doel ik NIET op het Paleo gebeuren 😉 Voordat de uitgekraamde achterhaalde onzin van Frans Kok c.s. (over eieren bijvoorbeeld) weer bij den volke gecompenseerd is zal er nog heel wat water door de Rijn langs Wageningen Unilever Research moeten stromen. En of Arjen Lubach het nog op de hak gaat nemen is ook zeer te betwijfelen, die lijkt zijn mening over gezonde voeding al bepaald te hebben. Dom, dom, dom. Tegenlicht, Zembla, De Kennis van Nu, De Monitor? Welk programma gaat een keer écht de diepte in om het volk op de hoogte te brengen? Ik zie het somber in…

  Na het boek een eigen kanaal beginnen: “Paleo op een… YouTube”, door goeroe Melchior Meijer (Not For Dummies)!

 176. Adriaan Keij zegt:

  We hebben lang genoeg professoren en doktoren achternagelopen – kijk wat het ons gebracht heeft… Goeroe, uit het Sanskriet: LEERMEESTER (Dikke van Dale 1961). Dat wordt een begrip, een geuzennaam, mark my words!

 177. Corrien zegt:

  En…….wanneer komt het volgende hoofdstuk….of liefst het hele boek ?

 178. gerard zegt:

  HALLO Allen

  Melchior , goed artikel, maakt veel los bij mensen
  Wanneer is je boek te koop ????????????
  Vraag: heeft natto en/of “Goudse Kaas” invloed bij gebruik DOAC( heb 5 x GAB’s ) vandaar doac ????? 2 eetlepels natto is te vergelijken met hoeveel goudse kaas/brie ?

  vooral zoooooooooo doorgaan

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s