Zijn remsporen paleo?

zxcJY

Puur voor ’t Nut van ’t Algemeen ga ik voor één keer op de hypochondrische toer. Voor zover ik weet of eigenlijk vooral hoop (je weet zelden iets) mankeer ik behalve een neolithisch gebit dat zelfs met de beste orthodontische zorg niet meer in het gelid geplaatst kan worden, een neolithische bijziendheid die mijn droom om bush pilot te worden destijds bij een keuringsarts op Schiphol Oost om zeep hielp (levensreddend, vermoedelijk) en een tamelijk geprononceerde kippenborst, vrij weinig. De reden dat ik ooit paleo ging was, althans dat maak ik mezelf wijs, zuiver rationeel en zonder bijbedoelingen. Het paleoverhaal is een logisch verhaal, ga ervoor, kijk niet om, behalve als onverhoopt blijkt dat leven onder meer evolutionair ‘normale’ omstandigheden de achterdeur uit is. Dat was zo ongeveer de insteek. En er was nooit ook maar de geringste aanwijzing dat het de achterdeur uit was. Integendeel.

Toch kamp ik al heeeeeel lang, zeker vanaf mijn vijftiende, met een obscuur kwaaltje. Pijnen en pijntjes in de bovenrug en borstkas, komend en gaand, soms met uitstraling naar de armen. Het zit vast aan beweging, je kunt het provoceren door bijvoorbeeld je armen omhoog te doen, het lijkt dus in alle opzichten musculoskeletair, maar dat neemt niet weg dat het de fantasie van iemand die iets van cardiovasculair lijden weet tamelijk gemakkelijk op hol kan doen slaan. In 1998 rende ik er een keer de EHBO van het ziekenhuis in Hoorn mee binnen. Toen ik met een piepstemmetje mijn verhaal had gedaan werd ik onmiddellijk op een brancard geworpen en naar een onderzoekskamer geracet; de indrukwekkende santenkraam die werd opgetuigd overtuigde me er nog meer van dat ik stervende was, tenzij het de dokters zou lukken om op tijd vijf bypasses aan te brengen. Welcome to the Zipper Club, jengelde het door mijn hoofd. Ik weet nog dat ik me serieus afvroeg wat nu eigenlijk de beste optie was, dood zijn of verder als te vroeg bejaarde man met een ritssluiting.

Ha, ha, ha, ha, ha.

Okay, het is eigenlijk niet om te lachen, want er zijn pechvogels die al op jonge leeftijd echt aan de beurt zijn voor zo’n Van ’t Hekje. Ons medeleven gaat uit naar mensen als mediamagnaat Reinout Oerlehannes en de vriend van een Beroemde Gezondheidsjournaliste Voor De Betere Bladen, al kwam die laatste volgens mij weg met alleen statineus ingrijpen. Serieuze stuff, met andere woorden en het kan een ieder treffen. Enfin, mij niet, toen. “Ik zie het hart van een jonge hond,” zei de adembenemend mooie cardiologe, na een blik op het ECG te hebben geworpen. “Je hebt waarschijnlijk wat last van de tussenribspiertjes. Of van de aanhechtingen ervan aan de ribben en het borstbeen. Samen met spanning en nervositeit kan dat heel angstige klachten geven. We zien het hier best vaak.”

Ehhh, ja. Beschaamd excuses mompelend droop ik af. Het obsessieve lezen in medische bibliotheken dat vermoedelijk ten grondslag lag aan de catastrofale interpretatie van de symptomen, had me ook al iets geleerd over costochondritis. Dit is een zo goed als onbegrepen kwaaltje, waarbij de kraakbeenverbindingen tussen de ribben en het sternum en soms ook tussen de ribben en de wervelkolom ‘ontstoken’ of geïrriteerd zijn. Althans dat is het vermoeden. Gaat het gepaard met zichtbare zwelling, dan wordt het het syndroom van Tietze genoemd. Doordat de borstkas rijk geïnnerveerd is, is het heel waarschijnlijk dat deze irritatie zenuwbanen prikkelt die ook worden getriggerd door een hart in nood. Cardiologe Janet Travell (de lijfarts van John F. Kennedy) meende dat costochondritis en een licht verstoord metabolisme van spieren in de borstregio (ze sprak van ‘triggerpoints’, die overigens elektrofysiologisch kunnen worden aangetoond) klachten kunnen geven die nauwelijks zijn te onderscheiden van een naderend of zich voltrekkend hartinfarct. Het enige verschil is dat je de pijn meestal kunt aanraken en met borstbewegingen provoceren. Aanstelleritis is het dus kennelijk niet en je hoeft geen watje te zijn om er door op het verkeerde been te worden gezet. Hier een duidelijk filmpje van een meisje dat het kennelijk wel heel erg heeft en voor wie het letterlijk invaliderend was.

Anyway, je leert met zoiets te leven. Het is een pain in the ass die er bij gaat horen en je houdt jezelf voor dat er veel ergere dingen zijn. Het hinderde me niet, niet eens met sporten, zo lang ik het mentale duiveltje ervan maar onder het deksel hield. Paleo gaf geen enkele verbetering in dit departement. De theorie van Dr. John Sarno – die stelt dat verwaarloosde geestelijke conflicten hun uitweg zoeken in een door de hersenen geïnduceerde lokale ischemie in bepaalde spiergroepen en dus in onverklaarbare lichamelijke pijn – bood mij geen soelaas. Toch raakte ik deze trouwe kwelgeest enige tijd geleden zo goed als kwijt. Vandaar deze post. Die voor sommigen beslist zal eindigen met een anticlimax.

De op een na voorgaande post over die ouwe gek van een Blake Donaldson spoorde me aan om weer eens wat nader te kijken naar groenten. Zijn ze terecht het vanzelfsprekende, met een gezondheidshalo bekroonde onderdeel van het paleoperspectief dat de meesten van ons ervan maken? Is het mogelijk dat een royale, dagelijkse groenteconsumptie een neolithisch fenomeen is dat bij sommige mensen averechtse gezondheidseffecten teweeg brengt? Het is vrij zeker dat Homo sapiens in zijn vroege ontwikkeling gedurende lange perioden tamelijk weinig plantaardig materiaal heeft gegeten. Ontzettend veel in het wild groeiende gewassen zijn giftig. Wel eetbare bladeren en stronken leveren zo weinig energie en voedingsstoffen, dat een soort met zo’n hongerig brein als het onze wel gek zou zijn om energie in het verzamelen ervan te steken. Fruit levert energie en is vaak veilig omdat het gegeten wil worden, maar is zeker op de wat hogere breedten ook slechts periodiek beschikbaar. Daar staat tegenover dat we een lange, lange periode als primair vegetarische primaat achter de rug hebben en dat het op z’n minst nogal onwaarschijnlijk lijkt dat we massaal ziek worden van bladeren, scheuten en vruchten die niet evident toxisch zijn. Toch zag ik aanleiding om met name een royale groenteconsumptie ter discussie te stellen. Eén reden daarvoor waren de persoonlijke en klinische waarnemingen van de Britse huisarts Clare Morrison, die fibromyalgie-achtige klachten zag verdwijnen op een voeding zonder groenten en dat toeschrijft aan het vaak hoge oxalaat-gehalte van veel eetbare gewassen. Oxalaat is giftig voor de mitochondriën.

De tweede en voor mij meer intrigerende reden om vraagtekens te plaatsen bij royale groenteconsumptie was wat ik noem de Spreadbury & Hansen Etiologie van Alles. In mijn boek ga ik hier straks/ooit zeer uitgebreid op in, hier volsta ik met de hoofdpunten:

Aan de meeste moderne ziekten ligt een haperende energiehuishouding ten grondslag, in de vorm van te weinig of slecht functionerende mitochondriën en een disbalans tussen mitochondriële fission en fusion (Melissa Hansen).

Deze mitochondriële disfunctie zit upstream van alle symptomen en pathologie die we in verband brengen met Metabool Syndroom, inclusief hyperinsulinemie en afwijkende Kraft patronen. Dit zijn (‘slechts’) markers van het eigenlijke probleem.

De mitochondriële disfunctie wordt op zijn beurt veroorzaakt door een milde metabole endotoxemie (Spreadbury). LPS en andere PAMPS leiden tot pathologische opslag van de sfyngolipide ceramide, met verminderde mitochondriële respiratie als resultaat.

De metabole endotoxemie is weer het gevolg van overbemesting van de flora in de dunne darm (Spreadbury). Spreadbury benoemde de hier inmiddels overbekende dense acellular carbohydrates als de primaire boeven in dit drama. Mij leek het logisch om ook vezels kritisch onder de loep te nemen, want ook die vormen in potentie substraat voor een eventueel te rijk microbioom in de dunne darm, zo was mijn overweging. Ik bleek deze gedachtegang te delen met de altijd zeer scherp redenerende Amber O’Hearn, die er ondermeer hier helder over schrijft. Anders dan O’Hearn ging ik er in mijn hypothese vanuit dat glucose (uit bijvoorbeeld fruit) geen problemen veroorzaakt, omdat het in de circulatie wordt opgenomen zodra het de dunne darm in komt en dus geen kans krijgt het eventueel te rijke microbioom aldaar noemenswaardig te voeden.

Om een veel te lang verhaal iets korter te maken, ik probeerde een gemodificeerd all meat diet op mezelf uit om mijn hypothese te ‘testen’. Als observatievariabelen koos ik genoemde costochondritisklachten en andere subjectieve waarden als inspanningstolerantie, energieniveau en algeheel welbevinden. In eerste instantie ging het fantastisch. De pijntjes tussen de schouderbladen en in de ribben verdwenen vrijwel volledig. Dit kan natuurlijk een gigantisch placebo-effect zijn geweest, maar ik vind het zelf opmerkelijk. Ook had ik het gevoel dat mijn inspanningstolerantie rap toenam. Ik kon bij mijn Freeletics sessies zomaar 50 strakke burpees achter elkaar maken, zonder het gevoel te hebben te exploderen. Verder beeldde ik me in nog iets minder degig te worden in de buikregio. Maar het meest opmerkelijke resultaat was het onmiddellijke en vrijwel volledig verdwijnen van remsporen. De ontlasting bleef zich des ochtends onveranderd aandienen na de eerste kop koffie, maar was ineens aangenaam klein en compact. Niet meer die enorme hopen paardenstront. Afvegen vergde niet of nauwelijks toiletpapier. De witte onderbroeken die mijn vrouw standaard koopt opdat ik er dagelijks zelf aan word herinnerd ze in de was te gooien – hetgeen voor mij beslist geen vanzelfsprekendheid is – bleven kraakhelder. Hoogmoedig bedacht ik de titel van deze post: Zijn remsporen Paleo?

Dat was mogelijk dom. Want we kennen allemaal het spreekwoord. Hoogmoed, wankeling, val. Welnu, ik ging tamelijk languit op mijn bek. Een paar weken into het experiment begon ik me minder fit te voelen. Beetje hangerig, ’s avonds om half acht al zin om naar bed te gaan, zulke gekke dingen. Na een straatbarbecue begin juli kreeg ik de eerste stevige verkoudheid sinds ik weet niet hoe lang en daar was ik ook nog eens een week beroerd van. Bizar, voor mij. Tot overmaat van ramp begon mijn vrouw me voorzichtig te vertellen dat ik eruit zag als een lijk. Geen kleur meer op de wangen, blauwe lippen, het klonk verschrikkelijk eng, zeker voor iemand met een neiging tot hartneurose. Op een helder moment besloot ik dat het genoeg was. Het was namelijk ook best heel erg saai, alleen vlees en vis en in mijn geval wat fruit eten. Ik schakelde van de ene op de andere dag over op full blown Bierviltje met alle mogelijke groenten en behoorlijk wat fruit in de mix. Life returned. Het voelde alsof ik aan een acculader werd gelegd. Weer enkele weken later was de lethargie verdwenen en had ik volgens mijn vrouw weer een normale kleur. Hypothese gefalsifieerd, althans voor mijzelf.

Tegelijk met mij deed Mariet Hoen een nog veel strakker all meat (vlees, vis, water) experiment. Op haar blog kun je lezen dat ook zij helaas niet de resultaten boekte die de hypothese voorspelt. Tije en Christel daarentegen, die hier vaak reageren, hebben gigantische voordelen gezien, zoals je in de commentaren hier en bij Mariet kunt nalezen. Verder barst het van de anekdotes van mensen die de meest afschuwelijke ellende zagen verdwijnen op dit regiem. Die trek ik niet in twijfel, al valt het me wel op dat all meaters er grosso modo – dus niet allemaal! –enigszins bescheten uitzien. Fenotype zegt niet alles, ik weet het, maar het voelt niet goed.

Op de kwaliteit van mijn eigen experiment valt van alles aan te merken. Ik ben te kort daadwerkelijk all meat geweest om een eventueel noodzakelijke transitiefase te overbruggen. Toch heb ik een paar hypothetische verklaringen. Het is natuurlijk goed mogelijk en zelfs best waarschijnlijk dat het microbioom in mijn dunne darm na al die jaren paleo (zonder compacte, acellulaire koolhydraten) behoorlijk lean & mean is en geen draconische uithongeringsinterventie behoeft. Het is zelfs denkbaar dat het microbioom dat daaronder woont, in de dikke darm, gewend is aan de vezels uit groenten. De lamlendigheid die me overviel zou het gevolg geweest kunnen zijn van een verarming van dit lage microbioom, al pleiten goede argumenten van Amber O’Hearn hier weer tegen. De voor mij meest plausibele verklaring is echter hormese. Als we aannemen dat Homo sapiens wel is geëvolueerd met een geregelde inname van eetbare blaadjes, twijgjes en wortelstelsels – en Esther Nederhof gaf me gisteren een paar sterke argumenten die daarvoor pleiten – dan zijn we gewend aan een zekere toxische ‘achtergrondruis’. Echte vergiftiging van de mitochondriën is overduidelijk geen goed idee. Maar zo’n beetje alle medicijnen die werken tegen aan mitochondriële disfunctie gekoppelde kwalen, hebben een lichte mitochondriële toxiciteit. Het bekendste voorbeeld is good old metformine, dat anti zo’n beetje alle narigheid is en in een aantal diermodellen zelfs levensverlengend werkt. Wanneer deze stress plotseling wegvalt, gaan de mito’s – en daarmee het hele organisme – mogelijk minder goed functioneren, omdat bepaalde verdedigingsmechanismen in slaap vallen. Een anders alert immuunsysteem heeft ineens moeite met een makkelijk verkoudheidsvirusje.

En hoe zit het nu met die ribklacht? Aanvankelijk kwam hij geleidelijk terug (nocebo-effect?), maar een paar simpele oefeningen van fysiotherapeut Steve August uit Nieuw Zeeland lijken het probleem tot nu toe in de kiem te smoren. Zonder Back Pod, overigens.

Maar het alleropmerkelijkste is dat ook de remsporen ondanks de weer copieuze groentenfestijnen nog steeds volledig uitblijven.

En tenslotte:

Slechts heel zijdelings gerelateerd en gewoon voor de lol: Disfunctionele xenofobie is geassocieerd met meer karakteristieke fenotypische kenmerken dan alleen geelwit, pruikachtig hoofdhaar.

Slechts heel zijdelings gerelateerd en gewoon voor de lol: Disfunctionele xenofobie is geassocieerd met meer karakteristieke fenotypische kenmerken dan alleen geelwit, pruikachtig hoofdhaar.

Advertentie
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

73 reacties op Zijn remsporen paleo?

 1. Christel zegt:

  Ha Melchior, dank voor de nieuwe post! Toevallig postte ik net een blog van Paul Mabry onder een andere post van je. Deze had hij gepost op Zeroing in on health FB. Over wat een goed dieet is voor mensen en waarom. Aan het eind staan ook groente zonder zetmeel en wat fruit en noten genoemd als optioneel, maar vooralsnog voelt Paul zich optimaal op een ZC-only-dieet.

  Ook ik doe het voorlopig prima op Zero Carb, ofwel only animal kingdomfood 🙂 Behalve rund eet ik af en toe eieren en heel erg soms wat kaas. Vaker niet dan wel ligt er wat varkensvlees of kip op mijn bord.

  Ik begrijp je letargische momenten. en het gevoel alsof je een flinke griep onder de leden hebt. Het is denk ik een teken dat er stoffen je lichaam binnenkomen waartegen wordt gevochten. Dat ondervond ik onlangs nog.

  Dit weekend kookte ik voor de bewuste vriendin waarover ik het al eerder had. Zij is niet ZC maar Paleo, omdat ze ZC te saai vind en misschien ook wel twijfelt aan hoe gezond dat kan zijn zonder fruit en groente. Ik maakte een soort Indian Curry op basis van kruiden kokosroom, honing en kipfilet. En ook maakte ik ijsbonbons met als basis kokosolie, kokosroom en honing. Uiteraard moest ik af en toe proeven van een en ander om te zorgen dat het op smaak was. Niet dat ik het vies vind -dat is ook nooit de reden geweest dat ZC ging- maar ik weet nu ook waarom dat oliedom was. De dagen erna was ik namelijk bekaf. ik moest zelfs even gaan liggen midden op de dag, omdat ik letterlijk omviel en viel in een hele diepe slaap. Ook had ik dag en nacht opvliegers en koortsvlagen. Heel erg naar!! Zo heb ik me ook gevoeld tijdens de adaptiefase, de overgang van Paleo LC/HF naar ZC. Naarmate ik me strikter aan vlees hield en dus ook alle zuivel schrapte ging het steeds beter. Als je overstapt naar ZC kan het naarmate je lichaam zaken heeft te herstellen en resetten langer of minder lang duren voordat je je lekker voelt op het dieet.

  Het klopt dat veel ZC-ers verlost worden van allerlei ziektes en kwalen. Amazing! Sommigen pas na maanden, anderen vrij snel na aanvang. Vaak doen ze dan ook nog binnen de animal kingdom concessies. en sommigen reageren zelfs op zwarte koffie, kruiden en specerijen. Hoe zuiverder je eet, des te beter je kunt voelen wat je lichaam tolereert en wat niet.

  Voor mij is na dit weekend duidelijk dat ik persoonlijk beter af ben zonder koolhydraten en ook zonder plantaardig vet. Het was geen prettige les.

  Maar ik ben erg benieuwd, n=1 junk als je bent 😉 of je het experiment nog een keer aandurft, maar dan puur op all-meat basis. Zonder zuivel, zonder fruit, zonder supplementen. En dan wat langer. Een half jaar bijvoorbeeld. Blijkbaar ga je er niet aan dood. Dat is dan wel weer fijn om vooraf te weten.

  • Christel, mijn water zegt dat ik het nog een keer over doe, maar dan echt. Alleen voorlopig nog even niet 🙂 .

   Overigens was ik echt ziek hoor, een echte, bijna griepachtige verkoudheid. Kan puur toeval zijn, natuurlijk.

   • Christel zegt:

    Melchior, hoe gek het ook klinkt, je was op de goede weg toen je je ziek voelde. 😉 Het is zelfs normaal, als ik de reacties mag geloven in de Zeroing in on health groep, dat je je tijdens de adaptie fase naar all meat, enige tijd beroerd kan voelen. En de een kan tegen zuivel en de ander niet. Sommigen eten kruiden, anderen totaal niet. Dan is 30 dagen sowieso te kort om dat uit te vinden. Maar dat je het hebt gedaan, al was het met fruit, vind ik tof.

    In het gerecht van het weekend zat ook tomatenpuree. Dus geen idee wat het precies triggerde van de ingrediënten, maar zodra je weer bepaalde carbs binnenkrijgt als ZC-er, krijg je die adaptatieverschijnselen weer ;(

    Het zou trouwens wel super zijn als je van je kwaal afkomt via ZC. Wie weet. 🙂

    Jo tB
    Op Zeroing in on health wordt fatty meat erg aanbevolen boven vlees zonder vet. Heb je een link naar je boek misschien?

    • Alex zegt:

     Christel, het boek ‘Warrior Diet’ is van Ori Hofmekler (2002); Walter Voegtlin schreef ‘The Stone Age Diet’ (1975): http://www.paleodiet.com/Voegtlin_1975_The_Stone_Age_Diet.pdf

     Het is een heel verhaal Melchior, gevuld met interessante waarnemingen; in ‘transititiefase’ zit trouwens een ‘ti’ teveel. 😉 Bierviltje rules! Vrouw zal wel blij zijn met minder was… 😛

     Volgens anderen werkt de ‘potato hack’ net zo goed tegen binge/overeating. Just saying…

    • Christel zegt:

     Thanks, Alex, heb het gedownload.

 2. Christel zegt:

  Daarbij wil ik nog opmerken dat ZC wellicht een oplossing is voor mensen die last hebben van binge eten, snack en snaaibehoefte. Die behoefte aan mee en tussendoor eten verdwijnt naarmate je wat langer ZC bent. En doordat je je lichaam alleen van goede brandstof voorziet, gaat het uitsluitend op goede brandstof draaien. En wanneer je je zo verzadigd voelt op dit vleesdieet, dan snap je ook waarom je rustig langs een leeuw kunt lopen waarvan je weet dat hij zijn buikje rond heeft gegeten; een totale afwezigheid van interesse in eten.

 3. Jo tB zegt:

  Ik kan me niet aan de indruk onttrekken, dat we altijd een eigen interpretatie geven een een dieet, ook de alleen vlees dieet. Wat aten onze paleo voorouders van het geslachte dier en wat eten wij tegenwoordig?. Ik kan me herinneren dat we in de 60er jaren nog een randje vet aan ons vlees hadden. Tegenwoordig wordt ieder stukje vet weggesneden. Dus eten we alleen spiervlees. Ik meen me te herinneren dat onze voorouders vooral het vet aten, zelfs het merg. Is het alleen spierweefsel eten misschien wat we verkeerd doen?

  Ik lees momenteel het boek The Warrior Diet van Voegtlin uit 1975, die ik gratis kon downloaden. Hij geeft een heel andere kijk op ons ancestral dieet. Echt een aanrader. Zelfs de Inuit eten meer koolhydraten dan wij denken. Ik begrijp dat onze oorouders tubers aten, want die konden ze het hele jaar door opgraven. Bessen en bladeren waren puur seasonal.

  • Jo tB zegt:

   Sorry, verkeerde titel opgegeven, het moet inderdaad The Stone Age Diet zijn.

  • kurt zegt:

   Tja, het is onmogelijk om zoals onze voorouders te eten. Ten eerste is de kwaliteit van vlees (zelfs in het wild rondlopend) door de globale pollutie niet hetzelfde . En dan hebt je nog de tijd tussen het slachten en het verorberen en de bewerkingen van het vlees.

 4. marcel zegt:

  “Als we aannemen dat Homo sapiens wel is geëvolueerd met een geregelde inname van eetbare blaadjes, twijgjes en wortelstelsels – en Esther Nederhof gaf me gisteren een paar sterke argumenten die daarvoor pleiten”
  In het boek van Cunnane (human brain evolution) wordt zijdelijngs, maar keer op keer, genoemd dat we in het land-water ecotoon cruciale evolutionaire stappen hebben genomen op een dieet van dierlijk (vis en vlees) en plantaardig voedsel.
  Voorlopig houd ik het standaard advies op. Vlees/vis als basis. Vet aanvullen wanneer het lichaamsvetgehalte te laag wordt. Daarnaast fruit/groente naar behoefte.

  Het viel mij ook al eerder op dat de vrij veel all-meaters er niet bijzonder goed uit zien. Maar zoals we al eerder schreven. Foto’s zeggen niet alles.
  Zelf ga ik nog steeds (verrassend) goed op vis/vlees. Tegenwoordig niet alleen regelmatig lever, maar ook hart (kip en rund, best lekker eigenlijk). De laatste weken heb ik wel weer een beetje chocolade en soms wat kaas toegevoegd. Het is inderdaad wat saai om alleen dierlijke producten te eten. Nu heb ik mijn hele leven al niet zoveel zin om groente te eten, misschien zegt dat ook wel wat. Hoewel, ik mijn hele leven al heel veel zin heb om suikerrijke troep te eten…

  • Thanks! Ik pak Cunnane’s Key to Human Brain Evolution er zometeen direct weer bij, voor het slapengaan.

   Mijn experiment was bagger uitgevoerd, helaas. Wilde allerlei dingen tegelijk uitproberen. Ik weet ook niet zeker hoe beroerd ik er nou eigenlijk echt uitzag. Mijn vrouw vond wat ik deed bizar en kan lichtelijk hebben overdreven 🙂 . Maar voel me wel degelijk beter na herinvoering groenvoer.

   Een verklaring voor het ongezonde uiterlijk van sommige (veel?) all meaters kan zijn dat ze meestal van heel ver komen. Over het algemeen zijn het mensen met grote problemen die zoiets uiteindelijk oppakken.

   • Bert zegt:

    Key to brain Evolution….. Je hebt het boek van Geoffrey Miller al uit. Niet dus.

    • The Mating Mind?

     Sorry, maar ik verkies door een fysioloog uitgelegde, biologisch onderbouwde mechanismen boven door een psycholoog verzonnen ideeën.

    • Hoewel hij het wel snapt. Wikipedia: On June 2, 2013, Miller posted a tweet on Twitter stating: “Dear obese PhD applicants: if you didn’t have the willpower to stop eating carbs, you won’t have the willpower to do a dissertation #truth”.[11]

     Na een storm van protest verwijderde hij de tweet 🙂 .

    • Bert zegt:

     Het boek heet in de Nederlandse uitvoering : De parende geest !

     Ik ben het niet met je eens Melchior. Je bent te XENOFOOB t.o.v. evolutionaire pschychologen, die een theorie iets uitleggen. Ik weet dat Miller het zelf ook brengt als “selchts” een theoretische uitwerking om een discussie op te wekken. En ik heb laatst nog deskundige reviews van “deskundigen” er over gelezen die verschillende theorieen bij langs gaan waaronder ook Millers theorie en het niet volledig onderschrijven.. Daar gaat het mij ook niet om.
     Daarentegen is je 100 % alleen focussen op vermeende bijzonder voedselrijke factoren en op voorhand weggooien van een verklaring vanuit “” seksuele selectie”‘ , juist de kern van Darwin’s overtuiging,…een ernstige blikvernauwing..

     Meester Willem Frankenhuis maakte ook een inleiding voor zijn klasje en behandelde ook Millers boek.
     https://www.ziedaar.nl/article.php?id=191

    • Christel zegt:

     En what about de theorie dat er vanuit een buitenaardse beschaving een groep (diverse) mensen op aarde met opzet is achtergelaten, een ramp heeft overleefd of per ongeluk is verdwaald. Al dan niet als experiment. Dat lijkt me nog steeds het aller logiest. 😉

     Maar dat idee is niet te verkroppen voor een mens die denkt dat zijn beschaving, dus de huidige beschaving, de allerhoogste is die er ooit is geweest. Wat ik eerder een weinig aannemelijke gedachte vind- Dit ondanks alle bewijzen die er zijn gevonden van eerdere en veel intelligentere beschavingen.

     In mijn tienerjaren las ik boeken als: ‘Waren de goden kosmonauten.’ Dat zal het zijn 😉

   • Tije zegt:

    Of misschien toch last van (een milde vorm van) rabbit starvation. Het is best lastig om voldoende vet te eten, vooral wanneer je zuivel uitsluit. Je moet echt op zoek naar grootmoeders recepten, ook voor gerechten met benmerg, niertjes, lever etcetera. Ik denk dat veel ‘all meaters’ toch laag in de nutriënten zitten. Andrew Scarborough vind ik een goed voorbeeld van hoe het zou moeten. Al heeft hij ook een niet al te best voorkomen :-). Hij richt zich ook op marien voedsel.
    Alleen maar vlees kan, maar primair marien is denk ik beter, aangevuld met vlees. Meer richting het dieet van Inger Liese zeg maar, raw paleo 😉

    • Christel zegt:

     Tije, waarop baseer je dat all meaters laag in nutriënten zitten? Hoeveel ken je er, heb je ze onderzocht? Of zijn er rapporten bekend? Het maakt me nieuwsgierig.

     Rabitstarvation krijg je echt niet zomaar. Dan moet je uitsluitend super mager vlees eten.
     https://nl.wikipedia.org/wiki/Konijnenuithongering. Daarom kun je in eerste instantie beter precies bijhouden wat je gemiddeld eet. ook is je activiteit belangrijk en het klimaat waarin je leeft.

     Zelf heb ik geen moeite met het vinden van vet vlees; van gehakt tot steak met vetrand. Van vette vis tot kip met vel. Eet hoofdzakelijk rund en soms kip, vis en af en toe een plakje slagersleverworst of een wat bacon, maar Ik eet verder geen ingewanden en/of zaken als beenmerg. Dat is op ZC ook niet per se nodig voor zover ik het nu volg via Zeroing in on health. Ook rauw vlees eten wordt daar nooit aangeraden, hoewel een enkeling dit wel eet. De meeste ZC-ers eten hun vlees of vis gebakken of gekookt. Vaak heeft steak dan wel de voorkeur om na het bakken van binnen nog rauw gegeten te worden.

     Hoe gaat het met jou op ZC, Tije? Wat eet jij zoal? En hoe voel je je?

    • Tije zegt:

     Hey Christel,
     Natuurlijk dat niet alle ‘all meaters’ laag in de nutrienten zitten, dat is niet goed gezegd door mij. Maar wanneer ik de cronometer erop na sla, of kijk naar de nutrientdichtheid via Marty Kendal, dan valt mij op dat goedkoop vlees nutrientarm is. Je moet volgens mij dus heel wat gehakt wegstouwen wil je daar voldoende uit halen. Ik ken het verhaal ook wel dat al het vlees voldoende zou moeten zijn, maar ik vertrouw daar niet op. Je moet volgens mij echt goed vlees kiezen, dat eigenlijk niet te betalen is (zoals de ribeyes van de Andersens), Of je moet het in breedte zoeken en orgaanvlees en marien voedsel eten. Dat is wat ik denk.

     Maar leuk dat je vraagt hoe het met mij gaat, want het gaat heel goed! Ik merk dat ik een sterke mentale fitheid heb gekregen, sinds ik zero carb doe. Ik kan focussen als nooit te voren lijkt het wel. Klinkt als te mooi om waar te zijn maar het is echt zo. Mijn achtergrond is er eentje van een concentratiestoornis sinds mijn vroege jeugd, Deze winst wil ik niet meer kwijt.
     Het duurde bij mij ook lang, voordat ik door de adaptiefase heen was en de voordelen begon te merken. In de derde week kreeg ik bijvoorbeeld een kneiterende voorhoofdsholteontsteking, Twee nachten niet kunnen slapen en opeens was het weer weg, weer beter. Achteraf gezien wijd ik ’t aan mijn histamine intollerantie. Want die heb ik bij mezelf ontdekt. Helaas of misschien eigenlijk wel goed, want ik had de klachten al, maar herkende ze niet.
     In het begin heb ik een tijd strikt vet rundvlees gegeten, om door die adaptiefase te komen. Maar nu eet ik alles wat dierlijk is. Ik probeer toch zeker 5 tot 6 maaltijden per week marien te eten. Gaat makkelijk, want we zitten in het seizoen voor mosselen en haringen he! Heerlijk.
     Af en toe eet ik ook fruit, maar dan alleen blauwe bessen, aardbeien, frambozen. Het ‘low carb’ fruit zeg maar. Flinke lading slagroom erop; hoppakee!

    • Christel zegt:

     Ha Tije, Dank voor je reactie. Natuurlijk ben ik benieuwd hoe het jou vergaat. Evenals met alle andere Zero Carbers. Je blijft leren van elkaar 🙂 Zelf ben ik nog niet toe aan fruittoevoeging. Dat wil ik pas doen wanneer ik een jaartje of zo verder ben. Zodra ik koolhydraten eet krijg ik de neiging om meer te gaan eten, maar dit zonder bevrediging. en zoals je al zei, met toevoeging van wat kilo’s. Daar zit ik juist niet op te wachten. 😉 En van het weekend erg geschrokken van de opvliegeraanval. Niet normaal. Dus dat was voor mij the proof of the carb pudding ;(

     Goede kwaliteit vlees, precies, maar dan wel het beste wat bij jouw portemonnee past, dat wordt gezegd en dat lijkt ook mij een prima advies. En als je kunt verdragen is zuivel ook een fijne afwisseling.

     Lees met plezier je commentaren en hersenspinsels. 😉

 5. Bert zegt:

  Ja, doe maar negatief over ALLEEN Trump.. Heel amerika is een heel slecht voorbeeld..

  Maar ik zag gisteren de arts van Donald Trump op CNN.. N.a.v. vragen over zijn verklarende brief over Trumps gezondheid (2015).. Heel grappig want de vrouw van deze arts verbood haar man om met de pers te spreken ook al stemde hij er even in toe.. En meteen nadat ze het doorkreeg,.. trok ze haar man als een kind bij de camera weg..

  Anyway,.. Donald trump had volgens de brief een bloeddruk van 110/65 en een lage psa waarde van 0,15. The Donald neemt elke dag een low dose aspirin van 81 mg en een low dose of statin..

  Als Trump gekozen wordt als president zal hij volgens de arts de Sterkste en Gezondste president OOIT zijn in de geschiedenis.. Triumpferend over en boven Obama !

  Trumps cardiovasculaire status is EXCELLENT ! Hij heeft een geschiedenis van ZERO alcohol en ZERO tabacco-products.

  Donald houdt van Bacon, eggs en steak.. Hij eet waar hij van houdt en niet wat de richtlijnen zeggen… Klinkt….. in lijn met deze blog..

  http://indy100.independent.co.uk/article/heres-what-donald-trump-said-about-his-healthy-diet-last-month–bJZ4UpAmC9g

 6. Marijke zegt:

  Ik ben nu 72 en volg een jaar en drie maanden een dieet zonder planten. Maar ik heb vele lange jaren groenten, fruit en granen gegeten en de vezels van al dat plantaardige spul hebben gezorgd voor een royale, bij tijd en wijle flink borrelende darmflora. Die is in de loop van die 15 maanden uitgehongerd en afgestorven, en daar voelde ik mij beroerd van. Ook de biofilms waarin al die bacteriën leefden, moeten naar buiten. Meer dan ik ooit gedacht had. Daarnaast ontgiftte mij lichaam kwik en andere narigheid. Dat voelt allemaal niet fijn, maar het ruimt wel op.

  Ik vind het niet leuk om toe te kijken als anderen zich tegoed doen aan bitterballen. Maar het gevoel dat ik sterker en gezonder word, maakt het voor mij de moeite waard.

  • Christel zegt:

   Marijke, meer dan een jaar zonder planten, met fijne resultaten, dat klinkt voor mij als muziek in de oren. ik ben benieuwd naar wat je zoal eet. Eet je ook fruit naast vlees, net zoals Melchior deed? Of is het uitsluitend vlees, vis en water, en eventueel eieren en zuivel, zoals bij Zeroing in on health? Of is het totaal iets anders?

   • Marijke zegt:

    Ik eet voornamelijk rundvlees en een enkele keer kip. Daarnaast eidooiers en roomboter.

    • Christel zegt:

     Hallo Marijke. Dank voor je reactie. Inspirerend! Echt bijzonder dat je dit al zo lang doet en je er vooral gezonder door voelt. Is dat gezond in zijn algemeen, of had je last van kwalen/ziektes? Ik ken het gevoel van af en toe ook zin hebben in wat een ander eet, maar over het algemeen ben ik echt tevreden met mijn eigen opties.

     At je in het begin van Zero Carbs nog andere dingen zoals vis of varkensvlees? En waar ik nieuwsgierig naar ben, hoe kwam je erbij om dit te gaan doen? Waar vond je de informatie? Of was het je eigen idee? Vind ik je misschien tussen de leden van Zeroing in on health of een ander forum?

     Sorry voor al mijn vragen, voel je vrij ze niet te beantwoorden, ben gewoon benieuwd naar iemand met meer expertise/ervaring op dit gebied. 😉

    • Marijke zegt:

     Hallo Christel, toen ik 57 was, heb ik een burnout gehad. Ik had geen definieerbare ziekte, maar was gewoon ontzettend zwak. In de jaren daarna ben ik gaan zoeken. Ik heb toen drie jaar het GAPS programma gevolgd en een goede darmflora opgebouwd. Dat heeft mij veel opgeleverd. Daarna heb ik verder gezocht via paleo, lchf, ketogeen etc. Natasha Campbell McBride, die GAPS ontwikkeld heeft, adviseerde toen al aan ‘moeilijke gevallen’ om over te schakelen op een zuiver dierlijke voeding. Ik heb groot respect voor haar kennis. Toen ik daarna de site van Esmee gevonden had, heb ik die van voor naar achter doorgelezen en heb de stap gezet om zero carb te gaan uitproberen.

     Dat is nu ruim een jaar geleden en het voelt nog steeds als een goede stap. Wel is de transitieperiode voor mij veel langer dan ik dacht aan de hand van de interviews. Gelukkig heb ik in alle jaren dat ik dit soort dingen doe een hoop geduld ontwikkeld.

     Ik ben begonnen met te eten zonder planten, dus vrij ruim, ook zuivel. Ik heb een paar keer geprobeerd er soepel mee om te gaan zodat ik een beetje mee kon doen met andere mensen. Maar dat werkt niet, zoals je zelf ook al gemerkt heb. Ik zit niet op Facebook.

     Ik wens je veel succes!

    • Christel zegt:

     Hallo Marijke, dank voor je reactie! Je hebt een behoorlijke en lange journey achter de rug, maar zeker een die de moeite waard was en is.
     Veel mensen komen inderdaad via Paleo en LCHF naar Zero Carb, dat zie ik bij ZIOH, als een soort laatste redmiddel. Je denkt in eerste instantie, waar begin ik aan, totdat je de voordelen/benefits van ZC ervaart. Die zitten ook wat mij betreft niet in een paar kilo meer of minder wegen, maar vooral in diepere lagen van mijn zijn, mijn wezen, waardoor ik me steeds optimaler voel.
     Dank voor je antwoord. En veel gezondheid toegewenst!

  • aetanis zegt:

   Ik ben 64 heb chronisch Lyme en een geschiedenis met een medisch aangetoonde fikse kwikvergiftiging. Ik eet sinds 13 en een halve maand alleen dingen uit het dierenrijk. Iedereen die mij langer kent en weet hoe ziek ik was, complimenteert
   met mijn gezonde uiterlijk. Ik eet geen melkproducten en geen eieren, daar reageer ik slecht op. Ik heb nog steeds Lyme klachten maar veel ervan zijn een stuk minder. Bovendien lijkt mijn immuunsysteem het beter te doen want ik pak niet meer ieder virus op en ben nog zelden echt ziek. Voor ZC deed ik het GAPS dieet al jaren. Ik was nooit een junkfood eter wel een grote groente eter. De adaptie fase duurde heel lang bij mij. Het idee is dat hoe zieker je bent hoe langer het duurt. Ik gebruik geen kruiden alleen zout en drink alleen water. Ik doe het bet beste op bijna rauw of geheel rauw rood vlees. Mijn partner houd niet van rood vlees en daar blijkt een reden voor te zijn hemochromatose. Hij heeft dus heel andere dingen op zijn bord liggen. Toch vind hij dat ik hiermee door moet gaan omdat hij duidelijk verbetering ziet ( en ik er beter uitzie). Iedereen is denk ik verschillend,

   • Christel zegt:

    Hallo Aetanis, wat fijn dat je Lyme onder controle hebt gekregen met Zero Carbs. Op ZIOH lees ik daar meer mensen over. En zo begon het ook voor Charlene Anderson die bovendien een man en 2 gezonde kinderen heeft, allen op dit dieet. Al meer dan 18 jaar. Misschien kwam je door haar op het idee?

    Hemochromatose, ijzerstapeling, dat lijkt me ingewikkeld. Maar wel goed dat hij het weet en naar kan leven. Gaat dit nog ooit over met behulp van een bepaald dieet?

    Blij dat je reageerde. Duidelijk wordt dat Zero Carbs niet voor iedereen geschikt is.

 7. Sylvia Knoop zegt:

  Tja, weer een ander dieet die onder de ogen van deze omnivoor komt…
  Zou het kunnen zijn dat wij allemaal behept zijn met een eigen gebruiksaanwijzing?
  Eigenlijk is het enige waar wij het allemaal wel overeens zijn is dat fabrieks verpakt voedsel niet echt wenselijk is, suiker en chips eigenlijk verdovende middelen zijn. Ook dat de buitenste ring van de supermarkt de meeste voedingswaarde heeft.
  Het valt mij altijd op dat mensen die een heel strikt dieet volgen bv vegetariërs of alleen dierlijk eiwit of alleen snackbar voedsel, er allemaal nogal ziekelijk en puisterig eruitzien.
  Voor mijn eigen lijf heb ik gemerkt dat ik het soepelste draai op Paleo/AIP met vrij veel vet en green stuff, en net zoveel als mijn lijf trek in heeft.
  Maar ik geloof er ook heilig in dat wij “slecht” voedsel ook af en toe moeten nemen om de boel weer wakker te schudden en ook om in 2016 een sociaal leven te kunnen hebben.
  Liefs Sylvia

 8. Marietsebiel zegt:

  Melchior, ik heb 2 keer een Vlees/Vis/Water dieet uit geprobeerd. Een keer een week .
  De eerste keer een jaar geleden, in het geniep, niet op mijn blog vermeld omdat ik het eerst wou uitproberen) en een keer, samen met jou en nog een paar anderen hier, naar aanleiding van je post:

  Ik las erover op FB en bij Esmée la Fleur en het leek mij heel logisch: zo weinig carbs zou voor een diabeet wel eens goed kunnen werken. Als LCHF werkt dan is dit nog minder carbs, dus wie weet wel een dubbel effect. Ik ging het uitproberen. Ik ben altijd een echte vlees eter geweest, meer nog dan een vis eter. Alhoewel ik door Paleo en door jouw aanmoedigingen meer vette vis ben gaan eten.
  Na ongeveer een week ben ik gestopt. De eerste dagen ging het goed, ik houd/hield van vlees (met een flink vet randje) en at lekker mijn buik rond. Mijn bloedsuiker zakte wel iets, maar niet heel opmerkelijk, maar zoiets heeft tijd nodig, weet ik uit ervaring.
  Maar op de 5 de dag begon het vlees mij zodanig tegen te staan, dat ik niet verder kon eten. Dat werd alsmaar erger, dus na dag 7 stopte ik.
  Later dacht, misschien ben ik te snel gestopt en kon ik me, toen ik weer gewoon vlees met een klein beetje groenten at, niet meer goed voorstellen wat er gebeurde tijdens die periode, met betrekking tot de hekel aan vlees, die ik ervoer. Het leek raar en als in een droom.

  De tweede keer ben ik door jouw post: https://melchiormeijer.wordpress.com/2016/06/05/wijze-raad-van-een-ouwe-seksistische-cardioloog/ weer opnieuw begonnen.
  Zo kon ik de spijt van van de eerste keer wegwerken en opnieuw uitproberen/kijken of dat was gekomen door te vroeg te zijn opgehouden.

  De eerste weken ging het goed, mijn bloedsuiker ook. Die werd lager.
  Zo rond dag 23 begon de bloedsuiker weer op te lopen. Dat is voor een diabeet altijd een teken dat er iets niet goed zit. Wat ? dat is vaker wel dan niet een raadsel. Zeker als je ook nog eens zo low-carb eet.

  En moe vreselijk moe. Ik ontwikkelde wéér zo’n hekel aan vlees, dat ik zat te kokhalzen tijdens het eten. Echt niets voor mij ! (en weer lijkt het, nu ik weer een beetje groenten bij vlees en vis eet, alsof het een droom was)

  Ik heb het de tweede keer 44 dagen uitgehouden (en mezelf bewezen dat het niet aan mijn falend uithoudingsvermogen lag 😀 )
  Zo jammer dat het bij mij niet werkte. maar in mijn geval ga ik mezelf niet nog een keer die teleurstelling aandoen. Twee keer is genoeg, zei de ezel 😀

 9. Adriaan Keij zegt:

  Melchior, heb je CBD al geprobeerd? Baat het niet, schaden doet het zeker niet!

  Zie ook http://kathleencosto.blogspot.nl/2014_07_01_archive.html

 10. Tije zegt:

  Mooi geschreven blog Melchior! Een reactie van mij kan natuurlijk niet uitblijven, ook vanwege de associatie met een bescheten fenotype 🙂

  Laat ik beginnen met te stellen dat we het erover eens zijn dat koolhydraten niet noodzakelijk zijn voor de mens, en vet en eiwitten wel. Ja toch? Wat is dan volgens mij de reden dat veel mensen toch koolhydraten willen eten?
  Ik denk heel simpel: omdat koolhydraten lekker zijn! Ik lees bijvoorbeeld dat suiker acht maal verslavender is dan cocaïne. En dat het eten van suiker het pleziercentrum van het brein doet oplichten als een gloeilamp. Ja, ik weet het; paleo-adepten zeggen dat ze geen suiker eten. Maar het zit toch echt in alle groente en fruit hoor. Daar hebben we keurig op geselecteerd, veredeld, nucleair bewerkt.
  Maar goed; Nergens voor nodig om die rommel te eten. Ook vezels niet, want dat zijn even goed koolhydraten. Sterker nog; het hele verhaal dat vezels goed zouden zijn voor je, dat schijnt verzonnen te zijn door meneer Kellogg. Ja, die van de cornflakes. Hij bedacht het in de context van een dieet dat vooral tot a-sexualiteit moest leiden. Lichamelijk contact, bah, daar moest hij niks van hebben. Niet verrassend dat hij op een (vrijwel) vegetarisch dieet uitkwam. Vlees moest meneer niks van hebben, werd je alleen maar wellustig van.
  Dat brengt mij op de eigenlijk functie van koolhydraten. Die eet je dus eigenlijk alleen maar wanneer er geen vetten en eiwitten beschikbaar zijn. Je moet dan wel koolhydraten eten, om te overleven. Bijkomend voordeel is dat je je lekker voelt, zonder dat er meteen kinderen van komen. Want dat is niet handig, kinderen krijgen wanneer geen voedsel voor handen is. Ja, dat is volgens mij het signaal dat je afgeeft met het eten van groente en fruit: er heerst schaarste. Dus wat doet je lichaam in reactie hierop? Het gaat in de verhongermodus. Dat wil dus zeggen energieverbruik naar beneden en de vetopslag omhoog. Het spook van de lethargie ligt op de loer! Ondertussen voel je je ook nog eens hondsberoerd omdat mensen bijna geen fermentatiecapaciteit hebben, maar wel substraat voor een compleet weeshuis aan bacterieflora naar binnen werken.
  Maar goed, voilà! Het fenotype van de paleo-adept is geboren: uitgemergeld dun of gewoon dik, met een fermentatiebuikje (zoiets als Loren Cordain). Verder hartstikke gezond hoor, daar niet over gesproken.

  • Tije zegt:

   Laat ik bovenstaande verhaaltje nog iets meer nuanceren door te stellen dat het eten van planten je gewoon ziek maakt en dat het eten van fruit je vooral dik maakt.
   De a-sexualiteit die bij mensen optreedt bedoelde ik vooral bij het eten van planten, niet bij fruit. Planten zitten bomvol afweerstoffen die onze hormoonhuishouding in de war schoppen. We zijn er niet voor ingericht ze te eten. Kunnen er nog zoveel vitaminen in zitten we halen ze er amper uit (bioavailability). Misschien dat er sprake is van hormese, maar dat is op zich een gezondheidsvraag: moet je jezelf beschadigen om beter te worden? Kom ik in een latere reactie misschien nog op terug.
   Maar goed, het eten van fruit dat maakt je dus dik. Is dat erg? Nee, eigenlijk niet. Het is wel handig om flink vet op de botten te hebben. Mocht er hongersnood uitbreken, dan red je je wel. Onze verre voorouders hadden een fascinatie voor dit principe. Zo stelt althans godfather van de paleobeweging Loren Cordain in deze blog: http://thepaleodiet.com/obesity-in-the-paleolithic-the-odd-case-of-the-venus-figurines/
   Hij legt uit waarom de helft van alle venusbeeldjes afkomstig uit de oudheid een zeer obese vrouw representeert. Zijn verklaring is dat obesitas dusdanig zeldzaam was, dat men vanuit een soort verkering vrouwen ging vetmesten. Ja dat klinkt beetje negatief, maar ik bedoel dat men een (of meerdere) vrouw verkoos om een luxe leven te leiden, met een overdaad aan gedroogd fruit om te eten. Zo’n vrouw was dan misschien een statussymbool voor de hele stam, maar misschien dat ze ook wel een soort koninginnemoeder was, zoals bij bijen weet je wel.
   Samengevat dat planten nergens voor nodig zijn, je alleen maar ziek maken, en dat fruit handig is om vet aan te zetten.

  • Christel zegt:

   😉 Leuk stuk!

 11. Mooie reacties! Drukke dag vandaag, reageer later!

 12. Corrien zegt:

  Blij dat je het filmpje van mijn Nieuw-Zeelandse collega al had gevonden….
  Mijn eertse gedachte bij kippenborst en pijn in borstkas/bovenrug was; “Zoek eens een goede fysio- of oefentherapeut”.

  Zelf heb je de oplossing eigenlijk ook al gegeven in
  https://melchiormeijer.wordpress.com/2012/12/02/verander-je-houding-verander-je-leven/

  Behalve de behandeling van de pijn zit er nog wat aan dit probleem vast; het bewegen van het middenrif. Als de (onderste) ribben een verminderde mobiliteit hebben geldt dat dus ook voor het middenrif, onze belangrijkste ademhalingsspier. Je ziet dat deze man nog een (licht) verstoord bewegingsritme van zijn middenrif heeft. In ieder geval rond minuut 18 werkt hij enkele malen zichtbaar een boertje weg.

  Dit leidt weer tot de volgende tip:
  zorg dat je tijdens het trainen, in ieder geval hardlopen en freeletics je borstkas ‘op en open’ houdt en je schouderbladen laag in de rug.
  De spieren tussen de schouderbladen zijn namelijk ook hulpademhalingsspieren en als je niet op je houding let gebruik je ze teveel bij het tillen. Dit leidt makkelijk tot overbelasting met pijn en onstekingsverschijnselen bij de aanhechtingen.

  Met het risico al te zweverig te worden nog even een perfecte reset-oefening van een andere collega:
  http://www.fysio.net/index.php/huiswerkfilmpjes/77-oefening-5-ontspannings-en-concentratieoefening

 13. Pingback: Paleo dieet en evolutionaire geneeskunde. Met Melchior Meijer

 14. Mijn gesprek met de Nederlandse koning van het n=1 experiment, Peter Joosten van ProjectLeven.nl, staat online: http://www.projectleven.nl/evolutionaire-geneeskunde-podcast/

 15. Jacco zegt:

  Hey Melchior, leuk om je stem een keer te horen, en leuk interview! Grappig het effect van die vitamine g (gravity), was weer nieuw voor mij. Je vertelde ook nog iets over je boek waar iedereen hier met smart op wacht. Ik hoop dat je het binnenkort toch afmaakt en en daarin verteld wat je tot nu toe te weten bent gekomen, waar je zeker over bent en wat nog verder onderzoek vergt. Je kunt daarna altijd nog eenvervolg schrijven met nieuwe en verbeterde inzichten. Dat inzicht zal altijd wel blijven toenemen/veranderen. Je hebt nu echter al zoveel ontdekt, dat ik sta te popelen om dat op een overzichtelijke manier (in een boek) gepresenteerd te krijgen! En het boek mag best dikker zijn dan 200 bladzijdes, graag zelfs :). Ik hoop van harte dat het ondanks je perfectionisme (mijn aanname) gaat lukken.

  • Thanks, Jacco!

   Het idee dat een boek over ziekte en gezondheid schrijven een megalomane dwaasheid is, speelt me inderdaad parten. Heb wat afstand genomen, maar pak het waarschijnlijk spoedig weer op. Bedankt voor de heads up!

 16. Otto zegt:

  Maar hoe zit het nu met die remsporen, heb je die op normaal paleo wel? 😉

  Ik merk dat als ik goed op mijn voeding let, een goeie mix tussen vlees/groenten/zetmeel/noten/ei/fruit, ik regelmatig een ‘no trace’ scoor. Dat is echter heel specifiek, van bepaald soort fruit of gedroogd fruit wordt alles gauw plakkeriger (teveel fodmaps), een paar glaasjes alcohol duurt een dag of 2 voordat ik weer een no trace kan scoren, heeft m’n leven stress in de zin: nutella kom er maar in, iets teveel gegeten of te snel achter elkaar werkt vaak niet lekker. Om kort te gaan, ik heb het opgegeven om toiletpapier in de ban te doen vanwege de moeite en de discipline, tegelijk ben ik soms meerdere dagen van achteren spoorloos.

  Ben benieuwd naar meer ervaringen, niets zo leuk in ’t leven als pies en poep!

  • Nou, die zijn dus uitgebleven, tot nu toe. En daar snap ik niks van.

   • Corrien zegt:

    Hormese??????

   • Monique Van Hoof zegt:

    Beste Melchior,
    Ik heb enkele dagen je webstek ontdekt en veel gelezen.
    Zelf was ik in 1991 ook heel weinig brood beginnen eten waarbij ik dus ’s morgens een beetje muesli at, ’s middags groenten met een stukje vlees of vis of soms kaas en ’s avonds “warm eten”.
    Sinds toen (alhoewel de link me niet was opgevallen), had ik ook zo’n remspoor probleem, zelfs incontinentie. Daar ben ik mee naar dokters en professoren geweest die het dan fysiek wilden aanpakken maar volgens mij klopte dat toch niet omdat er niets gebeurd was en ik eigenlijk te jong was (33 jaar). Pas in 2002 viel mijn kwartje dat het wel eens van al die groenten en fruit zou kunnen zijn, te meer dat ik enkele keren zeer erge krampen had kort na het eten. Toen ben ik wel geminderd met fruit en groenten eten en dan beterde het enigszins. Ik had wel moeite om dat te doen omdat zowat de hele omgeving roept dat je meer fruit en groenten moet eten. Ik eet niet veel brood en meestal wit brood net om de vezels te mijden. Voor deze trubbles begonnen nam ik naar mijn werk voor ’s middags meestal brood met kaas mee en naar mijn gevoel maakt het ook wat uit dat dat brood droger is dan groenten en fruit.
    Ik ben wel blij dat er wel eens iemand ook laat horen van last te hebben van losse stoelgang tot diarree door het eten van te veel fruit en groenten. Ik heb zo het gevoel dat er toch veel mensen die voornamelijk groenten en fruit eten daar last van zouden moeten hebben.
    Ik volg je redenering van het brood wel maar ik vind het moeilijk om dat volledig te schrappen met de gegevens van hierboven.

 17. Dairy Solutions zegt:

  Naast het wegblijven van skid marks ook een dramatische besparing op papier bij een meat-mostly dieet wmb

 18. Albert zegt:

  Beste Melchior, van tot zover ik mij kan herinneren gebruik ik altijd veel wc papier vanwege plakpoep. Dit werd minder nadat wij paleo zijn gaan eten maar nog steeds veel. Toen ik echter voedsel ging mijden met een hoog histaminegehalte of met histaminevrijmakers ben ik vrij rap naar 1-2 wc-papiertjes gegaan. Vaak zit er op het eerste papiertje zelfs geen zichtbare poep. Ik eet wel veel groente. Misschien heb je hier iets aan.

 19. koenpop zegt:

  goedendag melchior en anderen. wil graag kort reageren op die mogelijkheid van uitsluitend eiwitten. ik deed dat gedurende drie maanden, uitsluitend vlees, vis, eieren, en dan nog met zo weinig mogelijk toevoeging van vetten. (bedoeld als afval-dieet van een arts, oud boekje gevonden in kringloopwinkel, heb ik in frankrijk laten liggen, evenals boekje van ander arts ongeveer 60 jr. geleden. als je titels wilt, laat maar weten, over enkele weken weet ik die weer). viel 12 kilo af in die tijd, maar vooral voelde ik me zo fit als een aap, nooit honger of behoefte aan wat dan ook ander eten. wel gewoon koffie, thee (meer koffie) zonder toevoegingen natuurlijk. en volgens mij zag ik er top uit ook. nu ben ik een jaar of 10 verder, altijd aan het studeren wat te doen om op normaal gewicht te komen, tegelijkertijd zo gezond mogelijk graag, maar lekker moet het altijd zijn. dat lukt dus nauwelijks, of maar heel even.
  nu was ik toen weliswaar vrouw in/na overgang (iets van 58 jr., nu 70, dus al weer 12 jr. geleden, oeps).
  gek, of misschien ook niet, dat het heel veel moeite kost om tot een echt besluit te komen dat experiment te herhalen. nou ja, het is ook wel saai natuurlijk, en lastig in sociaal verband.
  krijg steeds meer de indruk, dat er wel degelijk verschillende typen mensen bestaan (misschien die bloedgroepen?), want ik kan gewoon niet begrijpen hoe andere vrouwen kunnen afvallen op een dieet met relatief belachelijk veel koolhydraten (dat vooral ook wordt voorgeschreven aan diabetes-lijders, het is ongelofelijk!). men denkt werkelijk dat je koolhydraten (en dan liefst nog al die meelproducten nodig hebt voor energie en spieren, zeker omdat wielrenners zoveel pasta eten). misschien heb ik alleen maar een luie schildklier, waarvan de meeste artsen schijnen te denken, dat die niet bestaan?).
  enfin, vergeef me mijn gezeur, maar ik wil eigenlijk liever andere dingen doen dan deze studies, al zijn ze ook best interessant hoor! hartelijke groet aan allen, en nog veel mooie dagen gewenst, joanne

 20. koenpop zegt:

  nog even over die remsporen: de smerigste plakpoep, en ook belachelijk véél produceer ik als ik me heb vergrepen aan enkele boterhammen!

 21. Hans zegt:

  Mooi relaas Joanne 🙂

  Ben nu +/_ 3 maand hoofdzakelijk aan vis/vlees , wel ei en kaas . Niet/nauwelijks groente/fruit , merk geen verschil ….. Kennelijk heeft mijn lichaam dat niet nodig .

  Bewijs ontbreekt voor e.e.a. net als voor ,, alles met mate ” …..

  Blijft me bij de quote van Melchior : ,, Niet dankzij maar ondanks groenten en/of fruit “

  • Christel zegt:

   Hans, ook mij blijft het verbazen dat we groente en fruit blijkbaar niet zo hard nodig hebben als wordt beweert. Ik houd het niet echt bij hoe lang ik bezig ben. Ik geloof sinds eind mei. Vlees, hoofdzakelijk rund en soms kip. Heel af en toe bacon of hotdog. En soms wat Griekse Yoghurt, sour cream, of slagroom. ’s Morgens wil ik nog wel eens een koffie met cacao en grasboter eten. Die schuim ik dan op met de melkklopper 🙂

   Voel me goed. Gewicht stabiel, wel smaller middel, geen idiote eetbuien meer, algeheel gevoel van rust en kracht. Ook geestelijk veel rustiger. En ik blijf genieten van een goed stuk vlees 🙂 Gemiddeld eet ik 1x per dag, ’s middags, tot ik verzadigd ben en ’s avonds bij een glas wijn wat leverworst. Ik weet dat dat geen zuiver vlees is, maar ik heb er geen last van.

   Sinds een paar dagen aan het experimenteren met probiotica. (solaray, multidophilus 20 bilion cfu, plus prebiotic inulin. Ik ben benieuwd of de darmflora daarmee blijvend verbeterd. Heb niets te klagen, maar wil gewoon de beste versie van mezelf ervaren 🙂

   Als je alleen dierlijk eet, begrijp je pas echt hoe onhandig het soms is. Als je gaat reizen bijvoorbeeld, of je kunt het niet koelen, dan moet je alles direct consumeren. Vanuit dat oogpunt lijkt het eigenlijk logisch dat de mens -min of meer gedwongen- opzoek ging naar alternatieven. Voeding die de honger stilt en energie geeft maar niet dierlijk is. Bizar! De omgekeerde wereld.

   Melchior, hoe staat het met je boek? Neem je all meat & water er ook in op? Ben je ook weer begonnen?

 22. Gert van der Hoek zegt:

  Interessante observatie van een onderzoeker die zich bezig houdt met gutbacteria en zachte vezels: “Fiber-starved mice were also meaner and more difficult to handle”. 😀

  http://nautil.us/issue/30/identity/how-the-western-diet-has-derailed-our-evolution

 23. Tije zegt:

  Melchior,
  Volgens mij is een goede verklaring voor genezing van je costochondritis door Vlees, Vis en Water (VVW) je verhoogde inname van collageen gerelateerde stoffen (hydroxylysine and hydroxyproline). Het prestatiebevorderende element zit ‘m misschien (o.a.) in de verhoogde inname van carnitine en creatine.
  Ik noem deze stoffen bewust, want je lichaam kan deze ook maken uit vitamine C. Daar krijg je alleen weinig van binnen bij VVW. Dat geeft dus niet, omdat je lichaam minder nodig heeft. Daarnaast dat de cellen gevoeliger worden voor opname van vitamine C. Er is minder concurrentie met de opname van glucose. Uit dit laatste volgt volgens mij ook een verklaring voor je verkoudheid – die mij overigens ook te pakken heeft gekregen, 2 weken geleden.
  Wanneer je VVW combineert met relatief hoge glucose levels, dan kunnen je cellen de weinig beschikbare vitamine C moeilijker opnemen. Je vatbaarheid voor virussen neemt daardoor toe.
  Mijn eigen ervaring sluit hier ook op aan. Voorafgaand aan mijn verkoudheid was ik stiekem steeds meer lekkere paleoknutsels aan het eten. Het is met VVW dus blijkbaar (low carb) kiezen of (verkoudheid) delen 😉

 24. Gert van der Hoek zegt:

  Recente studie/scriptie, met dank aan Tóth: onze voorouders, late Neanderthalers en vroege moderne mensen die in NW Europa leefden waren in hoofdzaak herbivoren: 80% van het voedsel bestond uit vlees. Met name mammoeten en rendieren. 20% van de voeding was plantaardig. Aldus deze scriptie. Als ik het goed begrepen heb.

  https://publikationen.uni-tuebingen.de/xmlui/bitstream/handle/10900/70785/Thesis_CW.pdf?sequence=1&isAllowed=y

  De vraag is|: hoe relevant is dat voor vandaag? Je moet denk ik goede redenen hebben om een andere verhouding te adviseren dan 80/20. De vraag blijft wel: hebben we voldoende harde kennis om iets verstandigs te zeggen over bijvoorbeeld verhoudingen in macro nutriënten, maximale eiwitopname e.d.. Wat mij betreft dan vanuit het oogpunt : wat is optimaal? Optimaal is voor mij niet persé oud worden, maar zo lang mogelijk “gezond” blijven. Longevity lijkt mij geen voldoende criterium.

  • Tije zegt:

   Gert, voor zover ik kan nagaan in die studie, geldt de conclusie alleen voor een specifieke groep Neanderthalers, dat ze 20% planteiwitten innamen. De studie waar dit resultaat van afkomstig is, is Naito et al. (2016).
   Men weet het niet van de moderne mens, kon niet onderzocht worden, staat in de studie. Of zie ik iets over het hoofd?

   • Tije zegt:

    De abstract van Naito et al. (2016) vermeldt:”they could rely on plants for up to ∼20% of their protein source.” Dat is dus iets anders dan dat 20% van de calorieen plantaardig zou zijn.
    Verder vermelden ze dat er veel verschil zit binnen de onderzochte groep:”there was an inter-individual dietary heterogeneity even within one archaeological site “

 25. Gert van der Hoek zegt:

  Mooi artikel van Tóth en Clemens over vitamine C: hoeft niet persé van groente/fruit te komen & supleren heeft geen bewezen nut:

  http://jevohealth.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1030&context=journal

  Je kunt een weekje boeken bij ze zag ik – ook in gezinsverband – voor medische begeleiding en voor het leren van de fijne kneepjes van hardcore Paleo. Aardig alternatief voor Center Parcs? 🙂

  http://www.paleomedicina.com/en/#szolgaltatasok

 26. Daniel zegt:

  Gert, leuk, een paleo vakantie, lijkt me wel wat 🙂

  • Jo tB zegt:

   Wat ik mis in al die verhalen (en onderzoeken) is dat tarwe niet meer de tarwe van vroeger is. De huidige tarwe is een derde kleiner dan de tarwe van onze grootouders, dus zal de vezels ook anders zijn, misschien zelfs minder gezond. En in groente zit ook vezels (de gezondere) en je leest nergens om meer groentes te eten om aan je vezels te komen.

   https://www.healthline.com/nutrition/modern-wheat-health-nightmare

  • willem zegt:

   Het lijkt een eeuwigdurende discussie, die over vezels in voeding.
   Veel theorie lijkt me gebaseerd op het fysiek verwerken van de huidige voedingspatronen, die waarin bewerkt voedsel de hoofdrol speelt.
   Suikers, (geraffineerde) granen, verkeerde vetten, de meeste zuivelproducten, vlees van graangevoerd vee, kortom een patroon dat vreemd is aan ons genoom, bevat meestal minder en andersoortige vezels dan het patroon gebaseerd op groenten, fruit, vis, zeevruchten, eieren,noten en zaden. Het is net als met die discussies over koolhydraten. Aanwezig binnen het voedingspatroon van de mens in de ‘oertijd’, maar minder en ‘anders’ dan nu. De slogan dat koolhydraten ‘slecht’ zijn, is uiteraard onzin. Het is de oorsprong ervan en de context die bepaalt.

   Jo. Uiteraard is door allerlei processen, waaronder kruisingen, de graansoort tarwe nu anders dan de oorspronkelijke. Toch is ook die oorspronkelijke tarwe een neolithische voeding waarop ons genoom niet is berekend. Welke de effecten daarvan zijn, zal afhankelijk zijn van een complex aan factoren: naast voedingspatronen wellicht ook van bewegen, stress, slaap en selectieve menselijke eigenschappen. Kortom, een ingewikkelde simpelheid.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s