Wie gaat voor? (Is Jack Kruse gek of een visionair?)

Je moet het afgelopen half jaar in een grot hebben gezeten (het blijft leuk), wil je de opkomst van meteoor Jack Kruse in de paleosfeer hebben gemist. Kruse, een neurochirurg en tandarts uit Nashville, zegt een ‘ancient pathway’ in het brein te hebben ontdekt dat een rudiment is uit de tijd dat vrijwel al het leven op aarde was aangepast aan de kou van de diepe oceaan. Om een heel lang en hier en daar onbegrijpelijk verhaal kort te maken, Kruse adviseert een strikt paleodieet in combinatie met geregelde ‘cold exposure’, dat wil zeggen blootstelling aan koude, liefst door onderdompeling in water. Hij claimt dat de resulterende koude-thermogenese het ‘ancient pathway’ activeert en dat dit leidt tot snel verlies van overtollig vet en eliminatie van een waslijst kwalen.

In zijn blogposts komt Kruse op het eerste gezicht over als een typische kwakzalver met manische en grandioze trekken. Eminente paleo iconen als psychiater Emily Deans en radioloog Kurt Harris hebben hem dan ook tussen de regels door mentaal gestoord verklaard. Maar als je zijn postings goed leest, vind je toch een hoop redelijk coherente en vooral intrigerende inzichten. In interviews klinkt de man bovendien volkomen normaal. Hij zegt iets belangrijks te hebben ontdekt en in plaats van te wachten tot 50 jaar onderzoek zijn ontdekking heeft bevestigd, brengt hij de simpele info naar buiten zodat iedereen ervan kan profiteren. Bovendien, zo beweert hij, is het merendeel van zijn adviezen al ruimschoots getest door ondermeer NASA. Volgers melden halleluja-resultaten, zoals normalisatie van abnormale bloedsuikers.

In januari injecteerde Kruse zichzelf na een (niet noodzakelijke maar voor de goede zaak uitgevoerde) operatie met MRSA (de ‘ziekenhuisbacterie’), zegt hij, om te kunnen aantonen dat milde cold therapy (een tijdje in een koud bad zitten, koud douchen) het lichaam volkomen resistent maakt tegen dit soort gevaarlijke ziekteverwekkers en dus standaard ingezet zou moeten worden. Vervolgens begon hij de methode toe te passen op patiënten die allerlei enge operaties moesten ondergaan. Hij claimt met de combinatie paleodieet en cold exposure onmogelijke resultaten te boeken. Inmiddels begint hij filmpjes van die mensen op youtube te zetten.

Het is verleidelijk om Jack af te serveren als een crank. Ik doe dat voorlopig niet, al is het maar omdat zijn interventie betrekkelijk ongevaarlijk is (al moet je niet zo ver gaan dat er risico op afterdrop ontstaat) en omdat ik zelf behoorlijk sneller herstel door koud douchen. In plaats daarvan plaats ik vandaag een oud artikel over dokters die in het verleden de medische wetenschap vooruit hebben geholpen door net als Kruse op zichzelf te experimenteren.

Of Kruse in de toekomst aan dit illustere rijtje mag worden toegevoegd, zal de tijd leren.

Wie gaat voor?

Alle medische handelingen en adviezen die we vandaag de dag normaal vinden, zijn ooit voor het eerst uitgeprobeerd. Vaak door dokters. Op zichzelf.

In de Peruaanse hoofdstad Lima staat het enige standbeeld op aarde van een medische student. Het is ter nagedachtenis aan Daniel Carrón en het dramatische medische experiment dat hem in 1858 het leven kostte. Nadat Carrión machteloos had moeten toezien hoe een jong meisje stierf aan Oroya Koorts, een aandoening die gepaard gaat met soms levensgevaarlijke bloedarmoede, besloot hij niet te zullen rusten voor hij de oorzaak van deze toen epidemische ziekte had opgespoord. Al snel begon hij te vermoeden dat er een verband was tussen een veelvoorkomende huidaandoening, veruga peruana, en de gevaarlijke Oroya Koorts, omdat de twee aandoeningen in dezelfde gebieden voorkwamen. Iedereen vond dat een onzinnige gedachte. Tegen de adviezen van zijn leermeesters in injecteerde hij daarom zichzelf met vocht uit een puistje van een jongen die aan veruga peruana leed. Een maand later begon hij zich grieperig te voelen. Vervolgens moest hij overgeven en ontwikkelde hij hoge koorts, buikkrampen en hevige spier- en gewrichtspijnen. Een test toonde aan dat hij zware bloedarmoede had. In zijn dagboek schreef hij: ‘Veruga peruana en Oroya Koorts zijn één en dezelfde ziekte.’ Carrións toestand verslechterde zienderogen en op 5 oktober stierf hij, in het zelfde ziekenhuis waar hij zijn experiment 39 dagen eerder was begonnen. Carrións ultieme offer leidde er toe dat mensen de gebieden waar de vermeend onschuldige huidaandoening veel optrad begonnen te mijden. Snel daalde ook het aantal gevallen van Oroya Koorts. Niet veel later werd vastgesteld dat de ziekte het gevolg was van een door zandvliegen overgebrachte besmetting met de bacterie Bartonella bacilliformis, die de rode bloedcellen vernietigt.

Carrións inzet vertegenwoordigt een onbekende, maar voor de medische wetenschap cruciale traditie: die van het medische zelfexperiment. Van hartcatheterisatie tot bloedtransfusie, het waren onverschrokken artsen die eerst gingen. Om uiteenlopende redenen en vaak onder onvoorstelbare omstandigheden. Een beknopt overzicht.

Bacterie veroorzaakt maagzweer

Het meest vers in het geheugen liggende medische zelfexperiment is waarschijnlijk dat van de Australische gastroenteroloog dr Barry Marshall. Tot 1985 was de heersende gedachte dat ontsteking van de maagwand (gastritis) en maagzweren worden veroorzaakt door stress, sterk gekruid voedsel en te veel maagzuur. Marshall en de patholoog Robin Warren, beiden werkzaam in het Royal Perth Hospital, raakten ervan overtuigd dat de bacterie Helicobacter pylori de boosdoener is. De twee probeerden bevestigend proefdieronderzoeke gepubliceerd te krijgen, maar kregen nul op het rekest en werden zelfs belachelijk gemaakt. Barry Marshall raakte zo gefrustreerd van deze academische inertie dat hij onder gecontroleerde omstandigheden een petrischaaltje vol bacteriën, gekweekt uit het maagsap van een maagzweerlijder achterover sloeg. Hij ontwikkelde het begin van een maagzweer, slikte een antibioticum en werd snel weer beter. Een medische doorbraak die in 2005 werd beloond met een Nobelprijs.

Waren Marshall en Warren uitzonderlijk begaafd? Niet echt. In tegenstelling tot hun collega’s doken ze de bibliotheek in om te kijken wat hun voorgangers zoal hadden waargenomen en opgeschreven. Al in 1906 bezorgden dokters honden maagzweren door maagsap van mensen met gastritis door het hondenvoer te doen. In 1925 deden ze hetzelfde bij cavia’s, met hetzelfde resultaat. Na afloop isoleerden ze ‘een spiraalvormige bacterie’, die volgens hen de ziekteverwekker moest zijn. In de jaren ’50 verschenen diverse rapporten van artsen die zeiden gastritis en maagzweren snel te genezen met peniciline. In 1958 presenteerden enkele dokters op een congres zelfs een hele serie met zulke gevallen, maar ze werden uitgejouwd omdat collega’s ervan overtuigd bleven dat bacteriën niet kunnen overleven in de zure maag. In 1967 weigerde een vooraanstaand medisch tijdschrift een degelijk onderzoek van de Griekse arts Lykoudis, die vervolgens bovendien een boete moest betalen omdat hij maagzweerpatiënten met antiobiotica had behandeld. ‘Marshalls grote verdienste was dat hij met zijn zelfexperiment een showcase presenteerde waar niemand meer omheen kon,’ schreef medisch historicus Lawrence Altman in de New York Times.

John Hunter gaf zichzelf syfilis

De achttiende-eeuwse Londense arts en anatoom John Hunter experimenteerde uitgebreid met gifstoffen als kwik, arsenicum en lood, maar bezorgde zichzelf ook gonoroe. Dat deed hij volgens zijn eigen aantekeningen door pus van de penis van een geïnfecteerde hoerenloper in zijn eigen penis te injecteren. Binnen korte tijd had ook hij een druiper. Hunter bewees zodoende wat al sterk vermoed werd: gonoroe is een seksueel overdraagbare infectieziekte. Verder stelde hij vast dat kwik en andere zware metalen geen gunstig effect hadden op het ziekteverloop. Behalve gonoroe ontwikkelde Hunter ook syfilis, naar verluidt omdat zijn ‘donor’ aan beide kwalen leed. De voortschrijdende syfilis bezorgde hem afschuwelijke aanvallen van pijn op de borst. Tijdens een vergadering zei hij: “Mijn leven is volledig in handen van elke idioot die het nodig vindt mijn ergernis op te wekken.” Hij stierf plotseling aan een hartinfarct, een gebruikelijke complicatie van syfilis. Boze tongen ontkenden dat Hunter zichzelf in dienst van de wetenschap had besmet. Hij zou het verhaal hebben verzonnen, omdat het heroïscher stond dan een tweevoudige  besmetting door hoerenloperij.

Bloedtransfusies

Alleen al in Nederland redden bloedtransfusies dagelijks honderden levens. Operaties zijn ondenkbaar zonder een paar zakken geschikt donorbloed. Bloedtransfusie is mogelijk dankzij de ontdekking van de vier bloedgroepen door de Oostenrijker Karl Landsteiner in 1900. Bloedgroep O is de universele donor, omdat het geen antigenen bevat, bloedgroep AB is de universele ontvanger, omdat het geen antilichamen bevat die kunnen reageren met de andere groepen. Er is dus vooral vraag naar donorbloed met bloedgroep O. In 1981 ontwikkelde dr Jack Goldstein van de New Yorkse bloedbank een methode om bloed met bloedgroep B om te zetten in universeel inzetbaar bloed met bloedgroep O. Alfa-galactosidase, een enzym dat in koffie zit, kan het B-antigen van bloedgroep B afknippen, zonder de bloedcel te beschadigen. Er was maar één manier om te bepalen of het ‘koffiebloed’ veilig was: testen op mensen. Goldstein, bloedgroep O, spoot zichzelf in met het behandelde B-bloed. Van gewoon B-bloed zou hij een potentieel dodelijke transfusiereactie hebben gekregen, maar er gebeurde niets. Sindsdien kan bloedgroep B bij een tekort aan donorbloed worden omgezet in bloedgroep O.

Bloedtransfusies 2

Hoewel bloedgroepbepaling van meet af aan menig mensenleven redde, gingen bloedtransfusies aanvankelijk opvallend vaak mis. Ongeveer 1 procent van de patiënten die geschikt bloed hadden ontvangen, ontwikkelden toch een levensgevaarlijke, vaak fatale transfusiereactie. Voor artsen een ongemakkelijk mysterie, want een zo goed als onbehandelbare catastrofe lag altijd op de loer en het risico leek toe te nemen naarmate patiënten vaker een bloedtransfusie hadden ondergaan. Dr Thomas Brittingham, een in leukemie geïnteresseerde hematoloog uit St Louis, bedacht halverwege de jaren ’50 dat de complicatie mogelijk het gevolg was van een allergische reactie op de witte bloedcellen van de donor. Hij dacht ook dat hij dit mechanisme zou kunnen gebruiken om leukemie te genezen. Bij zijn pogingen om zijn theorie te bewijzen, spoot hij zichzelf talloze malen in met bloed van leukemiepatiënten. Een keer werd hij daar zo ziek van, dat hij dagen lang op het randje van de dood balanceerde. Brittinghams idee dat leukemie met antilichamen tegen vreemde witte bloedcellen was te genezen, bleek onjuist te zijn, maar de gedachte dat ontvangers van donorbloed verkeerd kunnen reageren op de witte bloedcellen van de ontvanger was volledig correct. Sindsdien wordt bij iedere bloedtransfusie voor deze gevoeligheid getest.

De ruggenprik

Bij heel wat ingrepen aan het onderlijf wordt de patiënt verdoofd met een ruggenprik, omdat de methode zo goed als complicatievrij is. In 1886 ontdekten dokters dat ze veilig naalden in elkaars wervelkolom konden steken om vloeistof te verzamelen. Dr August Bier uit Kiel kwam na zo’n experiment op het idee om de hoeveelheid vocht die werd afgetapt te vervangen door een gelijke hoeveelheid vocht met een verdovend middel. Zo’n verdovend middel zou zenuwverkeer tussen het onderlijf en de hersenen tijdelijk moeten blokkeren. Bier vroeg zijn assistent dr August Hildebrandt hem een dosis cocaïne in zijn wervelkolom te injecteren. Maar Hildebrandt was nerveus en de meeste vloeistof liep langs Biers rug. Daarop injecteerde de ervaren Bier Hildebrandt. Zeven minuten na de injectie stak Bier een dikke, kromme naald door de huid van Hildebrandts dij. Die voelde niets. Een minuut later drukte Bier zijn sigaar uit op het been van zijn collega. Niets. Vervolgens trok hij plukken schaamhaar uit en bewerkte de schenen van zijn collega met een hamer. Toen Hildebrandts niet eens met zijn ogen knipperde toen zijn testikels met een verlostang werden samengeknepen, was Bier overtuigd. De ruggenprik verschafte afdoende verdoving.

Hartcatheterisatie

Dagelijks vinden in Nederland honderden hartcatheterisaties plaats. Een interventiecardioloog schuift een slangetje via een bloedvat in lies of elleboog naar het hart om daar bijvoorbeeld de druk te meten, contrastvloeistof in te brengen, een bron van ritmestoornissen weg te laseren of een stent in een kransslagader te plaatsen. Ook deze vaak levensreddende routinehandeling werd ooit voor het eerst uitgevoerd en wel in 1929 door de jonge co-assistent Werner Forsmann, werkzaam in het Rode Kruis Ziekenhuis in het Duitse Eberswalde. “Kijk,” zei hij tegen zijn superieur dr Richard Schneider, terwijl hij een fysiologieboek onder zijn neus hield. “Als je een dunne slang via dit bloedvat in de elleboog omhoog voert, kom je in de hartspier uit. Ik weet niet wat er gebeurt wanneer de slang de gevoelige binnenkant van het hart raakt, daarom wil ik het op mezelf uitproberen.” Schneider, perplex, vond het idee wetenschappelijk interessant, maar te riskant. Als het mis zou gaan, was Forsmann dood en Schneiders aanzienlijke reputatie naar de maan. Hij verbood zijn leerling uitdrukkelijk het zelfexperiment uit te voeren.

Waarop Forsmann besloot het stiekem te doen. Hij besprak zijn idee met Gerda Ditzen, een operatiezuster met een bijzondere passie voor geneeskunde en in het bezit van een sleutel van de instrumentenkamer. Zonder haar begon niemand iets. Ditzen vond het een uitstekend plan. Ze wilde graag meewerken, maar op één voorwaarde. Dat zij het proefkonijn zou zijn.

Op een rustige middag sloop Forsmann de vrije operatiekamer in, waar zuster Ditzen instrumenten aan het opruimen was. “Es geht los,” siste hij. Hij vroeg haar om een scalpel, een holle naald, verband en een catheter, die destijds wel al werd gebruikt om urine uit de blaas te laten afvloeien bij patiënten die niet naar de wc konden. Ditzen, overtuigd dat ze de analen in zou gaan als de eerste persoon die een slang in haar hart kreeg, zette alles klaar en liet zich bereidwillig vastgespen op de operatietafel. Forsmann trok zich met de instrumenten terug in een zijkamertje. Hij bestudeerde het catheter en rekende uit dat 65 centimeter precies genoeg was om de afstand van de elleboog naar het hart te overbruggen. Zijn eigen hart, niet dat van zuster Ditzen. Hij ontsmette zijn elleboog, maakte met het scalpel een sneetje, prikte de holle naald in een grote ader en begon het catheter door de naald omhoog te schuiven. Hij voelde een warme sensatie, maar absoluut geen pijn. “Wat doe je,” vroeg Ditzen. Forsmann liep naar haar toe en zei: “Het is al gebeurd.” Ditzen was woedend, maar hielp de jonge dokter toen die haar had losgemaakt toch naar het röntgenapparaat in de kelder. Kijkend naar het röntgenscherm schoof hij het catheter tot in de rechterboezem. Inmiddels weten we dat een verkeerde beweging gemakkelijk tot een hartstilstand leidt, Forsmann wist niets. De radioloog van dienst die plotseling was komen binnenstormen probeerde aanvankelijk de slang uit Forsmanns arm te rukken. Na een kort handgemeen maakte hij toch een foto. Daarmee was het bewijs gedocumenteerd. Schneider, Forsmanns baas, was aanvankelijk des duivels. Hij zag echter het enorme belang van het experiment. In plaats van de jonge arts te ontslaan, nam hij hem dezelfde avond mee naar de kroeg.

Voedselrantsoenen

Na de Eerste Wereldoorlog ontwikkelden wetenschappers een warme belangstelling voor voedingsexperimenten. Een tweede wereldbrand viel allerminst uit te sluiten. De Verenigde Staten en Engeland wilden weten hoe ze hun soldaten en burgers in geval van voedseltekorten het langst in leven zouden kunnen houden. In Amerika zette dokter Ancel Keys een club dienstweigeraars op een hongerdieet en keek hoever hij kon gaan voor het echt gevaarlijk werd. Er vielen net geen doden. De Britten pakten het eleganter aan. De beroemd geworden voedingsfysiologe Elsie Widdowson en haar collega Robert McCance ontwikkelden een verantwoord oorlogsrantsoen door zelf drie maanden lang te experimenteren met minimale dagporties, bestaande uit wat aardappelen, rozijnen en vet. Ze toonden aan dat een mens veel minder energie nodig heeft dan zelfs nu nog wordt aangenomen. De twee deden op een karig dieet van 1500 kcal zware lichamelijke oefeningen en volbrachten zelfs probleemloos een klimexpeditie in het Lake District. Tijdens de koude oorlog zou hun Russische collega Galina Shatalova, chirurg en hoofdverantwoordelijk voor medisch onderzoek met kosmonauten, de ervaringen van de Britten nog scherper stellen. Shatalova zette zichzelf op een dagrantsoen van ongeveer 1000 kcal, bestaande uit boekweit, groenten, rozijnen en wat noten. Tot haar verbazing nam haar toch al goede uithoudingsvermogen sterk toe. Ze kon moeiteloos lange bergwandelingen maken. Experimenten met atleten bevestigden haar bizarre ervaring. Atleten die haar karige rantsoen kregen, hielden zware inspanningsproeven veel langer vol dan atleten die de gebruikelijke hoeveelheden pasta mochten eten.

Anesthesie

In de jaren ’40 hadden anesthesisten uitsluitend ether en chloroform tot hun beschikking. Effectief, maar niet ongevaarlijk. Voor een diepe narcose moesten grote doses worden toegediend. Diepe narcose was nodig om volledige spierontspanning te krijgen. Het gebeurde geregeld dat een chirurg naar de anesthesist riep: “Hij is te stijf. Geef me meer narcose.” De anesthesioloog deed dat vervolgens met tegenzin, want de risico’s waren fors. Dankzij dr Frederick Prescott, als arts en chemicus in dienst van het farmaceutische bedrijf Burroughs Wellcome in Londen, veranderde die situatie vanaf 1944. Burroughs Wellcome was er in geslaagd pure d-tubocurarine te vervaardigen, de werkzame stof in het indianengif curare. Het verlamt alle spieren, behalve de hartspier. Als dokters een veilige manier hadden om de patiënt volledig te verlammen, zou minder zware anesthesie nodig zijn en zouden veel anesthesiecomplicaties kunnen worden voorkomen. Prescott wilde vier dingen weten. Is curare veilig? Werkt het pijnstillend? Doet het iets met het bewustzijn? Hoe snel werkt het antigif? De risico’s waren onbekend en daarom stond Prescott erop zelf proefkonijn te zijn. In het Westminster Ziekenhuis zou hij met tussenpozen van enkele weken steeds hogere doses curare krijgen. De eerste twee proeven, met respectievelijk 10 en 20 milligram curare, verliepen probleemloos. Maar de derde proef bezorgde hem het benauwdste half uur van zijn leven. Binnen drie minuten nadat de 30 milligram curare waren ingespoten, was Prescott volledig verlamd. Zijn collega’s waren druk bezig met het bestuderen van zaken als hartslag, bloeddruk en hersenactiviteit en dachten dat alles onder controle was. Het geleerde gezelschap was echter één ding vergeten: Prescott kon niet communiceren, zelfs niet mijn ogen knipperen. Terwijl hij snakte naar lucht en voelde hoe hij elk moment het bewustzijn kon verliezen, hoorde hij zijn makkers zeggen: “Nee, hij is nog niet blauw, dus wacht nog maar even met beademen.” Ook toen zijn bloeddruk en hartslag omhoog schoten, had het team niet door hoe benauwd en bang Prescott was. Uiteindelijk, Prescott was inmiddels bezig te stikken, begonnen ze met beademen. Prescott overleefde het avontuur zonder kleerscheuren. De experimenten leerden dat curare veilig is, dat het geen pijnstillend vermogen heeft en het bewustzijn volledig intact laat, dat het antigif neostigmine de verlamming snel ongedaan maakt en dat de patiënt direct beademd moet worden. Nog altijd is curare een cruciaal element van de narcose.

Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

54 reacties op Wie gaat voor? (Is Jack Kruse gek of een visionair?)

 1. Aldert zegt:

  Ik ga voor Kruse als “nieuwe” arts. Hij lijkt veel meer/betere resultaten te boeken dan de oude garde met hun conventional wisdom.
  Zoals je hier op de blog laat zien komende meeste zelf-experimenterende dokters uit de tijd rond WOII.
  De laatste grote (Marshall) uit 1985.
  Het grootste probleem waar mensen tegen aan lopen bij Kruse is zijn “fantastische” verhaal, en het probleem dat ze dat niet zo 1,2,3 kunnen testen zonder een paar maanden een goede koude douche te nemen. Laat de winter maar weer komen 😉

  • James Pott zegt:

   🙂 🙂 Dit is een feilloos aanvoelen van de hele situatie Melchior. Blij dat ik een van de eerste zes lezers van deze blog was.(Dankzij Janet). Ik ben er voorlopig van overtuigd dat Jack in dit rijtje thuis hoort.
   Terzijde: ik slaap als een roos na een stevige koude douche in een pikke donker slaapkamer. Maak waarschijnlijk eindelijk weer eens voldoende melatonin aan om mijn mitochondria gezond te houden. Denk trouwens dat ons bron water (100 ft deep) wel wat kouder is dan het NL kraanwater.

   • Net even gemeten, James. Wij zijn inderdaad watjes hier. Het kraanwater in Zoutkamp wordt momenteel niet kouder dan 8 graden C. Jij zit vast tegen het vriespunt, met die diepe bron?

    Slaap ook als een steen ;-). Echt niet normaal.

 2. Janet Noome zegt:

  Ik volg Jack Kruse al een tijdje via twitter (@DigiSurg), snap ‘m niet altijd en kwam er vandaag achter dat er eergisteren een persiflage-account aangemaakt is: “For fun check out @ShitKruseSays tweets!”. Geen fan, dus 🙂

  • James Pott zegt:

   And as Jack quotes Nietzsche:”.. Madness is rare in individuals – but in groups, parties, nations, and ages it is the rule..” Why not add interest groups. But I do like that it dawns in Reno.

  • Janet, ik weet precies wat je bedoelt. Kruses teksten bevatten klassieke aanwijzingen voor (hypo)manie volgens de DSM-IV, inclusief Jezuswanen, grandioze voorstellingen, magisch denken en mythologisch, ‘The Secret’-achtig taalgebruik. Bovendien lijkt hij momenteel te beschikken over een abnormale hoeveelheid energie. Slaapt de man wel eens? Allemaal klassiek. Ik kan begrijpen dat Emily Deans zegt dat hij dringend hulp/behandeling nodig heeft en dat haar gedachten momenteel vooral ook uitgaan naar zijn vrouw en kinderen.

   Maar ik heb net een stuk geschreven nav het boek ‘A First Rate Madness’, waarin psychiater Nassir Ghaemi op overtuigende wijze uitlegt dat geniale crisisleiders haast per definitie bipolair of hypomanisch zijn. Nou is Jack misschien geen crisisleider, maar zijn eventuele gekte sluit niet uit dat hij iets belangrijks in handen heeft. NASA-wetenschapper Ray Cronise is de stabiliteit en afgewogenheid zelve en zegt qua cold thermogenesis in grote lijnen hetzelfde. Cronise is overigens vegetariër, maar Jack heeft met veel aplomb aangekondigd hem daar snel van te zullen genezen.

   • Aldert zegt:

    Jack moet het ook wel groots en mythisch aanpakken. Droog z’n verhaal vertellen helpt hem ook niet met zijn American Dream$$$$! Reken maar dat er een behoorlijk apparaat (“marketing monkeys”) achter die man schuil gaat.
    Ps, 116 hits er weer bij 🙂

    • Ja, afschuwelijk. Dodelijk voor zijn geloofwaardigheid. Die verdomde Amerikanen met hun debiele geldzucht… Deugt Jacks boodschap, of deugt ‘ie niet, dat is de vraag.

 3. James Pott zegt:

  Even een ‘break’ in mijn ‘back to school’ on the life and death of my mitochondria. The break is Jack Kruse 🙂 Deze keer zijn verhandeling over osteoporosis. Nou weet ik niet zo veel over osteoporosis behalve dat melk niet erg helpt en dat Vitamine D, magnesium, en beweging o.a. wel goed is. De leptin link klinkt erg aannemelijk. Dat LDL cholesterol zo’n belangrijke rol speelt is nieuws al zou het dat niet moeten zijn als je doordenkt.
  Hoe meer links ik ondertussen na trek over het wel en wee van de mitochondria, hoe meer ik begin te beseffen dat ik er nog niet zo heel veel van af weet. Niet dat ik daarmee in slecht gezelschap ben. Ik begin me af te vragen wie wel een beeld heeft van de complete picture. En al die tijd praten we over iets wat de grootte heeft van een bacterie (waarschijnlijk een bacterie was) en waarvan er meer zijn dan cellen in ons lichaam. Twee keer zo veel?
  Een paar aerobe gevalletjes in een anaerobe cel en daar staat of valt alles mee.
  Als je daar dan nog bij voegt dat de A van de ATP die hier geproduceerd wordt betrokken is bij zoveel activiteiten in je lichaam dat het je gewoon duizelt, geloof ik dat het verstandig is dat ik voorlopig hier mijn mond maar over dicht hou.
  Dat wordt weer een heel winter studeren. Defecte, beschadigde mitochondria? Er is hier zo veel dat mis kan gaan, het is een klein wonder dat er ueberhaupt iets goed gaat. De grote vraag lijkt me : Niet wat gaat er fout, maar What makes for a healthy good functioning mitochondrion?
  Die zes lezers zijn toch wel errreg actief Melchior! Nou bijna 84,000 hits.

  • Aldert zegt:

   @ James, misschien heb je hier wat aan:
   http://www.drmyhill.co.uk/wiki/CFS_-_The_Central_Cause:_Mitochondrial_Failure
   Het gaat vooral over chronisch vermoeidheid syndroom, maar je mitochondriën komen ruimschoots aan bod. Ze is geen common/conventional wisdom dokter. Zij was een van de eerste die ik tegen kwam op google toen ik afgelopen december naar paleo dieet zocht.

  • 84 hits, dat valt niet tegen, James! Hoe kan jij trouwens mijn stats zien???

   Toen ik me een tijdje geleden verdiepte in osteoporose, leerde ik dat osteoporose voornamelijk wordt geinduceerd door insulineresistentie op het niveau van de botcellen. Als de botcellen geen insuline horen, word je snel een brekebeen. Ik vroeg me toen af of de in de Inuit vastgestelde osteoporose het gevolg was van doorgeschoten low carb induced ‘physiological’ insulin resistance. Geen tijd gehad daar verder in te duiken.

   • Aldert zegt:

    Blog stats staan gewoon onderaan je blog. 83609 hits. Ik denk dat James verantwoordlijk is voor ongeveer 40000 stuks 🙂

    • Krijg nou wat… 🙂

    • James Pott zegt:

     I promised already Aldert, I’ll keep my mouth shut for a while. Heb voorlopig nog meer dan genoeg om me bezig te houden. Sarah Myhill Aldert is ook zo iemand die verguist en gehaat wordt with a passion door de carb crowd. @ Wouter 🙂 We halen de 84 vandaag. Tenminste als het weer niet te mooi is. Schluss!!

    • Een echte kwakzalver, die Dr Myhill! Snapt niets van evolutie ;-). Ze schrijft ondermeer de volgende nonsens:

     Stone Age Diet – this is a diet which we all should follow

     Our gut evolved in harmony with the environment

     Human beings evolved over millions of years eating particular foods. Neanderthal man was a carnivore and only ever ate meat, fish and shell fish. Fat would have been a treasured food. More recently Paleolithic man expanded the diet to include root vegetables, fruits, nuts and seeds which he could scavenge from the wild. It is only in the last few thousand years since the Persians, Egyptians and Romans that we began farming, and grains and dairy products were introduced into the human diet. A few thousand years from an evolutionary point of view is almost negligible. Many people have simply failed to adapt to cope with grains and dairy products and it is very likely that these foods cause a range of health problems in susceptible people.
     Modern studies on ancient tribes who continue to eat a Stone Age (paleolithic) diet show that these people do not suffer from diabetes, obesity, heart disease or cancer. If they can survive the ravages of infectious diseases, childbirth and war wounds, then these people live healthily to a great age.
     I am coming to the view that whatever our medical problem may be, or even if we simply want to stay well, we should all move towards eating a Stone Age diet based on vegetables, nuts, seeds, meat, fish and eggs. Recent Western diets get 70% of their calories from wheat, dairy products, sugar and potato and it is no surprise that these are the major causes of modern ill health such as cancer, heart disease, diabetes, obesity and degenerative disorders.

   • Niet doorvertellen: ook ik pak soms nog wel eens paar hits hier. Een paar keer per dag buurt ik even. Nu vraag ik me al lang af. Ben ik onderdeel van de 6 lezers van Melchior, of ben ik inmiddels nummer 7.

 4. Aldert zegt:

  Ok, ik beken, ik lees niet, maar klik alleen de plaatjes! 🙂

 5. James Pott zegt:

  Okay reactie 40,001 van mij en dan stop ik er (voorlopig) echt mee. Misschien zou je aan het rijtje Susan Allport moeten toevoegen Melchior. The Queen of Fats?
  “Omega-6 Me: One woman’s journey to the dark side of the American food supply.”
  Copy and paste en je krijgt het verhaal als PDF. Volek was involved with this one too.
  Misschien iets minder drastisch maar toch wel aardig lef hebben hoor.

 6. http://jackkruse.com/ct-12-getting-back-on-board-with-my-message/ I could not read it all but someone translated it for me today on my FB wall. Here is what I scheduled to speak about and it ties into the ‘Ancient Pathway’ I mentioned in CT-6. Here are results. And the podcast included in this blog give the insights and reasons for my theories. thank you for at least having an open mind and listen to my thoughts. The MD paleo’s in the states are elitests who have a major agenda and serious professional biases against me. Their comments around the web are reflections of those agendas. I do this to help people simply with whole food, circadian biology, and the use of cold. I dont think that is terribly crazy. I think it is simple and elegant…….just as evolution would build it.

  • Dear Dr Kruse, Hi Jack,

   Welcome to Holland, home to Wim Hof, aka The Iceman. This is a surprise, I must say. One of my 6 readers (joke stolen from Robb Wolf) must have been gossiping.

   Yes, the blogpost is positive, but cautious. Many (if not most) great minds in medicine have been ridiculed, attacked and even imprisoned for what later turned out to be paradigm shifting ideas. I’m very well aware of this mechanism (we could call it a law), that’s why I used your example as an introduction to an article I once wrote about great self experimenters in the history of medicine. One has to be careful though, and I’m sure you know why.

   There are many things in your explanations I don’t fully understand (the ancient pathway, for example), but I think (obviously) that there is a solid rational for a Cordain/Lindeberg style paleo diet and I’ve also seen quite a bit of literature on the potential therapeutic effects of cold exposure. The work of the Norwegian diving physician Alf Brubakk comes to mind. The experiments done with Wim Hof in Nijmegen were also pretty impressive. I applaud you for being curious and for acting on your clinical observations. Too few doctors in our sometimes overly protocol driven medical system dare to think for themselves, which is both potentially harmful and stands in the way of new discoveries and progression. I think your advises are at worst harmless (as long as you warn for the hypothetical risk of afterdrop) and possibly of life changing value to your patients and audience. I’m aware of the many remarkable n=1 results.

   One thing I don’t understand. Why do you use so many metaphysical analogies? It makes you an attractive target for skeptics, who will effectively put you in the corner of ‘The Secret’ followers, moon howling witches and the like. Furthermore, some of your messages could be interpreted as signs of mania or hyperthymia. Even if it’s just your style or an expression of your drive and purpose, people will use it against you. If you’re on to something big, a straight forward explanation and the clinical results will do the job just fine.

   Just my two eurocents ;-).

   Thanks so much for visiting!

   Sincerely,

   Melchior Meijer.

   (One of the six Dutch paleo’s)

  • @Melchior, did you see the Facebook page of Jack?

 7. jk3930sk zegt:

  The reason I write differently than I speak is because this forces the brain to pay deeper attention to what I am saying. Once you hear me speak you think to yourself that this does not sound like a madman. Then you instinctively go back and read the science I wrote closely. Then you look at the experiments I am running. Then you sit down and think more deeply about where I am going. Many in the paleo sphere do not know where I am going with the discussion but on my Website Webinar I will be discussion the foundation of the ancient Pathway called Factor X. It is decidely an evolutionary answer to my critics. They spend all day reading papers and deciphering them when I am a thinker and a man of action. I assure you I am not mad or crazy just filled with a passion for optimal health. I am sorry I am American and work for $$$$ but as you can see my critics are causing me some great danger here in the states this week. $$$$ is why they come after me.

  • Jack, I’m a journalist and don’t give a shit about writing style, spelling errors etc. I have met and read hundreds of people who write poorly and who are a million times smarter than I am. I dare to go even further, those who ar really brilliant, express themselves funny.

   Sorry for my poor English, by the way ;-).

   I have listened to most of the interviews (Jimmy, Sean). You sound and articulate like a perfectly sane man.

  • @Jack, I’m an entrepreneur myselve. It’s okay to make a $$ (or Euro). Melchior is an excellent scientific journalist. I think you both will like the debate on the topic paleo.

 8. jk3930sk zegt:

  Anytime you want to talk…..we can skype. I want to make sure you understand what I am advocating is as simple as whole foods in a proper circadian cycle and embracing winter normally as a mammal would……not a modern hominid would be we control our envirnoment. Wim was ridiculed too for a long time but I am explaining why Wim can do what he can. In fact we all can. it is built into our CNS for an evolutionary reason and I know what it is.

  • Dear Jack,

   If you’re still reading here, could you please explain this?

   Cheers,

   Melchior.

   • Mmmm, after reading the comments on Nikoley’s site I think there’s indeed a possibility that you’ve been hacked. It seems to be childishy easy for a wizkid to hack FaceBook. Considering that posting this picture and claiming it is your back would be incredibily stupid, I’m inclined to believe you have been f*cked. Very unfortunate. CT works. It works very well.

 9. jk3930sk zegt:

  as a neurosurgeon I am interesting in making sure my readers get my points clearly. Most are. The critics dont because they trip over their dogma. They dont like me because I remind them of it often. Dogma kills humans faster than a bullet or sword does.

  • James zegt:

   “..Dogma kills humans faster than a bullet or sword does…” That would be nice Jack but the truth is a lot worse. Dogma keeps people in suspended animation.
   But now that we can be delighted that we got your attention for a second, any thoughts on why this Carbsane lady is so unbelievably pissed off? I am not sure if you got that discussion here but it does not seem normal. People differ in opinions, argue like hell, but why get so upset? Could it mean that the person is not too sure anymore of what he/she once strongly believed in?
   Then you might as well be prepared for more disturbing behaviour because there is a whole applecart full of fixed notions.

 10. James zegt:

  Even terzijde, Now that you have Jack Kruse’s ear Melchior I suggest you get your ducks in a row to ask the questions that need asking. None better than you.

 11. George zegt:

  Hebben je het verhaal al gelezen over de zielenpoot Jack Kruse?
  Nee, nou lees dan dit verhaal maar eens: “Dr. Jack Kruse, Neurosurgeon, is a Big Fucking Liar”
  op http://freetheanimal.com/2012/05/dr-jack-kruse-neurosurgeon-is-a-big-fucking-liar.html#comments

  • George, ik heb er gisteren elders op dit blog naar verwezen en jullie commentaar gevraagd. Jack heeft een probleem, wat we eigenlijk allemaal al wel bevroedden. Gek als het mag klinken, ik heb medelijden met hem.

 12. George zegt:

  Ja, ik zag pas later dat je er al wat over had geplaatst.

  Het enige wat ik kan zeggen is dat zijn gezicht me niet beviel. Puur intuïtief. Ik vond hem namelijk geen gezond uiterlijk hebben, hetgeen een contrast was met zijn verhalen. En verder herinnerden zijn verhalen mij over koud waterbaden aan Pfarrer Kneipp. In elk Duits vastenkuuroord doen ze daar aan. En ook beroemde marathonlopers reduceren hun spierpijn afloop zo.
  Ook moest ik bij al die enthousiaste verhalen over die man denken aan de aanleiding dat Lierre Keith (Je weet wel van “The Vegetarian Myth: Food, Justice, and Sustainability”) weer vlees ging eten: ze las in veganisten forums dat veganisten honden en katten ook veganistisch lieten eten en NIEMAND zei daar wat over. Sterker nog: iedereen was dol enthousiast!? Toen vielen de schellen van haar ogen….

  Dus het is een heel menselijk verschijnsel om oogkleppen op te hebben, tot in het absurde toe en niemand merkt het op. (Al vroeg beschreven in het sprookje van “De Keizer Zonder Kleren”).

  Of zoals Bob Dylan zong: ” Don’t follow leaders, watch the parking meters”. En ook Dean Dwyer heeft daar een aantal interessante dingen over te zeggen.

  Zo lees ik weer eens een boek (The Smarter Science of Slim – Jonathan Bailor) over de absurde veronderstelling dat je je gewicht op den lange duur (!*), zou kunnen beïnvloeden met minder of meer calorieën eten en/of meer of minder beweging. Bijna iedereen gaat daar van uit, baseert zijn afval-strategieën daar op, maar niemand heeft daar baat of succes bij. Bailor toont in zijn boek aan dat die veronderstelling niet door wetenschap wordt ondersteund. Sterker nog: totaal wordt weerlegd! Het gaat in feite alleen om een miljoenen jaren oud (onbewust) principe: je setpoint.
  En dat wordt beïnvloed door de kwaliteit (vet gemarkeerd) van je voeding en beweging en NIET door de kwantiteit.

  Dus zijn we weer back to Paleo :-).

  Of de “eeuwige” vraag in Paleo kringen: Waar zijn “we” aan aangepast of niet? Stephan Guyenet heeft net een interessante serie daar over beëindigd met de conclusie dat “we” verschillend zijn aangepast. Dus sommigen kunnen bijvoorbeeld al beter graan verwerken dan anderen. (En zoek uit wie jij bent, ook ivm melkproducten, bonen, rijst, soort beweging etc.).

  Mijn eigen ervaring vertelt me dat de voeding die voor mij natuurlijk is, het beste is voor mij. En dat mijn setpoint alles voor mij regelt. Daar hoef ik niets aan te doen. Ik kan eten (van dat soort paleo) wat ik wil. Zodra ik dingen eet waar ik niet aan aangepast ben, breng ik mijn natuurlijke setpoint in de war en heeft dat een negatieve invloed op mijn gezondheid. Ja, ik ben blij dat ik geïnspireerd ben door allerlei blogs/boeken, maar uiteindelijk moet je het zelf toepassen en niemand geloven.

  Maar het blijft wennen dat mensen de kluit zo belazeren. Als je zelf niet meer nadenkt, heb je echter een grotere kans dat je daar in trapt.

  * Ik kan helaas “lange” hier niet onderstrepen of vet markeren, want op de korte termijn gaat dat wel, net zoals je even je adem kan inhouden. Alleen heeft minder calorieën eten desastreuze gevolgen voor je stofwisseling.

  • Ja, ik snap precies wat je bedoelt en plak hieronder een passage uit een stuk over cognitieve dissonantie dat ik ooit mocht maken. Toch betwijfel ik of we Jack in die in die categorie mogen plaatsen. Hij lijdt vermoedelijk aan de een of andere stoornis die gepaard gaat met megalomanie en magisch denken, maar heeft ook een verdomd veelbelovende interventie onder de mensen gebracht. Cold exposure werkt. Ik denk zelfs dat CT verantwoordelijk is voor het consistent gevonden beschermende en levensverlengende effect (sorry, associatie, geen causaliteit aangetoond) van zwemmen (in vergelijking met andere vormen van lichaamsbeweging). Ook onderdompeling in water van een graad of 23 geeft een respectabele thermogene load. Laten we de baby niet met het koude badwater weggooien ;-).

   Hier die passage:

   Vijftig jaar geleden infiltreerde de jonge psycholoog Leon Festinger een groep mensen die er van overtuigd waren dat de aarde op 21 december 1957 zou vergaan. De club had zich verzameld rond een hysterische mevrouw – in Festingers onderzoek Marian Keech genoemd – die met grote stelligheid verkondigde dat wie haar geloofde op 20 december om middernacht per vliegende schotel zou worden geëvacueerd. Sommige volgelingen hadden alles opgegeven: huis, baan, zelfs hun spaargeld, want wat moet je daarmee in de ruimte… Met een man of vijftien wachtten zij in de huiskamer van mevrouw Keech op hun verlossing. De wat minder fanatieke believers bleven thuis, hopend dat de alwetende ruimtewezens hen daar zouden afhalen. Voordat Festinger plaats nam tussen de biddende uitverkorenen in huize Keech, noteerde hij een voorspelling, er van uitgaand dat de wereld klokslag twaalf gewoon door zou draaien. De gelovigen die thuis bleven, zouden de komende dagen hun geloof in mevrouw Keech stilletjes verliezen. Maar degenen die afstand hadden gedaan van hun aardse bezittingen zouden een nog groter geloof gaan hechten aan de mystieke capaciteiten van hun leidster. Sterker nog, voorspelde Festinger, ze zouden veranderen in ware zendelingen.

   Het werd twaalf uur. Geen vliegende schotel te bekennen. De biddende groep werd nerveus. Tegen tweeën sloeg de nervositeit om in paniek. Om kwart voor vijf had Keech een nieuw visioen. “Ik krijg door dat de zondige wereld dankzij het geweldige vertrouwen van deze groep te elfder ure is gespaard. Machtig is het Woord van God. (…) Nooit sinds het begin der tijden is de kracht van het Goede zo sterk aanwezig geweest als nu, in deze kamer.” Onmiddellijk sloeg de vertwijfeling om in extase. Keech werd bejubeld. Alle huiskamergasten – ook degenen die er voor 21 december niet over peinsden hun overtuiging uit te dragen – ontpopten zich als zendelingen voor de zaak en maakten zichzelf volledig belachelijk. Onder hen waren mensen met een IQ van meer dan 120. De volgelingen die zich niet zo radicaal aan de zaak hadden verbonden, deden lieten het geloof in Keech inderdaad stilletjes varen.

   De enige die een juiste voorspelling had gedaan, was Leon Festinger. Hij zette met zijn opmerkelijke infiltratiestudie het begrip ‘cognitieve dissonantie’ op de kaart. “Cognitieve dissonantie is de innerlijke spanning die ontstaat zodra iemand wordt geconfronteerd met twee waarnemingen, ideeën, overtuigingen of meningen die psychologisch onverenigbaar zijn,” zegt dr Carol Tavris, sociaal psychologe en co-auteur van het boek Mistakes were made (but not by me), die onlangs sprak in Berlijn. “Het is een onplezierig gevoel, dat varieert van licht irritant tot ondraaglijk. De drijvende kracht erachter is zelfrechtvaardiging. We gaan tot het uiterste om onszelf en de wereld ervan te overtuigen dat we gelijk hebben, juist hebben gehandeld en geen fouten hebben gemaakt. Het is een ingesleten overlevingsmechanisme. Alleen de allersterksten zijn in staat achteruit te stappen en te zeggen ‘tjonge, dat was dom, weer wat geleerd’. Je zou verwachten dat de mensen die het zwaarst gedupeerd waren door mevrouw Keech – degenen die zich hadden laten overhalen hun bezittingen van de hand te doen – na het falen van haar profetie woedend op haar zouden worden. Dat ze haar zouden ontmaskeren als oplichtster en verantwoordenlijk zouden houden voor de geleden schade. Precies het omgekeerde gebeurde. Ze probeerden zefls ijverig om meer mensen voor hun zaak te winnen. Waarom? Omdat ze anders aan zichzelf hadden moeten toegeven dat ze oliedom waren geweest. Dat is voor mensen het allermoeilijkste wat er is.”

 13. George zegt:

  Ja, een mooie uitleg van cognitieve dissonantie en een leuk verhaal. Ik houd van verhalen vertellen en er naar te luisteren, bij een kampvuur natuurlijk, dat is echt Paleo 🙂

  Hetzelfde zie je bij de 2012 gelovigen. Daar is elke andere interpretatie heiligschennis…..

  Melchior, mij ging het vooral om die gekte in Paleokringen en dieetforums etc. eens aan de kaak te stellen; goede ideeën blijven goede ideeën, (vandaar dat ik het vergeleek met een eeuwen oud beproefde methode zoals Kneipp), maar je ziet daar toch veel gelovigen die bepaalde mensen en daarmee hun ideeën/methoden klakkeloos volgen.

  Net zoals ’s nachts slapen: ja, het is goed om geen blink-blink apparaten in je kamer te hebben, maar om je hele kamer te verbouwen zodat het werkelijk pikkedonker is, 8 uur lang, omdat dat Paleo is? Ik dacht meteen: die mensen zullen toch echt wel vaak bij een kampvuur slapen tegen roofdieren en voor de warmte, en ze zullen toch echt wel vaker even wakker zijn….Paleo is een model, gedragsaansturing, een beslissingsintrument, niet iets wat 1 op 1 letterlijk op het niveau van de eerste orde over te nemen is.

  • Amen.

   Volledig mee eens.

   • Wim van Doorn zegt:

    Ik ben het er mee eens dat eigenlijk wat nu `Paleo` is, of hetzelfde anders gezegd, welk eet- en ander levensgedrag het ware paleo is, niet bepaald eenduidig en scherp is gedefinieerd. `Paleo` is strikt genomen ongedefinieerd (en hoe anders dan `strikt`moet ik een uitgangspunt nemen?). Ik voor mij stel niet voorop dat ik op Paleowijze zou moeten leven, coute que coute (of te wel fanatiek) al helemaal niet, doch op grond van vastgestelde wetenschap. Die wetenschap mag best vastgesteld zijn ondermeer op grond van onderzoek naar wat de oermens zoal at en voor gewoonten had, maar alleen te kijken door een troubele lens naar een te ver verleden; dat kijken in een nagenoeg duister biedt niet voldoende inzicht.
    Over duisternis gesproken. In het stikdonker slapen (en des nachts naar het toilet gaan), daarover een uitspraak te doen aan de hand van veronderstellingen omtrent de slaapgewoonten van de oemens, dunkt mij bepaald van onnut. Wel heeft modern onderzoek (aan de hand van waarnemingen aan de huidige mens) geleerd dat er een belangrijk stuurmechanisme is ergens in je hersenen, dat aan de hand van hoe donker of hoe licht het is van grote invloed is. Dankzij dat onderzoek is duidelijk geworden dat bij onderbreking van je slaap het echt wel uitmaakt of je hersens dan lichtprikkels te verwerken krijgen of niet. Alleen een weinig rood licht doet dan niets, maar `gewoon` licht bezorgt je zowat een jetlag. Wat je met die wetenschap kunt is vers twee, maar het is tenminste vastgestelde wetenschap, en niet maar een veronderstelling. Veronderstellingen zijn slechts gissingen.

    Ik gebruikte hierboven het woord `fanatiek`. Fanatisme is contra de logica (`logica` in de strikte betekenis van dat woord), maar mensen plegen niet logisch te denken, maar psychologisch. Het blijven geloven in bewezen ongeloofwaardigheden is typisch een psychologisch denken en het is een fanatisme. Zo blijft heel wat geloof (zowel in het `hogere` als in het dagelijkse) in leven. En daardoor in at dagelijkse heel wat verkeerd gedrag, zoals bijvoorbeeld het blijven roken en drinken tegen beter weten in, en het blijven omgaan met slechte vrienden omdat dit `sociaal` zou zijn. In feite is zulks groepsgedrag. En groepsgedrag is een in de evolutie opgenomen overlevingsstrategie. Het groepsgedrag werd een (vanuit een bovengesteld gezag) opgelegde verplichting. Inzicht echter, is altijd van individuele (zeg van eigenwijze) oorsprong en helder. En niet van dogmatische oorsprong en duister.

  • Kijk George, tussen alle megalomane bleddiehoera door geeft Jack blijk van verbazingwekkend juiste inzichten. Neem nou zijn ‘leptin reset’, waarbij je ’s ochtends een lading eiwit en vet eet (zijn Big Ass Breakfast) teneinde je hypothalamus te ‘resetten’. Opvallend veel mensen melden daar succes mee te hebben. De uitleg van Jack is voor mij hocus pocus en ik heb de neiging om het af te serveren.

   Maar dan verschijnt dit. In muizen, maar toch… Ik blijf me stiekem afvragen of de man met al zijn onfortuinlijke zwakheden misschien toch die ’30.000 ft view’ heeft.

   Timed high-fat diet resets circadian metabolism and prevents obesity.
   Sherman H, Genzer Y, Cohen R, Chapnik N, Madar Z, Froy O.
   Source
   Institute of Biochemistry, Food Science, and Nutrition, Robert H. Smith Faculty of Agriculture, Food, and Environment, The Hebrew University of Jerusalem, Rehovot, Israel.
   Abstract
   Disruption of circadian rhythms leads to obesity and metabolic disorders. Timed restricted feeding (RF) provides a time cue and resets the circadian clock, leading to better health. In contrast, a high-fat (HF) diet leads to disrupted circadian expression of metabolic factors and obesity. We tested whether long-term (18 wk) clock resetting by RF can attenuate the disruptive effects of diet-induced obesity. Analyses included liver clock gene expression, locomotor activity, blood glucose, metabolic markers, lipids, and hormones around the circadian cycle for a more accurate assessment. Compared with mice fed the HF diet ad libitum, the timed HF diet restored the expression phase of the clock genes Clock and Cry1 and phase-advanced Per1, Per2, Cry2, Bmal1, Rorα, and Rev-erbα. Although timed HF-diet-fed mice consumed the same amount of calories as ad libitum low-fat diet-fed mice, they showed 12% reduced body weight, 21% reduced cholesterol levels, and 1.4-fold increased insulin sensitivity. Compared with the HF diet ad libitum, the timed HF diet led to 18% lower body weight, 30% decreased cholesterol levels, 10% reduced TNF-α levels, and 3.7-fold improved insulin sensitivity. Timed HF-diet-fed mice exhibited a better satiated and less stressed phenotype of 25% lower ghrelin and 53% lower corticosterone levels compared with mice fed the timed low-fat diet. Taken together, our findings suggest that timing can prevent obesity and rectify the harmful effects of a HF diet.-Sherman, H., Genzer, Y., Cohen, R., Chapnik, N., Madar, Z., Froy, O. Timed high-fat diet resets circadian metabolism and prevents obesity.

  • James zegt:

   Nee, George, niet omdat het paleo is, maar omdat de medische wereld er nou toch wel genoegzaam van overtuigd is dat je lichaam geen of slecht melatonine aanmaakt als je niet in het donker slaapt. Ik neem aan dat ik er hier niet op hoef in tegaan hoe belangrijk melatonine is voor een goed functioneren van je systeem. Waarbij gezegd moet worden dat het begrijpen van de werking van melatonine nog maar in de kinderschoenen staat.
   Wat ons betreft, N = 2, wij slapen ongelooflijk zonder nocturalia. Volgens mijn uroloog heb ik een milde vergroting van mijn prostaat, maar geen nachtelijke trips meer. Neem aan dat die trips voor die tijd te maken had met licht slapen.
   En nee ik ben geen paleo fanaat, maar dat wil niet zeggen dat ik het met een ‘boeren verstand’ bekeken nou direkt zou willen bestempelen als : doe maar gewoon. We hebben al genoeg van het soort geweldige wijsheden die ons vertellen dat het allemaal neerkomt op een zo gevarieerd mogelijke voeding. En dat mijn beste George is ik een grondige hekel aan heb. Het relativeren van een in wezen toch duidelijk een andere basis ‘make-up’ van ons voedingspakket kruipt op de een of andere manier er toch weer heel geniepig in. Misschien bedoel je het niet zo, maar heel eerlijk gezegd wantrouw ik de hele teneur van je betoog.

   • George zegt:

    Nee, inderdaad: ik bedoel het niet zo.
    Ik pleitte voor zelfstandig nadenken en bekritiseer kuddegedrag en “keizer zonder kleren”-gedrag.

    Ik zie Paleo ook als essentieel verschillend van het “doe-maar-gewoon-boerenverstand-voedingscentrum-dieet”. Maar Paleo is voor mij geen inhoudelijk voorschrift, maar een stelsel van leitmotiven, zoals: eet natuurlijk voedsel, eet geen voeding waar de mens niet aan aangepast is, eet vlees van natuurlijk gevoede dieren etc etc. Beweeg zoals de natuur bedoeld heeft, slaap zoals de natuur bedoeld heeft.
    En: ieder mens is anders!

 14. George zegt:

  Oh, ik sta zeker open voor zijn (?) ideeën. Ik rijd ook in VW, ofschoon het oorspronkelijk een idee van Hitler was en ik geniet van de schilderijen van van Gogh …….

  Dat ontbijt lijkt trouwens op Bullet Proof Coffee:
  Zie: http://www.bulletproofexec.com/
  en specifiek: http://www.bulletproofexec.com/coffee/ Dus biologische koffie zonder schimmels, met 80 gram (Grass-Fed) Boter en MCT Olie. Krijg je een 6pack van, zonder krachtoefeningen.
  Ik schreef er enige tijd geleden over: http://oerlopen.nl/index.php?pag=art&doc=1378

  Het is wel lekker, het is een vorm van vasten, met hetzelfde effect, maar dan zonder honger. Ook weer een voorbeeld dat de “calorieën in/calorieën uit”-theorie niet klopt, want zo’n portie koffie is al gauw 800 kcal, maar dat het gaat om hormonen die je lijf en stofwisseling en je setpoint aansturen.

 15. Nieuw Nederlands onderzoek naar ‘cold thermogenesis’, speciaal mbt de vorming van Brown Adipose Tissue (wilde het al eerder posten):

  http://www.jci.org/articles/view/68993

 16. TELOMEREN

  Dit onderwerp past misschien hier. De telomeren duiken van tijd tot tijd op. Recent ook weer. Ook “Crazy” Jack Kruse had de telomeren al in de gaten.

  Telomeren zijn `kapjes´ op het uiteinde van onze chromosomen. Telomeren beschermen onze genen tegen beschadigingen. Maar dat kunnen die telomeren niet eeuwig blijven doen. Elke keer als cellen zich delen, worden de telomeren namelijk ietsje korter en dus minder goed in staat om onze genen te beschermen. Op een gegeven moment verliezen ze zelfs hun gehele beschermende werking.

  Kortere telomeren hangen samen met het ontstaan van allerlei ouderdomsziekten, waaronder beroertes, vasculaire dementie, hart- en vaatziekten en kanker, aldus Caroline Kraaijvanger op Scientas.nl deze week.

  Wetenschappers bestudeerden gedurende vijf jaar 35 mannen met een prille vorm van prostaatkanker. Tien van de mannen kregen de opdracht hun levensstijl te veranderen. Ze gingen veel meer fruit en groente eten en lieten vet en geraffineerde koolhydraten juist links liggen. Ook gingen ze meer sporten en verminderden ze de hoeveelheid stress waarmee ze te maken hadden door te mediteren. De andere 25 mannen deden dienst als controlegroep: hun levensstijl werd niet omgegooid.

  Het omgooien van de levensstijl bleek grote gevolgen te hebben. De telomeren van de mannen die gezond waren gaan eten, sportten en aan yoga deden waren gemiddeld tien procent langer geworden. En hoe sterker de mannen zich aan de gezonde levensstijl hielden, hoe groter de winst. De mannen in de controlegroep zagen hun telomeren alleen maar korter worden: gemiddeld nam de lengte in dezelfde periode met drie procent af.

  Lijkt verdacht veel op een Paleo leefstijl, of niet soms?

  Robb Wolf heeft een mooie omfietspodcast over telomeren uit 2011. Via de link kun je ook terecht komen bij een boek dat alles uitlegt over telomeren.

  “Perhaps 5-6 podcasts back I talked about telomeres and their role in aging. If/when we figure out how to prevent telomere shortening (they get shorter with every replication of a cell) we will have a powerful tool against the effects of aging. Dr. Dave fully embraces a low-ish carb paleo diet, lots of sleep and Evolutionary Fitness style training as the best diet, exercise and lifestyle measures we can enact to slow our rate of aging via telomere degradation. Shocking concept, no? ”

  http://robbwolf.com/2011/03/18/from-telomeres-to-australian-radio/

  Kijk ook eens op “telomere” op PubMed.

 17. Een voorbeeld van zeer recent gepubliceerd onderzoek. Naar mijn idee een indirect bewijs dat Paleo werkt voor je gezondheid. Telomeren op peil houden als doelstelling voor een anti-kanker medicijn.

  Paleo is net zo makkelijk. 😉

  Telomere Maintenance as a Target for Drug Discovery – http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24053596

 18. Leuk artikel, uit Cell, onderzoekers uit Maastricht.

  A little cold a day keeps the doctor away

  We suggest that regular exposure to mild cold may provide
  a healthy and sustainable alternative strategy for increasing energy expenditure.

  It is hypothesized in this paper that the thermal environment affects human health – and more specifically that frequent exposure to mild cold can affect our energy expenditure significantly over sustained time-periods.

  Therefore, in parallel to physical exercise, one should
  promote temperature training as part of a healthylifestyle.

  temperature training may therefore contribute to a healthy aging strategy

  Meer: http://download.cell.com/images/edimages/Trends/EndoMetabolism/tem_932.pdf?utm_source=hootsuite&utm_campaign=hootsuite

  • james zegt:

   Interessant Gert maar elke boer kan je vertellen dat de beesten heel wat meer vreten als het koud is. En de koude douches hebben we dacht ik ook al ingevoerd. Vraag me wel eens af als ik onder de ijzige douche sta hoeveel van de lezers hier dat nog doen. Ik doe het hoofdzakelijk omdat daarna de badkamer zo behaaglijk voelt. Zeker als het buiten -30 is 🙂

 19. Koud water geeft je ’s ochtends een enorme kick, daar kan geen koffie tegen op! 😀

  Ik heb dit niet gepost omdat het nieuw is, maar omdat het een bevestiging is , in niet zomaar een blaadje.

  • james zegt:

   Snap ik Gert, en het is best mogelijk dat deze mensen heel serieus bezig zijn, maar voor mij is Maastricht het hol van Fred Brouns. I know, I know, bevooroordeeld maar ik heb gezien wat er allemaal mis kan gaan aan een universiteit als geld gaat spreken. Harvard is nog steeds bezig om uit dat gat te kruipen wat Stare destijds gegraven had.. Bedankt voor de studie, kijk hem wel degelijk na.

 20. Arjan zegt:

  @James
  [quote]Vraag me wel eens af als ik onder de ijzige douche sta hoeveel van de lezers hier dat nog doen.[/quote]
  Nog steeds bijna elke dag.

 21. Jo tB zegt:

  Ik heb het wel geprobeerd, maar alleen wat koud water over de benen. Ik heb het eerder koud dan warm. Binnen 30 seconden met mijn voeten op de houten vloer in de sportschool en mijn voeten zijn ijsklompen geworden, die bijna niet meer warm te krijgen zijn. Dus helemaal onder een koude douche lukt mij niet.

 22. marietsebiel zegt:

  Wie is daar het minst blij mee ? zegt Wim Hof ‘The Iceman’, de farmaceutische industrie 😉

  Ik doe nu mijn benen koud afspoelen na warm te douchen, ga ik toch maar eens opvoeren, als ik daarmee de farmaceutische industrie kan pootje lichten….

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s