Dokter Frank, Janneke Vreugdenhil, Becel & consensus

Beeld: debrugwachters.com

Sorry, ik was op pad de laatste dagen, dus ik heb nog geen mogelijkheid gehad om her en der te reageren op alle aardige wensen voor het nieuwe jaar. Ik hoop dat de komende dagen goed te maken.

Dan de oliebollenaffaire ;-). Die vereist toch nog een follow up. Wouter de Heij vroeg mij na mijn kritiek op het stuk van Frank van Berkum (dokter Frank) terecht om met referenties te komen voor mijn bewering dat het aanprijzen van meervoudig onverzadigde vetzuren (PUFA’s) onverantwoord is. Kort het paleoperspectief op de kwestie. Meervoudig onverzadigde vetzuren worden in het lichaam deels omgezet in hormoonachtige stoffen. Jager/verzamelaars krijgen doorgaans bescheiden hoeveelheden PUFA’s en in een redelijke balans. Modern wetenschappelijk onderzoek in met name proefdieren laat zien dat suprafysiologische hoeveelheden PUFA’s (met name linolzuur) op termijn tot een scala van problemen leiden. Goed uitgevoerde observatiestudies bevestigen dat beeld, alleen is zulk onderzoek bijna niet echt goed te doen, omdat er in de moderne samenleving nauwelijks mensen zijn die weinig PUFA’s binnenkrijgen.

Toch produceerde ik een lijstje referenties, waarvan de meta-analyse van Ramsden et al voor de discipelen van de zogenaamd bomvrije evidence based business het moeilijkst te negeren is. [Advice to specifically increase n-6 PUFA intake, based on mixed n-3/n-6 RCT data, is unlikely to provide the intended benefits, and may actually increase the risks of CHD and death.]

Dokter Frank zelf schreef intussen op Wouters blog een commentaar waaruit blijkt dat hij me niet serieus kan nemen omdat ik niet schijn te beseffen dat er – wat al die studies ook mogen zeggen – onder topdeskundigen consensus bestaat over het geweldige heil van suprafysiologische (veel meer dan je strikt nodig hebt) hoeveelheden meervoudig onverzadigde vetzuren in de voeding. Ze verlagen immers het cholesterol! Hoe kan een substantie die het cholesterol verlaagt nu slecht voor je zijn!

Frank van Berkum, nota bene de man die door die horrorgynaecoloog van de Vereniging tegen de Kwakzalverij voor het Medisch Tuchtcollege werd gedaagd omdat hij het bestaat een koolhydraatbeperkte voeding te adviseren aan diabeten (ze zouden eens minder medicijnen nodig mogen hebben of zonder ‘echte’ interventie gezonder mogen worden), blijkt dus onvoorwaardelijk te geloven in consensus. Als er consensus is, als 15 heren iets bekokstoven onder het genot van een sigaar en een glas whisky, is het waar. Ongelofelijk.

Vervolgens meldde Henriëtte Das hier dat Janneke Vreugdenhil van NRC door ex-Unilevermanager Harry Jongeneelen wordt beticht van onzorgvuldige journalistiek. Vreugdenhil schreef (terecht) dat Unilever het destijds voor elkaar heeft gekregen een cholesterolverlagend smeersel te laten vergoeden door een zorgverzekeraar, zonder dat het nut van dat smeersel wetenschappelijk is bewezen. De patriarchale Unileverchef riep haar ‘tot de orde’ en wenste haar ‘beterschap’ in het nieuwe jaar. Lol. Letterlijk schreef de propagandaspecialist:

Het is jammer om te zien dat de auteur op dit punt een journalistieke hoofdzonde begaat: het op basis van onjuiste informatie scherpe kritiek leveren en een bedrijf in een kwaad daglicht plaatsen. Erger nog, ze plaatst haar lezers op het verkeerde been. Hopelijk besluit de columnist, bij wijze van goed voornemen voor 2012, niet meer van deze praktijk gebruik te zullen maken.

Harry Jongeneelen
Voormalig directeur Externe Betrekkingen Unilever Foods.

Gefeliciteerd Janneke, zo’n reactie uit die hoek betekent dat je je werk hebt gedaan. Dat is een wetmatigheid. Overigens is Becel pro-activ in Canada nooit toegelaten, vanwege onderzoek dat suggereert dat grote doses plantensterolen atherosclerose veroorzaken, maar dat is een heel ander verhaal.

Aan de vooravond van die vergoeding van Becel door een zorgverzekeraar, in 2004, schreef ik een stuk over de agressieve promotie van meervoudig onverzadigde vetten dat nooit op een drukpers kwam te liggen, hoewel het was besteld. Speciaal voor linolzuurpromoter Frank van Berkum een fragment uit dat verhaal, want het laat zien hoe veel de door hem aanbeden consensus in voedingsland waard is.

[…] De Nederlandse Hartstichting, die haar enthousiasme voor linolzuurrijke margarines traditioneel niet onder stoelen of banken steekt, verwijst de argumenten van de buitenlandse experts bij monde van mevrouw Ineke van Dis naar het land der fabelen. “Kom nou even. Veertien grote studies hebben onomstotelijk aangetoond dat extra linolzuur het cholesterolgehalte verlaagt. Dus is het goed voor hart en bloedvaten.” Van Dis’ eerste opmerking klopt. Becelsmeerders verlagen hun cholesterol. Een beetje. Maar het effect op zogenoemde ‘harde eindpunten’ – hartinfarcten en sterfte – is niet florissant. Nogal wat grote buitenlandse studies naar het effect van cholesterolverlaging met linolzuur lieten een hogere sterfte zien. Aan kanker, maar in sommige studies ook aan hartinfarcten. Een voorbeeld: in de omvangrijke Nurses Health Study naar de invloed van voeding op de gezondheid was de inname van vier theelepels linolzuurrijke margarine per dag gekoppeld aan een 66 procent hoger risico op een hartinfarct. Een vergelijkbaar ‘paradoxaal’ risico werd gevonden in de WHO European Coronary Prevention Study. Dan is er ook nog de beruchte Israëlische Paradox. Er zijn weinig landen waar meer linolzuur wordt gebruikt dan Israël en weinig landen waar hart- en vaatziekten en diabetes type 2 zo alomtegenwoordig zijn. Hetzelfde geldt voor bepaalde vegetarisch levende groepen in India, die pas hartproblemen ontwikkelden toen ze van geklaarde boter overschakelden op zonnebloemolie.

Ook Nederlandse wetenschappers signaleren voorzichtig dat er iets niet klopt. Dr. Janneke Brouwer, klinisch chemicus aan de universiteit van Groningen, stelde in 1999 in haar proefschrift over de ‘klinische chemie van aderverkalking’ dat de promotie van linolzuurrijke levensmiddelen haar doel voorbij is geschoten. Ze wees erop dat andere essentiële vetzuren, vooral van de soort omega-3, in het gedrang komen. De impact van haar vaststelling bleek in datzelfde jaar tijdens de Lyon Diet Heart Study. Eén groep patiënten werd op het zogenoemde ‘Hartstichtingdieet’ gezet, een andere groep kreeg een voeding met weinig linolzuur, minder rood vlees, veel groene bladgroenten en vis en een omega-3 rijke, op basis van raapzaadolie (enkelvoudig onverzadigd, net als olijfolie) vervaardigde margarine. De cholesterolprofielen van beide groepen bleven exact gelijk, maar al na vier maanden tekende zich een verschil af van een heel andere orde. In de groep met het ‘Hartstichtingdieet’ begonnen zich fatale hartaanvallen voor te doen, in de linolzuurbeperkte ‘omega-3 groep’ niet. Met elke maand die verstreek, werd het verschil in overleving groter en na twee jaar besloten de onderzoekers het experiment af te breken om ook de onfortuinlijke controlegroep van het onmiskenbare effect te laten profiteren.

Is de op koolzaadolie gebaseerde, linolzuurarme ‘wondermargarine’ die in Lyon kennelijk levens redde in Nederland te koop? Nee. Dr Ir Gert Meijer van Unilevers Health Institute zegt dat er niet voldoende bewijs is dat een margarine met weinig linolzuur en relatief veel alfa linoleenzuur de gezondheid van de consument ten goede komt. “Er worden uit het Lyon Diet Heart project helaas veel conclusies getrokken van het soort ‘lange halen, snel thuis’. Die mensen kregen niet alleen koolzaadoliemargarine, ze aten ook meer vis, minder rood vlees, meer peulvruchten, namen ’s avonds een wijntje, noem maar op. Je kunt onmogelijk zeggen dat de gunstige effecten puur een gevolg waren van de margarine.” De leider van de studie, Dr. Michèl de Lorgeril, is het daar niet mee eens. In de conclusie van zijn studie schrijft hij dat het verschil in hartaanvallen en sterfte, gezien de identieke cholesterolniveaus in beide groepen, alleen kan worden toegeschreven aan de verbeterde balans tussen omega 6 en omega 3. “Het was de enige factor in het bloed die verschilde,” aldus De Lorgeril, die vervolgens verwijst naar een dozijn kleinere studies die eenzelfde effect hebben laten zien. Meijer: “Unilever blijft er bij dat het bewijs daarvoor flinterdun is. De consensus is dat de meeste mensen nog altijd wat te weinig linolzuur binnenkrijgen. Je hebt altijd wetenschappers die van de consensus afwijken. Enig en Simopoulos zijn ‘believers’. Als we zulke hittepetitten serieus zouden nemen, zouden we geen stap vooruit komen. Overigens hebben we de vetzuursamenstelling van onze producten wel degelijk iets aangepast. Becel pro-activ bevat nu bijvoorbeeld naast linolzuur ook wat alfa linoleenzuur.”

Het woord is gevallen: ‘consensus’. Meijer zegt dat alle serieuze wetenschappers vinden dat de linolzuur die zijn broodheer aan de man brengt, goed is voor hart en bloedvaten en dat iedereen er eigenlijk nog wat meer van zou moeten eten. Maar in een redactioneel commentaar in het vakblad Circulation schreef de vooraanstaande cardioloog en vetzuursprecialist Dr Alexander Leaf al in 1999: ‘Het is inmiddels boven iedere twijfel verheven dat zowel het aantal hartinfarcten als de totale sterfte alleen daalt (…), wanneer de inname van linolzuur wordt teruggebracht’. Is deze autoriteit ook zo’n ‘hittepetit’? Volgens Dr Janneke Brouwer is er iets heel anders aan hand. Unilever Nederland zou liever niet hebben dat de grote voordelen van een op koolzaadolie gebaseerde, linolzuurarme margarine breed bekend worden. Dat we de linolzuurinname zouden moeten verminderen, in plaats van vegroten.

Brouwer was zijdelings betrokken bij MARGARIN, een Nederlandse poging om met de in Lyon gebruikte methode de relatief hoge sterfte aan hart- en vaatziekten in Oost-Groningen omlaag te krijgen. De onderzoekers vroegen om dezelfde margarine die in Lyon was gebruikt – met veel alfa-linoleenzuur en slechts heel weinig linolzuur – maar Unilever weigerde dat, aldus Brouwer. Unilever wilde best een margarine leveren met extra alfa-linoleenzuur, maar op voorwaarde dat het smeersel óók veel linolzuur zou bevatten. “Veel linolzuur verdringt in het lichaam alfa-linoleenzuur, dus kon op basis van reeds beschikbaar onderzoek worden verwacht dat de resultaten zouden tegenvallen,” zegt ze. De wetenschappers protesteerden heftig, maar stonden machteloos. En inderdaad, het MARGARIN project mat slechts een bescheiden effect. Het klinkt als een overtrokken complottheorie. Dus de mensen van MARGARIN maar eens benaderd. Dr Ir Wanda Bemelmans, destijds onderzoeksleider van het project en tegenwoordig hoofd epidemiologie bij het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), ontkent het verhaal niet, maar weigert nader commentaar. Ze verwijst naar haar toenmalige mentor en mede-auteur, de inmiddels gepensioneerde Groningse huisartsenopleidster Prof Dr Betty Meyboom-De Jong. Die laat op haar beurt nogal geërgerd weten zich de details van het MARGARIN project niet meer goed te kunnen herinneren. [Later schreef zij een brief waarin ze me bezwoer dat de wetenschappers weliswaar wat teleurgesteld waren geweest over Unilevers gebrek aan flexibiliteit, maar dat er geen sprake was geweest van verontwaardiging.]

Een duidelijker bevestiging mag je van geïntimideerde wetenschappers niet verwachten. Waarom weigert een multinational onafhankelijke onderzoekers het instrument te leveren waar ze om vragen? Vindt Unilever het, na decennia van massieve linolzuurpromotie in Nederland, misschien pijnlijk als zou blijken dat juist met een linolzuur-arme margarine een spectaculaire gezondheidswinst kan worden geboekt? Is er een economisch belang? Becel wordt gemaakt van spotgoedkope linolzuurrijke vetbronnen als sojabonen, zonnebloempitten en mais. “Rabiate nonsens,” reageert Gert Meijer. “Als we in een product geloven, brengen we het op de markt. En als de productiekosten hoger zijn, berekenen we die gewoon door aan de consument. Nogmaals, de science is niet hard genoeg.”

“De rol van linolzuur en alfa linoleenzuur bij het ontstaan dan wel de preventie van hartinfarcten is momenteel een hot item in de wetenschap,” erkent Prof Dr Ir Daan Kromhout, internationaal gerespecteerd epidemioloog en directeur van het RIVM. Kromhout droeg bij aan de bekende Zeven Landen Studie en verrichtte baanbrekend onderzoek naar het beschermende effect van met name visvetzuren. “Veel pleit voor een advies om de consumptie van omega-3 vetzuren te verhogen. Maar wie beweert dat de inname van linolzuur omlaag moet, begeeft zich op glad ijs. Daar bestaat geen consensus over.” Maar consensus wordt een wat loos begrip als je bedenkt dat de industrie wetenschappers letterlijk dwarsboomt in hun werk. Japan moet in ogen van Kromhout vloeken tegen de gemaakte ‘afspraken’. Vetzuurspecialist Dr Harumi Okuyama: “Wij adviseren onze bevolking nadrukkelijk om meer omega-3, maar vooral ook minder linolzuur te gebruiken. Terugkeer naar traditioneel Japanse eetgewoonten is absoluut noodzakelijk als wij typisch westerse aandoeningen als aderverkalking, allergieën en sommige kankers willen voorkomen. De grote studies suggereren dat hartinfarcten eerder worden veroorzaakt door te veel linolzuur dan door een verhoogd cholesterol.”

Kromhout werkt inmiddels weer gewoon voor Unilever.

Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

29 reacties op Dokter Frank, Janneke Vreugdenhil, Becel & consensus

 1. James Pott zegt:

  De “moordenaars” onder ons. Of zijn het sociopaths. Een halve waarheid (linolzuur verlaagt cholesterol…een beetje) is erger dan een hele leugen (geimpliceerd wordt dat je een langer en gezonder leven leidt)

 2. James Pott zegt:

  Het “lijstje met referenties” linkt naar Wouter’s site.
  Ik was er benieuwd naar ‘to compare notes’. Zoals bekend ben ik meer dan een jaar of drie, vier bezig met te achterhalen waarom ik met een “gezonde” life style en een “gezonde” voeding symptomen begon te vertonen van metabolic syndrome : arteriosclerosis, hypertension en angina attacks. Dat leidde al heel snel tot de meervoudig onverzadigde vetzuren en later tot de probleem granen (lectines, phytic acid, gluten/gliadins en WGA) De olifant in de room was echter de totale onbalans tussen de N6 en N3. Verhoging van N3 gaf vaak een verkeerde uitslag en ik denk dat we er nou toch wel achter beginnen te komen dat vermindering van N6 en niet in eerste plaats verhoging van de inname van N3 een betere weg is. Beide essentieel maar wel graag gebanceerd. Ik denk dat ik van mening verschil over ALA. Dezelfde Daan (toen Wageningen en nu dus Unilever) deed onderzoek daarnaar en presenteerde dat in Stockholm (2011?) Conclusie niet waarneembaar effect. Hetgeen allang bekend was natuurlijk. De synthese via EPA naar DHA gebeurt zodanig dat er maar weinig DHA overblijft.
  http://www.lipidworld.com/content/8/1/33
  Het is zelfs niet uitgesloten dat we met dit hele smerige verhaal de deur sluiten naar zinvol Alzheimers onderzoek. Zonder voldoende DHA komen onze hersenen in de knoei.
  Over cholesterol wil ik niet eens meer beginnen.
  find a substance whose concentration can be measured cheaply
  find a prevalent disease whose presence correlates with a high concentration of that substance
  find a drug that reduces the concentration of that substance
  advertise aggressively to the general public and medical professionals, claiming a miracle cure.
  Professor Stephanie Seneff

  • James, voor Franks commentaar en mijn referenties moet je op Wouters blog even doorklikken naar de commentaren.

   Wat betreft ALA: ik wantrouw alles wat uit de koker van Wageningen, RIVM en consorten komt. Die hele kliek wordt op het gebied van vetten aangestuurd door Unilever. Ik ken een Franse arts/onderzoekster die wel resultaat boekte met ALA bij prikkelgeleidingsstoornissen, maar ook zij werd en wordt gedwarsboomd. Ik zal haar eens vragen of ik delen uit onze emailcorrespondentie anoniem mag posten. Blijft natuurlijk als een paal boven water staan dat de linolzuurconsumptie onder de 4 energieprocent moet (zie bijdrage van Riesjart).

   • Spijtig genoeg moet ik Melchior daar gelijk in geven. Een van de reden waarom Katan een overstap heeft gemaakt naar Amsterdam. Onderzoek zelf wordt wel goed uitgevoerd, maar opzetten en keuzes van het type onderzoek daar zit de bias in. Het hele TIFN (www.tifn.nl) is – en daarmee een forst stuk van het fundamenteel onderzoek in Wageningen, Utrecht en Maastricht- staat m.b.t. onderzoekskeuzes onder regie van 8 grote multinationals. TIFN is een van de grootste sponsoren van voeding&gezondheidsonderzoek. Heel geraffineerd opgezet onder het mom van goudendriehoek en publiek-private-samenwerkings retoriek. Met dank aan LNV (en CDA ministers). Ik zeg altijd: als je bij Unilever gewerkt zou hebben, zou je twee maal een promotie gekregen hebben voor het verzinnen van deze constructie. Overigens neem ik Unilever niet veel kwalijk, ze spelen het spel gewoon goed. Wat ik pas kwalijk vind is de naifiteit van de wetenschappelijk en politieke wereld op dit onderwerp. #Onderzoekkeuzeszijngekleurd

    • Bedankt voor deze info, Wouter. Vanuit die hoek hoeven we dus niets goeds te verwachten. De beste breinen van Nederland worden door de industrie betaald om de samenleving ziek, hongerig en dus lucratief te houden. Wie meedoet of zich intellectueel laat verkrachten zonder een kik te geven mag op haar 27ste Hoofd Epidemiologie bij het RIVM worden, wie er principes op nahoudt wordt op een zijspoor gerangeerd.

     Het lijkt een uitzichtloze situatie, maar dat is het niet. Als onafhankelijke waarnemers er in slagen het publiek te doen inzien dat de keizer geen kleren draagt, laat dat publiek de autoriteiten vallen als een baksteen. In Zweden is dat al een tijdje aan de gang. Unilever moet daar met de handen in het haar zitten, want Becel heeft er in korte tijd een volledig foute connotatie gekregen. Het spul wordt voor dumpprijzen aangeboden en wie een kuipje wil kopen krijgt als dank een paar sokken cadeau ;-).

     Ik weet niet wat er nodig is om Nederlanders boos te krijgen. Dat Unilever wetenschappers de interventie onthoudt die ze verlangen, laat iedereen volkomen koud. Ik heb het eens proberen uit te leggen aan Jean Pierre Geelen van de Volkskrant. Die wilde mij wel aanhoren na tussenkomst van een gemeenschappelijke vriend. Terwijl ik stotterend van verontwaardiging probeerde uit te leggen wat er aan de hand was, viel Geelen in slaap. “Vetten, zuren, pffff, wat is nou eigenlijk het probleem?” Nooit meer iets van gehoord.

     Door bloggen dus maar ;-).

    • Ik snap trouwens niet waar de zuiveljongens blijven. Roomboter is met een loepzuivere onderbouwing te marketen als gezondheidsproduct. In Zweden is Arla’s Bregott, roomboter met 20 procent koolzaadolie (dus een heel gunstige vetzuursamenstelling) in korte tijd een absolute kaskraker geworden. En gisteren kwamen mensen bij mij binnen met de zoektermen ‘Arla + roomboter + koolzaadolie + bregott’. Kom op Arla, introduceer een Nederlandse Bregott!!!

   • PS Melchior heb je voor mij je e-mail adres? deheij (at) top-bv.nl

   • Janet Noome zegt:

    Manlief opperde gisteravond serieus om dit weekend eens te proberen hoeveel % koolzaadolie hij onder een goede harde roomboter kan draaien waarbij er een prettig smeerbare emulsie ontstaat. Hij is apotheker.

   • Kirsten zegt:

    Melchior, je vroeg je af waarom Arla hier geen tegengeluid geeft door hun roomboter te promoten en een Nederlandse Bregott te introduceren.
    Die Bregott bestaat volgens mij wel in Nederland, maar is alleen bekend onder de naam Lurpak en heeft raapzaadolie door de boter (sinds april 2011 op de NL markt, van de amba divisie van Arla) http://www.lurpak.com/nl/our-products/#lurpak-smeerbaar-ongezouten
    Wat betreft de promotie denk ik dat het gewoon een kwestie van geld is. Je moet niet alleen een campagne opzetten om je product te promoten, maar je moet mensen ook nog eens van hun angst voor vet afkrijgen.

  • Fred-Jan zegt:

   Campina brengt onder de naam Botergoud een melange op de markt bestaande uit roomboter en 20% raapzaadolie.

 3. riesjart zegt:

  onderstaand artikel draagt denk ik bij aan de beeldvorming over dit onderwerp:
  http://wholehealthsource.blogspot.com/2009/05/eicosanoids-and-ischemic-heart-diseas.html
  het is een artikel in een serie, ik vind het de moeite waard om eens goed door te lezen.

  • Riesjart, bedankt voor die link. Daar zit inderdaad de crux van dit probleem. Er zijn bijna geen populaties meer die minder dan 4 energieprocent linolzuur binnenkrijgen en daarom zie je in RCT’s nooit meer de dramatische verschillen die zag in die eerste linolzuurtrials van bijvoorbeeld de onfortuinlijke Joliffe. Mensen als Harumi Okuyama en Bill Lands zijn roependen in de woestijn.

   • Jochem zegt:

    Melchior,

    Waarschijnlijk bekend, maar er zijn denk ik ook bijna geen populaties meer die aan de ander voorwaarden dan weinig linolzuur voldoen om ALA om te zetten naar EPA en DHA. Insuline resistentie, darmproblematiek (granen/gluten/peulvruchten), trage schildklier werking, voedingstekorten en veel andere veel voorkomende problemen beïnvloeden de werking van het D6D enzym, benodigd voor de omzettingen negatief. Zie dit stukje uit een artikel van Enig uit 2000:

    Under optimum conditions, adults can make both DHA and EPA out of linolenic acid, the omega-3 essential fatty acid. But conditions are rarely optimal. Lack of many nutrients can inhibit the desaturating enzymes (D6D and D5D) that make this conversion, including deficiencies of protein, zinc, biotin, vitamin E, vitamin B6 and vitamin B12. Consumption of sugar, trans fatty acids and overconsumption of commercial vegetable oils, high in omega-6 fatty acids, also inhibits these enzymes. There is some evidence that an excess of oleic acid (found chiefly in olive oil and nuts) may inhibit prostaglandin production. On the other hand, saturated fats, especially lauric acid found in coconut oil, improve the body’s production of DHA and EPA.

    Diabetes, poor pituitary function and low thyroid function are synonymous with altered and inhibited D6D function. Other conditions caused by altered D6D function include alcoholism, premature aging, “high” cholesterol, Crohn’s disease, cirrhosis of the liver, eczema, PMS, noncancerous breast disease, Sjogren’s syndrome, scleroderma, ulcerative colitis and irritable bowel syndrome. In cancerous cells, all D6D activity is lost. These ailments absolutely require cod liver oil to provide pre-formed EPA and DHA. Supplements of evening primrose, borage or black currant oils are also important for these diseases, to facilitate the production of Series 1 and Series 2 prostaglandins.
    The desaturase enzyme systems do not work well in infants. This is why mammalian milk is rich in long-chain fatty acids of both pathways–AA, EPA and DHA. DHA, the end product of the omega-3 pathway, is essential for the development and function of the infant’s brain. Egg yolk will be rich in DHA if the chickens are fed foods rich in omega-3 linolenic acid–flax meal, fish meal or insects. Growing children should consume at least one egg yolk per day. Cod liver oil as a supplement ensures that babies get what they need for optimal development.

    http://www.westonaprice.org/know-your-fats/tripping-lightly-down-the-prostaglandin-pathways

  • Fred-Jan zegt:

   Riesjart,

   Ken je dit artikel van Susan Allport?
   http://www.susanallport.com/files/Omega-6_Me.doc
   Zij deed een experiment van 30 dagen waarin zij haar zorgvuldig opgebouwde omega 3 omega 6 balans verstoorde door in die periode grote hoeveelheden n-6 te consumeren.

 4. James Pott zegt:

  Voor diegene die echt geinteresserd is over de problemen met statin drugs en dat onderbouwen wil, dit komt net hier net binnen van Sayer Ji :
  http://www.greenmedinfo.com/toxic-ingredient/statin-drugs
  Wat betreft Melchior’s verzuchting over wijdere verspreiding: waarom niet gereageerd op zulke stukjes als van Janneke Vreugdenhil. Heb het hier jaren gedaan, elke keer reageren op welke onzinnige uitlating dan ook. Werkt gegarandeerd een hele tijd. Tot de grote baas ingrijpt. Momenteel lukt het niet al te best meer. Degenen die hier reageren moeten dat evengoed doen in de algemene media. Met de huidige communicatie middelen zo simple als wat.

 5. Naomi zegt:

  Hey Melchior,

  Fantastisch blog! Ben al een tijdje stilletjes aan het meelezen. Even een berichtje, omdat ik denk dat je het misschien wel prettig vind om te horen..
  Tijdens een hoorcollege over vetten (ik studeer voeding en dietetiek in Nijmegen) benoemde de docent kort dat er geen consensus bestaat over het effect van verzadigde vetten op serum cholesterol en hart&vaatziekten.
  Dit klinkt misschien klein, maar het is waarschijnlijk de eerste keer dat mijn jaargenoten (die niet bij mij in de klas zitten) dit te horen kregen. Fantastisch toch?

  • James Pott zegt:

   Allemaal op naar Nijmegen. Bedankt voor dit bericht Naom. Na het verhaal van Wouter over de connecties van Wageningen, Maastricht en Utrecht zou de moed je in de schoenen zakken. Gelukkig houdt Muskiet het licht brandend in Groningen. Laten we hopen dat hij het ook een beetje droog kan houden. Trouwens zit Melchior ook niet het noorden? In een roeibootje?

   • Hi James,

    Toen we gistermiddag eieren gingen kopen in Engwierum, moesten we hier en daar waden. Het Lauwersmeer fungeert als boezem en zat zo vol dat het fietspad op sommige plekken vet was overstroomd. Op de terugweg, een half uurtje later, waren ze begonnen met spuien. Het was alsof ze de stop eruit getrokken hadden: overal vrije doorgang. Ook de Schotse hooglanders konden weer uitwaaieren. Helaas had ik geen camera mee.

  • Ha Naomi,

   Thanks!!! Wat is er gebeurd met My Paleo Kitchen? Ik denk dat veel mensen het missen.

   Hel goed nieuws inderdaad!

   • Naomi zegt:

    Ahh.. ben helaas alle content kwijt geraakt, had geen backups gemaakt.. De motivatie om opnieuw te beginnen ontbrak, eigenlijk doordat ik niet dacht dat het nog zoveel toevoegde met de enorme hoeveelheid Engelstalige paleo blogs de laatste twee jaar.

    Zit er wel steeds over te denken om iets in het Nederlands te doen, maar weet niet precies hoe of wat.

    • Naomi, ik zie aan de zoektermen dat er relatief veel behoefte is aan paleorecepten. Mensen willen bij de hand genomen worden. Paleo zal waarschijnlijk nooit echt groot worden (te ‘raar’), maar net als aan de andere kant van de plas groeit het en het zal niet verdwijnen, omdat het werkt. Ik denk dat een Nederlandse site à la Sarah Fragoso’s Everyday Paleo snel een vaste schare bezoekers zou trekken. Als ik mijn bordje met sardines, kokos, wortelen en salade fotografeer (lunch van vanmiddag), schiet het niet op ;-).

     Maar het is natuurlijk wel werk.

 6. fiederels zegt:

  @Naomi Eens met Melchior! Ik hoor van heel veel mensen die in paleo geïnteresseerd zijn dat ze goeie Nederlandstalige info en recepten zoeken. Ik zou het zelf ook leuk vinden…. genoot erg van jouw blog 🙂

 7. maanfiets zegt:

  Mijn Mannetje kreeg vandaag wegens zijn hoge cholesterol (FH) een Becel pakket aangeboden van de huisarts :O
  Schokkend!

 8. Mmmm… Novartis moet net een boete van 135.000 euro betalen vanwege het gratis verstrekken van glucosemeters plus strips aan huisartsen, om weg te geven aan patiënten. Volgens mij verschilt deze praktijk van Unilever in niets van die waarvoor Novartis is veroordeeld.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s